27 Mayıs 2012 Pazar

Kanada Federal Nitelikli Eleman Başvurularında Adaylardan Aldıkları Eğitimlerin Ölçüm Değerlendirilmesinin İstenmesi Gündemde


28 Mart 2012 tarihinde Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney yaptığı bir basın duyurusuyla Kanada’ya göç etmek isteyen nitelikli elemanların aldıkları eğitimlerinin nasıl ölçülmesi gerektiği tartışmasını başlattı.

Geçen hafta 19 Mayıs’ta yayınladığım Kanada Göçmenliğindeki Değişiklikler Özeti adlı makalemde 2012 yılında Kanada göçmenlik programlarında yürürlüğe giren ve uygulanması düşünülen değişikliklerden bahsetmiştim. Bu yazımda Kanada federal nitelikli eleman başvurularında adaydan istenmesi planlanan adayın aldığı eğitimin bir kurum tarafından değerlendirilmesi uygulaması hakkında bilgi vermek istedim.

Düşünülen değişikliğin federal nitelikli eleman başvurusu yapacak olan adayların başvurularını yapmadan ve Kanada’ya varmadan önce Kanada Göçmenlik Bakanlığı tarafından tanınmış bir kurum veya organizasyondan Kanada dışında aldıkları eğitimlerinin tam bir ölçüm raporunun alınması gerekliliği olduğu belirtilmekte.

“Hükümetimiz ekonomik büyümeye odaklı bir göçmenlik sistemi oluşturmaya çalışmakta ve göçmenlerde dahil olmak üzere tüm Kanadalıların buna tam kapasite ile maksimum katkı sağlamalarına emin olmak istemektedir” diyerek muhafazakar görüşlerine göre bir sistem inşa etme planlarının ilk sinyallerini vermiştir.

Jason Kenney yaptığı basın bildiriminde Kanada’ya gelmek isteyen nitelikli elemanların daha Kanada’ya varmadan önce tüm eğitimlerinin bir kurum tarafından tam bir ölçüm yapılmasıyla, “yeni gelecek olan nitelikli elemanların sahip oldukları eğitimlerinin Kanada iş gücü piyasasındaki yerini görmelerini sağlayacak ve böylelikle tüm becerilerini ekonomide daha hızlı kullanabilmelerine olanak sağlayacak” 

Kanada’ya varmadan önce yapılacak bu ön ölçümde Kanada göçmenlik adayı tüm eğitimlerinin ölçülmesi için Bakanlıkça tanınmış bir kurum veya kuruluşa başvuracak. Kurum adaya ait tüm eğitim belgelerini (diploma, transkript, sertifika, lisans veya kursiyer belgesi vs) değerlendirip bunları değerlendirecek ve başvuran kişiye değerlendirme raporu sunacak. Eğitim derecesi ve durumu değerlendirilen aday böylelikle Kanada’daki işverenlerin sahip olduğu eğitim ve profesyonel tecrübesine nasıl bakacağı konusunda somut bir fikri olacak.

Ontario Eyaletinde Comperative Education Service (CES), International Credential Assessment Service of Canada (ICAS) ve World Education Services Canada (WES) kurumları başvuranlara Kanada dışındaki eğitimlerinin değerlendirmesini yapmaktadır. Canadian Information Centre for International Credentials CICIC’den bu konuda daha detaylı bilgi edinilebilir. Web sitesi http://www.cicic.ca

Uluslararası eğitimlerin bir kurum tarafından ölçülüp adaya sunulması federal nitelikli eleman başvurusu yapan adayın Kanada’da otomatik olarak iş bulacağı anlamına gelmiyor. Kanada’da bazı meslekler bir kurum tarafından regüle edilmektedir. Ayrıca eğitim ölçüm raporu Kanada’da elektrikçi, hemşirelik, doktorluk vs. gibi regüle edilen meslekleri yapmalarında gerekecek lisans alımlarına yardımcı da olmayacak.

Mesleği regüle edilen bir işte çalışmak isteyenler mesleğin kurallarını belirleyen meslek odası tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulacak ve lisans alma süreci başlatılmış olacak.  

Federal Nitelikli Eleman sınıfı başvuruları kota dolumu sebebiyle şu an yapılamıyor. 28 meslekten alınacak göçmen kotası sayısı 1 Temmuz 2012’den itibaren yeniden başlatılacak. Bakanlık ayrıca federal nitelikli eleman başvuruları için yeni kıstaslar veya şartlar oluşturabilir. Hatta geçen sene kabul edilen bazı meslekler bu sene kabul edilmeyebilir veya yeni meslekler kabul edilecek meslekler listesine eklenebilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Biz izlemeye devam ediyoruz.

Murat Kandemir, Member of ICCRC & CMI, 27 Mayıs 2012

19 Mayıs 2012 Cumartesi

Kanada Daimi İkamet Kartlarının Direk Dağıtımı Pilot Projesi


Kanada Vatandaşlık Göçmenlik Bakanlığı (CIC) 30 Nisan 2012’den itibaren daimi ikamet kartları (permanent residence cards, PR cards) sahiplerine posta yoluyla gönderecek. Pilot proje olarak başlatılacak olan uygulama bir yıl sonra tekrar değerlendirilecek.

Daimi ikamet kartları CIC ofislerinde kart sahipleri tarafından şahsen alınıyordu. Kart sahiplerinin %2.5’i kartlarını almadan önce çeşitli sebeplerden dolayı (yalan beyan, eksik evrak, ikamet kuralları vs) soruşturmaya uğruyor daha sonra uygun olanlara kartları teslim ediliyordu. Her bir kartın geçerlik süresi 5 yıl olması kartların her beş yılda bir yenilenmesi anlamına geliyor. CIC’nin ortalama bastığı kart sayısı 150.000 adet. PR kart yenileme süresi bazen aylarca sürüyor ve bir çok aday sırf kartını elden alabilmek için davet edildikleri lokal CIC ofislerine gitmek zorunda kalıyor. Bu da departman ve başvuru sahipleri için hem mali hem de zaman israfına sebep olmakta.   

Yeni pilot proje ile daimi ikamet kart başvuru dosyası soruşturmaya uğrayacakların oranının %5 olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kalan %95 başvuru sahiplerinin %10’nun rastgele seçilerek CIC ofislerine davet edileceği için kartlarını yine eskisi gibi şahsen almaları gerekiyor. Böylelikle tüm başvuru sahiplerinin %90’ının daimi ikamet kartları evlerine posta ile gönderilecek.

Acil kart başvurularının da bu pilot proje kapsamında öncelikli olarak değerlendirildikten sonra dağıtımlarının yapılacağını bildirirken kart bekleyen adayların da kartlarının da bu pilot proje ile posta adreslerine gönderilebileceğini de ekleyelim.    

5 yıllık geçerliliği olan PR kartlarının sahiplerine posta yoluyla gönderilmesi çok büyük bir kolaylık olacak. Her bir kart başvurusu sonuçlanmadan önce yapılan soruşturma süreci aynen devam edecek.

Yeni kartların teslim edilmesinin ardından önceki kullanılan PR kartları 60 gün sonra sistemde geçersiz olarak işaretlenecek. Eski kartların başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi için yapılan bu işlemle aynı anda geçerli olan PR kart sayının bir olması amaçlanıyor.

Yanlış adrese gönderilmiş ya da adrese ulaşmayıp ta iade edilen kartlar bir merkezde toplanacak ve kart sahibinin kartını alması için 180 gün süre tanınacak. Bu konuda başvuran kişinin adres bilgisini başvuru formunda doğru vermesi önem taşıyor.

Yapılan PR kart başvurularının akıbeti için CIC çağrı merkezi arandığında çağrı merkezi yetkilisi 30 Nisan 2012’den itibaren kartların başvuran kişilerin adreslerine direk postalanacağını ve bazı kart sahiplerinin de CIC lokal ofislerine çağrılarak kartları elden alması gerektiğini bildirecek. Kartını elden alması istenen adaya randevu tarihi, saati ve yeri ve hangi kişisel belgelerle gelmesi gerektiği başvurana bir yazıyla bildirilecek.

Uygulama hem başvuranlar hem de göçmenlik departmanı açısından işlem kolaylığı anlamına geliyor. Umarım 1 yıllık bu pilot proje sonunda uygulamanın çok yararlı ve işlem kolaylığı getirdiği anlaşılır ve kalıcı hale döner.

Eğer sizde PR kartınızı yenilemek için başvurduysanız posta kutunuza dikkatli bakın. Yeni PR kartınız posta kutunuzda sizi bekliyor olabilir.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC & CMI), 19 Mayıs 2012 

16 Mayıs 2012 Çarşamba

Kanada Göçmenliğindeki Son Değişiklikler Özeti


Son aylarda Kanada göçmenlik sisteminde birçok değişiklik oldu. Tüm değişikliklere blog sayfamızda elimizden geldiğince yer vermeye çalıştık. Bu değişiklikleri ciddi bir şekilde takip eden kişiler var. Değişiklikler ardı ardına gelince ben de burada bu değişiklikleri bir liste şeklinde sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Bu listeyi aynı zamanda Kanada Göçmenlik Bakanlığı kaynaklarından derledim. Bazı değişiklikler hemen uygulamaya konarken bazı değişiklik teklifleri taslak aşamasında olup üzerinde görüşmeler halen devam etmektedir.

Anne-Baba ve Büyükanne-Büyükbaba Süper Vizesi
2011 Aralık ayından bu yana uygulamada olan bu vize ile artık Kanada vatandaşları ve daimi ikamet sahipleri anne-baba veya dede-ninelerine “süper” vize için başvurabilecek. Kısa sürede elde edilebilen bu vize ile gelen kişiler Kanada sağlık kapsamından yararlanamazken bu vize 6-8 yıl arasında değişen anne-baba ve/veya dede-nine sponsorluğuna iyi bir alternatif olarak göze çarpıyor. Alınan vize 10 yıllık olabiliyor ve vize sahibine bir defasında en fazla 2 seneye kadar oturum hakkı verebiliyor. 

Kanada Göçmenlik Sistemini Koruma Yasası
Kanada iltica sistemini daha da güçlendirmek amacıyla 2010 İltica Reform Yasası’nda değişiklik öngören Kanada Göçmenlik Sistemini Koruma Yasası (Protecting Canada’s Immigration System Act) teklifi Başbakan Stephen Harper tarafından hazırlanmıştı.

Bu yasa ile mültecilerin pek sık görülmediği ülkelerden gelen siyasi sığınmacılarının dosyası 45 gün içinde hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. İltica davalarının kısa sürede sonuçlanmasıyla bekleme sürelerinin kısaltılması hedeflenirken bu süreçte harcanan zaman ve maddi kaynaklarının israfı da önlenmek isteniyor. İnsan kaçakçılığı ile mücadele anlamında daha sıkı önlemlerin getirilmesinin yanı sıra yeni yasa teklifi ile insan kaçakçılarının kurbanı olan ve Kanada’ya ulaşan mültecilerinde korunması amaçlanıyor.

Sonuçta adı geçen yasa teklifi tüm Kanada geçici ikamet vizesi (Canadian Temporary Resident Visa) başvurularında başvuru yapan kişiye ait biometrik bilgilerin formlara eklenmesini de zorunlu kılacak. Biometrik bilgilerin saklanması uygulaması ABD, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkelerinde zaten uygulanmaktadır. Konu ile ilgili güncelleme blog sayfamda yapılacaktır.

Geçici İkamet İzni Kurallarında Yeni Düzenleme
Kanada kanunlarına göre Kanada’ya giriş yapmak isteyen ve geçmişte sabıka kaydı bulunan kişilerin ya kanunen rehabilite olmuş olmaları ya da Geçici ikamet teskeresi (Temporary Resident Permit, TRP) almaları zorunludur. Bu durumu bilmeyen ve özellikle Kanada’ya vize uygulaması olmayan ülkelerden gelen kişiler sınırda pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar.

Uygulama 1 Mart’tan itibaren başlamış olup Kanada sınır kapısına gelen önceden sabıka kaydı olup ta TRP alması gerekli olduğu halde almamış olan kişilere sınırda geçici ikamet tezkeresi verilecek ve kendilerinden 200 dolarlık standart belge ücreti de alınmayacaktır. Bu haktan yararlanmak isteyecek olanların sadece basit bir cürüm sonucu sabıka kaydı olması ve işledikleri suçtan ötürü hapis yatmamış olmaları gerekmektedir.

Sınırda TRP bekleyen ve bu haktan yararlanmak isteyen kişilere TRP verilmesi Kanada sınır güvenliği görevlisinin (Canadian Border Services Agency officer) yetkisi dahilindedir. Sınırda kendisine bir kere TRP verilen ve daha önce basit suçlardan hükmü olan kişilerden bir daha ki seferde Kanada’ya girmeden önce standart TRP başvuru süreci uygulamalarını tamamlamaları ve gerekli dosya ücretini ödemeleri istenecektir.

Aile Sınıfı Sponsorluğu Programındaki Değişiklikler
Uygulanmasına hemen başlanan yeni değişiklikle artık Kanada’ya eşini sponsor olarak getirmek isteyen Kanada vatandaşı veya daimi ikamet sahibi kişiler 5 yıl süreyle başka birisine eş sponsorluğunda bulunamayacaklar. Gerçek olmayan evliliklerle mücadele kapsamında alınan bu karar dışında başka önleyici tedbirlerinde düşünüldüğü aile sınıfı sponsorluğunda uygulamaya konulacak diğer değişiklikler ileriki zamanlarda açıklanacak.

Quebec Nitelikli Eleman Programı Düzenlemeleri
Aralık 2011’de Quebec Hükümeti tüm Quebec nitelikli eleman başvurularına, QSW, standard Fransızca dil yeterlik testi sonuçlarının da konulması gerektiğini duyurdu. Bu uygulama QSW’nin 2012’de de bir takım başka yeni düzenlemelere de uğrayacağının kanıtıydı.

20 Mart’tan itibaren geçerli olmak kaydıyla Quebec Nitelikli Eleman Başvurusu yapmak isteyen adaylar gruplara ayrıldı. 1.grup adaylar içinde geçici yabancı işçi statüsünde olanlar, Quebec Puanlama Sistemine göre 12-16 puan arası alabilenler gibi yedi farklı başvuru tipi yer aldı. 2. grup başvuranlar belli bir eğitim almış ve Quebec puanlama sisteminde 6 puan alabilecekler ve üniversite öğrenimi almış olanlar yer adı. Bu grupların herhangi birisine uymayanların başvurusu kabul edilmeyecek. Bu değişikliklerle Quebec Eyaleti aynı Federal nitelikli eleman başvurusu gibi başvurulara sayı kotası koymuş oldu.

Kanada Dışında Edinilen Yabancı Eğitim için Ölçme ve Değerlendirme Standardı
Uygulamaya konulması planlanan yeni bir değişiklikte Kanada’ya federal nitelikli eleman başvurusu yapacak olan adayların başvurudan önce aldıkları eğitimlerinin onaylanmış ve tarafsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi gerekliliğidir. Amacının eğitim ve meslek yeterliliği olmayan adayların başvurmalarının önüne geçmek olmasının yanında düşünülen yeni düzenleme Kanada’da iş bulma şansı yüksek olan adaylara Kanada’ya gitme şansı verecek. Uygulamaya hayata geçmesi halinde tüm FSW başvurularına onaylanmış bir kurumdan alınan ve adayın eğitim durumunun Kanada açısından değerlendirildiği bir belgenin eklenmesi gerekecek. Planlanan düzenlemenin son durumunu burada açıklayacağız.

Biriken Federal Nitelikli Eleman Başvurularının Eritilmesi
Biriken dosyalar birçok Kanada vize ofislerinde hizmetin yavaşlamasına ve göçmenlik vizesi başvuru sürecinin uzamasına sebep oldu. Kanada Göçmenlik Bakanı Jason Kenney bu sorunla ilgili olarak 30 Mart’ta yaptığı bir duyuru ile 27 Şubat 2008’den önce CIC’ye teslim edilen ve üzerinde hiçbir işlem yapılmamış olan tüm Federal nitelikli eleman başvurularının (FSW) başvuru sahiplerine üzerinde hiçbir işlem yapılmadan yatırılan dosya ücreti ile iade edileceğini açıkladı. Tabii bu durum 300.000 adet başvurunun iadesi ve bunlara ödenecek 130 milyon dolarlık bir ödeme anlamına geliyor. Dosya ve ücret iade işleminin hükümetin bütçesinin kabul edilmesinin ardından uygulanması bekleniyor.    

Federal Nitelikli Eleman Programında Usta/Kalfa Meslek Grubu Kategorisinin Oluşturulması
İnşaat, ulaştırma, üretim ve hizmet gibi birçok sektörde eksikliği hissedilen profesyonellerin ülkeye gelebilmelerinin önünü açacak olan meslek erbabı sahipleri için usta/kalfa meslek grubu alt kategorisinin oluşturulması da düşünülen değişikliklerden. Bu yeni kategori Federal nitelikli eleman başvurusunun bir alt kategorisi olacak şekilde planlanıyor. Düzenleme hala planlama aşamasında.

Eyalet Aday Göçmenlik Başvurularında (PNP) Mecburi Dil Yeterlik Sınavı Şartı  
Bilindiği gibi eyalet aday programları (provincial nominee programs) yarı-bağımsız bir göçmenlik programı olarak Kanada’ya gitmek isteyen ve belli kriterleri yerine getiren adaylar için alternatif bir göçmenlik kapısı olmaktadır. Federal başvurulardan farklı olarak eyalet aday programları esnek kriterlere sahip olduğu için birçok kimse tarafından tercih ediliyordu. Eyalet aday programlarına artık dil yeterlik kanıtlarının da konması gerekecek. Bu programlarla başvurmak isteyen adaylar onaylanmış bir dil sınavına girerek (IELTS/TEF gibi) sonuç belgesini başvurusuna koyması gerekecek. Uygulama kısmen başladı.

Kanada Tecrübe Sınıfı Programındaki İş Tecrübesi Şartı Yumuşatıldı
Kanada Tecrübe Sınıfı (Canadian Experience Class) vasıtasıyla Kanada daimi oturum sahibi olmak isteyen geçici işçi statüsündeki adaylardan daha önce 24 aylık iş tecrübesi şartı isteniyordu. İstenen 24 aylık iş tecrübesinin 12 aya düşürülmesi planlanıyor. Uygulamaya geçilip geçilmeyeceği açıklanacak.

Girişimciler İçin “Start-Up” Vize Klasmanı
Daha önce blog sayfamızda örneği Amerika’da uygulamada olan ve girişimcilere özel olarak tasarlanmış “start-up” vizesi oluşturulması için yapılan bazı girişimlerden bahsetmiştik. Bu vizenin Kanada’da da uygulanmasına gerek olduğuna inanan bazı kurum ve kuruluşların böyle bir vizeyi desteklediklerini de söylemiştik. Bakan Jason Kenney girişimcilere özel buna benzer bir vize çeşidi hakkında ilgili tarafların görüşlerini beklediğini söyleyerek konuyla ilgilendiğini belirtmiş oldu.

Yeni gelenleri özel sektör kurumlarıyla buluşturacak olan böyle bir programın küçük ölçekli olacağı ve yılda sadece 2.750 girişimciye kapılarını açacağı da diğer kulağımıza gelen bilgiler arasında. Kanada iş sınıfı vizelerinde yeni bir sınıf olarak tartışılan bu vize hakkında daha fazla bilgi alırsak mutlaka burada sizi bilgilendireceğiz.

Hızlı LMO Onay Süreci  
Kanada dışından işçi getirmek isteyen Kanada firmalarının getirmek istediği işçi için HRSDC’den (Human Resources Development Canada –Kanada İnsan Kaynakları Departmanı-) almaları gereken LMO (labour market opinion –işgücü pazarı fikri-) başvurularının onay süreci de kısalacak. Yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre artık LMO başvuruları 10 gün içinde (eskiden 45 gün sürüyordu) verilecek.

Quebec Eyaleti dışında hızlı LMO verilmesi uygulaması tüm eyaletlerde başlarken işverenlerin yabancı işçi getirme sürecinin aynı olduğunu da bildirelim.

Yeni gelişmelerle sizinle olacağız.

Murat Kandemir (Member of ICCRC & CMI), 16 Mayıs 2012