18 Şubat 2017 Cumartesi

Kanadalıların Kanada Dışında Doğan Çocukları Kanadalı mıdır?

Bu platformda elimizden geldiği kadar Kanada göçmenlik, mülteciler ve vatandaşlık hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Turist ya da öğrenci olarak gitmenin dışında Kanada’ya göçmen olmak hem maddi hem de manevi çaba gerektiriyor. Bu çabayı gösterip göçmen olanlar belli bir süre sonra vatandaş oluyorlar. Bazıları Kanada’da yaşamaya devam ederken bazıları da geri dönüyorlar.  

Bugünkü konumuz Kanada vatandaşlarının Kanada dışında doğan çocukların Kanada vatandaşlığı edinebilmeleri üzerine.  Kanada içinde doğanlar Kanadalı olarak kabul ediliyor onda bir sorun yok. Peki ya Kanada dışında doğan çocuklar? Çocukları Kanada dışında doğan Kanadalıların çocuklarının vatandaşlık durumunu Kanada göçmenlik bakanlığı sitesindeki bilgilerle biraz inceleyelim.

Her bir durumun farklı olduğunu belirterek söze başlayalım. Teoride kişinin Kanada vatandaşı olup olmadığını basit bir testle belirleyebiliriz. Aşağıda bunu anlatacağım. Karmaşık durumlar için Kanada göçmenlik bakanlığına vatandaşlık kanıtı (proof of citizenship) başvurusu yapılmalıdır.

Tekrar hatırlatmakta fayda var. Cevabını aradığımız soru çocukları doğduğu esnada Kanada vatandaşı olanları ilgilendiriyor. Aksi takdirde çocukları doğduktan sonra Kanada vatandaşı olanların çocukları otomatik olarak vatandaş olamıyorlar.

Vatandaşlık kanunları dönem dönem değişikliğe uğrasa da son büyük değişiklik 17 Nisan 2009’da gerçekleşti. Bu revizyon Kanada dışında doğan ve bu esnada anne ve/veya babası Kanadalı olanları çok ilgilendiriyor.  

Kanada dışında doğan çocuğunuz 17 Nisan 2009’dan önce doğduysa Kanada vatandaşı olarak sayılacaktır.

17 Nisan 2009’dan sonra doğan çocuklarınız siz Kanada doğumluysanız veya onlar daha doğmadan önce Kanada vatandaş olmuşsanız Kanada vatandaşı sayılır.

Kanada dışında doğmuşsanız ve bir Kanadalı tarafından evlat edinilerek vatandaş olmuşsanız Kanada dışında doğmuş çocuklarınız Kanadalı sayılmaz. Fakat çocuğunuzun bir ebeveyni Kanada içinde doğmuşsa veya sonradan Kanada vatandaşı olmuşsa o zaman çocuğunuz vatandaş sayılır.

Kanada hükümeti için Kanada dışında çalışan Kanadalıların çalıştıkları ülkede doğan çocukları Kanadalı sayılır. Özellike ordu, kamu ya da eyalet kamu hizmetleri için Kanada dışında çalışanların çocukları otomatik olarak Kanada vatandaşı saylırlar.

Kanada resmi makamların (elçilik gibi) Kanada dışında işe aldığı yabancılar bu maddenin dışındadır.


Murat Kandemir, 18 Şubat 2017 

11 Şubat 2017 Cumartesi

Kanada Ekspres Giriş Göçmenlik Kabul Puanları 450’ye Düştü

2016 yılı oldukça hareketli geçti. Kanada ekspres giriş (Express Entry) sistemi havuzunda bulunan 33.782 kişi göçmen olarak kabul edildi. Her ay iki defa düzenli olarak yapılan çekilişlerde kabul edilen puan 460-538 pan arasında gitti geldi.

Geçen sene süre zarfında hem ekspres giriş sistemi oturdu hem de her ay iki defa yapılan çekilişlerin her birinde kabul edilen göçmen sayısı iyice arttı. Önceleri ayda 1500 civarında kabul edilen göçmen sayısı 2016 yılının Eylül ayından sonra ayda 4000 civarında göçmen kabul etmeye başladı. 2017 yılının Ocak ayında yapılan üç ayrı çekilişte toplamda 9774 kişiye göçmenlik davetiyesi gönderildi.

Zamanla kabul edilmek için gerekli minimum puan seviyeleri de düştü. Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde göçmen olarak seçilmek için gerekli minimum puan seviyeleri açısından özellikle 2017 yılında yapılan çekilişleri incelediğimizde bu düşüşün daha da hızlandığını görebiliriz.

2017 yılının ilk çekilişi 4 Ocak’ta yapılmıştı ve 468 ve üzeri puanı olan 2.902 kişi göçmenlik davetiyesi aldı.

52inci çekiliş 11 Ocak’ta yapıldı ve 459 ve üstü puanı olan 3.334 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Yürürlüğe girdiği 2015’den bu yana göçmen kabul eden ekspres giriş sisteminde göçmen kabul puanları 25 Ocak 2017’de yapılan 53üncü çekilişte 453’e kadar düştü. Bu çekilişte 453 ve üzeri puanı olan 3.508 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

450 seviyesine gelen aday puanlarını bundan sonra daha da düşeceğini öngörebiliriz. Ekpsres giriş havuzunda bulunan ve 400 civarı puanı olan adayların karamsarlık yaşamasına hiç gerek yok.

Biraz daha beklemeye devam.


Murat Kandemir, 11 Şubat 2017

9 Şubat 2017 Perşembe

Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı

Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından Mart 2017 yılında yürürlüğe sokulması öngörülen Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia ve Prince Edward Island eyaletlerinde yaşamaya isteyen nitelikli göçmenler ve uluslararası mezun öğrencileri kabul edecektir.

Başvurmak isteyen adayların Atlantik eyaletlerindeki bir işverenden iş teklifi olması gerekmektedir. İşverenin desteğiyle yerleşim hizmetleri organizasyonları gidecek ailelerin Kanada’ya yerleşmesine yardım edecektir.

Bu porgrama uluslararası öğrenci olarak başvurmak istiyorsanız yine Atlantik eyaletlerinden birinde eğitim almış olmanız gerekmektedir.

2017 için sadece 2000 başvuru kabul edilecektir.  

Mart 2017’de açılacak olan programın alt kategorileri şu şekilde olacaktır:

Nitelikli işgören sınıfında: 1-Atlantik Yüksek Kalifiye Programı ve 2-Atlantik Orta Kalifiye Programı ve mezunlar sınıfında: Atlantik Uluslararası Mezun Programı başvuruları kabul edecektir.

Adayın iş tecrübesi, eğitim ve iş teklifine ihtiyacı olup olmadığı daha çok işçi ya da uluslararası mezun öğrenci olarak başvurmasına göre değişiyor. Diğer tüm şartlar aynı.

İş Tecrübesi

İşgörenler
İşgören olarak başvurmak isteyen adayların son üç yıl içinde en az bir yıl (haftada 30 saat ya da toplamda 1.560 saat) iş tecrübesi olması gerekiyor. İş tecrübesi en az 1.560 saat olmak kaydıyla tam zamanlı, yarı zamanlı ya da devamsız olarak daha uzun sürede olabiliyor.

Gösterilecek iş bir meslekte (birden fazla işverene olabilir) olmalı ve karşılığında para kazanılmış (gönüllü çalışmalar ya da ücretsiz staj benzeri çalışmalar olamaz) olmalıdır. Ayrıca meslek beceri seviyesi NOC’de (Ulusal Meslek Sınıflandırması) 0, A, B veya C beceri seviyesinde belirtilen işlerden birisi olabilir. İş tecrübesi Kanada içinde ya da dışında edinilmiş olabilir.

Uluslararası Öğrenciler
Uluslararası öğrenci olup Atlantik eyaletlerinde mezun olanların herhangi bir iş tecrübesi göstermelerine gerek yoktur.

İşçiler yüksek kalifiye işgören ya da orta kalifiye işgören olarak başvurabiliyorlar. Yüksek kalifiye işgörenler meslek beceri seviyeleri NOC’de 0, A veya B olarak belirtilen işlerden olmalıdır.

Orta derecede kalifiye işgörenlerin iş tecrübeleri NOC’de C olarak belirtilen işlerden olmalıdır. Her iki beceri seviyesinde iş tecrübesi olan adayların yüksek kalifiye işgören olarak başvurmaları öneriliyor.

Eğitim

İşçiler
İşgören olarak başvuranların en az Kanada lise ya da yüksek okul diploması, sertifikası ya da derecesi olmalıdır.

Yabancı ülkede edinilmiş diploma, sertifika, lisans ya da meslek eğitimleri denklik belgesi alınması kaydıyla kabul edilir. Eğitim Denklik Belgesi (ECA) raporu kişinin Kanada dışında aldığı eğitimlerin Kanada içindeki denkliği hakkında bilgi verir.

Kanada dışında eğitim almış işgörenin en az Kanada lise denkliği olmalı ya da lise sonrası diploma ya da lisans derecesi olmalıdır. Bu denklik beş seneden önce alınmış ECA raporuyla ispat edilmelidir.

Uluslararası Mezunlar
Programa başvuracak uluslararası öğrencilerin Atlantik eyaletlerinden birinde devlet okulundan en az 2 yıllık diploma, lisans, sertifika ya da meslek eğitimi almış olması gerekiyor. Öğrencinin bu iki sene boyunca tam zamanlı öğrenci olarak okuması ve başvuru yaptığı tarihten en çok son bir yıl içinde mezun olmuş olması gerekiyor.  Mezun olmadan önce son iki yıl içinde öğrencinin okuduğu eyalette en az 16 ay yaşamış olması da istenen diğer bir kriter. Ayrıca öğrencinin eyalette bulunduğu esnada Kanada’da okumak ya da çalışmak için önceden izin almış olması da gerekiyor.

Eyaletlerde alınan eğitimler kesinlikle İngilizce veya Fransızca dil kursları olmaması veya dil kursları alınan eğitim programının yarısından fazla olmaması da gerekiyor. Uzaktan alınan eğitim kısmı normal programın yarısından fazla olmamalıdır.  

Öğrenci okurken burs almamış olmalıdır.

İş Teklifi
Alınan iş teklifi Atlantik eyaletlerinden (New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia veya Prince Edward Island) birinde bakanlıkça kabul edilen işverenlerden birinden olmalıdır. Mevsimlik iş teklifleri kabul edilmez. Ayrıca iş teklifleri eyaletçe gözden geçirilir.

Ulusal Meslek Sınıflandırması (NOC) beceri seviyeleri ve iş teklifindeki işin beklenen süresi daha çok yapılan başvuruya göre değişir.

Eğer yüksek kalifiye iş için iş tekifi veriliyorsa işin NOC beceri seviyesi 0, A veya B olmalı ve iş teklifi en az bir yıllık için düzenlenmelidir.  

Eğer orta kalifiye iş için bir iş teklifi veriliyorsa işin NOC beceri seviyesi 0, A, B veya C olmalı ve iş teklifi belirsiz süreli olarak verilmelidir.

Uluslararası mezunlara verilecek iş teklifleri ise NOC beceri seviyesi 0, A, B veya C olmalı ve en az bir yıllık olarak düzenlenmelidir.

Alınacak iş teklifi daha önce tecrübe sahibi olunan işten olmak zorunda değildir. Fakat yapılan iş teklifindeki meslekte varsa NOC sisteminde belirtilen diğer çalışma gereksinimleri mutlaka edinilmelidir.   

İş teklifini verecek olan işveren LMIA almak zorunda değildir. LMIA belgesi Kanada’da yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin ülkeye yabancı işçi getirmek için alması gereken bir belge.

Dil
Programa başvurmak isteyen adayların İngilizce dilinde en az CLB (4) seviyesinde ve Fransızca dilinde ise niveaux de compétence linguistique canadiens seviyesinde olmalıdır. Ayrıca programa başvuracak aday yukarıda belirtilen İngilizce ya da Fransızca dil seviyesine ulaştığını kabul edilen sınavlardan (TEF, IELTS veya CELPIP) birine girerek ispat etmek zorundadır.

Sunulacak sınav sonuçları iki yıldan önce alınmış olmalıdır.

Minimum Fon Gerekliliği
Bu pilot programına başvuracak adaylar Kanada’ya göçtükten sonra kendilerine bir süre  bakacak kadar paraları olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Göstermek zorunda olacakları para miktarı aile büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Halihazırda Kanada’da yaşayan ve geçerli bir çalışma izni ile çalışanların herhangi bir minimum para miktarı göstermelerine gerek yoktur.

Yerleşim Planı
Kanada’ya tam olarak yerleşebilmeleri için adayların Kanada’ya göç etmeden önce bir ihtiyaçlar değerlendirmesi yaptırmaları gerekiyor. Yapılacak olan değerlendirme sonrasında adaya bir plan sağlanacak ve bu plan adayın yaşayacağı yerdeki toplum hakkında ve diğer ihtiyaçları için nereden yardım alabileceği hakkında bilgi verecek.

Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı hakkında göçmenlik bakanlığı tarafından sağlanan bilgiler özetle bu kadar. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.


Murat Kandemir, Şubat 09 2017

6 Şubat 2017 Pazartesi

Kanada’da Okuyan Çocuklu Yabancı Öğrenciler

Her sene binlerce yabancı öğrenci Kanada’ya okumaya geliyorlar. Bugün size Kanada’ya çocuklarıyla okumaya gelen yabancı öğrencilerden bahsetmek istiyorum. Çoluk çocuk Kanada’ya okumaya giden öğrencilerden. Foto: Gerry Kahrmann/PNG.

Bu öğrenciler diğerlerinden çok farklı. Evliler ve çocukları var. Ve Kanada’da hem çocuklarına bakııyorlar hem de okullarına devam ediyorlar.

Asya’daki Kanada göçmenlik ofisleri Kanada’ya okumaya gelen orta yaş öğrenci sayılarındaki artışı kaydediyorlar. Asya’dan gelen öğrenciler daha çok Metro Vancouver bölgesini tercih ediyorlar.

Yetişkin öğrencilerin Kanada’da okumaya iten sebep ise yine Kanada hükümetinin kendisi. Kanada’nın federal ekspres giriş programı dışında bazı öğrenciler eyalet aday programları sayesinde Kanada göçmeni olabiliyor.

Kanada’ya dünyanın her yanından gelen yabancı öğrenciler çok çeşitli eğitim programlarında öğrenim görüyorlar.

Artık otuzlu yaşlarda çocuk sahibi yabancı öğrenciler de lisans üstü eğitimi için tekrar öğrenci oluyorlar.

Vancouver Sun gazetesinde çıkan bir haberde İzlanda’dan, Bangladeş ve Çin’e kadar çok farklı ülkelerden gelen çocuklu yetişkin öğrencilerin ilginç hikayeleri yayınlandı.

Yetişkin öğrencilerin Kanada’da okuması az rastlanılan bir durum olmamasına rağmen şimdiki trend daha çok eş ve çocuklarıyla Kanada’da okuyan yetişkin öğrenciler. Gazetedeki haber Filipinlerde yapılan eğitim fuarında evli ve çocuklu öğrencilerin okuma izni talebindeki artıştan bahsediliyor.

Bu trend yeni bir norm haline geldi. Kanada’da lisans ve lisans üstü eğitimler Kanada göçmenlik şansını arttırması yüzünden daha çok talep görür hale geldi. Özellikle okulunu bitirmiş, meslek sahibi, evli ve çocuklu yetişkin öğrenciler bu talebin bir kanıtı.

Öğrenci kişinin eşine sorunsuz çalışma izini verilmesi ve çocuklarının lise seviyesine kadar ücretsiz devlet okuluna gidebiliyor olması bu trendi daha da arttırıyor.

Kanada’da bitirilen önlisans, lisans ya da lisans üstü programlar için göçmenlik başvurularında ek puan veriliyor. Bu durum Kanada’da okuyan mezunu göçmenlik başvurusunda daha da avantajlı hale getiriyor.

Eğitim esnasında öğrencinin çocuğu olursa o da otomatik olarak Kanada vatandaşı oluyor.

Metro Vancouver bölgesinde çocuklu yetişkin yabancı öğrenci sayısında muazzam bir artış sözkonusu. Kanada’da okuyan yetişkin yabancı öğrenci artışı Vancouver şehrini Kanada’nın en çok yetişkin yabancı öğrenci sayısının en çok olduğu bölge haline getirdi.

Ülke nüfusunun onda birinin yaşadığı British Columbia eyaleti ve Vancouver şehri Kanada’da okuyan toplamdaki 400.000 civarındaki öğrencinin 130.000’ine ev sahipliği yapıyor.

Vancouver Sun gazetesinde çıkan haber bölgedeki yabancı öğrencilerin nereden geldiği hakkında da bilgi veriyor. Yabancı öğrenciler daha çok Çin’den geliyor. Çin’i Hindistan, Kore, Fransa, Nijerya ve Suudi Arabistan ülkelerinden gelenler takip ediyor.

British Columbia Üniversitesi (UBC) ve Simon Fraser Universitesi (SFU) öğrencilerinin dörtte biri Kanadalı olmayanlardan oluşuyor.

Kanada’da okumanın artı sonuçlarından birisi de öğrenciler okul esnasında hem kültüre hem de ekonomik hayata tam entegre olmuş olarak mezun oluyorlar. Kendilerine göre bir çevresi ve Kanada yaşam tecrübesi sahibi olarak daha rahat iş arıyorlar ve buluyorlar.

Fakat Kanada’da okul okumak hiç te ucuz değil. Yüksek okul ücretleri yıllık 15.000 Kanada dolarından başlıyor. İki yıllık yüksek okul (college) diploma programı ücreti ortalama 30.000 Kanada doları ediyor. Buna yaklaşık 36.000 dolar iki yıllık kira ve yaşam maliyeti de eklendiğinde Kanada’da okumanın tam maliyeti ortaya çıkıyor. Kanada’da okuma bu maliyeti karşılayacak kişilere özel bir yol oluyor.

Bu kadar maliyeti karşılayıp iki yıllık okul bitirenlere üç yıllık çalışma izni otomatik olarak veriliyor. Bu esnada ailenin de statüsü garanti altında olduğundan tüm aile beş yıl Kanada’da statü sahibi olarak yaşayabiliyor. Tüm bu haklar ailenin Kanada göçmeni olmasına yardımcı oluyor.

Kanada’da daha fazla ücret ödeyerek okuyan yabancı öğrencilere mezun olmaları durumunda çalışma izni ve sonrasında göçmenlik şansı verilmesinin dünyada bir benzeri yok.


Murat Kandemir, 06 Şubat 2017

4 Şubat 2017 Cumartesi

Kanada Vatandaşlık Yemin Metnine “Yerli” Ayarı

Kanada vatandaşlık yemininde Yerlilerle ilgili değişiklik öngörülüyor. Foto: Blair Gable/Reuters

Kanada göçmenlik bakanı Ahmed Hussen vatandaşlık seremonisinde kullanılan yemin metninde “yerli halkların sözleşmeleri” revizyonu yapılacağını açıkladı.

Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu tarafından yapılan çağrıda Kanada hükümetine Vatandaşlık Yemini’ni değiştirme talebi yapıldı. Yeminin yeni hali şöyle öngörülüyor:

“Kanada Kraliçesi, Majesteleri Queen Elizabeth II’ye, veliahtlarına ve onun haleflerine sadık ve bağlı kalacağıma ve Yerli halklarla yapılan anlaşmalar dahil Kanada kanunlarını gözeteceğime ve Kanada vatandaşı olarak görevlerimi yerine getireceğime yemin ederim.”

Şu an ki yemin metninde “Yerli halklarla yapılan anlaşmalar dahil” ifadesi bulunmuyor.

Bu revizyon teklifi Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu’nun 2015 yılı Aralık ayında hükümete yaptığı 94 tekliften sadece birisi.

Federal hükümetten istenen bir diğer talepte özellikle Kanada’ya yeni gelenlere verilen “hoşgeldiniz bilgi dosyasına” (welcome kit) Kanada’nın yerli halklarının tarihi hakkında daha fazla kapsayıcı bilgi eklenmesiydi.

Eklenmesi istenen bilgi yerli çocuklarının mecburi ikamete maruz bırakıldığı yatılı okulların ve anlaşmaların tarihini kapsıyor.  

Göçmenlik bakanı Kanada yerli halklarının onurlandırılmasına önem veriyor. Bu onurlandırma hem vatandaşlık sürecinde hem de vatandaşlık politikalarının belirlenmesinde dikkate alınacak.

Kanada’ya yeni gelenlere Kanada geçmişi hakkında tarafsız bilgi verilmesi çok önemli.

Kanada’yı tamamlayan parçalardan birisi olan yerli halkların vatandaşlık yemin metnine ve bilgilendrime kitapçığına eklenmesi çok sembolik ama çok önemli bir adım.

Kanada kolonyal geçmişinde yerli halklarla olan ilişkileri tekrar sorguluyor. Ailelerinden zorla kopartılan yerli çocukları yatılı okullara yerleştirilmiş ve medenileştirilmeye çalışılmıştı. Kanada kolonyal geçmişinde bu uygulamadan ötürü yerlilerden özür dilemişti.

Trudeau hükümeti çocuk refahı ve eğitim finansmanı ve dil ve kültürün korunması gibi yapılan tavsiyelerde federal yetkilerine giren konularda bazı değişiklikler yapmıştı.

Kanada geçmişiyle daha da yüzleşiyor.


Murat Kandemir, 04 Şubat 2017

31 Ocak 2017 Salı

Kanada ve Terörün Ayak Sesleri

Terör ve Kanada kelimelerini yanyana ilk defa görebilirsiniz belki. Fakat olmaz denilen oldu ve Kanada’da bir terör saldırısına şahit oldu. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press.

Geçen Pazar günü akşamı Montreal’deki İslam Kültür Merkezi Camisine saldırı yapıldı. Saldırı esnasında içerde 39 kişinin ibadet ettiği belirlendi.  

Cami içinde açılan ateş altı kişiyi öldürürken 19 kişiyi yaraladı. Ölenlerin hepsi erkek ve 39-60 yaş arasında.

Önce birkaç şüpheli tutuklandı fakat saldırıyla ilgili olmadıkları ortaya çıktı. Daha sonra Kebek polsi 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette’yi saldırının tek failli olarak tutukladı. Bissonnette altı ayrı cinayettten tutuklandı. Polis kayıtlarına göre terör suçlaması da yapılabilir.  

Öldürülenlerin içinde bir bakkal sahibi, Laval Üniversitesi profesörü, Kebek hükümetine bilgisayar uzmanı olarak çalışmış üç çocuğu olan bir baba bulunuyordu. Milliyetleri çok farklıydı: Faslı, Cezayirli, Gineli. Ama hepsi Kanada’da yaşıyorlardı.

Saldırı sonrası sokaklarda binlerce kişi yürüyüş yaptı. Pazartesi akşamı yapılan yürüyüşe muhalefet liderleri yanında Kanada başbakanı Justin Trudeau da katıldı.

Kendim de dahil Müslüman Kanadalılar büyük Kanada toplumunun bir parçasını oluşturmaktadırlar. Ülkeye yerleşmiş, iş kurmuş ya da yıllarını çalışarak geçirmiş ve çocuk büyütmüşlerdir.

Her türlü dinsel, ırksal ya da köken ayrımcılığa karşı gelmeliyiz. Ayrımcılıkla bir yere varamayız. Batı düşmanlığını körükleyen ifadeler İslam davası adına masum insanları öldüren saldırganları yaratırken İslam düşmanlığını işleyen dindar Hristiyanlık vaazları da Hristiyan davası adına masum insanları öldüren katilleri yaratıyor. Etkiye karşı tepki gelişiyor.

Mahkemeye çıkan Laval Üniversite’sinde okumuş olan Bissonnette önüne baktı ve herhangi bir şey söylemedi. Soğukkanlı katil önümüzdeki ay tekrar mahkemeye çıkacak.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı sadece 15-20 saniye sürmüş. Saniyeler süren saldırı bazıları için yıllarca kapanmayacak yaralar açtı.

911 acil servis raporlarına göre cami saldırısı akşam 19:50’de yapılmış. Camiye 15 dakika uzaklıktaki Bissonnette’nin evine giren saat 21:00 de gelen polis onu tutuklamış.

Mahallede yaşayanlar Bissonnette’nin asosyal birisi olduğunu söylüyorlar.

Bissonnette Laval Üniversitesi’nde sosyal bilimler okumuş. Katil zanlısının Facebook hesabı Pazartesi günü silindi. Ama arşiv kayıtları ortaya çıktı ve Facebook sayfalarında ABD başkanı Donald Trum, aşırı sağcı Fransız politikacı Marine Le Pen ve ateist bilim adamı Richard Dawkins’ın sayfalarını beğendiği ortaya çıktı.

Saldırıya uğrayan bu caminin kapısına daha önce Haziran ayında Ramazan’da domuz başı bırakılmıştı.

Kanada başbakanı Trudeau saldırıyı bir terör saldırısı olarak niteledi ve saldırının Kanada’nın açıklık ve özgürlük prensiplerine karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.

Trudeau saldırıyı ibadet eden masum insaları hedef aldığını ve açık bir terörist saldırı olduğunu söyledi. Başbakan ayrıca böyle bir şiddetin Kanada’da yeri olmadığını söyledi.

Kanada’da muhalefet liderleri de saldırıyı kınayan açıklamalar yaptılar.

Trudeau’ya katılıyorum. Böyle bir şiddetin Kanada’da yeri yok. Fakat Türkiye’de de yeri yok. Bulunduğu konum itibariyle son dönemde benzer terörist saldırıların görüldüğü Türkiye’de aynı acıları çekiyor.

Ülkeler istemeselerde terör saldırılarına maruz kalıyorlar. Kanada’nın bu saldırı sonrasında Türkiye’yi daha iyi anlayacağına eminim.

Murat Kandemir, 31 Ocak 2017

Yabancı Öğrenciler Kanada için Nitelikli Göçmen Kaynağı

Kanada’nın nitelikli ve eğitim almış ve işgücünü dolduracak göçmenleri ülkede tutmanın yolu onlara vatandaşlık vermek olarak görünüyor. (Fotoğraf NYTIMES)

Ülkenin çeşitli eyaletlerindeki okullarda Çinli, Bangladeşli, Koreli gibi dünyanın her yerinden insanlar okuyorlar.

Kanada’ya gelen yabancı öğrenciler eğitim ortamını çok iyi buluyorlar. Dünyanın birçok bölgesinden Kanada’ya gelen diğer öğrencilerle tanışan yabancı öğrencilerin çoğu eğitimleri sonunda Kanada’da kalmanın yollarını arıyorlar.

Yabancı öğrenci olup mezun olanlar için hedef belli. Kanada vatandaşı olmak. Hem zaten hükümet daha nitelikli ve eğitim seviyesi yüksek olan göçmenleri ülkede tutmanın yollarını arıyor. Bu durumda Kanada yüksek okul ve üniversitelerinde okuyan öğrenciler için Kanada vatandaşı olmak artık daha kolay.

Bu aslında karşılıklı kazan-kazan durumu. Kanada’nın yaşlanan nüfusu, düşük doğum oranları ve ulusal vergi sistemini güçlendirmenin tek yolu Kanada’ya daha fazla göçmen kabul etmek.

Geçen seneden beri yürürlükte olan ekspres giriş (express entry) göçmenlik sistemi göçmen seçiminde kullanılan bir araç. Kanada’da mezun olan uluslararası öğrenciler bu sistem sayesinde daha kolay göçmen olabiliyorlar. Çünkü sistem hem Kanada okulu mezunlarına ek puan veriyor hem de yakın bir zamanda eğitim sürelerini ilerde vatandaşlık başvurularında gerekli olan ikamet süresinden indirebilecekler.

Ülkenin daha fazla kalifiye göçmene ihtiyacı olduğu bir gerçek. Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı’na (IRCC) göre göçmenler Kanada işgücündeki net artışının yüzde 75’lik payına sahip ve önümüzdeki 10 yıl içinde bu pay yüzde 100’e çıkacak.  

2015-2016 eğitim yılında ülkeye kabul edilen yabancı öğrenci sayısı yüzde 8 artarak 350.000’e çıkmış. Bu sayı tüm nüfusun yüzde 1’ine tekabül ediyor.

Kanada 1970’lerden bu yana entegrasyon politikası olarak çokkültürlüğü benimsemiş bir ülke. Gözle görünür etnik azınlıklar eskiden yüzde 20’lerde iken 2030’larda bu rakamın yüzde 30’a çıkması bekleniyor. Beyaz olmayan Kanadalılar Toronto ve Vancouver gibi metropolitan şehirlerde çoğunluğu oluşturuyor.  

Göçmen alımında oldukça başarılı bir ülke olan Kanada gelişmiş ülkeler içinde kişi başına göçmen sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri haline geldi.

Artık Kanada üniversitelerinde okuyan yabancı öğrenci sayısı Kanadalı öğrencilerin sayısına denk hale geldi. Örneğin Montreal’deki McGill Üniversitesindeki yabancı öğrenciler tüm kayıt yaptıran öğrencilerin dörtte birine eşit. British Columbia’da yabancı öğrenci sayısı yüzde 18 seviyesine çıktı bile. Yabancı öğrencilerin Kanadalı öğrencilere göre daha fazla okul ücreti ödediğini de hatırlatalım.

Gelelim yabancı öğrenci profillerine. Kanada’da okuyan yabancı öğrencilerin yarısı Çin’den geliyor. Önceki Kanada göçmenlik bakanı John McCallum geçen Ağustos ayında Çin’i ziyaret etmiş ve temaslarda bulunmuştu. Çin’de yeni Kanada vize merkezleri açıldı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla Çinli öğrencinin Kanada’ya okumaya gideceği muhakkak.

Kalan öğrenciler dünyanın her yanından geliyor. Türkiye’den Kanada’ya okumaya giden öğrenci sayısı ise fazla değil.  

Kanada’da sadece üniversiteler de değil lise ve dil okullarında da uluslararası öğrenci sayısı artıyor.

Hem nüfus, hem de işgücü açısından Kanada yeni göçmenlere muhtaç. Kanada’da okuyan uluslararası öğrenciler bu ihtiyaç için iyi bir kaynak oluşturuyor.  


Murat Kandemir, 31 Ocak 2017