16 Temmuz 2010 Cuma

Yeni Vatandaşlık Sınavı


Yeni Sınav Uygulamada
Yeni Kanada vatandaşlığı sınavı 15 Mart 2010’da yürürlüğe girdi. Bakanlık bu tarihten sonra Kanada vatandaşlığına başvuracak adaylardan sınava Kanada’yı Keşfet: Vatandaşlığın Hakları ve Sorumlulukları (Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship) adlı yeni kitapçık ile hazırlanmalarını istedi.

Sınavın Dünü Bugünü
Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (CIC) ilk vatandaşlık sınavını 1994’de uygulamaya başladı. Önceleri sınav vatandaşlık hakimi ile yapılan bir görüşmeden ibaretti. 2001 yılına girdiğimizde sınavda başarılı sayılmak ve geçer puan almak için bazı soruların bilinmesi zorunlu oldu. Test sonucu başvuran kişinin Kanada’nın resmi dillerinden birisini ne kadar bildiğini de gösteren bir referans sayılıyordu. Yeni sınavdan önce vatandaşlık sınav soruları A Look At Canada isimli test kitapçığından çıkıyordu.

Adaylar yeni test sorularına kendilerine gönderilen çalışma kitapçığı ile hazırlanacaklar. Bu yeni test ile Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı daha adil bir test uygulaması ve iyice yerleşmiş bir vatandaşlık bilinci yaratmayı arzulamaktadır.

Bakanlık başvuran ya da başvurusu henüz işleme konmamış adaylara yeni kitapçıkları göndermeye başladı bile. Adaylara Bakanlıkça gönderilen yazıda artık sınava ‘Kanada’yı Keşfet: Vatandaşlığın Hakları ve Sorumlulukları’ (Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship) adlı yeni kitapçık ile hazırlanmaları gerektiği belirtildi.

Şu Anki Durum
15 Mart 2010’dan itibaren tüm vatandaşlık sınav soruları (ister sözlü ister yazılı olsun) Bakanlıkça gönderilen yeni kitapçıktan sorulacak. Yazılı sınav 20 sorudan oluşacak ve geçer not en az 15 doğru cevap olacak (yani minimum yüzde 75 başarı aranacak). Bazı soruların (seçme ve seçilme hakları, oy verme prosedörleri gibi) bilinmesi gerektiği zorunluluk hala devam ediyor.

Yeni tip sorular da sınava eklendi. Sınavı bitirmek için adayların 30 dakikası var.

Sınavı geçemeyen adaylardan vatandaşlık hakiminin karşısına çıkması istenecek. Birebir olan bu görüşmede sorular hakim tarafından sözlü olarak sorulacak.

Sınava Yeniden Girme
Yeni test henüz uygulamaya konduğu için bir süre izlenecek. Başvuranların dil ve Kanada ile ilgili genel bilgilerini ölçmesi amaçlanan testte ileride gerekli görüldüğü yerlerde değişiklikler yapılabilecek.

Yeni test işler hale getirilinceye kadar ki geçiş döneminde oluşabilecek vatandaşlık mahkemesi görüşmelerini azaltmak için teste girip de kaybeden adaylar -eğer dil, ikamet ve suç işleme gibi ciddi sorunları olmadıkça- tekrar sınava sokulacaklardır. Bu uygulamanın amacı testi kaybeden adayları vatandaşlık mahkemesine göndermek yerine adaylara bir ikinci şans vererek daha uzun beklemelerine mani olmaktır. Bilindiği gibi testi kaybeden adaylar vatandaşlık hakiminin karşısına çıkmak için çok bekletiliyorlar.

Bu ara geçiş dönemi sadece altı aylık bir süre içindir (15 Mart – 15 Eylül arası) ve Bakanlığın insiyatifine göre değişiklik yapılabilir.

Eski kitapçık olan A Look At Canada’ya göre çalışıp kaybeden adaylar yeni sınava yeni kitapçığa çalışarak gireceklerdir. Eski sınava girip kaybeden adaylar yeni sınava girmezlerse vatandaşlık mahkemesine çıkacaklardır.

Çalışma kitapçığı www.cic.gc.ca websitesinden online olarak görülebilir veya indirilebilir. Kitapçığın size posta ile gönderilmesini istiyorsanız 1-888-242-2100 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Murat Kandemir (CCIC, FCMI)