14 Ocak 2017 Cumartesi

Daha Fazla Göçmen Alan Kanada Atlantik Eyaletleri Göçmenleri Elinde Tutamıyor

Atlantik Kanada’ya gelen göçmen sayısı artış gösteriyorken gelenlerin çoğu beş yıl içinde eyaletten ayrılıyorlar.

Atlantik Eyaletleri Ekonomik Konseyi’nin geçen Salı yayınladığı bir rapor bölgeye yerleşen göçmen sayıları hakkında bilgi verdi. Göçmen almaya çalışan ve New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island ve Newfoundland and Labrador eyaletlerinden oluşan Atlantik Kanada bölgesi 2015 yılında 8.300 göçmen alırken bu rakamın 2016 yılında daha fazla olması bekleniyor.  

Rapora göre artık Atlantik Kanada bölgesine daha fazla göçmen yerleşiyor fakat çoğu kalmıyor ve beş sene içinde başka yerlere göç ediyorlar.

Halifax merkezli konsey 2016 yılının ilk dokuz ayında çoğunluğu Suriyeli mülteci olan 11.600 göçmenin Atlantik Kanada’ya geldiğini kaydetti. Raporu düzenleyen David Chaundy Canadian Press’e verdiği mülakatında gelen kişi sayısının 2002’den bu yana üçe katlandığını belirtti.

Kanada’nın eyaletleri öteden beri kendi göçmenlik programlarını geliştiriyor ve göçmen kabul ediyorlar. Kendi kriterlerini belirleyen eyaletler çeşitli meslek erbabı göçmen adaylarını bünyelerine kabul ediyorlar.

Üç yıllık Atlantik göçmenlik pilot projesi uygulamaya konmuş ve bölgeye göçmen yerleştirilmesi planlanmıştı. Kanada’nın atlantik eyaletlerine olan göç artışı bu pilot programının başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Fakat Chaundy’ye göre Atlantik Kanada göçmenleri elinde tutamıyor ve özellikle iş çevreleri işlem sürelerinin çok uzun olduğundan yakınıyor.

Göçmenlik başvuru sayılarının kesinlikle arttığını belirten Chaundy beş-yıl oturum kuralı yüzünden yeni yerleşen göçmenlerin yarısını kaybettiklerini ifade ediyor. Göçmen olduktan sonra verilen daimi oturum kartları (PR) beş senelik düzenleniyor ve bu beş sene içerisinde minimum iki sene ülkede yaşamak gerekiyor.

Kanada federal ekspres giriş sistemi altında kabul edilen göçmenlerin başvuru işlemleri 6 ay içerisinde sonuçlandırılırken eyalet aday programları kapsamında kabul edilen göçmen adaylarının başvuru işlem süresinin bitmesi 16 ayı buluyor. Bu uzun süre özellikle yabancı işçi getirmek isteyen işverenler için zorluk anlamına geliyor.

Atlantik eyaletleri nüfuslarını arttırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bu eyaletleri en çok düşündüren şey gittikçe yaşlanan nüfusları. Yeni göçmene her yerde olduğu gibi atlantik eyaletlerinde de ihtiyaç var.

Eyaletler vergi mükellefi sayını arttırmak ve sağlık hizmetlerini kesintisiz yerine getirebilmek için yeni göçmenlere ve gençlere iş sahaları açmak ve istihdam yaratmak zorunda.

Eyalet aday programları ile yerleşen göçmen sayısı 2015’te 4.640 kişiydi. Bunun 1.765’i New Brunswick’e giderken 1.395’i Nova Scotia’ya yerleşmiş. Prince Edward Island eyaleti sadece 950 kişiye ev sahipliği yaparken Newfoundland and Labrador ise 530 kişiye kucak açmış.
Atlantik eyaletleri aday göçmenlik programları ile yeni göçmen almanın yanı sıra kabul ettikleri göçmenleri bölgelerinde tutmanın da yollarını aramalı.


Murat Kandemir, 14 Ocak 2017.

5 Ocak 2017 Perşembe

Kanada’nın Ekspres Giriş Sistemi İki Yaşında

1 Ocak 2017 itibariyle Kanada Ekspres Giriş (Express Entry) sistemi ikinci yaşına girdi. 2015 yılında uygulamaya konulması sonrasında 2016 yılında büyük değişiklikler yapılan sistem 2017’de de güncellenecek. Bu değişikliklerin Federal Nitelikli İşgören Programı (FSWP), Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) ve Eyalet Aday Programları (PNP) altında başvuracak adayların yararına olacağı kesin.

Sistemdeki 2016 yılının Kasım ayında yapılan değişiklikler özellikle Kanada’da okumayı daha da avantajlı hale getirdi. Kanada eğitimi alanlara verilen ek puanlar adayların puanlarının yükselmesine yaradı. Okul bitirdikten sonra çalışma izni alan adaylar en az bir yıl çalıştıktan sonra edindikleri Kanada iş tecrübesinden de ayrıca puan alabiliyorlar.

Ekspres giriş sisteminde şu an LMIA destekli iş teklifleri daha az puan getiriyor. Kanada devletinin yabancı işçi getirilmesine itiraz etmediği anlamına gelen LMIA belgesini yabancı işçi getirmek isteyen Kanadalı işveren alııyor ve getirmek istediği işçiye gönderiyor. Önceden iş teklifi + LMIA belgesi tek başına 600 puan değerindeydi ve işçinin Kanada göçmeni olarak kabul edilmesini garantiliyordu. Artık LMIA destekli iş teklifleri için en fazla 200 puan veriliyor.

2016’da son altı çekilişe baktığımızda kabul edilen göçmen adaylarına gönderilen göçmenlik davetiyeleri (ITA) sayısında büyük bir artış olduğunu gördük. Ekspres giriş sisteminin Kanada’ya göçmen alımında kullanılacak ana kulvar olacağını düşünürsek 2017 yılında verilecek ITA sayısında rekor artış umuyoruz. Şu an her ay iki kere yapılan çekilişlerin her birinde kabul edilen göçmen sayısı 2 binlerde olacağını öngörüyoruz.

400 puanın üzerinde bir puanın göçmen olarak seçilmek için iyi bir puan olduğunu varsayarsak 30 yaş altı, yüksek lisans derecesi ve üç yıldan fazla iş tecrübesi olan ve IELTS sınavında CLB 9 seviyesinde puan alan birisinin 450 üzeri puan alacağını söyleyebiliriz.

Son yapılan ekspres giriş çekilişi 22 Aralık 2016’da yapıldı ve 475 ve üstü puanı olan 2.878 aday kabul edilerek göçmenlik davetiyesi aldı.

2016 yılında toplamda 27 çekilişte 33.672 ITA düzenlendi. 2016 yılında yapılan çekiliş tarihleri ve düzenlenen ITA sayısı şöyle gerçekleşti.


1 Ocak 2015 tarihi itibaraiyle Kanada göçmenlik programlarına başvuru yapmak isteyen yabancılar Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı’ndan (IRCC) davetiye almak zorundalar. 2015 yılından beri yürürlükte olan ekspres giriş göçmenlik sistemi daha önce göçmenlik başvurularının sırayla kabul edildiği sistemi değiştirmiştir.

Kanada ekspres giriş sisteminde kabul edilen adayların göçmenlik başvuru işlemlerin en çok altı ay içinde bitirilmektedir. Ekpres giriş göçmenlik sisteminde göçmen olmak isteyen adaylar belli bir puan alarak bir havuza yerleştirilmektedir. Bakanlıkça her ay en az iki defa yapılan çekilişte havuzdan tespit edilen minimum puan ve üzeri puanı olan adaylar seçilmektedir. Seçilen adaylar havuzdan çıkmakta ve ikinci aşamada Kanada göçmenlik başvuru yapmaları istenmektedir.

Kanada göçmenlik sisteminde puan yöntemi geçerli olduğundan yüksek puan alan adayların diğer adaylara göre şansı fazla olmaktadır.


Murat Kandemir, 5 Ocak 2017

31 Aralık 2016 Cumartesi

Ekspres Giriş Sisteminde İş Teklifleri Güncellemesi

2016’nın bu son yazımızda Kasım 2016’da güncellenen Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde iş tekliflerinin nasıl değerlendirileceğinden bahsetmek istedik.

Kasım 2016’da yapılan revizyonlar iki konuyla ilgiliydi. Bunlardan birincisi adayın Kanada’da aldığı eğitimleri için ek puan alması.

Kanada eğitim kurumlarından mezun olan adaylar Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde aşağıdaki kriterlere göre ek puan alacaklar.

15 puan -Kanada’da alınn bir ya da iki yıllık yüksek öğrenim (post-secondary) derecesi için,
30 puan -Üç yıl ya da daha fazla süreli lisans eğitimi, yüksek lisans derecesi, doktora derecesi ya da Kanada ulusal meslek sınıflandırmasında (NOC) A beceri seviyesi iş olarak belirtilen ve mesleği icra edebilmek için bir eyalet meslek örgütünden ruhsat alınması zorunlu bir mesleğe giriş eğitimi.

Bu eğitimlerin kümülatif olmadığını ve adayın aldığı en yüksek Kanada derecesine göre verileceğini hatırlatalım. Ayrıca eğitim ek puan, iş teklifi ya da eyalet aday sertifikası gibi ek puanların tüm toplamı 600’ü geçemez. Yani 600 puan derecesindeki eyalet aday sertifikası alan bir aday Kanada eğitimden puan alamaz. Almasına da gerek yok.

Şimdi gelelim diğer konu olan iş tekliflerine verilecek puanlara. Önceki kurallara göre bir adayın Kanada iş teklifinden ek puan alabilmesi için Kanadalı işverenin o aday için LMIA belgesi alması gerekiyordu.

LMIA belgesi devletin Kanadalı işverene Kanada dışından bir işçi getirmesine itiraz etmediği anlamına geliyor. Yeni sistemde LMIA destekli iş tekliflerinin dışında aşağıdaki durumlarda alınan iş teklifleri de LMIA’sız kabul edilecek.

Yabancı işçiye verilen çalışma izninde belirtilen işverence düzenlenen yeni iş teklifleri VE adayın başvuru yapmadan önce son 12 aydır çalıştığı işverence yeniden yapılan iş teklifleri.

Bu kapsamda değerlendirilebilecek iş tekliflerine şunlar da dahildir. Şirket içi transferler, olağanüstü yarar sağlayacak kişilere verilen iş teklifleri ve Frankafon iş teklifleri.

Kanada’da açık bir çalışma izni ile (örneğin okul bitirenlere verilen mezuniyet sonrası çalışma izni-PGWP) en az bir sene çalışanlar ya da çalışma izni olmaksızın din hizmetlerinde çalışma hakkı bulunanlar bu durumdan yararlanamayacaklar.

İş tekliflerine verilen puanlarda düşüş gözlemlendi.

Şu ana kadar Kanadalı işverenden alınan iş teklifleri için adaya 600 ek puan veriliyordu ve bu ek puan adayın Kanada’ya göçmen olarak seçilmesini garantiliyordu. Kanada hükümeti iş tekliflerinde verilecek puan seviyelerini şu şekilde düşürmeye karar verdi.

NOC meslek sıralamasında O beceri kodlu üst düzey idari pozisyonlar için uygun görülen iş tekliflerine 200 puan, ve
NOC meslek sıralamasında O, A ve B beceri kodlu pozisyonlar için uygun görülen iş tekliflerine 50 puan verilecek.

Şu an ekspres giriş sisteminde 470 civarı puanı olan adaylar göçmenlik davetiyesi alıyorlar. Kanada’da okuyanların alacağı ek puanlar ve önceden 600 puan verilen ama şimdi 200 ya da 50 puan değerinde olan iş teklifleri havuzda bekleyen adayların puanlarının değişmesine sebep olacak ve bu değişikliğin etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şurası kesin ki artık iş tekliflerine otomatik 600 puan verilmemesi genel aday puanlarının düşmesine yol açacak. Bunu net olarak görmek için biraz daha beklemek gerek.

2017 yılının sağlık mutluluk ve başarı getirmesini temmenni ederken Kanada ekspres giriş havuzunda bekleyen adayların ekspres giriş sisteminde kabul edilen genel puan seviyelerinin düşmesiyle Kanada göçmenlik davetiyesi almalarını umut ediyorum.


Murat Kandemir, 31 Aralık 2016 

30 Aralık 2016 Cuma

Kanada Oakville Şehrinin Yıldızı: Sheridan Koleji

Ontario eyaletinin Oakville şehrinde yerleşik olan Sheridan Koleji Kanada’nın hatırı sayılır devlet okullarından birisidir. Bugünkü yazımızda birlikte çalıştığımız bu okulu size tanıtmak istedik.

1967’de 400 öğrencili lokal bir kolej olarak kurulan Sheridan bugün Ontario’nun en büyük yüksek okullarından birisi olmuştur. Okulun Ontario’daki Oakville, Brampton ve Mississauga şehirlerinde yerleşik dört kampüsünde her sene 21.000 tam zamanlı ve 17.000 yarı zamanlı öğrenci eğitim görmektedir.

Birçok ödül de alan Sheridan eğitim kurumuna sadece tüm Kanada’dan değil dünyanın her tarafından öğrenciler de okumaya gelmektedir.

Kolejde sunulan sanat, iş, toplum hizmetleri, sağlık, teknoloji ve el sanatları gibi bölümlerde okuyan öğrenciler toplumun geleceğini şekillendirmektedirler.  

Misyonu öğrencilerine yaratcılık ve inovasyon sunan bir ortamda hedef odaklı bir eğitim tecrübesi sunmak olan kolej mezunlarını değişen dünyada ihtiyacını hissedecekleri bilgi ve beceri ile donatıyor.

Oakville’deki Skills Training Center ve Trafalgar, Mississauga’daki Hazel McCallion ve Brampton’daki Davis kampüslerinde 130 dan fazla eğitim programı sunulmaktadır. Okulda yüksek okul diploması, lisans ve lisans üstü dereceleri dışında kısa süreli sertifika programları da bulunmaktadır.

Sheridan kolehinin yarı ve tam zamanlı olarak bir çok alanda eğitim veren altı fakültesi mevcuttur. Animasyon, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sağlık ve Toplum Çalışmaları Fakültesi, Bilim ve Teknoloji Fakültesi, Pilon İşletme Okulu, Profesyonel ve Yarı Zamanlı Çalışmalar Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.

Kolejin bu altı fakültesinde görsel ve sahne sanatları, film, televizyon ve gazetecilik, işletme, uygulamalı sağlık bilimleri, zanaat işleri, mimarlık çalışmaları, sanat ve tasarım, bilgisayar bilimleri, kimya ve çevre bilimleri, toplum çalışmaları, kamu güvenliği, animasyon ve bilgisayar oyun tasarım, mühendislik, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, ilüstrasyon ve fotoğrafçılık ve teknoloji alanlarında olmak üzere 130’dan fazla program bulabilirsiniz.

Sheridan’da bir yıllık sertifika programlarından dört yıllık lisans derecesine kadar çok çeşitli alanlarda eğitim alabilirsiniz.

Sheridan kolejinde okumak için bizden bilgi alabilirsiniz.


Murat Kandemir, 30 Aralık 2016

29 Aralık 2016 Perşembe

Kanada Özel Olarak Sponsor Edilecek Mülteci Sayılarına Kısıtlama Getirdi

Kanada hükümeti yaptığı açıklamada 2017 yılında Kanada’ya özel olarak sponsor edilecek mülteci başvuru sayısının en çok bin olacağını duyurdu. (Photo Justin Tang -The Canadian Press)

Devlet destekli mülteci sponsorluğun dışında ülkeye özel olarak sponsor edilen mülteciler de getirilebiliyor. Bu özel sponsor programı sponsorluk anlaşması sahipleri (SAH) olan büyük gruplar ve vatandaşlar ile çeşitli sivil kuruluşların bir araya geldiği “beşli grup” olarak anılan küçük gruplar yardımıyla yapılıyor.

Özel sponsorlukta Kanada’ya getirilecek mülteci için gerekli maddi kaynak ayrılıyor ve yabancı mülteci Kanada’ya göçmen olarak getiriliyor. Kanada’ya getirilen mültecinin ihtiyaçları özel sponsorlar tarafından karşılanıyor.

Kanada hükümetinin 2017 yılı için mülteci sayısı kararı SAH anlaşması olan büyük gruplar dışında mülteci getirmek isteyen tüm grupları etkileyecek.

Hükümet kabul edilecek mülteci sayısına konan kotanın şu ana kadar başvuruları yapılmış ve işlemleri devam eden mülteci dosyalarının yığılmasına bağlıyor. Hükümet işlemleri biten ve 2017 yılında ülkeye gelecek mülteci sayısının 2015 yılı rakamlarının iki katı olduğunu belirtiyor.

Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) sözcüsü Sonia Lesage CBC News’e 2013 yılı öncesinde sınırsız sayıda özel sponsorluk başvurusu aldıkları ve şu an çok fazla başvuru dosyasının yığıldığını belirterek 2017 yılı itibariyle yıllık kota konması sebebinin yığılan dosyaların bitirilmesi olduğunu ifade etti.

Açıklanan karar bu hafta yürürlüğe girdi ve beşli grup ya da sivil kuruluşlarca Kanada’ya getirilecek Suriyeli ve Iraklı mülteci başvuru sayısı 2017 yılında sadece 1.000 başvuru ile sınırlandırılacak.

Kanada 2015 yılı Kasım ayından bu yana 38 bin Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etti. Bu mültecilerin 21 binden fazlası devlet destekli mültecilerden oluşurken 13 bin mülteci ülkeye özel sponsorlar aracılığı ile getirildi.

Özel sponsor grupları ve sivil kuruluşlar karara tepkili. Mülteci yerleşim hizmetleri veren kuruluşlar özel sponsorluk başvurularına kota konmasını hayal kırıklığı olarak karşılıyor.  Kuruluşlar özel mülteci sponsorluğuna talep olduğunu belirtiyor ve 1000 başvuru kotasıyla bu talebe yetişemeyeceklerini söylüyorlar.

Bu kota sadece beşli grup ve sivil kuruluşların yapacakları mülteci başvuruları için geçerli. SAH sahibi büyük organizasyonlar herhangi bir ülkeden toplamda 7.500 mülteci başvurusu yapabilecekler.

IRCC medya sözcüsü başvuru sayısına konan kotaya rağmen Kanada’nın kabul edeceği mülteci sayısının 2015 yılına göre iki katı olduğunun altını çizdi.

Bakanlık 24 Aralık’ta CBC News’e gönderdiği mektupta 2014’de Kanada’ya kabul edilen mülteci sayısının 4.500 olduğunu bu sayının 2017’de ise 16.000’e ulaşacağını kaydetti.


Murat Kandemir, 29 Aralık 2016   

23 Aralık 2016 Cuma

Kanada’da Sektör ve Bölgelere Göre Ortalama Kazançlar

Kuzey Amerika’da milyonlarca kişinin iş aramak için kullandığı Workopolis kariyer sitesi Kanada bölgelerine ve sektörlerine göre ödenen ortalama gelirler hakkında bir rapor yayınladı.

30 Kasım 2016’da yayınlanan ve 2015 rakamlarını da güncelleyen raporda Eylül 2016 itibariyle bir önceki seneye göre Kanada’da çalışanların ortalama gelirleri haftalık 952 dolar ve yıllık 50 bin Kanada dolarının biraz altında çıktı.

Bölgelere göre ortalama kazançlar ise şu şekilde belirlendi:

Ontario Eyaleti 50.589 dolar,
Kebek Eyaleti 46.114 dolar,
British Columbia Eyaleti 47.914 dolar,
Alberta Eyaleti 58.133 dolar,
Manitoba Eyaleti 46.363 dolar,
Saskatchewan Eyaleti 51.057 dolar,
Nova Scotia Eyaleti 44.326 dolar,
New Brunswick Eyaleti 44.044 dolar,
Prince Edward Island Eyaleti 43.239 dolar,
Newfoundland and Labrador Eyaleti 52.572 dolar,
Yukon Bölgesi 54.367 dolar,
Northwest Bölgesi 73.221 dolar ve
Nunavut Bölgesi ise 65.403 dolar.

Son bir yılda gelirlerin arttığı sektörler finans ve sigorta olduğu ortaya çıktı. Bu sektörlerde geçen seneye oranla kazançlar yüzde 7,4 artarak ortalama yıllık 65.348 dolara yükseldi. Bilgisayar ve kültürel sektörler geçen seneye göre yıllık ortalama kazançlarda yüzde 5,8 oranla ikinci en büyük artışa tanık oldu.

Kanada’da sektörlere göre ortalama kazançlar (2012 Kuzey Amerika Endüstriyel Sınıflandırma Sistemi baz alınarak) şöyle tespit edildi.  

Sağlık ve sosyal yardım hizmetleri 44.949 dolar,
Sanat, eğlence ve rekreasyon 30.396 dolar,
Kamu yönetimi 63.894 dolar,
Otelcilik ve yemek hizmetleri 19.430 dolar,
Kamu hizmetleri 89.955 dolar.
Madencilik, petrol ve doğal gaz 107.065,
İnşaat 62.461 dolar,
Üretim 56.446 dolar,
Perakende 29.398 dolar,
Ulaştırma ve depoculuk işleri 52.383 dolar,
Bilgi ve kültürel sektörler 66.309 dolar,
Finans ve sigorta 65.348 dolar,
Gayrimenkul ve kiralama hizmetleri 48.887 dolar,
Profesyonel, bilimcel ve teknik hizmetler 69.032 dolar ve
Eğitim hizmetleri 53.109 dolar.

Workopolis aynı zamanda Kanada’da en çok aranan 10 meslek ve ortalama kazanç aralıklarını da belirledi.

Kasiyer 21.183 – 29.156 dolar arası,
Resepsiyonist 24.274 – 40.485 dolar arası,
Proje müdürü 43.790 – 103.500 dolar arası,
Yönetici asistanı 36.268 – 69.275 dolar arası,
Hesap yöneticisi 34.535 – 76.985 dolar arası.
Müşteri hizmetleri 23.713 – 45.668 dolar arası,
İdari personel 27.893 – 51.040 dolar arası,
Hemşire 45.677 – 87.976 dolar arası,
Satış sorumlusu 21.846 – 42.310 dolar arası ve
Satış temsilcisi 34.674 – 83.099 dolar arası,


Murat Kandemir, 23 Aralık 2016. 

22 Aralık 2016 Perşembe

Kanada'da Üniversite Mezunu Olmaksızın Çok Para Kazanılabilecek Meslekler

Günümüzde üniversite mezunu olmak iş dünyasında belirli bir yere gelebilmek için artık bir gereklilik olmuş durumda. Üniversite mezunları özellikle kendi alanlarında daha iyi yükselebiliyorlar.

Workopolis kariyer sitesi üniversite mezunu olmayıp iyi para kazanabilinecek meslekler hakkında bir yazı yayınladı. Benim de dikkatimi çeken yazıda Kanada’da üniversite mezunu olmayıp çok para kazanabilecek meslekler hakkında bilgi paylaşıldı.

Üniversite eğitimi gerektirmeyen ve yıllık 60 bin ve üzeri Kanada doları gelir kazanabilmenin mümkün olduğu bazı meslekler şöyle sıralandı.

Toplu taşıma şoförleri (transit drivers). Gelir aralığı 31.379 – 66.717 dolar arası.

Transit şoförü olma şartları değişkenlik gösteriyor. Örneğin Toronto’da transit şoförü olma kriterleri Toronto transit komisyonu (TTC) tarafından belirleniyor. TTC için çalışmaya başladıktan 24 ay sonra şoförlere ödenen saat ücreti 31,40 dolara çıkıyor. TTC şoförü olarak çalışabilmek için G ehliyeti (herhangi bir ceza olmayacak) sahibi ve en az lise mezunu olmak yetiyor. Şoför olmak isteyen adaylar ayrıca C lisansı da almak zorunda.

Hava trafik kontrolörü (air traffic controller). Gelir aralığı 39.266 – 167.096 dolar arası.

Çok stresli bir iş olduğu düşünülse de bu meslekte iyi para kazanılabiliyor. Lise diploması, temel radyo telefon operator lisansı, NAV Kanada eğitim programı ve hava kontrolörü lisansı almak bu işte çalışmak için yeterli.

Nükleer reaktör operatörü (nuclear reactor operator). Gelir aralığı 50.785 – 224.488 dolar arası.

Bu işte çalışabilmek için lise dıplomasının yanında üç ila beş sene süren güç sistemleri operatorü çıraklık eğitimini bitirmek veya meslekte üç veya daha fazla iş tecrübesi olmak ve elektrik ve elektronik teknolojisinde endüstriyel eğitim ya da kurs görmek yeterli.  Enerji santrali operatörleri (power station operators) enerji mühendisliği ya da santrallerde çıraklık programını bitirmeli ya da meslekte iş tecrübesi sahibi olmalı ve lise ya da yüksek okul seviyesinde bu alanlarda meslek eğitimi almalıdırlar. Enerji santrali operatörleri eyaletin ya da bölgenin ilgili  santral mühendisliği alanında lisans sahibi olmalıdırlar. Nükleer santrallerde kontrol odası operatörleri (control room operators) Kanada nükleer güvenlik komisyonu (CNSC) lisansı almalıdır.

Web geliştirici (web developer). Gelir aralığı 33.757 – 71.439 dolar arası.

Tasarımcı ve geliştiricilerin çoğu bu mesleği kendi kendine öğrenenlerden oluşuyor. Bu meslekte alaylı olanlar yoğunlukta. Şirketler lisans derecesi isteseler de asıl aranan şey işte iyi olabilmek. Bazı web geliştiricilere göre programlar ve sektör o kadar çok değişiyor ki bir koleje giderek eğitim almak zaman kaybı.

Baş aşçı (executive chef). Gelir aralığı 40,176 – 86.004 dolar arası.

Bazı mutfaklara girebilmek için lise mezuniyeti ve meslek eğitimi istenebiliyor. Tecrübe sahibi baş aşçıların ayrıca idarecilik ve stres eğtimi almaları tavsiye ediliyor.

Emlakçılar (realtor). Gelir aralığı 29.233 – 112.552 dolar arası.

Ekonomik Araştırma Enstitüsü’ne göre emlakçılar yılda ortalama Toronto’da 55.000 dolar ve Vancouver’de 52.000 dolar kazanııyorlar. Bu paranın düşük göründüğünü düşünenlere bu işin part time yapıldığını anımsatalım. Ayrıca ticari emlakçılar bir ofis satmaları karşılığında altı haneli rakamları kazanabiliyorlar. Emlakçılık için lise diplomanız olması, emlakçılık eğitimi ve eyalet ruhsatı almanız yeterlidir.

Sıhhi su tesisatçıları (plumber). Gelir aralığı 34.504 – 83.412 dolar arası.

Meslek için lise diploması ve 4-5 yıllık çıraklık eğitimi şart. Ayrıca meslekte iş tecrübesi süresi lise ve yüksek okul ya da meslek kurs eğitimleriyle birleştirilebilir. Meslek eğitim sertifikası (trade certificate) Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Kebek, Ontario, Saskatchewan, Alberta ve British Columbia eyaletlerinde zorunluyken Newfoundland and Labrador, Manitoba, Nunavut, the Northwest Territories ve Yukon bölgesinde ise isteğe bağlıdır.

İtfayeci Şefi (fire chief). Gelir aralığı 48.903 – 147.949 dolar arası.

Bu pozisyonda çalışabilmek için lise diploması ve eyaletlerde ya da belediyelerde verilen itfayeci eğitimini alarak itfayeci olarak çalışmak yeterlidir. En az 10 yıllık itfayeci olan kişiler itfayeci şefi olmaya adaydırlar.

Mahkeme zabıt katibi (court reporter). Gelir aralığı 30.709 – 101.559 dolar arası.

Bu mesleği ifa edebilmek için ortalama iki sene süren mahkeme zabıt katipliği programı mezunu olunmalıdır. Mahkeme tutanaklarını kayda geçiren zabıt katipleri steno makinesi vasıtasıyla dakikada en az 225 kelimeyi yüzde yüz doğruluk oranı ile kayda geçirebilmelidirler. Kanada’da Ulusal Zabıt Katipleri Derneği’ne (NCRA) bağlı iki mahkeme zabıt katibi programı var. Birincisi Toronto’daki CCVS ve Alberta’daki Kuzey Alberta Teknoloji Enstitüsü (NAIT).

Barmen (Bartender). Gelir aralığı 19.359 – 41.817 dolar arası.

Barmenlerin kazançlarını tam olarak deklere etmedikleri için gelirlerini bilmek çok zor olsa da altı haneli rakam kazandıklarına inanılııyor. Bazı eyaletlerde barmenlerden Smart Serve sertifikası isteniyor. Bunun dışında genelde geçici bir meslek olarak görülen barmenlerden mesleği yapma isteği hariç  başka herhangi bir şey istenmiyor.


Murat Kandemir, 22 Aralık 2016