30 Haziran 2017 Cuma

Kanada’ya Gidecek Göçmen Adayından İstenen Mali Kaynak Zorunluluğu

Bilindiği gibi Kanada’ya federal nitelikli işgören programı (FSW) kapsamında ekspres giriş göçmenlik sistemine başvuran adaylar aile büyüklüklerine göre belli miktarda bir mali kaynağa sahip olduklarını göstermek zorundadırlar. Bu mali kaynağa yerleşim fonu (settlement fund) deniyor ve göçmen adayından bu likit fona sahip olduğunu kanıtlaması isteniyor. (Tablo CIC)

Göçmen aday bekar ise 12.300 Kanada doları mali kaynağa sahip olduğunu ispatlaması gerekiyor. Evli bir çiftin göstereceği mali kaynak tutarı ise 15.312 dolardır. Bir çocuklu aile 18.825 ve iki çocuklu bir aile ise 22.856 dolarlık bir tutarı göstermek ve bunu ispat etmek durumundadır. Ailedeki birey sayısı arttıkça gösterilecek minimum maddi kaynat tutarı da artmaktadır.

Bu yazının konusu alınan nakit hediyelerin yerleşim fon tutarında kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili. Yani hediye alınan nakit bir miktar para yerleşim fonunda kullanılabilir mi? Toplu bir paranın birisinden borç alınmadığı ve başvuran kişinin tasarrufunda olduğu nasıl ispatlanabilir?

İlgili yönetmelikte (IRPR) Madde 76 (1)(b)(i) kısmı Nitelikli İşgören başvurularındaki yerleşim fonu ispatı (proof of settlement fund) ile ilgilidir.

(b) Nitelikli İşgören;
(i) işgörenin kendisi ve aile üyeleri için minimum gelir seviyesine uygun, herhangi bir yükümlülük ya da borçla elde edilmemiş, aktarılabilir ve kullanıma hazır bulunan bir fona sahip olmalıdır, ya da
(ii) 82(1) alt bölümde belirtildiği üzere 82(2)(a),(b) veya (d) paragrafları uyarınca  Kanada’da iş teklifi için yeterli puana sahip olmalıdır.

Aynı yönetmelikte Madde 87. 2(5) paragrafında benzer bir madde federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) için konmuş.

Özetle bu yerleşim fonu hakkında anlaşılması gereken genel kural şudur:

Kanada’dan bir iş teklifinizin olması hariç olmak üzere yaptığınız göçmenlik başvurusunda aile büyüklüğüne bağlı olarak size ait, likit ve borç ile edinilmemiş belirli bir miktarda mali kaynağa sahip olduğunuzu göstermelisiniz.

Havuzda yerleşik olan bir göçmen adayı göçmenlik davetiyesi (ITA) aldığında daimi ikamet (PR) başvurusu yapmak durumundadır. Gerekli olan evraklara baktığımızda ise bankadan hem varlıkları hem borçları listeleyen hem de son altı aylık hesap bakiyesini belirten bir yazı sunulmalıdır. Bankaların böyle bir yazı verme uygulaması olmadığından alınacak bir yazı ve altı aylık banka ekstresi de bu işi görecektir.

Alınan nakdi hediye son altı ay içerisine denk gelirse bu toplu ödeme banka ekstresinde ortaya çıkacaktır. Bu durumda dosya memuru bu toplu paranın başvuru sahibinin borcu mu olduğu yoksa kendi parası mı olduğu konusunda kuşkuya düşecektir. Kendinizi böyle bir duruma sokmamanızı tavsiye ederim.

Benzer bir duruma düşerseniz muhtemelen yapılacak şey en azından altı ay beklemektir. Para hesapta altı aydan daha fazla bulunduğu zaman alınacak altı aylık ekstre de size sorun çıkarmayacaktır.

Eğer puan seviyeniz yüksekse ve ITA almak sizin için sorun değilse ve paranız da yoksa o zaman en azından para durumunu halledip altı ay beklenebilir. Hesaba toplu para yatırılması sorunu altı aylık süre geçmesiyle altatılabilir.

Unutmayın paranın size ait olduğu ve herhangi bir kişiden/kurumdan borç alınmadığı ispatlanmalıdır.

Eğer altı aylık süre geçmemişse ve kişi örneğin annesinden bir miktar borç aldıysa ve bu parayı kullanmak istiyorsa o zaman bu durum ek belgelerle desteklenmelidir. Örneğin karşılıksız para yardımı yapan anneden alınacak noter tasdikli yeminli bir ifade iyi bir fikir olabilir.

Her ne belge sunulursa sunulsun son karar dosya memurunundur.


Murat Kandemir, 30 Haziran 2017 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder