30 Eylül 2010 Perşembe

Arranged Employment Offer ve Arranged Employment Opinion Belgeleri

Bugünkü yazımda size Arranged Employment Opinions (AEO) –Önceden Ayarlanmış İş Fikri- ve türleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Konu uzun olduğu için elimden geldiğince özetlemeye çalışacağım.

Federal Nitelikli Eleman Federal Skilled Worker göçmenlik başvurularında Bakanlık Talimatları Kategori 2’de de kullanılan AEO nedir? Nereden nasıl alınır? Süresi ne kadardır? İş teklifinin işverene bir yaptırımı varmı dır? gibi tüm sorulara cevap arıyacağız.

Öncelikle şu konuda netlik sağlayalım. Arranged Employment, AE (Ayarlanmış İş) IRPA –Immigration and Refugee Protection Act, IRPA -Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası-nda şöyle tanımlanmış;

R 82 - Arragned Employment means an offer of “indetereminate employment in Canada” either:
-approved by Service Canada; or
-combined with a valid and eligible Work Permit
for purposes of supporting an application for permanent residence in Canada.

“Indeterminate” in buradaki anlamı tam olarak ne zaman biteceği belli olmayan iş teklifi anlamındadır. Yani kişiye yapılan iş teklifi tam zamanlı ve daimi bir iş teklifi olmalıdır. Buradan şu mana da çıkabilir ki part-time, dönemsel veya mevsimlik iş teklifleri bu kapsam da geçerli sayılmamaktadır.

Süresinin dışında iş teklifine konu olan mesleğin NOC (National Occupation Classification-Ulusal Meslek Sınıflandırması)’da belirlenen Beceri seviyesi O, A veya B olmalıdır.

Bir AEO, Arranged Employment Offer (Daimi İş Teklifi) işçiye Federal Nitelikli Eleman Başvurusu 2. Kategoriden ekstra 10 puan ve uyum kategorisinden de ekstra 5 puan olmak üzere işçiye toplam 15 puan kazandırabilir.

Bir şirketin alacağı elemanın yaptığı FSW başvurusunda kullanılmak üzere HRSDC/SC tarafından işverene verilen AEO (Arranged Employment Opinion), işçinin FSW başvurusunun hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Buradan da anlaşılacağı üzere AEO (Arranged Employment Opinion) işveren tarafından HRSDC/SC’ den alınır. Pozitif olarak alınan (negatifi bir işe yaramaz) AEO alınacak işçiye gönderilir ve işçide bu belgeyi kendi FSW başvurusunda kullanır. Bu belge tek başına kişinin Kanada’da çalışması için yeterli değildir sadece HRSDC/SC’nin işverenin bir işçiye verdiği İş Teklifi (AE) konusundaki fikridir.

HRSDC/SC birimi işverene AEO verirken aşağıdaki noktaları değerlendirir:
-iş teklifi verilen kişinin Kanada’ya gelince yapacağı iş,
-teklif edilen iş için Kanada’ya gelen işçiye ödenecek tutar ve çalışma koşulları,
-işverenin ve işteklifinin gerçek olup olmadığı ve
-iş teklifinin sürekli olup yarım zamanlı veya sezonluk bir iş olup olmadığı
Service Canada’nın onayladığı bir AEO sadece Federal Nitelikli Eleman başvurunuzda kullanılmak içindir. Maalesef size Work Permit-Çalışma İzni konusunda yardımcı olmaz.

Work Permit (Çalışma Müsaadesi) alma durumunda işveren HRSDC/Service Canada’dan onaylı Labour Market Opinion-İş Gücü Pazarı Fikri) almalıdır.

Arranged Employment Job Offer’in kabu edilmesi bazı faktörlere bağlıdır. Bu faktörler yine IRPA’nin 82 (2) maddesinde özetlenmiştir.

R 82 (2) “(the applicant will be credited with the 10 points) if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment......”

“Able to Perform” –Başvuranın önceki iş deneyimi ve Kanada’da bu işi yapıp yapamyacağı veya karşılacabileceği meslekle ilgili varsa Lisans/Regülasyon gereklilikleri –elektrikçilikte olduğu gibi- konusunu aydınlatır.
“Likely to Accept and Carry Out” –Başvuranın bu işte çalışma niyeti ve AEO’nun (iş teklifinin) gerçek olup olmadığından bahseder.

AEO başvurusuna konu olan İş Teklifi (Job Offer)
Şimdi de biraz İş Teklifinden bahsedelim. İş Teklifi kesinlikle işveren tarafından
düzenlenmeli ve imzalanmalıdır. Alınacak işçiden beklenen işin tanımı ve işçinin
görevleri belgede açıkça belirltilmelidir.

Alınacak işçinin yapacağı iş Kanada’da bir regülasyona tabi olup olmadığıda
önemlidir. Eğer bir lisans alma zorunluluğu varsa bu durumda göz ardı
edilmemelidir. Zira bu durumda belki iş teklifini kullanarak Service Canada onaylı
bir AEO alınabilir ama işlemlerinizi yapan vize ofisi (mesela Ankara ofisi) size vize
vermede sıkıntı çıkarabilir. Ayrıca iş teklifinin geçerlilik süresi 4 yıl olmalıdır.
İş teklifi mektubunda alınacak işçiden beklenen İngilizce seviyesi kesin olarak
belirtilmelidir. İşçinin alacağı ücretde belirtilmeli ve kesinlikle düşük
gösterilmemelidir.

İş teklifini veren işyeri en az bir yıldır iş dünyasında olmalı ve en azından bir Kanada
vatandaşına iş vermiş olmalıdır. Service Canada’ya yapılacak AEO başvurusu için
İşverenden de bir takım evraklar istenmektedir.

Evraklar şunlardır;
Doldurulmuş ve imzalanmış EMP 5257e formu,
Halihazırda ve bir önceki seneye ait Business License (İşyeri Ruhsatı), eğer yoksa
Son 12 aylık İş Lease Anlaşması,
CRA numarası,
CRA T4 Summary of Remuneration belgesi,
CRA Form PD7A’nın bir kopyası,
Antetli kağıda imzalanmış bir İş Teklifi
Başvuru evrakları tam ve eksiksiz olduğunda Service Canada 18 hafta içinde
işverene mutlaka bir cevap verecektir.
Kanunen HRSDC/Service Canada her AEO başvurusu için işverene telefon etmek zorundadır. Bu telefonla HRSDC/Service Canada iş teklifinin gerçek olup olmadığı ve işverenin şu anki maddi durumunu irdelemek durumundadır. HRSDC/Service Canada bir kere arar. İş Teklifini imzalayan kişiyle görüşmek ister. İmzalayan kişiye ulaşamadığında HRSDC/Service Canada başvuruyu reddecektir. HRSDC/Service Canada aradığında telefon görüşmesi yaklaşık 30 ila 60 dakika sürmektedir.

HRSDC/Service Canada’nın işverene sorabileceği muhtemel sorular şunlardır;
‘Bu işçiden nasıl haberdar oldunuz?’
‘İşçiyle iş görüşmesi yaptınız mı?’
‘İş görüşmenizi telefonda mı yoksa yüz yüze mi yaptınız?’
‘İşin sıfatı, gereklilikleri ve varsa lisans zorunlulukları hakkında sorular’
‘Şu an için alacağınız elemanın işlerini nasıl yapıyorsunuz?’
‘Nasıl bu elemanı bekliyorsunuz? O gelene kadar ne yapacaksınız?’
‘Neden bu elemanı seçtiniz?’
‘Gazetede bu işe adam bulmak için ilan verdiniz mi?
İşverene Service Canada daha fazla evrak veya doküman talebi yapabilir. Şirket vergi iade bildirimleri, mali tablolar ve iş yeri ile ilgili daha fazla kanıt sorulabilir.
İş teklifinin gerçek olup olmadığı konusunda şüphe varsa,
Alınacak işçiye ödenecek ücret çok düşük gösteriliyorsa,
İşverene telefonla ulaşılamıyorsa,
NOC’ye göre bu meslek bir lisans gerekliliği varsa,
Dil konusu mektupta belirtilmemişse,
Aynı işverenden birkaç AEO başvurusu alınmışsa
İş teklifinin bir kopyası başvuruya eklenmemişse AEO başvurusu reddedilir.

Arranged Employment Offer, AEO sonrasında Vize Verilmesi ve Kanada İçindeki Sorumluluklar
İş teklifi gösterip de Kanada’ya gelen göçmenlerin üzerinde bir zorunluluk yoktur. Göçmen Kanada’ya giriş yaptıktan sonra iş teklifi aldığı firma da kesinlikle çalışmak zorunda değildir. Bu belge bir iş kontratı sayılmadığından işvereni bağlayıcı değildir. Kısacası AEO bir teklif ten öteye gitmez.
Bu belge iş teklifini alan kişinin Kanada’ya vardığında kendisini işe alacak bir potansiyel işverenin varlığını ispat eder.

Bu konuda daha fazla bilgi için
Human Resources and Skills Development Canada
Citizenship and Immigration Canada (Federal Skilled Worker Class)

Murat Kandemir (CCIC, FCMI)

Makalede Kullanılan Kısaltmalar
Service Canada , SC HRSDC olarak da adlandırılan birim. Tüm LMO, AEO
başvurularını sonuçlandıran birim.
Labour Market Opinion, LMO İşgücü Pazarı Fikri,
Arranged Employment , AE Ayarlanmış bir İş
Arranged Employment Offer, AEO Ayarlanmış bir İş Teklifi
Arranged Employment Opinion, AEO Yine HRSDC pozitif veya negatif olarak verilen belge,
National Occupational Classification Ulusal Meslek Sınıflandırması, (NOC)
Work Permit, WP Çalışma Müsaadesi
Canada Revenue Agency, CRA Kanada Maliyesi
Federal Skilled Worker Class Federal Nitelikli Eleman Sınıfı
Yasal Uyarı: Bu blog kaydında bulunan bilgiler sadece bir fikir belirtmek ve yardımcı olmak amacındadır ve bilgilerin doğruluğunu araştırmak okuyanın kendi sorumluluğudur. Bu bilgilerden kaynaklanacak herhanbi bir sorumluluk yazara yüklenemez.