29 Kasım 2016 Salı

Kanada’daki Uluslararası Öğrencilerin Kampüs İçi Çalışma İzni

Bugün eğitimleri başlamadan önce Kanada’ya gelen uluslararası öğrencilerin çalışma izni gerekmeksizin kampüs içinde çalışıp çalışamayacağı hakkında bilgi verelim istedik.

Kanada’ya okumaya gelen öğrenciler genellikle okulları başlamadan bir süre önce gelirler ve okula hazırlık yapmak isterler.

Peki ev bulmak ve ortama alışmak için eğitim alacakları sömestr başlamadan bir ay bazen de iki ay önce Kanada’ya gelen öğrenciler kampüs içi iş buldukları takdirde çalışabilirler mi?

Sömestr başlamadan önce Kanada’ya gelen öğrencinin geçerli bir okuma izni vardır ama tam zamanlı eğitimine henüz başlamamıştır. Bu durumda öğrenci henüz okula başlamamış olmakla birlikte eğitim döneminin başlamasını beklemektedir. Soru şudur. Bu durumdaki bir öğrenci kampüs içinde resmi olarak çalışabilir mi yoksa çalışamaz mı?

Bu senaryodaki öğrencinin çalışıp çalışamayacağı hakkında kesin bir cevap bulunmamaktadır. Senaryonun cevabı biraz da “öğrenci” tanımının tercümesinin nasıl yapıldığına bağlıdır. Yani öğrenci olarak sayılmak için okula kayıt yaptırmanın yeterli olacağı düşünülebilir fakat öte yandan eğitimin başlamasının gerekli olduğu da öne sürülebilir.

Yönetmeliklerdeki eski “öğrenci” tanımına baktığımızda bu senaryodaki kişinin tam zamanlı öğrenci olduğuna hükmedebilirdik.

“öğrenci” Kanada’da okuyabilmek için kendisine bir okuma izniyle ya da bu Yönetmelik kapsamında izin verilen ve Kanada’da eğitim gören veya eğitim görmeye niyetli olan kişidir.

Hükümet 2014 yılında bu öğrenci tanımını feshetti. Şimdiki öğrenci tanımı 186 (f) Yönetmelik maddesinde şöyle belirtildi.

186 Bir yabancı aşağıdaki şartlar altında Kanada’da çalışma izni olmaksızın çalışabilir
(f) Tam zamanlı öğrenci olanlar tam zamanlı öğrenci oldukları üniversite veya yüksekokul kampüsünde kendilerine verilmiş üniversite veya yüksekokulda eğitim görebilmelerine olanak veren okuma izinleri müddetince çalışabilirler.

Kanada göçmenlik bakanlığının (IRCC) ilgili rehberinde de öğrenci olmanın şartları sıralanmış:

Öğrenciler:

1-Yüksek okul, üniversite veya Kebek’teki CEGEP okulları gibi kamu yüksek okullarında,
2-Aynı yönetmelik ve kurallarla işletilen ve tüm operasyonları için gerekli olan finansmanının en az yüzde 50’sini hükümet gelirlerinden elde eden yüksek eğitim kurumlarında (hali hazırda bu okul tanımına sadece Kebek’teki okullar uymaktadır) veya
3-Eyaletçe lisans vermeye yetkilendirilmiş özel Kanada eğitim kurumlarında okuyanlar, ve

Geçerli okuma izni sahibi olan kişilerdir.

Eğitimi başlamamış kişinin öğrenci olmadığı iddiası tartışılabilir. Diğer taraftan bir programa kayıt olarak okul ücretini ödeyen ve kısa süre içinde eğitimine başlayacak olan bir kişinin de tam zamanlı öğrenci olduğu düşünülebilir. Kısacası öğrencinin ne zaman tam bir öğrenci olduğu şimdilik net değil.

Öğrencinin dersleri başlamadan önce çalışmasının olumsuz bir tarafı olacağını düşünmüyoruz.

Sömestr başlamadan önce Kanada’ya giden ve kampüs içi çalışmak isteyen bir öğrencinin çalışıp çalışamayacağı konusundaki kuralların net olmadığı ve bu yüzden bu soruya net bir cevabın verilemeyeceği aşikar.

Buna rağmen yukarıdaki senaryodaki kişinin durumunda olduğu gibi iki ay önce Kanada’ya giderek sömestr başlayana kadar kampüs içi çalışmanın riskli olmadığını düşünüyorum.


Murat Kandemir, 29 Kasım 2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder