23 Ekim 2012 Salı

TEF & TEFAQ Sınavı


Kısaca TEF olarak bilinen, Test d'èvaluation français, sınavı anadili Fransızca olmayan kişilerin Fransızca dil seviyelerinin ölçülmesi için tasarlanmış bir Fransızca dil sınavıdır.

Kanada göçmenliğinde, Fransızca dilinde eğitim veren üniversitelerde ve çalışma dünyasında Fransızca dil yeterliğinin ispatında en çok kabul edilen sınavdır. Fransızca konuşulan ülkelerde yüksek öğrenim yapmak isteyen ya da çalışmak isteyen binlerce kişi ön koşul olarak TEF sınavına girmek zorundadır.  

Sadece Quebec Bölgesinde yaşamak isteyen ve Quebec Bölgesi Göçmenlik Programına başvurmak isteyen adaylar ayrıca TEF Quebec ya da diğer adıyla TEFAQ (Test d'èvaluation du français adaptè pour le Quèbec) olarak bilinen sınava da girebilirler. Bu sınavda sadece dinleme (compréhension orale) ve konuşma (expression orale) kısımları vardır. Quebec Bölgesi Kültür ve Göçmenlik Bakanlığı’nca Quebec Göçmenliğinde Fransızca dil yetisini ispat etmek isteyen göçmen adayı TEFAQ sınavına girerek bunu gerçekleştirebilir.

Kanada Federal Hükümet göçmenlik başvurularında Fransızca dilinde puan almak istiyorsanız TEF’in hem zorunlu hem de seçmeli kısımlarından (toplamda 5 modül) sınava girmelisiniz. Sınava girme sebebinize göre TEF ya da TEFAQ sınavından hangisine girmeniz gerektiğini iyi belirlemelisiniz.

TEF sınavı tüm dünyada CCIP, Paris Ticaret ve Endüstri Odası (Chambre de commerce et d’industrie de Paris) tarafından organize edilmektedir. Sınava giren adayın sınav sonuçları da yine CCIP tarafından sağlanmaktadır.

Sınava giren adayın Fransızca dilinde anlama ve ifade becerilerinin değerlendirilmesini amaçlayan TEF sınavı adayın Fransızca dil ve iletişim becerileri hakkında oldukça iyi bir ipucu verir.

TEF sınavının asıl amacı adayın Fransızca dilinde genel olarak “bilgisi, dilbilimsel ve iletişim becerilerini” değerlendirebilmektir.

Test 2 saat 10 dakika süren 3 aşamalı zorunlu kısım ve 1.30 saat süren 2 aşamalı seçmeli kısımdan oluşmaktadır.

Zorunlu kısımda okuma (compréhension écrite), dinleme (compréhension orale) ve kelime & dilbilgisi yapısından (Lexique et structure) teste tabi tutulur.

Seçmeli kısımda ise aday 1 saatlik süre verilen bir yazma (expression écrite) ödevi ile yazma ve 35 dakikalık bir mülakat ile konuşma (expression orale) becerisini göstermek zorundadır.

Şimdi testin zorunlu ve seçmeli kısımlarını inceleyelim.

1-Okuma (compréhension écrite)
Bu kısımda 50 soru ve 1 saatlik süre vardır. Amaç adayın yazılı materyallerde ana mesajı, yazarın kime hitap ettiğini ve amaç ve niyetini fark edebilme yeteneğinin ölçümüdür. Aday günlük durumlara göre hazırlanan yazı metinlerinin içeriğini anlamak ve metinde önemli bilgileri bulmak ve metini özetlemek durumundadır.

Okuma parçaları çeşitli makaleler, reklamlar, mektuplar, eleştiri notları, araştırma ve anket yazıları, talimatname, broşür ve ya tablolardan oluşur. Her belgenin değişik gramer zorlukları vardır.

Adaydan bilgiyi ayırt etme, sıralama, bilgiyi kronolojik sıraya koyma, değişik şekilde anlatma ve paragrafı veya metni yeniden yazma gibi görevleri yerine getirmesi istenir.   

2-Dinleme (compréhension orale)
60 soru ve 40 dakika ayrılan bu kısımda aday değişik seslerin ve tonasyonun farkına varmak zorundadır. Dinlenen mesajın içeriğine ulaşmalı, mesajdaki fikirlere, duygulara ve tutumlara hakim olup dinlediğini anlamalıdır.

Bu kısımda dinletilen ses parçaları çeşitli anonslar, iki kişi arasında geçen diyaloglar olabileceği gibi telefon sesli mesajları, hava tahmin raporu, reklam, mülakat, bir radyo programı veya tartışma programından bölümler olabilir.

Farklı durumlarda geçen kayıtları dinleyip mesajı anlamak, istenen bilgiyi ayırt etmek ve ilgili bilgiyi kullanarak sorulara cevap vermek adaydan beklenen görevlerdir.

3-Kelime ve Dilbilgisi Yapısı (Lexique et structure)
Adayın Fransızca dil ve kelime bilgisini sınayan bu kısımda adaya 40 soru sorulur ve cevaplaması için verilen süre 30 dakikadır. Cümle soruları ve boşluk doldurma kısımları mevcuttur.

Aday bu kısımda cümle tamamlama, kelime ve deyimlerin eş anlamlılarını bulma, yanlışları belirleme gibi görevleri yerine getirir.

4-Yazma (expression écrite)
Seçmeli olan yazma bölümünde aday 3 aşamadan geçer ve toplamda bir saati vardır. Bu aşamanın amacı adayın bilgiyi aktarma, geçmiş zaman yapılarını kullanabilme bir fikri ifade edebilme ve çeşitli görüşlerle destekleyebilme ve bir yazı parçasının özetini çıkarabilme becerileri değerlendirilir.

Bir yazı parçasının son kısmının yazılması, resmi veya şahsi bir yazı ve genel bir yazı parçasının özetinin çıkarılması gibi ödevlerle aday puan almaya çalışır.

5-Konuşma (expression orale)  
Toplamda 35 dakikalık olan bir kısımdır. İkinci seçmeli olan bu kısımda adayın kendisine verilen bazı belgelerde verilen bilgiler ışığında interaktif iletişim ile Fransızca dilinde iletişim ve ifade becerileri sınanır. Konuşmacının verdiği veya kendisine belge ile verilen bilginin kullanılarak bir fikrin savunulması veya bir konuda test görevlisini ikna etme becerileri mercek altına alınır.

Aday kendisine verilen 10 dakika hazırlık zamanından sonra test görevlisi ile 5 dakikalık bir mülakat yapar. Daha sonra adaya verilen diğer bir 10 dakikalık hazırlık zamanından sonra test görevlisi ile 10 dakikalık ikinci bir mülakat yapar. Konuşma kısmının sonunda aday test görevlisi ile 5 dakikalık tartışma yapar.

Görüşmeler yüz yüze yapıldığı için adaya bilgi verme, soru sorma, tartışma ortamında bir fikri savunma ya da iki şeyi karşılaştırma gibi görevler verilir.   

TEF’in kağıt üzerinde ve bilgisayar versiyonu (ETEF) da bulunmaktadır. Kağıt üzerinde versiyonu ilk üç zorunlu modül için yapılabilir ve öğrenci sayısı ve girilecek test merkezinin bilgisayar kapasitesi ile sınırlıdır. Elektronik versiyonu ise bazı test merkezlerinde uygulanabiliyor. Ayrıca elektronik versiyonuna girecek adayların basit bilgisayar becerisine sahip olması gerekiyor. Bu konularda daha fazla detayı gireceğiniz test merkezinden öğrenmeniz gerekmektedir.

Testin zorunlu ve seçmeli kısımlarıyla birlikte ücreti 460 Dolar civarındadır. Sadece TEFAQ sınavı $230 dolardır.

Sınava kayıt en az bir ay önceden yapılmalı ve ücreti yatırılmalıdır. Sınav sonuçları 4-8 hafta içinde sonuçlanır ve adaya sınav sonuç sertifikası gönderilir. Göçmenlik başvurularında orijinal ve resmi sınav sonucu kullanılır.

TEF sınavına İstanbul veya İzmir’de girebilirsiniz. Türkiye’de TEF sınavını Fransız Enstitüsü (Institut Français) düzenlemektedir. Daha fazla bilgi için: http://www.ifturquie.org/en/

Kanada’da TEF/TEFAQ sınavlarına Winnipeg, Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal, Monctron, Halifax, Edmonton ve Calgary’de girebilirsiniz. Sınavlar tüm eyaletlerde Alliance Française tarafından düzenlemektedir. Toronto için http://www.alliance-francaise.ca/en/ adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İyi bir hazırlık ve sınav süresini etkin kullanma başarının altın anahtarıdır. Sınava gireceklere başarılar.

Murat Kandemir, (ICCRC Member), 23 Ekim 2012 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder