27 Nisan 2012 Cuma

Saskatchewan Eyalet Aday Programı (SINP)


Saskatchewan Eyaleti
Batıda Alberta ve doğuda Manitoba’nın çevrelediği Saskatchewan Eyaleti Kanada’nın 1.053.960 (2011 Nisan ayı itibariyle) nüfuslu bir eyaletidir. Nüfusun büyük çoğunluğunun Saskatoon şehrinde yaşadığı Eyalet’in başkenti Regina’dır. Diğer önemli şehirleri Prince Albert, Moose Jaw, Yorkton, Swift Current ve North Battleford olarak sayılabilir.

İsmini Cree dilinde hızlı akan nehir anlamına gelen Saskatchewan Nehri’nden alan Eyalet’te yazları oldukça sıcak geçerken kışlarda oldukça serttir. Oldukça fazla Alman kökenli etnik guruba sahip olan Eyalet’te ayrıca İngiliz, İrlanda, Ukrayna, Fransız, Yerliler, Norveçli ve Polonya kökenli Kanada’lılar yaşamaktadır. Kanada’nın beklide sınırları göl ve nehir gibi coğrafi özelliklerinden oluşmayan ve şekli ikizkenar bir yamuğa benzeyen tek Eyaletidir.

“Kanada’nın yükselen yeni yıldızı” sayılan Saskatchewan ekonomisi ve nüfusu ülkedeki en hızlı büyüyen eyaletlerdendir. Ekonomisi genelde tarım, inşaat, ormancılık, balıkçılık ve avcılık üzerine olan Eyalet’te madencilik, mineral sektörü, petrol ve gaz üretim sektörleri de oldukça önemli bir yere sahiptir.  

Saskatchewan Göçmenlik Aday Programı, SINP ( Saskatchewan Immigrant Nominee Program)
Kanada Federal göçmenlik programlarına bir alternatif olan eyalet aday programlarından birisi olan Saskatchewan Göçmenlik Aday Programı, SINP, Kanada’ya yerleşmek isteyenlere alternatif göçmenlik şansı sunmaktadır. Saskatchewan’ı bundan sonra yaşayacak yeni evi olarak hedefleyen adayların program koşullarını taşımaları gerekmektedir. Bu makalemizde Saskatchewan eyaleti aday programını inceleyeceğiz.

Eyalet aday programları kendine özgü seçim kriterleri olan ve eyaletin uygun olan kişiyi aday göstermesi ile başlar. Aday gösterilmesinden sonra başvuran kişi başvurularının güvenlik ve sağlık kısmı olan federal düzeyde işlemlerini yaptırır. Anlaşılacağı üzere diğer tüm eyalet aday programlarında olduğu gibi SINP’de iki aşamalı bir süreçtir. Bu süreçlerde birçok form eksiksiz olarak doldurulmalı ve birçok belge de başvuruda sunulmalıdır.

Saskatchewan Göçmenlik Aday Programının Avantajları
Kanada’ya birçok göçmenlik başvurusu yoluyla gidilebiliyor. Kişilerin bir programdan başvurup başvuramayacağını başvuracağı göçmenlik programının kuralları belirliyor. Federal düzeydeki göçmenlik başvurularının yanında eyalet aday programları da hem hızlı hem de güvenli bir göçmenlik alternatifi oluyor.

Ulusal Meslek Sınıflandırması (NOC)
Kanada’da tüm meslek sınıflarının listelendiği NOC (National Occupational Classification), Kanada’daki meslekler hakkında en gerçek ve en doğru bilgi veren ve Kanada İnsan Kaynakları ve Becerileri Geliştirme Departmanı (HRSDC) tarafından düzenlenen bir kaynaktır. Buradaki sınıflama da her meslek grubu belli bir sıralamaya tabi tutulmuştur. Kanada göçmenlik programlarının çoğunda buradaki sınıflamalara atıf yapılmaktadır. Birçok Kanada göçmenlik başvurularında adaydan “0, A ve B grubu” mesleklerden iş tecrübesi

Ulusal Meslek Sınıflandırması’nda (NOC) listesinde;
A sınıfı üniversite mezuniyeti gerektiren meslekleri (muhasebeci, diş doktoru, avukat, öğretmenler vs.),
B sınıfı ustalık / yüksekokul mezuniyeti gerektiren meslekleri (şef, aşçı, teknisyen, ofis veya idari personel, marangoz vs) gibi meslekleri,
0 ise her iş sektöründeki idareci / müdür düzeyindeki meslekleri ifade eder.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/ adresini ziyaret ediniz.

SINP Göçmenlik Programının Kategorileri
Saskatchewan eyalet aday programında başvuru yapılabilecek birçok alt kategori mevcuttur. Adaylar kategorilerde belirtilen kıstaslara uygun olduğu sınıftan başvurularını yapabilirler.

Nitelikli elemanlar, aile üyesi sponsorluğu, turizm sektörü çalışanları, girişimciler, bilim ve teknoloji profesyonelleri, öğrenciler, tır şoförleri, sağlık çalışanları ve çiftlik işletmecilerinden oluşan bu alt kategorileri ve başvuracak adaylardan istenen kriterleri tek tek inceleyelim.

1-Nitelikli Elemanlar
Bu alt grupta Saskatchewan’da bir işveren den iş teklifi almış nitelikli elemanlar, profesyoneller veya idareciler göçmenlik başvurularını yapabilirler. Nitelikli Elemanlar/Profesyoneller ve Eyalet içi Çalışma İzni olarak ikiye ayrılır.

Kanada dışında yaşayan ya da Kanada içinde resmi statüde bulunanlar (iltica etmemiş olanlar) ve Saskatchewan Eyaletinde bir işverenden NOC A, B veya 0 sınıflarında meslek sahipleri başvurularını yapabilirler.

Ayrıca Saskatchewan’da geçici çalışma müsaadesi (temporary work permit) ile NOC sisteminde A ve B sınıfı mesleklerinde en az 6 ay yabancı işçi statüsünde çalışmış ve iltica etmemiş olan adaylar da olup resmi statüde bulunan kişiler de bu alt kategoriden başvurularını yapabilirler.

2-Aile Üyeleri
Bu kategori iş tecrübesi ve eğitimi olan ve aynı zamanda Saskatchewan’da yaşayan akrabaları bulunan kişilerin Eyalete gelebilmesi için tasarlanmıştır.

Başvuran kişinin akrabası Saskatchewan Eyaleti’nde en az 1 yıldır yaşıyor olmalı ve Eyalete gelecek olan akrabalarına gerekli desteği sağlamaları gerekiyor.

1 Ocak 2011’den beri SINP Aile Üyesi kategorisinden başvurmak isteyen adaylar Saskatchewan’a geldiklerinde kendilerine maddi olarak bakabilecek durumda olduklarını kanıtlamak zorundalar. Bu zorunluluğu başvuranın kendisi için göstereceği 10.000 dolar ve her bir aile üyesi için göstereceği 2.000 dolar maddi kaynağın ispatı ile ya da Eyalette kendisine iş vermek üzere işverenin olduğu ve işverenin kendisine iş teklifi yapmış olduğunu kanıtlayarak yerine getirebilir.

Toparlarsak SINP Aile Üyesi kategorisinden SINP’e başvuracak adayların,
-18-48 yaş arasında olması,
-Saskatchewan’da yaşayan akrabalarından aldıkları destek sözü yazısı sahibi olması,
-Lise sonrası en az bir yıllık çıraklık eğitimi, okul okumuş ve diploma/sertifika veya lisans derecesi olması,
-Mesleğinde en az 1 yıllık iş tecrübesi olması,
-İngilizce dil düzeyi Saskatchewan’da çalışmasına yetecek düzeyde olması,
-Saskatchewan’dan bir işverenden tam zamanlı iş teklifinin olması ya da Saskatchewan’da yaşama ve çalışma niyetinde olması ve iş bulana kadar belli miktarda (10,000 dolar başvuran ve her bir bakmakya yükümlü olduğu kişiler (eş ve çocuklar) için de 2.000 dolar) parasının olması gerekmektedir.

3-Girişimciler
SINP Girişimciler Programı Saskatchewan’da iş kurmak, bir işletmeye ortak olmak veya bir işletmeyi satın alarak Eyalete kalıcı olarak yerleşmeyi amaç edinenlere göçmenlik fırsatı vermektedir.

Bu klasmandan başvuru yapmak isteyen adayların SINP Girişimci Kategorisinde dört kritere sahip olması gerekmektedir.

Aday Gösterilme Kriteri
En az 300.000 Kanada dolarından oluşan bir net varlığın ispatı,
Sahip olunan net varlığın yasal yollarla elde edinilmesi,
3 yıllık bir girişimcilik veya ilgili bir sektörde idarecilik tecrübesi,
Saskatchewan Eyaletinde hem yaşama hem de yatırım yapma niyetinin olması gerekmektedir.

Eğer yukarıdaki kriterleri taşıyorsanız bu klasmandan kabul edilmeniz için aşağıdaki gereklilikleri de yerine getirmek zorundasınız.
1. Saskatchewan Eyaletinde an az 150.000 Kanada doları aktif yatırım yapmalısınız. Eğer bir firmanın hisselerinin 3’te birinden daha azına sahipseniz toplam yatırımınız en az 1 milyon Kanada doları olmalıdır.
2. İşinizin idaresiyle aktif olarak ilgilenmelisiniz.
3. İlk onayı aldıktan sonra Saskatchewan Eyaletinde iş kurmada ciddi olduğunuzu kanıtlamak için 75.000 dolar “iyi niyet” depozitosu yatırmalısınız. Belli şartları yerine getirdiğinizde bu para size iade edilecektir.

SINP-Girişimcilik kategorisinde birebir görüşme gerekmeyebilir. Fakat bazı başvuranlar kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi açısından görüşmeye çağrılabilirler. SINP’den Girişimci aday olarak gelmek isteyenlerin daimi ikamet belge başvuruları CIC tarafından sonlandırılmaktadır. Adayların sağlık ve güvenlik değerlendirilmeleri yine CIC’nin sorumluluğundadır.

Girişimci veya çiftçi kategorilerinden aday gösterilen başvuru sahipleri Eyalete vardıklarından 30 gün içinde SINP ofisinde görüşme yapmak zorundadırlar.

4-Öğrenciler
Üniversite veya yüksekokul (college) programları bitiren öğrenciler veya Master veya Doktora yapan öğrenciler SINP’den göçmenlik müracaatında bulunabilirler.

Mezuniyet-sonrası Çalışma İzni (Post-Graduation Work Permit, PGWP) Olanlar
Eğitimlerini bitirdikten sonra mezuniyet-sonrası çalışma izni (PGWP) olan sahibi olarak SINP’den göçmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların;

1-Kanada içinde ruhsatlı bir eğitim kurumundan tam zamanlı ve en az bir akademik yıldan (sekiz ay) oluşan eğitimlerini bitirerek karşılığında sertifika, diploma ya da lisans derecesi almış olmaları,
2-Saskatchewan’da en az altı ay (960 saat) ücret karşılığında çalışmış olmaları (Öğrencilerin Saskatchewan’da kampüs içi, kampüs dışı, co-op esnasında yapılan iş tecrübeleri eğitim kurumu tarafından belgelendirilirse kabul edilmektedir)
3-Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığından, (CIC), mezuniyet sonrası çalışma izninin (post-graduation work permit) alınmış olması,
4-Saskatchewan’daki bir işverenden süresiz ve tam zamanlı bir iş teklifinin olması gerekmektedir. (İş teklifinin alınan eğitimle paralel bir sektörde olması gerekmez)

Master ve Doktora Öğrencileri
Master ve Doktora eğitimlerini alarak SINP’den göçmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların;
1-Saskatchewan Üniversitesi veya Regina Üniversitesinde en az bir yıllık eğitim alarak Master ve/veya Doktora programı gerekliliklerini yerine getirmesi,
2-Master ve/veya Doktora programının bitirilmesinden sonra adayların başvuruların en az 2 yıl içinde yapıyor olması (Kanada dışında da başvurular yapılabilir),
3-Adayın Saskatchewan Eyaletinde yaşamak istemesi ve Saskachewan’a yerleşebileceğini ve çalışma şansının olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Aday,

Eyalette aldığı eğitim alanında en az 6 ay çalışmış olması VEYA
Eyalette aldığı eğitim alanında çalışıyor olması, VEYA
Eyaletten altı aydan uzun tam zamanlı bir iş teklifi alması, VEYA
adayın eşinin Saskatchewan’da çalışıyor olması, VEYA
en az kendisi için 10.000 ve her bir diğer aile üyesi için 2.000 dolar parası olduğunu kanıtlaması 
ile Saskatchewan’a yerleşebileceğini ve çalışma şansının olduğunu ispat edebilir.

5-Tır Şoförleri
Saskatchewan’daki TIR taşımacılığı yapan firmalar SINP Tır Şoförleri Projesi ile Eyalete ihtiyacını hissettikleri en az lise mezunu ya da meslek eğitimi almış şoförleri yurtdışından getirme olanağı bulmaktadır.

Geçici Yabancı İşçi politikasına uygun olarak Saskatchewan’a şoför getirilmesi projesi Saskatchewan Nakliye Derneği, Servis Kanada (SC) ve Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (CIC) tarafından geliştirildi,

TIR şoförleri önce Saskatchewan’da bir nakliye firmasında çalışma iznine sahip geçici işçi olarak en az 6 ay çalışmalıdır. Bu süre sonunda çalıştıkları nakliye firması onların TIR şoförü olarak kendi firmaları için sürekli çalışmalarını isterlerse tır şoförü göçmenlik müracaatını SINP Tır Şoförleri klasmanında yapabilir.Bu klasmandan başvuracak adayların;
-Saskatchewan’da bir TIR nakliye firmasında en az 6 ay çalışmış olması,
-Saskatchewan’da 1A ehliyete sahip olması,
-İş ruhsatı olan bir TIR nakliye firmasından tam zamanlı ve süresiz iş teklifi almış olması gerekmektedir.

6-Turizm Sektörü Pilot Projesi
SINP altında bir pilot projesi olarak test edilen Turizm Sektörü Pilot Projesinde Saskatchewan’da
-Gıda/içecek servis elemanları (Food/Beverage Server NOC 6453),
-Aşçı yardımcıları veya mutfakta çalışanlar (Food Counter Atttendant/Kitchen Helper NOC 6641),
-Oda Servisi/temizlik (Housekeeping/Cleaning Staff NOC 6661) işlerinde geçici izin ile en az 6 ay çalışanlar başvurularını yapabilirler.

Daha önceki bir çok kategoride olduğu gibi bu sınıftan başvurmak isteyen adayların Saskatchewan’da geçici işçi olarak en az 6 ay çalışmış olmaları ve daha sonra ruhsatlı bir işyerinden full time iş teklifi almaları gerekmektedir. Ayrıca adayların en az lise dengi bir okulu bitirmiş olmaları Saskatchewan’da kendilerine çalışmak için yetecek kadar İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve yukarıda NOC kodları verilen işlerde en az 6 aylık tecrübeleri olmaları gerekmektedir.

7-Sağlık Çalışanları
Saskatchewan Eyalet Aday Programı (SINP) çerçevesinde göçmenlik başvurusu yapmak isteyen sağlık çalışanları Saskatchewan’da geçici işçi olarak en az altı ay doktor, hemşire veya diğer bir sağlık sektörü kariyerinde çalışıyor olmalıdır.

Eğer Saskatchewan’da çalışmıyor iseniz Saskatchewan’da kariyerinizle ilgili olarak uygun kuruma başvurarak Saskatchewan’da mesleğinizi yapabilmek için başka ne tür eğitimler, sınavlar ve/veya sertifikasyonlara ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz.

Doktorlar : Saskatchewan Doktorlar ve Cerrahlar Birliği’ne  http://www.quadrant.net/cpss/
Hemşireler :Saskatchewan Hemşireler Birliği’ne http://www.salpn.com/, ya da Saskatchewan Psikyatrik Hemşireler Odası http://rpnascom.jumpstartdev.com/, ya da Saskatchewan Kayıtlı Hemşireler Derneği’ne http://www.srna.org/ başvurabilirler.

SINP Sağlık Çalışanları Kategorisi 3 ayrı alt kısımdan oluşur. Doktorlar, hemşirleler ve diğer sağlık sektörü meslekleri.

Saskatchewan Göçmenlik Aday Programı (SINP) altında Saskatchewan eğitim ve profesyonel sertifikasyonları uygun olan doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık sektörü profesyonelleri adaylarını kendi eyaletinde çalışabilmeleri için aday gösterebilir.

Adayların Saskatchewan’da kendi mesleklerinde en az 6 ay çalışıyor olmaları ve çalışmakta oldukları sağlık kurumundan full time iş teklifi almaları ve/veya Saskatchewan’da doktorluk/hemşirelik/sağlık personeli olarak çalışabilmeleri için kendilerine ilgili tıp otoriteleri tarafından izin verilmeleri gerekmektedir.

8-Çiftlik Sahipleri / İşletmecileri
Çiftçilik tecrübesi ve bu sektörde çiftlik satın almaya ve bir çiftliği idare edecek miktarda parası olanlara özel olarak tasarlanmış olan bu kategoride adaydan;
1-Belgelerle ispat edilebilecek 500.000 Kanada doları net varlığının olması,
2-Eyaletle Performans Anlaşması imzalaması ve Saskatchewan’da bir çiftlik işi satın alması ve 75.000 Kanada doları “iyi niyet” depozitosunu Eyalet’e yatırması,
3-Saskatchewan Eyaletine ön ziyaret yapması (5 iş gününden az olmamak kaydıyla) ve SINP lokal ofisinde SINP temsilcisiyle görüşmesi,
4-Adayın iyi bir çiftçilik bilgisi ve tecrübesinin olması (konu ile ilgili olarak eğitim, tecrübe, öğretim, finans belgeleri vs gibi bilgi ve belge sunulması istenecektir) gerekmektedir.

Çiftlik Sahibi ve İşletmecisi Kategorisinde Başvuru Kriterleri
-%80 oranında belgelendirilebilir en az 300.000 Kanada dolarından oluşan kişisel net varlık,
-Nakitlerin yasal belgelerle ispatı,
-40 yaşın altında olmak,
-En az üç yıl çiftlik sahibi olmuş, çiftlik yönetiyor ya da çiftçilikle uğraşmış olmak,
-Saskatchewan’da tarım sektörü şartları ile ilgili araştırma yapmış veya danışmanlık hizmetleri almış olma ve çiftçilik planı hazırlama gibi şartları yerine getirmiş olma,
-Çiftçiliği hobi olarak yapmamış olma ve hazırlayacağı çiftçilik iş planında kar elde etmeyi amaç edinmiş olma (Saskatchewan’da ruhsatlı bir çiftliğin yıllık beklenen geliri en az 100.000 Kanada dolarıdır)
-Çiftçilik gelirinizin dışında adayın ya da eşinin bir iş bulacak eğitim ve iş tecrübesine sahip olması da gerekmektedir.

Aday Gösterilme Şartları
-Aday başvurusunu yapmadan önce Saskatchewan’a en az beş günlük bir ön ziyaret yapmış olmalı,
-Saskatchewan’da tarım sektörü koşullarına uygun olarak çiftçilik tecrübesinin olması,
-Adayın minimum olarak en az 150.000 Kanada dolarını yeni bir çiftlik almak için ya da var olan bir çiftliğe yatırım yapmak (makine, toprak alımı vs.) için harcaması,
-Adayın ciddi niyetini göstermesi açısından Saskatchewan Girişimcilik Fonuna 75.000 Kanada doları “iyi niyet” depozitosu yatırması (2.500 dolar ön başvuruda ve 72.500 dolar da aday gösterildikten sonra) gerekmektedir.

Son Söz
Bir çok Eyalet Aday Programları gibi Saskatchewan Göçmenlik Aday Programı’da (SINP) Eyalette en az 6 ay çalışmış olan, Eyaletteki bir işverenden somut bir full-time iş teklifi almış olan, Eyalette ilk yerleşme esnasında kendisine her türlü desteği vereceğini taahhüt eden bir yakını/akrabası olan kişileri hedef almaktadır. 

Kanada’da herhangi bir Eyalette yaşayan ve geçici çalışma izni ile çalışan kişiler bulundukları eyaletin göçmenlik aday programını iyice araştırmalılar. İşte Saskatchewan’da yaşayan/çalışan veya yaşamak isteyen adayların dikkatine sunduğumuz Saskatchewan Eyalet Aday Programı yazımızın faydalı olmasını diliyoruz.

Saskatchewan Eyalet Aday Programı ile ilgili en son bilgilere Saskatchewan Devletinin resmi web sitesinden öğrenilebilir. Web adresi http://www.saskimmigrationcanada.ca/sinp

Başka bir yazımızda görüşmek üzere.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC & CMI), 27 Nisan 2012  

24 Nisan 2012 Salı

Kanada’da 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri


Türk Toplum Merkezi, Turkish Society of Canada ve ITU Mezunları Derneği’nin Toronto Belediyesi işbirliği ile düzenledikleri “23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü” 22 Nisan 2012’de City Hall –Nathan Phillips Meydanında coşku ile kutlandı.

Gönüllülerin emekleri ve diğer destek veren tüm dernek ve sponsorlarla birlikte düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliğinde İstiklal Marşının okunarak Türk bayrağının göndere çekilmesi herkesi duygulandırdı. Katılımcıların arasında Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Ali Rıza Güney’in de bulunduğu etkinlikte Parlemento, Eyalet ve Toronto Belediyesi temsilcileri de yerlerini aldı.

Etkinlikler kapsamında Anadolu Halk Oyuncuları Folklor Ekibi gösterilerini sunarken Toronto’daki Çin, Hindistan, Sri Lanka, Brezilya, Afrika ve Portekiz gibi diğer etnik folklor ekipleri de kendi gösterilerini sunarak organizasyona renk kattı.

Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük payı olan Turkish Society of Canada, Türk Toplum Merkezi ve ITU Mezunları Derneği’nden oluşan 23 Nisan Organizasyon Komitesi Ontario’nun çok kültürlülük yapısına katkılarından dolayı The Government of Ontario (Ontario Eyalet Hükümeti) tarafından bir takdir belgesi ile onurlandırıldı.

Tüm bu çalışmalar Toronto Belediye Başkanı Rob Ford'un yayınladığı deklarasyon ile 23 Nisan 2012 gününü Uluslararası Çocuklar Günü ilan etmesiyle tarihe geçti.

23 Nisan Uluslararası Çocuk Günü Türkiye dışında Kanada’da çocukların mutlu olacakları eğlenceli bir program ile unutulmaz bir gün oldu. Ayrıca Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson'da 23 Nisan 2012’yi Türk Kültür ve Çocuklar Günü olarak ilan etti. Alınan kararla Toronto’da kutlanan 23 Nisan Çocuk Şenlikleri ayrı bir anlam kazandı.

Bizde bu anlamlı kararın İngilizce ve Fransızca metnini aşağıdaki linkte sunuyoruz. Ayrıca kararın Türkçe tercümesi şöyledir.

Türk Kültür ve Çocuklar Günü

23 Nisan 2012
1920 yılında Türk Parlamentosunun oluşturulmasının ardından kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan gününü geleceğin sahipleri çocuklara “Çocuklar Günü” olarak hediye etmiştir.

UNESCO’da 23 Nisan 1979’da aynı günü Uluslararası Çocuklar Yılı olarak ilan ederken UNICEF’te bu günü dünya çapında birlik ve çocuklar arası dayanışma günü olması hasebiyle “Uluslararası Çocuklar Günü” olarak ilan etmiştir.

Çocuklar Günü şehrimizdeki farklı kültürler arasındaki derin kardeşlik, arkadaşlık ve barış umudunu simgelemektedir.

Ottawa’daki Türk kökenli Kanadalılar toplumumuzun eğitim, kültürel, ekonomik ve sivil gelişmesinde önemli  rol oynamıştır.

Bu sebeple ben, Ottawa Belediyesi Başkanı, Jim Watson Ottawa Şehrinde 23 Nisan 2012 gününü “Türk Kültür ve Çocuklar Günü”  ilan ediyorum.

Jim Watson
Belediye Başkanı   

Türkiye’de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldukça güzel geçti. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum ve ayrıca 23 Nisan gününün Kanada’da kutlanmasında emeği geçen tüm dernek, kurum, kuruluş ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum.

Son söz: Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan…

Murat Kandemir
24 Nisan 2012

Ottawa Belediye Başkanının 23 Nisan Türk Kültür ve Çocuklar Günü deklerasyon belgesi

9 Nisan 2012 Pazartesi

2008 Şubat Öncesi Yapılan Tüm Kanada Federal Nitelikli Eleman Başvuruları (FSW) Sahiplerine Aynen İade Ediliyor!

Kanada Hükümeti’nin 29 Mart 2012 bütçesinin açıklanmasının ardından göçmenlikle ilgili birçok yeni alınan kararda ardından geldi. Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanlığı, (CIC), 29 Mart 2012’den başlamak üzere 27 Şubat 2008’den önce yapılmış ve Bakanlıkça üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış tüm Federal Nitelikli Eleman Başvurularını (FSW) işleme dahi koymadan başvuru sahiplerine ödedikleri ücretlerle birlikte iade etme kararı aldı.

Bu karardan etkilenen göçmen adaylarının dışında ilgili karar göçmenlik sektöründeki birçok avukat ve göçmenlik danışmanı ve sivil toplum kuruluşu tarafından da hayretle ve şaşkınlıkla karşılandı.

CIC, FSW programındaki biriken dosyaları eritmenin bir yolunu arıyordu. 2008’den önce her meslek gurubundan aday FSW programındaki puanlama sisteminde 100 üzerinden 67 puanı tutturduğunda Kanada’ya göçmen olarak gelmek için FSW başvurusunda bulunabiliyordu. Fakat başvuruların cevaplanma süresi bazen 7 yıla kadar uzuyordu.

Bu yüzden CIC, 2008’den sonra FSW programında birçok değişikliğe gitti. Önce adaylardan İngilizce ve/veya Fransızca dil bilgilerini Bakanlıkça kabul edilen dil yeterlik sınavlarından (IELTS, TEF vs.) aldıkları sonuç belgeleri ile ispat etmeleri şartını koydu. Daha sonra FSW programı için “kabul edilen meslekler” listesi oluşturdu ve sadece bu meslek grubunun başvurularını kabul etti. 2009, 2010 ve 2011 yılları Haziran aylarında güncellediği meslek listesini her defasında kısalttı. 28’e kadar düşen meslek sayısında 2011 yılında her bir meslek için kabul edilecek dosya sayısı için kota koydu. Her biri 500 adet kota ile kabul edilen her meslekten en fazla 500 başvuruyu kabul edeceğini duyurdu. Tüm bunları Hükümet sorumluluk anlayışıyla hem FSW başvuru işlem sürecinin kısalmasını sağlamak (önceleri bir FSW başvurusunu sonuçlanması 7 yılı bulabiliyordu) hem de 2008 öncesi biriken başvuruların sayısını azaltmak amacıyla yaptığını duyurdu.

Bu yeni karar ile Hükümet hem kolay hem de pahalı yolu seçti. Dosyası işleme konmamış ve 2008’den önce FSW başvuru yapan tüm adaylara artık başvuruları ödedikleri işlem ücreti ile birlikte iade edilecek.

Kanada Göçmenlik Bakanı Jason Kenney’in, “Federal Nitelikli Eleman Programındaki birikmiş dosyalar hızlı bir şekilde değişen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermemizde önümüzdeki en büyük engellerden biridir…...Bazıları neredeyse sekiz yıllık olan bu başvuruların işleme alınması ekonomimizin asıl ihtiyacını hissettiği beceri ve iş tecrübelerine sahip yeni göçmen adaylarıyla ilgilenmemizi engelleyecek” diyerek kararlarının arkasında yatan asıl nedeni açıklıyor. Yeni başvurularla ilgilen eskileri paralarını da iade ederek reddet.

Şubat 2008’den önce Bakanlıkça teslim alınan ve üzerinde hiçbir işlem yapılmayan yaklaşık 112.000 FSW başvurusunun reddedilmesi bakmakla yükümlü oldukları ve başvurulara eklenen 300.000 kişiyi doğrudan etkileyecek. 112.000 adet başvurunun tüm harçlarının geri ödenmesi de Hükümet’e ayrıca 130 milyon dolarlık bir yük getirecek.

Yeni elemanlar alarak Bakanlık organlarının daha etkin çalışması, yeni organizasyon sistemi oluşturulması ve biriken tüm başvuruların müspet ya da menfi bir şekilde nasıl hızlı sonuçlandırılması gerektiği üzerinde çalışmalar yapılması gibi seçenekleri hiç düşünmeyen Bakanlık çözümü 2008 öncesi yapılan tüm FSW başvurularını toptan reddederek hem 130 milyon dolarlık bir iade faturasının altına girmekte hem de yaklaşık 110.000 kişinin hayalleri yok etmekte buldu. CIC’nin bu kararı bu kişilerin dosyalarını hazırlayan avukatların ve göçmenlik danışmanlarını da sıkıntıya soktu.

Yazık çok yazık.

Murat Kandemir, 09 Nisan 2011 (Member of ICCRC & CMI)