31 Ekim 2019 Perşembe

Kebek Tecrübe Programına Yeni Kurallar Geldi


Kanada’nın Kebek bölgesi göçmenlerin uygunluk koşullarını yükseltiyor.

Kebek’te okuyan ya da çalışan kişilerin daimi ikamet almak için başvuru yaptığı Kebek tecrübe programında çeşitli değişiklikler yapıldı.

Kebek tecrübe sınıfında (“Programme de l’expérience québécoise” ya da “PEQ”) yapılan değişikliklerin bazıları 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle diğerleri ise yeni yılda yürürlüğe girecek.

Eyalet bu değişikliklerin halihazırda yapılan başvuruları etkileyip etkilemediği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

En önemli değişikliğin işçilere yönelik olarak eyaletçe oluşturulan meslek listesi olması göze çarpıyor.

Yani PEQ programına başvuran işçilerin eyaletin belirlediği meslek listesindeki işlerde çalışmış olması gerekiyor. Ne kadar iş tecrübesi gerektiği ise meslek NOC koduna göre değişiklik gösteriyor.

0, A veya B NOC kodlu tanımlanan mesleklerde çalışanların Kebek’te en az 12 ay iş tecrübesi sahibi olmaları gerekiyor.

C veya D NOC kodlu tanımlanan mesleklerde çalışanların ise eyalette en az 18 ay iş tecrübesi sahibi olmaları gerekmektedir.

PEQ programına başvuracak uluslararası öğrenciler ise Kebek’in eğitim bölümünde A veya B kategorilerinde listelenen eğitim programlarından birinde eğitim almış olmaları gerekiyor.

Öğrencilerin aynı zamanda mezun olmalarının ardından mezun oldukları alanda en az altı ay iş tecrübesi sahibi olmaları da gerekiyor.

Kabul edilen eğitim programları listesi için eyaletin göçmenlik sitesi ziyaret edilebilir.

1 Ocak 2020 itibariyle PEQ programı dil şartları da değişecektir.

Adaylar aşağıdaki üç yöntemlerden birisiyle Fransızca dil yeterliğini gösterebileceklerdir.

-Kabul edilen testlerden birine girerek,
-Meslek örgütünce saptanan standartları taşıyarak ya da,
-Fransızca dilinde en az üç sene lise ya da lise sonrası bir eğitim alarak.

Yeni dil şartı eş sponsorluğunda da istenecek. Hem başvuran kişi hem de eşi Kanada dil seviyesi (CLB) 7 veya 8 civarında Fransızca bildiğini gösterecek.

Murat Kandemir, 31 Ekim 2019   

3.900 Candidates Invited in Latest Express Entry Draw by Canadian Government on October 30


Government of Canada issued more than 70,000 invitations this year.

Canada has held its latest express entry draw on October 30 and issued a total of 3.900 invitations (ITA) to candidates to apply for Canadian permanent residence.

Cut-off score to receive ITA in this draw was 475.  

With the last draw, total of invitations issued through Canada’s Express Entry system reached to 71,700.

The previous draw was held on October 2, 2019 and total of 3.900 ITAs were issued to candidates.

The cut-off score of 475 was an increase of 11 points from the previous draw on October 2.
  
In order to be selected from the Express Entry candidate pool, a job offer is not required.

Serving as Canada’s main source of skilled foreign workers, the federal Express Entry system manages the three economic immigration categories namely the Federal Skilled Worker Class (FSWC), Federal Skilled Trade Class (FSTC) and Canada Experience Class (CEC).

An invitation to apply (ITA) was issued to those selected candidates. Invited candidates received ITAs are expected to complete their permanent residence applications within 60 days.

As of October 25, 2019, total of 131.399 candidates are registered in express entry pool of candidates.   

Candidates who want to immigrate to Canada are entered into the Express Entry pool where they are ranked based on their Comprehensive Ranking System (CRS) scores.

CRS score is based on factors including age, education, skilled work experience and proficiency in English and French Language among others.

There is no need for a job offer to be eligible for the Express Entry candidate pool.

In regular draws from the pool, which regularly happen to be every two weeks, the highest ranked candidates are issued invitation to apply (ITA) for Canadian permanent residence.

A candidate should improve his CRS score in a number of ways. One of them is being nominated by a province. A nomination through Canada’s provincial nominee program is the most valuable in terms of points.

A person with provincial nomination receives 600 points toward their CRS score which almost guarantees and invitiation to apply for Canadian permanent residence status.

Many provinces including British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Mantioba and Ontario have expres entry aligned immigration streams in their provincial immigration programs.

The other way of increasing CRS score is to improve English or French. With improved Language scores (IELTS, TEF, CELPIP etc) candidate can increase his CRS score for sure.

Students who studied in Canada will also get extra points for their minimum of two semesters post secondary education in Canada.

Given Canada’s higher targets for admission in 2019 and 2020, we hope more frequent or larger draws will be held resulting decreasing CRS score.

If you are interested in immigrating to Canada please send your CV’s to us. If you have language scores and education credential assessments (ECA) send them as well to murat_kandemir@outlook.com for a free assessment.

Murat Kandemir, October 30, 2019

Kanada 30 Ekim’de 3900 Kişiyi Göçmen Kabul Etti


Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) bu ayın son çekilişini 30 Ekim’de yaptı ve geçen çekilişte olduğu gibi yine 3.900 kişiyi göçmen olarak kabul etti.

Kabul edilen göçmenlere daimi ikamet başvurularını tamamlayabilmeleri için göçmenlik kabul davetiyesi (ITA) gönderildi.

Bu çekilişte ITA alabilmek için gerekli minimum kabul puanı (CRS) ise 475 oldu.  

IRCC bu ayın ilk çekilişini ise ayın başında, 2 Ekim’de yapmış ve yine en az 3900 kişiye ITA gönderilmişti. Bu çekilişte ITA alabilmek için gerekli CRS puanı ise 464’tü.

Anlaşılan ilk çekiliş tarihi ile son çekiliş tarihi arasının 28 gün olması havuza giren aday sayısını oldukça arttırdı ve bu da CRS puanının 475’e çıkmasına sebep oldu.

Federal göçmenlik aday havuzunda kayıtlı olup ITA alanlar göçmenlik başvurularını tamamlıyorlar.  

En son çekilişle birlikte aday havuzundan seçilmek için gerekli kabul puanı ise 475 olarak belirlendi.

IRCC’nin, son iki çekilişte seçtiği aday sayısının 3.900 olması dikkat çekti. Son iki çekiliş öncesinde seçilen adaylar genelde 3.600 olmaktaydı.

2018’in son ve 2019’un ilk çekilişlerinde her bir çekilişte 3.900 aday seçiliyordu. Fakat 10 Temmuz, 24 Temmuz ve 13 Ağustos, 20 Ağustos, 4 Eylül ve 18 Eylül’de yapılan seçmelerin her birinde 3.600’ar kişi seçildi. 2 Ekim’de ve yaptığı çekilişte aday sayısı tekrar 3.900’e çıkmış oldu.

IRCC her ay en az iki ayrı çekiliş yapıyor ve belirlediği sayıda göçmeni federal göçmen aday havuzunda kayıtlı adaylardan seçiyor.

25 Ekim 2019 itibariyle Kanada’ya gitmek isteyen göçmenlerin kayıt olduğu aday havuzunda seçilmeyi bekleyen kayıtlı aday sayısı 131.399 oldu. Bu sayı da Kanada göçmenlik programının ne kadar popüler olduğunun kanıtı. 

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 30 Ekim 2019

30 Ekim 2019 Çarşamba

Kanada Liberal Azınlık Hükümetinin Göçmenlik Vaatleri

Kanada’nın Liberal parti lideri Justin Trudeau kampanya döneminde göçmenlik konusunda bazı seçim vaatlerinde bulunmuştu. Genel olanların dışında bu vaatlerin en önemlilerinden birisi de belediyelerin ekonomik göçmenleri sponsor edebilmelerine olanak yaratmaktı.  

Seçimler sonrasında ancak azınlık hükümeti kurabilecek olan Liberal hükümetin hangi göçmenlik vaatlerini yerine getirebileceği merak konusu oldu. Şimdiki parlamento sayısında ya NDP ya da Blok Kebek partisi anahtar rolü üstleniyor.

Liberallerin yaptığı vaatlerin birisi de ABD ve Kanada arasında yürürlükte olan Üçüncü Güvenli Ülke Anlaşmasını (STCA) modernize etmekte vardı.

Üçüncü Güvenli Ülke Anlaşması 2017 yılından bu yana Kanada’ya gelen sığınmacı sayısının artmasıyla tekrar tartışmalı hale geldi. Bu anlaşma ile sığınmacılar sınırda ve hatta Kanada’nın yasal olmayan giriş noktalarından giriş yaparak siyasi sığınma hakkı başvurusu yapabiliyorlar.

Trudeau ve Liberaller STCA’da yapılacak değişikliklerin sınır güvenliğini arttıracağı ve Kanada’nın iltica sistemini daha iyi hale getireceğini iddia ettiler.

STCA anlaşmasının bu yönde revize edilmesi Donald Trump’ın daha fazla göçmen ya da sığınmacının ABD içinde tutulmasını istemek anlamına geliyor. Oysa Donald Trump’ın göçmen ve mülteci adaylarına yaklaşımı oldukça belli.

Ayrıca NDP ve Blok Kebek partilerinin STCA’nın askıya alınması talebinde bulunması da unutulmamalı. Bu partiler STCA anlaşmasının ABD’nin iltica sisteminin iyileştirilmesine kadar geçici olarak durdurulmasını istiyor.

Liberal azınlık hükümet için en önemli parti haline gelen NDP parti lideri Jagmeet Singh ABD’den Kanada’ya gelen ve Trump yönetimi tarafından oldukça mağdur edilen mülteciler için ABD’nin artık güvenli ülke olmadığına inanıyor.

Seçim öncesinde ve süresince Liberaller açık bir şekilde göçmenlerin Kanada’nın ekonomik büyümesi için çok önemli olduklarında bahsettiler.

Liberallerin göçmenlik planına göre 2021 yılına kadar senede kabul edilecek göçmen sayısı 350.000 ile 400.000 arasında olacak. Bu sayıya ekonomik sınıf, aile sınıfı ve mülteciler sınıfından alınacakların sayısının arttırılmasıyla ulaşılacak.

Bütçe detaylarında da sınır güvenliği ve mülteci işlemlerinde kullanılacak 1.2 milyar doların ayrıldığı duyurulmuştu.

Ayrılan bu miktar özellikle birikmiş iltica talep dosyası sayısının azaltılmasında kullanılacak. Eylül sonu itibariyle şu ana kadar sonuçlandırılması beklenen sığınmacı dava sayısı 79.000’larda bulunuyor.

Liberallerin en büyük vaatlerinden birisi de küçük yerleşim birimlerinin göçmenlikten daha fazla pay almasıydı.

Bu kapsamda belediye göçmen programı oluşturulacağını ve bu program için 5.000 kota ayrılabileceği duyurulmuştu. Bu program sayesinde küçük olan bölge ve kasabalar kendi işgücü pazarı eksikliklerini giderebilecekler.

Liberaller ayrıca Atlantik göçmenlik pilot programına ek 5.000 kota konulacağı sözünü de vermişti.

Azınlık hükümetinin kurulup bu vaatleri nasıl gerçekleştireceğini zamanla göreceğiz.

Murat Kandemir, 30 Ekim 2019   

Atlantik Üniversitelerinde Okuyan Yabancı Öğrenci Sayısı Artıyor


Kanada’nın Atlantik bölgesinde yer alan üniversitelere okumaya gelen yabancı öğrenci sayısı yıldan yıla yüzde 20 artış gösterdi.

Atlantik üniversiteleri derneği (Association of Atlantic Universities) tarafından Nova Scotia (NS), New Brunswick, Nefoundland and Labrador (NL) ve Prince Edwards Islan (PEI) deki 16 üniversitenin katkısıyla yapılan ankete göre Atlantik eyaletlerindeki üniversitelerde 2019 ve 2020 akademik yılı için yabancı öğrenci kayıtları yüzde dört artış göstermiş.

Ankete katılan tam zamanlı lisans ve lisans üstü öğrenci sayısı 77,778. Bu öğrencilerin 19,037’si yabancı öğrenci.

Yıl bazında baktığımızda uluslararası öğrenci sayısında yüzde 20 artış görüldü. Geçen seneye göre bu sene 3.200 daha fazla yabancı öğrenci kayıt yaptırmış.

Atlantik üniversiteleri son dönemde daha fazla yabancı öğrenci çekebilmek için çaba gösterdi ve her sene gittikçe artan yabancı öğrenci sayısı da bu çabanın sonucu.

Ankete katılan yabancı öğrencilerin yüzde 65-75’i mezuniyetlerinin ardından Atlantik Kanada bölgesinde yaşamaya niyetli olduklarını belirtti.  

Dernek anketine göre Nova Scotia’daki yabancı öğrenci sayısı yüzde 5.8 artmış ve bu artışın en önemli kısmı ise Cape Breton Üniversitesi’ne kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısının yüzde 38 artışından geldi.

New Brunswick’te ise kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı sadece yüzde 0.8 civarında artış gösterdi. New Brunswick Üniversitesinin yabancı öğrenci sayısı yüzde 1 oranında düşüş gösterdi.

Newfoundland and Labrador’da faaliyet gösteren Memorial Üniversitesi kayıtları ise yüzde 2.7 artış gösterdi.

Prince Edward Island’ta ise durum benzer özellikle taşıyor. Yabancı öğrenci kayıtları Prince Edward Island’ta ise yüzde 5.8 civarında arttı. Prince Edwards Island Universitesine gelen yabancı öğrenci sayısının geçen seneye göre yüzde 18 arttığı tespit edildi.

Murat Kandemir, 30 Ekim 2019    

29 Ekim 2019 Salı

Nova Scotia Eyaleti Federal Aday Havuzundan Hemşire Alımı Yaptı


Kanada’nın Atlantik bölgesinde yer alan Nova Scotia (NS) eyaleti 28 Ekim’de federal göçmen aday havuzundan hemşire alımı yaptı.

Yapılan seçimler özellikle hemşire ya da psikiyatr hemşireleri arasından seçildi.

Seçilen tüm hemşireler Kanada’nın federal göçmenlik sistemi olan ekspres giriş (Express entry) sisteminde kayıtlı yabancı hemşireler arasından yapıldı.

Kanada’nın federal hükümeti tarafından işletilen ekspres giriş (express entry) göçmenlik sistemi ülkenin federal kalifiye işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye zanaatkar sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) programları vasıtasıyla yabancı göçmenlerin başvurularının işlendiği bir sistemdir.

Seçilen hemşireler NS’nin kendi işlettiği eyalet aday göçmenlik programı (PNP) kapsamında işletilen işgücü pazarı öncelikleri alt kategorisi (labour market priorities stream) ile kabul edildiler. Bu kategori ile eyalet kendi işgücü pazarında ihtiyacı hissedilen işgörenleri eyalete kabul ediyor.

Federal sistemde kayıtlı ekspres giriş göçmen adayları eğer herhangi bir eyalet tarafından aday gösterilirse federal sistemde sahip oldukları aday puanlarına ek 600 puan kazanmakta ve bu puan seviyesi onların federal sistemde hemen seçilmesine olanak vermektedir.

Bu çekiliş 2019 yılında Nova Scotia’nun işgücü pazarı öncelikleri kategorisinde düzenlediği beşinci çekiliş olmaktadır. Önceki çekilişlerde marangozlar, okul öncesi öğretmenler, finans denetçileri, muhasebeciler ve Fransızca konuşan göçmen adayları kabul edilmişti.

28 Ekim’de seçilen hemşireler aşağıdaki kriterleri taşıyanlar arasından seçildiler:

3012 NOC meslek kodlu kayıtlı hemşire ya da kayıtlı psikiyatr hemşiresi olarak çalışıyor olmak,
En az 3 yıl ve daha fazla iş tecrübesine sahip olmak,
Kanada dil seviyesi (CLB) 8 ve üzeri İngilizce veya Fransızca dil seviyesine sahip olmak,
En az 3 yıllık lisans derecesine sahip olmak,
Kanada federal ekspres giriş aday havuzunda kayıtlı olmak,

Kabul edilerek kendilerine davetiye gönderilen hemşireler önce Nova Scotia eyalet aday programına (NSNP) kayıtlarını yapacaklar daha sonra kendilerine aday göçmenlik sertifikası düzenlenecek. Aday sertifiklarını alan hemşireler federal ekspres giriş sisteminde daimi ikamet başvurularını tamamlayacaklar.

Murat Kandemir, 29 Ekim 2019

Atlantik Kanada Bölgesi Göçmenlik Devrimi Yaşıyor


Kanada’nın Atlantik bölgesinde yer alan Newfoundland and Labrador (NL), Prince Edward Island (PEI), Nova Scotia (NS) ve New Brunswick (NB) eyaletlerine yerleşen göçmen sayısı son 20 yılda oldukça fazla arttı.

2011 ve 2016 yılları arasında Atlantik Kanada nüfus artışının en az olduğu bölgeler olarak göze çarptı. Az göçmen alımı nüfus artışının önündeki engellerden birisiydi.

Nüfus artışı Atlantik Kanada bölgesinde ekonomik büyüme için gerekli unsurlardan birisi. Bunun farkında olan Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia ve New Brunswick eyaletleri daha fazla göçmen almak için ellerinden geleni yapmaya başladılar.

Atlantik eyaletleri daha fazla göçmen almak için yaptığı çabalarının meyvelerini görüyorlar. Tüm Kanada’nın yüzde 6.5’i nüfus oranına denk olan bölge 2000’li yıllarda Kanada’ya gelen tüm göçmenlerin sadece yüzde birini bölgelerine çekebiliyorlardı.

Son zamanlarda ise bölgeye yerleşen göçmen sayısında artış görülmektedir. 20 yıl öncesine kadar yılda yaklaşık 3.000 göçmen çekebilen Atlantik bölgesi bugün yılda yaklaşık 14.000 göçmen çekiyor.


Saskatchewan ve Manitoba dahil Atlantik bölgesindeki tüm eyaletler göçmen sayısını arttırabilmek için eyalet aday göçmenlik programlarına (PNP) güveniyorlar.

Eyaletler kendi oluşturdukları göçmenlik programları (PNP) sayesinde istedikleri nitelikteki göçmenleri kabul edebiliyorlar.

PNP’ler küçük eyaletlerin daha fazla göçmen kazanabilmelerine olanak vermesi için 1999 da yürürlüğe kondu. 1999 yılında New Brunswick eyaleti bölgede PNP programı oluşturan ilk eyalet olarak öne çıktı. Onu aynı yıl Newfoundland and Labrador takip etti. Prince Edwards Island ve Nova Scotia eyaletleri de sırasıyla 2001 ve 2003 yıllarında kendi PNPlerini oluşturdular.

2017 yılında Atlantik göçmenlik pilot programı (AIP) oluşturuldu ve bölgedeki eyaletlere daha fazla göçmen kazanılması hedeflendi. AIP oluşturulduğundan bu yana 4.200 yeni göçmen Atlantik eyaletlerine yerleşti.

Kısacası AIP ve PNP şu anda bölgeye giden göçmenlerin çoğunluğunun kullanabildiği ana programlar olarak göze çarpıyor.

Newfoundland and Labrador yeni gelen göçmenleirn yüzde sekseni için AIP ve PNP’ye borçlu.

PNP programları PEI’ye yerleşen göçmenlerin yüzde 90’ı tarafından kullanıldı. 2018 ve 2019 kayıtlarına göre PNP yöntemini kullanan göçmen sayısı azalmış olmakla birlikte AIP programı ile gelen göçmen sayısı iyice artış gösterdi.

AIP ile PEI’ye gelen göçmen sayısı 2019 yılının ilk dokuz ayında 235 oldu. 2018 yılında ise bölgeye gelen göçmen sayısı 200 olarak kayıtlara geçti.

Nova Scotia da ise AIP oldukça kullanılan bir yol. 2019 yılının ilk dokuz ayında 1.000 yeni göçmen NS’ye AIP ile yerleşmiş. Bu sayı 2018 yılında sadece 375’ti.

AIP ve PNP göçmen alım kotalarının yükselmesi de gelen göçmen sayısını arttırdı. PNP ve AIP programları sayesinde Nova Scotia’ya 2018 yılında toplamda 6.000 göçmen yerleşti.

New Brunswick’te de göçmen artışı yaşanıyor. AIP’den en çok fayda gören eyalet olan NB’ye yerleşen göçmen sayısı 2019 yılında şu ana kadar 1.200 oldu. Bu eyalete yerleşen göçmen sayısı geçen sene 4.600 oldu ve bu sene bu sayının 5.000’i geçmesi bekleniyor.

Tüm bu bulgular gösteriyor ki AIP ve PNP bölgede bir göçmenlik patlaması yarattı. Gelen göçmen sayılarının artmasıyla bölge göçmenlikten daha fazla fayda sağlamış oldu.

Murat Kandemir, 29 Ekim 2019  

28 Ekim 2019 Pazartesi

Kebek Eyaleti 169 Kalifiye Göçmeni Kabul Etti


Kanada’nın Kebek eyaleti düzenlediği son elemede 169 yabancı kalifiye işçiyi yeni göçmenleri olarak kabul etti.

Elemeler Kebek eyaletinin geçtiğimiz temmuz ayında başlattığı Arrima portalı üzerinden gerçekleştirildi.

Arrima ile şu ana kadar kabul edilen göçmen sayısı 1,595’i buldu.  

Arrima sayesinde Kebek eyaleti kendi bölgesi için istediği niteklikte yabancıları göçmen olarak kabul ediyor.

25 Eylül’de yapılan elemenin detayları geçtiğimiz gün (25 Ekim) açıklandı. Kebek göçmenlik bakanlığı seçilen kişilerin daha önceden iptal edilen 16.000 Kebek kalifiye göçmen programı (QSWP) başvuru sahiplerinden olduğunu duyurdu.

Kebek’in göçmenlik yasası 16 Haziran 2019 itibariyle revize edilmiş ve QSWP programına başvuru yapmış fakat sonuçlandırılmamış başvurular toptan iptal edilmişti.

25 Eylül’de kabul edilenler Arrima portalına kayıt yaptıranların içinden seçildi. 4 Temmuz’dan bu yana Kebek tarafından kabul edilen ve Arrima’ya kayıtlı QSWP adayları sayısı 1,595’e ulaştı.

2018 yılında kamuoyuna duyurulan Arrima portalı, Kebek eyaleti kalifiye işçi programına (QSWP) başvuracak adayların eski sistem olan kağıt başvuru yapmak yerine çevirim içi profil oluşturarak başvuruların kabul edildiği bir portaldır. Kebek’e yerleşmek isteyen yabancılar bu portala kayıt yaptırıyor ve EOI denilen bu kayıtla eyaletle ilgilendiklerini gösteriyorlar.

EOI ile eyaletin QSWP programı ile seçilenlere Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapabilmeleri için eyalet aday sertifikası (QSC) düzenleniyor.

Kebek’e yerleşmek isteyen adaylar Arrima’da hesap oluşturuyorlar ve EOI kaydı oluşturulduktan sonra aldıkları puana ve diğer kriterlere göre havuzda sıralandırılıyorlar.

Arrima aday havuzunda kayıtlı adaylar arasında eyaletin işgücü pazarı ihtiyaçlarına göre belirli aralıklarla yabancı adaylar göçmen olarak seçiliyorlar.

Havuzdan seçilen adaylara CSQ belgesi düzenleniyor ve Kebek’ten bu belgeyi alan adaylar Kanada’nın federal bakanlığına daimi ikamet başvurularını yapabiliyorlar.

Murat Kandemir, 28 Ekim 2019    

4 Ekim 2019 Cuma

3.900 Candidates Invited in Latest Express Entry Draw by Canadian Government on October 02


Canadian has held its latest express entry draw on October 2, 2019 and issued a total of 3.900 invitations (ITA) to candidates to apply for Canadian permanent residence.

The October 2 draw was the largest since January 2019.

With the latest draw, 300 more ITAs are issued over the six previous draws but CRS (Comprehensive Ranking System) score required to be selected increased.
   
The minimum required score in this draw was 464. This is two points higher than the previous draw which was held on September 18. In the previous draw 3.600 candidates received ITA.

In order to be selected from the Express Entry candidate pool, a job offer is not required.

Serving as Canada’s main source of skilled foreign workers, the federal Express Entry system manages the three economic immigration categories namely the Federal Skilled Worker Class (FSWC), Federal Skilled Trade Class (FSTC) and Canada Experience Class (CEC).

An invitation to apply (ITA) was issued to those selected candidates. Invited candidates received ITAs are expected to complete their permanent residence applications within 60 days.

As of September 27, 2019, total of 123.423 candidates are registered in express entry pool of candidates.   

Candidates who want to immigrate to Canada are entered into the Express Entry pool where they are ranked based on their Comprehensive Ranking System (CRS) scores.

CRS score is based on factors including age, education, skilled work experience and proficiency in English and French Language among others.

There is no need for a job offer to be eligible for the Express Entry candidate pool.

In regular draws from the pool, which regularly happen to be every two weeks, the highest ranked candidates are issued invitation to apply (ITA) for Canadian permanent residence.

A candidate should improve his CRS score in a number of ways. One of them is being nominated by a province. A nomination through Canada’s provincial nominee program is the most valuable in terms of points.

A person with provincial nomination receives 600 points toward their CRS score which almost guarantees and invitiation to apply for Canadian permanent residence status.

Many provinces including British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Mantioba and Ontario have expres entry aligned immigration streams in their provincial immigration programs.

The other way of increasing CRS score is to improve English or French. With improved Language scores (IELTS, TEF, CELPIP etc) candidate can increase his CRS score for sure.

Students who studied in Canada will also get extra points for their minimum of two semesters post secondary education in Canada.

Given Canada’s higher targets for admission in 2019 and 2020, we hope more frequent or larger draws will be held resulting decreasing CRS score.

If you are between 18-35 years old and have at least a bachelor degree with minimum one year of skilled work experience and having good command of English and/or French you are a good candidate for Canada immigration.

Let’s say you are 32 years old with a master’s degree and have been working as an engineer for three years. You took and IELTS exam and scored 8 in each category. Your CRS score would be 462 which would have been high enough to obtain and ITA in the last draw. 

If you are interested in immigrating to Canada please send your CV’s to us. If you have language scores and education credential assessments (ECA) send them as well to murat_kandemir@outlook.com for a free assessment.

Murat Kandemir, October 4, 2019

Kanada 2 Ekim’de 3900 Kişiyi Göçmen Kabul Etti


Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) 2 Ekim’de en az 464 ve üzeri göçmen adayı puanı (CRS) olan 3900 kişiye davetiye (ITA) gönderdi. Federal göçmenlik aday havuzunda kayıtlı olup ITA alanlar göçmenlik başvurularını tamamlıyorlar.   

Geçtiğimiz ayın son seçmeleri 18 Eylül’de yapılmış ve 3.600 kişi göçmen olarak kabul edilmişti. Bu çekilişte ITA alabilmek için gerekli CRS puanı ise 462 olarak belirlenmişti.   

IRCC, geçen ayın ilk çekilişini ise 4 Eylül’de yapmış ve toplamda yine 3600 kişiyi göçmen olarak kabul etmişti. ITA alabilmek için gerekli minimum kabul puanı ise 463 olarak belirlenmişti.  

En son çekilişle birlikte aday havuzundan seçilmek için gerekli kabul puanı ise 464 olarak belirlendi.

IRCC, son altı çekilişte 3.600 kişiyi göçmen olarak seçerken 2 Ekim’de seçilen aday sayısının 3.900 olması dikkat çekti.

IRCC her ay en az iki ayrı çekiliş yapıyor ve belirlediği sayıda göçmeni federal göçmen aday havuzunda kayıtlı adaylardan seçiyor.

2018’in son ve 2019’un ilk çekilişlerinde her bir çekilişte 3.900 aday seçiliyordu. Fakat 10 Temmuz, 24 Temmuz ve 13 Ağustos, 20 Ağustos, 4 Eylül ve 18 Eylül’de yapılan seçmelerin her birinde 3.600’ar kişi seçildi. 2 Ekim’deki çekilişte aday sayısı tekrar 3.900’e çıkmış oldu.

27 Eylül 2019 itibariyle Kanada’ya gitmek isteyen göçmenlerin kayıt olduğu aday havuzunda seçilmeyi bekleyen kayıtlı aday sayısı 123.423 oldu. Bu sayı da Kanada göçmenlik programının ne kadar popüler olduğunun kanıtı. 

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 04 Ekim 2019