14 Mart 2013 Perşembe

Kanadalılar Göçmenlikte Sınırlama İstiyor


National Post gazetesinin Forum Research’a yaptırdığı anketlere göre Kanadalıların çoğu her sene ülkeye kabul edilecek kalifiye işgörenlerin sınırlandırılmasını istiyor.

Ankete katılan 1.755 kişinin yüzde 70’i göçmenlikte sınırlama istiyor. Ankete katılan hem kendisi hem de anne—babaları Kanada dışında doğmuş olan Kanadalıların yüzde 66’sı da sınırlamadan yana.  

Farklı kesimlerin tutumları aynı.

Yani Kanada’da doğmuş olanlar ile Kanada dışında doğmuş olan Kanada vatandaşları göçmenlikte sınırlama olması konusunda hemfikir.

Ankete katılan ve farklı eyaletlerde yaşayanlar ve farklı siyasi görüşe sahip olanlar yüzde 70 oranında göçmenlikte kısıtlamadan yana görüş bildirdiler.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 60’ı çifte vatandaşlığı desteklerken yüzde 81’i göçmenlerin Kanada’ya gelirken yanlarında ailelerini de getirebilmelerini destekledi.

Anket sonuçları Kanada devletinin 2012 yılında ülkeye gelen göçmen sayısını açıklamasından iki hafta sonra yapıldı. Kayıtlara göre 2012’de Kanada’ya 257.515 kişi göçmen olarak gelmiş. Kanada’ya gelen toplam göçmen sayısı 2011’de 248.751’di.

Geçen yıllara göre rakamlar yüksek.

Harper hükümeti Kanada’nın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmesi ve sistemin kötüye kullanılmasını önleme adına ülkeye göçmen olarak gelme kriterini zorlaştırıyor.

Artık yeni gelenlerden minimum dil bilgisi isteniyor. Göçmenlik formlarında yalan beyanda bulunanlara daha sert yaptırımlar öngörülüyor. Özellikle sadece Kanada işgücü piyasasının istediği bilgi ve beceri sahibi işgörenlerin ülkeye gelebilmesinin önü açılıyor.

Farklı düşünceler de ankette yer aldı.  

Katılımcıların yarısı Kanada’nın bazı ülkelerden göçmen alması gerektiğine inanırken yüzde 43’ü ise tüm ülkelerden göçmen gelmesinden yana.

Kanada’da doğmuş olan ve ankete katılanların yüzde 50’si ve başka yerde doğmuş olup ta ankete katılanların yüzde 44’ü göçmenlerin sadece bazı ülkelerden gelmesi gerektiğini düşünüyor.      

Hangi ülkeden geldiğine bakmaksızın eğitim ve iş tecrübesi gibi program kriterine göre göçmen kabul eden ve ırkçı olarak tanınmayan Kanada için bu aslında çok şaşırtıcı bir oran.

Ankete cevap verenlerin yüzde 62’si Kanada’ya gelen göçmenlerin Kanada kültürel değerlerle çarpışması durumunda öz kültürel değerlerini bırakması gerektiğine inanıyor.

Anket aslında Kanada’da çok farklı düşüncelere sahip insanların bir arada yaşadığını ve bazı kültürlerin Kanada’nın değerlerinden olan kadın erkek eşitliği gibi bazı değerlere inanmadıklarını gösteriyor.

Forum Research anketi rastgele seçilen 18 yaş ve üzeri Kanadalılarla 6 ve 7 Mart tarihlerinde yapılan yüz yüze görüşmeler ile yapıldı. Anketin yüzde 2 sapma ile doğru olduğu kabul ediliyor.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 14 Mart 2013

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder