31 Mayıs 2013 Cuma

Kanada Anne-Baba Sponsorluk Programı Yeniden Açılıyor


Kanada Göçmenlik Bakanlığı (CIC) anne-baba ve dede-nine sponsorluk programının (parent and grandparent program) 2 Ocak 2014’ten itibaren açılacağını duyurdu.

Yeni sistemde sponsor edeceklerin daha çok gelir göstermeleri gerekiyor. Ayrıca sponsorlar Kanada’ya getirmek istedikleri yakınları için daha uzun süre maddi sorumluluk altına girmeyi göze almalılar.

Bekleme süreleri neredeyse 10 yılı bulan aile büyüklerinin sponsorluk programı 2011 Kasım ayında durdurulmuştu. Bakanlık programın yeniden açılacağı 2014 Ocak ayına kadar biriken 165.000 adet dosyayı en az yarı yarıya eritmeyi planlarken bundan sonraki başvurularda bekleme sürelerinin daha makul bir seviyeye çekmeyi amaçlıyor.

Göçmenlik Bakanı Jason Kenney 10 Mayıs’ta bakanlığının internet sitesinden yayınladığı basın açıklamasında, “Daha hızlı aile birleşimi programı hedefleri çerçevesinde bu zamana kadar biriken dosyaları yarıya indirmeyi ve başvuru sonrasında bekleme süresini daha makul bir düzeye indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Bakana göre bu süreci iyi değerlendirerek bekleme süresinin fazla olduğu önceki sisteme dönmemek çok önemli.

Daha önce göçmenlik başvurularını yapmış olan 50.000 anne-baba ve dede-nine 2012 ve 2013 yıllarında göçmen olarak kabul edilecek. Bu rakam son 20 yılın en fazla sayısı. 2014’te ise ülkeye kabul edilecek anne-baba ve aile büyükleri yeni göçmenlerin sayısı makul düzeyde olacak.

2011 yılında aile büyüklerinin sponsorluk programının dondurulması esnasında yürürlüğe konan süper vize (super visa) uygulaması daimi olarak yürürlükte kalacak. Bilindiği gibi süper vize Kanada’da çalışan ve programa uygun göçmen adaylarının aile büyükleri için verilen 10 yıllık ve çok girişli bir geçici vizedir. Bu vizeye sahip olanlar bir girişte Kanada’da 2 yıla kadar kalabiliyorlar. 2011 Aralık ayından bu yana her ay 1.000’den fazla olmak üzere 15.000’nin üzerinde süper vize verildi.

Yeni program altında aile büyüklerinin Kanada’ya sponsorluğunda sponsorlardan istenecek mali sorumluluk kriteri yükseltilecek. Sponsorun göstereceği yıllık minimum gelir miktarı % 30 oranında arttırılıyor. Ayrıca sponsor kişi başvurunun yapıldığı tarihten son 3 yıl için yıllık minimum geliri olduğunu da ispatlayacak. Son olarak sponsor kişi sponsor edilen göçmenlerden yirmi yıl süreyle maddi olarak sorumlu olacak. Bu süre içinde sponsor edilen kişi Kanada’da herhangi bir devlet sosyal yardımı alırsa sponsor kişi bu yardımı devlete geri ödemek zorunda kalacak. Maddi sorumluluk daha önce 10 yıldı.

Kanada’ya sponsor edilen aile büyüklerinin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güçte olan Kanada göçmen veya vatandaşları seçilerek programın Kanada’nın ücretsiz olan sağlık ve sosyal programlarına etkisi hafifletilecek.

2014 yılı için Bakanlık 5.000 yeni başvuruyu hızlı bir şekilde kabul edecek.

Bu programda oluşturulan yeni kriterlerle sponsor edilen aile üyelerinin Kanada’da bulundukları süre içinde sponsorları tarafından destekleneceğine emin olunacak.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 31 Mayis 2013

29 Mayıs 2013 Çarşamba

Kanada Geçici Çalışma İzinlerinde -Dört Yıl Kuralı-

Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın (CIC) 22 Mayıs 2013 tarihli yayınladığı Genelgede Kanada geçici çalışma izinlerinde uygulanacak olan dört yıl kuralı hakkında bilgi verildi. Artık Kanada’da geçirilen dört yıl çalışma süresinden sonra yeni bir çalışma izni alınabilmesi için dört yıl geçmesi beklenecek.  

1 Nisan 2011’den geçerli olacak 4 yıl kuralı ile özellikle 2013 yılında çalışma iznine başvuran adaylar etkilenecek.

Geçici yabancı işçi programı, TFWP (Temporary Foreign Worker Program) Kanada’da bazı dönemlerde yaşanan belli kalifikasyona sahip işçi eksikliğinin doldurulması için uygulanan geçici bir çalışma izni programıdır.

Geçici olarak Kanada’da çalışan işçilerin kendi ülkeleri ile bağlarının kopmasını engellemek ve işçi ve işverenlerin Kanada için başka daha uygun daimi göçmenlik programlarına yönlendirilmesi amacıyla Kanada’da çalışan geçici yabancı işçiler için ülkede kalabilecekleri maksimum süre uygulaması başlatılmıştı.

Bu kurala göre ülkede toplamda dört yıl çalışan yabancı işçiye çalışma izni verilemez. Yeniden çalışma izni alınabilmesi için yabancı işçinin son çalıştığı tarihin üzerinden dört yıl geçmesi gerekiyor.

Çalışma izni verilirken işçi önceden Kanada’da belli bir süre çalışmışsa yeni çalışma izni 4 yıl kuralına göre düzenlenir. Örneğin bir yabancı işçi Kanada’da üç yıl çalışmışsa ve bu süre sonunda iki yıllık bir çalışma iznine başvurursa maksimum 4 yıl kuralı uyarınca kendisine sadece bir yıllık çalışma izni verilir ve işçi toplamda sadece 4 yıl Kanada’da çalışabilir.

1 Nisan 2011’den başlamak kaydıyla 4 yıllık süre hesaplanırken yabancı işçinin Kanada’da çalıştığı tüm işler hesaba katılır. Buna Kanada Ulusal Meslek Sınıflandırması, NOC’ta (National Occupational Classification) belirtilen gönüllü ya da serbest yapılan tüm işler dahildir.

Tam zamanlı öğrencilerin eğitimleri esnasında çalıştıkları işler bu kurala dahil edilmez.

İş iznine başvuracak adaylar başvurularında son on yıllık çalışma geçmişlerini bildirmek zorundalar. Çalışma izin başvurusunu inceleyen görevli işçinin Kanada’da çalışma geçmişini göz önüne alarak 4 yıl kuralına göre başvuran kişiye eğer uygunsa yeni bir çalışma izni düzenleyecektir.

İşçinin Kanada dışında bulunma, hastalık sebebiyle ücretsiz izinli olarak işten uzak kalma ve doğum iznine çıkma gibi çalışmadığı süreler 4 yıl kuralında -çalışılmayan süre- olarak göz önüne alınacaktır.  

Kanada’da geçici işçi olarak önce dört yıl çalışmış ve sonra Kanada dışında ya da yasal statüsünü koruyarak Kanada içinde en az bir 4 yıl daha geçiren kişiler bu süre sonunda tekrar çalışma iznine başvurabilirler.  

Geçici işçiler 1 Nisan 2011’den sonra artık Kanada’daki çalışma sürelerinin kayıtlarını tutmalıdır. Ne kadar çalıştığının farkında olması geçici işçinin bir sonraki iş iznine başvurmasında kendisine yardımcı olacaktır. Çalışma izni başvurularında sunulması gereken gerekli evrakların da saklanması hayati önem taşıyor.


Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 29 Mayıs 2013

28 Mayıs 2013 Salı

Her Beş Kanadalının Biri Yurtdışında Doğmuş

Kanada İstatistik Ajansı’nın (Statscan) 2011 araştırmasına göre her beş Kanadalıdan birisi yurtdışında doğmuş.

% 20.6 oranında nüfusunun yurtdışında doğmuş olması Kanada’yı endüstrileşmiş ülkelerdeki yurt dışında doğmuş göçmen oranının üstüne çıkararak tam bir göçmen ülkesi olduğunu kanıtlıyor.

Statscan %12.9 ABD vatandaşının yurtdışında doğduğunu bunu %11.5 ile İngiltere’nin takip ettiğini belirtiyor. İstatistiklere göre % 26.8 oran ile Avustralya en önde görünüyor.

Federal kurum olan Statscan bilgi toplama yöntemlerinin değiştirilmesinden sonra tam yetkin bir sonuca ulaşmanın zorluğunu da ifade etti.   

Geçmişte Statscan Kanada nüfusunun % 20’sine doldurulması zorunlu nüfus bilgi formları göndermişti. Fakat sonraki muhafazakar parti hükümeti bu zorunlu uygulamayı kaldırmış yerine Kanadalıların üçte bir nüfusa doldurulması isteğe bağlı anketler göndermişti.

Statscan isteğe bağlı anket formunu alanların en fazla yüzde 50’sinin cevap vermiş olacağını öngörüyor. Daha önce kullanılan ve doldurulması zorunlu olan formların geri dönüş oranı daha yüksekti.

Hükümet zorunlu formların uygun olmadığını düşünerek iptal etmiş ve sonucunda 2010 Kanada İstatistik Ajansı’nın en kıdemli istatistik uzmanının istifasına sebep olmuştu. İstifa eden uzman bu kararın istatistik bilgilerinin kullanışlı olmasını engelleyeceğini düşünmüştü.

İş çevreleri ve sosyal aktivistler Statscan’nın daha önce kullandığı doldurulması zorunlu formların cevaplanması sonrasından yayınlayacağı istatistik bilgilere ihtiyacı olduklarını ifade ederek bu bilgilerin gelecek için planlama ve uygun fon ayırma çalışmaları için elzem olduğuna değindi.  

2011 nüfus sayımına göre 32.900.000 nüfuslu ve doğum oranı düşük olan Kanada yıllık 250 bin civarında göçmen almayı hedefliyor. Göçmenlik sayesinde 2006 ve 2011 arasında 1.200.000 kişi Kanada’ya geldi ve toplamda yurt dışında doğmuş 6.8 milyon kişi Kanada’da yaşamakta.  

Kanada’ya göçmen gönderen ülke sıralaması da yine değişmiyor. 2006-2011 arası gelen yeni göçmenlerin % 57’si Filipinler başta olmak üzere Çin ve Hindistan ülkelerinin olduğu Asya’dan.

Araştırma aynı zamanda Kanada Müslüman topluluğunun da arttığını gösteriyor. Son on yılda Müslüman nüfus 1 milyon kişi artarak toplam nüfusun yüzde 3.2’sine ulaştı. 2001’de toplam Müslüman nüfusu yüzde 2 idi.  

2011’de nüfusun yüzde 67.3’ü kendisini Hıristiyan olarak ifade ediyor bu sayı 2001’de yüzde 77.1’di. Herhangi bir dine ait olmadığını ifade edenler ise 2011’de artarak yüzde 7.9’da ulaştı.   

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 28 Mayıs 2013 

22 Mayıs 2013 Çarşamba

Kanada Start-Up Vizesi Silikon Vadisinde Tanıtıldı

Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney Silikon Vadisine yaptığı resmi temaslarında start-up vize programını tanıttı.

Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe konan yeni start-up vize uygulamasının detaylarına değinen Bakan Kenney silikon vadisindeki genç girişimci adaylarını Kanada’ya iş yapmaya çağırdı.

Kanada’da iş kuracak girişimcilere destek veren tecrübeli özel sektör girişimci sermaye organizasyonları ve melek yatırımcılar yeni oluşturulan start-up vize ile ülkeye gelmek isteyen girişimci adaylarına hizmet verecek.

Kendi potansiyellerinin farkında olan girişimciler yeni oluşturulacak iş projelerine her türlü kaynak desteği veren organizasyonlarla ve melek yatırımcılarla işbirliği yapacak.

Bakan Kenney silikon vadisine yaptığı resmi ziyaretleri esnasında yabancı girişimci adayları, teknoloji firma yetkilileri, girişim sermayesi firmaları, melek yatırımcılar ve teknoloji sektöründeki çeşitli uzmanlarla görüşerek Kanada’nın iş ve yatırım olanaklarını anlattı.

Ayrıca ABD’nin önde gelen girişim sermayesi organizasyonları ve üyeleri vasıtasıyla Kanada teknoloji girişimciliğini ortaklık ve yatırımlarla destekleyen Silikon Vadisi C100 organizasyonu ile de görüştü.

Girişimciler için düzenlenen ve dünyanın en büyük konferansı olan TiEcon 2013’e de katılan Bakan uluslararası girişimci adayları, girişimci sermaye kurumları ve melek yatırımcılarla görüştü.

Hızını alamayan Bakan Kenney aynı zamanda Stanford Üniversite’sinde öğretim üyelerine, araştırmacı ve öğrencilere hitap etti. Öğrenci adaylarına da start-up vize’yi anlatan Bakan öğrencileri geleceğin girişimci adayları olarak görüyor.

Bakan Kenney hazırlanan start-up vize billboard reklamının açılışını da yaptı.

Silikon vadisi ziyaretlerinde Kanada’nın Start-Up Vizesine karşı gösterilen ilgiden oldukça memnun olan Bakan Kenney teknoloji sektöründe Kanada’nın hak ettiği yere gelmesini arzu ediyor. Yine Bakana göre ekonomik büyüme, düşük vergiler ve araştırma ve inovasyon başarıları  Kanada’yı iş kuracak yeni girişimciler için en iyi seçenek yapıyor.

Kanada Göçmenlik Bakanlığı (CIC) start-up vize programını Kanada Girişim Sermayesi Derneği, CVCA (Canada’s Venture Capital ve Private Equity Association) ve Ulusal Melek Sermaye Organizasyonu, NACO (National Angel Capital Organization) üst birlikleriyle beraber yürütüyor.

Çatı örgütleri üyeleri venture capital, CV (girişim sermayesi) firmaları ve angel investor (melek yatırımcı) firmaları bu programın bel kemiğini oluşturuyor.
CVCA çatı örgütüne üye bir girişim sermayesi şirketinden en az 200.000 dolarlık bir yatırımı temin eden girişimci adayları start-up vize programına başvurabiliyor.

NACO’ya üye herhangi bir melek yatırımcı grubundan en az 75.000 dolarlık bir yatırım temin edebilen girişimci adayları da start-up vizesine başvurabilirler.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 22 Mayıs 2013

21 Mayıs 2013 Salı

Kanada ve ABD arasında Nitelikli Göçmen Kapma Yarışı


ABD’de enerji projelerinde çalıştırılacak nitelikli işçi sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle petrol ve doğal gaz endüstrisinde işçi sıkıntısı yaşanması planlanan 100 milyar dolarlık petro kimyasal projeleri de tehlikeye atıyor.

Kanada ulusal ve eyalet düzeyindeki federal ve eyalet hükümetleri sıhhi su tesisatçıları, elektrikçiler gibi nitelikli işçileri hem ABD’den hem de dünyanın diğer ülkelerinden ülkeye çekmeye çalışıyor.

Hatta bu inşaat sektöründeki zanaat ustaları için özel bir program bile oluşturuldu. Federal nitelikli işçi programı, FSTC (Federal Skilled Trades Class) ilk yıl için 3.000 kişiyi daimi göçmen olarak ülkeye kabul edecek.

Bu aslında küresel bir yarış. Kanada’nın bu yarışta önde olduğuna şüphe yok. Belli başlı meslek sahipleri çeşitli programlarla Kanada’ya hem çalışmaya geliyorlar hem de daimi oturum müsaadelerini alarak gelecek için yasal statülerini garanti ediyorlar.

2012’de Kanada uygulamadaki göçmenlik programları ile 38.000’den fazla nitelikli göçmene daimi oturum hakkı verdi. Göçmen olanlar 3 sene sonra vatandaş olmaya da hak kazanıyorlar.

Kanada göçmenlik sistemi Kanada ekonomisinin ihtiyaçları göz önüne alınarak sürekli revize ediliyor. Çeşitli sektörlerdeki Kanadalı işverenlerin nitelikli işçi ihtiyacını karşılamak üzere hükümet bu sene FSTC programını uygulamaya koydu.

Kanada’nın iş gücü pazarı coğrafik olarak dengesiz bir durum gösteriyor. Batıdaki dört belli başlı eyaletteki işsizlik oranı ülkenin genel işsizlik oranı olan yüzde 7.2’den daha düşük. Oysa Mart ayında işsizlik oranı sadece Saskatchewan’da yüzde 3.9’du. Ontario ve doğudaki Newfoundland and Labrador gibi eyaletlerde işsizlik oranı ülke ortalamasının üzerinde yüzde 12.3’lerde bulunuyor.

Federal hükümet ülke içinde eyaletler arası göçmenliği de teşvik etmeye çalışıyor ama bu konuda bir ilerleme sağlanamadı. 

Çiftlik işleri, vinç operatörleri ve atık işleme merkezi çalışanları gibi meslekleri kapsayan nitelikli işçi programı (FSTC) başvuruları 12 ay içinde sonuçlandırılacak. Temel düzeyde İngilizce veya Fransızca isteniyor.

Ülke tam bir göçmen ülkesi. Her sene 250.000 civarında yeni göçmene kucak açıyor. En çok göçmen Filipinler, Çin, Hindistan ve ABD’den geliyor.

Kanada’nın dinamik göçmenlik programları ABD kanun yapıcılarını göçmenlik kanunlarında değişiklik yapmak zorunda bırakıyor. Ülke aslında yabancılara karşı acımasız. Bu zamana kadar görmek istemediği 11 milyonluk dev bir yasadışı göçmen topluluğunun yaşadığı ABD’de illegal göçmenlerin durumu, sıkı sınır kontrolleri ve bundan sonraki göçmenleri kabul edecek programlar konusunda çalışmalar sürüyor.

ABD’de üniversitelerin bilim veya teknoloji bölümü mezunlarına yasal statü verecek göçmenlik program değişiklerinden bahsediliyor. Özellikle teknoloji şirketleri geçici çalışma vizesi olan H-1B vize sayısının arttırılması talebine yanıt verildi ve 65.000’den 110.000’e çıkarıldı. ABD üniversitelerinde lisans sonrası eğitim mezunlarına da ek 25.000’lik kota ayrıldı.

Mayıs’ta toplanan ABD Senato Adliye Komisyonu yasal değişiklikler konusunu görüşüyor. Haziran gibi uygulamaya koymak istedikleri kanun yasa tasarısında göçmenlik programları için yeni düzenlemeler öngörülüyor. 

ABD’nin göçmenlik programlarında aile bağları ön planda iken Kanada göçmenlik politikası tamamen ekonomik amaçlarla yürütülüyor. Yurt Güvenliği Departmanı’na bağlı Göçmenlik İstatistikleri Ofisi’ne göre ABD’de Ekim 2012 sonunda 680.799 kişi aile sponsorluğu programı altında yasal göçmenlik statüsünü elde etti. Ayrıca 143.998 kişi de iş bularak yasal oturumunu kazandı.  

Kanada’da ise Kanada Göçmenlik Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında 160.617 kişi ekonomik sınıflarda göçmenlik hakkı kazanırken 64.901 kişi de aile sponsorluğu programı ile göçmen olmuş.

Yeşil kart verirken yıllarca bekleten ABD’ye karşın Kanada’da nitelikli eleman sınıfından başvuran ve iş teklifi sahibi kişiler daimi oturumlarını 18 ay gibi bir sürede alabilmekteler.

Kanada nitelikli işgören sınıfı’nda (Federal Skilled Worker Category) iş teklifi alınması şartı bile yok. Dil, yaş, eğitim, iş tecrübesi ve uyum gibi faktörlerde puanlama sistemine tabi tutulan adayın mesleği uygunsa ve 100 üzerinden en az 67 puan alabiliyorsa bu programdan başvurusunu yapabiliyor.

Göçmenlik konusunda etkin programlarla öne çıkan Kanada ABD’yi geride bırakıyor. .

ABD göçmenlik programından statü alabilmek hem zor hem de zaman alıyor. Daimi göçmen statüsü almak için bir işçi 11 seneye kadar çalışmak zorunda kalabiliyor. Oysa Kanada göçmenlik programları özellikle geçici işçi ve nitelikli eleman sınıflarında “şahsi başvuru” faktörü bulunuyor. Bu durum aslında ABD göçmenlik başvurularında olmayan bir konsept.

Birleşik Devletler göçmenlik programında ulusal bir göçmenlik hedefi bulunmuyor. Öte yandan Kanada göçmenlik programları federal düzeyde uygulanıyor ve hükümetin plan ve hedefleri dairesinde yürütülüyor.

Kanada’daki göçmenlik programının ana hedefi ekonomiyi canlandırmak için katma değer yaratan göçmenlik politikası uygulaması olarak özetleniyor.   

Kanada’nın geçici işçi programı aşırı liberal olmakla ve bazı işverenler tarafından kötüye kullanılmakla da eleştiriliyor.

En son Kanada’nın en büyük bankalarından RBC’nin Hindistan’dan getirdiği bazı IT uzmanlarını işe alarak 50 kadar Kanadalının işine son vermesi olayı çok ses getirmişti. Bu ve diğer bazı olaylardan sonra kamuoyunda Kanda geçici işçi sınıfının bazı Kanadalı işverenler tarafından kötüye kullanıldığına ve bu yüzden Kanadalıların işlerini kaybettiğine inananların sayısı oldukça yükseldi.

Sonuç olarak Kanada liberal göçmenlik politikası güderek tüm dünyada nitelikli göçmen ve geçici işçileri ülkeye çekiyor. ABD ise göçmenlik politikasında ekonomik temelli bir politika izlemekten uzak. Kendi programlarını gözden geçiren ABD’nin önümüzdeki sene yeni uygulamalara başlayacağını söyleyebiliriz.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 21 Mayıs 2013 

17 Mayıs 2013 Cuma

Kanada Geçici Yabancı İşçi Programında Değişiklikler


Federal hükümetin geçici işçi programı (TFW) için oluşturduğu yeni düzenlemeler açıklandı. Kanadalı işverenler yabancı işçi getirmek istediklerinde daha fazla program ücreti ödemek zorunda kalacaklar.

Bazı işverenlerin sistemi kötüye kullanması ile ilgili son dönemlerde yaşanan olaylar federal hükümeti TFW programında bir dizi önlem almaya itti.

Aslında çok sıkı kontrol edilen geçici işçi programı yine aynı hükümet tarafından bir yıl önce ekonomik durumlar ve bazı sektörlerin yaşadığı işçi sıkıntısı sebepleriyle iyice serbestleştirilmişti. İnsan doğası ve ekonomik durumlar gereği belki de, program Kanadalı işverenler tarafından kötüye kullanılmaya başlandı.

Hükümet kendine yeni yetkiler veriyor. Hükümet TFW programının kötüye kullanılması durumunda Kanada’ya gelen yabancı işçilerin çalışma izinlerini veya LMO belgelerini iptal edebilecek ve artık işverenlerin ülkeye getirilen yabancı işçilere ödeyeceği ücrette sektör ücret ortalamasının yüzde 15’inden daha az olamayacak. Daha önce yabancı işçilerin daha az ücretle çalışmasına göz yumuluyordu.

Çalışma izin başvuru ücretleri de arttırılıyor.

Ayrıca işçi getirmek isteyenlerin Kanada İnsan Kaynakları ve Gelişim Bakanlığı’ndan (HRSDC) almak zorunda oldukları LMO (Labour Market Opinion) belgesi de artık ücretli olacak.

LMO belgesi ile işveren sektörün pazar görüşünü alarak yurtdışından getirdiği işçinin Kanada’daki yerli iş gücü pazarına olumsuz etkisinin olmadığı ispatlanıyor. Pozitif LMO yurtdışından getirilecek olan işçiye Kanada’da ihtiyaç olduğunu ve o işi yapacak Kanadalı işçinin olmadığı anlamına geliyor.  

Aslında hükümet TFW program ücretlerini arttırarak Kanadalı işverenlerin programı kullanamadan önce Kanadalı işçi bulmaya çalışmalarını istiyor. Ayrıca yabancı işçi getirmek isteyen işverenler Kanada göçmenlik bakanlığına (CIC) bir plan da sunmak zorundalar.

Yeni düzenlemeler hükümetin yeni bütçe yasa tasarısına eklendi.

Tarım sektöründe çalışmak için getirilecek olan yabancı tarım işçileri program ücretinden ve işverenin plan sunmasından muaf olacak.

2012’de 213.000 yabancı işçi Kanada’da çeşitli işlerde çalıştı.

TFW programının Kanadalı işverenlerce yurtdışından ucuz işgücü olarak kullanıldığı yönünde muhalefet partilerin sert eleştirileri var.

Uzmanlar Kanada’nın artık nitelikli “işçi” yerine “işgücü” üzerinde yoğunlaştıklarını ve Kanadalı işverenlerin istedikleri mesleki nitelik veya becerileri ülke içindeki genç işçileri yetiştirerek karşılamak yerine ülke dışından işçi getirerek sorunu çözme yoluna gittiklerini belirtiyorlar. Bu trend ile aslında ülke kendi nitelikli elemanını yetiştirme sorumluluğundan kaçma yoluna gitmiş oluyor.   

Kanada Göçmenlik Bakanı Jason Kenney çözüm konusunda Kanadalı firmalara yükleniyor. İşçi eksikliğinin uzun dönemde ancak Kanadalı firmaların Kanada içinde yeni işçi yetiştirilmesi ve çırakların daha fazla eğitimden geçirilmesi ve iş tecrübesi edinmeleri imkanlarının yaratılmasına bağlıyor.

Ayrıca işçi isteyen işverenlerin önce işsiz olan Kanadalılara içinden işçi araması gerektiği fikirleri de dillendiriliyor.

Yabancı geçici işçi getirmek isteyen Kanada firmalarının Kanada içinde ciddi bir şekilde işçi aradığını da ispatlama kuralına daha da dikkat edilecek.  

Daha önce uygulamada olan hızlandırılmış LMO süreci de askıya alındı. Ekspres LMO prosesi şimdilik gözden geçirilecek.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 17 Mayıs 2013

10 Mayıs 2013 Cuma

Federal Mahkeme Kararını Verdi: Eski Göçmenlik Başvuruları İptal


Kanada federal mahkemesi Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın (CIC) 2008 ve öncesinde yapılan göçmenlik başvurularını toptan ret etme kararının iptal edilmesi davasını karara bağladı.  

Davayı gören federal mahkeme federal hükümetin kendi hak ve sorumlulukları çerçevesinde hareket ettiğine karar verdi. Hakim Donald Rennie tarafından verilen mahkeme kararında Kanada hükümetinin kararının herhangi bir kurala karşı olmadığı ve başvuran kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği hükmü yer aldı.

Kısacası federal mahkeme hükümetin kararının arkasında yer aldı. Hakim hükümetin başvuruları iptal kararını kanun ve yasa çerçevesinde aldığını ve mahkemenin hükümete yasayı değiştirme emri yetkisinin olmadığını belirtti.  

Şubat 2008’den önce yapılan ve toplamda 280.000 nitelikli eleman (FSW) ve ailelerinin başvurularının ret kararı böylelikle federal mahkeme tarafından da kabul edilmiş oldu.   

Federal mahkemede görülen bu dava geçen Mayıs ayında başka bir mahkemede aynı davayı kaybeden mağdurların ikinci hak arayışıydı.

Bilindiği gibi Kanada Göçmenlik Bakanlığı uzunca bir süredir birikmiş olan FSW başvurularını eritmenin yolunu arıyordu. Bakanlık geçen yaz 2008 Şubat ayı ve öncesi yapılan tüm FSW başvurularını toptan ret kararı vermiş başvuru yapanlara ödedikleri ücretleri iade ederek dosyaları kapatmayı kararlaştırmıştı.

2008 ve öncesi FSW başvurusu yapan 1.400 kişi kolektif şekilde Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın kararını iptal istemiyle federal mahkemeye götürmüş ve Kanada Haklar ve Özgürlükler Yasası kapsamında haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunmuşlardı.

Karadan sonra mağdur avukatları da zor durumda kaldı. Federal mahkemenin aleyhlerine olan kararını başvurularını dönemin yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak yapan müvekkillerine anlatmakta zorluk çekiyorlar.  

Kanada Göçmenlik Bakanlığı kararı memnuniyetle karşıladı. Göçmenlik Bakanı Jason Kenney’in sözcüsü Alexis Pavlich 27 Şubat 2008 öncesi tüm nitelikli eleman başvurularının iptal kararlarının yüksek mahkemece onaylanması hükümetlerinin dosya birikmesine karşı mücadelesinde çok kritik bir dönem olduğunu söyledi. Bakanlık başvuru sahiplerine yatırdıkları ücreti iade edecek ve toplamda 130 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.

2015 yılında biriken dosya sayısının 10.221 de olacağı ve başvuruların 6 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılabileceği düşünülüyor.

Federal mahkeme kararı FSW programının yeniden açıldığı Nisan ayına denk geldi. Yeni FSW programında kabul edilecek meslek grupları arasında tüm mühendislik meslekleri, tıp uzmanları ve bilgisayar programcıları var.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 10 Mayıs 2013

9 Mayıs 2013 Perşembe

Pasaport Hizmetleri Kanada Göçmenlik Bakanlığı’na Devrediliyor


Daha hızlı ve kolay erişim sağlanması planları kapsamında Kanada pasaport hizmetleri 2 Temmuz 2013’ten itibaren Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (CIC) tarafından verilmeye başlanacak.

Kanada Göçmenlik Bakanı Jason Kenney ve HRSDC Bakanı Diane Finley 8 Mayıs’ta pasaport hizmetlerinin daha etkin verilmesi konusunda yaptıkları basın açıklamasında kamuoyunu bilgilendirdiler.  

Yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Kanada Dış İşleri Bakanlığı tarafından verilen pasaport hizmetlerinin asıl sorumluluğu Kanada vatandaşlığı başvurularını inceleyen ve vatandaş olmak isteyenlerin uygunluğunu tespit eden Kanada Göçmenlik Bakanlığı’na verilecek.

Kanada vatandaşlarının pasaport başvurularında herhangi bir aksama yaşamaması için gerekli tüm önlemler alındı. Pasaport başvuruları 144 Service Canada ofislerinde, 56 Kanada Post başvuru merkezlerinde ve tüm ülkede hizmet veren 34 pasaport ofislerinde hizmet verilmeye devam edilecek.

SIN numaraları, işsizlik ödemeleri (EI) ve RRSP hizmetleri veren Service Canada ofislerinde birçok devlet hizmeti alınabiliyor. Pasaport başvurularının da burada yapılabilecek olması başvuranlar açısından büyük kolaylık olacak. Service Canada ofis sayısını arttırmayı planlıyor.   

Yurtdışında yaşayan Kanadalılar pasaport başvurularını Kanada konsoloslukları ve elçiliklerde yapmaya devam edecekler.

Kanada pasaport hizmeti alınabilecek ofislere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 9 Mayıs 2013 

7 Mayıs 2013 Salı

Kanada’nın Geçici İşçi (TFW) Meselesi


Geçen ay Kanada’nın en büyük bankası Royal Bank’ın Kanadalı işçileri işten çıkartarak yerlerine Hindistan’dan geçici işçi getirmesiyle başlayan Kanada’nın geçici işçi programı (TFW) tartışmaları hızla devam ediyor.

B.C. eyaletindeki HD maden firması Çin’den 201 işçi getirmek için HRSDC’den (Kanada İnsan Kaynakları ve Gelişimi Departmanı) ön izin almıştı. Maden firması hatta Kanada’da hem yerel hem de ulusal gazetelere ilan verdiğini ve yer altında çalışacak eleman bulamadığını belirtmişti.

HRSDC’nin HD firmasına yabancı işçi getirebilmesi için verdiği onay davalık oldu. İnşaat ve Nitelikli İşçiler Sendikası (CSWU local 1611) ve Uluslararası Mühendisler Sendikası (IUOE local 115) kararın iptal istemiyle mahkemeye başvurdular. Kanada içinde madende çalışacak hem işçi hem de mühendis olduğunu ve işçi arandığı zaman önce Kanada içinde işgücüne başvurulması gerektiğine inanan sendikalar HRSDC tarafından verilen onayın iptal edilmesinde ısrar ediyorlar. Kararın federal mahkemede sonuçlanması bekliyor.

Tartışmaların odağı olan ve programı yöneten Kanada Göçmenlik ve Yurttaşlık Bakanı Jason Kenney suçlamaları kabul etmedi ve bazı sektörlerdeki yetişmiş eleman açığı yüzünden şirketleri ve eyalet hükümetlerini suçladı.

Bakan Jason Kenney’in tespiti aslında durumu özetliyor. “İşi olmayan Kanadalılar ve işçi bulunamayan işler paradoksu”

Konu parlamentoda da tartışılıyor. Şu anda Kanada’da 338.000’den fazla geçici yabancı işçi bulunuyor. Ana muhalefet ve diğer partilerden Liberal ve NDP partisi hükümeti TFW programını iyi yönetememekle suçluyor.

Ülkeye gelen yabancı işçi sayısından Göçmenlik Bakanı Jason Kenney’de rahatsız oldu ve hükümetlerinin TFW programını tekrar gözden geçirdiklerini açıkladı.

Kenney’in mesajı net. “Yakından izliyoruz. Eğer kötüye kullanılıyorsa ve Kanadalıları işlerinden ediyorsa programı sonlandıracağız.”

Federal hükümetin yeni kurallar yürürlüğe koyarak göçmenlik bakanlığı görevlilerine inceleme ve TFW programını kötüye kullanan Kanadalı işverenleri cezalandırma yetkisi vermeyi planladıkları söyleniyor.

Kanada’ya artık daha fazla geçici yabancı işçi geliyor. Her sene Kanada’ya gelen göçmen sayısı 250.000 civarında iken ülkeye ayak basan yabancı işçi sayısı bundan çok daha fazla. Bu işçilerin çoğu Alberta’ya gidiyor. 2000 yılında 9.439 yabancı işçinin çalıştığı eyalet 2010’da 57.774 kişiyi ağırlamış.

Asıl sorun yetişmiş ara eleman sıkıntısı.

Bakan Kenney’ye göre zanaat mesleklerinde son yirmi yılda çırakların desteklenmemesi yetişmiş eleman sıkıntısı sebeplerinden birisi. Önce eyaletlerde teknik ve meslek eğitimi veren okulların eksikliği ve sonrasında işçi verimliliği ve maksimum kar üzerine yoğunlaşan firmaların tutumu ülkede yetişmiş meslek elemanlarının önündeki engeller.

Aslında bu durum bize hiç yabancı değil. Zira Türkiye’de de nitelikli eleman sıkıntısı çekiliyor. Bu konuda en çok sıkıntı çeken özel sektörde proje üretmeye çalışmıştı. Bunların en önemlilerinden birisi de “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi.

Koç topluluğu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile “Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Programı” başlatılmıştı. Bu program çerçevesinde başarılı ilköğretim mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren meslek liselerine girmelerinin desteklenmesi ve bu sayede bilgi ve becerilerinin arttırılması ve özellikle ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştı.

Kanada’daki sektördeki firmalar için bir iki yıllık çıraklar negatif etki olarak değerlendiriliyorlar. Kanada’daki petrol ve gaz endüstrisi 1990’lı yıllardan beri yetişmiş eleman bulmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar.

Alberta hükümeti önümüzdeki 10 yıl içinde 114.000 kişilik istihdam olacağını öngörüyor. Geçen Haziran’da Kanada Petrol Ürünleri Üreticileri Derneği ve Kanada Yapı Meslekleri Sendikası zanaat mesleklerinde kariyer eğitimleri verilmesi ve işgücü piyasasını canlandırmak için hükümetlerle işbirliği yapılması alanında bir anlaşma imzaladılar.

Kapitalizmin ara eleman yetiştirmeye hiç mi tahammülü yok? Firmalar kendi bünyelerinde teorik eğitimlerini tamamlamış çıraklara iş üstünde eğitim vermezlerse ara eleman nasıl yetişecek?

Şirketler nitelikli eleman eksikliğinden şikâyet ediyorlar fakat nitelikli eleman yetiştirilmesinde hiçbir katkı sunmuyorlar.

Hükümetin Kanadalı nitelikli işçi yetiştirilmesinin yollarını aramak yerine firmaların yurtdışından nitelikli geçici işçi getirebilmeleri politikası ile bu sorunu çözmeye çalışması ağır bir şekilde eleştiriliyor.

Yurtdışından geçici işçi getirmek isteyen firma ve organizasyon sayısı 33.000. TFW programı ile gelen işçi sayısı son 6 yılda ikiye katlandı. Federal hükümetin firmalara yurtdışından kalifiye eleman getirebilmelerine izin veren politikasının bu sayıyı arttırdığına inanılıyor.

TFW programını incelemeye alan bakanlık programın Kanada içindeki işgücü piyasasına olumsuz etki etmesini istemiyor. Fakat aynı zamanda Kanada içinde büyük yatırımlar yapan devasa firmaların ihtiyacını hissettiği kalifiye işçi sıkıntısı sorunu içinde bir şeyler yapması gerekiyor.

Federal hükümet, yerel hükümetler ve endüstri arasında bir denge kurulması gerekiyor. Çalışan Kanadalıların yurtdışından geçici olarak vize ile getirilen işçiler yüzünden işlerini kaybetmemesi gerekiyor.

Geçici yabancı işçi programı uzun dönemli kalifiye işçi sıkıntısına karşı kısa vadeli çözüm olmaktan öte bir şey değil.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC), 07 Mayıs 2013