1 Mart 2013 Cuma

KANADA’NIN YENİ MÜLTECİ BELİRLEME SİSTEMİ


Giriş
15 Aralık 2012’den itibaren yürürlüğe giren Yeni Mülteci Belirleme Sistemi Kanada’da artık hayatımızda olacak. Bu yazımda yeni mülteci sistemini detaylı olarak ele almayı uygun buldum. Bu yeni sistemle birlikte bazı yeni terimlerde (DCO, BOC, RAD vs.) hayatımıza girmiş bulunmakta.

Kanada iltica sistemi Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası, IRPA (Immigration and Refugee Protection Act), Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yönetmeliği, IRPR (Immigration and Refugee Protection Regulations) ve Mülteci Koruma Şubesi Genel Kurallar (Refugee Protection Division Rules) çerçevesinde yürütülür. 

Kanada’nın yeni iltica sistemi ise Haziran 2010’da kabul edilen Mülteci Reform Yasası (Balanced Refugee Reform Act) ve Haziran 2012’de kanunlaşan Kanada Göçmenlik Sistemini Koruma Yasalarına (Protecting Canada’s Immigration System Act) ile son halini almıştır.

Yenilikler
Revize edilen sistemde birçok yenilik bulunuyor. İltica davaları artık hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Eskiden iltica edenlerden doldurulması istenen Kişisel Bilgi Formu, PIF’in yerine şimdi İltica Talebi Formu, BOC (Basis of Claims Form) var. Bazı kişilerin mahkeme ret kararının temyiz etmesi engelleniyor. Artık iltica talebi ret edilenlerin sınır dışı edilmeden önce başvurup en azından zaman kazandıkları Sınır dışı Öncesi Risk Ölçümü, PRRA (Pre-Removal Risk Assessment) başvuru hakkı da yok. Bence en önemli yenilik Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın (CIC) oluşturduğu Menşe Ülkeler Listesi, DCO (Designated Countries of Origin). Bu listeyi aşağıda detaylı inceleyeceğiz. İltica sistemindeki tüm bu yeniliklere elimizden geldiğince değinelim.

Birleşmiş Milletlerin Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Anlaşması’na (CRSR) (UN Convention Relating to the Status of Refugees) taraf ülkelerinde kabul ettiği üzere özetle mülteci tanımı: “dini milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu taşıyan bu sebepten ötürü ülkesinden ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle de geri dönemeyen ve dönmek istemeyen kişiler” dir.

Birleşmiş Milletlerin mülteci sıfatına uygun olan kişiler Kanada’da sınırında veya içinde siyasi sığınma talebinde bulunabilir ve kabul edildikleri takdirde Kanada Hükümeti tarafından korunurlar.

1-KANADA’DA SİYASİ SIĞINMA TALEBİNDE BULUNMAK
Siyasi sığınma talebi sınırda görevliye (CBSA officer) ifade ederek ya da Kanada içinde bir CIC ofisine giderek yapılabilir. Sınırdaki görevli ya da Kanada içinde CIC ofisindeki görevli siyasi sığınma talebi ön değerlendirmeye alır ve “uygun görülen” siyasi sığınmacı adaylarının taleplerini Göçmenlik İltica Kurulu’na (IRB) gönderir.

Kanada’da –sınırda veya ülke içinde– yapılan tüm siyasi sığınma başvuruları bağımsız olarak işleyen Göçmenlik İltica Kurulu, IRB’nin (Immigration and Refugee Board) Mülteci Koruma Şubesi RPD (Refugee Protection Division) tarafından ele alınır. 

Sınırda iltica talebinde bulunulursa CBSA görevlisi talepte bulunan kişiye bir form (BOC) verir ve bu formun en geç 15 gün içinde doldurulmasını ve teslim edilmesini ister. Kanada içinde iltica talebinde bulunulduğunda CIC görevlisine doldurulmuş ve imzalanmış BOC formunun o an teslim edilmesi gerekiyor. Her iki durumda da “uygun görülen” başvurular görevli tarafından RPD’ye gönderilir ve siyasi sığınma talebi süreci başlar.

RPD’de yapılan iltica talebinde gerekli olan formlar doldurulmalı ve süreç yakından takip edilmelidir. Avukat tutmak iltica talebinde bulunan kişinin yararınadır. Siyasi sığınma talebi sürecinde gerekli adımlar yerine getirilmezse (BOC formu zamanında teslim edilmezse, mahkeme günü gözükmeme vs.) RPD iltica talebini terk edilmiş olarak değerlendirilir. Eğer bir siyasi sığınma talebi terk edilmiş olarak belirlenirse iltica talebi davasında herhangi bir işlem yapılmaz ve dosya kapanır. Davanızla ilgili herhangi bir değişiklik talebi (tercüman, mahkeme günü değişikliği vs.) RPD’ye mahkemeden en az 10 gün önce bildirilmelidir.  

İltica talebinde bulunulduktan sonra RPD siyasi sığınmacı adayından iltica davasının temellerini öğrenmek üzere BOC (Basis of Claim Form) doldurmasını ister. Bu form oldukça detaylı olarak hazırlanmış olup içinde talepte bulunan kişinin siyasi sığınma talebi ile ilgili sorular vardır. Hayati öneme taşıyan bu formun eskizsi olarak doldurulup teslim edilmesi gerekir.

Aşağıda detaylı olarak inceleyeceğimiz BOC formunda sığınmacı adayının ve ailesinin kimlik bilgileri, kendisini iltica etmeye iten nedenler, avukat ve kendisinin iletişim bilgileri vs. gibi bilgiler yer alır.  

Sınırda ya da Kanada içinde herhangi bir CIC ofisinde yapılan ilk iltica talebi başvurunuzda BOC formunuzu teslim ettikten sonra yapılacak ilk iş iltica talebinizin uygunluk değerlendirmesidir. Görüşme yaptığınız görevli iltica davanızı uygun bulduğunda sizi davanızın asıl inceleneceği RPD ofisine havale eder.

Mahkeme Ne Zaman Olacak?
Nerede iltica talebinde bulunulduğuna ve sığınmacı adayının ülkesinin DCO listesine dâhil olup olmadığına bakılarak siyasi sığınma talebinde bulunan kişiye mahkeme günü ve saati yazıyla bildirilir. DCO listesinde bulunan bir ülkeden gelinmiş ve iltica talebi Kanada içinde bir CIC ofisinde yapıldıysa 30 gün, DCO listesindeki bir ülkeden gelinmiş fakat iltica talebi Kanada sınırında yapılmışsa 45 gün içinde mahkemeye çıkılması beklenir.

DCO listesinde olmayan bir ülkeden gelinmişse dosya RPD ofisine gönderildikten 60 gün içinde mahkemeye çıkılması beklenecektir. Tabii IRB bürosunun iş yükü mahkeme günlerinin belirleyicisi olacak ve standart mahkemeye çıkma süresini aşabilecektir.

Duruşma Nasıl Olacak?
Yarım gün kadar süren, dışarıya kapalı ve daha küçük salonlarda gerçekleştirilen iltica duruşmalarında siyasi sığınma talepleri iltica konusunda deneyimli duruşma üyeleri, (RPD member) tarafından incelenecek ve bir karara bağlanacaktır. Bazı duruşmalar davanın doğası gereği ya da CIC veya CBSA’nın da taraf olması yüzünden daha uzun sürebilir veya birçok nedenden dolayı ertelenebilir. Hatta bazı duruşmalar RPD üyesinin başka bir şehirde olması yüzünden video konferans şeklinde düzenlenebilir.

Tercüman olacak mı?
İltica talebinde bulunulduğunda doldurulması gereken BOC formunda 10. kısımdaki soruda mülteci adayına tercümana ihtiyaç duyup duymayacağı sorulur. İhtiyaç duyulduğu belirtilirse mahkeme günü adayın kendi dilinde konuşan bir tercüman duruşmada hazır olacaktır.  

Mahkemeye Çocuklar Gelmeli mi?
İlticacının çocukları da iltica talebinde bulunuyor ise mahkeme günü duruşmada hazır olmalıdırlar. Yapılacak kimlik tespitinden sonra mahkeme dışında bekleyebilirler. Yaşı büyük olan çocuklara duruşmada soru sorulabilir.

Tanık Getirilebilir mi?
Davaya yardımcı olacağına inanılan bir tanık varsa duruşmaya getirilebilir. Tanık dava hakkında bilgi sahibi olan ve daha fazla bilgi sunabilecek birisidir. Duruşmada gerekirse tanığa soru sorulabilir. Tanık getirilmesi düşünülüyorsa bu durum RPD’ye en az 10 gün öncesinden bildirilmeli.  

Mahkemede ne olacak?
Doğru söyleneceğine dair yemin edildikten sonra duruşmadaki RPD üyesi ve sonra sığınmacı adayının avukatı davanın daha iyi incelenmesi açısından iltica eden adaya bir takım sorular yöneltir. Bazı nedenlerden dolayı davalara CIC ya da CBSA yetkilileri de katılabilir. Eğer onların temsilcileri de duruşmada hazırlarsa onlardan da sorular gelecektir.

Mahkemede tanık hazır bulunuyorsa onlar da dinlenir. Tanıklar genelde bekleme salonunda beklerken ifadesine başvurulmak istendiğinde duruşma salonuna alınırlar. Mahkemede  ilticacı duruşma üyesini mülteci tanımına uygun olarak Kanada Devletinin korumasına muhtaç olduğuna ikna etmeye çalışır. Mahkeme sonucunda eğer RPD üyesi bir karara ulaşırsa siyasi sığınma hakkı isteyen kişinin bir mülteci olup olmadığını açıklar. Mahkeme sonucu duruşma da sözle olabileceği gibi daha sonra ilticacı adaya yazıyla da bildirilebilir.

Karardan Sonra Ne Olacak?
Siyasi sığınmacı adayı mahkemeyi kazandığında mahkemenin gerekçeli kararı kendisine yazılı olarak bildirilir. RPD’nin yazdığı yazıda mahkemeyi kazanan kişinin artık “mülteci” olduğu belirtilir. Gerekçeli dava sonucu CIC ve CBSA’ya da gönderilir. CIC veya CBSA kararı bozmak için temyiz başvurusunda bulunabilir. Siyasi sığınma talebi mahkemede onaylanan ve mülteci olarak kabul edilen kişi varsa ailesiyle birlikte CIC’ye daimi ikamet başvurusu yapabilir.

Siyasi sığınmacı adayı RPD’de görülen mahkemesini kaybederse davayı kaybettiğine ilişkin gerekçeli kararı kendisine iletilir. Gelen yazıda dava sahibine kararı yine IRB altında hizmet veren Mülteci Temyiz Şubesi’nde (RAD) temyiz edip edemeyeceği bildirilir. Davasını kaybeden çoğu mülteci adayları RAD’a temyiz başvurusunda bulunabilirler. Fakat DCO ülkelerinden birinden gelenler, IRB’nin iltica talebini “asılsız” gördüğü kişiler ya da Üçüncü Ülke Anlaşması uyarınca başvuramayacaklar RAD’a temyiz başvurusunda bulunamazlar. Davasını kaybedenler ayrıca olumsuz karar için Federal Mahkeme’de temyiz başvurusunda bulunabilirler.    
    
2-BASIS OF CLAIM (BOC) FORMU
Kanada’da sınırda ya da ülke içinde siyasi sığınma başvurusunda bulunanların doldurmak zorunda oldukları bir formdur. Basis of Claim ya da kısa adıyla BOC -iltica talebi temeli- formu olarak tercüme edilebilir. BOC formu ilk iltica başvurusu yapıldıktan 15 içinde teslim edilmek zorundadır. Siyasi sığınma talebinden sonra yasal süresi içinde BOC formu teslim edilmezse iltica talebi sahibi tarafından terk edilmiş sayılacaktır. Siyasi sığınma talebinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu formu bölümlerini inceleyerek yakından tanıyalım.

Form şeklinde hazırlanan BOC’un 1-Who You Are başlıklı ilk kısmında ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet gibi basit kimlik soruları sorulmaktadır.

2-Why You Are Claiming Refugee Protection başlıklı ikinci kısımda adaya neden siyasi sığınma talebinde bulunduğu ile ilgili sorular sorulmaktadır. Bu kısımda verilecek cevaplar detaylı olarak eskiden yeniye doğru kronolojik sıra takip edilerek bir hikaye örgüsü şeklinde anlatılmalıdır. 2(a)’dan 2(j)’ye kadar olan 10 adet soru adayı siyasi sığınma talebinde bulunmaya iten sebeplerin anlaşılması için sorulmaktadır. Bu grup sorulara verilen cevaplarda siyasi sığınmacıya ve ailesine herhangi bir kişi veya grup tarafından eziyet veya işkence de veya kötü muamelede bulunulup bulunulmadığı, bulunulduysa ne tür bir kötü muameleye maruz kalındığı, kimin ya da kimlerin böyle bir davranışta bulunduğu, maruz kalınan kötü muamele yüzünden devlet koruması talebinde bulunup bulunulmadığı gibi konulara detaylı olarak değinilmelidir. Ayrıca başka güvenli bir ülkede iltica talebinde bulunup bulunulmadığı, adayın ülkesini en son ne zaman terk ettiği, adayın tüm aile bireyleri gibi bilgiler de yer ve tarih belirtilerek detaylı olarak anlatılmalıdır.

3-Countries Where You Are At Risk of Serious Harm kısmında geri gönderildiği takdirde mülteci adayının ciddi olarak hayati tehlike yaşayabileceği ülke(ler) listelenmeli. 4-Your Citizenship kısmında vatandaşlığına sahip olunan ülkeler listelenmelidir. 5-Your Family kısmı ise eş, çocuklar, anne-baba ve tüm erkek ve kız kardeşlerin kimlik bilgileri işlenmelidir.

6-Previous Protection Claims bölümünde eğer daha önce Kanada veya başka bir ülkede siyasi sığınma talebinde bulunulmuşsa bu talep(ler) hakkında detaylı bilgi istenir. 7-Visa Applications to Canada kısmı mülteci adayı Kanada’ya -eğer yapmışsa- vize başvurusu hakkında bilgi ister. Vize ile Kanada’ya girilmişse vizenin türü, tarihi ve hangi vize ofisinden aldığınız gibi sorular cevap bekler.

8-Where You Can Be Contacted In Canada kısmında adayın Kanada’da ki ev adresi ve kendisine ulaşılabilecek telefon numaralarının yazılması gereken yerdir. 9-Your Counsel bölümünde mülteci adayının avukatı, göçmenlik danışmanı ya da kendisine iddiasında yardımcı olacak diğer temsilcinin bilgileri yazılmalıdır.

BOC formunun 10-Language and Interpreter isimli son bölümünde iltica duruşmasında tercümana ihtiyaç duyup duyulmayacağı sorulmaktadır. Aday İngilizce veya Fransızca dillerinin dışında bir dil konuşuyorsa ve savunmanızı o dilde yapmak istiyorsa konuştuğu dilini açıkça burada belirtip IRB’den tercüman isteyebilir.

11-Your Declaration As a Claimant bölümünde aday artık tüm formda verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu beyan ederek imza atacaktır. Declaration A’da formu kendisinin doldurduğunu ve soruların hepsini anladığını beyan ediyorken Declaration B’de ise formu bir tercüman aracılığı ile doldurduğunu ve tüm soruların kendisine tercüme edildiğini beyan etmektedir. 12-Interpreter’s Declaration’da kısmı adaya formdaki soruları tercüme eden tercümanın tüm soruları iddiacıya doğru bir şekilde tercüme ettiğine dair beyanını imzaladığı yerdir.

Doldurulan BOC formunda beyan ettiğiniz tüm bilgiler ve ekinde sunduğunuz davanızı destekleyen belgeler IRB’nin Mülteci Koruma Şubesi’nde iltica talebinizde temel olarak kullanılacaktır.

Bu forma ek olarak IRB’ye iltica talebinde davayı destekleyeceğine inanılan tüm belgeler de (kimlik kartı, pasaportlar, sahte belgeler, illegal şekilde elde edilmiş tüm belgeler, siyasi veya kültürel dernek/sendika üyeliği kimlik kartı veya üyelik belgesi, tıbbi veya psikolojik raporlar, polis belgeleri, tutanaklar, vizeler, uçak/tren/otobüs biletleri, ticaret belgeleri, haber kupürleri vs.) eklenmelidir.

BOC formu ne zaman teslim edilecek?
Kanada içinde siyasi sığınma talebinde bulunuluyorsa göçmenlik görevlisiyle olan yüz yüze görüşmede tamamlanmış ve imzalanmış BOC formu görevliye teslim edilmeli. Kanada sınırında iltica başvurusunda bulunulursa sınır görevlisinin doldurulmak üzere verdiği BOC formu doldurulup imzalandıktan sonra IRB ofisine en geç 15 takvim günü içinde iletilmeli.  

Form IRB’ye bizzat götürüleceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeler göz önüne alınması önemlidir. Eğer bir avukat tutulmuşsa BOC formunu avukat taahhütlü olarak IRB’ye gönderecektir. 

BOC formu zamanında teslim edilmezse?
Sınırda iltica başvurusu yapılmış ve verilen 15 günlük süre içinde BOC formu IRB’ye iletilmemişse sonraki beş gün içerisinde düzenlenecek özel duruşmaya çıkılıp davanın terk edilmiş olarak ilan edilmemesi için IRB ikna edilmeli. Duruşmada siyasi sığınma talebi sürecinin devam etmesi gerektiği anlatmalı. IRB bu durumda davayı kabul edebilir ya da verilen ifadeden sonra reddedebilir. Eğer ifadeden sonra IRB açıklamayı kabul etmezse iddia terk edilmiş kabul edilecek ve iltica davası devam etmeyecektir.

BOC formunda değişiklik yapılabilir mi?  
Mahkeme gününüzden en az 10 gün önce olmak kaydıyla BOC formunda verilen bilgiler değiştirebilir, güncellenebilir varsa sonradan edinilen başka belgeler IRB’ye iletilebilir. Avukat bilgi değişikliklerini zaman faktörünü dikkate alarak yapacaktır.

3-MENŞEİ ÜLKELER LİSTESİ (DCO)
CIC tarafından Designated Countries of Origin (DCO) isimli bir ülke listesi oluşturuldu. Bu listede yer alan ülkeler Bakan tarafından ülkenin demokratik olduğuna inandığı ülkelerden oluşuyor bu listede yer alan ülke “güvenli” ülke kabul ediliyor. Bu ülkelerden gelen kişilerin iltica başvuruları “hızlandırılmış” şekilde inceleniyor ve iltica sürecinde bu kişilere çalışma izni verilmiyor, sağlık kapsamları olmuyor ve Mülteci Temyiz Şubesi olan RAD’a temyiz hakkı verilmiyor. Ayrıca davalarını kaybetmiş bir çok mülteci adayının son şansı olan Sınırdışı Etme Öncesi Risk Başvurusu’nu, PRRA (Pre-Removal Risk Assesment) da üç yıl süreyle yapamıyorlar.

15 Şubat 2013 itibariyle DCO listesinde bulunan ülkeler alfabetik sırayla şunlardır: Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler (ABD), Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, İrlanda, İsrail (Batı Şeria ve Gazze Şeridi hariç), İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Yeni Zelanda ve Yunanistan.

DCO Listesine Alınma Kriteri  
Bir ülkenin DCO listesine alınmasına karar verilirken iki araç kullanılıyor. Birinci araç o ülkeden Kanada’ya gelen mülteci davalarının seyri. IRB’de görülen davalarda belli bir ülkeden gelen iltica davalarında başarı, dava sahibinin davasını herhangi bir zamanda geri çekme oranı, siyasi sığınma talebi davasının dava sahibi tarafından terk edilmesi oranı ve IRB tarafından o ülkeden gelen iltica taleplerinin ret oranı ülkenin DCO listesine eklenip eklenmemesini belirliyor.

Bir ülkenin CIC açısından güvenli sayılabilmesi için o ülkeden Kanada’ya gelen yıllık mülteci sayısına ve kayıtlara bakılıyor. Son üç yıl içinde her 12 aylık sürede 30 ve daha fazla mülteci dosyası verileri kullanılıyor. Eğer bir ülkeden gelen siyasi sığınma başvurularının en az yüzde 60’ı dosya sahibi tarafından geri çekilmişse veya dosya terkedilmişse ya da yine bir ülkeden gelen basvuruların en az yüzde 75’inin siyasi sığınma talebi başvurusu geri çekilmişse, dosya sahibi tarafından terkedilmişse ya da IRB tarafından siyasi sığınma talebi reddedilmişse o ülke “güvenli” ülke olarak sayılıyor ve DCO listesinde yer alıyor.

DCO listesine eklemede kullanılan ikinci araçta o ülkenin siyasi ve sivil dinamiklerinin değerlendirilmesiyle belirleniyor. IRB’nin elinde bir ülkeden gelen iltica davası düşük ise ya da karar vermede ilk kriter kullanılamıyorsa bu sefer ilgili ülkenin siyasi ve sivil oluşumlarına bakılarak ülkenin DCO listesine eklenmesine karar verilir. Bir ülkede bağımsız adalet sistemi varsa, ülke temel demokratik hak ve hürriyetlere saygılı ise ve bu hürriyetlerin herhangi birisinin kısıtlanması halinde vatandaşın başvuracağı hukuk yolları bulunuyorsa ve son olarak ülkede sivil toplum kuruluşları faal olarak hizmet verebiliyorsa o ülke Menşe Ülkeler Listesine ekleniyor.      

Ülkenin DCO Listesinde Olmasının Sonuçları Ne Olacak?
Yukarıda bir ülkenin DCO listesinde olması için gereken kriterleri gördük. Şimdi DCO listesinde olan birisi Kanada’ya iltica başvurusu yaptığında kendisini ne bekliyor onu görelim. Bir ülkenin DCO listesinde olması aslında Kanada’nın o ülkeye bakış açısını belirliyor.

Bu ülkelerden gelen siyasi sığınma talepleri IRB tarafından hızlıca değerlendirilecek. Kanada içinde iltica edenlerin dava duruşmaları 30 ve Kanada sınırında siyasi sığınma talebi yapanların dava duruşmaları 45 gün içinde görülecek. DCO listesi dışında ülkelerden gelenlerin siyasi sığınma talepleri ise 60 günde görülecek. DCO ülkesi başvurularının hızlı görülmesinin arkasındaki asıl neden o ülkelerden gelen siyasi sığınma taleplerine “asılsız” olarak bakılması ve “hızlıca” değerlendirilmesi denebilir. Ayrıca DCO listesindeki ülkelerden gelenler siyasi davaları ret olunduğunda Mülteci Temyiz Şubesi RAD’a başvuramayacakları gibi en az ret kararından sonra üç yıl süreyle PRRA başvurusunda da bulunamayacaklar. DCO ülkelerinden gelenlere davaları görülene kadar Kanada içinde çalışma izni verilmeyecek, federal sağlık kapsamından yararlanamayacaklar. Ret kararı aldıktan sonra federal mahkemeye temyiz başvurusu yapmaları ülkeden gönderilmelerine engel olmayacak. Son olarakta ret kararı alan DCO ülke siyasi sığınmacılar bir yıl süreyle insan hakları temellerinde (H&C Applications) başvuru yapamayacaklar.   

Sonuç
Bu kadar kısıtlı bir çerçevede -tabiri caizse aceleye getirilen bir süreçte- siyasi sığınmacı için adil bir duruşma hayal gibi görünüyor. 30 günde davanın görülmesi bir siyasi sığınmacı adayına gerekli evrakları toplaması, avukat tutması ve avukatıyla mahkemeye hazırlanması için yeterli değil..  

Ülkeleri DCO listesine alarak “güvenli” ve “demokratik” sayıp o ülkeden gelen herkesin yaptığı siyasi sığınma taleplerini de “asılsız” olarak görmek keyfi olarak yapılmış ayrımcı bir uygulama olarak görülüyor. DCO ülkelerinden gelip de “mülteci” sıfatına uyan kişilerin iltica dosyaları da DCO ülkelerine olan “güvenli ülke” ve “asılsız iltica” önyargısına kurban gidecek.

DCO ülke iddiacılarının avukatları süre kıstı yüzünden davalarını ertelemek isteyecekler ve dava sonrası kanıt sunma hakkı isteyeceklerdir. Hatta zaman kısıtı yüzünden birçok dava tekrar açılmak istenecektir.   

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 1 Mart 2013 

3 yorum:

  1. Şimdi abi ben babam annem ve iki küçük kardeşim ile kanadaya iltica etmek istiyoruz. Bizim ülke hangi grupta? Yani dco mu yoksa diğeri mi? Bir de yani vize ile gidildi diyelim orada o zaman başvuru yapabilir miyiz? Bir de diyelim ki ben öğrenciyim baş vuru yaptım bu okulu nasıl etkiler? Lütfen bir özet geçer misin?

    YanıtlaSil
  2. Merhaba murat abi ben süriyeliym İstanbul da yaşıyoruz kanada ya gitmek istiyoruz mülteciyz vizemiz felan yok

    YanıtlaSil
  3. Merhaba ben Mohamad Mohamad Hasan Suriye vatandaşı ilçe Idlip Saraqep sehiri 1991/1/15 doğumluyum ingilizce öğrenciyim savaş dolayısıyla üniversiteye 4 sende gidemiyorum ben İstanbulda yaşıyorum şu anda maddi ve manevi durumlarımı kutu o yüzden size bu mesajı iletmek istedim yardımcı olursanız sevinirim gözlerimde bir ameliyat yapmam gerekiyor kimlik almadım için hala ameliyat yaması çok zor ve pahali

    YanıtlaSil