26 Mayıs 2010 Çarşamba

Kanada Deneyimi Sınıfı (Canadian Experience Class, CEC)


Kanada'da yasal olarak yaşayan uluslararası öğrenciler ve geçici yabancı işçiler Kanada’da sürekli olarak ikamet etmek için Kanada Federal Nitelikli İşçi Programına ya da Kanada Deneyimi Sınıfı, (CEC) programlarına başvurabilirler.

Kanada'daki kalış süreniz ve değerlendirilmenizdeki farklar bu iki kategoriye uygunluğunuzu saptar.

CEC’den başvuran tüm adayların minimum dil becerisine sahip olmaları gerekir. İşçi olarak başvuranların en az 2 yıl Kanada iş deneyiminin olması ve öğrenci olarak başvuranların da Kanada’da en az 2 yıl lise sonrası eğitimi almış olması artı en az bir yıl iş deneyiminin olması gerekmektedir.

Kanada deneyimi sınıfı 2008 Eylül ayında uygulamaya konulmuştur. Bu programın temel amacı, işgücü sıkıntısını hafifletmek için Kanada toplumuna ve Kanada işgücüne başarıyla entegre olmuş yabancı işçileri ve uluslararası öğrencileri seçmektir.

Mezuniyet sonrası başvuru kriteri
Akredite bir kolej veya üniversite gibi bir Kanada eğitim kurumundan en az iki yıl sürmüş bir bölümün başarıyla tamamlanması; VEYA
Eyalet kanunlarıyla derece/diploma vermeye yetkili özel bir kolej veya üniversitede en az iki yıllık bir bölümün başarıyla tamamlanması; VE
Mezuniyet sonrası Ulusal Mesleki Sınıflandırması, (NOC)’de O, A veya B olarak tanımlanmış bir meslekte en az bir yıllık tam zamanlı iş deneyimi.

Geçici yabancı işçi kriteri
Başvuru sahibinin, başvurudan önce ki son üç yıl içinde en az iki yıllık tam zamanlı profesyonel kalifiye veya teknik bir iş deneyiminin olması ve bu deneyim NOC’deki Meslek Gruplarında O, A veya B olarak belirlenmiş olmalı;

Başvuru sahibinin dil yeteneği mesleki beceri seviyesine uygun olmalı;
NOC’deki O ve A seviyesindeki meslek gruplarında dil becerisi Kanada Dil Standartları 7 seviyesinde ve NOC B grubu mesleklerinde ise Dil Standartları 5 seviyesinde olmalıdır.

Hangi başvurunun sizin durumunuza daha uygun olduğunu bize danışarak öğrenebilirsiniz.

Murat Kandemir, (Member of CSIC & CMI)