23 Eylül 2017 Cumartesi

Kanada Öğrenci Vize Başvurularında Yaş Faktörü

Kanada’ya her sene binlerce uluslararası öğrenci kolej ve üniversitelerde okumaya gidiyorlar. Özellikle şu son dönemde dünyanın her bölgesinden daha fazla uluslararası öğrencinin okumak için Kanada’yı seçtiğine şahit oluyoruz. (Foto: IRCC)

Daha önce yazdığımız birçok yazıda uluslararası öğrenciler ve öğrenci vizeleri konularına değindik. Bu yazımızda daha belirli bir konudan bahsetmek istiyoruz. Öğrenci vize başvurularında öğrencinin yaşının önemine değineceğiz.

Kanada’da okumak isteyen öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenci vize başvurusunu yaptığı vize ofisi (konsolosluklar/elçilikler) tarafından yapılır. Ülkemizden yapılan öğrenci vize başvurularında başvuru yapan öğrencinin maddi durumu, okumak istediği bölüm, eğitim/kariyer planı, daha önce yurtdışına çıkıp çıkmadığı ve hem Türkiye’de hem de Kanada’daki bağları vs. irdelenecek ana başlıklardandır.

Öğrencinin yaşı da bir diğer konu olarak göze çarpmaktadır. Tüm şartları eşit olan iki başvuruyu ele alalım. Birinci aday liseyi yeni bitirmiş ve Kanada’da bir yüksek okulda iki yıllık turizm programı eğitimine gidecek 23 yaşında bir öğrenci olsun ve ikinci aday da yine aynı yüksek okul eğitimine ve aynı programa gidecek fakat Türkiye’de bir turizm firmasında yönetici olan 45 yaşında bir aday olsun.

İncelemek istediğimiz iki soru var. Bu iki aday içinde 45 yaşında olan adayın yaşı Kanada öğrenci vize başvurusunda dikkat edilecek bir faktör müdür? Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) bu adaya yönetici olmasına karşın yüksek lisans değil de 2 yıllık kolej diploma programı okumak istediğinden dolayı alehyine olacak şekilde şüpheci yaklaşır mı?

Kısadan hemen cevap vermek gerekirse 45 yaşında olan öğrencinin başvurusunun çok dikkatle inceleneceği ve muhtemel ret ile sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Çoğu zaman öğrenci adayları herhangi bir okulun programına kayıt olduktan sonra kolayca okuma izni alabileceklerini düşünür. Halbuki öğrenci vizesi başvurusunu inceleyen görevlinin başvuran kişinin gerçek bir öğrenci olduğuna, geçici bir süre için Kanada’ya okumaya geleceğine ve eğitim süresi sonunda Kanada’yı terk edeceğine ikna olması gerektiğini bilmemiz gerekir.

Kanada Göçmenlik Mülteci Koruma Yasası Yönetmelikleri (IRPR) 216’ın maddesinde bu durum açıkça işlenmiştir. İlgili maddede vize görevlisinin yaptığı dosya incelemesi sonucunda öğrenci vizesini eğitimi bitiminde ülkeyi terkedeceğini düşündüğü, bakanlıkça uygun görülen bir okula kayıt yaptıran ve diğer şartları taşıyan yabancıya vereceği belirtilmiştir.

Öğrenci başvurularında bakanlıkça istenen ‘temel belgeler’ karmaşaya yol açmaktadır. Öğrenci adayları sadece bu belgeleri sağlayınca vizeyi kolayca alabileceğine inanmaktadır. Tecrübelerimiz bize bunun tersini göstermiştir.

Üzerinde pek durulmayan ama bence en önemli belgelerden birisi eğitim planıdır. Detaylı bir eğitim planında Kanada’da alınmak istenen eğitimin ve diğer detayların gerekçeli açıklaması yapılmalıdır. Örneğin Kanada’da alınmak istenen eğitim adayın geçmiş iş ya da eğitim tecrübesine göre makul bir eğitim mi?. Bu eğitim adaya hem iş hem de eğitimi açısından makul bir ilerleme sağlayacak mı? Belki de en önemlisi, bu eğitim adaya Türkiye’de yeni iş fırsatları yaratacak mı?

Söylediğimiz gibi tüm öğrenci vize başvurularında adaylar Kanada mezunu olarak kendi ülkelerine dönecekleri ve kendi ülkelerinde işgücü pazarında daha fazla fırsat sahibi olacaklarını gösterebilmelidirler.

Vize görevlileri Kanada’ya yerleşebilmek için öğrenci vizesini kullanmak isteyenlere karşı daima uyanıktırlar. Öğrenci adayı vize görevlisine hem gerçek bir öğrenci olduğuna ama aynı zamanda ilerde Kanada göçmenliği başvurusu yapmaya niyeti olduğuna inandırabilir. Bu durum yasada da çift niyet (dual intent) olarak tanımlanmıştır. Yani bir kişi aynda anda iki niyete da sahip olabilir. Fakat Kanada’da alınması planlanan eğitim mantıklı gelmezse vize görevlisi öğrenci adayının sadece Kanada’ya göçmen olmak için gelmeye niyeti olduğuna inanacaktır.

Yaşı ileri olan adayımızın başvurusunda Kanada’ya gerçekten bir öğrenci olarak gidileceği eğitim planında gerekçelendirilebilir. Zordur ama mümkündür.

Bunun dışında vize görevlisi ayrıca öğrencinin kendi ülkesiyle olan bağlarını da inceleyecektir. Vizeye başvuran kişinin arkada bıraktığı bir ailesi olup olmadığı, başvuran kişinin malvarlığı, Türkiye’de onu bekleyen bir işinin olup olmadığı, başvuran kişinin Kanada’da yakınlarının bulunup bulunmadığı gibi faktörler vize görevlisinin değerlendireceği diğer faktörler arasında yer alır.

Şimdi 45 yaşındaki öğrenci adayımıza dönelim. Bu adayla ilgili olarak aşağıdaki konular göz önüne çıkacaktır.

Adayın iki yıllık turizm bölümü okuması eğitim açısından bakıldığında vize görevlisine pek mantıklı gelmeyecektir.

Eğer adayın zaten turizm sektöründe lisans derecesi varsa ya da sektörde yönetici olarak çalışıyorsa aynı alanda ayrıca Kanada’dan kolej diploması almak istemesi de pek mantıklı gelmeyecektir. Buna karşın yüksek lisans eğitimi biraz daha makul görülebilir. Öğrenci alacağı eğitimin kendi finans, eğitim ya da kariyer açısından önemli olduğuna inandırmalıdır.

Turizm alanında zaten müdür olarak çalışan bir kişinin Kanada’da alacağı eğitimin ne işine yarayacağı ya da bu eğitimin kişiye Türkiye’de daha iyi iş fırsatları yaratıp yaratmayacağı da incelenecektir. Öğrencinin bu konuda vize görevlisine söyleyecekleri olmalıdır.

Yaş tek başına bir ret sebebi olmasa da başvuranın yaşı kesinlikle dikkate alınacak ve görevli başvuranın kariyerinin bu noktasında neden böyle bir eğitimi almak istediğine odaklanacaktır. Zaten istikrarlı bir kariyeri olan birinin bu yaşta okula gitmesi normal olmadığı düşünülecektir. Eğer düşünülmemesi için bir sebep varsa onu açıklamalısınız.

Eğitim almak güzel bir şeydir. Hele hele Kanada’da okumak daha güzeldir. Yaşınız ne olursa olsun eğer okumaya niyetiniz varsa öğrenci vize başvurusu yapabilirsiniz.

Her ne kadar bir kişi aynı anda iki niyeti taşıyabiliyor olsa da eğer 45 yaşında iseniz ve Kanada’ya gerçekten de sadece okumaya gitmek isteseniz dahi yaşınız yukarıda anlatmaya çalıştığım faktörler çerçevesinde mutlaka irdelenecektir. Mutlaka önleminizi alın gerisi vize görevlisine kalmış.


Murat Kandemir, 23 Eylül 2017  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder