3 Aralık 2014 Çarşamba

Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) Başvurusu Neden Reddedilir?

Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) göçmenlik kategorisi Kanada’da daimi ikamet belgesi almanın popüler yollarından birisidir. Kanada’da geçici çalışma izni ile çalışan binlerce kişinin daimi ikamet statüsü elde edebilmeleri için tek yoldur. Ülkede çalışan nitelikli elemanları ülkeye kazandırmak için tasarlanan CEC göçmenlik programı Kanada’da öğrenim gören uluslararası öğrenciler içinde umut olmuştur.

Bu programdan başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Başvuru tarihinden itibaren 36 ay içerisinde edinilmiş profesyonel, teknik beceri isteyen bir işte bir yıllık iş tecrübesi; ve
Yapılan işin durumuna göre en az orta (CLB 5- initial intermediate) veya yüksek (CLB 7 –adequate intermediate proficiency) yabancı dil bilgisi seviyesi; ve
Quebec eyaleti dışında yaşama ve çalışmayı planlamak (Quebec eyaletine gitmek isteyenler eyalete özel Quebec Tecrübe Sınıfı (QEC) programına başvurmalı)

Kanada tecrübe sınıfından yaralanabilecek kişiler aşağıdaki şartlarda çalışan işçilerdir.

Pozitif İş Gücü Piyasası Değerlendirme Ölçümü (LMIA) belgesi alanlar; veya
LMIA’dan muaf bir işte çalışanlar; veya
Eşi Kanada’da çalışan ve kendisine açık çalışma izni verilenler; veya
Uluslararası değişim programı çerçevesinde kendisine açık çalışma izni verilenler; veya
Kanada’da akredite bir yüksekokul veya üniversitede okuduktan sonra mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) almış olanlar.

Geçici işçi statüsünde olanların CEC başvurusu yaparak daimi ikamet belgesi alabilmeleri basit gibi görünür. İngilizce veya Fransızca’sı iyi olan kalifiye iş görenler CEC programı sayesinde çabucak göçmen olacaklarını düşünürler fakat son dönemlerde bu programa başvuranların azımsanamayacak kısmının başvurularının reddedildiğini belirtmek gerek. Önemsiz görülebilecek hatalarında dahil olduğu çeşitli nedenlerle her yıl yüzlerce kişinin başvurusu reddediliyor.

Ret Sebebi: Belgeler Birbirleriyle Uyumsuz
CEC programı altında eksiksiz bir göçmenlik başvurusu yapabilmek için bazı belgeler sunulacaktır. Bu belgelerin başlıcaları iş tecrübesi ile alakalı olarak referans belgeleri, CV, vergi dokümanları ve bazı durumlarda pozitif LMIA belgesidir.

Bazı adayların sunduğu belgelerde tutarsızlık görülüyor ve başvuru fazla incelenmeden reddediliyor. Maalesef Kanada Göçmenlik Bakanlığı (CIC) yetkilileri özellikle iş tecrübeleri ile ilgili sunulan destekleyici belgelerin birbirleriyle tutarsız olması durumunda başvuruyu toptan reddetmeye meylediyor. Örnek vermek gerekirse, adayın tecrübe sahibi olduğu iş için işvereninden aldığı referans mektubunda yazılan görev ve sorumluluklar o iş için Kanada’nın ulusal meslek sınıflandırması (NOC) listesinde sunulan görev ve sorumluluklarla uyumsuz olması durumu.   

Ret Sebebi: NOC Kodu Farklılığı
Göçmen adayı CEC kategorisinde başvuru yaptığında daha önce çalıştığı işin NOC kodunu yazmak durumundadır. Ulusal meslek sınıflandırması (NOC) Kanada’daki tüm mesleklerin sınıflandırıldığı, mesleklerden beklenen görev ve sorumlulukların belirtildiği ve her mesleğin dört haneli bir kodla belirtildiği bir sınıflandırmadır.

Bazen adaylar belirli bir meslek altında (mesela yazılım mühendisi, NOC kodu 2173) , pozitif bir LMIA ile Kanada’ya işçi olarak getiriliyorlar fakat yapmış oldukları işte görev yetki ve sorumlulukları başka bir mesleğe daha çok uyum gösteriyor (mesela bilgisayar mühendisi ve interaktif medya geliştiricisi, NOC kod 2174). İşte bu NOC kodu farklılığı maalesef başvurunun reddine sebep oluyor.

Sonuç yerine
CEC başvurusunda bulunan aday için daha iyi ve sağlam bir başvuru yapmak herhalde makul olan tek seçenek. Bu da başvuru formlarının eksiksiz doldurulması, alınması gereken iş tecrübesinin ve o iş için alınan tüm referans bilgi be belgelerinin birbirleriyle uyum içinde olmasını gerektiriyor. CIC yetkilileri aldıkları başvuruları görevleri gereği sıkı bir kriter değerlendirmesine tabi tutuyorlar. Alınan başvurularda bazen minör görünen hatalar bile başvuruyu inceleyen göçmenlik görevlisi tarafından reddedilmeyi mecbur kılıyor.

Son söz: Başvuruları inceleyen CIC görevlileri görevlerini duygusal olarak değil profesyonel olarak yerine getiriyorlar. Yani başvurular hata kaldırmıyor.


Murat Kandemir, 3 Aralık 2014    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder