28 Şubat 2017 Salı

Ontario Mezunları İçin Ontario Eyaleti Göçmen Aday Porgramı

Daha önce 25 Şubat 2017 tarihinde Ontario Eyaleti Göçmen Aday Programı’nın (OINP) dokuz ay sonra tekrar açıldığını duyurmuş ve OINP’in özellikle Ontario Ekspres Giriş İnsans Sermayesi Önceliği Kategorisi (OINP-HCP) klasmanı hakkında konuşmuştuk. 

Bu yazımızda OINP’ın diğer iki kategorisi olan Uluslararası Master Mezunları Kategorisi (OINP-IMG) ve Uluslararası Doktora (PhD) Mezunları Kategorisi (OINP-IPG) hakkında konuşalım istedik.

Bu iki kategori özellikle yüksek eğitim almış göçmen adaylarını hedefliyor. Eyalette okudukları esnada Ontario eyaletine yerleşen mezun öğrenciler sahip oldukları eğitim ve çevre ile daha kolay iş bulabiliyorlar. 

OINP’in mezun kategorilerinin iyi tarafı adayın herhangi bir iş teklifi sahibi olmasına gerek duymaması. Dahası aday başvuru yaptığı esnada Ontario eyaletinde yaşamak zorunda da değil. Eskiden aday başvuru yaptığı esnada eyalette bulunması gerekiyordu. OINP master mezunları kategorisine başvuracak adayın halihazırda eyalette yaşamasının gerekmemesi Master eğitimi almış adaylara esnek bir kriter sunulduğunu kanıtlıyor.

Uluslararası Doktora Mezunları kategorisinden başvuracak adaylar başvuru yaptıkları esnada Kanada içinde herhangi bir yerde ya da Kanada dışında yaşayabilirler. Uluslararası Master Mezunları kategorisinden başvuracak adaylar ise Kanada dışında yaşayabilirler fakat Kanada içinde yaşıyorlarsa sadece Ontario eyaletinde yaşıyorlarsa başvuru yapabilirler.

Bu iki klasmandan başvuru yapacak adaylara temel eyalet aday sertifikası gönderilecek. Bu sertifikayı alan adaylar daimi oturum başvurusu yapabilecek.

Uluslararası Master ve PhD Kategorileri uygunluk kriterleri şöyledir:

Uluslararası Master Mezunları
Uluslararası Doktora Mezunları
Ontario eyaletinde yaşamaya ve çalışmaya niyet etmelidir.
Ontario eyaletinde yaşamaya ve çalışmaya niyet etmelidir.
Ontario’da kamu tarafından finanse edilen bir üniversitede Master programından mezun olmalı
·       Program süresi en az bir yıl olmalıdır ve programdan tam zamanlı olarak mezun olunmalıdır.
Ontario’da kamu tarafından finanse edilen bir ünviersitede PhD program şartlarını yerine getirmeli
·       PhD çalışmalarının en az iki yıllık bölümü Ontario’da bir üniversitede tamamlanması gerekiyor.
Başvuru Master derecesinin alınmasından son iki yıl içinde yapılmalı.
Başvuru PhD derecesinin alınmasından son iki yıl içerisinde yapılmalı.
Başvuru esnasında aday Ontario’da yaşıyorsa yasal bir statüsünün (çalışma izni, okuma izni ve visitor records vs.) olması gerekiyor.
·       Başvuran kişi başvuru esnasında Kanada dışında yaşıyor olabilir fakat Kanada içinda ama Ontario dışında yaşayanlar başvuramaz.
·       Kanada dışında başvuru yapan adayların Kanada’da herhangi bir statü sahibi olmalarına gerek yok
Başvuru esnasında aday Ontario’da yaşıyorsa yasal bir statüsünün (çalışma izni, okuma izni ve visitor records vs.) olması gerekiyor.
·       Başvuranların başvuru yaptıkları esnada Kanada içinde yaşamaları gerekmiyor.
·       Kanada dışında başvuru yapan adayların Kanada’da herhangi bir statü sahibi olmalarına gerek yok
Aday İngilizce veya Fransızca dillerinde okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde en az orta derecede (Kanada Dil Seviyesi (CLB) 7) dil becerisi sahibi olduğunu göstermelidir.

Aday kendisine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere bakabilecek minimum maddi güce sahip olduğunu göstermelidir.

Başvuru sahibi başvuru yaptığı tarihten son iki sene içerisinde en az 12 ay Ontario’da yaşadıklarını kanıtlamalıdır.

   

Murat Kandemir, 28 Şubat 2017

27 Şubat 2017 Pazartesi

İniş Devam Ediyor: Kanada Ekspres Giriş Göçmenlik Kabul Puanı 441

22 Şubat 2017’de 441 ve üstü puanı olan 3611 kişi Kanada göçmenlik davetiyesi (ITA) aldı. Bu puan şu ana kadar ki en düşük kabul edilen minimum göçmen aday puanı oldu.

2016 yılı oldukça hareketli geçti. Kanada ekspres giriş (Express Entry) sistemi havuzunda bulunan 33.782 kişi göçmen olarak kabul edildi. Her ay iki defa düzenli olarak yapılan çekilişlerde kabul edilen puan 460-538 pan arasında gitti geldi.

Geçen sene süre zarfında hem ekspres giriş sistemi oturdu hem de her ay iki defa yapılan çekilişlerin her birinde kabul edilen göçmen sayısı iyice arttı. Önceleri ayda 1500 civarında kabul edilen göçmen sayısı 2016 yılının Eylül ayından sonra ayda 4000 civarında göçmen kabul etmeye başladı. 2017 yılının Ocak ayında yapılan üç ayrı çekilişte toplamda 9774 kişiye göçmenlik davetiyesi gönderildi.

Zamanla kabul edilmek için gerekli minimum puan seviyeleri de düştü. Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde göçmen olarak seçilmek için gerekli minimum puan seviyeleri açısından özellikle 2017 yılında yapılan çekilişleri incelediğimizde bu düşüşün daha da hızlandığını görebiliriz.

2017 yılının ilk çekilişi 4 Ocak’ta yapılmıştı ve 468 ve üzeri puanı olan 2.902 kişi göçmenlik davetiyesi aldı. 52inci çekiliş 11 Ocak’ta yapıldı ve 459 ve üstü puanı olan 3.334 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Yürürlüğe girdiği 2015’den bu yana göçmen kabul eden ekspres giriş sisteminde göçmen kabul puanları 25 Ocak 2017’de yapılan 53üncü çekilişte 453’e kadar düştü. Bu çekilişte 453 ve üzeri puanı olan 3.508 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Şubat ayına baktığımızda ise dramatik düşüşün devam ettiğini görüyoruz. 8 Şubat 2017’de yapılan çekilişte 447 ve üstü puanı bulunan 3664 kişiye göçmenlik davetiyesinin gönderildiğini görüyoruz.

Geçen hafta 22 Şubat’ta yapılan çekilişte 441 ve üstü puanı olan 3611 kişi Kanada’ya göçmen olarak seçildi. Seçilenlere gönderilen davetiyeler 90 gün geçerli. Adaylar bu süre zarfında kendilerinden istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamak ve kendilerine gönderilen formları doldurmak zorunda.   

440 seviyesine gelen aday puanlarını bundan sonra daha da düşeceğini öngörebiliriz. Ekpsres giriş havuzunda bulunan ve 400 civarı puanı olan adayların karamsarlık yaşamasına hiç gerek yok.


Murat Kandemir, 27 Şubat 2017

25 Şubat 2017 Cumartesi

Ontario Eyaleti Göçmen Aday Programı Tekrar Açıldı

Dokuz aylık bir bekleme süresi sonunda Ontario Göçmenlik Aday Programı OINP (Ontario Immigrant Nominee Program) 21 Şubat itibariyle aşağıdaki kategorilerde online başvuruları kabul etmeye başlayacak.

1-Ontario Ekspres Giriş İnsan Sermayesi Önceliği Kategorisi (OINP-HCP),
2-Uluslararası Master Mezunları Kategorisi (OINP-IMG),
3-Uluslararası Doktora Mezunları Kategorisi (OINP-IPG).

Bilindiği üzere OINP özellikle OINP-HCP Ekspres Giriş sisteminden aşırı talep ve çok başvuru aldığı için 9 Mayıs 2016’da geçici olarak kapanmıştı.  

OINP şimdi HCP kategorisinde federal hükümetin Ekspres Giriş havuzundan bulunanlardan aday kabul edecek ve kriterlere uyan ve kabul edilen adaylara niyet bildirimi (Notification of Interest – NOI) gönderecek.

OINP açtığı kategorilerden kabul ettiği başvuru sayısını yakından takip edecek ve 2017 için aldığı federal izin sayısına ulaşana kadar 2017 yılı içinde periodik olarak açılıp kapanacak.  

Kanada göçmenik bakanlığının (IRCC) yönettiği ekspres giriş havuzunda bulunan bir aday niyet bildirimi almadıkça OINP-HCP’den başvuru yapamayacak. Bu bildirim adayı OINP-HCP kategorisi altında OINP nominasyonuna başvuru yapması için davet anlamına geliyor. Yani havuzda bulunan adayın ek bir şey yapmasına gerek yok. OINP tarafından kabul edildiğinde kendisine niyet bildirimi gönderilecek.

Şimdi OINP-HCP sistemi kriterlerini biraz inceleyelim. OINP-HCP kategorisi Ontario eyaletinde çalışmayı ve yaşamayı isteyen adaylar için tasarlandı. Bu kategori OINP’i IRCC’in ekspres giriş havuzunda bulunan adaylara nominasyon göndermeye imkan veriyor.

Ekspres giriş havuzunda bulunan adaylar gerekli eğitim, beceri, iş tecrübesi, dil yetkinliği ve diğer özellikleriyle Ontario eyaletinin iş gücü pazarına ve toplumuna başarılı şekilde entegre olabilecek adaylar. Yani OINP-HCP kategorisinden başvuru yapmak isteyen adayların eyalet ve federal kriterleri taşıması gerekiyor. Nominasyon sürecinde adaylar her ikisi için özellikle değerlendirileceklerdir.

OINP-HCP kategorisinde uygun olarak görülecek adayların Federal olarak:
1-Aktif olarak Ekspres Giriş havuzunda yer almaları,
2-Federal Nitelikli İşgören Sınıfı (FSWP) ya da Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) programlarından birinin kabul kriterlerini taşıması,
3-Ekspres Giriş sisteminde Ontario’dan Niyet Beyanı (NOI) almaları

gerekiyor ve eyalet olark aşağıdaki şartları ayrıca taşımaları gerekiyor:

1-Skor: Ekspres Giriş sisteminde minimum 400 CRS (Kapsamlı Sınıflandırma Sistemi) skoru,
2-İş Tecrübesi: Son beş yılda en az bir yıllık iş tecrübesi,
3-Eğitim: Kanada lisans derecesi veya üstüne denk bir eğitim,
4-Dil: İngilizce veya Fransızcadan minimum CLB 7 seviyesi.

Ekspres giriş sistemi 1 Ocak 2015’ten bu yana yürürlükte bulunuyor ve Kanada federal göçmenlik bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bu sistemle eskiden olan önce gelen hizmeti önce görür esası iptal edilmiş ve yerine online olarak oluşturulan iki aşamalı puan sistemine geçilmiştir.

Bu sistem de kabul edilen adayların göçmenlik başvuruları ortalama altı ay içerisinde tamamlanmaktadır. İlk aşamada havuza yerleştirilen adaylar aldıkları puan ile sınıflandırılmaktadır. IRCC, düzenli olarak aday havuzunda bekleyenlerden iyi puan sahibi kişilerden seçmekte ve onlara daimi oturum başvurusu yapmaları için davetiye göndermektedir. Davetiye alan adaylar ikinci aşamaya geçiyor ve istenen diğer bilgi ve formları doldurduktan sonra göçmenlik başvuruları sonlandırılıyor.  

Kanada eyalet aday göçmenlik başvurularından nominasyon almak isteyen adayların önce federal ekspres giriş sistemi havuzunda bulunmaları gerekiyor.


Murat Kandemir, 25 Şubat 2017

24 Şubat 2017 Cuma

Kanada-ABD Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması Tartışılıyor

ABD’deki son seçimler sonrası gittikçe artan aşırı muhafazakarlık ve bunun akabinde Trump ile başlayan yabancı düşmanlığı ve İslamafobi insanları Kanada sınırına giderek siyasi sığınma başvurusu yapmaya itiyor.

Geri gönderilmekten korkan göçmenler sınırı yasa dışı şekilde geçiyor ve Kanada içinde siyasi sığınma başvurusu yapıyorlar.

Kanada sınırındaki görevliler resmi sınır geçişi yapan ve siyasi sığınma başvurusu yapmak isteyenleri ABD’ye geri gönderiyor. Bu aslında iki ülke arasında imzalanan bir anlaşma neticesinde yapılıyor.

2003’ten önce ABD topraklarına ayak basan kişiler nereli olurlarsa olsunda yürüyerek Kanada sınırına gidiyor ve siyasi sığınma başvurusu yapabiliyorlardı. ABD ve Kanada 2002 yılında Güvenli üçüncü Ülke Anlaşması (Safe Third Country Agreement) imzaladılar. Bu anlaşma iki ülkede siyası sığınma başvurusu yapılmasını engellemeye yönelikti.

Kanada’da akrabası (kardeş, amca, hala vs.) olanlar, 18 yaşından küçük olanlar veya sınırı gizlice geçerek içerde başvuranlar gibi muafiyetler haricinde sınırda Kanada’ya sığınmak isteyen kişinin ABD üzerinden gelmesi durumunda ABD’ye mülteci başvurusu yapması gerektiği hatırlatılarak geri gönderiliyor.

Fakat şimdi Kuzey Amerika’daki durumlar çok değişti. ABD’de yaşayan ve ABD’nin siyasi durumundan etkilenen ve çok korkan birçok kaçak göçmen şu an Kanada’nın yolunu tutuyor. Bu göçmenlerin bazıları yıllardır ABD’de yaşayan, iş sahibi ve çocukları okula gidenlerden oluşuyor. Resmi olarak Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması hala yürürlükte olduğu için sınırı gizlice geçerek Kanada içinde siyasi sığınma başvurusu yapıyorlar.

Bu anlaşma Kanada bölgesine yapılan aşırı göç akışı da göz önüne alarak revize edilecek mi? Kanada içinde bazı çevreler artık seslerini bu anlaşmanın gözden geçirilmesi konusunda yükseltiyorlar.

Kanada aile doktorları odası ABD ve Kanada arasındaki bu anlaşmanın mülteci geçişlerini engellediğini düşünüyor ve anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesini istiyor.

Tabipler odası kış günlerinde sınırı kaçak geçen mültecilerin hayatlarını tehlike attığını belirtiyor.

ABD’nin yedi müslüman ülke vatandaşlarına seyahat kısıtlaması koyması yüzünden Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşmasının tekrar revize edilmesi gerekiyor.

ABD başkanı Donald Trump’ın yedi müslüman ülke vatandaşlarına karşı aldığı seyahat kısıtlaması bir hakim tarafından iptal edilmesinin ardından temyiz edildi ve bu karar ABD mahkemelerinde incelemesi devam eden bir dava konusu olmuş durumda.

Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması her iki tarafta da mağdur insanlar yaratıyor.  Anlaşmanın amacı ABD üzerinden Kanada’ya gelen kişinin ayağını ilk bastığı toprak ABD olması yüzünden Kanada’da siyasi sığınma başvurusu yapmasını engellemek. ABD’de siyasi sığınma başvurusu sistemi de var fakat son gelişen olaylar ve gittikçe yükselen İslam ve göçmen düşmanlığı ABD siyasi sığınma sistemini etkisiz kılııyor. İnsanlar Kanada’ya siyasi sığınmacı olarak başvurmak istiyor.

Yakın zamanda Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması revize edilirse hiç şaşmayın.


Murat Kandemir, 24 Şubat 2017

22 Şubat 2017 Çarşamba

Kanada’dan Türk Mültecilere Özel Risk Ölçümü Başvurusu Hakkı

15 Şubat 2017 tarihi itibariyle Kanada’da bulunan ve siyasi sığınma başvurusu yapmış Türkler Göçmenlik ve Mülteci Kurulundan (IRB) son kararı almalarının ardından son bir PRRA (Gönderme Öncesi Risk Ölçümü) başvurusu yapabilecekler. Ayrıca Kanada göçmenlik bakanlığının kararıyle PRRA başvurusu yapıp 16 Şubat 2016 ile 15 Şubat 2017 tarihleri arası negatif cevap alan mülteciler de tekrar PRRA başvurusu yapmaya hak kazandılar.  

Normalde Kanada’da siyasi sığınma başvurusu yapıp ret kararı alan bir kişinin durumunun son bir kez gözden geçirilmesine olanak taşıyan PRRA’ya başvurması için bir sene beklemesi gerekiyordu. Göçmenlik bakanlığının bu yeni kararı ile artık beklemek zorunda kalınmayacak.

Kanada Sınır Güvenliği Teşkilatı (CBSA) yetkilileri davalarını kaybeden ve ülkeden sınır dışı edilmesi için işlem başlatılan Türk mültecilere tekrar PRRA başvurusu yapabileceklerini hatırlatacak.

Türkiye’den gelen mülteciler artık PRRA başvurusu yapmak için bir yıl bekleme şartından muaf olacaklar. Ülkenin yeni durumları göz önüne alınarak kişiye özel yeni bir risk ölçümü yapılabilecek.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) tüm siyasi sığınma başvurularını bireysel olarak değerlendiriyor.

Siyasi sığınma başvuruları ret olunan mülteciler PRRA başvurularını dosyalarındaki yeni gelişmelere göre yapmaları gerekiyor.

Son IRB veya PRRA kararlarını 15 Şubat 2017’den sonra alan kişiler 12 aylık bir süre için PRRA başvurusu yapamayacaklar. Ülke koşulları siyasi sığınma başvurusunda ya da yapılan PRRA başvurusunda değerlendirilecek.


Murat Kandemir, 22 Şubat 2017

18 Şubat 2017 Cumartesi

Kanadalıların Kanada Dışında Doğan Çocukları Kanadalı mıdır?

Bu platformda elimizden geldiği kadar Kanada göçmenlik, mülteciler ve vatandaşlık hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Turist ya da öğrenci olarak gitmenin dışında Kanada’ya göçmen olmak hem maddi hem de manevi çaba gerektiriyor. Bu çabayı gösterip göçmen olanlar belli bir süre sonra vatandaş oluyorlar. Bazıları Kanada’da yaşamaya devam ederken bazıları da geri dönüyorlar.  

Bugünkü konumuz Kanada vatandaşlarının Kanada dışında doğan çocukların Kanada vatandaşlığı edinebilmeleri üzerine.  Kanada içinde doğanlar Kanadalı olarak kabul ediliyor onda bir sorun yok. Peki ya Kanada dışında doğan çocuklar? Çocukları Kanada dışında doğan Kanadalıların çocuklarının vatandaşlık durumunu Kanada göçmenlik bakanlığı sitesindeki bilgilerle biraz inceleyelim.

Her bir durumun farklı olduğunu belirterek söze başlayalım. Teoride kişinin Kanada vatandaşı olup olmadığını basit bir testle belirleyebiliriz. Aşağıda bunu anlatacağım. Karmaşık durumlar için Kanada göçmenlik bakanlığına vatandaşlık kanıtı (proof of citizenship) başvurusu yapılmalıdır.

Tekrar hatırlatmakta fayda var. Cevabını aradığımız soru çocukları doğduğu esnada Kanada vatandaşı olanları ilgilendiriyor. Aksi takdirde çocukları doğduktan sonra Kanada vatandaşı olanların çocukları otomatik olarak vatandaş olamıyorlar.

Vatandaşlık kanunları dönem dönem değişikliğe uğrasa da son büyük değişiklik 17 Nisan 2009’da gerçekleşti. Bu revizyon Kanada dışında doğan ve bu esnada anne ve/veya babası Kanadalı olanları çok ilgilendiriyor.  

Kanada dışında doğan çocuğunuz 17 Nisan 2009’dan önce doğduysa Kanada vatandaşı olarak sayılacaktır.

17 Nisan 2009’dan sonra doğan çocuklarınız siz Kanada doğumluysanız veya onlar daha doğmadan önce Kanada vatandaş olmuşsanız Kanada vatandaşı sayılır.

Kanada dışında doğmuşsanız ve bir Kanadalı tarafından evlat edinilerek vatandaş olmuşsanız Kanada dışında doğmuş çocuklarınız Kanadalı sayılmaz. Fakat çocuğunuzun bir ebeveyni Kanada içinde doğmuşsa veya sonradan Kanada vatandaşı olmuşsa o zaman çocuğunuz vatandaş sayılır.

Kanada hükümeti için Kanada dışında çalışan Kanadalıların çalıştıkları ülkede doğan çocukları Kanadalı sayılır. Özellike ordu, kamu ya da eyalet kamu hizmetleri için Kanada dışında çalışanların çocukları otomatik olarak Kanada vatandaşı saylırlar.

Kanada resmi makamların (elçilik gibi) Kanada dışında işe aldığı yabancılar bu maddenin dışındadır.


Murat Kandemir, 18 Şubat 2017 

11 Şubat 2017 Cumartesi

Kanada Ekspres Giriş Göçmenlik Kabul Puanları 450’ye Düştü

2016 yılı oldukça hareketli geçti. Kanada ekspres giriş (Express Entry) sistemi havuzunda bulunan 33.782 kişi göçmen olarak kabul edildi. Her ay iki defa düzenli olarak yapılan çekilişlerde kabul edilen puan 460-538 pan arasında gitti geldi.

Geçen sene süre zarfında hem ekspres giriş sistemi oturdu hem de her ay iki defa yapılan çekilişlerin her birinde kabul edilen göçmen sayısı iyice arttı. Önceleri ayda 1500 civarında kabul edilen göçmen sayısı 2016 yılının Eylül ayından sonra ayda 4000 civarında göçmen kabul etmeye başladı. 2017 yılının Ocak ayında yapılan üç ayrı çekilişte toplamda 9774 kişiye göçmenlik davetiyesi gönderildi.

Zamanla kabul edilmek için gerekli minimum puan seviyeleri de düştü. Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde göçmen olarak seçilmek için gerekli minimum puan seviyeleri açısından özellikle 2017 yılında yapılan çekilişleri incelediğimizde bu düşüşün daha da hızlandığını görebiliriz.

2017 yılının ilk çekilişi 4 Ocak’ta yapılmıştı ve 468 ve üzeri puanı olan 2.902 kişi göçmenlik davetiyesi aldı.

52inci çekiliş 11 Ocak’ta yapıldı ve 459 ve üstü puanı olan 3.334 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Yürürlüğe girdiği 2015’den bu yana göçmen kabul eden ekspres giriş sisteminde göçmen kabul puanları 25 Ocak 2017’de yapılan 53üncü çekilişte 453’e kadar düştü. Bu çekilişte 453 ve üzeri puanı olan 3.508 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

450 seviyesine gelen aday puanlarını bundan sonra daha da düşeceğini öngörebiliriz. Ekpsres giriş havuzunda bulunan ve 400 civarı puanı olan adayların karamsarlık yaşamasına hiç gerek yok.

Biraz daha beklemeye devam.


Murat Kandemir, 11 Şubat 2017

9 Şubat 2017 Perşembe

Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı

Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından Mart 2017 yılında yürürlüğe sokulması öngörülen Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia ve Prince Edward Island eyaletlerinde yaşamaya isteyen nitelikli göçmenler ve uluslararası mezun öğrencileri kabul edecektir.

Başvurmak isteyen adayların Atlantik eyaletlerindeki bir işverenden iş teklifi olması gerekmektedir. İşverenin desteğiyle yerleşim hizmetleri organizasyonları gidecek ailelerin Kanada’ya yerleşmesine yardım edecektir.

Bu porgrama uluslararası öğrenci olarak başvurmak istiyorsanız yine Atlantik eyaletlerinden birinde eğitim almış olmanız gerekmektedir.

2017 için sadece 2000 başvuru kabul edilecektir.  

Mart 2017’de açılacak olan programın alt kategorileri şu şekilde olacaktır:

Nitelikli işgören sınıfında: 1-Atlantik Yüksek Kalifiye Programı ve 2-Atlantik Orta Kalifiye Programı ve mezunlar sınıfında: Atlantik Uluslararası Mezun Programı başvuruları kabul edecektir.

Adayın iş tecrübesi, eğitim ve iş teklifine ihtiyacı olup olmadığı daha çok işçi ya da uluslararası mezun öğrenci olarak başvurmasına göre değişiyor. Diğer tüm şartlar aynı.

İş Tecrübesi

İşgörenler
İşgören olarak başvurmak isteyen adayların son üç yıl içinde en az bir yıl (haftada 30 saat ya da toplamda 1.560 saat) iş tecrübesi olması gerekiyor. İş tecrübesi en az 1.560 saat olmak kaydıyla tam zamanlı, yarı zamanlı ya da devamsız olarak daha uzun sürede olabiliyor.

Gösterilecek iş bir meslekte (birden fazla işverene olabilir) olmalı ve karşılığında para kazanılmış (gönüllü çalışmalar ya da ücretsiz staj benzeri çalışmalar olamaz) olmalıdır. Ayrıca meslek beceri seviyesi NOC’de (Ulusal Meslek Sınıflandırması) 0, A, B veya C beceri seviyesinde belirtilen işlerden birisi olabilir. İş tecrübesi Kanada içinde ya da dışında edinilmiş olabilir.

Uluslararası Öğrenciler
Uluslararası öğrenci olup Atlantik eyaletlerinde mezun olanların herhangi bir iş tecrübesi göstermelerine gerek yoktur.

İşçiler yüksek kalifiye işgören ya da orta kalifiye işgören olarak başvurabiliyorlar. Yüksek kalifiye işgörenler meslek beceri seviyeleri NOC’de 0, A veya B olarak belirtilen işlerden olmalıdır.

Orta derecede kalifiye işgörenlerin iş tecrübeleri NOC’de C olarak belirtilen işlerden olmalıdır. Her iki beceri seviyesinde iş tecrübesi olan adayların yüksek kalifiye işgören olarak başvurmaları öneriliyor.

Eğitim

İşçiler
İşgören olarak başvuranların en az Kanada lise ya da yüksek okul diploması, sertifikası ya da derecesi olmalıdır.

Yabancı ülkede edinilmiş diploma, sertifika, lisans ya da meslek eğitimleri denklik belgesi alınması kaydıyla kabul edilir. Eğitim Denklik Belgesi (ECA) raporu kişinin Kanada dışında aldığı eğitimlerin Kanada içindeki denkliği hakkında bilgi verir.

Kanada dışında eğitim almış işgörenin en az Kanada lise denkliği olmalı ya da lise sonrası diploma ya da lisans derecesi olmalıdır. Bu denklik beş seneden önce alınmış ECA raporuyla ispat edilmelidir.

Uluslararası Mezunlar
Programa başvuracak uluslararası öğrencilerin Atlantik eyaletlerinden birinde devlet okulundan en az 2 yıllık diploma, lisans, sertifika ya da meslek eğitimi almış olması gerekiyor. Öğrencinin bu iki sene boyunca tam zamanlı öğrenci olarak okuması ve başvuru yaptığı tarihten en çok son bir yıl içinde mezun olmuş olması gerekiyor.  Mezun olmadan önce son iki yıl içinde öğrencinin okuduğu eyalette en az 16 ay yaşamış olması da istenen diğer bir kriter. Ayrıca öğrencinin eyalette bulunduğu esnada Kanada’da okumak ya da çalışmak için önceden izin almış olması da gerekiyor.

Eyaletlerde alınan eğitimler kesinlikle İngilizce veya Fransızca dil kursları olmaması veya dil kursları alınan eğitim programının yarısından fazla olmaması da gerekiyor. Uzaktan alınan eğitim kısmı normal programın yarısından fazla olmamalıdır.  

Öğrenci okurken burs almamış olmalıdır.

İş Teklifi
Alınan iş teklifi Atlantik eyaletlerinden (New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia veya Prince Edward Island) birinde bakanlıkça kabul edilen işverenlerden birinden olmalıdır. Mevsimlik iş teklifleri kabul edilmez. Ayrıca iş teklifleri eyaletçe gözden geçirilir.

Ulusal Meslek Sınıflandırması (NOC) beceri seviyeleri ve iş teklifindeki işin beklenen süresi daha çok yapılan başvuruya göre değişir.

Eğer yüksek kalifiye iş için iş tekifi veriliyorsa işin NOC beceri seviyesi 0, A veya B olmalı ve iş teklifi en az bir yıllık için düzenlenmelidir.  

Eğer orta kalifiye iş için bir iş teklifi veriliyorsa işin NOC beceri seviyesi 0, A, B veya C olmalı ve iş teklifi belirsiz süreli olarak verilmelidir.

Uluslararası mezunlara verilecek iş teklifleri ise NOC beceri seviyesi 0, A, B veya C olmalı ve en az bir yıllık olarak düzenlenmelidir.

Alınacak iş teklifi daha önce tecrübe sahibi olunan işten olmak zorunda değildir. Fakat yapılan iş teklifindeki meslekte varsa NOC sisteminde belirtilen diğer çalışma gereksinimleri mutlaka edinilmelidir.   

İş teklifini verecek olan işveren LMIA almak zorunda değildir. LMIA belgesi Kanada’da yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin ülkeye yabancı işçi getirmek için alması gereken bir belge.

Dil
Programa başvurmak isteyen adayların İngilizce dilinde en az CLB (4) seviyesinde ve Fransızca dilinde ise niveaux de compétence linguistique canadiens seviyesinde olmalıdır. Ayrıca programa başvuracak aday yukarıda belirtilen İngilizce ya da Fransızca dil seviyesine ulaştığını kabul edilen sınavlardan (TEF, IELTS veya CELPIP) birine girerek ispat etmek zorundadır.

Sunulacak sınav sonuçları iki yıldan önce alınmış olmalıdır.

Minimum Fon Gerekliliği
Bu pilot programına başvuracak adaylar Kanada’ya göçtükten sonra kendilerine bir süre  bakacak kadar paraları olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Göstermek zorunda olacakları para miktarı aile büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Halihazırda Kanada’da yaşayan ve geçerli bir çalışma izni ile çalışanların herhangi bir minimum para miktarı göstermelerine gerek yoktur.

Yerleşim Planı
Kanada’ya tam olarak yerleşebilmeleri için adayların Kanada’ya göç etmeden önce bir ihtiyaçlar değerlendirmesi yaptırmaları gerekiyor. Yapılacak olan değerlendirme sonrasında adaya bir plan sağlanacak ve bu plan adayın yaşayacağı yerdeki toplum hakkında ve diğer ihtiyaçları için nereden yardım alabileceği hakkında bilgi verecek.

Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı hakkında göçmenlik bakanlığı tarafından sağlanan bilgiler özetle bu kadar. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.


Murat Kandemir, Şubat 09 2017

6 Şubat 2017 Pazartesi

Kanada’da Okuyan Çocuklu Yabancı Öğrenciler

Her sene binlerce yabancı öğrenci Kanada’ya okumaya geliyorlar. Bugün size Kanada’ya çocuklarıyla okumaya gelen yabancı öğrencilerden bahsetmek istiyorum. Çoluk çocuk Kanada’ya okumaya giden öğrencilerden. Foto: Gerry Kahrmann/PNG.

Bu öğrenciler diğerlerinden çok farklı. Evliler ve çocukları var. Ve Kanada’da hem çocuklarına bakııyorlar hem de okullarına devam ediyorlar.

Asya’daki Kanada göçmenlik ofisleri Kanada’ya okumaya gelen orta yaş öğrenci sayılarındaki artışı kaydediyorlar. Asya’dan gelen öğrenciler daha çok Metro Vancouver bölgesini tercih ediyorlar.

Yetişkin öğrencilerin Kanada’da okumaya iten sebep ise yine Kanada hükümetinin kendisi. Kanada’nın federal ekspres giriş programı dışında bazı öğrenciler eyalet aday programları sayesinde Kanada göçmeni olabiliyor.

Kanada’ya dünyanın her yanından gelen yabancı öğrenciler çok çeşitli eğitim programlarında öğrenim görüyorlar.

Artık otuzlu yaşlarda çocuk sahibi yabancı öğrenciler de lisans üstü eğitimi için tekrar öğrenci oluyorlar.

Vancouver Sun gazetesinde çıkan bir haberde İzlanda’dan, Bangladeş ve Çin’e kadar çok farklı ülkelerden gelen çocuklu yetişkin öğrencilerin ilginç hikayeleri yayınlandı.

Yetişkin öğrencilerin Kanada’da okuması az rastlanılan bir durum olmamasına rağmen şimdiki trend daha çok eş ve çocuklarıyla Kanada’da okuyan yetişkin öğrenciler. Gazetedeki haber Filipinlerde yapılan eğitim fuarında evli ve çocuklu öğrencilerin okuma izni talebindeki artıştan bahsediliyor.

Bu trend yeni bir norm haline geldi. Kanada’da lisans ve lisans üstü eğitimler Kanada göçmenlik şansını arttırması yüzünden daha çok talep görür hale geldi. Özellikle okulunu bitirmiş, meslek sahibi, evli ve çocuklu yetişkin öğrenciler bu talebin bir kanıtı.

Öğrenci kişinin eşine sorunsuz çalışma izini verilmesi ve çocuklarının lise seviyesine kadar ücretsiz devlet okuluna gidebiliyor olması bu trendi daha da arttırıyor.

Kanada’da bitirilen önlisans, lisans ya da lisans üstü programlar için göçmenlik başvurularında ek puan veriliyor. Bu durum Kanada’da okuyan mezunu göçmenlik başvurusunda daha da avantajlı hale getiriyor.

Eğitim esnasında öğrencinin çocuğu olursa o da otomatik olarak Kanada vatandaşı oluyor.

Metro Vancouver bölgesinde çocuklu yetişkin yabancı öğrenci sayısında muazzam bir artış sözkonusu. Kanada’da okuyan yetişkin yabancı öğrenci artışı Vancouver şehrini Kanada’nın en çok yetişkin yabancı öğrenci sayısının en çok olduğu bölge haline getirdi.

Ülke nüfusunun onda birinin yaşadığı British Columbia eyaleti ve Vancouver şehri Kanada’da okuyan toplamdaki 400.000 civarındaki öğrencinin 130.000’ine ev sahipliği yapıyor.

Vancouver Sun gazetesinde çıkan haber bölgedeki yabancı öğrencilerin nereden geldiği hakkında da bilgi veriyor. Yabancı öğrenciler daha çok Çin’den geliyor. Çin’i Hindistan, Kore, Fransa, Nijerya ve Suudi Arabistan ülkelerinden gelenler takip ediyor.

British Columbia Üniversitesi (UBC) ve Simon Fraser Universitesi (SFU) öğrencilerinin dörtte biri Kanadalı olmayanlardan oluşuyor.

Kanada’da okumanın artı sonuçlarından birisi de öğrenciler okul esnasında hem kültüre hem de ekonomik hayata tam entegre olmuş olarak mezun oluyorlar. Kendilerine göre bir çevresi ve Kanada yaşam tecrübesi sahibi olarak daha rahat iş arıyorlar ve buluyorlar.

Fakat Kanada’da okul okumak hiç te ucuz değil. Yüksek okul ücretleri yıllık 15.000 Kanada dolarından başlıyor. İki yıllık yüksek okul (college) diploma programı ücreti ortalama 30.000 Kanada doları ediyor. Buna yaklaşık 36.000 dolar iki yıllık kira ve yaşam maliyeti de eklendiğinde Kanada’da okumanın tam maliyeti ortaya çıkıyor. Kanada’da okuma bu maliyeti karşılayacak kişilere özel bir yol oluyor.

Bu kadar maliyeti karşılayıp iki yıllık okul bitirenlere üç yıllık çalışma izni otomatik olarak veriliyor. Bu esnada ailenin de statüsü garanti altında olduğundan tüm aile beş yıl Kanada’da statü sahibi olarak yaşayabiliyor. Tüm bu haklar ailenin Kanada göçmeni olmasına yardımcı oluyor.

Kanada’da daha fazla ücret ödeyerek okuyan yabancı öğrencilere mezun olmaları durumunda çalışma izni ve sonrasında göçmenlik şansı verilmesinin dünyada bir benzeri yok.


Murat Kandemir, 06 Şubat 2017

4 Şubat 2017 Cumartesi

Kanada Vatandaşlık Yemin Metnine “Yerli” Ayarı

Kanada vatandaşlık yemininde Yerlilerle ilgili değişiklik öngörülüyor. Foto: Blair Gable/Reuters

Kanada göçmenlik bakanı Ahmed Hussen vatandaşlık seremonisinde kullanılan yemin metninde “yerli halkların sözleşmeleri” revizyonu yapılacağını açıkladı.

Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu tarafından yapılan çağrıda Kanada hükümetine Vatandaşlık Yemini’ni değiştirme talebi yapıldı. Yeminin yeni hali şöyle öngörülüyor:

“Kanada Kraliçesi, Majesteleri Queen Elizabeth II’ye, veliahtlarına ve onun haleflerine sadık ve bağlı kalacağıma ve Yerli halklarla yapılan anlaşmalar dahil Kanada kanunlarını gözeteceğime ve Kanada vatandaşı olarak görevlerimi yerine getireceğime yemin ederim.”

Şu an ki yemin metninde “Yerli halklarla yapılan anlaşmalar dahil” ifadesi bulunmuyor.

Bu revizyon teklifi Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu’nun 2015 yılı Aralık ayında hükümete yaptığı 94 tekliften sadece birisi.

Federal hükümetten istenen bir diğer talepte özellikle Kanada’ya yeni gelenlere verilen “hoşgeldiniz bilgi dosyasına” (welcome kit) Kanada’nın yerli halklarının tarihi hakkında daha fazla kapsayıcı bilgi eklenmesiydi.

Eklenmesi istenen bilgi yerli çocuklarının mecburi ikamete maruz bırakıldığı yatılı okulların ve anlaşmaların tarihini kapsıyor.  

Göçmenlik bakanı Kanada yerli halklarının onurlandırılmasına önem veriyor. Bu onurlandırma hem vatandaşlık sürecinde hem de vatandaşlık politikalarının belirlenmesinde dikkate alınacak.

Kanada’ya yeni gelenlere Kanada geçmişi hakkında tarafsız bilgi verilmesi çok önemli.

Kanada’yı tamamlayan parçalardan birisi olan yerli halkların vatandaşlık yemin metnine ve bilgilendrime kitapçığına eklenmesi çok sembolik ama çok önemli bir adım.

Kanada kolonyal geçmişinde yerli halklarla olan ilişkileri tekrar sorguluyor. Ailelerinden zorla kopartılan yerli çocukları yatılı okullara yerleştirilmiş ve medenileştirilmeye çalışılmıştı. Kanada kolonyal geçmişinde bu uygulamadan ötürü yerlilerden özür dilemişti.

Trudeau hükümeti çocuk refahı ve eğitim finansmanı ve dil ve kültürün korunması gibi yapılan tavsiyelerde federal yetkilerine giren konularda bazı değişiklikler yapmıştı.

Kanada geçmişiyle daha da yüzleşiyor.


Murat Kandemir, 04 Şubat 2017