20 Haziran 2017 Salı

Kanada Üstün Kalifiye Yabancı İşçi Programı Tanıtıldı

Kanada başvurusu daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak küresel üstün kalifiye yabancı işçi programının (Global Talent Stream -GTS) detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 12 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren GTS programı Kanada Yabancı İşçi Programı’nın (TFWP) bir alt kolu olarak çalışacak ve bu kapsamda yapılan başvurular en çok iki hafta içinde sonuçlandırılacak.

İki alt kategorisi olacan GTS programı hızlı büyüyen firmalar ve özellikle Kanada aşırı talep gören mesleklerde çalışacak yabancı işçiler için tasarlandı.

Kanada küresel meslek becerileri stratejisinin bir parçası olarak tasarladığı GTS çalışma izni programında Kanadalı firmaların belirli mesleklerde aşırı talep ettiği yabancı işçilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Kanada hükümeti küresel üstün kalifiye göçmenlik programını teknoloji sektörü gibi hızlı büyüyen endüstrilerde firmaların istihdam edilmek üzere acele kalifiye eleman ihtiyacının Kanada içinde karşılayamaması durumunda yurtdışından getirebilmelerine imkan verecek şekilde oluşturdu.

GTS programında LMIA (İşgücü Pazarı Etki Değerlendirmesi Raporu) belgesi ve çalışma izni başvuru işlem süresi toplamda 10 gün olarak belirlendi. LMIA belgesini bir işveren hükümete aradığı işçiyi Kanada’da bulamadığını ispat etmek için kullanıyor. İşveren tarafından LMIA alındıktan sonra firmanın Kanada’ya getirmek istediği yabancı işçi çalışma izni başvurusu yapabiliyor.

Sadece Kanada dışından işçi getirme hakkı sahibi firmalar talep ettikleri yabancı işçileri GTS programı sayesinde ülkeye getirebiliyorlar. GTS pilot programı ilk iki sene uygulamada kalacak ve İstihdam ve Sosyal Gelişim Bakanlığı (ESDC) tarafından yönetilecek.

GTS programını iki alt kategorisi bulunuyor.

A-Kategorisi: Hızlı büyüyen ve daha fazla büyümek için yabancı nitelikli işçiye ihtiyacı olan firmalar; ve
B-Kategorisi: Eksikliği hissedilen meslekler listesinde bulunan işleri yapan yüksek kalifiye işçiye ihtiyacı olan firmalar.

Bu iki kategoride bahsedilen firmalar Kanada’da istihdam yaratılmasında etkin olan firmalardır. Herhangi bir sektörde hizmet veren firmalar belirli partnerlerin olumlu görüşleri ışığında A kategorisinde hızlı büyüyen firma olarak tanımlanabilirler. Aşağıdaki organizasyonlar 12 Haziran itibariyle GTS’nin görüş bildirecek partner organizasyonlarıdır.

Atlantic Canada Opportunities Agency,
BC Tech Association,
Business Development Bank of Canada,
Communitech Corporation,
Council of Canadian Innovators,
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Global Affairs Canada’s Trade Commissioner Service
ICT Manitoba (ICTAM)
Innovation, Science and Economic Development Canada -Accelerated Growth Service
MaRS Discovery District
National Research Council -Industrial Research Assistance Program
Ontario Ministry of Citizenship and Immigration
Ontairo Ministry of Economic Growth and Development
VENN Innovation

A kategorisi için istenecek diğer şartlar ise şöyle. Şirketin büyümek için özel ve yüksek nitelikli işçiye ihtiyacının olması ve işe alması gerekliliği ispatlanmalıdır. Endüstride ileri seviyede bilgi sahibi olan, ilgili mesleki kalifikasyona sahip olan ve/veya en az beş yıllık uzman iş tecrübesi sahibi kişiler programa başvurmak için uygun olacaklardır. Buna ek olarak alınması istenen yabancı işçiye ödenecek ücrette genellikle yılda 80.000 Kanada doları ya da daha yüksek olmalıdır.

Meslek Listesi
Global Talent meslekler listesinde bulunan yüksek nitelikli meslekleri icra edenlere ihtiyacı olduğunu kanıtlayan ve bunlara yüksek ücret ödeyeceğini kanıtlayan firmalar B kategorisine girerler.

Aşağıdaki meslekler halihazırda Kanada’da aşırı talep edilen meslekler olarak sıralanmıştır. Bu liste işgücü pazarı uzmanları, ilgili paydaşlar ve ESDC danışmanlığında oluşturulmuş olup periodik olarak güncellenecektir.

Meslekler ve Ulusal Meslek Sınıflandırması Kodları (NOC) şöyledir.

0213                   Computer and information systems managers,
2147                   Computer engineers,
2171                   Information systems analysts and consultants,
2172                   Database analysts and data administrators
2173                   Software engineers and designers
2174                   Computer programmers and interactive media developers
2175                   Web designers and developers
2241                   Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2283                   Information systems testing technicians
5241                   Digital media and design

Çalışma izni muafiyetleri
12 Haziran itibariyle iki adet çalışma izni muafiyeti yürürlüğe kondu. NOC listesinde beceri tipi 0 veya A mesleklerde çalışanlar lisans derecesi veren bir eğitim kurumunda ya da bağlantılı bir araştırma kurumunda herhangi bir araştırma projesinde yer almak üzere Kanada’ya herhangi bir çalışma izni olmaksızın altı aylık dönem için 15 gün ve bir yılllık dönem için 30 gün kalmak için giriş yapabilirler.


Murat Kandemir, 20 Haziran 2017 

19 Haziran 2017 Pazartesi

Kanada Ekspres Giriş Göçmenlik Sisteminde İstihdam Bürosu Kaydı İsteğe Bağlı Oldu

Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) ekspres giriş göçmenlik sistemi başvurularında başvuran kişinin Kanada’nın resmi istihdam bürosuna (Job Bank) kayıt yapması zorunluluğunu kaldırdı. Artık ekspres giriş göçmenlik başvurusu yapacak adaylar Job Bank kaydı yapmak zorunda değiller. İsteyenler kayıt yaptırmaya devam edebilecekler.

6 Haziran 2017’ye kadar Job Bank sitesine kayıt yaptırmayan profiller uygun görülmeyerek siliniyordu. 6 Haziran itibariyle artık bu zorunlu olmaktan çıktı.

Geçen ay Ottawa’da bakanlık yetkililerince yapılan bir açıklamada ekspres giriş havuzuna yerleşebilmek için zorunlu olan Job Bank kaydının isteğe bağlı hale getirildiği açıklandı.

Job Bank kaydı göçmen işçilerle Kanadalı işverenleri bir araya getirmeyi hedefliyordu. Kanada dışında bir adayın Job Bank vasıtasıyla Kanada’da kolay kolay iş bulamayacağını hep söylüyordum. Kanada tecrübesi olmayan ve ülkede bulunmayan birine bir Kanadalı işverenin iş vermesi çok görülen bir şey değil. Bakanlık 2015’den bu yana yürürlükte olan ekspres giriş sisteminde Job Bank kaydı kuralından herhangi bir verim alınamadığı gerekçesiyle job bank kayıt zorunluluğunu kaldırdı.

Job Bank sitesine kayıt zorunluluğunun kalkması ekspres giriş göçmenlik sisteminde profil oluşturmayı daha basit hale getirdi.


Murat Kandemir, 19 Haziran 2017 

17 Haziran 2017 Cumartesi

Kanada Vatandaşlık Yasa Tasarısı (C-6) Parlamentoda Görüşülüyor

Liberal hükümet tarafından Kanada vatandaşlık kanununda öngörülen değişiklikler Parlamentoda görüşülmeye başlandı.  Tasarı hala Avam Kamarası’nda ve henüz kabul edilmedi ve görünüşe göre daha fazla değişikliklerin hayata geçirileceği öngörülüyor.

C-6 Bill olarak ta bilinen yasa tasarısı şimdilerde parlamentoda görüşülüyor. Tam adı Vatandaşlık Yasasında Değişiklik öngören Yasa Tasarısı olan C-6 Yasa Tasarısı 2016 Şubat ayında Avam Kamarası’na sunulmuştu. Bu tasarı Vatandaşlık Yasası’na önemli değişiklikler getiriyor.

Bu değişiklikler önceki Stephen Harper Muhafazakar hükümetinin vatandaşlık yasasını değiştirerek uygulamaya koyduğu C-24 yasa değişikliklerinin bazıların iptal ediyor.

C-6 Tasarısı Avam Kamarasından geçti. 2017 Mayıs ayında Senato C-6 tasarısını onayladı fakat kendisi de bazı ek düzenlemeler yaptığı için tasarı tekrardan Avam Kamarasında görüşülecek. 12 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Avam Kamarası tüm değişiklikleri ele alıyor. 12 Haziran’da Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık bakanı Ahmed Hussen Senato’nun istediği değişikliklere karşı hükümetin pozisyonuna karşı bir önerge hazırladı.

Önerge 13 Haziran’da geçti. Bakan Hussen hazırladıkları C-6 tasarısının kabul edilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Tasarının yazılmış son hali tam belli olmasa da bu yazımızda C-6 tasarısı ile Vatandaşlık Yasasında öngörülen en önemli değişiklikleri incelemek istedik.

C-6 Yasa Tasarısı ile önerilen değişiklikleri bir tablo ile anlatalım. Bu tablo son hali olmasa bile yasada istenen değişiklikleri göstermesi bakımından önemli.

Kabul edilen tasarı kraliyet onayının (royal assent) yapıldığı ya da kabinenin (governor in council) karar aldığı gün yürürlüğe girecek.

Aşağıdaki tabloda değişikliklerin yapılmış başvurulara ne zaman etkisinin olacağı da belirtildi. “İncelenen başvurular” ifadesi 11 Haziran 2015 günü ve sonrası yapılan fakat değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce yapılan vatandaşlık başvurularını kastediyor. 11 Haziran 2015 ve öncesinde yapılan başvurular zaten eski kurallara göre incelenecektir.

Bu tablo vatandaşlığın geri alınması ile ilgili değişiklikleri içermemektedir. Vatandaşlığın geri alınması ile ilgili maddelerin geleceği belirsizdir. Federal Mahkemede görülen Hassouna (2017 FC 473) davasında çıkan karar önceki Muhafazakar parti hükümeti tarafından yürürlüğe konan vatandaşlık iptali maddelerinin Kanada Haklar Yasasına aykırı olduğu ve bu yüzden uygulanamayacağını teyit etti.

Bununla birlikte Senato tasarıya aynı zamanda vatandaşlığın geri alınması konusunda bazı değişiklikler de ekledi.

Karşılaştırma Tablosu
Yürürlükteki Yasa
Öngörülen Değişiklik
Maddenin Yürürlüğe Gireceği Tarih
İncelen Başvurularda Uygulanacak /Sadece Yeni Başvurulara Uygulanacak

5 yılda 3 yıl fiziksel ikamet zorunluluğu


6 yılda dört yıl fiziksel ikamet zorunluluğu
NOT: 6 yılda 4 yıl gelir vergisi beyannamesi verme uygulaması da 5 yılda 3 yıl fiziksel ikamet kuralına göre ayarlandı
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
Sadece Yeni Başvurular
6 yılda dört yıl içinde her sene en az yarım sene (183 gün) ikamet kuralı
Bu kural kaldırılıyor
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
Sadece Yeni Başvurular
Daimi ikamet statüsü (PR) öncesi Kanada’da geçirilen ikamet süreleri sayılmıyor
Kanada’da geçici ikamet sahibi ya da mülteci olarak geçirilen günlerin yarısı (toplamda bir yılı aşmamak üzere) vatandaşlıkta zorunlu ikamet süresinde kullanılabilecek
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
Sadece Yeni Başvurular
Vatandaşlık kazanmak için ‘ikamet niyeti’ taşımak gerekiyor
‘İkamet niyeti’ zorunluluğu kaldırılıyor
Kraliyet Onayı
İncelenen Başvurulara uygulanabilecek
Çifte vatandaşların Kanada vatandaşlığı ‘ulusal çıkarlar’ temelinde geri alınabiliyor
Bu kural kaldırılıyor
Kraliyet Onayı
Başvurular sonuçlandıktan sonra oluşacağı için herkesi ilgilendirecek

Yaş kriteri 18-54 arasına çekiliyor


14-64 yaş arası başvuran kişiler dil şartlarını yerine getirmek ve vatandaşlık sınavını geçmek zorundalar
Senato yaş sınırını 60’a çıkarmak niyetinde. Hükümet Senatonun bu değişikliğini desteklemiyor
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
İncelenen başvurulara uygulanabilecek
Kanada içinde geçirilen şartlı hüküm (cezai hüküm giyilmesi) dönemleri fiziksel ikamet süresinde sayılıyor ve şartlı hüküm giyenler vatandaşlık yeminine girmekten alıkonamıyor
Kanada içinde geçirilen şartlı hüküm (cezai hüküm giyilmesi) dönemleri fiziksel ikamet süresinden sayılmıyor ve şartlı hüküm giyenler vatandaşlık yeminine katılamıyorlar
Kraliyet Onayı
İncelenen başvurulara uygulanabilecek


Murat Kandemir, 17 Haziran 2017

9 Haziran 2017 Cuma

Kanada Göçmenlik Kabul Puanı 413

Kanada göçmenlik kabul puanı (CRS) 413’e kadar düştü.

31 Mayıs 2017’de yapılan çekilişte Kanada ekspres giriş sisteminde aday havuzunda bulunan ve 413 ve üzeri puanı olan 3877 kişiye kabul mektubu (ITA) gönderildi. (Foto:CIC)  

Bir önceki çekiliş 17 Mayıs’ta yapılmış ve en az 415 puanı olan 3.687 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderilmişti.

İlk aşamada havuza yerleşen ve sonrasında çekilerek ITA alan adayların göçmenlik başvurularını 90 gün içinde tamamlamaları gerekiyor. Kanada hükümeti başvurularını yapan adayların göçmenlik işlemlerini en fazla altı ay içinde sonuçlandırıyor.

Seçilen adaylar eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını da Kanada’ya götürebiliyor.

Göçmenlik kabul puanları son aylarda düşüşe geçmiş en son 2017 Nisan ve Mayıs aylarında en düşük 415 seviyesine kadar düştü.

413 puan ekspres giriş sisteminde şu ana kadar ki en düşük puan olarak kayıtlara geçti.  

Son aylarda daha önceki aylara nazaran daha fazla aday Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından göçmen olarak seçildi ve davetiye aldı. 2017 yılında şimdiye kadar 47.353 kişiye ITA düzenlendi.

ITA alabilmek için gereki puan seviyesi ise Mart’ın ilk çekilişinde 434 iken 24 Mart’taki son çekilişte bu seviye 441 olarak belirlendi. Bu seviye 2016 yılına göre oldukça düşük bir seviyedir. 2017 Nisan ayı ve Mayıs ayı itibariyle eşik kabul seviyesi 415’tür. Son çekilişle minimum gerekli kabul puanı 413 olmuştur.  

Lisans mezunu ve iyi derecede İngilizce IELTS sınavı skoru ve/veya Fransızca TEF sınavı skoru olan adayların 420 üzerinde puan alabilmeleri oldukça mümkün.

Bakanlık ayrıca Kanada’da kardeşi bulunanlara ek puan verme işlemine Haziran ayı itibariyle başladı. Ayrıca bu aydan itibaren İngilizce’nin yanı sıra Fransızca bilen adaylara daha fazla ek puan verilecek.  

Murat Kandemir, 09 Haziran 2017

31 Mayıs 2017 Çarşamba

Brexit ve Trump Kanada Üniversitelerine Yaradı

Kanada’nın üniversiteleri önceki yıllarar göre daha fazla yabancı öğrenci başvuruları alıyor. Bunda ABD ve Birleşik Krallık’ın siyaseti çok etkili.

Yıllarca yasal ya da yasadışı şekilde ABD’de yaşayan Meksikalılar artık ülkede istenmediklerini düşünüyorlar. ABD’de okul okusalar bile artık yüksek öğrenimlerini ABD yerine Kanada’da yapmak istiyorlar.

Siyasi arenada adından çok söz ettiren Başkan Donald Trump yüzünden ABD’deki Meksikalılar için Kanada oldukça çok talep görüyor.

Her sene en az 300 bin yeni göçmeni kabul eden Kanada onlar için daha da iyi bir seçenek.

Kanada üniversitelerine yapılan yabancı öğrenci başvurularında bu sene rekor kırıldı. Üniversite yetkililerine göre ABD’nin siyasi iklimi ve Birleşik Krallık’taki Brexit bunun en önemli iki sebebi.

ABD ve Birleşik Krallığın siyasi açıdan başka yönlere gittikleri hakkında bir kanı oluştu ve burada küresel olarak becerikli göçmen arayan Kanada’nın adı daha öne çıktı.

Geçen seneye oranla bu sene Toronto Üniversitesi’nde lisansüstü programlara yapılan öğrenci başvurularında yüzde 27 ve lisans programlarında ise yüzde 22 oranında artış var. Tüm Kanada’daki üniversitelere başvurular da da muazzam artış görülüyor. Montreal’deki Concordia Üniversitesi de 2017 yılı Mayıs ayında Meksika’dan 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 325 daha fazla öğrenci başvurusu aldı. Trump’ın seyahat yasağı koyduğu altı Müslüman çoğunluktaki ülkelerden yapılan öğrenci başvuru sayısında da artış olduğunu söyleyelim.

Alberta Üniversitesi’de bu sene önceki yıllara göre daha fazla yabancı öğrenci başvurusu aldı.

Brexit’in de Kanada’da okumak isteyen yabancı öğrenci artışında etkili olduğu dillendiriliyor. Aile bağları gibi Birleşik Krallık’la daha fazla bağları olan Hindistan’dan gelen öğrencilerin bile talepleri oldukça değişti. Yapılan bir ankete katılan Hindistanlı öğrencilerin yüzde 58’i Brexit yüzünden Birleşik Krallıkta okumayı düşünmedikleri ortaya çıktı.

2016 Haziran ayındaki Brexit referandumu sonrasında Kanada üniversiteleri internet aramalarında en çok arananlardan oldu.

Kanada üniversitelerine olan bu talep artışını sadece dünyadaki siyasi gelişmelerle açıklayamayız. Kanada yüksek okul eğitim seviyesinin kalitesi, öğrenim ücretlerinin ABD ve İngiltere’ye göre uygun oluşu ve ülkede okuyan kişilerin eğitim sonrasında çalışma izni alabiliyor olmaları da diğer etkenlerden.


Murat Kandemir, 31 Mayıs 2017  

Kanada’nın Prince Edward Island Eyaleti Size Göz Kırpıyor

Kanada’nın Kuzey Atlantik eyaletlerinden olan Prince Edward Islan (PEI) önümüzdeki beş sene içinde daha fazla yeni göçmen almayı istiyor.

PEI eyaleti bir nüfus hedefi oluşturdu ve hedefe ulaşmak için çalışmalara başladı.

Hedef 2022 sonuna kadar 160.000 yeni göçmen. Eyalet hükümetinin bu seneki hedefi 150.000’di.

Öncelikli hedef Adanın özellikle kırsal kesimlerinde nüfus artışını yakalamak. Yeni fırsatlar ve yeni iş olanaklarının yaratılmasıyla mümkün olacak nüfus artışında göçmenlik çok önemli.

Hükümetin bu nüfus artışı planında asıl anahtar göçmenlik olacak.

Ada hükümeti yakında aldığı kararları kamu oyuyla paylaşacak. Eyalet göçmenlik süreçleri özellikle kırsal alanlara göç edecek göçmenlerin başvuru yapmasına fırsat verecek şekilde revize edilecek.

PEI eyaleti de kendi göçmenlik programını yürütüyor. Bu eyalet göçmenlik programının en çok popüler kategorisi ise girişimci programıdır. Bunun üç alt kategorisi vardır. Birincisi yüzde 100 işletme sahibi olma, işletmenin bir kısmına sahip olma ve çalışma izni alt kategorileri.

Şu an yüzde 100 işletme sahibi olma kategorisi çok popüler.

21-59 yaş arasında ve en az 600.000 Kanada doları malvarlığı olan kişiler eyalette kendi işlerini kurabilir ve bu sayede göçmen olabilirler. Adayın bir meslekte tecrübesi olması, IELTS genel eğitim sınavından 4 ve üzeri puan alması da gerekiyor. Bu kategori söylediğimiz gibi yüzde yüz iş sahibi olan ve işini aktif olarak yürütecek kişilere göre tasarlandı. Girişimci olacak aday eyaletle bir emanet anlaşması imzalıyor ve eyaletin hazinesine 200.000 Kanada dolarını depozito olarak yatırıyor. Anlaşma süresince eyalette var olan ya da kurulacak yeni bir işletmeye en az 150.000 dolar yatırım yapmalı.

