30 Eylül 2016 Cuma

Kanada Ekspres Giriş Sisteminde İş Tecrübesi Hesaplanması

Kanada’nın yeni ekspres giriş sistemine başvuru yapabilmek için diğer şartların yanında adayların en az bir yıllık iş tecrübesi olması gerekmektedir. Bu bir yıllık iş tecrübesinin nasıl hesaplandığı da bazen kafa karıştırmaktadır.
Öte yandan Kanada içinde edinilen iş tecrübesi de Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) programı altında ekspres giriş sisteminde kullanabilmektedirler. Tecrübe süresi gösterilirken makul bir yıllık izin ya da tatil izni (vacation time) süresi iş tecrübesinin içinde sayılır.
Bazen şu tür sorular akla gelebilir. Örneğin kişi hiç tatil yapmamışsa 52 hafta öncesinden başvuru yapabilir mi?
Şimdikinin aksine eskiden kağıt temelli başvurularda CEC programı kapsamında Kanada iş tecrübesi olan kişi Kanada dışında başvuru yaptığında bu tecrübeden 600 ek puan alabiliyordu. Şimdi ise başvuran kişinin çalışma izni süresi geçmişse bu iş tecrübesinden ek puan alıyorlar fakat bu puan 600 kadar yüksek olmuyor.
CEC programı altında kabul edilecek tam zamanlı işin (full-time work) istihdam süresi aylık bazda ve haftada 30 saatlik çalışma süresine göre hesaplanıyor.
Bu hem mevzuatta hem de yönetmeliklerde böyle belirtilmiş. İlgili mevzuatın 87 inci Maddesi 1(2) paragrafına göre:
(2) Yabancı işçi aşağıdaki durumda Kanada tecrübe sınıfından sayılır:
(a) Daimi ikamet başvurusu yapıldığı tarihten geriye dönük üç sene içinde Kanada’da yabancılara yasaklanmış meslekler hariç olmak üzere Ulusal Meslek Sınıflandırmasına (NOC) göre beceri tipi 0 olan Yöneticilik Mesleklerinde veya beceri tipi A veya B olan bir ya da birden fazla işte en az bir yıllık iş tecrübesi ve ya tam zamanlı iş süresine denk iş tecrübesi edinmiş olanlar.
Yönetmeliklerde ise Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) bunu “bir kişinin 12 ay iş tecrübesi edinmesi gerekir” şeklinde tercüme ediyor. Yani başvuran kişi gerekli full-time iş tecrübesini tatil yapmayarak ya da başka sebeplerle (örneğin haftada 45 saat çalışarak) bir seneden az bir zamanda gerçekleştirse bile bir yıllık iş tecrübesinin sayılması için 52 haftanın geçmesi gerekiyor.
CEC kapsamında iş tecrübesinden puan almak isteyen göçmen adayının en az 12 aylık tam zamanlı iş tecrübesi (ya da buna denk yarı zamanlı iş tecrübesi) olması gerekiyor.
Kanada içinde bulunan ve geçerli çalışma izni (LMIA belgeli) olan kişiler çalışma izinleri geçerli olduğu müddetçe ekspres giriş sisteminde ek 600 puan alabilirler.
Başvuru yapıldığı esnada çalışma izni geçerliliğini kaybettiğinde kişi ekspres giriş sisteminde 600 puan alamıyor. Göçmen adayı Kanada’da edindiği iş tecrübesi sebebiyle Kanada’dan ayrılsa bile üç yıllık zaman süresi içinde 600 kadar olmasa bile CEC programı kapsamında ek puan alabiliyorlar.
Murat Kandemir, 30 Eylül 2016   

29 Eylül 2016 Perşembe

Kanada’ya Giriş Yapan Göçmenlere Daimi İkamet Kart Teslimi

Her sene çeşitli göçmenlik programları kapsamında kabul edilen yüzbinlerce yeni göçmen Kanada’ya yerleşiyor. Bu yazımızı Kanada’ya giriş yapan yeni göçmenlere verilecek olan daimi ikamet kartları (permanent resident cards) teslimi üzerine yazdık.
Kanada’ya giriş yapan yeni göçmen önce ayrı bir daimi ikamet kartı başvuru yapmasına gerek olmadığını bilmelidir.
Ülkeye giriş yapan yeni göçmenler yetkililere Kanada’da  ev adresi göstermek durumundadırlar. Girerken gösteremiyorlarsa yer bulduktan sonra göçmenlik bakanlığına (CIC) online olarak bildirmeleri gerekiyor. Adres bilgisi kişinin göçmen olmasından itibaren 180 gün içinde bakanlığa bildirilmesi zorunlu. Bakanlık göçmenlerin ev adresi bilgisini bu sürede almaz ise onlara düzenlene daimi ikamet kartlarını iptal edecektir. Kartları iptal edilen göçmen yeni bir ücret ödeyerek PR kartı başvurusu yapması gerekecektir.
Göçmenler Kanada ev adresi bilgisini bakanlığın online hizmetlerinden faydalanarak iletilebilirler. Online adres bilgisi beş işgünü içinde aktif hale gelecektir. Göçmenlerin adres ve diğer bilgilerini güncellemesi çok önem arzeder.
CIC tarafından düzenlenen PR kartı alabilmek için Kanada’ya giriş yaptıktan 180 gün içinde bir adres bilgisi istendiği durumlarda online hizmet kullanılabilir.
Adres teyidi yapılırken sizden başvurunun kopyası, ödeme makbuzu ya da CIC’den gelen resmi mektup istenebilir. Adres teyidi yapıldıktan sonra CIC tarafından düzenlenmiş PR kartları bu adrese gönderilir.
Daimi ikamet kartının (PR card) daimi ikamet statüsü (permanent residency status) olan kişilere düzenlendiğini hatırlatalım. Kartlar Kanada’ya giriş yaptıktan sonra CIC’ye bir adres belirtilmesinin ardından göçmenin ev adresine gönderilir. Göçmen Kanada vatandaşı oluncaya kadar Kanada giriş-çıkışlarında bu kartı kullanacaktır. Kanada vatandaşı olan göçmenlerin daimi oturum statüsü iptal edilir ve ellerindeki karta el konulur.
PR kartı herhangi bir sebeple kaybedildiğinde, süresi bittiğinde ya da kullanılamayacak derecede zarar görmüşse yeni bir PR kart başvurusu yapılmalıdır. Kanada içinde PR kart yenileme işlemleri online olarak ta yapılabilir. Kanada dışında daimi ikamet kartını kaybeden göçmenler tekrar Kanada’ya dönebilmek için bulundukları ülkedeki Kanada konsololsuk veya elçilikten daimi ikamet seyahat dokümanı (PRTD) almak zorundadır.
Verilen PR kartlarının geçerlik süresi genel olarak beş yıldır. Bazı durumlarda göçmene bir yıllık PR kartı verilebilir. PR kartı üzerindeki son kullanma tarihine kadar geçerlidir.
Sadece belli durumlarda PR kart başvurusu yapabilirsiniz. Eğer kartınızı Kanada’ya giriş yapmanızın ardından 180 gün içinde alamamışsanız, halihazırda kullandığınız kartınızın süresi geçmişse ya da bitmesine 9 aydan daha az bir süre kalmışsa, kartınızı kaybettiyseniz, çaldırdıysanız ya da kartınız kullanılamayacak hale geldiyse ve son olarak isminizde resmi bir değişiklik olduysa ve kartınızı yeni isminizle çıkarmak istiyorsanız PR kart başvurusu yapabilirsiniz.
Bu senaryoların dışında bir durumda iseniz PR kart başvurunuz reddedilebilir. Düzenlenen PR kartları sadece Kanada adresine gönderilmektedir.
PR kartlarının yeni göçmenin adresine gelmesi en çok bir buçuk ayı bulmaktadır. Kart yenileme süresi ise Kanada içinde iki aylık bir süreye tekabul etmektedir.
Kanada’ya giriş yaptıktan sonra Kanada ev adresinizi en kısa zamanda CIC’ye bildirin. Kartınızı mutlaka alın ve göçmen olmanın tadını çıkarın.

Murat Kandemir, 29 Eylül 2016     

26 Eylül 2016 Pazartesi

Kanada Doğum Turizmi Pasaportu Problemi

Kanada vatandaşları ve göçmenlerinin dışında ülkede bulunan turistlerin Kanada’da doğan çocukları da Kanada vatandaşı sayılıyorlar. Doğumla vatandaşlık veren diğer bir ülke de ABD. ‘Doğum turizmi’ de denen bu uygulamayla bu iki ülkede geçici olarak bulunan turistlerin doğan çocuklarına direk vatandaşlık verilmesi bazıları tarafından göçmenlik sahtekarlığı olarak sayılıyor.
Bu iş bir sektör haline geldi. Örneğin Richmond Hastanesi doğum ünitesinde doğan her altı çocuktan birisi turist çocuğu.
Yabancılar Kanada’ya sırf çocuk doğurmaya geliyorlar. Doğan çocuk tüm haklarıyla birlikte direk Kanada vatandaşı oluyor.
Yabancılar doğum yapacakları hastanenin yanında kalıyorlar. Kanada’nın ulusal National Post gazetesi Temmuz ayında bununla ilgili bir haber yaptı ve sadece British Columbia eyaletinde 26 özel bakım evinde yabancı hamile kadınlara hizmet verildiği belirtildi.
Tabi bunun için ciddi miktarlarda paralar ödeniyor. İnsan kaçakçılığına benzer tarafı olması bir yana bazen doğum yapılan hastanenin masrafları bile ödenmiyor.
Kanada vatandaşı olan çocukların aileleri isterlerse çocuklarını Kanada okullarına kayıt yaptırabiliyorlar. Çocuklar Kanadalı oldukları için ücretsiz sağlık ve diğer tüm sosyal programlardan yararlanabiliyorlar.
Doğum turizmi ile Kanada vatandaşı olan çocuklar 18 yaşlarına bastıktan sonra anne-babalarına sponsor olabiliyor ve diğer şartların sağlanmasıyla anne ve babalar vatandaş olabiliyorlar.
Kanada’nın sosyal güvenlik ağına ne tür etkileri olacağı henüz net araştırılmış bir konu olmamakla birlikte doğumla vatandaşlık verilmesi ve bunun artık bir sektör haline gelmesi bazı kişileri oldukça endişelendiriyor.
Anne ve/veya babası Kanada vatandaşı ya da göçmeni olanlar hariç olmak üzere doğumla Kanada vatandaşlığının verilmesi uygulamasının sonlandırılmasını amaçlayan ulusal bir imza kampanyası Richmond’da yaşayan aktivist Kerry Starchuk tarafından başlatıldı. Kerry Starchuk’un yaşadığı Richmond bölgesi yabancıların ev aldığı ve turistlere hizmet veren özel doğum evlerinin olduğu bölge. İmza kampanyası ayrıca Richmond Bölgesi Milletvekili Alice Wong tarafından da destekleniyor.
Kampanya 14 Ekim’e kadar imzaya açık bulunuyor. Online olarak imza atılabiliyor. İmza kampanyası Kanada Parlamentosu internet sayfasında e-397 (Kanada vatandaşlığı) koduyla yayınlanıyor.
İmzalanması çağrısında bulunan kampanya metninde Kanada kanunlarının her türlü suistimale açık ve halk arasında “doğum turizmi” olarak adlandırılan uygulamasıyla Kanada’da herhangi bir statüsü olmayan yabancıların çocuklarının otomatik olarak vatandaşlık kazandığı ve bunun derhal uygulamadan kaldırılması istendi.
Metinde çoğu gelişmiş ülkelerde doğumla vatandaşlık verilmesi uygulaması suistimal edilmesi sebebiyle kaldırılmış olduğunun altı çizildi. Doğum turizmi ile vatandaş olan çocuğun otomatik olarak Kanada sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik programlarından yararlanarak ve sonrasında anne-babasına sponsor olarak Kanada vergi mükelleflerine aşırı maliyeti olduğu kaydedildi.
Çevrimiçin açılan imza kampanya 14 Ekim 2016’ya kadar açık. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin kişi imza attı.  
Ülkede doğum yabancıların çocuklarının otomatik Kanada vatandaşı olması çok kolayken Kanada dışında doğan ikinci jenerasyon Kanadalıların vatandaşlık alamaması uzmanlar tarafından tartışılııyor. Hukuk uzmanları bu kanunun adil olmadığı ve ülkenin vatandaşlık kurallarının net olduğu görüşünde.
Kanada vatandaşlık mevzuatı son yıllarda oldukça değişti. Son değişikliklerle birlikte Kanada yurttaşlık kanunlarının gördüğü değişimlerin tarihsel gelişimi şöyle özetlenebilir.
22 Mayıs 1868 tarihli Uyruklaştırma Yasası (Naturalization Act) ile 1947 öncesine kadar Kanada’da doğan herkes teknik olarak Britanya tebaasından sayıldı.
Kanada Vatandaşlık Yasası (Canadian Citizenship Act)  1 Ocak 1947’de yürürlüğe girdi ve Britanya tebabiyeti dışında Kanada vatandaşlığını resmi olarak kabul etti. Kanun aynı zamanda Kanadalı bir ebeveyni olan ve yurtdışında doğanların  vatandaş olma şartlarını belirledi.
Vatandaşlık Yasası (Citizenship Act) 15 Şubat 1977’de yürürlüğe girdi ve çifte vatandaşlığı kabul etti ve özellikle Britanyalı tebaa özel statülerini kaybettiler. Yasa aynı zamanda ‘28 yıl kuralı’nı tanıttı. Buna göre yurtdışında doğmuş Kanadalı ebeveyni olan ve kendileri de yurtdışında doğmuş Kanadalıların 28 yaşından önce vatandaş olabilmeleri için gerekli kuralları oluşturdu.
23 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren C-14 Yasası Kanadalı ebeveynlerin ülke dışında doğan çocuklarına ve onların evlat edindikleri çocuklarına daimi ikamet statüsünü atlayarak direk Kanada vatandaşı olma hakkı verdi.
C-37 Yasası 17 Nisan 2009’da yürürlüğe girdi ve Kanun, savaş gelinlerine ve yurtdışında görev yapan asker veya bürokratların çocukları gibi kişiler de dahil olmak üzere vatandaşlık başvurusu reddedilen ya da daha önceki mevzuatlar yüzünden vatandaşlık hakkı verilmeyen, “kayıp Kanadalılar” denen kişilere vatandaşlık hakkı tanıdı. Yurtdışında doğan ikinci jenerasyon Kanadalıların 28 yaş öncesinde vatandaşlığa başvurması gerekli olan 1977 kuralını ortadan kaldırdı.
Kanada Vatanaşlık Yasasını Güçlendirme Yasası (C-24 Yasası) 11 Haziran 2015’de yürürlüğe girdi. Yasa 1947 öncesinde doğan ve önceki mevzuata göre vatandaşlık hakkı verilmeyen diğer kayıp Kanadalılara vatandaşlık hakkı kazandırdı. Bu yasa aynı zamanda bir ilk olarak hükümete özellikle çifte vatandaş olan Kanadalıların terörizm gibi ciddi suçlardan ötürü Kanada vatandaşlığını iptal etme hakkı verdi.
C-6 yasa tasarısı şu an parlamentoda görüşülüyor. Tasarı Kanada içinde vatandaşlık için gerekli olan ülkede geçirilmesi gereken ikamet süresi ve dil bilgisi gibi şartları daha da yumuşatıyor. Bu tasarı aynı zamanda bir önceki C-24 kanununda yer alan hükümetin Kanada vatandaşlığın iptal edebilmesi yetkisini iptal ediyor.
Yeni liberal hükümet önceki muhafazakar hükümetin tanıttığı C-24 yasasının ilgili bazı maddelerini C-6 yasa tasarısı ile değiştirirken Kanada dışında doğan bazı çocukların Kanada vatandaşı olamaması bir yana ülkede doğum yapan turistlerin çocuklarının otomatik olarak Kanada vatandaşı olması hala tartışılıyor. Kaldırılması için çeşitli girişimler de bulunuluyor. Bu konu daha da tartışılıcak gibi örünüyor.

Murat Kandemir, 26 Eylül 2016         

25 Eylül 2016 Pazar

Kanada’nın Vatandaşlık Kanunlarının Özet Tarihsel Gelişimi

Kanada dışında doğan ikinci jenerasyon Kanadalıların vatandaşlık alamaması uzmanlar tarafından tartışılıyor. Hukuk uzmanları bu kanunun adil olmadığı ve ülkenin vatandaşlık kurallarının net olduğu görüşünde.
Kanada vatandaşlık mevzuatı son yıllarda oldukça değişti. Son değişikliklerle birlikte Kanada yurttaşlık kanunlarının gördüğü değişimlerin tarihsel gelişimi şöyle özetlenebilir.
22 Mayıs 1868 tarihli Uyruklaştırma Yasası (Naturalization Act) ile 1947 öncesine kadar Kanada’da doğan herkes teknik olarak Britanya tebaasından sayıldı.
Kanada Vatandaşlık Yasası (Canadian Citizenship Act)  1 Ocak 1947’de yürürlüğe girdi ve Britanya tebabiyeti dışında Kanada vatandaşlığını resmi olarak kabul etti. Kanun aynı zamanda Kanadalı bir ebeveyni olan ve yurtdışında doğanların  vatandaş olma şartlarını belirledi.
Vatandaşlık Yasası (Citizenship Act) 15 Şubat 1977’de yürürlüğe girdi ve çifte vatandaşlığı kabul etti ve özellikle Britanyalı tebaa özel statülerini kaybettiler. Yasa aynı zamanda ‘28 yıl kuralı’nı tanıttı. Buna göre yurtdışında doğmuş Kanadalı ebeveyni olan ve kendileri de yurtdışında doğmuş Kanadalıların 28 yaşından önce vatandaş olabilmeleri için gerekli kuralları oluşturdu.
23 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren C-14 Yasası Kanadalı ebeveynlerin ülke dışında doğan çocuklarına ve onların evlat edindikleri çocuklarına daimi ikamet statüsünü atlayarak direk Kanada vatandaşı olma hakkı verdi.
C-37 Yasası 17 Nisan 2009’da yürürlüğe girdi ve Kanun, savaş gelinlerine ve yurtdışında görev yapan asker veya bürokratların çocukları gibi kişiler de dahil olmak üzere vatandaşlık başvurusu reddedilen ya da daha önceki mevzuatlar yüzünden vatandaşlık hakkı verilmeyen, “kayıp Kanadalılar” denen kişilere vatandaşlık hakkı tanıdı. Yurtdışında doğan ikinci jenerasyon Kanadalıların 28 yaş öncesinde vatandaşlığa başvurması gerekli olan 1977 kuralını ortadan kaldırdı.
Kanada Vatanaşlık Yasasını Güçlendirme Yasası (C-24 Yasası) 11 Haziran 2015’de yürürlüğe girdi. Yasa 1947 öncesinde doğan ve önceki mevzuata göre vatandaşlık hakkı verilmeyen diğer kayıp Kanadalılara vatandaşlık hakkı kazandırdı. Bu yasa aynı zamanda bir ilk olarak hükümete özellikle çifte vatandaş olan Kanadalıların terörizm gibi ciddi suçlardan ötürü Kanada vatandaşlığını iptal etme hakkı verdi.
C-6 yasa tasarısı şu an parlamentoda görüşülüyor. Tasarı Kanada içinde vatandaşlık için gerekli olan ülkede geçirilmesi gereken ikamet süresi ve dil bilgisi gibi şartları daha da yumuşatıyor. Bu tasarı aynı zamanda bir önceki C-24 kanununda yer alan hükümetin Kanada vatandaşlığın iptal edebilmesi yetkisini iptal ediyor.
Yeni liberal hükümet önceki muhafazakar hükümetin tanıttığı C-24 yasasının ilgili bazı maddelerini C-6 yasa tasarısı ile değiştirirken Kanada dışında doğan bazı çocukların Kanada vatandaşı olamaması bir yana ülkede doğum yapan turistlerin çocuklarının otomatik olarak Kanada vatandaşı olması hala tartışılıyor. Daha da tartışılıcak gibi örünüyor.

Murat Kandemir, 25 Eylül 2016         

23 Eylül 2016 Cuma

Kampüste Dil Programı ve Öğrenim Deneyimi: CultureWorks

Hersene binlerce uluslararası öğrenci Kanada’ya okumaya gidiyor. Kanada’da okumak bugün eskisine göre daha değerli zira Kanada devleti yabancı öğrencileri kalifiye işgören olarak görüyor ve onları Kanada’da tutmak için elinden geleni yapıyor.
Uluslararası öğrencileri eğitimlerinden sonra ülkede tutmaya çalışan Kanada hükümeti bu çabasında hiçte haksız sayılmaz. Ülkeye gelen uluslararası öğrenci eğitim programını bitirmesiyle aslında ülkeye tam olarak adapte olmuş oluyor, İngilizcesi daha iyi hale geliyor ve hem sosyal hem de profesyonel manada kendi network çevresini de oluşturmuş oluyor. Eğitim süresi sonunda sosyal ve kültürel olarak ülkeye tam entegre olmuş ve aldığı profesyonel eğitim sayesinde iş bulmada da sıkıntı yaşamayacak bir öğrenci Kanada için tam kazanım değil de nedir?
Kanada’nın yüksek okul (college) ve üniversitelerinde çok çeşitli programlar en iyi kalitede veriliyor. Kanada eğitim kurumlarının popülaritesi zaten yüksek. Kanada yüksek okul ve üniversitelerinde programa kayıt yaptıran yabancı öğrencilerden İngilizce yeterlik kanıtı istenir. Üniversite ve yüksek okullara göre değişiklik göstermekle birlikte öğrencilerden istenen dil yeterlik şartları aşağı yukarı birbirine yakındır. Yüksek okullarda çeşitli meslek programlarında IELTS Akademik 6-6.5 (ya da TOEFL internet 80-84 arası) gerekli iken üniversitelerde lisans veya yüksek lisans programlarından kabul alabilmek için IETLS Akademik 6.5-7 (TOEFL internet 88) civarı puan almak gerekiyor.
Peki Kanada’da okumak isteyen fakat İngilizcesi orta ya da daha düşük olan öğrenciler Kanada kolej ve üniversitelerinde nasıl öğrenci olabilir? Kendi ülkelerinde İngilizce öğrenip gereken IELTS/TOEFL yeterliği alıp Kanada’ya gitmek bir çözüm olmakla birlikte İngilizce hazırlık programıyla başlayıp Kanada yüksek öğretim alabilmekte mümkün.
İşte bu konuda CultureWorks size eşsiz bir fırsat sunuyor.
Kanada’nın belirli yüksek öğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisans üstü programlarına CultureWorks sayesinde şartlı kabul alabilir ve bu okulların kampüsünde okuyabilirsiniz. CultureWorks’un Ottawa, London ve Oshawa lokasyonları sizi bekliyor.     
1998 yılında kurulan CultureWorks Kanada’da en iyi dört yüksekokulu kampüsünde İngilizce eğitimi veren bir okuldur. Akademik Amaçlı İngilizce (EAP) programlarını hem kampüs içi hem de çevrimiçi olarak sağlayan CultureWorks’u diğer İngilizce kurumlarından farklı yapan tarafı size okuyacağınız okulun çatısı altında dil eğitimi sunmasıdır. Hatta CultureWorks öğrencileri eğitimleri sırasında kampüsteki tüm tesis ve hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Yani CultureWorks öğrencileri okumak istedikleri okulların kampüslerinde öğrenci olmanın zevkini doya doya yaşayacaklardır.  
CultureWorks en gelişmiş teknoloji ve harmanlanmış öğrenim odaklı yaklaşımı ile üniversite ya da yüksek okulda başarılı olmaya hazır öğrenciler mezun ediyor.
Ontario eyaletinin London, Oshwava ve Kanada başkenti olan Ottawa şehirlerindeki kampüslerde yer alan CultureWorks aranan diğer nitelikleri taşıyan öğrencileri şu eğitim kurumlarına şartlı kabul imkanı sağlıyor:   
Western University King’s University College, Western University Brescia University College, Western University, Carleton University, University of Ontario Institute of Technology ve Durham College.
Kampüs içi Academic Pathway Programı yedi seviyeden oluşmakla birlikte her seviye sekiz hafta sürmektedir.
Haftada 28 saatlik eğitimlerde öğrenciler İngilizce akademik seviyede yazma, gramer, dinleme, konuşma ve okuma eğitimi görüyorlar.
İngilizcesi iyi durumda olup IELTS 5.5 derecesine sahip öğrenciler Çevrimiçi Gateway Academic Pathway programına katılabilir ve tam zamanlı (8 hafta) ya da yarım zamanlı (16 hafta) olarak bu eğitimi evlerinden alabilirler. Öğrenciler çevrimiçi esnekliğini yüzyüze uzman öğretmenlik eğitim desteği ile bir arada sunan online IELTS programında sunulan materyaller ve destek 60 gün boyunca kullanılabiliyor.
CultureWorks kampüs içi eğitimi dönem başı yaklaşık 3.480 Kanada dolarıyken çevrimiçi eğitim 2.800 Kanada dolarıdır. CultureWorks’da ayrıca IELTS, yaz programları, konaklama, sağlık sigortası ve havalimanı transfer gibi hizmetlerde isteğe bağlı olarak verilmektedir.
Kanada yüksek okullarında yıllık eğitim ücreti programa göre 12-15 bin Kanada doları arasında değişkenlik gösteriyor. Kings, Brescia, Carleton ve Western ünivesitelerinde yıllık lisans eğitim ücreti de yine programa göre değişiklik göstermekle birlikte 27 bin Kanada doları civarındadır.
Gelin sizi CultureWorks ile tanıştırayım.

Murat Kandemir, 23 Eylül 2016  

21 Eylül 2016 Çarşamba

Kanada’da İşletme Sahibi Yabancılar LMIA İlan Muafiyeti Almak İçin Şirketin Yarısından Fazlasına Sahip Olmalı

Kanada hükümeti Kanada’da çalışmak isteyen yabancı işçilerin rağbet ettiği Geçici İşçi Programı’nın (TFWP) İşyeri Sahibi/İşletmecisi kategorisinde (owner/operator category) önemli bir değişiklik yaptı. İşgücü Pazarı Etki Değerlendirmesi (LMIA) belgesi başvurusunda önemli bir aşama olan ilan şartlarından tam muafiyet kazanmak isteyen yabancı kişi artık Kanada’daki işletmenin yüzde 50’sinden daha fazlasına sahip olmak zorunda.
Daha önce Kanada’da geçici olarak iş başvurusu yapmak isteyen yabancı işçi Kanada’daki işin herhangi bir parça hissesine sahip olarak ilan zorunluluğundan kurtuluyordu.
Bilindiği gibi Kanadalı işverenler yurtdışından getirtmek istedikleri yabancı işçilere alması zorunlu LMIA belgesi alabilmek için aradıkları elemanı verdikleri ilanla önce tüm Kanada’da aramak zorundalar. Bu ilan süresi sonunda aradıkları elemanı bulamadıklarını iddia ederek ülkeye yabancı işçi getirebiliyorlar. İşte Kanada’daki bir işletmenin belli bir payını satın alarak owners/operators kategorisinden başvuran yabancı işçiler için böyle bir ilan şartı aranmıyor.
İşletme sahibi/işletmecisi kategorisinden başvurmak isteyen yabancı işçi aşağıdaki minimum şartları sağlamak zorunda:
Yabancı işçi işin tek sahibi ya da çoğunluk hisse sahibi (yüzde 50’den fazla) olarak işi belli bir seviyede kontrol etme niyetini göstermeli,
Yabancı işçinin işletmeye girişiyle Kanada vatandaşları ve göçmenleri açısından yeni bir istihdam alanı açılacağı ve/veya mesleki becerilerin Kanada vatandaşları ve göçmenlerine geçmesine sebep olacağı gösterilebilmeli,
Yabancı işçinin işten çıkarılamayacağı da gösterilmelidir.
Çoğunluk ya da şirketin tek sahipleri her ne kadaar LMIA ilan şartlarından muafsa da başvuruları detaylı hazırlanıp sunulmalıdır. Unutulmaması gereken şey LMIA ilan şartlarından muaf olunsa bile yabancı işçi için LMIA belgesinin mutlaka alınması gerektiğidir.
Hükümetin bu son adımı tüm eyaletler için geçerli olacak ve bu kapsamda yapılacak başvuru sayının düşmesine sebep olacak. Geçici işçi programı, TFWP (temporary foreign worker program) şu an güncelleniyor ve önümüzdeki aylarda programda yapılacak tüm revizyonlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Murat Kandemir, 21 Eylül 2016   

17 Eylül 2016 Cumartesi

Kanada’nın Son Ekspres Giriş Göçmenlik Çekilişinde Kabul Edilen Göçmen Sayısında Rekor Artış

Kanada, 7 Eylül 2016’da düzenlediği ekspres giriş programı çekilişinde 1000 kişiyi göçmen olarak kabul etti. Bu alınan göçmen sayısı diğer çekilişlere göre en yüksek sayı olarak kayda geçti. Ayrıca kabul edilen göçmen adaylarının minimum puan seviyesinin de (CRS) 538’den 491’e düştüğü görüldü.
Ekspres giriş sisteminin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2015’ten geçen haftaki çekilişe kadar hiçbir çekilişte 1000 adaya göçmenlik davetiyesi (ITA) verilmemişti. Bir önceki 24 Ağustos’da yapılan çekilişte 750 kişiye göçmenlik davetiyesi gönderilmişti.
ITA belgesi alan göçmen adayları 60 gün içinde Kanada daimi ikamet başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Kanada hükümeti başvurularını tamamlayan göçmen adaylarının işlemlerini 6 ay içerisinde sonuçlandırıyor. Başvuru yapan ve davetiye alan göçmen adayları eşlerini ve çocuklarını da Kanada’ya götürebiliyorlar.
Düzenlenen ITA sayısındaki artış ve seçilmek için gerekli aday puanındaki düşüş havuzda seçilmeyi bekleyen adayların Kanada göçmenliği konusunda daha olumlu düşünmelerine yol açtı.
Verilen ITA sayısındaki artış ve minimum gerekli puanın düşmesiyle ve ayrıca Kanada göçmenlik bakanlığının (IRCC) yıllık hedeflediği göçmen sayısına ulaşmak için bundan sonra daha fazla ITA belgesi düzenleyeceğini çeşitli ortamlarda beyan etmesiyle önümüzdeki günlerde daha fazla göçmenin Kanada’ya kabul edileceğini öngörebiliriz.
Bu sene Mayıs ayında düzenlenen bir konferansta konuşan bazı IRCC yetkilileri bu konuda yorumlarda bulunmuştu. Yani artık her bir çekilişte daha fazla ITA düzenleneceğini düşünmemiz hiçte mantıksız görünmüyor.
Kanada hükümetinin 2015 yıl sonu Ekspres Giriş raporuna göre 2015’de ITA alan adayların yüzde 57’sinin puanı 450’den daha düşük. Şu ana kadar CRS puanı 450’ye kadar düştü.
CRS puanı havuza yerleştirilen her adayın çeşitli faktörlerden (dil, eğitim, yaş, tecrübe, eyalet aday sertifikası, iş teklifi vs.) aldığı toplam puanı ifade ediyor.
Kanada’nın ekspres giriş göçmenlik sistemi 2015 yılından beri yürürlükte bulunuyor ve şu ana kadar 30 bin kişiye yakın kişi göçmenlik için seçildi ve Kanada’ya davetiye aldı.
Göçmenlik havuzuna yerleştirilen adayların puanları ile federal hükümet tarafından seçilmeyi beklemelerinin yanısıra Kanada eyaletleri vasıtasıyla da göçmen olma şansı bulunuyor. Eyaletlerin kendi göçmenlik programlarını (PNP) ekspres giriş sistemine entegre ettiklerinden ötürü göçmen adayları PNP programları vasıtasıyla seçilme şansı elde edebiliyorlar. Bu konuda British Columbia, Nova Scotia ve Saskatchewan binlerce göçmeni seçti bile.
Bu yazıdan çıkarılacak sonuç: Kanada’ya göçmek isteyen ya da düşük puanla ekspres giriş sisteminde kabul edilmeyi bekleyen adayların orta ve uzun vadede iyimser olmamaları için herhangi bir sebep yok.
Kanada’nın ekspres giriş sistemi çekilişlerinde seçilen adayların giderek artması, minimum gerekli puan seviyesinin düşmesi ve tüm bunların yanı sıra Kanada göçmenlik bakanı John McCallum’un katıldığı çeşitli toplantılarda önümüzdeki yıllarda daha fazla göçmen almak istediklerini bizzat beyan etmesi ve özellikle ekspres giriş sisteminin göçmen adaylarının lehine daha iyi hale getirilmesi amaçlarını belirtmesi bizi bu çıkarıma itiyor.

Murat Kandemir, 17 Eylül 2016  

9 Eylül 2016 Cuma

Kanada’nın Batı Eyaletleri Göçmenlik Başvurularını Kabul Etmeye Başladı

Geçen Ağustos ayında Kanada’nın batısında bulunan Saskatchewan, Manitoba ve British Columbia eyaletleri kendi göçmenlik aday programları (PNP) kapsamında yeni göçmen başvurularını kabul etti.
Kanada’nın federal göçmenlik sistemi olan ekspres giriş (express entry) programına başvuranlar ayrıca eyaletlere de başvuru yapabiliyorlar. Eyaletlerin seçim kriterleri değişik olmakla birlikte Kanada ekspres giriş programına başvuru yapmaya uygun olmayan adaylar eyaletlerin programlarına uygun olabiliyorlar.
Saskatchewan, Manitoba ve British Columbia eyaletleri geçen ay içerisinde 2000 den fazla göçmeni kendi eyalet aday programları kapsamında kabul etti.
Geçtiğimiz 24 Ağustos’ta 714 göçmen adayı Manitoba eyalet aday programı (MPNP) kapsamında göçmenlik başvurusu yapmaları için davetiye aldı. Aynı gün 598 göçmen adayına da British Columbia eyalet aday programı (BCPNP) kapsamında göçmenlik davetiyesi çıkarıldı. Sadece birkaç gün sonra, 30 Ağustos’ta ise Saskatchewan göçmenlik aday programı (SINP) uluslararası kalifiye göçmen programı kapsamında açılan kotada 700 kişi kabul edildi.
SINP programı kapsamında uluslararası nitelikli eleman sınıfı ile eyalette eksikliği hissedilen meslekler (occupations in-demand) kapsamında kabul edilenler iş teklifi almadan göçmenlik başvurusu yapıyorlar.
Mühendislik, tarım, sağlık bakım ve bilgi teknolojileri gibi meslekler dahil olmak üzere şu an 21 meslek eyaletçe talep görmekte. Eyaletin meslekler kapsamında kabul ettiği maksimum göçmen sayısına ulaşması yüzünden bu alt kategori şu an kapanmış durumda. Eyaletin açıklamasına göre bu sene tekrar açılması bekleniyor.
Manitoba eyalet aday programı (MPNP) kalifiye işgören programının Manitoba içi ve uluslararası olmak üzera iki alt kategorisi kapsamında 714 kişiye göçmenlik başvurusu şansı verildi.
British Columbia PNP programı kapsamında işçiler, üniversite mezunları ve girişimciler Kanada göçmenlik başvurusu yapmaları için davetiye aldılar.
Kanada eyaletleri kendi göçmenlik programlarını ekspres giriş sistemine entegre etmeye başladılar. British Columbia, Manitoba ve Saskatchewan eyaletleri bu konuda oldukça başarılı bir şekilde kendi göçmenlik sistemlerini federal ekspres giriş sistemine entegre ettiler ve göçmen kabul etmeye başladılar.
Kanada’daki diğer eyaletlerin de kısa sürede kendilerini ekspres giriş sistemine entegre etmeleri bekleniyor.
Federal ekspres giriş sistemine kayıt yaptıran ve Kanada göçmenlik şanslarını arttırmak için birşeyler yapmak isteyen tüm adaylara duyuruyorum. Ekspres giriş sistemine kayıt yaptırarak aday havuzuna yerleşen tüm göçmenler Kanada’daki eyaletlerin göçmenlik programlarını da yakından takip ederek uygun oldukları programlara başvurabilirler.

Murat Kandemir 09 Eylül 2016 

7 Eylül 2016 Çarşamba

Ontario’nun Yeni Sağlık Kartları Pasaport Başvurularında Kabul Edilmiyor

Ontario Hükümeti 13 Haziran 2016 itibariyle düzenlediği yeni sağlık kartlarında artık kart sahibinin cinsiyeti hanesini koymamaya başladı.
Daha önce burada Ontario eyaletinin hem sağlık kartlarında hem de ehliyetlerde kart sahibinin cinsiyetini belirtmemeye başlayacağını duyurmuş ve bu durumda bu kartların Kanada pasaport başvurularında destekleyici kimlik kartı olarak kullanılamaması ihtimalinin kamu oyunda tartışılmaya başlandığını yazmıştık.
Ontario’dan başvuru yapan ve yeni düzenlenen sağlık kartlarını kullanan bazı kişilerin Kanada pasaport başvuruları reddedilmiş ve başka kimlik kartları kullanmaları istenmişti.
Tartışmalar üzerine eyalet, Kanada göçmenlik bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini ve bu konuda işbirliği yapıldığının altını çizmişti. Bakanlık ise yeni kimlik kartları basımı konusunda kendilerine danışılmadığını kaydetmişti.   
Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) 26 Ağustos tarihinde kamuoyuyla paylaştığı bir duyuruda Ontario sağlık kartlarının pasaport başvurularında tek başına destekleyici resimli kimlik kartı olarak kullanılamayacağını belirtti.
Diğer bir deyişle Ontario’nun yeni sağlık kartları kart sahibinin cinsiyetini belirtmemesi yüzünden tek başına resimlik kimlik kartı olarak pasaport başvurularında kullanılamayacak fakat cinsiyet hanesi olan başka bir geçerli kart ile kullanılabilecek.
Pasaport başvurularında başvuran kişinin kimliğini ispat edecek bir kart gerekiyor. Kanada pasaportu başvurularında kabul edilen geçerli kartlarda kart sahibinin adı, cinsiyeti, doğum tarihi, fotoğrafı ve imzası olması gerekiyor. Ayrıca kullanılacak kartın geçerli olması ve federal veya eyalet hükümetleeri tarafından düzenlenmesi de şart. Bu bilgileri tek başına taşıyan bir kart yok ise birden fazla kart başvuran kişi tarafından kullanılabilir.  
Kanada pasaport başvurularında geçerli olarak kabul edilen kimlik kartları şunlardan olabilir:
Eyalet sürücü ehliyeti, eyalet kimlik kartları, diğer federal veya eyalet kimlik kartları, askeri kimlik kartları, yerli (indian) statüsü kartı, federal veya eyalet resmi görevli kartı, Kanada pasaportu veya yabancı pasaportlar.
Ontario sağlık kartında artık cinsiyet hanesi olmadığı için bu kart cinsiyet hanesi olup geçerli olan başka bir kartla, Ontario geçici sağlık kartı ya da kimlik kartı ile birlikte kullanılabilir.
Cinsiyet hanesi olan ve geçerli olan Ontario sağlık kartları halen kullanılabilir fakat süresi bitmiş sağlık kartları hiçbir şekilde kullanılamaz.
Pasaport başvurusunda kimliğinizi ispat etmek için kullanacaığınız kartlara dikkat edin.

Murat Kandemir, 07 Eylül 2016

3 Eylül 2016 Cumartesi

Kanada’daki Yabancı Öğrenciler ve Okuma İzinleri

Kanada’ya her sene okumak üzere tüm dünyadan binlerce öğrenci gitmektedir. Bu öğrenciler çeşitli kurslarda dil eğitim sertifika programlarından tutun da yüksek okul ve üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans gibi çok çeşitli programlarda eğitim görmektedirler.
Bu yazıda Kanada’nın vize istediği ülkemizden gidenlerin okuma izni, eğitim esnasında çalışabilme hakları ve Kanada’ya giriş çıkış yapmalarıyla ilgilidir.
Şu sıralar Kanada tüm ziyaretçilerden eTA (elektronik uçuş müsaadesi) belgesi istemektedir. Türkiye gibi Kanada’nın vize istediği ülkelerden gelenlerin eTA belgesi alma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla Ankara’ya yapılacak ziyaretçi ya da okuma izni başvurularında adaya pasaportuna yapıştırılarak verilen vize ile -eTA olmaksızın- Kanada’ya giriş yapılabilir.
Kısacası eTA Kanada’nın vize istemediği ülkelerden gelenlerin almak zorunda olduğu bir belge olduğundan T.C. vatandaşlarını ilgilendiren bir durum değildir.
Kanada’da okuma izni elde edebilmek için çeşitli kriterlerin sağlanması lazımdır. Vize vermek Kanada vize görevlilerin yetki ve sorumluluğundadır.
Öğrenci vizesi almak için Kanada’da akredite bir eğitim kurumundan (designated learning institution) kabul almak gerekir. Kanada’daki ilgili eğitim bakanlıklarca tanınmış tüm devlet okulları, yüksek okul, özel kolej ve üniversiteler akredite sayılır.
Kabul mektubu alan kişinin eğitim alacağı süre içinde kendisine yetecek kadar parası olmalıdır. Öğrenciler sadece okul ücreti değil, ulaştırma, yeme-içme ve kira gibi diğer tüm giderlerini de karşılayabilmelidirler.
Bazı durumlarda Kanada’da öğrenim izni alınmaksızın eğitim alınabilir. Bunun en önemli istisnası 6 ay kuralıdır. Kanada’da alacağınız eğitim süresi altı ay ya da daha az süreli ise öğrenci izni almanıza gerek yoktur. Bu durumda siz elçiliğe öğrenci vizesi için başvursanız bile size ziyaretçi vizesi verilir.
Diğer muafiyetlerin dışında Kanada’da okumak isteyen herkesin okuma izni başvurusu yapması beklenir. Bu durumda akredite Kanada okulundan alınacak kabul mektubu elçiliğe sunulacak en önemli belgedir.
Bana gelen en önemli sorulardan biriside okuma izni olan yabancı öğrencilerin Kanada’da çalışıp çalışamayacağı.
Uluslararası öğrenciler Kanada’da eğitim aldıkları esnada ya da mezun olduktan sonra çalışabilirler. Çalışma izni olan öğrencilerin kampüs içi ya da kampüs dışında çalışabilmeleri için herhangi bir ek çalışma izinine ihtiyaçları yoktur.
Tabi bunun da muafiyetleri vardır. Akademik olarak alınacak eğitimde co-op gibi staja benzer unsur varsa o zaman çalışma izni gerekecektir.
Yüksekokul ya da üniversitelerde akademik eğitim alan öğrenciler okulları bittikten sonra Kanada’da kalarak çalışmaya devam edebilirler. Mezuniyet sonrası çalışm izni (PGWP) sırf bu amaç için düzenlenmektedir.
Bir diğer konu da öğrencilerin Kanada dışına çıkabilmeleri ile ilgili olmaktadır. Eğitim esnasında öğrenci tabi ki Kanada dışına çıkabilir ve tekrar dönebilir. Bunun için dikkatli olmak gerekir zira öğrencinin elindeki okuma izni onu tekrar Kanada’ya dönmesini garanti etmez.
Kanada dışına çıkan öğrencinin tekrar ülkeye dönebilmesi için geçerli bir pasaportu, geçerli bir okuma izni ve Türkiye gibi vize istenen bir ülkeden geliyorsa geçerli bir ziyaretçi vizesi (pasaportun içinde olan) gereklidir. Türk öğrenciler açısından baktığımızda pasaportlarına yapıştırılan vizenin süresi bitmişse ya da sahip olunan vize tek giriş hakkı vermişse öğrenci Kanada’ya tekrar girebilmek için yeni bir vize almalıdır.
Ziyaretçi vizesi Kanada dışındaki elçiliklerden alınabileceği gibi Kanada içinden de alınabilir.

Murat Kandemir, 3 Eylül 2016