13 Mart 2012 Salı

Manitoba Eyalet Aday Programı

Tam bir göller merkezi olan (110.00 göl) Manitoba tarım, ulaştırma, üretim, madencilik, ormancılık, enerji ve turizm sektörlerinin çok canlı olduğu bir Eyalettir. Başkent Winnipeg Kanada’nın sekizinci en kalabalık şehri olurken dört büyük üniversiteye ve bir çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Adı Cree, Ojibwe veya Assiniboine dillerinde “ruhların boğazı” veya “kırın gölü” anlamına gelen eyalet Kanada’nın ekonomisi doğal kaynaklara bağlı olan bir Eyaletidir.

1980’lere kadar Kanada’ya gelen yabancı işçiler ve göçmenler yerleşmek için Toronto, Montreal ve Vancouver gibi metropol merkezlerini seçmekteydiler. Bu göç trendi Kanada’nın metropol şehirlerinin daha çok nüfus alarak kalabalıklaşmasına ve diğer Eyaletlerin yeni göçmenlerden pay alamamasına yol açıyordu. Eyalet Aday Programları, MPNP (Provincial Nominee Programs PNP) göçmenlik akımlarının Kanada’nın ücra köşelerine de ulaşacak şekilde daha adil olarak dağılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Eyalet Aday Programlarında eyaletler kendi bölgelerindeki iş gücü pazarını da dikkate alarak ihtiyacını hissettikleri kalifiye elemanları kendi bölgelerine çekecek göçmenlik programları tasarlamaya başladılar.

Manitoba Eyaleti Kanada’da kendine özel Eyalet Aday Programını hazırlayan ilk eyalet oldu. Bunu diğer eyaletler izledi. Şu an Alberta, Manitoba, Newfoundland and Labrador, Ontario, Saskatchewan, British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward İsland eyaletlerinin kendilerine özel eyalet aday programları var.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığına (Citizenship and Immigration Canada) göre bugün Kanada’ya gelen tüm göçmenlerin %26’sı Ontario, British Columbia ve Quebec dışına gitmekteler. Bu oran 1997 yılında %11 düzeyindeydi. Buda eyalet aday programlarının başarısını kanıtlamaktadır.

Bu yazımızda sizlere Manitoba Eyalet Aday programı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Kanada’da kendi özel programını uygulamaya koyan ilk eyaletin Manitoba olduğunu söylemiştik. Geçen sene bu bölgeye gelen göçmenlerin %75’inin eyalet aday programı ile kabul edilen adaylar olduğunu da belirtelim. 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 2006’da 1.148.401 olan Manitoba’nın nüfusu 2011 yılında 1.208.268’e çıkmış. Eyalet tabii ki bu artışı kendi tasarladığı göçmenlik programına borçlu.

Manitoba Eyalet Aday Programı (MPNP) eyalete pozitif katkısı olabilecek nitelikli elemanlar için tasarlanmış ekonomik bir göçmenlik programıdır. MPNP için yapılacak başvurular başvuranların Manitoba Eyaletine olan kuvvetli bağlarına göre İş Teklifi, Uluslararası Öğrenci, Aile Destek, Genel Başvuru ve Stratejik Girişim sınıfları olmak üzere 5 ayrı kriterde değerlendirilmektedir. NPNP için belirli bir başvuru tarihi yoktur. Yılın her gününde başvurular yapılabilir fakat başvuru kriterleri zaman zaman değiştiği için başvuru şartlarına dikkat edilmesi gerekir.

Başvuruya kimler eklenebilir?

Manitoba Eyaleti Aday Programından yapılacak tüm başvurulara başvuran adayın yanı sıra eşi ve 22 yaşından küçük evlenmemiş çocukları (22 yaşından büyük olupta anne-babasının bakımına muhtaç olan fiziksel/zihinsel engelli ya da full time olarak bir eğitim kurumunda öğrenim görenler müstesna) eklenebilir.

Başvuru esnasında kriterlere uygun olan adayın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş ve çocuklar) durumlarında daha sonra tüm başvuruyu etkileyecek değişiklikler olursa (evlilik ve/veya mezuniyet vs.) bu kişilerin MPNP kriterlerine uymadığı için başvurudan çıkarılması gerekir.

Göçmen Adayından İstenen Maddi Bütçe

MPNP bir sponsorluk başvurusu sayılmadığı için bu programdan yapılacak başvurularda (İş Teklifi Sınıfı hariç) adayın Manitoba’da bir süre kendisine bakabilecek durumda olduğunu Eyalete ispat etmesi gerekmektedir.

Genel kural Manitoba için başvuran adayın kendisi için en az 10.000 dolarının olması ve bu miktara ilaveten bakmakla yükümlü olduğu her bir aday için de 2.000 dolarının olması gerekmektedir. Aday parasını tuttuğu bankadan alacağı bir hesap özeti ile ya da eş değerde kısa dönemli yatırım araçlarını ispat ederek bu yükümlülüğü yerine getirebilir.

1- İş Teklifi Sınıfı (Employer Direct Stream)

İşverenler Kanada’ya yeni gelenlere iş vererek onların topluma hemen adapte olmalarında çok önemli paya sahiptirler. Tüm mesleklerde başvuruları kabul eden Manitoba Eyalet Aday Programı altında İş Teklifi Sınıfından başvuru yapacak adayların Manitoba Eyaleti’nde geçici işçi statüsünde bulunmaları ve hali hazırda en az 6 ay çalışıyor olmaları gerekmektedir. Çalıştıkları işyerinde kendilerine verilecek olan süresiz İş Teklifi (Employment Offer) olması, iş teklifinin part time ve kısa süreli olmaması ve eğer yaptıkları iş bir lisans/ruhsat almayı gerektiriyorsa (elektrikçi vs.) ilgili meslek odasından ruhsat/lisans alma gerekliliklerini taşıyor olmaları da ayrıca gerekmektedir.

MNPN’nin amaçlarından birisi de eyalette işverenlerin aradıkları nitelikte elemanlara ulaşmaları için gerekli ortamı hazırlamak olduğu için İş Teklifi Sınıfından yapılacak başvuruları öncelikli başvurular olarak değerlendirilir.

Bu sınıf Manitoba’ya geçici işçi olarak gelen ve sadece Manitoba’da çalışmakta olanları kapsadığı için bu kişilerin göçmen olacak adaylardan istenen belli bir bütçe (başvuran için 10.000 dolar ve 2.000 dolar da her bir aile üyesi) ispat etmek zorunda değildirler. Manitoba Devleti onların çalışmakta oldukları işi ve aldıkları ücreti göz önünde bulunduracaktır.

2- Uluslararası Öğrenci Sınıfı (International Student Stream)

MNPN Uluslararası Öğrenci Sınıfı Manitoba’da en az 8 ay yüksek öğretim görmüş ve mezun olmuş adaylar için tasarlanmıştır. Mezun olduktan sonra Eyalette bir işveren için en az 6 ay full time olarak çalışmış kişiler bu sınıftan göçmenlik başvurularını yapabilirler.

Manitoba’ya eğitim görmek için gelen uluslararası öğrenciler yüksek okul veya üniversite düzeyinde (İngilizce dil okulları hariç) en az bir akademik yılı (8 ay) bitirdikten sonra mezuniyet-sonrası çalışma iznine (post-graduation work permit, PGWP) başvuruyorlar. Bu izni alan yeni mezun adaylar bir işveren için 6 ay çalıştıktan sonra aynı işverenden aldıkları süresiz iş teklifi (part time ve kısa süreli iş teklifleri kabul edilmemektedir) ile Eyalet Aday Programına Uluslararası Öğrenci Sınıfından başvurularını yapabilirler. Bu kişilerde çalıştıkları esnada MNPN’ye başvurdukları için diğer başvuran adaylardan istenen belli bir miktar parayı ispat etmekten muaftırlar.

3- Aile Destek Sınıfı (Family Support Stream)

Manitoba Eyaletinde yaşayan yakın bir akrabası olan adaylar öncelikli olarak sayılan Aile Destek Sınıfından başvuruların yapabilirler. Eyalette daimi olarak yaşayan anne, baba, evlat, kardeş, amca, hala, teyze, yeğen, dede-nine veya kuzenleri olan adaylar bu akrabalarından alacakları ve kendilerine Eyalete yerleşme konusunda destek vermeye söz verecek olan akrabalarının yardımlarıyla başvuruların yapabilirler. Akrabalar altına imza attıkları Manitoba Destek Yazısı (Manitoba Affidavit of Support) ile Eyalete yerleşmeyi düşünen yakınlarına destek söz vermektedirler. Destek sözü veren akrabanın imzaladığı bu yazı başvuran kişi tarafından başvuru evraklarına eklenmelidir.

Minimum yaş kriteri (21-49 arası olmak), eğitim (en az 1 yıllık lise sonrası eğitim almış olmak), iş tecrübesi (son beş yılda en az iki yıllık çalışma tecrübesi), dil düzeyi (IELTS’den en az 5 puan almak) ve uyum kriterleri (akrabalık bağları ile Manitoba’ya çabucak entegre olma şansı olması) adayların yerine getirmesi gereken diğer şartlardır.

4- Genel Sınıf (General Stream)

Diğer sınıflardan başvuru yapamayan adayların bu sınıftan başvurabilmesi aşağıdaki şartların en az birisine sahip olması gerekiyor.

Manitoba’da yaşayan bir akrabanın olması ve destek yazısı vermesi VEYA,
Manitoba’da yaşayan iki arkadaştan veya uzak akrabadan iki destek yazısı almak, VEYA
Manitoba’da en az 6 ay çalışmış olmak, VEYA
Manitoba’da bir eğitim programını (dil kursları hariç) bitirmiş olmak.

Yukarıdaki şartlardan en az bir tanesini taşıyan adaylar ayrıca bir puan sistemine tabi tutuluyor. Bu testte 100 üzerinden en az 55 almaları beklenen adaylar yaş, eğitim, iş tecrübesi, dil yeterliği ve uyum şansı konularında değerlendirmeye tabi tutuluyor. Tabi adaya Manitoba’da okumuş ya da çalışmış akrabaları ve arkadaşları içinde ek puan veriliyor.

21-49 yaş arasında (10 puan), lise mezunu (10 puan), 4 yıl çalışmış (16), orta derecede İngilizce (8 puan) ve Manitoba’da bir akrabası olan (12) aday 56 puan alarak bu sınıftan başvurmak için gerekli olan minimum puanı almış oluyor. Uyum faktöründe daha farklı durumlar içinde (Manitoba’da çalışmış veya öğrenim görmüş olmak vs) ek puanlar alınabilmektedir.

5- Özel Stratejik Girişim Sınıfı (Strategic Initiative)

Programın ihtiyaçlarına göre belirlenen ve MPNP’nin özel insiyatifiyle yapılabilecek özel stratejik girişim sınıfından başvurabilmek için adayın Manitoba’ya eyaleti yakından tanımak amacıyla bir ön gezi yapmış olması, MNPN program görevlisiyle bir mülakatta görüşmüş olması ve bu mülakat sonrasında adaylık sertifikası almış olması gerekmektedir. Bu stratejik girişimler zaman zaman düzenlenir ve Eyaletin web sitesinde duyurulur.

Bazı zamanlarda uygulamaya konulan bu sınıfta belirlenen “stratejik meslek” sahibi adayların başvuruları diğer sınıflara karıştırılmadan Manitoba Eyalet Aday Programında kabul edilmektedir. Bu klasmanda başvurularını yapan adaylar hızlı bir şekilde Manitoba’ya gelebilmekteler.

Manitoba Eyalet Aday Programının başarısı yüzünden Kanada yeni göçmenlerini artık daha farklı yerlere yerleştirme şansını yakaladı. Alberta, Saskatchewan ve Manitoba Eyalet Aday Programları özellikle o bölgeye gitmek isteyen ve durumları daha da uygun olan adaylar için harika bir fırsat. Programla ilgili olarak Manitoba Eyaleti'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. (http://www.immigratemanitoba.com/)

Murat Kandemir, 13 Mart 2012, (Member of ICCRC & CMI)

2 yorum:

 1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba
   Ben 5 yillik esnafim internet ve turizm sekteronde hizmet vermekteyim.Ayrica Balikçilik,zipkinla balik avi konusunda epey tecrubeliyim.Lise mezunuyum.Orta seviyede ingilizcem var.Esim iyi seviyede Fransizca konusabiliyor.Biz kanadaya goçmek istiyoruz.
   Ama orada bir arkadasimiz veya akrabamiz yok.
   Sanirim istenilen puanida yakalayabiliriz.Ama evrak islerini kendimiz mi yapmamiz gerekiyor yoksa bir buroya mi gitmemiz gerekiyor? Buradan kanada da is ayarlama sansimiz ne kadar var?
   Simdilik bu basliklarda yardimci olabilirseniz cok sevinirim.
   Tesekkurler...

   Sil