31 Ocak 2018 Çarşamba

Canada Express Entry Update

Since 2015 Express Entry system is in our life. Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) uses Express Entry to manage applications for permanent residence for Federal Skilled Worker Program (FSW), Federal Skilled Trades Program (FSTP) and Canadian Experience Class (CEC).

Through Provincial Nominee Program (PNP) Canadian provinces can also select candidates from the Express Entry pool to meet their own labour market needs.

If you are eligible for Express Entry you will first register and then will be placed in Express Entry pool of candidates for immigration to Canada.

All candidates in the pool will be ranked a point-based system called the Comprehensive Ranking System (CRS). When a draw is made IRCC select the highest-ranking candidates from the pool and invite them to apply for permanent residence (PR) status.

Therefore, just being placed in the pool does not mean you will be invited to Canada. You will have a CRS score and if your score is above the minimum required score in a particular draw then you will receive an invitation (ITA) to finalize your immigration application.

As of January 18, 2018 score distribution of candidates in the Express Entry Pool are shown in the table below published by IRCC. What does that distribution mean for you?

IRCC’s distribution table of candidates in the express entry pool is provided below. It shows total number of candidates and their CRS score ranges.

This is not a final score distribution and it changes as people submit new profiles and other profiles are selected or expire.

The last EE draw was on January 24, 2018 and 2.750 invitations were issued for candidates scoring 444 and more.

When we look at the table we see that there are less candidates left above the score 440. So I assume that on the next express entry draw minimum CRS score would be between 430-441.

For the last six draws, total of 2.750 invitations were issued for each of them and the minimum required CRS points ranged between 439-446. Right now there are 11.180 candidates above 421 CRS score. If your score is less then 420 you should consider improving your CRS score as soon as possible.

Taking consideration of the current trend of draws, I can also assume that upcoming 10 draws to be above 425.

If you are a candidate placed in the pool you should consider all options to improve your CRS score.

As an certified immigration practitioner (RCIC) I can help you keep your immigration application simple and easy for you.

To discover your Canadian immigration options, you can just send me your most updated CV (Résume) and your IELTS score and ECA report if you have to murat_kandemir@outlook.com     


Murat Kandemir, 31 Ocak 2018

30 Ocak 2018 Salı

Kanada Aile Sponsorluk Başvurusunda Deklere Edilmeyen Çocuklar Daha Sonra Sponsor Edilebilir mi?

Bugün Kanada’ya yapılan başvurularda tüm aile üyelerinin deklere edilmemesinin muhtemel sonuçları hakkında konuşacağız. Aile birleşimi sponsorluk başvurularında Kanada’y gelsin gelmesin tüm aile üyeleri deklere edilmelidir. Kanada’ya gelmesi baz alınarak gelmeyen aile üyeleri bazen formlarda deklere edilmeyebiliyor.

Örneğin eşini Kanada’ya sponsor etmek isteyen birisi ilk eşinden olan çocuğunu formlarda deklere etmediğini düşünelim. İlk eşinden olan çocuğunun tüm velayetinin eski eşine ait olması sebebiyle formlarda belirtmeye gerek görmeyerek ismini deklere etmemiş olsun.

Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yönetmeliklerine (IRPR) göre bu deklere edilmeyen çocuk artık aile üyesi olarak sayılmadığı için daha sonra babası tarafından Kanada’ya sponsor edilemez. Hatta çocuğunu belirtmediği için yalan beyanda bulunduğu suçlamasıyla daimi oturum (PR) müsadesinin geri alınması bile ihtimaldir.

Başvuran kişi daha önce formlarda beyan etmediği bir çocuğuna sponsor olabilir mi?

Sponsorun önceki daimi oturum başvurusunda belirtilmemiş bakmakla yükümlü olunan bir çocuk daha sonra yapılacak başka bir sponsorluk başvurusuna eklenebilir mi? Ve diğer önemli soru. Sponsor önceki başvuruda bu çocuğu deklere etmediği için yalan beyanda bulunmuş sayılır mı?

Kanada göçmenlik kurallarına göre Kanada’ya gelsin gelmesin tüm aile üyelerinin başvurularda belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca yine Kanada’ya gelsin gelmesin başvuru sürecinde tüm aile bireylerinin incelenmesi gerekiyor. Eğer sağlık muayenesi isteniyorsa Kanada’ya gelmeyen aile bireylerinin de sağlık muayenesinden geçmesi gerekiyor.

Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası (IRPA) 44 (1) Maddesine göre daimi ikamet başvurusu yapan ve tüm aile bireylerini (çocuklarını) deklere etmeyenlerin yalan beyan ile suçlanabileceği belirtiliyor. Yine 117 inci Maddede ise deklere edilmeyen ve dolayısıyla incelenmeyen aile bireylerinin aile sınıfından sayılmayacağı ve sonra sponsor tarafından Kanada’ya sponsor edilmeyeceği belirtiliyor.  

Sadece göçmenlik başvurularında değil örneğin ziyaretçi vize başvurularında da tüm aile üyelerinin formlarda deklere edilmesi gerekiyor.

Deklere edilmediği için aile bireyi olarak tanınmayan kişilerin daha sonra Kanada’ya sponsor edilmeleri oldukça zor olmasına karşın mümkündür.

IRPA’nın 25 inci Maddesinde insani ve şevkat temellerinin (H&C grounds) varlığında aile bireyi sayılmayan kişilerin Kanada’ya sponsor edileceği belirtiliyor.

25 inci Maddede talep üzerine aile üyesi sayılmayan birisinin Kanada’ya yapılacak sponsorluk başvurusunda insani ve şevkat temellerinin varlığı incelenir. 25 inci Maddeye istinaden yapılacak H&C başvurularında başvuruyu inceleyen görevli aşağıdaki faktörleri inceleyecektir.

Kanada uluslararası çocukların haklarına ilişkin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için Kanada göçmenlik bakanlığı çocukların üstün yararını gözeterek başvuruları incelemektedir. Tüm aile üyelerinin deklere edildiği fakat başvuran kişinin elinden geleni yapmasına rağmen kontrolünün dışında olarak tam incelenemediği durumlar H & C faktörü olarak göz önüne alınabilir.

Ayrıca başvuran kişinin aile üyesini deklere etmemesini gerektirecek mücbir sebeplerin varlığıda H&C başvuru sebebi olarak görülebilir. Örneğin bir mültecinin aile üyesini ölmüş ya da nerede olduğunu bilmemesi yüzünden formda deklere etmemesi ya da aile üyesinin nikahsız birliktelikten olması ve kültürel olarak bunu deklere etmesiyle aşırı zorlukla karşılaşacağı durumlar gibi.

Hatta bu durumların yokluğunda bile başka zorlayıcı sebepler olabilir. Örneğin çocuğun üstün yararı söz konusu olabilir ve sponsor edenle çocuk arasındaki ilişki ve sponsorluğun reddedilmesinden dolayı çocuğun yaşayacağı zorluk göz önüne alınabilir.

Sebepler ne olursa olsun önemli olan bu sebepleri detaylı olarak açıklamaktır. H&C başvurularında detaylı bilgi, belge ve yeminli ifadeler eklenmelidir.

Sonuç olarak daha önce yapılan bir başvuruda aile üyesi olarak deklere edilmemiş bir kişi artık aile üyesi sınıfından sayılmayacaktır. Sayılmadığı için de daha sonra sponsor edilemeyecektir. Fakat deklere etmemeyi gerektirecek yukarıda bahsedilen mücbir durumların varlığında aile üyesi olarak sayılmayan kişiyi sponsor etmek H&C başvurusuyla mümkün olabilir. Mücbir durumların varlığını göstererek H&C kapsamında başvuru yapan sponsor daha önce aile üyesini deklere etmediği için yalan beyanda bulunduğu sebebiyle kendi statüsünü de tehlikeye atabilir. Daha önce yaptığı başvuruda bir aile üyesini deklere etmediği için yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında kendi daimi oturum müsadesinin (PR) iptal edilmesi işlemi başlatılabilir.

Tüm aile üyelerini en baştan deklere etmek ilerde oluşabilecek tüm bu sorunları kökten yokedecektir.


Murat Kandemir, 30 Ocak 2018   

25 Ocak 2018 Perşembe

Kanada Ekspres Giriş Sisteminde 2018 Ocak Ayının İkinci Çekilişi Yapıldı

Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde 2018 Ocak ayının ikinci çekilişi 24 Ocak 2018’de yapıldı ve aday havuzunda bulunan ve 444 ve üzeri aday puanı (CRS) olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

Ocak ayının ilk çekilişi ise 10 Ocak 2018’de yapıldı. Aday havuzunda bulunan ve 446 ve üzeri puanı olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

Göçmen olarak kabul edilenlere davetiye (ITA) gönderiliyor ve göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 90 gün süre veriliyor.

Sistemde geçen Aralık ayındaki son çekiliş 20 Aralık’ta yapıldı ve 446 ve üzeri aday puanı olan 2750 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Aralık ayının ilk çekilişi ise 6 Aralık günü yapıldı ve yine 2750 kişi göçmen olarak kabul edildi.  Bu çekilişte 452 ve üzeri puanı olan 2.750 kişi göçmen olma hakkı kazandı.

Kasım ayında ise son çekiliş 15 Kasım’da yapıldı ve 439 ve üzeri aday puanı olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

15 Kasım’dan bu yana yapılan son çekilişlerde seçilen aday sayısı 2.750 olarak göze çarparken seçilmek için gereken minimum aday puanı ise 440’lara yükseldi.

Geçen sene Nisan ve Mayıs aylarında her çekilişte ortalama 3500 kişi seçilmiş ve seçilmek için gerekli minimum aday puanı 415’e kadar düşmüştü.

2017’nin son aylarında 430’larda seyreden minimum kabul puanının kısa bir süre içinde 440’lere çıktığını görüyoruz. Gerekli minimum aday puanlarının düşmesi bundan sonra seçilen aday sayısıının 2.750’nin üzerinde olmasıyla mümkün olacağı görülüyor.


Murat Kandemir, 25 Ocak 2018   

24 Ocak 2018 Çarşamba

Kanada Federal Nitelikli İşgören Başvurusunda Gösterilecek Minimum İş Tecrübesi Aralıksız Bir Sene Olmalıdır

Kanada’nın en büyük göçmenlik programı olan federal nitelikli işgören program (FSW) her sene onbinlerce göçmeni Kanada’ya kabul ediyor. Kanada ekspres giriş sistemi kapsamında kabul edilen bu programa başvuracak adayların en az bir sene iş tecrübesi göstermesi gerekiyor. İş tecrübesinin hangi durumlarda kabul edildiği ise bazen kafa karıştırıyor. Ana kural gösterilmesi gereken iş tecrübesinin aralıkslız surette elde edilmesidir.

Bu kural Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yönetmelikleri (IRPR) Madde 75(2)’de açıkça belirtilmiştir.

İlgili maddede;

“Nitelikli işgörenler daimi ikamet başvurusunu yaptığı tarihten önceki en son 10 senede aralıksız (continuous) bir şekilde, kısıtlı olmayan işlerde ve Beceri Tipi 0 olan İdari Meslekler, ya da Beceri Tipi A veya B olan mesleklerde en az bir yıllık tam zamanlı ve ya ona denk yarım zamanlı iş tecrübesi sahibi olanlar” olarak belirtilmiştir.

Bu madde Kanada göçmenlik bakanlığının (IRCC) FSW programı kapsamında kabul edilecek iş tecrübesi politikalarında ve tebliğlerinde teyit edilmiştir.

Başvuran kişi göçmenlik başvurusunda asıl işi olark gösterdiği bir işte devamlı surette olmak üzere ücreti karşılığında en az bir sene tam zamanlı (ya da buna denk yarım zamanlı) iş tecrübesi edinmiş olmalıdır. Başvuran kişi tarafından gösterilecek iş tecrübesi Ulusal Meslek Sınflandırmasında (NOC) 0 beceri tipinde (İdari meslekler), A beceri tipinde (profesyonel meslekler) ya da B beceri tipinde (teknik meslekler ya da el zanaatları) sıralanmış mesleklerden olmalıdır.

Yani FSW kapsamında göçmen adayı iki ayrı işyerinden (her birinde altı ay) toplamda bir senelik iş tecrübesi gösteremeyecektir. Bu 12 aylık minimum iş tecrübesinin dışında son 10 yılda edinilmiş diğer iş tecrübeleri adaya puan kazandıracaktır.

Yani gösterilecek minimum iş tecrübesinde boşluklar olmamalıdır. Tam zamanlı bir iş olması da zorunlu değildir. Yani bir yıllık tam zamanlı bir iş tecrübesi süresi haftada 15 saat olacak şekilde part time olarak iki yılda da gösterilebilir.

Kanada hükümeti federal kalifiye işçi sınıfı (FSTP) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) programlarında minimum iş tecrübesinde kısıtlama yapmamıştır. ‘Aralıksız’ kelimesi FSTP ve CEC sınıflarının geçtiği R87.1(2) ve R87.2(3) yönetmelik maddelerinde yoktur.

CEC programı başvuru kriterlerinde işin aralıksız olması zorunlu değildir. FSTP’de ise kural aynen aşağıdaki şekildedir.

Başvuran kişinin göçmenlik başvurusunda belirttiği zanaat mesleklerinde en az iki sene (24 ay) tam zamanlı iş tecrübesi ya da buna denk yarım zamanlı karşılığı tecrübesi olmalıdır. R87.2(3)(b) maddesi uyarınca iş tecrübesi başvurunun yapıldığı tarihten önceki son beş yılda (60 ay) edinilmiş olmalıdır. İş tecrübesi aralıksız bir periodda edinilmiş olmak zorunda değildir. Çalışma süresinde kesintiler olabilir.

CEC programından başvuracak birisi son beş yılda ve örneğin üç ayrı işyerinden edindiği 2 senelik iş tecrübesini gösterebilmektedir.


Murat Kandemir, 24 Ocak 2018    

22 Ocak 2018 Pazartesi

Ontario Göçmen Aday Programı 6600 Başvuru Kabul Edecek

Ontario Eyaleti aday programı (OINP) resmi sitesinde güncelleme yapıldı. 18 Ocak 2018’de eyaletin resmi göçmenlik sitesinde yapılan açıklamaya göre OINP, 2018 yılında toplam 6.600 kişiyi kabul ederek eyalet aday sertifikası verileceğini açıkladı.

OINP programı aşağıdaki kategorilerden başvuru kabul ediyor.

Employer Job Offer: Foreign Worker Stream,
Employer Job Offer: International Student Stream,
Employer Job Offer: In-Demand Skills Stream,
Ontario’s Express Entry Human Capital Priorities Stream,
Ontario’s Express Entry French-Speaking Skilled Worker Stream,
Ontario’s Express Entry Skilled Trades Stream
Corporate Stream,
Entrepreneur Stream,

OINP programı OINP resmi internet sitesinden e-başvuru portalı aracılığıyla yapılabilmektedir. OINP, 2018 kotasına göre başvuru alacak ve sonrasında başvuru alınmayacağı resmi siteden duyrulacaktır. Başvuru alınan ve alınmayan kategorilerin son durumu için OINP sitesi ziyaret edilmelidir.

Ontario göçmenlik aday programının resmi sayfasında başvuru şartları sık sık güncellenmektedir.

Başvurulacak kategorilerin uygunluk kriterlerinin iyi incelenmesi gerekmektedir. Eyaletin internet adresi: http://www.ontarioimmigration.ca/en/pnp/index.htm   


Murat Kandemir 22 Ocak 2018   

19 Ocak 2018 Cuma

Toronto Üniversitesi Yabancı Öğrencilerin Doktora Eğitim Ücretini Düşürdü

Toronto Üniversitesi uluslararası öğrenciler için doktora eğitimi ücretlerinde indirim yaptı. Yönetimce alınan ve pekte alışık olunmayan bu adımın üniversiteye daha çok yabancı doktora öğrencisi getirmek için atıldığı bildirildi. (Foto: Vince Talotta / Toronto Star)

Üniversitenin uluslararası öğrenciler için doktora eğitim ücretleri şu sıralar 21.560 dolar civarında. Doktora eğitim ücreti Kanadalı öğrenciler için ise 6.960 dolar seviyesinde. Önümüzdeki eylül ayından itibaren uluslararası öğrencilerin doktora eğitim ücreti Kanadalı öğrencilerle aynı olacak.

Toronto Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi dekanı Joshua Barker 17 Ocak 2018 tarihinde Toronto Star gazetesine verdiği mülakatta Toronto Üniversitesi’nde yabancı öğrenci sayısını arttırmak için çabaladıklarını ve ücret indirimi adımının bunlardan birisi olduğunu beyan etti.

Öğrenciler ücret düşüşünden beşinci sınıfa kadar yararlanamayacak. Eğitimlerinin ilk dört yılında olan lokal ya da yabancı öğrenciler ise üniversitenin fon paketinden yararlanıyorlar. Fakat dördüncü senesinde olan doktora öğrenciler eğitimlerini bitirmek için beşinci seneyi de bitirmeliler. Bu durumda öğrenci yararlanacak mı yoksa yararlanamayacak mı orası hala net değil.

Akademik dünyanın sınırları yoktur. Eğer bir üniversite uluslararasılaşmak ve dünyanın her tarafından daha fazla parlak öğrenci istiyorsa ücret indirimi gerçekten akıllıca bir adım.

Toronto Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin bazıları Kanada’da kalacak ve çalışacaklar. Doktora derecesi ile mezun olacak bu öğrenciler Kanada göçmenliğinin de hedeflediği kalifiye göçmenler olarak görülmektedir.

Kanada’daki yüksek okullar ve üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler eğitimleri için Kanadalı öğrencilerden yaklaşık beş katı daha fazla ücret ödüyorlar. Toronto Üniversitesinin yabancı öğrencilerin ücretini lokal öğrenci ücretine düşürdüğü bu adımı ekonomik açıdan dikkate değer.

Yabancı öğrecilerin yüksek ücret ödemesini destekleyenler üniversitelerin devletten fon aldığını ve bu fonla Kanadalı öğrencilere destek olunduğunu belirtiyorlar. Tüm Kanada’da yaygın olarak yabancı öğrencilerden daha fazla okul ücreti isteniyor. Bu oran bazen beş katı olabiliyor.

McGill Üniversitesinin uluslararası öğrenciler için doktora ücreti yıllık 17.198 dolar iken Kanadalı öğrenciler 4.141 dolar ödüyorlar. Western Ontario Üniversitesinde ise yabancı öğrencilerin doktora ücreti 11.796 iken lokal öğrenciler sadece 4.660 dolar ödemektedirler.

Gelirlerinde indirim olmasına karşın Toronto Üniversitesi bu adımla daha fazla uluslararası öğrenciye ve bu öğrencilerin akademik çevresine sahip olacak. Daha fazla yabancı öğrenci hem araştırma ekosisteme katkıda bulunacak hem de okuldaki lisans öğrencilerin eğitim çevresine katkıda bulunacaklar.


Murat Kandemir, 19 Ocak 2018 

18 Ocak 2018 Perşembe

Kanada Startup Vize Başvuru Şartları

1-Yeni kuracağınız işinizin bir organizasyon tarafından desteklendiğini ispat etmelisiniz
Kanada start-up vize programının başvuru şartları içinde en önemlisi işinizin akredite bir organizasyon tarafından desteklendiğini göstermenizdir. Bu organizasyonlar Kanada göçmenlik bakanlığınca (IRCC) çeşitli start-up firmalara yatırım yapmak ya da desteklemek için uygun görülmüş kurumlardır.

Bu uygun görülen organizasyonlardan birisi işinizi desteklemeye karar verise size bir destek yazısı verecektir. Bu mektubu başvurunuzun içine eklemelisiniz. Bu mektup olmazsa ya da diğer şartlardan birini taşımadığınız takdirde başvurunuz kesinlikle reddedilecektir.

Şu an itibariyle aşağıdaki risk sermayesi grupları start-up vize programı uyarınca göçmenlik bakanlığınca start-up firmalara yatırım yapmak için akredite olmuşlardır.

BDC Venture Capital, Blackberry Partners Fund II LP, Celtic House Venture Partners, Extreme Venture Partners LLP, Golden Opportunities Fund Inc.,iNovia Capital Inc., Lumira Capital, New Brunswick Innovation Foundation Inc., OMERS Ventures Management Inc., Pangaea Ventures Fund III LP, PRIVEQ Capital Funds, Real Ventures, Rho Canada Ventures, Top Renergy Inc., Vanedge Capital Limited Partnership, Version One Ventures, Wellington Financial LP, Westcap Mgt Ltd., Yaletown Venture Partners Inc.

Aşağıdaki melek yatırımcı gruplarından da start-up vize programı uyarınca destek alınabilir. Bu gruplara bağlı bir ya da birkaç yatırımcıdan en az 75.000 Kanada doları yatırım tahhüdü alınmalıdır.

Angel One Network Inc., Canadian International Angel Investors, First Angel Network Association, Golden Triangle Angel Network, Oak Mason Investments Inc., Southwestern Ontario Angel Group, TenX Angel Investors Inc., VANTEC Angel Network Inc.

Aşağıdaki iş kuluçka merkezlerinden de start-up vize programı kapsamında destek alınabilir.

Alacrity Foundation, Alberta Agriculture and Forestry, Communitech, Creative Destruction Lab., The DMZ at Ryerson University, Empowered Startups Ltd., Extreme Innovations, Genesis Centre, Highline BETA Inc., INcubes Inc., Innovacorp, Innovate Calgary, Interactive Niagara Media Cluster/Innovate Niagara, Invest Ottawa, Knowledge Park/Planet Hatch, Launch Academy, LaunchPad PEI Inc., NEXT Canada, Real Investment Fund III LP, Ryerson Futures Inc., Spark Centre, Spring Activator, TSRV Canada Inc., Waterloo Accelerator Centre, York Entrepreneurship Development Institute                   

2-İşletmeniz hisse payı kurallarına uygun olmalıdır
Birden beş kişiye kadar ortak olunan işler için start-up vize başvurusu yapılabilir. Hisse payı kuralları şu şekildedir.

-Başvuran her bir kişi işin en az yüzde 10 hissesine ve oy hakkına sahip olmalı ve
-Hem akredite kurum hem de başvuranlar ortak olarak işin yüzde 50’sinden daha fazla hissesine ve oy hakkına sahip olmalıdır.

Oy hakkı bir şirkette şirket sahiplerinin oy verme hakkıdır. Oy verme hakkı şirketin her bir hissesine orantılıdır.

3-Dil şartları yerine getirilmelidir
İngilizce veya Fransızca dillerinde iletişim kurabilmek Kanada’da başarılı olmanın şartlarından birisidir.

Kural olarak ta Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından kabul edilen dil sınavlarından birisine girerek sonucu başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunu işleme alınmaz.

Adayın İngilizce veya Fransızca dil seviyesi Kanada Dil Seviyesi (CLB) 5 olmak zorunda. CLB 5 dil seviyesi konuşma, okuma, dinleme ve yazma alanlarında olmalıdır. Minimum dil bilgisi seviyesini taşımıyorsanız başvurunuz reddedilecektir.

4-Yerleşmek için yanınızda yeteri kadar para getirmelisiniz
Kanada hükümeti Start-up vize göçmenlerine maddi destek sağlamamaktadır. Kanada’ya vardıktan sonra kendinize ve çocuklarınıza bakacak kadar paranız olduğunu göstermek zorundasınız. Bu parayı başka birisinden borç alamazsınız. Aile büyüklüğüne göre değişken olan bu para miktarına sahip olduğunuzu kanıtlamak zorundasınız. Bu miktarlar her sene güncellenir.

Yeteri kadar paranız olduğunu mesela bankadaki nakit ile gösterilebilirsiniz. Bunun dışında karşılığında para ödemesi olan hisse senedi, hazine bonosu ve tahvil vb. belgelerde gösterilebilir. Çek, seyahat çeki, banka ödeme emri gibi başvuran kişiye yapılacak bir ödemeyi teyit edecek belgelerde kullanılabilir.

Aile büyüklüğü
2018 Minimum Tutar (Kanada Doları)
1
12.474 Dolar
2
15.530 Dolar
3
19.092 Dolar
4
23.181 Dolar
5
26.291 Dolar
6
29.652 Dolar
7
33.013 Dolar
Her bir yeni aile üyesi için eklenecek tutar
3.361 Dolar


Murat Kandemir, 18 Ocak 2018, Perşembe

17 Ocak 2018 Çarşamba

Kanada Göçmenliğinde İstenen Minimum Yerleşim Para Miktarı Güncellendi

Kanada göçmenliğinde küçük fakat önemli bir güncelleme yapıldı. Göçmen olmak isteyen adayların göstermek zorunda olduğu minimum yerleşim para miktarı (settelement funds) Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) tarafından güncellendi.

Yüzde 1.42 artış oranıyla yeniden güncellenen minimum tutarlar 5 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlendi.
Aile büyüklüğü
2017 Tutarları (Kanada Doları)
2018 Tutarları
(Kanada Doları)
Artış
1
12.300 Dolar
12.474 Dolar
174 Dolar
2
15.312 Dolar
15.530 Dolar
218 Dolar
3
18.825 Dolar
19.092 Dolar
267 Dolar
4
22.856 Dolar
23.181 Dolar
325 Dolar
5
25.923 Dolar
26.291 Dolar
368 Dolar
6
29.236 Dolar
29.652 Dolar
416 Dolar
7
32.550 Dolar
33.013 Dolar
463 Dolar
Her bir yeni aile üyesi için eklenecek tutar
3.314 Dolar
3.361 Dolar
47 Dolar
Kaynak IRCC.
IRCC, göçmenliğe kabul edilen adayların Kanada’ya yerleşirlerken ihtiyacı olacağı para miktarını belirliyor ve ilan ediyor. Aile büyüklüğü adayla birlikte eş ve çocukların sayısı eklenerek bulunuyor. Örneğin çocuksuz bir çiftin aile büyüklüğü 2 iken bir çocuklu bir çiftin aile büyüklüğü 3 olarak hesaplanıyor.

Aile büyüklüğü hesaplanırken Kanada’ya gelenlerle Kanada’ya gelmeyenlerde hesaba katılmalıdır.

Güncellenen miktar çok küçük olmasına karşın bir adayın göçmenlik başvurusunun reddedilmesine yol açabilir.

Minimum yerleşim tutarı Kanada ekspres giriş (express entry) havuzunda bulunan ve federal nitelikli işgören (FSW) ve federal kalifiye işçi (FSTC) programları kapsamında başvuru yapan adaylardan isteniyor. Bunun dışında aynı havuzda bulunan ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) başvurusu yapanlar da yerleşim parası göstermek zorunda.

Bu yüzden ekspres giriş havuzunda bulunan ve henüz göçmenlik davetiyesi (ITA) almamış tüm adayların gerekiyorsa gösterecekleri para miktarını güncellemeleri önemli.

Yerleşim parası ne tür maddi biçimlerde gösterilebilir?

Mesela bankadaki nakit gösterilebilir. Bunun dışında karşılığında para ödemesi olan hisse senedi, hazine bonosu ve tahvil vb. belgelerde gösterilebilir. Çek, seyahat çeki, banka ödeme emri gibi başvuran kişiye yapılacak bir ödemeyi teyit edecek belgelerde kullanılabilir.

IRCC, başvuran kişiden ispat için banka ya da finans kurumundan resmi yazı istemektedir. Bu mektuplar kişinin parasını ve bir yandan da borçlarını da listelemelidirler. Son 6 aylık ortalama mevcut bakiyesi de belirtilmelidir.

Kanada’ya göçmen olarak gidecek kişiler yerleşim için göstereceği parayı birisinden borç almamalıdırlar. IRCC alınan borç parayı kabul etmemektedir. Bu kapsamda adayın göstereceği banka hesap ekstrelerinde başka kişilerce yapılan çoklu miktar para transferleri de ayrıca sorgulanacaktır.

Kanada’da çalışmakta olan ve geçerli bir iş teklifi alıp ekspres giriş havuzunda bekleyen göçmen adayların herhangi bir yerleşim parası gösterme zorunlulukları yoktur.

Murat Kandemir 17 Ocak 2018 

15 Ocak 2018 Pazartesi

Kanada’da 2017 Üçüncü Çeyrekte Geçen Seneye Göre Daha Fazla İş Yaratıldı

2017 üçüncü çeyreğinde Kanada işverenleri tarafından yaratılan iş sayısı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 daha fazla oldu.

Kanada’da 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 468.000 yeni iş yaratıldı. Böylelikle geçen sene aynı dönemden 62.000 daha fazla iş yaratılmış oldu.

Kanada istatistik bürosuna göre işgücünde yaratılan yeni işlerin yüzde 80.2’si daimi istihdam pozisyonlarında oluştu.

İşgücünde yaratılan yen işler en çok Kebek, Britanya Kolumbiyası bölgelerinde oldu. Toplamda dokuz Kanada eyaletinde 2016 yılına göre 2017 yılında daha fazla yeni istihdam alanları açıldı.

Kebek bölgesinde 87.000 yeni iş yaratılırken bu rakam geçen seneki rakamın 21.000 daha fazlasına denk oldu. Yeni iş sahaları her sektörde görünürken üretim sektörü en çok işçi arayan sektör oldu. Yeni iş sahalarının artması Kebek’teki işsizlik oranını yüzde 6’ya düşürdü.

Britanya Kolumbiyası’nda yaratılan yeni iş 2016’ya göre yüzde 20.2 artarak 16.000 oldu. Kanada istatistik bürosu rakamlarına göre bu eyaletteki iş artışları en çok ulaştırma ve depolama işlerinde görüldü.

Alberta bölgesinde ise 2017’nin üçüncü çeyreğinde 9.400 yeni iş oluşturuldu. Aynı dönem 2016 rakamlarına göre yüzde 21.3 artış görüldü ve yeni işler özellikle inşaat, ulaştırma ve depolama işlerinin dışında madencilik, gaz ve petrol çıkarma sektörlerinde görüldü.

Kanada’nın en kalabalık eyaleti Ontario’da ise yeni açılan iş sayısı 11.000 olarak kaydedildi. Yeni işler daha çok sağlık sektörü, sosyal yardım ve üretim alanlarında görüldü.

Newfoundland ve Labrador eyaletinde ise 2017 son çeyreğindeki iş artışı geçen seneye aynı döneme göre düşük çıktı.

Tüm Kanada’da en çok iş hizmet, satış, ekipman operatörlüğü ve zanaatkar mesleklerde daha fazla işin açıldığı görüldü.


Murat Kandemir 15 Ocak 2018  

13 Ocak 2018 Cumartesi

Kanada Göçmenlik Sisteminde 2018 Yılının Ayının İlk Çekilişi Yapıldı

Kanada’nın ekspres giriş göçmenlik sisteminde 2018 yılının ilk çekilişi 10 Ocak 2018’de yapıldı. Aday havuzunda bulunan ve 446 ve üzeri puanı (CRS) olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

Göçmen olarak kabul edilenlere davetiye (ITA) gönderiliyor ve göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 90 gün süre veriliyor.

Sistemde geçen Aralık ayındaki son çekiliş 20 Aralık’ta yapıldı ve 446 ve üzeri aday puanı olan 2750 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Aralık ayının ilk çekilişi ise 6 Aralık günü yapıldı ve yine 2750 kişi göçmen olarak kabul edildi.  Bu çekilişte 452 ve üzeri puanı olan 2.750 kişi göçmen olma hakkı kazandı.

Kasım ayında ise son çekiliş 15 Kasım’da yapıldı ve 439 ve üzeri aday puanı olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

15 Kasım’dan bu yana yapılan son dört çekilişte seçilen aday sayısı 2.750 olarak göze çarparken seçilmek için gereken minimum aday puanı ise 440’lara yükseldi.

8 Kasım’da yapılan çekilişte ise 2.000 kişiye ITA düzenlendi. ITA alabilmek için gerekli minimum puan seviyesi 458 olarak belirlendi.

Kanada göçmenlik bakanlığının resmi sitesine göre 4 Ocak 2018 tarihi itibariyle ekspres giriş havuzunda bekleyen aday sayısı ve puanları şöyle:

Aday Puanı (CRS Score)
Aday Sayısı
601-1200
233
451-600
1.374
401-450
19.972
441-450
1.274
431-440
4.021
421-430
4.139
411-420
4,805
401-410
5.733
351-400
29.149
391-400
5.087
381-390
6.040
371-380
6.068
361-370
5.988
351-360
5.966
301-350
17.814
0-300
2.969
Total
71.511
2017’nin son aylarında 430’larda seyreden minimum kabul puanının kısa bir süre içinde 440’lere çıktığını görüyoruz. Çekilişlerde kabul edilen göçmen sayısının artmasıyla minimum kabul puanının tekrar düşüşe geçeceğini umuyoruz.


Murat Kandemir, 13 Ocak 2018