20 Mayıs 2017 Cumartesi

Kanada Göçmenlik Kabul Puanı Tekrar 415

Kanada göçmenlik kabul puanı (CRS) tekrar 415 oldu.

Sonuncusu geçtiğimiz hafta 17 Mayıs’ta yapılan çekilişte 415 ve üzeri puanı olan 3.687 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderildi.

İlk aşamada havuza yerleştirilen ve ITA alan adayların göçmenlik başvurularını 90 gün içinde tamamlamaları gerekiyor. Kanada hükümeti başvurularını yapan adayların göçmenlik işlemlerini en fazla altı ay içinde sonuçlandırıyor.

Seçilen adaylar eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını da Kanada’ya götürebiliyor.

Bir önceki çekiliş 4 Mayıs tarihinde yapılmış ve kabul puanı 423 olarak belirlenmişti. Bu çekilişte de 3.796 kişi göçmen olarak seçilmişti.

Göçmenlik kabul puanları son aylarda düşüşe geçmiş en son 2017 Nisan ve Mayıs aylarında en düşük 415 seviyesine kadar düştü.

Aşağıdaki liste 2017 yılında yapılan tüm çekilişleri, minimum gerekli kabul puanı ve seçilen göçmen sayısını gösteriyor.

Çekiliş Tarihi            ITA sayısı          Minimum Kabul Puanı (CRS)
4 Ocak 2017                  2,902                                468
11 Ocak 2017                3,334                                459
25 Ocak 2017                3,508                                453
8 Şubat 2017                 3,664                                447
22 Şubat 2017               3,611                                441
1 Mart 2017                  3,884                                434
24 Mart 2017                3,749                                441
5 Nisan 2017                 3,753                                431
12 Nisan 2017               3,923                                423
19 Nisan 2017               3,665                                415
4 Mayıs 2017                3,796                                423
17 Mayıs 2017              3,687                                415

Son aylarda daha önceki aylara nazaran daha fazla aday Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından göçmen olarak seçildi ve davetiye aldı. 2017 yılında şimdiye kadar 43.476 kişiye ITA düzenlendi.

ITA alabilmek için gereki puan seviyesi ise Mart’ın ilk çekilişinde 434 iken 24 Mart’taki son çekilişte bu seviye 441 olarak belirlendi. Bu seviye 2016 yılına göre oldukça düşük bir seviyedir. 2017 Nisan ayı ve Mayıs ayı itibariyle eşik kabul seviyesi 415’tür.  

Lisans mezunu ve iyi derecede İngilizce IELTS sınavı skoru ve/veya Fransızca TEF sınavı skoru olan adayların 420 üzerinde puan alabilmeleri oldukça mümkün.

Murat Kandemir, 20 Mayıs 2017

Kanada Vatandaşlığı Kolay Geri Alınamayacak

Kanada’nın liberal federal hükümetinin önceki muhafazakar parti tarafından Vatandaşlık Kanunu’nda yapılan değişiklikleri geri alma kararından daha önce bahsetmiştik. (Foto: Mark Blinch/Canadian Press).

Kanada federal mahkemesi hükümetin insanların vatandaşlığını geri alabilmesi hakkı ile ilgili yapılan bazı bölümleri iptal etti.

Diğer bir deyişle göçmenlik bakanının vatandaşlığı iptal etme gücü sınırlandırıldı.

Mahkemede verdiği kararında Hakim Jocelyne Gagne tartışma konusu maddelerin Haklar ve Özgürlükler yasasını ihlal etmediği fakat Kanada’nın Haklar Bildirgesi’ni ihlal ettiğini vurguladı.

Vatandaşlığın iptal edilmesinin kişiyi 10 yıl boyunca tekrar başvuramayacağı bir sürece soktuğu ve sonunda vatansız bırakacağı için önemli bir karar olduğu belirtildi.

Gagne’ye göre Kanada vatandaşlığının önemi ve kaybından doğacak ciddi sonuçları göz önünde bulundurulduğunda doğal adalet prensipleri davanın tüm sonuçlarına özellikle bakılması zorunluluğunu doğuruyor.

Yani böyle durumlara insani ve şefkat temellerinde bakılması gerekiyor.

Hakim Gagne önceki hükümetin Kanada Vatandaşlık Yasasını Güçlendirme Yasasının (SCCA) üç bölümünü yasalara aykırı buldu.

Bunun anlamı şu. Artık Kanada göçmenlik bakanları yalan söyleyerek ya da bilgi saklayarak Kanada vatandaşlığını elde etmiş olduğunu düşündüğü birinin vatandaşlığını iptal etme yetkisine sahip olamayacak.

İptal edilen maddelerden birisi de hükümetin bir kişinin vatandaşlığını herhangi bir mahkeme olmadan iptal edilebilmesi hakkı.

Hakim Gagne kararında Thomas Gucake davasına atıfta bulunarak insani ve şefkat temellerinin göz önüne alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili 10 Mayıs’ta CBC’de çıkan bir haberde Gucake’nın hikayesine yer verildi. Gucake çocukken Fiji’den Kanada’ya anne-babasıyla gelmiş ve 2005 yılında 18 yaşındayken Kanada vatandaşı olmuş.

İki sene sonra Kanada Silahlı Kuvvetlere katılan Gucake yedi sene orduda hizmet verdi. Hizmet ödülü ve madalyaları kazanan Gucake 2014 yılında terhis oldu. 2015 yılı Kasım ayında Gucake hakkında Kanada vatandaşlığının iptal işlemlerinin başlatıldığına dair bir yazı aldı.

Bakana gönderilen bir raporda 2007 yılında elde edilen bilgiye göre Gucake’nin babasının Avustralya’da işlediği basit bir suçu gizlediği suçlaması yapılmıştı.

Gagne bazı kişiler için alınan vatandaşlık iptal kararlarını ve gönderilen yazıların da geçersiz olduğunu belirtti.

Hakim Kanada Vatandaşlığını Güçlendirme Yasası’nın (SCCA) 10 (1), (3) ve (4) paragraflarının Kanada Haklar Bildirgesi’ni ihlal etmesi yüzünden iptal edildiğini duyurdu. Hükümetin verilen karara itiraz etmesi durumunda 60 gün içinde temyiz başvurusunda bulunması gerekiyor.

Kanada vatandaşlığı zor alınan fakat kolayca kaybedilen bir şey olmayacak artık.


Murat Kandemir, 20 Mayıs 2017

8 Mayıs 2017 Pazartesi

Kanada’dan İsimsiz Başvuruyla İşe Alma Uygulaması

Kanada hükümeti meslek becerisi olan kişileri işe alımlarda çeşitliliği ve toplumsal katılımı daha da arttırmak üzere yeni bir uygulamaya geçiyor.

20 Nisan 2017 tarihinde Kanada Maliye Bakanlığı sekreterliğinden yapılan bir açıklamada hükümet organlarının işe alımlarda uygulamaya koyacağı değişiklik kamuoyuyla paylaşıldı.

Kanada Maliye Bakanı Scott Brison ve Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed Hussen Kanada Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun insiyatifleriyle başlatılan ve federal kamu hizmetlerinde isimsiz işe alma tekniklerinin sürdürlebilirliği ve etkinliğinin test edilmesi uygulamasını memnunlukla karşıladıklarını duyurdular.

Kanada Maliyesi tarafından da desteklenen projede geleneksel işe alımlarda aday elemelerinde işe alımları yapan müdürlerden aday isimleri gizli tutulacak. Altı departmanda uygulanacak pilot projenin işe alımlardaki işlerliği incelenecek.

İşe alımlarda farkında olunmadan adaya karşı gösterilecek önyargıları yok etmek amacıyla başvuru sahibi isimlerin gizlendiği bu teknik bazı Avrupa Birliği organizasyonlarında ve İngiliz Kamu Hizmetleri tarafından da oldukça etkin kullanılıyor.

İşe alımlarda kullanılacak olan isimsiz başvuru tekniği ulusal savunma, küresel ilişkiler ve göçmenlik bakanlıkları ve kamu hizmetleri ve tedarik departmanı, çevre ve maliye bakanlıklarında test edilecek.

Projenin asıl amacı başvuran kişilerin isimlerinin kendilerine karşı bir önyargı oluşmasına izin vermemek. Yani başvuran kişinin ismi gizlenerek nereli olduğundan çok mesleki beceri ve eğitimleri üzerine odaklanılacak.

Göçmen ülkesi Kanada kişilerin isimleri yüzünden aleyhlerine olacak önyargıya karşı birşeyler yapıyor. Oysa bizde başvuranın ismi ve kimin neyi olduğu çok önemli. Geleneksel olarak referans sistemiyle iş bulunabilen bir ülkenin böyle bir sistemi anlaması şimdilik çok zor.


Murat Kandemir, 08 Mayıs 2017, 

4 Mayıs 2017 Perşembe

Kanada’da 2017’nin En İyi Meslekleri

Robotların işgücü piyasasını tamamen işgal edeceği günlerin daha da yakınlaştığı dünyamızda meslek kariyeri açısından teknoloji sektörlerinde çalışmayı hedeflemek iyi bir strateji olabilir.

Kanada’nın en iyi kariyer sitelerinden birisi olan Indeed’in hazırladığı Kanada’da 2017’nin en iyi 10 mesleği listesi teknoloji sektörünün üstünlüğünü gözler önüne seriyor.

Bu liste Kanada’da kariyer seçimi üzerine düşünenlere ya da Kanada’ya göçmen olarak gitmek isteyenlere Kanada’da yapmayı düşünecekleri meslek üzerine iyi bir fikir verebilir.

Liste 2013 ve 2016 arası sitedeki iş ilanları göz önüne alınarak hazırlanmış ve en az 70 bin dolar kazancı olan işleri sıralamış.

En çok aranan mesleklere baktığımızda teknoloji sektörünün ne kadar çok baskın olduğunu görüyoruz. Gittikçe büyüyen Kanada teknoloji sektörü daha da büyümek için daha fazla çalışan arıyor.

Bunda iki sebebin olduğu ileri sürülüyor. Birincisi her firma artık gittikçe dönüşüm geçirerek daha da dijitalleşiyor. Eskiden teknoloji sadece belirli sektörlerle ilgiliyken şimdi teknoloji her sektörde kullanılıyor. Örneğin önceleri yazılım mühendisleri ve diğer teknolojiyle ilgili meslekler sadece teknoloji firmalarında istihdam edilirken şimdi neredeyse her organizasyonda bu meslek sahipleri aranıyor.

Diğer sebebi ise bu mesleklerin sahiplerine olan aşırı talep olması işgücü piyasasında bu meslekten daha fazla insan talebine sebep oluyor. Diğer bir ifadeyle bu meslek arzı şu an istenilen seviyede değil ve bu yüzden bu alanlarada iş bulmak daha da kolay.

Bu işler hem yüksek kazanç sağlayan işler hem de ekonomiyi canlandıran işlerden. İnovasyona da açık olan bu işlerde çalışmak ekonominin daha da büyümesi için çok önemli.

Kanada’ya göç edeceklerin Kanada işgücünde aranan meslekleri bilmesi ve ona göre kariyer planlaması yapması çok önemli. Bilgisayar ve teknoloji ile ilgili kariyer geçmişi olanlar bu konuda daha da şanslı. Özellikle yazılımda, bilgi ve analizde iyi olanların bu ekonomide daha da iyi kariyer şansı olduğu açık.

Brookfield Enstitüsü’ne göre Kanada teknoloji sektörü 117 milyar dolarlık büyüklüğe ve tüm ülkenin GSMH’sinin yüzde 7’sine sahip. 2016 yılı itibariyle bu alanda 71.000 teknoloji firması 864 bin teknoloji sektörü çalışanı ile hizmet verdi. Sadece teknoloji sektöründe istihdam edilenler tüm Kanada istihdam oranının yüzde 5.6’sına denk.

Bu uzun girişten sonra Indeed’in hazırladığı en iyi 10 mesleğe bir göz atalım. Liste en çok aranan meslekleri en çoktan en aza doğru sıralamış.

Birinici sırada full stack yazılımcı yer alıyor. Yıllık 80.268 dolar kazançla en çok aranan meslek olarak göze çarpıyor. Onu yıllık 97.739 dolar kazançla devops mühendisi takip ediyor. Listede üçüncü sırada back end developer var. Bu meslekte yılda ortalama 77.853 dolar kazanılıyor. Dördüncü sırada emlak danışmanları yer alıyor. Yıllık 108.741 dolar kazanan danışmanları beşinci sırada android yazılımcılar takip ediyor. Onların da kazancı yıllık ortalama 86.749 dolar. Sonra analitik müdürler geliyor. Onların yıllık kazancı ise yaklaşık 94.360 dolar civarında. Yedi ve sekizinci sırayı kullanıcı deneyim tasarımcısı ile BT güvenlik uzmanı yer alıyor. Bu iki meslekte yıllık kazançlar 80.000 dolar seviyesinde. Dokuzuncu yeri 105.790 dolar gelirle optometrist alırken son sırada 85.675 dolar kazanç seviyesi ile python yazılımcılar alıyor.

Gördüğünüz gibi 10 meslek listesinde sadece iki meslek (optometrist ile emlak danışmanları) teknoloji sektörü dışında bulunuyor. Diğer mesleklerin de ağırlığı yazılım üzerine.

Kariyer planlamasını teknoloji sektörü üzerine yapmakta fayda var.


Murat Kandemir, 05 Mayıs 2017   

29 Nisan 2017 Cumartesi

Brezilya, Romanya ve Bulgaristan Vatandaşları eTA ile Kanada'ya Gidebilecekler

Kanada göçmenlik bakanlığı 28 Nisan 2017’de yaptığı bir duyuruda bazı ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimindeki değişiklikleri kamuoyuyla paylaştı.

1 Mayıs 2017’den itibaren Bezilya, Bulgaristan ve Romanya vatandaşı olup son 10 yılda Kanada vizesi ya da geçerli bir ABD vize sahibi olanlar Kanada’ya gidebilecek. Bu vatandaşlar Kanada’nın vize istemediği ülke vatandaşlarından istediği eTA başvurusu yapabilecekler ve Kanada’ya yeni bir vize almadan gidebilecekler.

Kanada’nın AB üyesi ülkeler olan Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarından vize istemesi AB  tarafından protesto edilmiş ve taraflar arasında vize görüşmeleri yapılmıştı. Kanada vatandaşları AB bölgesine vizesiz seyahat edebilmelerine karşın Kanada bazı AB üyesi ülke vatandaşlarına vize uyguluyor.

Kanada bu konuda çalışma yaptığını duyurmuş ve 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarına vize uygulamasını hepten kaldırma niyetinde olduğunu açıklamıştı

1 Mayıs’ta başlayacak uygulama vizeleri kaldırmıyor sadece kolaylaştırıyor. Daha önce Kanada vizesi olan ya da geçerli bir ABD vizesi olan Bulgar ve Romanyalılar Kanada’ya tekrar vize almadan gidebilecekler. Bu koşullara uymayanlar ise vize başvurusu yapmaya devam edecekler.

Görünüşe göre 1 Mayıs’ta başlayacak uygulama ile bu ülke vatandaşlarının Kanada’ya ziyaret oranı incelenecek. Herşey istenildiği gibi giderse 1 Aralık 2017 itibariyle vizeler tümden kaldırılacak.  


Murat Kandemir, 29 Nisan 2017   

Kanada Aile Büyükleri Sponsorluk Programı Loto Sonuçları Açıklandı

Anne-baba ya da diğer aile büyüklerini Kanada’ya getirmek isteyen 95 bin kişi belki de Kanada’nın ilk göçmenlik lotosuna başvurmuş oldu.

Sadece 10.000 başvurunun kabul edileceği bu lotoda kazanma şansı 10’da bir.

İlk gelene ilk hizmet sistemini kaldıran Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı yeni loto uygulamasını geçen sene uygulamaya koydu. Daha önce aile büyükleri sponsor başvurusu yapılıyor ve belirlenen kota dolduğunda diğer başvurular red olunuyordu.

Önceki Anne-baba ve dede-nine göçmenlik sponsorluğunda kabul edilme şansının başvurunun yapıldığı coğrafyaya ve başvuran kişinin avukatı olup olmamasına göre değiştiği suçlamaları yapılıyordu. Loto yöntemi sistemi daha adil ve şeffaf hale getirme amacıyla yapıldı.

Loto sisteminde hükümetin belirlediği otuz günlük sürede online olarak bir ön başvuru yapılıyor ve lotodan seçilenler anne-babalarının getirebilmek için asıl başvuruyu tamamlıyorlar.  

Sponsorlar 3 Ocak ile 2 Şubat arasında internet ortamında başvuru yapıp lotoya katıldılar. Katılım sayısına bakıldığında anne-baba ve aile büyükleri göçmenlik programının popüler olduğu görülüyor.

Bu sene uygulamanın ilk senesi ve bakanlık süreci yakından takip edecek ve herhangi bir ayarlama gerekip gerekmeyeceğini inceleyecek.

Online form doldurarak başvuru yapan ve rasgele olarak kabul edilen 10.000 sponsora başvurularını yapmaları için e-postalar gönderildi. Seçilmeyenlere de e-posta ile bilgi verildi.

Aile birleşimi programında başvuru dosyaları oldukça birikmiş ve bekleme süresi de oldukça uzamıştı. 2011 yılında bekleyen dosya sayısı 167.007 iken 2016 yılı sonunda dosya sayısı 40.511’e düşürüldü.

Loto sistemi de kimin kimi sponsor etmeye uygun olduğu konusunda eleştiriliyor. Sponsor etmeye uygun olmayacak kişilerin de lotodan seçilebileceği ihtimali konuşuluyor.

Eleştirilerin dışında loto sisteminin süreci daha şeffaf yaptığını düşünenler de var. Ayrıca loto sisteminde herkese eşit şansı olduğu da hatırlatılıyor.

Hükümet geçen sene sponsorluk kotasını 5.000 binden 10.000’e çıkarttı. Başvurularda birden fazla kişi olabildiği için 10.000 başvurunun toplamda 17.000 kişiye göçmenlik statüsü verecek.

Anne-baba ya da dede-ninelerini sponsor edemeyen Kanada vatandaşları ya da daimi oturum sahipleri aile büyükleri için süper vize başvurusu yapabilecek. 10 yıllık için verilen süper vize sahibine bir defasında 2 seneye kadar oturum veriyor.


Murat Kandemir, 29 Nisan 2017

27 Nisan 2017 Perşembe

Kanada Hükümeti Aile Sponsorluğundaki Geçici Oturum Şartını Kaldırıyor

Uzmanlara göre 2 yıllık gözetim politikası eşleri aile içi şiddete maruz bırakıyor.

Kanada’nın Liberal hükümeti önceki Muhafazakar parti hükümeti tarafından konulan aile birleşim başvurularında yeni eşlerin sponsor eden eşle birlikte en az iki sene yaşaması kuralını kaldırıyor.

Aile sponsorluğu başvurularında sahtekarlığı önlemek amacıyla Kanada dışından sponsor edilen eşe verilen şartlı göçmenlik statüsü politikası 2012 yılının Ekim ayında başlamıştı. Bu süre zarfında çeşitli eleştiriler yapılmış özellikle aile içi şiddet mağduru olan eşlerin geçici oturum sahibi olmaları yüzünden seslerini duyuramadıkları iddia edilmişti.

Eş sponsorluğunda geçici oturum verilmesinin kaldırılması Liberallerin 2015 seçimlerindeki vaatlerinden birisiydi.

Kabinenin 13 Nisan tarihinde aldığı kararın 3 Mayıs’ta Kanada resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cuma günü federal hükümetten değişiklikle ilgili bir açıklama bekleniyor.

Muhafazakar parti politikası gereğince Kanada’ya sponsor edilen eşlere “şartlı” oturum veriliyor ve eşlerin en az iki sene birlikte yaşamaları gerekiyordu. Birlikte yaşama kuralı ihlal edildiğinde sponsor edilen eşin yasal statüsü iptal ediliyor ve ülkeden gönderiliyordu.

Dönemin göçmenlik bakanı Jason Kenney uygulamanın Kanadalılarla evlenerek Kanada’ya gelen dolandırıcıları engelleme amacını taşıdığını söylemişti. Bu uygulama aynı zamanda Kanada’ya gidebilmek için parayla yapılan evliliklere karşı bir önlem olarakta tasarlanmıştı.

Kanada’ya sponsor edilen eşe verilen geçici oturum süresince sponsor edilen eşin şiddet mağduru olması geçici oturum şartında bir muafiyet yaratıyordu. Fakat sponsor edilen ve şiddete uğrayan eşlerin bu süreci anlayamadıkları ve haklarını arayamadıkları ve aile içi şiddete maruz kalmaya devam ettikleri gözlemlendi.

Muafiyet şartını anlayanlar ise yüzyüze yapılan görüşmeler dahil olmak üzere daha travmatize edici, zor ve yıldırıcı bir süreçle karşı karşıya kaldılar.

Bu uygulamanın kaldırılmasıyla artık sponsor edilen eşe daimi oturum müsaadesi verilecek.

Murat Kandemir, 27 Nisan 2017