1 Ağustos 2014 Cuma

Kanada Göçmenliğinde Çocuk Yaşı Sınırı 19 Oldu

1 Ağustos 2014’ten geçerli olmak üzere yeni yönetmelik maddeleri uyarınca Kanada hükümeti göçmenlik açısından “bakmakla yükümlü olunan çocuk” yaşını yeniden tanımlandı. Bu tarihten sonra 19 yaşından küçükler “çocuk” olarak görülecek. Çocuk yaş sınırı eski hali 21 ve altıydı.

Çocuk yaşı değişikliği Kanada göçmenliğine aileleri ile başvuracakları çok etkileyecek.

Kimler Çocuk Sayılır?
Kanada göçmenlik hukukuna göre çocuk biyolojik veya evlat edinilmiş kişi değil bazı diğer kriterleri de taşıyan kişi olarak görülür. İlgili kanunun eski halinde çocuk:

22 yaşın altında, evlenmemiş veya herhangi bir evlilik dışı ilişki (common-law relationship) içinde olmayan;
22 yaşından önce anne-babalarının maddi desteğine muhtaç olan ve zihinsel veya fiziksel bir durumdan ötürü kendine bakamayacak durumda olan; veya
22 yaşından önce tam zamanlı öğrenci olarak okuyan ve anne-babalarının maddi desteğine muhtaç olan veya eş olan;

Ne Değişti?  
Yakında yürürlüğe girecek yeni “çocuk” tanımlaması ile yaş sınırı 19’a düşürülüyor. Bu Ağustos 1’den sonra çocuk olarak tanınmak için 19 yaşın altında olmak ve evli veya evlilik dışı bir ilişkide bulunmamak anlamına geliyor.

19 yaşından büyük olan ve tam zamanlı eğitim gören öğrenci çocuklar da artık bakmakla yükümlü olunan çocuk olarak görülmeyecekler. Fakat 19 yaşından büyük ve zihinsel ya da fiziksel bir durumdan dolayı kendilerine bakamayacak durumda olanlar hala çocuk olarak tanımlanacaklar.

Kanada göçmenlik başvurularında her bir çocuk için ödenecek ücret 150 dolar.

Hükümet Açısından Kararın Gerekçesi
Ekonomik istikrar Kanada’nın vazgeçilmezlerinden. Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası (IRPA) göçmenliğin Kanada ekonomisine yüksek katkı yapmasını hedeflemektedir. Kanada’da işgücüne hemen katılabilecek ekonomik olarak başarı sağlaması en muhtemel göçmenlerin ülkeye alınması ana amaç olmaktadır.

Kanada hükümetinin son dönemlerde gerçekleştirdiği yoğun araştırmalar sonucunda 15-18 yaş arası genç göçmen çocuklarının 19-21 yaş arası göçmen çocuklarına göre ekonomik olarak başarılı olduklarını ve Kanada iş gücü pazarına hızlıca adapte olduklarını ortaya çıkardı.

Bakmakla yükümlü olunan çocuklar Kanada’ya her sene kabul edilen göçmen toplam sayısının üçte birine denk geliyor. Bu sayının yüksekliği göçmenlik başvuru sürecinin uzamasına da sebep oluyor. Yaşı büyük olan ve üniversite öğrencisi olduğunu iddia eden göçmen çocuklarının yeni kuralla “çocuk” sayılmamasıyla göçmenlik görevlileri çocukların okul kayıt evrak kontrolleri için zaman harcamayacak ve böylelikle zamandan tasarruf yapılacak.

Göçmenlik başvurularında sahte okul belgeleri kullanıldığı öteden beri biliniyordu. Okul kayıt ve evrak kontrollerinin yapılmayacak olması göçmenlik görevlilerinin işlerini daha da kolaylaştıracak.

Sonuç: Göçmenlik görevlilerinin dışında anne-babanın gözünde çocuk kaç yaşında olursa olsun yine çocuktur.


Murat Kandemir, 1 Ağustos 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder