14 Kasım 2018 Çarşamba

Kanada Artık TCF Fransızca Sınavlarını da Kabul Etmeye Başladı


Kanada hükümeti Franıszca dil bilgisini kanıtlamak amacıyla kullanılan yeni bir sınav sonucunu da kabul etmeye başladı.

Kısaca TCF Canada (Test de connaissance du français pour le Canada) denilen ve Fransa hükümetinin kurumu olan CIEP (Centre international d’études pédagogiques) tarafından uygulanan sınav Kanada dahil 150 ülkede yapılıyor ve adayların Fransızca dil seviyelerini ölçüyor.

CIEP tarafından yapılan duyuruda artık TCF Kanada sınavının Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) tarafından kabul edildiğini ve göçmenlik başvurularında kullanılabileceğini belirtildi.

Sınav artık Kanada’nın ekspres giriş göçmenlik sistemi altında göçmen kabul eden federal nitelikli işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınııfı (CEC) başvurularında Fransızca dil seviyesini ispat etmek için kullanılabilecek.

Kanada göçmenlik bakanlığı şimdiye kadar Fransızca dil seviyesi için sadece TEF Kanada (Test d’évaluation de français) sınavını kabul ediyordu. TCF Kanada sınavının da akredite olmasıyla Fransızca için kabul edilen sınav sayısı ikiye çıktı.

Kanada’ya göçmen olarak başvuran ve Fransızca dilinden puan almak isteyen adaylar artık TCF Kanada veya TEF Kanada sınav sonuçlarından birini kullanabilecek.

İngilizce içinse hala sadece iki sınav sonucu kabul ediliyor. IELTS veya CELPIP.

Kanada hükümeti ve özellikle Ontario eyaleti Kebek dışında Fransızca konuşan göçmen sayısını arttırmak için çeşitli kararlar almıştı.

Ontario eyaletinin ekspres giriş sistemine uyumlu Fransızca konuşan nitelikli işgören göçmenlik sınıfı özellikle fransızca konuşan göçmenlerin başvurabileceği özel eyalet aday göçmenlik programı (PNP) olarak işletiliyor. Bu programdan şu ana kadar 1.383 aday göçmenlik davetiyesi aldı.

Murat Kandemir, 14 Kasım 2018   

9 Kasım 2018 Cuma

Kanada Kenevir Yasası ve Göçmenliğe Etkisi


Kanada’nın revize edilen Kenevir Yasası (Cannabis Act-CA) ve sonuçları bugünlerde en çok konuşulan konu. Herkes esrarın Kanada’da serbest bırakıldığını konuşuyor. Hatta Montreal ve Toronto’da esrar almak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar tüm haber kanallarını meşgul etti.

Kanada’da Kenevir Yasasının düzenlenmesiyle şahsi kullanım amacıyla az miktarda marihuana sahibi olmak artık suç olmaktan çıkmış bulunmakta. Olayın bu tarafı bir yana maruhuana sahibi olma hakkı veren Kanabis Yasasının ziyaretçilerin ya da göçmenlerin statüsüne etkilerini incelemek istedim.

Öncelikle şunu hemen söyleyeyim ki marihuananın yasallaştırılması Kanada dışında giyilmiş marihuanayla ilişkili eski hükümlerden dolayı Kanada’ya kabul edilmezliği ortadan kaldırmıyor. Diğer bir deyişle marihuana bulundurma ya da kullanma kaynaklı bir ceza alıp hüküm giyerseniz bu hüküm Kanada göçmenliğinde karşınıza çıkabilir.

Şimdi Kanabis Yasasında 17 Ekim 2018 itibariyle yürürlüğe giren değişikliklere göz atalım. Kamuoyunda yanlış bilinenin aksine yasa değişikliği marihuananın genel olarak yasallığını sağlamıyor. Değişikliğin sağladığı haklar 18 ve üzeri kişilerin;

-30 grama kadar yasal keneviri, kuru ya da buna eşit kuru olmayan formda, sahip olmasına,
-30 grama kadar yasal keneviri diğer yetişkinlerle paylaşmasına,
-kurutulmuş veya taze keneviri ya da kenevir yağını eyaletçe ruhsatlı bir satıcıdan satın almasına,
-eyaletlerde ya da bölgelerde perakende satış kuralları oluşturulmadan federal lisansa sahip üreticilerden online olarak kenevir satın almasına,
-her bir evde en fazla dört kenevir bitkisiyle sınırlı olarak lisanslı tohumları kullanarak özel kullanım için kenevir yetiştirmesine,
-organik çözücüleri kullanarak konsantre ürün yapmamak kaydıyla evde kenevirden gıda ya da içecek sıvı maddeleri üretmesine izin verilmesidir.

Kenevir Kanunu aynı zamanda ‘yasadışı kenevir’ adlı yeni bir kategori oluşturuyor. Yasadışı kenevirin herhangi miktarını elinde bulundurmak kanuna aykırı olarak tanımlanıyor ve aksi durumda cezai müeyyidesi bulunuyor.

Kanuna göre yasadışı kenevir bu yasanın tanımladığı kişilerin dışındaki kişilerce satılan, üretilen ya da dağıtılan keneviri tanımlıyor. Dolayısıyla bu kenevire sahip olmak yeni bir suç fiili yaratıyor.

İlgili kanunun 8’inci bölümünde suç teşkil eden cürümler şöyle tanımlanıyor.
-30 gramdan fazla kuru (ya da buna denk diğer formlarda) kenevir bulundurmak;
-Yasadışı kenevir bulundurmak (lisanslı olmayan bir dağıtıcıdan alınanlar dahil);
-CA’nın altında bu suçlar hibrid ya da ciddi suçlardan sayılır.

Kamuoyunda oluşmuş ortak bir algıya göre Kenevir Kanunu ile Kanada dışında uyuşturucu madde suçlarından giyilen hükümlere artık daha müsamahakar davranılacağı düşünülüyor. Halbuki güncellenen bu kanunun maddeleri Kanada dışında alınan uyuşturucu hükümlerine karşı daha sıkı muamele yapılacak şekilde yazıldı.

Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasasının (IRPA) 36(2) Maddesine göre yabancılar aşağıdaki suçlardan dolayı ülkeye kabul edilemez kişiler olarak görülürler.

-Yurtdışında, Kanada’da ağır suç (indictable offence) sayılan suça denk bir suçla hüküm giymiş olmak,
-Yurdışında, Kanada’da adi suç (summary offence) sayılan suça denk iki ayrı suçla hüküm giymiş olmak,
-Yurtdışında Kanada’da ağır suç (indictable offence) sayılarak cezlandırılacak bir suçu işlemek

Yukarıda söylediğimiz gibi eskiden küçük miktarlarda marihuana bulundurmak adi suç olarak sayılırdı. Bu yüzden Kanada dışında yapılan iki ayrı suç ve alınan cezalar kişileri Kanada’ya kabul edilmez hale getirirdi.

Şimdiki Kenevir Kanunu altında ise tüm marihuana suçları ağır suçlar kategorisinde sayılmaktadır ve bu yüzden Kanada dışında tek bir hüküm giyilmesi bile bir yabancıyı Kanada’ya kabul edilmez sayabilecektir. Asıl soru hükümlerin denkliği konusu.

Kanada dışında marihuana suçlarına ilişkin Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) ve Kanada sınır güvenliği teşkilatının (CBSA) politikaları henüz belli değil. Fakat Kenevir Kanununun revizyonunun nasıl yazıldığına bakıldığında yabancı marihuana suçlarının eskisine göre daha da ciddi şekilde değerlendirileceği söylenebilir.

Örneğin marihuana bulundurmanın yasak olduğu ülkelerde işlenen suçların Kanada’da ciddi suç olarak sayılacağı varsayılabilir. Bunun sebeplerinden birisi de CA’da oluşturulan ‘yasadışı kenevir’ kategorisinden dolayıdır. Yani marihuana herhangi bir ülkede yasadışı olarak görülür ve bu da Kenevir Kanununda ciddi suç sayılabilecek bir fiile denk olarak sayılabilir.

Bu durumda IRCC ve CBSA’nın bu maddeleri nasıl yorumlayacağını görmek için beklemek gerek sanırım. Ama sonuç olarak şunu kesin belirtelim marihuananın yasallaştırılması bir yabancının mariuhana ile ilgili suçlardan dolayı ülkeye kabul edilmezliğini ortadan kaldırmıyor. Bilakis Kenevir Kanununda yapılan değişiklikler bunun tam tersini yapmış olabilir.

Murat Kandemir 09 Kasım 2018

31 Ekim 2018 Çarşamba

Kanada İşgücü Pazarı Etki Değerlendirmesi (LMIA) Başvurularında Gecikmeler Yaşanıyor


Kanada devleti LMIA başvurularındaki işlem sürelerinin uzamasından dolayı işverenlere uyarıda bulundu. Son aylarda işlem süresinin gittikçe uzaması dolayısıyla işverenlerin LMIA başvurularını önceden yapmaları tavsiye edildi.

Kanada geçici yabancı işçi programı (TFWP) kapsamında Kanada’ya getirmek istedikleri her bir yabancı için LMIA almak zorunda olan işverenlerin LMIA belgesi başvurularını en kısa zamanda yapması gerekiyor.

LMIA belgesini düzenleyen Kanada iş ve sosyal gelişim bakanlığının (ESDC) internet sitesinde 29 Ekim günü bir uyarı yayınlandı. TFWP kapsamında verilen LMIA başvurularının iyice arttığı ve bunun da işlem sürelerinin uzamasına sebep olduğu bildirildi.

Bu artışın işverenlere olan etkisinin azaltılması için ESDC’nin gerekli tüm adımları atacağı bilgisi de verilirken işverenlerin LMIA başvurularını hiç beklemeden yapmaları tavsiye edildi.

İşgücü pazarı etki değerlendirmesi olarak tercüme edilebilen LMIA Kanada’ya dışardan yabancı işçi getirmek isteyen işverenlerin her bir yabancı işçi için almak zorunda oldukları bir belgedir. İşveren LMIA belgesi alarak Kanada içinde aradığı elemanı bulamadığı için dışardan işçi getirmek zorunda kaldığını göstermiş oluyor.

LMIA işlem süresi son aylarda oldukça uzadı. Sadece bilgisayar ve teknoloji sektörü çalışanlarına özel olan küresel kalifiye işgören sınıfından yapılan çalışma izni başvurularında işlem süresi ise sadece 10 işgünü.

Kanada’nın geçici işçi programı olan TFWP’yi işleten devlet bakanlığı ESDC, LMIA belgelerini düzenliyor ve işlem sürelerinin uzamasını LMIA başvurularını değerlendirmek için oluşturulan yeni platforma taşımasına bağlıyor.

Murat Kandemir, 31 Ekim 2018

Kanada’nın Dört Eyaleti Ekim Ayında Önceye Oranla Daha Fazla Göçmen Aldı


Kanada’nın Prince Edward Island, Saskatchewan, Ontario ve British Columbia eyaletleri 2018 Ekim ayında öncekine oranla kendi eyalet aday göçmenlik programları (PNP) kapsamında daha fazla sayıda göçmen kabul etti.

Eyaletlerin göçmen kabul eden programların çoğu federal ekspres giriş (express entry) sistemine entegre olan kategoriler. Federal ekspres giriş göçmenlik programı Kanada’nın en büyük ekonomik göçmenlik programı olarak işletiliyor ve bünyesinde federal nitelikli işgören sınıfı (FSW), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) alt kategorilerinden göçmen kabul ediyor.

Kanada’nın neredeyse tüm eyaletleri kendi göçmenlik programlarını işletiyorlar ve uygun gördükleri yabancıları göçmen olarak seçebiliyorlar. Seçilen göçmen adayları eyaletçe aday gösteriliyor ve federal göçmenlik programından daimi ikamet başvurularını tamamlayabiliyorlar.

Eyaletlerin kendi başlarına seçebileceği göçmen sayısında kota uygulanıyor. PNP’lerin bazıları federal ekspres giriş sistemine uyumlu iken bazıları değil.

Ekspres giriş adayları eğer herhangi bir eyaletten aday gösterilirlerse ek 600 puan alıyorlar ve bu onların federal aday puanına (CRS) ekleniyor. Bu muazzam ek puan seviyesi onların göçmen olarak seçilerek kısa sürede davetiye (ITA) almalarına olanak veriyor.

Şimdi eyaletlerin ekim ayı aday çekilişlerine bakalım.

Kanada’nın atlantik eyaletlerinden olan Prince Edward Island (PEI) eyaleti federal ekspres giriş sistemine bağlı göçmenlik programı işletiyor. Bu programdan başvuracak adaylardan eyalette herhangi bir iş teklifi istenmiyor.

Bu popüler kategoride 18 Ekim’de 270 davetiye düzenlendi. Bir önceki elemeler nisan ayında yapılmış ve 152 kişi eyalet adayı olarak gösterilmişti.

PEI’nin ekspre girişe uyumlu olmayan işgücü pazarı etki kategorisinde de göçmen adayları seçildi.

PEI PNP programı aday olarak göstermek istediği kişilere ilgi beyanı (EOI) gönderiyor. Kendilerine EOI düzenlenen adaylar iş tecrübesi, eğitim, dil beceerileri ve diğer faktörler hakkında detaylı bilgileri profillerine girerek başvurularını tamamlıyorlar.

Ekspres giriş sisteminde kayıtlı adaylar bir iş sahibi olarak ya da iş olmadan kabul edilebiliyor. Özellikle eksikliği hissedilen bazı meslekleri yapanlar PEI PNP tarafından direk ilgi beyanı düzenlenerek kabul edilebiliyorlar.

Profillere puan veriliyor ve programlara başvurmak için eşik değeri geçen adaylar havuza yerleşebiliyorlar. En yüksek puanı olan adaylar aylık elemelerde önce seçiliyor ve kendilerine ilgi beyanı düzenleniyor.

Ekim ayı Saskatchewan eyaleti açısından da oldukça hareketliydi. Eyaletin uluslararası kalifiye işçi kategorisinden göçmen alımı yapıldı.

10 Ekim’de yapılan elemede talep edilen meslekler kategorisi havuzunda kayıtlı adaylar arasından 494 kişiye davetiye gönderildi.

Bu eyalette de adayların seçilmek için herhangi bir iş teklifi almalarına gerek yok. Talep gören meslekler kategorisinden seçilmek isteyen adayların diğer şartlarla beraber eyaletin belirlediği 20 meslekten herhangi birinden minimum süre iş tecrübesi olmaları yetiyor.

Yine 10 Ekim’de diğer 359 kişi de eyaletin uluslararası kalifiye işgören sınıfı kapsamında kabul edildi. Bu alt kategoriye başvurmak için de herhangi bir iş teklifi gerekmiyor.

Ontario eyaleti de yaptığı çekilişte fazla sayıda yabancıya davetiye gönderdi.

Başkenti Toronto olan Ontario eyaleti Kanada’nın en kalabalık yeri ve ülkenin en etnik çeşitliliğe sahip bölgesi olarak göze çarpıyor. Özellikle son yıllarda eyaletin teknoloji sektörü gittikçe büyüyor.

19 Ekim’de Ontario’nun ekspres giriş sistemine uyumlu kalifiye işçi kategorisinden 439 davetiye düzenlendi. Bu şu ana kadar en çok davetiye düzenlenen çekiliş olarak kayda geçti. Eyalet 2018 yılında şu ana kadar 1.445 davetiye düzenlemiş oldu.

Eyaletin kalifiye işçi sınıfı Ontario’nun federal ekspres giriş sisteminde kayıtlı ve özellikle eyalette yaşayan ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) şartlarını taşıyanlara davetiye göndermede kullanılıyor.

Başvuru şartları arasında adayın en az bir sene belirlenmiş meslek gruplarında iş tecrübesi olması şartı da var.

British Columbia eyaleti de 17 Ekim’de yaptığı elemede 472 davetiyeyi kalifiye beceriler ve ekspres giriş kategorileri kapsamında düzenledi.

British Columbia eyalet aday göçmenlik programı (BC PNP) her iki ayda bir çekiliş düzenliyor ve kalifiye işçi, uluslararası mezun ve giriş seviyesi - orta derece kalifiye işçi kategorilerinden aday kabul ediyor.

Meslek becerileri ve eyaletin ekspres giriş kategorilerinden yapılacak başvurularda iş teklifi almak ön şart olarak bulunuyor.

BC PNP göçmenlik programından değerlendirilmek isteyen adaylar eyaletin meslek becerileri kayıt sistemine (SIRS) kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Federal göçmenlik programında kabul için gerekli puan 440’lar seviyesinde bulunuyor ve bu seviye birçok kişi için oldukça yüksek. Bu yüzden göçmen adaylarının eyaletlerin göçmenlik programlarını da yakından takip etmeleri çok önemli.

Murat Kandemir, 31 Ekim 2018   

30 Ekim 2018 Salı

Kanada Göçmenlik Kabul Puanı 29 Ekim’de 442 Oldu


Kanada göçmenlik sisteminde 29 Ekim’de yapılan elemelerde havuzdan çıkabilmek için gerekli minimum aday puanı (CRS) 442 olarak kayda geçti. Yapılan elemede 3.900 kişi Kanada’ya göçmen olarak seçildi ve kendilerine göçmenlik başvurularını tamamlamaları için davetiye (ITA) gönderildi. (Foto:cic.gc.ca)

 440’a kadar düşen CRS puanı son çekilişle 442’ye yükselmiş oldu.

Bir önceki çekiliş 15 Ekim 2018’de yapılmış ve yine 3.900 kişinin seçilmişti. Bu elemelerde havuzdan çıkabilmek için gerekli minimum aday puanı (CRS) 440 olarak belirlenmişti.  

Oysa 3 Ekim’de yapılan ve yine 3.900 adayın seçildiği elemelerde havuzdan çekilebilmek için gereken CRS puanı 445’e kadar yükselmişti.

ITA alabilmek için gerekli minimum kabul puanı Ağustos ve Eylül ayında 440 olurken Ekim ayının ilk çekilişinde 445’e kadar çıktı. Son çekilişle CRS puanı 442 olarak belirlendi.

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kabul edilmek için minimum gerekli aday puanının 440’lerden daha da aşağı inmesini görmek istiyoruz ama öteden beri kabul puanı 440’larda kaldığını görüyoruz.

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 30 Ekim 2018   

25 Ekim 2018 Perşembe

Hindistanlı Kalifiye Bilgisayarcılar ABD Yerine Kanada’ya Yöneliyor


Kanada’nın gittikçe büyüyen teknoloji sektörü Hindistanların neden Kanada’yı tercih ettiğini kısmen açıklıyor.

Indeed iş arama sitesinin bir araştırması iş arayan Hindistanlıların artık ABD yerine Kanada’yı tercih ettiğini ortaya koydu. Eskisine oranla daha fazla Hindistanlı Kanada’da ki iş olanaklarını araştırıyor.

Indeed aratşırmasına göre Hindistanlıların internette Kanada’daki iş arayışları özellikle Ağustos 2016 ve Temmuz 2018 arası yüzde 6’dan yüzde 13’e çıktı.

Buna karşılık aynı dönemde Hindistanlıların internette ABD’deki iş arama oranları yüzde 60’dan yüzde 50’ye düştü.

Araştırma son iki yılda sınır ötesinden 58 ülkeden internette yapılan Kanada ve ABD’deki iş aramalarını inceledi.

İş analisti, yazılım geliştiricisi, web geliştirici, veri bilimci, java yazılımcısı, yazılım mühendisi ve veri analisti iş ilanları Hindistanlılar tarafından Kanada’da en çok aranan iş ilanları  oldu.

Indeed’de en çok aranan on meslek şöyle sıralandı. 1-Business Analyst, 2-Mechanical Engineer, 3-Software Developer, 4-Project Manager, 5-Web developer, 6-Data Scientist, 7-Java Developer, 8-Civil Engineer, 9-Software Engineer and 10-Data Analyst.

Araştırmaya göre Kanada’ya yönelik iş arama oranının artması hem Kanada’nın teknoloki sektörünün büyümesi hem de ABD başkanı Donald Trump’ın iyice zorlaştırdığı H-1B çalışma vizesi programının geleceğinin belirsizliği yüzünden.

Hindistan vatandaşları ABD’deki teknolojik ve STEM-ilişkili bir çok alanda verilen uzmanlık vizelerinden en çok yararlananlar olmaktadır.

Kanada özellikle küresel beceriler kategorisi (global skills strategy) ve onun küresel becerikli eleman (global talent stream) programı sayesinde kalifiye elemanlara yönelik geçici çalışma iznine ulaşımı oldukça hızlı ve kolay hale getirdi.

Indeed araştırması 58 ülkeden Kanada’ya yönelik iş arayışlarını analiz etti ve bu ülkelerin 41’inden yapılan aramaların arttığı 17’sinde ise düştüğü ortaya çıktı.

Buradan anlaşılıyor ki ABD’yi hedefinden çıkaran yabancı kalifiye işörenlerin çoğunluğu Kanada’yı tercih etmeye başladı.

Dünyanın en başarılı bilgisayar ve teknoloji kalifiye işçileri artık Kanada’yı da hedeflerine koydu. Eğer siz de bilgisayar sektörü çalışanıysanız ve Kanada’da iş arıyorsanız İngilizce ve/veya Fransızca seviyenizi iyileştirerek şansınızı arttırmayı denemelisiniz.

İngilizce resmi dili olan ülkelerden ilgilenen çok kişi var.

Murat Kandemir, 25 Ekim 2018     

23 Ekim 2018 Salı

Kanada Ekspres Giriş Başvurusunda Maddi Kaynak Göstermek


Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminden göçmenlik başvurusu yapanlar uymak zorunda oldukları diğer şartlar dışında belirli bir miktar paraya sahip olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Gösterecekleri bu tutar kolayca ulaşılabilen ve nakit formda olmalıdır. (Grafik CIC)

Peki nakit paranın yanında ev veya tarla gibi taşınmaz mal, hisse senedi ya da ortaklık hissesi gibi diğer değerli varlıklar maddi kaynak olarak kullanılabilir mi?

Ekspre giriş sisteminde üç alt kategoriden başvuru yapılabiliyor. Bunlar Federal nitelikli işgören sınfı (FSWC), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıflarıdır (CEC).

Maddi kaynak şartının kategoriye göre değiştiğini unutmadan anlatalım.

Federal nitelikli işgören sınıfı (FSWC) açısından baktığımızda nitelikli işgören adayının göstermek zorunda olduğu para miktarının nasıl olacağı ilgili yönetmelikte açıklanmıştır. Bu para borç ya da diğer çeşitli taahhütler neticesinde elde edilmemiş, nakit ve hemen ulaşılabilir miktarda olan ve aile büyüklüğüne göre bakanlıkça belirlenmiş minimum gerekli miktarın üzerinde olan bir tutar olmalıdır.

Mantık şudur. Federal nitelikli işgören adayı bu para ile Kanada’ya vardığında ülkeye başarılı bir şekilde yerleşebileceğini göstermiş olacaktır.

Belli bazı zanaatkarların başvuru yapabildiği federal kalifiye işçi (FSTC) sınıfında ise gösterilmesi gereken maddi kaynak şartları aynı FSW’deki gibidir.

Kanada’da okumuş ya da çalışmış olanlara özel olan Kanada tecrübe sınıfında (CEC) ise herhangi bir maddi kaynak gösterme zorunluluğu yoktur. CEC kategorisinden başvuracak adaylar Kanada’da daha önce çalışmış ya da öğrenim görmüş oldukları için ülkeye zaten başarılı bir şekilde yerleşmiş oldukları varsayılmaktadır.

Gösterilmesi gereken maddi kaynak ifadesi ilgili yönetmelikte “borç ya da diğer çeşitli taahhütler neticesinde elde edilmemiş, nakit ve hemen ulaşılabilir miktar” olarak belirtilmektedir.

Burada para miktarının hemen ulaşılabilir olması önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bir evin maddi değerini yerleşmek için gerekli maddi kaynak olarak kullanamazsınız. Ayrıca maddi kaynağın size vize verilmesi esnasında ulaşılabilir olduğunun gösterilmesi de önemlidir. Göçmenlik görevlisine Kanada’ya yerleşebilmek amacıyla kullanılacak maddi kaynağa yasal olarak ulaşabileceğinizi ve kullanabileceğinizi ispat etmelisiniz.

Bunu ispat ederken paranızı tuttuğunuz banka ya da finans kurumundan resmi bir mektup almanız gereklidir.

Eğer göçmen adayı bankadan resmi mektup yerine sadece banka ekstresi veya yatırım fonu ekstresi gibi belgeler sunarsa vize görevlisi herhangi bir açıklama yapmadan veya daha fazla belge istemeden başvuruyu reddedebilir.

Kendi hesabı yerine eşinin hesabındaki parayı kullanmak isteyen göçmen adayı eşinin hesabındaki paraya ulaşabileceğine dair kanıtta sunmalıdır.

Şartlara uymayan göçmen adaylarının ekspres giriş sisteminde seçilerek davetiye (ITA) alsalar bile bunu reddetmeleri tavsiye edilir. Maddi kaynak tutarını ispat edemeyen kişilerin başvuruları reddedilir.

Maddi kaynağı eskik olan adaylar eksikliği tamamlamak için bazı varlıklarını satarak nakde çevirebilir ve bu miktarı kullanabilirler.

Murat Kandemir, 23 Ekim 2018