31 Mart 2019 Pazar

Kanada Ekspres Giriş Sistemi 2019 İlk Çeyrek Raporu


Geçtiğimiz seneye göre Kanada ekspres giriş sistemi 2019 yılına ilk çeyrekte hızlı bir giriş yaptı.

Kanada’nın ekspres giriş göçmenlik sisteminde göçmen olarak kabul edilen adaylara düzenlenen göçmenlik davetiyesi (ITA) sayısı 2019’un ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre artış gösterdi. 2019 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen ITA sayısı 21.200 olarak kayda geçerken 2018 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen ITA sayısı ise 17.500 adetti.

2018 yılında toplam 89.800 ITA düzenlendi. Bu sayı ekspres giriş sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana ki yıllık bazda en büyük rakam olarak tarihe geçti.

Hükümetin kabul edilecek yıllık göçmen sayısı hedefi 2021’de yıllık 350.000 olarak belirlenmişti.

2019 ve 2020 göçmen alımı hedefleri göz önüne alındığında 2019 yılında kabul edilecek göçmen sayısının 2018’den fazla olacağı düşünülüyor.

Kanada’nın federal hükümeti tarafından işletilen ekspres giriş (express entry) göçmenlik sistemi ülkenin federal kalifiye işgören sınıfı (FSW), federal kalifiye zanaatkar sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) programları vasıtasıyla yabancı göçmenlerin başvurularının işlendiği bir sistemdir.

Göçmen olmak isteyen adayların ekspres giriş sistemine kayıt yaptırarak oluşturduğu profiller temel insan sermayesi, beceri aktarımı ve diğer ek faktörlere göre değerlendiriliyor. Her bir profile kapsamlı sıralama sistemi (CRS) puanı verilmektedir. Bir adayın alacağı en çok puan 1.200 olmakta ve CRS puanı adayın ekspres giriş havuzunda seçilmesinde kullanılmaktadır.

Kanada hükümeti düzenli aralıklarla yaptığı çekilişte yüksek puanı olan belli sayıda adayı göçmen olarak kabul etmekte ve davetiye göndererek başvurularını tamamlamalarını istemektedir.

2018 yılının ilk çeyreği ile bu senenin aynı dönemindeki ilk çeyrekte düzenlenen ITA sayılarını karşılaştırdığımızda bu sene daha fazla ITA’nın düzenlendiğini görebiliriz.

2017 yılında federal hükümet toplamda 86.023 ITA düzenlemiş bu rakam 2018 yılında artarak 89.800 olmuştu. Bu sene bu rakamın üstünde ITA sayısı bekleniyor.

Çekiliş bazında seçilen aday sayılarına baktığımızda ekspres giriş sisteminde çekiliş başına seçilen adayı sayısının 3.350 olduğunu görüyoruz. Son altı çekilişin dördünde 3.350 kişi seçilirken sadece iki çekilişte her bir çekiliş için 3.900 aday davetiye almış.

Bu yılın ilk çeyreğinde seçilebilmek için gerekli minimum CRS skor seviyesi 438’e kadar düştü. Bu rakam 436’ya düştüğü 2017’nin ilk çeyreğinden bu yana ki en düşük seviye.

Minimum CRS skoru bir adayın Kanada’ya göçmen olarak kabul edilmesi gereken en düşük puanı gösteriyor. Kabul edilmek için gereken minimum skor seviyesini bir çekilişte kabul edilen göçmen sayısı belirliyor. Ekspres giriş sistemindeki adaylar puanlarına göre sıralandırılıyor ve seçiliyorlar. Seçilen adaylara daimi ikamet başvurularını tamamlamaları için davetiye gönderiliyor.

438 en düşük CRS skoru olarak kayda geçse de sistemde 31 Mayıs 2017’de yapılan çekilişte kabul edilmek için gerekli CRS puanı 413 olarak belirlenmiş ve bu puan üzerindeki kişiler kabul edilmişti.

Kanada hükümeti genel olarak her ay iki çekiliş yapıyor ve belli sayıda göçmeni kabul ediyor. Seyrek te olsa ayda bir çekiliş yapıldığı da oluyor. Aylık yapılan çekilişler arası ne kadar uzarsa seçilmek için gerekli minimum puan seviyesi o derecede artıyor. Geçtiğimiz 10 Ocak ve 20 Şubat tarihlerinde iki çekiliş yapılmış ve bu çekilişler arasındaki 20 günden fazla süre CRS puan seviyesinin yükselmesine sebep olmuştu. Her ay belli aralıklarla yapılan iki çekiliş puan seviyelerinin normal seyretmesine sebep oluyor.   

Şu an ki puan seviyesi 450’lerde seyrediyor.

Diğer önemli bir konu da çekilişlerde kabul edilen göçmen adayı sayısıdır. Son dört ekspres giriş her bir çekilişinde 3.350 kişi göçmen olarak kabul edildi. Halbuki 2018 yılı sonlarında ve 2019 yılı ilk çekilişlerinde her bir çekilişte kabul eden göçmen sayısı 3.900 olarak kayda geçti.

2019 yılında her bir çekilişte kabul edilecek göçmen sayısının da artması bekleniyor. Eğer IRCC çekiliş başına seçilecek göçmen sayısını arttırırsa bu CRS puan seviyelerini düşürecek.

Kendi seçtiği göçmenleri kendi işlettikleri eyalet aday göçmenlik programları (PNP) ile seçen Kanada eyaletlerinin de 2019 yılının ilk çeyreğinde oldukça hareketli olduğunu görüyoruz.

Kanada’nın herhangi bir eyaleti tarafından aday gösterilerek seçilen kişilere eyalet aday sertifikası düzenleniyor ve bu sertifika ile kişi federal göçmenlik sistemi, eskpres girişte ek 600 puan alarak çekilişlerde seçilmeyi garantiliyor.

Aynı federal göçmenlik seviyeleri gibi IRCC’nin PNP programları ile Kanada’ya getirilecek göçmen kotası da oldukça yüksek tutuluyor. Bu sene PNP programları ile Kanada’ya gelecek kişi sayısının 61.000 olması hedefleniyor. Bu sayının 2021’de yıllık 71.300’e kadar çıkarılması bekleniyor.

2019 yılının ilk çeyreğinde Ontario’nun popüler insan sermayesi öncelikleri (HCP) kategorisi 439-448 CRS puanı olan 1.493 adayı göçmen olarak kabul etti.
Ontario’nun eyalet aday göçmenlik programı (OINP) ekspres giriş havuzunda hem HCP hem de kendi Ontario ekspres giriş kategorileri kriterlerine uygun adayları seçiyor. HCP kategorisinin iki alt kategorisi bulunuyor: Fransızca konuşan kalifiye işçi ve zanaatkarlar göçmenlik kategorileri.

Nova Scotia eyalet göçmenlik programı (NSNP) kapsamında işletilen üç alt kategori federal ekspres giriş sistemine uyumlu halde göçmen kabul ediyor.

Diğer eyaletlerden Saskatchewan, Manitoba ve Prince Edwards Island eyaletleri ekspres giriş sistemine uyumlu göçmenlik kategorilerinden göçmen kabul etmeye devam ediyorlar.

Murat Kandemir, 31 Mart 2019

Kanada İnşaat Sektörünün İşgücü İhtiyacı 300.000


BuildForce Kanada araştırmasına göre emekli olan sayısı yüzünden Kanada’nın inşaat sektörü önümüzdeki 10 yıl içinde daha fazla işçiye ihtiyacı olacak.

Araştırma kurumuna göre önümüzdeki 10 yıl içinde 261.000 işçi emekliye ayırlacak ve bu durum inşaat sektöründe işgücü açığı yaratacak. Önümüzdeki aynı dönem içinde işe alınacakların 221.300 olması sebebiyle net işgücü ihtiyacının 40.000 olacağı tahmin ediliyor. İşçiye olan ihtiyacın artmasıyla 44.100 yeni iş pozisyonu ile birlikte inşaat sektörüne bağlı bakım sektöründeki işgücü ihtiyacı toplamda 80.000 kişi edecek.

Yeni işe alım uygulanmazsa inşaat sektörü işverenlerinin önümüzdeki on yıl içinde ihtiyacı olacağı işçi sayısı en az 300.000 olacak.

İnşaat sektörünün genç işçileri hem işe alma hem de eğitme hem de tekrar işgücüne kazandırmak için çaba göstermesi gerekiyor. Bunun için sadece lokal işgücü değil aynı zamanda başka sektörlerden ya da yeni göçmenlerden insan kaynağı sağlanması gerekiyor.

BuildForce geçmiş 20 yılda güçlü bir büyüme olduğunun ve bunun 2021 tahminleri için iyi bir veri seti olduğunun altını çiziyor ve özellikle müteahhitlerin daha fazla işçi bulmak için çabalaması gerektiğine işaret ediyor. Bazı eyaletlerde inşaat işleri artıyor ve bazı eyaletlerde iş sayısı düşüyor. Eyaletlerdeki işgücü ihtiyaç değişiklikleri insanların iş bulmak için eyalet değiştirmesine sebep oluyor.

İşgücü ihtiyacı biraz da nüfus trendlerine bağlanıyor. Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Kanada’nın nüfusu yaşlanıyor ve nüfus büyümesi yavaşlıyor. 2028 yılına gelindiğinde ortalama bir inşaat işçisinin 42 yaşında ve tüm işgücünün yüzde 22’sinin de emekliye ayrılacağı hesaplanıyor. Emekliye ayrılanların yerleri hemen doldurulamıyor. Mesleki ustalık ve çıraklık eğitimleri bazen yıllar sürebiliyor. Bu yüzden sektördeki firmaların erkenden harekete geçmesi önemli. BuildForce yeni işçilerin sektöre kazandırılmasının sektörün çabasına bağlı olduğunu belirtiyor.

2019 ve 2028 yılları arasında inşaat firmalarının en az 135.900 işçiye (129.100 emeklinin yerine ve 6.800 yeni işçi) ihtiyacı olduğu hesaplanıyor. Konut dışı inşaat sektörüne ise talep daha fazla olacak. 131.900 işçinin emekliye ayrılacağı ve yeni 32.400 işçiye ihtiyaç olacağı hesaplandığında sektörün toplamda 164.300 işçiye ihtiyaç olacağı tahmin ediliyor.

BuildForca işçi ihtiyacını karşılamak için sektörün özellikle kadınlar, yerliler ve göçmenler gibi geleneksel olarak yeterli temsil edilmeyen gruplara yönelik yeni işe alım stratejileri oluşturmasını tavsiye ediyor.

Geçen sene kadınlar inşaat sektörü ve bakım endüstrisi işgücünün yüzde 13’ünü, oluştururken şantiye işçilerinin yüzde 3,8’ini oluşturdu. Kadınlar tüm Kanada sektörlerinin yüzde 48 ve üzeri işgücünü oluşturuyor. 2021 ve 2028 arasında kadınların inşaat sektöründe işgücüne katılım oranının yüzde 8 artacağı öngörülüyor.

Kadınların aksine yerli Kanadalıların inşaat sektörü işgücüne katılım oranı yaklaşık 9,6 olarak kayda geçiyor. BuildForce’a göre yerli Kanadalıların işgücüne katılımında da artış bekleniyor.

Nihayet her sene düzenli olarak Kanada’ya kabul edilen 300.000 yeni göçmen içinden inşaat sektörüne işçi kazandırılması önümüzdeki 10 yıl içinde yeni atılımlarla mümkün olacak. Sonuçta sektörü birçok yeni göçmenin çalışmaya başladığı ana sektörlerden birisidir.

Eskiden özellikle Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika’dan gelenler Kanada’nın yeni göçmenlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktaydı. Ne var ki yapılan araştırmalar son yıllarda Kanada’ya gelenlerin üçte ikisinin Asya ülkelerinden olduğunu gösteriyor. Filipinler, Hindistan, Çin, İran ve Suriye gibi ülkelerden gelenlerin Avrupa ve Amerika kıtalarından gelenlere göre inşaat sektörüne katılımları oldukça düşük.

BuildForce’a göre inşaat sektörünün daha çok işçi çekebilmesi için personal alımı projeleri üzerine düşmesi gerekiyor.

Murat Kandemir, 31 Mart 2019     

30 Mart 2019 Cumartesi

Kanada’dan Tarıma Özel Göçmenlik Pilot Programı


Tasarlanan pilot program özellikle tarım sektöründe çalışan yabancılara göçmenlik şansı verecek.

Kanada hükümeti tarım-gıda sektörüne özel yeni bir üç yıllık göçmenlik pilot programı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Plan hükümetin 19 Mart tarihinde yayınladığı 2019 bütçesinde aşağıdaki şekilde yer aldı.

Tarim-gıda sektörünün Kanada’nın ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamak ve ihtiyacı hissedilen işgücünü karşılamak amacıyla federal hükümet Kanada’ya tam zamanlı ve sezonluk olmayan işlerde çalışmak üzere tarım işçisi getirmek ve sonrasında göçmenlik başvurusu yapabilmeleri için üç yıllık bir pilot göçmenlik programı oluşturacaktır.

Kanada’nın tarım ve hayvancılık sektörleri bu girişimi destekliyor. Kanada et konseyi (CMC) Kanada göçmenlik bakanlığından özellikle et paketçi, et işlemci ve ekipman elemanları pozisyonları için en az 2.750 göçmenlik kotası talep etti.

Kanada inovasyon, bilim ve ekonomik gelişim bakanlığının hazırladığı ve 2018 Eylül ayında yayınladığı Tarım-Gıda Ekonomik Stratejisi raporuna göre tarım sektöründe ciddi işçi açığı bulunuyor. Rapor aynı zamanda Kanada’nın daimi göçmenlik ya da geçici yabancı işçi programlarının tarım sektörü tecrübeli yabancı işçilerin Kanada’ya getirilmesinde kullanılabileceğini belirtiyor.

Kanada’nın ziraat ve tarım sektörü ülkenin ekonomisine yıllık 111 milyar dolar katkıda bulunuyor.

Bütçede yer alan tarım göçmenlik pilot programı hakkında şu ana kadar herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kanada göçmenlik bakanlığı konu ile ilgili detayları paylaştıkça buradan sizlere bilgilendirme yapacağız.

Murat Kandemir, 30 Mart 2019

29 Mart 2019 Cuma

Kebek’ten Kapsamlı Dini Semboller Yasağı Tasarısı


Kanada’daki Kebek eyaletinin hazırladığı tüm dini sembollerin takılması ve giyilmesini yasaklayan seküler yasa tasarısı hayli tartışma götürecek nitelikte.

Eyaletin hazırladığı yasa tasarısında Kebek’teki devlet okulu öğretmenlerin ve müdürlerin de başörtüsü ya da kipa takmaları yasaklanıyor.  

Bu tasarıyla Kebek’in sağcı Coalition Avenir Quebec (CAQ) hükümeti dini semboller dışında dini giysilerin de yasaklanacağının işaretini verdi.

Polis, mahkeme muhafızları, gardiyan ya da orman görevleri gibi silah taşıyan kamu personeli herhangi bir dini sembolü ya da işareti taşıyamayacak.

Yasaklar hakim ve savcıları da kapsıyacak.

Tasarının bugünlerde masaya yatırılması bekleniyor. Tasarının şu an ki halinde yasaklamanın sınırı 2007 ve 2008’de kamu araştırmalarının sonucunda oluşturulan Bouchard-Taylor raporunda tavsiye edilen makul seviyelerin de ötesine geçmiş durumda.

CAQ partisi tasarısına Parti Quebecois partisinden de destek umuyor.

Parti Quebecois yüzde 17.1 ve CAQ’nin 37.4 oy oranı ile birlikte iki partinin parlamentoda toplam oy oran yüzde 54’ü aşıyor.

Federal liberal parti milletvekili Anthony Housefather tasarıyı desteklemediğini açıkladı ve başkanlığını yaptığı adalet komitesi toplantısında terör saldırısına kurban gidenleri anan bir kadın Yeni Zelanda polisinin desteklemek amacıyla başörtülü şekilde attığı Twitter fotoğrafını gösterdi.

Liberal milletvekili tasarının olduğu gibi geçmesi halinde Kebek’teki herhangi bir kamu görevlisinin Müslüman topluma bu şekilde destek veremeyeceğini ifade etti.

Anthony Housefather dini özgürlüklere inandığını ve bu yasağı destekleyenlerin tekrar düşünmesi gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda Kebek parlamentosunda oldukça hararetli tartışmaların olacağı kesin.

Murat Kandemir, 29 Mart 2019

28 Mart 2019 Perşembe

Atlantik Göçmen Pilot Programı 2021’e Kadar Uzatıldı


New Brunswick eyaletine daha fazla göçmen çekmek için çıkarılan federal göçmenlik pilot programının iki yıl daha uzatılmasına karar verildi.

New Brunswick eyaletininin göçmenlik ve ekonomik büyümesini arttırmak amacıyla Kanada’nın federal göçmenlik bakanlığı tarafından tasarlanan ve pilot program olarak uygulamaya konan Atlantik Göçmenlik Progamı (AIP) iki sene daha uzatıldı.

Açıklamayı bizzat Kanada’nın federal göçmenlik bakanı Ahmed Hussen yaptı.

Yaptığı açıklamada Hussen, hükümetin başbakanı Justin Trudeau’nun eyaletlerdeki işverenlerin yaşadıkları işçi bulma sıkıntılarını göçmenlik ile giderecek önlemler ile ilgili olarak New Brunswick dahil tüm eyaletlerle yakın şekilde çalıştığını ifade etti.

2021 yılına kadar uzatılmasına karar verilen pilot proje şu an üçüncü yılında ve eğitimli ve tecrübeli işçilerin Kanada’nın işgücü açığını kapatmak için gelmelerine olanak sağlıyor.

Atlantik eyaletlerinde doldurulamayan binlerce istihdam alanı bulunuyor. Eyaletler ekonomiyi geliştirmesinin yanında işçi aranan işlerinde oldurulması için de göçmenlikten yardım umuyorlar.

Biraz da istatistik bilgisi paylaşalım. 25 Şubat itibariyle Kanada’nın Atlantik eyaletlerinde faaliyet göstere 1.896 işveren Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından akredite edildi. Bu firmalar hem yabancılara hem de bölgede okuyan öğrencilere toplamda 3.729 iş teklifi verdi. Atlantik Kanada’da göçmenlik başvuruları tamamlanan kişi sayısı ise 2.535 oldu.

Kanada federal göçmenlik bakanlığı (IRCC) 2.014 çalışma izni başvurunu aldı ve bunun 1.539’unu kabul etti. Şu ana kadar 4.769 kişi aileleriyle birlikte daimi ikamet başvurusu yaptı ve şu ana kadar 2.535 başvuru kabul edildi.

Atlantik büyüme stratejisi kapsamında federal hükümet Atlantik göçmenlik pilot programı şartlarını taşıyanlara daimi ikamet başvurularını kabul ediyor.

Murat Kandemir 28 Mart 2019

25 Mart 2019 Pazartesi

Atlantik Göçmen Pilot Programları Genel Başvuru Şartları


Bu yazımızda Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından henüz ilan edilen Atlantik Göçmenlik Progamları (AIP) detaylarını ve başvuru şartlarını inceleyeceğiz.

Atlantik göçmenlik programları altında faaliyet gösterecek üç kategori oluşturuldu: Atlantik Uluslararası Mezunlar Programı (AIGP), Atlantik Orta Beceri Kalifiye Program (AISP) ve Atlantik Yüksek Beceri Kalifiye Programı (AHSP).

AIP’ye başvuracak adaylar aşağıdaki ana kriterleri sağlayıp sağlamadıklarına göre değerlendirilecek ve kabul edilecektir.

Bir eyaletten onay almak

Bu programın en önemli tarafı başvuran kişinin önce bir eyalet tarafından seçilmesidir. Eyalet tarafından seçilen kişiler Kanada’nın federal ekspres giriş sistemi dışında değerlendirilecektir. Yani sizi mutlaka bir eyalet seçmelidir.

Eyaletçe seçilen adaya bir onay yazısı verilmeli ve aday bu yazıyla işlemlere başlamalıdır. Başvuran kişi bu yazı ile daimi ikamet başvurusunu yapabilecektir.

Herhangi bir eyaletten onay alanların isimleri eyaletlerce çevrim içi bir listeye kaydedilecek ve Kanada göçmenlik bakanlığı bu ismi kontrol edebilecektir.

Onay yazısının bittiği güne kadar başvuru sahibi kişi daimi ikamet başvurusunu yapmalıdır. Tüm onay yazıları altı ay geçerli olacaktır ve bu süre asla uzatılamayacaktır.

Bir kişinin bir eyaletten onay yazısı alması o kişini direk Kanada göçmeni olması demek değildir. IRCC bir adayın göçmenlik programlarına tam uygunluğunu denetlemekle sorumludur.

Şimdi belli kriterleri ve program detaylarını inceleylim.

Eğitim

Atlantik Uluslararası Mezun Programı (AIGP)

Başvuran kişi New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edwards Island ve Newfoundland and Labrador eyaletlerinde aşağıdaki minimum eğitim şartlarını taşımalıdır.

-Tam zamanlı bir öğrenci olarak yukarıda bahsedilen Atlantik eyaletlerindeki devlet okullarında en az iki yıllık lisans, diploma, sertifika ya da meslek kursu eğitimi almış olmak,
-Yukarıda adı geçen eyaletlerde eğitim esnasında son 24 ay içinde en az 16 ay yaşamış olmak ve,
-Kanada’da bulunduğu esnada yasal veya geçerli geçici oturum iznine sahip olmuş olmak ve Kanada’da okumayı ya da çalışmayı resmi izinli olarak yapmış olmak.

Atlantik eyaletlerindeki okullardan alınan eğitimler AIGP’de kullanılabilir. Aşağıdaki durumlardaki eğitim dereceleri ise AIGP’de kullanılamaz.

-İngilizce ya da Fransızca dil eğitimi tüm programın yarısını kapsıyorsa, ya da uzaktan eğitimle alınan dersler tüm derslerin yarısını kapsıyorsa; veya
-Öğrenciye geldiği ülkeye geri dönmesi karşılığında burs verilmişse.

Atlantik Yüksek Beceri Kalifiye Programı (AHSP) ve Atlantik Orta Beceri Kalifiye Programı (AISP)

Adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor.

-Bir Kanada lisesi ya da yüksek okulunda sertifika, diploma ya da lisans mezunu olması ya da Kanada dışında alınmış yabancı bir eğitim ve
-Kanada dışında alınan eğitimin IRCC’tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan edinilen denklik raporu (ECA).

ECA raporu beş sene geçerliğe sahiptir. Beş seneden eski ECA raporların yenilenmesi gerekiyor.

Resmi dil yeterliği

Başvuran kişiler IRCC tarafından kabul edilen dil sınavlarına (IELTS ya da TEF gibi) girmeleri ve istenilen minimum İngilizce ya da Fransızca dil becerisine sahip olduklarını kanıtlamalıdırlar. Dil sınav skorları iki sene geçerliğe sahiptir. İki seneden fazla olan skorlar kullanılamaz.

Kabul edilecek iş tecrübesi

AIGP programı için herhangi bir iş tecrübesi zorunluluğu yoktur. AHSP ve AISP içinse iş tecrübesi şartı vardır.

İş tecrübesi aşağıdaki şartlarda ve durumlarda edinilmesi halinde kabul edilmektedir.

-Son üç yıl içinde edinilmiş en az bir yıllık (toplam 1.560 saat / haftada 30 saat) tam zamanlı iş ya da buna denk yarım zamanlı iş tecrübesi,
-Yapılan iş ücret karşılığı bir iş olmalı, gönüllü olarak çalışmalar ya da ücretsiz stajlar sayılmaz,
-Alınan iş tecrübesi Kanada’nın ulusal meslek sınıflandırması (NOC) listelenen işlerden edinilmeli ve AHSP programı için 0, A veya B beceri kodlu işlerde ve AISP programı için C beceri kodlu işlerdeki tecrübeler kabul edilmektedir.

Şimdi AISP programında aşağıdaki NOC kodları belirtilen B beceri kodlu iş tecrübeleri eklenebilmektedir.
-Kayıtlı hemşire (NOC 3012),
-Kayıtlı psikiyatrik hemşire (NOC 3012)
-Lisanslı hemşire (NOC 3233)

Bunun kabul edilmesi için başvuran kişinin aşağıdaki mesleklerden iş teklifi alması gerekiyor.
-Hemşire yardımcıları (NOC 3413)
-Hastabakıcı sağlık personeli (NOC 3413)
-Evde bakım hizmetlisi (NOC 4412)

İş tecrübelerinin son üç yıl içinde edinilmiş olması gerekiyor ve iş tecrübesinin devamlı olması zorunluluğu da yok. 12 aylık iş tecrübesini hesaplarken iş dışı geçen süreleri, işsizlik sürelerini ya da hastalık ve doğum izin gibi süreleri hesaba katmıyoruz. Serbest meslek iş tecrübesi de bu hesaba katılmıyor.

Çalışma şartları

Başvuran kişiler kendilerine yapılan iş teklifindeki işte çalışabilmek için gerekli olan tüm çalışma şartlarını taşıdıklarını ispat etmekle yükümlüdürler. Gerek iş şartları içinde eğitim ya da diğer kalifikasyon şartları olabilir. Bir meslekte gerekli iş şartları NOC numarası ile detaylı olarak görülebilir.

İş Teklifi şartları

AIGP den başvuracak adayların alacakları iş tekliflerinde şu şartlar öne çıkmaktadır.
-İş teklifi dört Atlantik eyaletinde (New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia veya Newfoundland and Labrador) faaliyet gösteren ve akredite olan bir işverenden olmalıdır,
-Teklif edilen iş tam zamanlı ve en az bir yıllık için olmalıdır,
-Sezonluk bir iş olmamalıdır,
-Teklif edilen iş NOC listesinde 0, A, B veya C beceri sınıflarında listelenen işlerden olmalıdır,
-İş teklifi aynı zamanda eyalet tarafından bir yazıyla desteklenmelidir. Bu yazı iş teklifinin gerçek olduğunun, gerekli değerlendirmenin yapıldığını ve başvuran kişinin ve ailesinin yerleşebilmesi için bir yerleşim planının da yapıldığını gösterir.

AHSP den başvuracak adayların alacakları iş teklifinde şu şartlar öne çıkmaktadır.
-İş teklifi dört Atlantik eyaletinde (New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia veya Newfoundland and Labrador) faaliyet gösteren ve akredite olan bir işverenden olmalıdır,
-Teklif edilen iş tam zamanlı ve en az bir yıllık için olmalıdır,
-Sezonluk bir iş olmamalıdır,
-Teklif edilen iş NOC listesinde 0, A veya B beceri sınıflarında listelenen işlerden olmalıdır,
-İş teklifi aynı zamanda eyalet tarafından bir yazıyla desteklenmelidir. Bu yazı iş teklifinin gerçek olduğu ve değerlendirmenin yapıldığı ve başvuran kişinin ve ailesinin yerleşebilmesi için bir yerleşim planının yapıldığını gösterir.

AISP den başvuracak adayların alacakları iş teklifinde şu şartlar öne çıkmaktadır.
-İş teklifi dört Atlantik eyaletinde (New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia veya Newfoundland and Labrador) faaliyet gösteren ve akredite olan bir işverenden olmalıdır,
-Teklif edilen iş tam zamanlı ve belirsiz süreli olmalıdır,
-Sezonluk bir iş olmamalıdır,
-Teklif edilen iş NOC listesinde 0, A, B veya C beceri sınıflarında listelenen işlerden olmalıdır,
-İş teklifi aynı zamanda eyalet tarafından bir yazıyla desteklenmelidir. Bu yazı iş teklifinin gerçek olduğu ve değerlendirmenin yapıldığı ve başvuran kişinin ve ailesinin yerleşebilmesi için bir yerleşim planının yapıldığını gösterir.

Yerleşim Parası

Başvuran kişi halihazırda Kanada’da çalışmıyorsa başvuru esnasında kendisi ve ailesinin Kanada’ya yerleşebilmesi için yeterli miktarda parasının olduğunu kanıtlamalıdır. Gösterilecek olan para kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir borç ile elde edilmiş olmamalıdır.

Para miktarının ne kadar olacağı başvuran kişinin ailesinin büyüklüğüne bağlıdır.

Murat Kandemir, 25 Mart 2019  

Atlantik Uluslararası Mezunlar ve Atlantik Orta Beceri Kalifiye Programında Güncelleme Yapıldı


Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) 1 Mart 2019 tarihi itibariyle hem Atlantik Uluslararası Mezunlar Programı (AIGP) hem de Atlantik Orta Beceri Kalifiye Program (AISP)’de güncelleme yaptı.

Başvuru sahipleri eğitim denkliklerini almalarının ardından 24 ay içinde AIGP’ye başvurabilirler.

AISP’ye başvuracak adaylar kayıtlı hemşire (NOC 3012), kayıtlı psikiyatrik hemşire (NOC 3012) ve lisanslı hemşireler (NOC 3233) mesleklerinde iş tecrübelerini de ekleyebilecekler.

Bu iş tecrübesi başvuru sahibinin aşağıdaki mesleklerde iş teklifi alması halinde kullanılabilecek. Bu meslekler hemşire yardımcısı (NOC 3413), hastabakıcı (NOC 3413), hasta hizmetleri (NOC 3413) ve evde bakıcı (NOC4412) olan mesleklerden oluşuyor.

İş tecrübesi son üç yıl içinde edinilmiş olmalıdır.

Murat Kandemir, 25 Mart 2019


20 Mart 2019 Çarşamba

Kanada Göçmenlik Kabul Puanı Mart Ayında 452’ye Düştü


Göçmen adaylarının düzenli olarak havuzdan çekildiği Kanada göçmenlik ekspres giriş sisteminde çekilmek için gerekli aday puanı 452 olarak belirlendi. Bugün (20 Mart) yapılan çekilişte 3.350 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Bu sene mart ayının ilk çekilişi 6 Mart’ta yapılmış ve yine 3.350 aday Kanada göçmeni olmaya hak kazanmıştı. Bu elemelerde ise kabul edilmek için en az minimum aday puanı 457 olarak belirlenmişti.  

Puan seviyeleri 2019 yılı başından beri oldukça yüksek seyrediyor. Bunda geçtiğimiz şubat ayında sadece bir çekiliş yapılması da önemli bir etken.

30 Ocak’ta en düşük 438’e düşen kabul puanı son çekilişle birlikte 452 olarak belirlendi.

14 Mart 2019 itibariyle Kanada’ya gitmek isteyen göçmenlerin kayıt olduğu aday havuzunda seçilmeyi bekleyen başvuran kişi sayısı 101.419 oldu. Bu sayı da Kanada göçmenlik programının ne kadar popüler olduğunun kanıtı.  

Bu sayı geçtiğimiz 14 Şubat 2019 tarihinde 99.891’di.  

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kabul edilmek için minimum gerekli aday puanının 450’lerden daha da aşağı inmesini görmek istiyoruz. 2018 yılının son çekilişinde 438’e kadar düştüğünü gördük ve daha da düşmesini arzu ediyoruz.

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 20 Mart 2019   

7 Mart 2019 Perşembe

Kanada Göçmenlik Kabul Puanı Mart Ayında 454


Kanada’nın ekspres giriş (expresss entry) göçmenlik sisteminde 6 Mart günü yapılan çekilişte 3.350 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Mart ayının ilk çekilişinde seçilmek için gerekli minimum kabul puanı 454 olarak belirlendi.    

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz 20 Şubat’ta yapılmış ve yine 3.350 aday seçilmişti. Bu elemede minimum kabul puanı ise 457 olmuştu.  

Ocak ayında 438’lere kadar düşen ve geçtiğimiz ay 457’ye çıkan minimum kabul puanı dün yapılan son çekilişle birlikte 454 olarak belirlendi.

Normalde her ay iki çekilişin yapılması göz önüne alındığında geçtiğimiz şubat ayında sadece bir çekiliş yapılması minimum kabul puan seviyesini yükseltti.  

Geçtiğimiz yıl esnasında kabul puanları 440’larda seyretti. Sadece aralık ayının son göçmenlik elemesinde seçilmek için gerekli minimum kabul puanı 439’a düşmüştü.

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Şimdiye kadar hep kabul edilmek için minimum gerekli aday puanının 440’lerden daha da aşağı inmesini arzu ettik. Hatta 2018 yılının son çekilişinde 438’e kadar düştüğünü de gördük. Fakat göçmen aday havuzunda kayıtlı aday sayısının 28 Şubat tarihi itibariyle 100.000’i geçmesi ve Kanada’nın artık daha da popüler bir ülke haline gelmesiyle puan seviyesinin 440’larda seyredeceğini düşünüyoruz.

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 07 Mart 2019   

4 Mart 2019 Pazartesi

“Saskatchewan Kanada’dan ayrılsın mı?”


Yukarıdaki soru bu sıralar Saskatchewan’da bilbordalarda görülüyor?

Kanada’nın kırsal özgürlük hareketi (prairie freedom movement) billboardlara yukarıdaki yazıyı astırdı.

Kanada’nın kırsal eyaletleri Saskatchewan, Alberta ve Manitoba’nın farklılığını ortaya koymaya çalışan kırsal özgürlük hareketi grubu 114 yıldır Kanada’nın bir parçası olan Saskatchewan’nın ayrılıp ayrılmaması gerektiğini sorguluyor.

Kırsal özgürlük hareketi Regina’da üç ve Saskatoon şehirlerinde bir bilboarda yukarıdaki mesajı astırdı.

Batı Kanada’nın ayrılma duygularını ortaya çıkarma amacını güden grup Doğu Kanada’nın siyasi ve ekonomik çıkarlarının Manitoba, Saskatchewan ve Alberta’nınkilerle uyuşmadığı iddiasında.

Kırsal özgürlük hareketi sözcüsü Peter Downing bir gazeteye verdiği mülakatta dürüst insanlar olduklarını ve Batı Kanada olarak daha çok çalıştıklarını başka insanların birşeylerini talep etmediklerini ifade ediyor.

Edmonton ve Calgary şehirlerinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Manitoba’da kırsal özgürlük hareketine dahil edildi.

Kanada’nın merkez eyaletlerindeki bu ayrılıkçı taleplerinin özünde eyaletlerin farklı pay almaları yatıyor. Tartışma özellikle Kebek eyaletinin diğer eylaletlere göre milyarlarca dolar daha fazla pay alması ekseninde yaşanıyor.

Downing eyaletler arasındaki eğitim konusunda bazı farklılıklara da dikkat çekerek örnek veriyor. Batı eyaletlerinde yüksek öğretim öğrencilerinin mezun olduklarında yüksek miktarda borçla kolej ya da üniversite diploması aldıklarını belirten Downing Kebek eyaletinde ise eyalet hükümetin maddi yardımlarıyla yüksek eğitimin öğrenciler için neredeyse bedavaya geldiğini belirtiyor.

Saskatchewan’nın Kanada birliğinden ayrılması hem siyasi anlamda hem de doğal kaynakların uluslararası pazarlara ulaştırılması gibi önemli konulardan dolayı şimdilik mümkün görünmüyor.

1995 Kebek bağımsızlık referandumu ve şimdilerde Brexit ile daha da görünür olan ayrılmanın yaratacağı yatırımcı belirsizliği de diğer önemli bir risk.

Kırsal özgürlük hareketi bir eyaletin ayrılmasına imkan veremeyecek de olsa yaklaşmakta olan ekim ayındaki federal seçimlerin öncesinde Batı Kanada’nın ekonomik çıkarlarının taraflarca tartışılmasına sebep olacağı kesin.

Ne Saskatchewan ne de Alberta’nın Kanada’dan ayrılması olası gözükmemekle birlikte Batı eyaletlerinde yaşayan Kanadalıların diğer eyaletlerle aynı hakları talep etmesi ve seslerini daha da yükseltmesi tartışmaları önemli. Bu tartışmaların devam edeceği görülüyor.

Murat Kandemir, 04 Mart 2019