31 Mart 2017 Cuma

Kanada’da Mülteci Sayısı Artarken Federal Hukuk Yardım Fonunda Kesinti Yapılıyor

Kanada’ya yapılan siyasi sığınma başvurularında müthiş bir artış yaşanıyor. 2016 yılında 23.895 kişi Kanada’ya iltica etti. 2013 yılında iltica edenlerin sayısı 10.370’di.

Sığınma başvurularındaki artışa rağmen Ontario eyaleti başkent Ottawa’nın bu seneki mülteci yasal hizmetleri fonunda yapılan yüzde 37 kesintiyle karşı karşıya.

Geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan 2017 federal hükümet bütçesine göre eyaletçe mültecilere verilecek hukuki hizmetler için önümüzdeki beş sene için 62.9 milyon dolar ayrıldı. Bu 2022 yılına kadar senelik 12.6 milyon dolar ediyor.

Ontario Hukuki Destek ofisi (Legal Aid) mültecilere sunacağı hizmetler için fon kesintisiyle karşı karşıya. 2016 yılında Ottawa’dan 13.7 milyon dolar ödenek alan eyalet 2017 yılında 8.6 milyon dolar alacak.

Hukuki destek hizmetleri eyalet ve federal hükümetlerin sorumluluğunda. Kanada ve Ontario hükümetleri mültecilere yönelik hukuki hizmetlerin maliyetini beraber karşılıyorlar.

Geçen birkaç senedir Ontario eyaleti mültecilere verilen hukuki destek hizmetleri için başkent Ottawa’dan 7 milyon dolar aldı.

Eyalette siyasi sığınma başvurularında artış görülmesi üzerine geçen sene acil fon oluşturulmuş ve ek 6.7 milyon dolarlık kaynak sağlanmıştı.

Artık daha fazla insan Kanada’ya siyasi sığınma başvurusunda bulunuyor. 2013 yılında 10.370 kişi mülteci başvurusu yaparken bu sayı geçen sene 23.895 olarak göze çarptı. Bu sene Ocak ve Şubat ayında Kanada’ya sığınan kişi sayısı 5.520. Özellikle son zamanlarda ABD sınırından kaçak olarak daha fazla insan Kanada’ya sığınıyor.

Sığınmacıların yasal yardımdan yararlanabilmesi için gerekli minimum gelir seviyesi 12.863 dolar. Bu miktarın altında kazancı olanlara sınırlı yasal hizmetler sunuluyor. Mültecilerin çoğunun ülkeye yeni geldiği ve herhangi bir işte çalışmadıklarını vurgulayalım.

Mülteci iddialarının görüşülüp karara bağlandığı Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’nda (IRB) karar bekleyen sığınmacı dava sayısı 20.000 civarında.

Herkes mülteci hukuk destek hizmetleri için ayrılan kaynakların yetersiz olduğu görüşünde.


Murat Kandemir, 31 Mart 2017

Alınan Ret Kararı Kanada Federal Mahkemesine Götürmek

Kanada’ya yaptığınız herhangi bir göçmenlik başvurusu çeşitli sebeplerle reddedilebilir. Reddeden memur reddettiği kişiyi başvuru yaptığı göçmenlik kategorisinin şartlarını taşımadığı gerekçesiyle reddetmek durumundadır. Aksi takdirde bu ret hatalıdır.

Verilen olumsuz karar karar verici kişinin dosyadaki önemli bir hususu yanlış anlaması ya da tamamiyle göz ardı etmesiyle verilmiş olabilir. Dosyaya bakan vize görevlisinin başvuru sahibi hakkında negatif bir güvenirliğe sahip olduğunu düşünmesiyle de ret kararı vermesi mümkündür. Sebebi ne olursa olsun Federal Mahkeme başvurularında Mahkemenin tartışmaya konu olan olumsuz kararı gözden geçirmek için uygulayacağı bir inceleme standardı (standard or review) vardır. Hangi durumda olursa olsun Federal Mahkeme de ne görüşüleceği ve ne tür bir inceleme standardı uygulanacağına dikkat edilmelidir.

Ret alındıktan sonra yapılacak ilk iş hukuken ya da dosya unsurlarında gherhangi bir hata varmı ona bakmaktır. Federal mahkemeye adli inceleme başvurusuna (judicial review) ret kararı sebepleriyle birlikte sunulmuşsa 30 gün veya sebepleri aldıktan sonra 40 gün içinde yapılmalıdır.

Adli inceleme başvurusuna hakim göçmenlik konusunda önemli bir hususun varlığında izin (leave) verir. Federal mahkemenin adli inceleme başvurusuna izin verme sebepleri şunlardır:

Hatanın bariz belli olup olmadığına bakılmaksızın karar verici hukuken ya da usulen bir hata yapmışsa,
Karar verici doğal adalet prensibini ihlal etmişse,
Karar verici adil prosedür sürecini gözetmemişse,
Karar verici önemli ve ilgili olan bir kanıtı göz önüne almamışsa,
Karar spekülasyon ya da varsayıma dayalı olarak verilmişse,
Karar Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu (IRPA) ve Yönetmeliklerinin karar vericiye verdiği yetkinin dışına çıkmışsa.

Yaptığınız Kanada göçmenlik başvurusu (turist, öğrenci ya da ziyaretçi vizesi, çalışma izni, göçmenlik başvuruları, vatandaşlık başvuruları, mülteci davaları ret kararları vs.) ret edilmişse ve yukarıda sıralanan durumlardan birisi sizin karar verme sürecinizde görülmüşse aldığınız ret kararı federal mahkemeye taşıyabillirsiniz.

Federal mahkemeye giderken yapılacak ilk iş mahkemeden izin (leave) almaktır. 2016 Federal Mahkeme istatistiklerine göre yapılan başvuruların yüzde 24’üne adli incelem başvurusu izni verilmiştir. Yapılan başvurunun çok olduğuna da dikkat ederek burada anlamamız gereken her davanın federal mahkemeye götürülemeyeceğidir. Federal mahkeme adli inceleme başlatacağınız ret kararında ciddi bir sorun görümesi ve yeterli kanıtla desteklenmesi halinde başvurunuzu görüşmeyi kabul edecektir.  

Mahkemenin uygulayacağı inceleme standardının farkında olmalısınız. Federal mahkemede iki türlü inceleme standardı uygulanmaktadır. Doğruluk ve makullük (correctness and reasonableness).

Doğruluk standardı (standard of correctness) sürecin adilliği, anayasal soruların varlığı, genel önemi olan hukuki hususların varlığı ya da yetki alanı sorunlarını inceler.   

Örneğin göçmenlik görevlisi bir göçmenin daimi oturum için gerekli günleri yanlış hesaplayabilir ve başvuruyu ret edebilir. Ya da öğrenci vize başvurusu yapan kişinin maddi kaynakları için sunduğu kanıtları incelemeyip öğrenci vizesi başvurusunu ret edebilir. Yanlış yorumlanan ya da göz ardı edilen kanıtların varlığı federal mahkemede adli inceleme başvurusunda kazanma şansını arttırır.

Makullük standardı (standard of reasonableness) ise hukuken ya da dosya içeriğindeki hatalara bakarken kullanılır.

Türkiye’den başvuran bir kişinin öğrenci vize başvurusunu kişinin Kanada’da eğitim almayı düşündüğü alanda Türkiye’de benzer bir eğitim geçmişi olmadığı için reddetmek makul değildir. Biraz daha açalım. Kanada’da bir kolejde iki yıllık işletme okumak için başvuran bir öğrenci adayını daha önce Türkiye’de işletme ve benzeri bir eğitim geçmişi olmadığı için reddetmek makul olmamaktadır. Vize görevlisi başvuran kişinin profiline ve Kanada’da okumak istemesinin nedenlerine bir bütün olarak bakmalıdır. Aslında olması gereken şudur. Vize görevlisi ret etmeyi düşündüğü öğrenciye kaygılarını belirten bir mektup göndermeli ve adil süreci gözetmek adına öğrencinin cevap vermesine izin vermelidir.

Ret kararı bir son değildir. Demokratik ülke Kanada’da ret kararlarına karşı yapılabilecek birden fazla çözüm bulunmaktadır.


Murat Kandemir, 31 Mart 2017 

28 Mart 2017 Salı

Kanada’dan Türk Mültecilere Tanınan PRRA Hakkı Sona Erdi

Kanada’nın 22 Mart 2017 tarihinde aldığı karara göre 15 Şubat 2017 ve sonrasında davasını kaybeden Türk mülteciler PRRA başvurusu yapabilmek için bir sene beklemek zorunda kalacak.

Kanada daha önce 15 Şubat 2017 tarihinde 16 Şubat 2016-15 Şubat 2017 arası dönemde olumsuz cevap alan mültecilere bir kereye mahsus PRRA başvuru hakkı vermişti. Şimdi bu hak geri alındı.

Kanada’da bulunan ve siyasi sığınma başvurusu yapmış mülteciler Göçmenlik ve Mülteci Kurulundan (IRB) ret kararı almalarının ardından son bir PRRA (Gönderme Öncesi Risk Ölçümü) başvurusu yapabiliyorlar. PRRA başvurusu yapabilmek için ret kararı üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor.

Son IRB veya PRRA kararlarını 15 Şubat 2017’den sonra alan kişiler 12 aylık bir süre için PRRA başvurusu yapamayacaklar.


Murat Kandemir, 28 Mart 2017

24 Mart 2017 Çekilişinde 3749 Kişi Kanada’ya Göçmen Olarak Seçildi

Sonuncu Kanada ekspres giriş (express entry) göçmenlik çekilişi 24 Mart’ta yapıldı ve havuzda seçilen 3.749 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderildi. Puan seviyesinin (CRS) 441 olarak belirlendiği çekiliş Mart ayının son çekilişi oldu.

Mart ayının ilk çekilişinde minimum aday kabul puan seviyesi 434’e düşmüş bunu blog sayfamızda paylaşmıştık. Mart ayının son çekilişinde minimum gerekli puan seviyesi 7 puan artarak 441’e çıktı.

Son aylarda daha önceki aylara nazaran daha fazla aday Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından göçmen olarak seçildi ve davetiye aldı. 2017 yılında şimdiye kadar 24.652 kişiye ITA düzenlendi. Geçen sene aynı dönemde düzenlenen ITA sayısı ise sadece 9.465’ti.

ITA alabilmek için gereki puan seviyesi ise Mart’ın ilk çekilişinde 434 iken 24 Mart’taki son çekilişte bu seviye 441 olarak belirlendi. Bu seviye 2016 yılına göre oldukça düşük bir seviyedir.   

Kendilerine ITA düzenlenen adaylar Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı’na (IRCC) daimi göçmenlik başvurusu yapmaları gerekiyor. Seçilen adaylar eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını da Kanada’ya götürebiliyor.

Lisans mezunu ve iyi derecede İngilizce IELTS sınavı skoru ve/veya Fransızca TEF sınavı skoru olan adayların 441 puan alabilmeleri oldukça mümkün.   


Murat Kandemir, 28 Mart 2017

27 Mart 2017 Pazartesi

Kanada Parlamentosu İslamafobi Karşıtı Yasa Tasarısını Kabul Etti

Bağlayıcı olmayan yasa tasarısı Kanada’da İslamafobi ve dini ayrımcılığı kınıyor ve bir komite kurulmasını talep ediyor.

M-103 sayılı yasa tasarısı İslamafobiyi, her türlü dini ve ırkçı ayrımcılığı kınıyor.

Oylamada NDP ve Liberal parti milletvekilleri tasarıyı desteklerken Muhafazakar parti milletvekillerinin çoğunluğu tasarıya karşı çıktı. Tasarı 91’e karşı 201 oyla kabul edildi.  

Oylama tartışma yarattı ve ülkede karşıt görüş sahiplerinin protestolarına da sebep oldu. İslam karşıtlığını kınıyan tasarının ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve İslam’ın Kanada kanunlarında özel muamele göreceği eleştirileri yapılııyor.

Tasarı Mississauga-Erin Mills bölgesi Liberal milletvekili Iqra Khalid tarafından hazırlandı. Tasarısının kabul edilmesinden memnunluk duyan Iqra Khalid’in tasarısında hükümetten üç talep var.

İslamafobi, dinsel ayrımcılık ve her türlü sistemik ırkçılığı kına,
Gittikçe artan korku ve nefret iklimini dağıt,
İslamafobi dahil din ayrımcılığı ve her türlü sistemik ırkçılığı yok etmek amacıyla hükümet seviyesinde bir yaklaşım geliştirmek için Avam Kamarası’nda komite oluştur.

Komitenin nefret suçları raporlarından bilgi toplaması ve özellikle etkilenen toplumlar için bir ihtiyaç ölçümü yapması ve sonuçlarını sunması için sekiz ayı var.

Muhafazakar Parti milletvekili David Anderson’un tasarıdaki ‘İslamafobi’ kelimesini çıkarma talebi Liberaller tarafından reddedildi.

Kuzey Amerika’da İslamafobi yükselişte. 29 Ocak’ta Kebek şehrinde bir camiye düzenlenen ve 6 kişinin ölümüne yol açan olay sonrası İslamafobi Kanada gündemini oldukça meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde Kanada vatandaşı Müslüman bir kadının ABD sınırından geri çevrilmesi de çok konuşulmuştu.

Kanada’nın gittikçe derinleşen İslamafobi üzerine birşeyler yapmasını şiddetle destekliyorum.


Murat Kandemir, 27 Mart 2017 

23 Mart 2017 Perşembe

ABD Askıya Alırken Kanada Yüksek Kalifiye Çalışma İzinlerini Daha Hızlı Verecek

ABD sınır girişlerinin hem siyasi hem bürokratik sebeplerle daha sıkı tutulduğu bu günlerde Kanada federal hükümeti Kanada’ya gelmek isteyen yüksek nitelikli işgörenlere özel çalışma izni kategorisini hayata geçiriyor.

Küresel becerikli kişi (global talent) pilot program İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Gelişim Bakanı Navdeep Bains ve İstihdam, İşgücü Gelişimi ve Çalışma Bakanı Patty Hajdu tarafından geçtiğimiz Perşembe günü Toronto’da kamuyouna tanıtıldı.

Federal hükümet ve Kanada teknoloji şirketleri inovasyonu hızlandıracak ve ülkeyi küresel olarak daha avantajlı hale getirecek ve sonuçta ekonomik gelişim ve yeni iş alanları açacak pilot projeyi destekliyorlar.

Projenin ABD’nin hızlandırılmış nitelikli yabancı işçi vize programının altı aylığına askıya alınacağın açıklanmasının hemen ardından kamuoyuna tanıtılması dikkat çekti.

Bakan Bains düşük riskli fakat yüksek nitelikli yabancı işçilerin işe alınmasının tüm ölçekli firmaların öncelikleri olduğunu bildiklerini söyledi.

Pilot kategori 12 Haziran’da uygulamaya girecek ve işverenler yenilenmiş işgücü pazarı etki değerlendirmesi (LMIA) başvuru programını kullanacaklar. LMIA başvuru süreci 10 gün içinde sonuçlandırılacak ve sonrasında yapılan işçi vize işleminin de 10 gün süreyle tamamlanması amaçlanıyor.

Pilot program Kanada’da daha çok büyümek ve ihtiyacını hissettiği nitelikli ve becerikli elemanı bulmak isteyen firmalara özel olarak tasarlandı.

Şu andaki sistemde nitelikli işçilerin işe alınma ve çalışma izni başvuru süreci bir yılı buluyor. Çalışmak isteyen yabancı işçi çok beklemek zorunda kalıyor ve bu sürede başka iş buluyor. Yeni sistemde işveren istediği yüksek nitelikli yabancı işçiyi daha kısa sürede çalıştırabilecek.

Kanada teknoloji firmaları pilot programı memnunlukla karşıladı.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) sözcüsü yakında uygulanacak pilot programın detaylarında sona gelindiğini ve yüksek ücret alan yabancıların genelde iki yıllık çalışma izni aldıklarını ve bunun süresiz uzatılabileceğini açıkladı.

Kanada’daki Bilgi ve İletişim Teknoloji Konseyi’ne göre ülkenin 2019 yılına kadar 182 bin teknoloji sektörü işçisine ihtiyacı olacağını ve bu talebi karşılamakta zorlanacağını ifade ediyor.
Pilot program kapsamında kaç başvuru alınacağı konusunda bir sayı vermeyen bakanlar talebin başka ülkelerde yaşayan işçiler tarafından değil becerikli işçilere ihtiyacı olan Kanadalı şirketler tarafından belirleneceğini belirtti.  

Tüm ülkeler çok becerikli ve nitelikli işçilerin peşinden koşuyor. Kanada bu küresel yarışta bir adım önde olabilmek için yabancı niteliki işçileri kapmaya çalışıyor.


Murat Kandemir, 23 Mart 2017 

17 Mart 2017 Cuma

Kanada Göçmenlik Kartının Türkçesi Turkuaz Kart

Göç veren Türkiye artık gerilerde kaldı. Türkiye şimdilerde göç alan, göç veren aynı zamanda transit olan bir ülke haline geldi.

Son zamanlarda Türkiye’nin göç alan bir ülke de olmasından bu yana göçmenlik ile ilgili ciddi bir uygulama yürütülmemesini hep eleştirmiştim. Kanada ve AB ülkeleri gibi göç alan ülkelerde uygulanan göçmenlik uygulamalarının incelenmesi ve Türkiye’ye özgü bir kanun ve uygulamanın tasarlanıp yürürlüğe konmasına geç bile kalındığına inananlardanım.

Türkiye’deki mültecilere hala geçici misafir olarak bakılıyor ve Türkiye onların birgün gitmesini umud ederek geçici kurallarla durumu idare etmeye çalışıyor. Göçmen almaya alışmamış Türkiye’de göçmenlik kuralları hep kısa vadeli ve geçici olarak tasarlandı. Son zamanlarda bazı hükümet yetkililerinin Suriyelilere vatandaşlık verilebileceği açıklamaları da göçmenlik olgusuna ne kadar yabancı olduğumuzun bir ispatı. Göçmen bile olmayan birine direk vatandaşlık verilir mi? Dünyada bunun bir örneği yok.

İşte göçmenlik statüsünü tanımlayan ve bu statü sahiplerine verilmesi planlanan Turkuaz Kart bence Türkiye’nin göçmenliğe bakışında yeni bir dönemin başlangıcı. Yabancılara sınırsız oturum ve çalışma izni veren Turkuaz kart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından kamu oyuna tanıtıldı.

İçeriği ile Kanada’nın daimi oturum kartı olan PR kartına benzeyen Turkuaz Kart göçmenlik alanında yapılan en iyi kararlardan birisi bence.

Türkiye’de çalışan ve işgücü politikası çerçevesinde eğitim düzeyi, meslek deneyimi ve bilim ve teknolojiye katkısı olan yüksek nitelikteki yabancılara Turkuaz Kart verilecek. Turkuaz Kart yabancıların Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisini ve Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri de dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (ÇSGB) düzenlenecek. 

Turkuaz kart ilk üç yılı geçiş süresi olarak verilecek ve bu süre sonunda süresiz hale gelecek. Turkuaz kart sahibi kişi geçiş süresi içinde faaliyetleri ve taahhütleri izlenecek. Kart sahibi 6 ay içinde Türkiye’ye girmemesi ya da geçerli sebep olmaksızın iki yıldan uzun süre aralıksız yurtdışında kalınması durumunda kartını kaybedecek. Bu özellikleriyle Kanada PR kartına benzerlik taşıyor.

Hem süresiz çalışma hem de oturum izni anlamına gelen Turkuaz Kart sahibi yabancının bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilecek.

Devlet Turkuaz Kart uygulamasıyla akademik çalışmaları bulunanlar, bilim, sanayi ve teknolojide stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilecek.

Ülkemizde geçici koruma altına bulunanlar Turkuaz Kart hakkından yararlanamayacak.

Turkuaz Kart ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Kart sahibi süresiz çalışma ve ikamet hakkı kazanıyor.

Turkuaz Kart başvuruları yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi üzerinden yurt dışında ise yabancının yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılacak.

Kart puanlama sistemiyle verilecek. Puanlama sisteminde aşağıdaki nitelikler ve kıstaslar göz önüne alınacak. Kanada’nın göçmenlik sisteminde de puanlama yöntemi kullanılıyor.

Turkuaz Kart nitelikli iş gücü olarak değerlendirilen yabancının öğrenim durumu, ücret düzeyi, üst düzey yönetici olarak uzmanlık gerektiren yüksek nitelikli işlerde veya Ar-Ge alanında çalışması veya mesleki deneyim, öğrenim ile iş ya da mesleğin uyumu, anadili dışında bildiği yabancı diller ve niteliklerini gösterir diğer kıstaslara göre verilecek.

Kart verilirken ayrıca nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilecek yabancı için belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün, bölgenin ve işin niteliği, Türkiye’de sahip olunan taşınır veya taşınmazlar ile fikri veya sınai mülkiyet hakları ve niteliklerini gösterir benzer özellikler de göz önüne alınacak.

Bunların dışında kart bilim insanları ve araştırmacılara da verilebilecek. Kart verilirken akademik unvan, ulusal veya uluslararası alanda bilinen yüksek öğtretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patent, ticari marka veya lisans, inovasyon faaliyetleri, Ar-Ge alanında ya da bilişim, savunma, maden, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde önemli göverlerde çalışma ya da mesleki deneyim ve niteliklerini gösterir kıstaslar incelenecek.

Yabancı sporcular da Turkuaz Karta başvurabilecek. Yabancılar sporcular için faaliyette bulunduğu spor alanında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri, mensubu olduğu spor kulübünün hukuki statüsü ile ilgili kulübün ulusal ya da uluslararası başarıları, uyruğunda bulunduğu ülkede milli sporcu statüsünde olması ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar çok önemli.

Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar da karta başvurabilirler. Sanatçılarin eserlerinin bilinirliği, ulusla veya uluslararası ödülleri ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar dikkatle incelenecek.

Türkiye aynı Kanada gibi yüksek nitelikli mesleki beceri ve eğitim almış kişileri hedefliyor. Yatırımcı ve girişimcilerin dışında ayrıca sanatçılar ve sporcular da hedefte.  

Kart sahibi kişiler süresiz oturum ve çalışma hakkı elde ederken seçme ve seçilme hakkından yararlanamayacak. Turkuaz kart sahipleri kamu görevlerine girme haklarından da yararlanamayacak.

Murat Kandemir, 17 Mart 2017


15 Mart 2017 Çarşamba

Kanada Vatandaşı Kadın ABD’ye Alınmadı

Kanada’da doğmuş Montrealli Kanada vatandaşı bir kadın ABD’ye alınmadı ve giriş yapabilmesi için vize başvurusunda bulunması istendi.

Geçtiğimiz günlerde yazdığımız bir yazıda hem ABD hem de Kanada sınırında giriş yapmak isteyenlerin çok sıkı kontrollerden geçirildiğini söylemiştik.

Hem ABD hem de Kanada sınır görevlileri bu ülkelere girmek isteyen yabancılara çok farklı sorular soruyor ve giriş kontorlleri artık daha sıkı olarak uygulanıyor.

İki ülke sınır geçişlerinin giderek zorlaştığını ispat eden bir olay geçen günlerde gerçekleşti. Kanada doğumlu Montrealli Müslüman bir kadının ABD’ye girişi engellendi ve sınırı geçebilmesi için ABD vizesi alması tavsiye edildi.

Monteralli Manpreet Kooner geçtiğimiz Pazar Kebek-Vermont sınırında altı saat bekletildi. Bu esnada parmak izi ve fotoğrafı alındı ve sorgulanmasının ardından ABD’ye giriş talebi reddedildi.

Kendisine geçerli ABD vizesi olmayan bir göçmen olarak görüldüğü söylendi. Kooner’e göre ABD’ye alınmamasının sebebi Müslüman olması.

Bu nokta çok önemli. ABD’nin şu anki durumunu da göz önüne aldığımızda Kooner ABD’li yetkililere yeteri kadar Kanadalı görünmemiş anlaşılan.

7 Mart tarihli Globe and Mail gazetesinin haberine göre Kooner’in yanında iki beyaz kadın bulunuyordu. Beyaz kadınlar değil ama kendisi Aralık ayında olan olaylardan dolayı sorgulanmış.

ABD sınır görevlileri konuyla ilgili bir açıklama yapmıyorlar.

Kanada’ya 60’lı yıllarda göç eden Hindistanlı bir ailenin kızı olan 30 yaşındaki Kooner Kanada doğumlu. Kanada vatandaşı olan Kooner’in herhangi bir sabıkası yok ve doğduğundan beri LaSalle bölgesinde yaşıyor.

ABD’ye alınmayan Kooner sınır görevlisinin kendisine verdiği tavsiye üzerine Ottawa’daki ABD elçiliğine gitmiş ve durumu anlatmış. Elçilik kendisine Kanadalıların ABD’ye vizesiz girebileceklerini söyleyerek yaşanan olayı garip olarak tanımlamış.   

Kanada vatandaşlarının ABD sınır geçişlerinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili çok çeşitli haberler var.

Kanadalıların sınırda ırkçı profillemeye maruz kaldıklarına dair iddialar NDP partisi tarafından Avam Kamarasında gündeme getirildi.

NDP lideri Tom Mulcair soru-cevap kısmında Başbakan Justin Trudeau’ya “Kanada’da doğmuş bir Kanada vatandaşı hakkında konuşuyoruz, yasal olarak ABD sınırından geri çevrilmiş ve buna karşı nasıl çıkacağını bilen bir başbakan istiyoruz” diye konuştu.

Evet artık elinizdeki pasaport yetmeyebilir. Teninizin ya da dininizin rengi pasaport renginizin önüne geçebilir.

Kanada vatandaşlarının dışında ABD başkanı Donald Trump’ın revize ederek onayladığı ve 6 Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getiren yasaktan Kanada daimi oturum sahipleri de etkileniyor.

Trump’ın imzaladığı yeni göçmenlik yasağı kararında İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına ABD vizesi verilmesi şimdilik askıya alınmış durumda. Ayrıca yeni mülteci alımı da geçici olarak durduruldu.

İlk yasağın aksine bu yasak kararı bu ülkelerden olup ABD’de yaşayan oturum sahiplerini ve Irak vatandaşlarını kapsamıyor.   

Peki Kanadalı daimi oturum sahibi olan kişiler? Bu altı ülke vatandaşı olup ta Kanada’da daimi oturum sahibi olan kişilerin ABD’yi ziyaret edebilmeleri için özel muafiyet (waiver) başvurusu yapması gerekiyor.

Tabi bu muafiyet başvurularının nasıl olacağı ve Kanada’daki ABD konsolosluklarının bu izni kolay verip vermeyecekleri belli değil. Genel kanı çok zor verecekleri yönünde.

Kanada’da yaşayan daimi oturum sahibi göçmenlerin ABD’ye girebilmeleri için normalde vize başvurusu yapmaları gerekiyor. Bu seyahat yasağı ile altı Müslüman ülke vatandaşı olan Kanada daimi oturum sahiplerinin ABD’ye gidebilmek için normal vize başvurusu dışında ayrıca muafiyet başvurusu yapmaları da gerekiyor.

Kanada göçmenlik, mülteciler ve vatandaşlık bakanlığı (IRCC) da ABD tarafından revize edilen seyahat yasağını inceliyor.

Trump’ın yasağı anayasaya aykırı olarak tanımlanırken Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği yasağı “Müslüman Yasağı” olarak niteliyor.

NDP lideri Tom Mulcair Avam Kamarasında yaptığı konuşmasında ABD’nin revize ettiği yasağı “ırkçı” bulduğunu ve Başbakan Justin Trudeau’ya ABD’yi hala mülteciler için güvenli bir ülke olarak görüp görmediğini sordu. NDP partisi ABD-Kanada arasında imzalanan Üçüncü Güvenli Ülke Anlaşmasının askıya alınması için federal hükümete baskı yapıyor.

Şu anda hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa’da her türlü yabancı düşmanlığı iyice hortlamış durumda. Özgürlükler ve eşitlik anlamında dünden daha iyi değiliz gibi görünüyor.  


Murat Kandemir, 15 Mart 2017

8 Mart 2017 Çarşamba

Kanada Ekspres Giriş Sistem Puanı 434’e Geriledi

Kanada Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) Ekspres Giriş (Express Entry) sisteminde göçmen kabul puan seviyesini 434’e kadar düşürdü. Bakanlık 1 Mart 2017’de göçmen havuzunda bulunan ve 434 ve üstü puanı olan 3.884 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderdi.

434 puan ekspres giriş sisteminde şu ana kadarki en düşük puan seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki çekiliş 22 Şubat 2017’de yapılmış ve 441 ve üstü puanı olan 3611 kişiye ITA düzenlenmişti.  

Puan seviyesi hakkında bir fikir vermek için biri evli diğeri bekar iki ayrı aday profilini inceleyelim.

Bekar, 28 yaşında, lisans mezunu ve Kanada’da daha önce okumamış ve/veya çalışmamış birini örnek alalım. 5 sene iş tecrübesi olan fakat Fransızcası olmayan bu kişinin IELTS sınavına girdiğini ve Speaking 7.5, Listening 8, Reading 8 ve Writing modülünde ise 7.5 aldığını varsayalım. Bu adayın sistemde alacağı puan tam 438’dir. Şu an kabul puanının 434’e düştüğünü göz önüne aldığımızda aday bu puanla Kanada’ya göçmen olarak seçilecektir.

İkinci örneğimizde de evli bir aday profilini inceleyelim. Eşlerin her ikisinin de 28 yaşında, lisans mezunu ve Kanada’da daha önce hiç okumadıklarını ve/veya çalışmadıklarını varsayalım. Her ikisinin de ortalama beş sene iş tecrübesi olduğunu ve eşlerden birisinin IELTS sınavında Speaking 7.5, Listening 8, Reading 8 ve Writing modülünde ise 7.5 aldığını ve diğer eşin ise sınavda her modülde 6 puan aldığını varsayarsak sistem bu aileye 432 göçmenlik aday puanı tayin edecektir. Bu puanla Kanada’ya göçmen olma şansı çok fazladır.

Ekspres giriş sisteminde adaylara verilecek puan kişilerin yaşına, aldıkları eğitime, dil becerisine ve iş tecrübelerine göre değişkenlik göstermektedir.

Bunlara ek olarak Fransıza dil sınav (TEF) skoru, Kanada’da en az 1 yıllık yüksek okul eğitimi ve/veya Kanada’da en az bir yıl çalışmış olmak puanı daha da arttıracaktır.  

Geçen sene süre zarfında hem ekspres giriş sistemi oturdu hem de her ay iki defa yapılan çekilişlerin her birinde kabul edilen göçmen sayısı iyice arttı. Önceleri ayda 1500 civarında kabul edilen göçmen sayısı 2016 yılının Eylül ayından sonra ayda 4000 civarında göçmen kabul etmeye başladı. 2017 yılının Ocak ayında yapılan üç ayrı çekilişte toplamda 9774 kişiye göçmenlik davetiyesi gönderildi.

Zamanla kabul edilmek için gerekli minimum puan seviyeleri de düştü. Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde göçmen olarak seçilmek için gerekli minimum puan seviyeleri açısından özellikle 2017 yılında yapılan çekilişleri incelediğimizde bu düşüşün daha da hızlandığını görebiliriz.

2017 yılının ilk çekilişi 4 Ocak’ta yapılmıştı ve 468 ve üzeri puanı olan 2.902 kişi göçmenlik davetiyesi aldı. 52inci çekiliş 11 Ocak’ta yapıldı ve 459 ve üstü puanı olan 3.334 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Şubat ayına baktığımızda ise puan seviyelerinin dramatik olarak düştüğünü görüyoruz. 8 Şubat 2017’de yapılan çekilişte 447 ve üstü puanı bulunan 3664 kişiye göçmenlik davetiyesi gönderilmişti. 

Patron çıldırdı. Düşüş devam ediyor.   


Murat Kandemir, 08 Mart 2017

6 Mart 2017 Pazartesi

Kanada’ya Giriş ve Vize Sahiplerinin Hakları

Kanada-ABD sınırında düzensiz göçmen geçişlerinin çoğaldığı şu sıralarda her iki ülke sınır geçişleri esnasında sıkı güvenlik protokollerini uygulanıyor.

Bu yazımızda Kanada turist vizesi sahibi kişilerin sınır girişleri ve Kanada içinde var olan hakları konusunu işlemek istedik.

Bazı kişiler soysal medya hesapları ve çeşitli forumlarda Kanada vizelerini paylaşıyor ve Kanada’ya göç etmekten bahsediyorlar. 10 yıllık verilen Kanada vizesinin bir o kadar oturum verdiği kanısına kapılıyorlar. Kanada vizesinin Kanada göçmenlik anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor.  

Ankara’daki Kanada Elçiliğinden Türkiye’ye muhtemelen geri döneceğinize ikna ederek aldığınız Kanada vizesi size ne haklar sağlayacak? Kanada’ya girişiniz nasıl olacak? Kanada’da turistik ziyaret ya da akraba ziyareti yapacağınızı söyleyerek aldığınız turist vizesi ne anlama geliyor? Sınır girişinizde sınır görevlisi ile aranızda ne yaşanacak? Bu soruların cevabını güncel uygulamalar eşliğinde inceleyelim.

Sert kuralların işletildiği  ABD’de ülkeye giriş yapan kişilerin haklarının çok sınırlandırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Girişlerde sıkı güvenlik kontrollerinin yapılacağı bizzat yetkili ağız olan Başkan Donald Trump’ın yeni Yurt Güvenliği Sekreterinden geldi. 

Sekreter Kelly Perşembe günü bir radyoda yapılan söyleşiye katıldı ve ABD’ye girecek ziyaretçilerden istenecek bilgi seviyeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretçilerden gerektiğinde sosyal medya hesaplarının şifrelerinin bile istenebileceği uyarısı yapıldı. ABD’ye girmek isteyen Kanadalılara da özel muamele gösterilmiyor.

Hem ABD hem Kanada sınır görevlileri ülkeye kimin girebileceği ya da giremeyeceği hakkında tam bir takdir yetkisine sahip. Yani Kanada vizeniz olması bu ülkeye giriş yapmanızı garanti etmez.

Sınır görevlilerinin ziyaretçiye herhangi bir soru sorma yetkisi vardır ve bu sorular bazen size saçma gelebilir. Siyasi görüşünüz ve ülkeye giriş sebebiniz dahil birçok soru size yöneltilebilir. Hatta dininizi bile sorabilirler.

Sınır görevlisi cep telefonunuzu görmek isteyebilir ve şifresini sorabilirler. Cep telefonunuzu vermek zorunda değilsiniz fakat bu size pahalıya patlayabilir ve ülkeye alınmayabilirsiniz. Hem Kanada’da hem de ABD’de sınır görevlisinin soruları belgelendirilmektedir.  

Şu an sosyal medya şifrelerinin verilmesi ile ilgili bağlayıcı bir kural yok. Fakat çok konuşulyor ve böylesi bir kuralın yürürlüğe girmesi durumunda insanlar artık sosyal medyada kendilerine sansür koyacaklar.

Hem Kanada hem ABD ülkelerine giren yabancıları sıkı kontrolden geçiriyorlar. Rahat geçebilmeniz de olası fakat sıkı bir hoş geldin karşılamasına hazırlıklı olmakta fayda var.

Kanada’ya giriş yapmak
Kanada’ya giriş yaparken ziyaret sebebiniz üzerine durulacaktır. Eğer turist iseniz turist gibi davranınız. Özellikle dönüş biletiniz mutlaka olmalıdır. Kalacağınız yer konusunda net olmalısınız. Eğer bir otelde kalıyorsanız mutlaka otel rezervasyonunuzu göstermelisiniz Kanada’da aile üyeniz ya da akrabanız var ise onların iletişim ve adres bilgileri mutlaka bilinmelidir. Üzerinizde ki evraklar daha çok Kanada’ya giriş sebebinizle tezat oluşturmamalıdır. Örneğin el çantanızda 15 adet CV’niz olması sizi güç durumda bırakabilir.

Ayrıca sınır görevlisi Kanada’da kalacağınız süre içerisinde kendiniz ve/veya aileniz için yeteri kadar paranız olup olmadığını da sorgulayabilir.

Ve belki de en önemli konu sınır görevlisinin sizin Kanada’da bulunduğunuz sürede çalışma ya da eğitim alma gibi bir niyetiniz olmadığına inanmalıdır.

Tek giriş/çok giriş
Ziyaretçi vizelerinin çok çeşitli özellikleri vardır. Bazıları ülkeye tek giriş hakkı verirken bazıları çoklu giriş hakkı verir. Tek giriş hakkı veren Kanada vizesi sahibiyseniz Kanada’yı terkettikten sonra Kanada’ya tekrar giriş yapabilmeniz için yeni bir vize almanız gerekir.

Sınır geçişinde önemli nokta sınır görevlisinin yabancı kişinin kalım müsaadesi sonunda Kanada’dan geri döneceğine inanmasıdır.

Kanada son yıllarda turist olarak başvuran kişilere çok girişli 10 yıllık vize vermektedir. Bu vizelerin oturum süresi 6 aydır ve gerek görüldüğünde sınır görevlisi bu süreyi kısaltabilir.   

Kanada ziyaretçi (visitor) statüsü uzatılabilir mi?
Bu mümkündür. Kanada’da ziyaretçi vizesi ile bulunuyor ve oturumunuzu biraz daha uzatmak istiyorsanız Kanada içinde başvuru yapabilirsiniz. Burda önemli olan nokta var olan ziyaretçi statünüzün süresi bitiminden önce başvuru yapmalısınız. Durumu şöyle özetleyelim Kanada’ya ziyaretçi olarak gelen kişiye otomatik olarak altı aylık oturum verilir. Eğer ziyaretçi statünüz bittiyse fakat önceden uzatım için bir başvuru yapmış ve cevabını bekliyorsanız yaptığınız başvuru sonuçlanana kadar zımni statü (implied statüs) sahibi olmuş oluyorsunuz. Yaptığınız uzatma başvurusu reddedilirse ret tarihinden itibaren 90 gün içinde statünün restorasyonu (restoration of status) başvurusu yapabilirsiniz. Aksi takdirde ülkeyi terketmelisiniz.

Araba sürebilir miyim?
Kanada’da araba kullanmak eyaletlerin sorumluluğunda bir konudur. Ontario eyaleti için 3 ay kuralı vardır. Eğer Ontario’da 3 aydan daha az bulunuyorsanız kendi ülkenizin ehliyetini kullanabilirsiniz. Ehliyetiniz kullanabilmeniz için en az 16 yaşında olmalı, süreceğiniz arabanın sigorta kapsamı ve ruhsatınız olmalıdır.  
Ontario’da 3 aydan daha fazla kalacaksanız ülkenizden getirdiğiniz ehliyetin dışında ülkenizden aldığınız uluslararası ehliyet (IDP) istenebilir. Bu uluslararası ehliyet kendi ehliyetiniz ile beraber kullanılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilir miyim?
Turist vizesi sahipleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Hayır. Turist vizesi sahibi kişi Kanada’da hasta olursa ya da bir kaza geçirirse Kanada hükümeti ziyaretçi kişiye hastane ya da herhangi bir medikal hizmet vermez. Kişiler kendi sağlık sigortasına sahip olmalıdırlar.

İşyeri açabilir miyim?
İşyeri kayıt ve ruhsatlandırma eyaletlerin sorumluluğundadır. Sadece Kanada vatandaşları ya da sürekli oturum (PR) kart sahipleri Kanada’da resmi bir işyeri açabilirler. Turist vizesi ile Kanada’da bulunan bir kişi resmi bir işyeri açamaz.

Kanada vizesi size Kanada’da uzun süreli oturum vermez. Ülkede sadece ziyaretçi olacağınız ve turist olarak gezip tozmanız için verilmiştir. Eğer göçmen olmak istiyor ve Kanada’ya yerleşmek istiyorsanız size uygun Kanada göçmenlik programlarını araştırmalısınız.


Murat Kandemir, 06 Mart 2017