31 Ekim 2010 Pazar

Vatandaşlık Sınavındaki Son Değişiklikler15 Mart 2010 tarihinden bu yana yeni çalışma kitapçığı –Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship –(Kanada’yı Keşfet : Vatandaşlığın Hakları ve Ödevleri) dağıtılmaya başlanmış ve bu sınav kitapçığında bulunan bilgilerin sorulabilmesi için sınavın da güncellenmesi gerekmişti.

15 Mart 2010’dan bu yana uygulanan sınav yeni kitapçıktaki soruları da kapsıyor fakat eski yönetmeliğe göre uygulanıyordu. Başvuran kişinin yeni sınav kitapçığındaki bilgilere göre değerlendirilmesi için bir düzenlemede değişiklik yapılması gerekti. Bu amaçla 30 Eylül 2010’da imzalanıp 13 Ekim 2010’da ki Resmi Gazetede (Canada Gazette) yayınlanan yeni uygulama 14 Ekim 2010’dan itibaren resmen uygulamadadr.

Yeni test kitapçığı üzerinden yapılacak olan yeni sınav vatandaşlık değerinin güçlendirilmesi ve yeni test sisteminin güvenirliğinin sağlanması amacıyla Citizenship and Immigration Canada (CIC)-Yurttaşlık ve Göçmenlik Kanada- tarafından sürdürülmektedir. Sınav aynı zamanda başvuran kişinin yeterli İngilizce veya Fransıza dil bilgisine sahip olup olmadığını da test etmektedir.

Güncellenen Düzenleme
30 Eylül 2010 tarihinde düzenlemelerde yapılan değişiklikler yürülüğe girmiştir. Değişikliklerin amacı sınava girecek kişinin Kanada hakkında bilgi ve Kanada vatandaşlığının sorumlulukları ve imtiyazları hakkında bilgi seviyesini ölçmektir. Yeni düzenlemeler aslında CIC’ye de, başvuran kişilerin geniş bir yelpazede bilgilerini ölçmesi için yetki vermektedir.

Bu yeni düzenlemelerle sınava girecek olan kişiler eğer ulusal sembolleri bilir ve;
· Kanada siyasi ve askeri tarihi ana konularını,
· Kanada sosyal ve kültürel tarihinin ana hatlarını,
· Kanada’nın fiziksel ve siyasi cografyasını,
· Kanada devlet sistemini ve
· yukarıda sayılmayan Kanada’nın diğer özelliklerini bildikleri takdirde;
Kanada hakkında yeterli bilgi sahibi olduklarını kanıtlayabilmektedirler.
Aynı zamanda vatandaş olmak için sınava girecek kişilerden aşağıdaki konularda yeterli bilgisi olduğu kanıtlandığında Kanada vatandaşlığının haklarını ve sorumluluklarını bildikleri farzedilir. Bu konular;
· Kanada demokratik sistemine katılım,
· Kanada toplumuna entegre olma, gönüllü çalışma, çevreye saygı ve Kanada’nın doğal, kültürel ve mimari kimliğine sahip çıkma,
· yasalara ve özgürlüklere saygı gösterme,
· ve burada sayılmayan diğer Kanada vatandaşlığının sorumlulukları ve haklarıdır.

Bilinmesi zorunlu sorular artık yok
Önceleri uygulanan vatandaşlık sınavında bazı soruların mutlaka bilinmesi gerekiyordu. Bu zorunlu olan sorular üç adetti ve bunlar oy verme, seçilme ve oy verme prosedörleri ile ilgiliydi.
14 Ekim 2010’dan itibaren bilinmesi zorunlu sorular artık sorulmayacak.

Uygulama
Daha önce sınava girip de bilinmesi zorunlu sorulara yanlış cevap veren adaylar tekrar teste çağırılıyor ya da hakim karşısına çıkıyordu.
Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği şu günlerde bilinmesi zorunlu olan soruları bilemeyen adaylar yeni bir teste çagrılacak ya da sözlü görüşme için gün verilecek.
Geçiş dönemi aşağıdaki durumlara göre çözülecektir.

14 Ekim 2010 tarihi itibariyle yeni bir test ya da sözlü mülakat için çağırılmayanlar:
Zorunlu olan soruları bilmediği için sınavı kaybedip hala yeni bir sınav günü ya da sözlü görüşme günü verilmeyenlere artık yeni bir sınav günü verilmeyecek. Bu kişiler doğrudan vatandaşlık hakimine kaybedilen testin tekrar gözden geçirilmesi için gönderilecektir.

14 Ekim 2010 tarihi itibariyle kendilerine yeni bir sınav günü verilenler
14 Ekim 2010 tarihinde ya da sonraki bir tarihte kendilerine yeni bir sınav günü verilenler yeni verilen sınavın iptal edildiği kendilerine bildirilecektir. Bu kişilerde kaybedilen testin tekrar gözden geçirilmesi için doğrudan vatandaşlık hakimine gönderilecektir.

14 Ekim 2010 tarihi itibariyle kendilerine sözlü mülakat günü verilenler
14 Ekim 2010 tarihinde veya sonra kendilerine vatandaşlık hakimi ile görüşmesi için gün verilen adaylar için önce vatandaşlık hakimine sorulacak. Vatandaşlık hakimi ya önceki test sonuçlarını değerlendirmek isteyecek ya da sözlü mülakatta karar kılacak. Eğer vatandaşlık hakimi önceki test sonucunu gözden geçirmeyi dilerse bu durum adaya bildirilecektir.

Test uygulaması
Vatandaslik testleri lokal ofislerde uygulanmaya devam edecektir. Artık sınavdaki tüm sorular eşit değerde olacaktır. Sorulan 20 sorunun 15 veya üzerini dogru olarak bilen adaylar sınavı başarıyla geçmiş sayılacaktır. Nihai karar yine de vatandaşlık hakimindedir.

Daha önce sınava girip de minimum 15 puanı alamayan adaylar ya yeniden sınava çağrılacak ya da sözlü mulakata davet edilecektir.

Sınavın süresi yine 30 dakika olacaktır.
Çalışma kitapçığı www.cic.gc.ca websitesinden online olarak görülebilir veya indirilebilir. Kitapçığın size posta ile gönderilmesini istiyorsanız 1-888-242-2100 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Sınava girecek adaylara başarılar dilerim.

Murat Kandemir (CCIC, FCMI)