Depozito olarak yatırılan 200.000 Kanada dolarının 25.000 dolarlık kısmı Adada altı aylık ikamet süresi sonunda iade ediliyor. Diğer bir 25.000 Kanada dolarlık kısmı da Ada da bir senelik ikamet sonunda iade ediliyor. Kalan 150.000 Kanada dolar ise girişimci adayın diğer tüm şartları karşılaması sonrasında kendisine iade ediliyor.


Murat Kandemir, 31 Mayıs 2017

30 Mayıs 2017 Salı

Kanada’nın Ontario Eyaleti’nden Göçmen Alımları Başladı

Kanada eyaletleri kendi göçmenlik sistemlerini Kanada federal ekspres giriş (express entry) göçmenlik sistemine ayarlı hale getirdi. Kanada’nın popüler eyaletleri kendi eyalet aday programları (PNP) vasıtasıyla yeni göçmen kabul etmeye devam ediyor. Eyaletler aday olarak gösterdikleri göçmenlere eyalet aday sertifikası (nomination certificate) gönderiyor ve bu belge adaya ek 600 puan kazandırıyor.

Kanada göçmenlik, mülteciler ve vatandaşlık bakanlığı (IRCC) tarafından yayınlanan son rapora göre geçen sene kabul edilen göçmenlerin dörtte biri eyalet aday sertifikası ile Kanada’ya kabul edildi.

Kanada eyaletleri artık eskisinden daha aktif olarak göçmenlik sistemlerini işletiyorlar. Son haftalarda özellikle Ontario, Saskatchewan, Nova Scotia ve British Columbia (BC) eyaletleri ekspres giriş sistemi vastıasıyla kendi bölgelerine daha fazla göçmen almak için çok önemli adımlar attılar.

Halihazırda federal ekspres giriş göçmenlik sisteminde aday havuzunda yer alıyorsanız ve en az 400 aday puanınız (CRS) varsa sizde eyalet tarafından seçilmiş olabilirsiniz.

Ontario hükümeti bu ay federal ekspres giriş sisteminde olan ve eyaletin ilgilendiği kişilere ilgi beyanı (notification of interest-NOI) göndereceklerini belirtti. İlgi beyanı alan kişiler Ontario eyaleti insan sermayesi öncelikleri göçmenlik kategorisinden (OINP) başvuru yapabiliyorlar.

İnsan sermayesi öncelikleri kategorisi (human capital priorities stream) pasif olarak işletiliyor. Yani önce başvuran önce seçilmiyor. OINP, sadece eyalette başarılı olacağını düşündüğü kişilere NOI veriyor. Diğer kriterlerle birlikte NOI almanın en önemli kriteri federal ekspres giriş sisteminde havuzunda bulunmak ve en az 400 puan (CRS) sahibi olmak.

Eğer şimdi federal ekspres giriş sistemi aday havuzunda iseniz ve CRS puanınız 400 ve üzeri ise muhtemelen size de Ontario’dan ilgi beyanı yazısı gelmiştir. Eğer böyle bir yazı almışsanız ve bunu değerlendirmek istiyorsanız Ontario’nun online başvuru sistemine kayıt yaptırmak ve başvurunuz bitirmek için altı ayınız var. İlk kayıt yaptırdıktan sonra başvurunuzu tamamlamak için ise 14 gününüz var. Ontario hükümeti işlem ücreti 1.500 Kanada dolarıdır. Bunun dışında ayrıca federal göçmenlik başvuru ücretlerini de ödemeniz gerekiyor.

Kanada göç etmek isteyen ve eyaletlere de ayrıca başvurmak isteyen tüm adaylara verilecek altın tavsiyem şu olacaktır. Öncelike Kanada’nın federal göçmenlik sistemine kayıt olunmalıdır. Bazı eyaletler sadece federal sistemde olan ve 400 ve üzeri puanı olanlara ilgi belgesi gönderebilmekteler. Bir diğer tavsiyem de federal göçmenlik sistemine kayıt yaptırdıktan sonra diğer eyaletlerin göçmenlik sistemlerini incelemek ve varsa talep gören meslek listelerini ve varsa kabul kotalarını incelemektir.


Murat Kandemir, 30 Mayıs 2017