10 Mayıs 2016 Salı

Kanada Göçmenlik Bakanlığı Eş Sponsorluğu İşlem Sürelerini Güncelledi

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) ülkelere göre eş sponsorluğu işlem sürelerini güncelledi. İşlem sürelerinin kısaldığı göze çarparken bazı ülkelerde Kanada eş sponsorluğu başvuruları 12 aydan daha kısa sürede sonuçlandırıldığı ortaya çıktı.
Bu güncelleme Kanada’ya eş sponsorluğu yapacak çiftlerin sponsorluk işlemini Kanada içinde (inland) ya da dışında (outland) yapma kararı vermelerinde onlara yardımcı olacak. Dahası birçok başvuru sahibinin beklenenden daha önce daimi oturum alması da mümkün olacak.
Fransa, Avustralya, İspanya, Tunus, Belçika, Cezayir, Fas, Yeni Zelanda, Peru, Brezilya, İran, İsrail, Portekiz, Tayvan, Trinidad & Tobago, Ukrayna ve İsviçre gibi ülkelerde işlem süresi ön onayla birlikte bir yıldan daha az olmakla birlikte diğer bircok ülkede eş sponsorluğu işlem süresi bir yıl ve daha fazla olmaktadır. Türkiye için eş sponsorluğu işlem süresi 12 ay olarak öngörülüyor.
Bu sene Mart ayında Kanada’nın liberal hükümeti göçmenlik seviyeleri planlarını açıkladı ve Kanada’ya aile birleşimi kategorisinden kabul edilecek göçmen sayısının arttırılması kararlaştırıldı. Aile birleşimi programından kabul edilecek göçmen sayısının arttırılması kararı aile sponorluğu işlem süresinin biraz daha kısalmasına sebep oldu.
Kanada dışından yapılan (outland) aile sponsorluk başvuruları
Kanada’da yaşayan birisi (Kanada vatandaşı ya da göçmeni) tarafından sponsor edilmek istenen yabancı eşin Kanada dışında bulunması esnasında yapılan Kanada dışı eş sponsorluğunda işlem süresi daha kısa olmaktadır. Çünkü eşler ayrıdır ve aile birleşimi öncelikli başvuru olarak değerlendirilir. Kanada dışı yapılan sponsorluk başvurusunda yabancı olan eş Kanada’da bulunabilir veya Kanada’ya ziyaret başvurusunda bulunabilir. Tabi bu izinler tamamen Kanada göçmenlik otoritelerinin insiyatifine bırakılmıştır.
Outbound başvurular başvuruyu inceleyen vize ofisi tarafından genelde başvuran kişinin vatandaşı olduğu ya da en az bir sene yasal olarak bulunduğu ülkedeki Kanada elçiliği ve/veya konsolosluğu tarafından sonuçlandırılıyor.
Ülkeler tarafından yayınlanan ve sonuçlanma süreleri değişkenlik gösteren Kanada eş sponsorluğu için uygunluk kriteri aynıdır.
·       18 yaşında ya da daha büyük olmak,
·       Kanada vatandaşı, kayıtlı yerli (registered Indian) ya da Kanada’da daimi oturum sahibi (PR Card) olmak,
·       Aile üyesi sayılan birisini sponsor ediyor olmak (eş, çocuk gibi)
·       Kanada’da yaşıyor olmak ya da sponsor olacağı kişi daimi oturum aldığında Kanada’da yaşamaya karar vermiş olmak,
·       Eşi/partneriyle karşılıklı sorumlulukları anladığına dair anlaşma imzalamış olmak,
·       Eşi/partnerinin ve varsa çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayacağına dair taahhütname imzalamak ve bu temel ihtiyaçları karşılayacak geliri olduğunu ispatlamak.

Sponsor edilen kişi de ayrıca;
·       Kendine özel tüm formları doldurmalı ve imzalamalıdır.
·       Kendisinden istenen ve başvurusuyla birlikte sunmak zorunda olduğu tıbbi muayeneden geçmiş olmalıdır.
·       Sponsor edilen kişi sabıka kaydını sunmalı ve gerekli güvenlik soruşturmasından geçmelidir.
·       Sponsor edilen kişinin geçerli bir pasaportu olmalı ve son olarak,
·       Gerekli görüldüğünde kendisinden katılması istenen mülakata katılmalıdır.

Kanada içi (inland) sponsorluk başvurusu
Kanada eş sponsorluğu ülke içinde de yapılabilir. Ülke içi yapılan sponsorluk özellikle çiftlerin Kanada’da bir arada olduğu ve sponsor olunmak istenen eşin işçi, öğrenci ya da turist gibi geçici ziyaretçi statüsüne sahip olduğu zaman tercih edilebilir. Kanada içinde yapılan eş sponsorluk başvurusu dışarıdan yapılana göre daha uzun sürmektedir. 2014 Kasım ayında başlatılan bir pilot proje kapsamında aile sponsorluğu işlemleri devam ederken sponsor edilen eşlere çalışma izni verilmeye başlamıştır. Pilot program 2015 Aralık ayında tekrar uzatılmış ve şu an kalıcı hale getirilmiştir. Artık Kanada içinde yapılan eş sponsorluk başvurularında yabancı eşe açık çalışma izni veriliyor ve sponsorluk işlem süresinin sonuçlanması 26 ayı bulabiliyor.
Çiftlerin hangisini seçeceği tamamen kendilerine kalmakla birlikte her iki yöntemin de eskiye göre artık avantajları bulunmaktadır. Kanada dışından yapılan aile sponsorluğu başvuruları çiftler ayrı yaşadığı için daha hızlı sonuçlanacak ve bu da onların hayatlarını daha iyi planlamalarına yardımcı olacak. Diğer taraftan Kanada içinde aile sponsorluğu yapan çiftler açık çalışma izni pilot programı sayesinde işlemler sürerken istedikleri işte çalışabilecek ve aile ekonomisine katkıda bulunabilecekler.
Yaptığınız Kanada eş sponsorluk işleminin hızlıca bitmesi umuduyla.

Murat Kandemir, 10 Mayıs 2016 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder