25 Haziran 2012 Pazartesi

Kanada Hükümeti’nin “Yabancı Suçluların Hızlı Sınırdışı Edilme Yasası” Tanıtıldı


20 Haziran 2012’de Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanı Jason Kenney, Kanadalıların güvenliği ve emniyetini düşünerek hazırladıkları yabancı suçluların Kanada’dan hızlıca tehcir edilme yasa tasarısını kamuoyuna tanıttı.

Harper Hükümeti Kanada topraklarında bitmek tükenmek bilmeyen temyiz davalarıyla Kanada’dan gönderilemeyen ve aynı zamanda masum Kanadalıları korkutan yabancı suçluları durdurmaya kararlı” diyen Kenney, “Kanadalılar cömert ve konuksever insanlardır ama bu cömertliği kötüye kullanan suçlulara ve sahtekarlara karşı da toleransı yoktur” diye konuştu.  

“Yabancı Suçluların Hızlı Sınırdışı Edilme Yasası” üç ana konuya ağırlık veriyor;
1.Kanada Hükümetinin tehlikeli yabancı suçluları sınır dışı etmelerine kolaylık sağlaması,
2.Kanada’ya girmek isteyen ve Kanada için risk teşkil eden kişilerin girişlerini zorlaştırması,
3.Kanada’ya gelmek isteyen gerçek ziyaretçilerin önünü açması.

Yabancı Suçluların Hızlı Sınırdışı Edilme yasasıyla Hükümet Kanada’ya giriş yapmış ve yabancı suçlu olarak gördükleri kişileri daha hızlı sınır dışı etme amacına bu kişilerin Göçmenlik ve İltica Kurulu (Immigration and Refugee Board) Göçmenlik Temyiz Şubesinde temyiz etme haklarını engelleyerek ulaşmayı planlıyor. Daha önce Kanada’ya iltica etmiş olan kişiler çeşitli temyiz haklarıyla Kanada içinde 14 ay kalabiliyorlar ve Kanada topraklarında suç işleyebiliyorlardı.

Yasa tasarısıyla güvenlik, insan hakları ihlali veya organize suç işlemekten sabık olan kişilerin Kanada içinde iltica davalarında son kapı olarak gördükleri “insan hakları başvurusuyla” iltica davalarının tekrar gözden geçirilmeleri hakkından da mahrum edilmesi ve böylelikle daha hızlı sınır dışı edilmelerinin planlanması da gündemde.

Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası’nda (Immigration and Refugee Protection Act) yapılacak olan yeni düzenleme ile aynı zamanda Bakanlığa bazı özel durumlarda kişilerin ülke girişlerini engelleme yetkisi ve sistemi kötüye kullananlara da ağırlaştırılmış ceza hakkı da veriyor. Göçmenlik Bakanı kimin girip giremeyeceğine karar verecek ve hatta bazı kişilerin ülkeye girişlerini de bir süre (3 veya 5 yıl) engelleme hakkı olacak. Göçmenlik başvurularında yalan beyanda bulunanlara 5 yıl ülkeye girmeme cezası da öngörülürken Kanada çıkarlarına ters düşen ve casusluk gibi suçlara karışan Kanada daimi ikamet sahipleri veya ziyaretçilerin Kanada girişleri  otomatik olarak süresiz yasaklanacak.  

“Suç işleyen yabancıların” hızlıca Kanada’dan sınır dışı edilmeleri geçen sene Muhafazakar Partinin (Conservatives Party) seçim vaatlerinden biriydi.

Hazırlanan yasa tasarısında daha önce göçmenlik müracaatı yapmış fakat aile üyelerinden birinde bulunan sağlık durumu yüzünden iptal edilen kişilerin ülkeye girişlerinin artık kabul edilebilmesi de yer aldı.

Yeni tasarlanan bu yasa tasarısı ile aslında Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı bir çok konuda karar verme yetkisi sahibi olacak. Yasanın kabul edilmesi halinde Bakanlık altı ay ve daha fazla “ciddi suçlardan” hüküm giyen bir çok mülteciyi, daimi ikamet sahibini ve ziyaretçiyi ülkeden kovabilecek. Yani bu tasarı ile 6 ay ve daha fazla ciddi suçtan hüküm giyenler Kanada’dan otomatik tehcir uygulamasıyla kovulacak.

Tasarıyı ağır eleştiren de var. Bazı göçmenlik avukatları 6 ay ve daha fazla suç işleyen kişilerin temyiz hakkının elinden alınması kuralını oldukça eleştiriyor. Bu yasa tasarısı ile temyiz hakkı elinden alınan kişinin içinde bulunduğu şartlar göz ardı edilecek diye düşünüyorlar. Kişinin Kanada’da yaşadığı süre göz önünde bulundurulmadan sadece işlediği suç yüzünden sınır dışı edilmesi özellikle aile ve çocukları oldukça etkileyecek.

Parlamentoya yaz tatiline girmeden imzalanması için sunulan yasa tasarısı diğer partilerin de eleştirisini çekiyor. Liberal Parti siyasi gündemlerinde bir problem çıkması durumunda Muhafazakar Partinin sorunu kanun ve düzen çerçevesinde çözmeye çalıştığını düşünüyor. Liberal Parti Haziran’nın son günlerinde böyle bir kanun tasarısının gündeme gelmesinden rahatsız ve tasarıyı etraflıca inceleyecekler.

Kanada göçmenlik ve iltica sisteminde ciddi değişikliklere sebep olacak yasa ile 2008 yılı öncesinde Federal Nitelikli Eleman göçmenlik başvurusu yapmış olanların başvuruları kendilerine para iadesi ile birlikte geri gönderilecek. Ayrıca özellikle ilticacıların sağlık kapsamına alındığı Geçici Federal Sağlık Programı, IFH (Interim Federal Health Program) kapsamında ödenen bazı sağlık giderleri de artık IFH tarafından karşılanmayacak. Bu durum yaklaşık 128.000 mülteciyi doğrudan ilgilendiriyor.

Türkiye’de yasadışı yaşayan ya da yasal giriş yapıp daha sonra vize bitiminde ülkeden çıkmayan kişiler herhangi bir olayda göz altına alındıklarında hemen sağlık muayeneleri yaptırıldıktan sonra sınır dışı ediliyorlar. Bu kişilere Türk adalet sistemine ulaşma imkanı verilmiyor. Uygulama halen böyle. Kanada bu yeni kanuni düzenleme ile Türkiye’ye biraz daha yaklaşmıyor mu? Ne dersiniz?

Murat Kandemir, (Member of ICCRC) 25 Haziran 2012 

19 Haziran 2012 Salı

Kanada’ya Göç Eden Hemşireler


Hemşirelik Kanada’da regüle edilen bir meslektir. Bunun anlamı Kanada’da hemşire olarak çalışmak için yaşanan Eyaletteki hemşirelerin meslek odasına kayıt olunması zorunludur. Eyaletlerdeki hemşireler meslek odası/birliği hemşirelik mesleğine girişi onaylayan, kariyer eğitimleri veren ve hemşirelerin performanslarını takip eden ve gerektiğinde ilgili şikayetlere göre kendisine üye ve mesleğini kötüye kullanan ve/veya meslek etiğine aykırı davranan hemşireler hakkında soruşturma açan ve gerektiğinde cezalandıran birliklerdir.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı hemşirelik mesleğini şu ana kadar Federal Nitelikli Eleman Sınıfı (Federal Skilled Worker Category) altında kabul edilen meslek olarak kabul etmekteydi. 1 Temmuz 2012’den itibaren yeni oluşturulacak kabul-edilen-meslekler listesinde hemşirelik mesleğinin tekrar yer alması oldukça muhtemel.

Federal Nitelikli Eleman başvurusu yapmak isteyen ve Kanada dışında hemşirelik lisans belgesi almış ve en az bu meslekte 1 yıl çalışmış olanlar İngilizce veya Fransızca dil bilgisi yeterliklerini ispat ederek göçmenlik başvurusu yapabiliyorlar. Göçmenlik başvurusunda puan sistemine tabi tutulan aday 100 üzerinden en az 67 puan alarak başvurusunu yapabiliyor. Tabii hemşire olan göçmen adayının Kanada’ya göçmenlik işlemlerini bitirip daimi ikamet sahibi (permanent resident) olarak gelmesi Kanada’da hemşire olarak çalışmaya başlayabilmesi anlamına gelmiyor.  

Kanada’ya hemşire olarak gelen yeni göçmen adaylarının Kanada’da hemşirelik mesleklerini icra edebilmeleri bugünkü yazımızın konusunu oluşturuyor. Kayıtlı hemşire (RN) olabilme şartları için gerekli tüm adımları elden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Hemşirelik mesleğinde ve bu sektörde sık geçen belli başlı bazı kurumları ve bazı terimleri inceleyeceğiz. Umarım bu yazımız Kanada’ya hemşire olarak gitmek isteyen göçmen adaylarına yardımcı olur. 

Herhangi bir Eyalette hemşirelik mesleğini düzenleyen meslek odalarına üye olan hemşirelere kayıtlı hemşire registered nurse (RN), denir. Kayıtlı hemşireler bulundukları eyalette bulunan meslek odaları kayıt sürecini geçirdikten sonra yasal olarak “RN” statüsü alarak “hemşire” olarak çalışma hakkını kazanırlar.

Kayıtlı hemşire (RN) statüsü alabilmek için adayın önce yaşadığı yerdeki hemşireler birliği/odasına kayıt olması ve odanın kayıt için istediği evrakları verdikten sonra tam bir kariyer değerlendirilmesine tabi tutulması gerekiyor. Mesleğe giriş sınavı sayılan ve Kanada Hemşireler Birliği (Canadian Nurses Association) tarafından verilen Kanada Kayıtlı Hemşire Sınavını (Canadian Registered Nurse Examination (CRNE) geçtikten sonra mesleğini yaşadığı eyalette uygulamaya başlayabilir.


Kanada Hemşireler Birliği, CNA (Canadian Nurses Association)
Kanada Hemşireler Birliği (CNA) 11 eyalet ve bölgelerde çalışmakta olan ve eyaletlerde hemşirelik meslek odalarına kayıtlı yaklaşık 150.000 hemşireyi temsil eden üst kuruluştur. CNA’nın amaçları arasında hemşirelik mesleği standartlarının geliştirilmesi ve Kanada ücretsiz sağlık sisteminin güçlendirilmesi yer alır. Vizyonu hemşirelik mesleği ve sağlık sisteminin daha iyi hale getirilmesi için çalışmaktır.  

CNA aynı zamanda Kanada’da belgeli olarak çalışan tüm hemşirelerin örgütlü sesi olmasının yanında üyelerini hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil etmektedir. Hemşire üyelerinin birbirlerine destek olabileceği ulusal örgütlü bir yapı sunmasının yanı sıra CNA mesleğe geçişte mutlaka başarılı olunması gereken Kanada Hemşirelik Mesleği Yeterlik Sınavı CRNE’nin (Canadian Registered Nurse Examination) Quebec bölgesi hariç tüm Kanada’da uygulanmasını sağlar. CNA ulusal aktif lobi faaliyetleri sayesinde kanun yapıcının meslek ile ilgili konularda alacağı kararlarını da etkiler.

CNA web sitesinde Kanada’da hemşirelik mesleği & uygulaması adlı linkten mesleğin tanımı, RN teori temelleri, meslek uygulamaları, kariyer gibi konularda bilgi kılavuzundan yararlanılabilir. Kılavuzu indirmek için http://www.cna-aiic.ca/en/becoming-an-rn/the-practice-of-nursing/ linke ulaşılabilir.     

Canadian Registered Nurse Examination (CRNE) sınavı
Mesleki yeterlik sınavı olarak belirlenen CRNE sınavı Quebec bölgesi hariç tüm eyalet ve bölgelerde kabul edilen ve hemşirelik mesleğine adım atmak isteyenlerin başarılı olmak zorunda oldukları bir sınavdır. Kanada Hemşireler Odası, CNA’nın sorumluluğunda düzenlenen test ilgili eyalet ve bölgedeki hemşire meslek odası tarafından düzenlenmekte olup sınava kabul edilen hemşire adaylarının mesleki yeterliklerini ölçmektedir.

CRNE sınavına girmek isteyen adaylar yaşadıkları eyaletteki/bölgedeki hemşireler meslek odasına kayıt işlemlerini bitirmek zorundalar. Kayıt işlemlerini bitirebilen adayların CRNE sınavına girebilmeleri ve sınavda başarılı olanların “hemşire” olarak çalışabilmelerine yine eyaletteki meslek odası karar verecektir.

200 çoktan seçmeli sorudan oluşan CRNE testinde bazı sorular bağımsız olarak sorulmaktayken bazı sorularda senaryo verilerek sorulmakta. CRNE testi adayın mesleki yeterliğini, hemşire-hasta ilişki düzeyini, sağlık bilgisini ve adayın tıptaki değişimler konusundaki bilgisini sınamaktadır.

İngilizce veya Fransızca verilebilecek CRNE sınavında aday kendisine verilen 200 soruluk soru kitapçığını 4 saat içerisinde bitirmek zorunda. Her bir soru için muhtemel olarak verilen cevaplarda adaydan en iyi cevabın bulunması istenmektedir.

CRNE sınavı soruları mesleğe yeni giren hemşirelerin hemşirelik meslek uygulama standartlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçer. Uzman hemşireler tarafından hazırlanan sorular aday sınava girdikten sonra sonuçları yine uzman hemşireler tarafından değerlendirilir. 

CNA’nin web sitesinden CRNE sınavı hazırlık rehberi CD’si satın alınabilir. Ayrıca sınava girmek isteyenler sınav öncesi yine CNA web sitesinde CRNE hazırlık testine ulaşabilirler.

Bazı CRNE Sınavı İstatistikleri
CRNE sınavına girenler hem Kanada’da hemşirelik eğitimi almış olanlar hem de Kanada dışında hemşirelik eğitimi almış olup bulundukları eyaletteki hemşirelik meslek odası kayıt işlemlerinden sonra CRNE sınavına girmesi uygun görülen göçmenler olarak ikiye ayrılırlar. 2010 yılındaki sınava 2.113 hemşire adayı girdi. Sınava giren bu 2.113 adayın %73’ü Kanada içinde eğitimlerini tamamlamış adaylarken oluşurken %27’si de Kanada dışında eğitimini tamamlayanlardan oluşmuştu. Sınava girenlerin %36’sı Filipinler’den gelen hemşire adayları iken %16.7’si ABD’den ve %13.8’ini ise Hindistan’dan gelen adaylar oluşturmaktaydı. Geriye kalan %23.2’si diğer ülkelerden gelen adaylardan oluşmaktaydı. Bundan da anlaşılacağı üzere Filipinler, Hindistan, İngiltere ve ABD en çok sınava aday gönderen ülkeler arasında yer aldı. Toplamda 45 değişik ülkeden bir çok aday CRNE sınavına girmektedir.   

Ontario Eyaleti Hemşireler Odası
Ontario Eyaleti Ontario Hemşireleri Odası CNO, (College of Nurses of Ontario) Ontario Eyaleti sınırları içerisinde çalışan tüm kayıtlı hemşirelerin üye olmak zorunda oldukları meslek odasıdır. Eyalette mesleğe adım atacak hemşire adaylarının ulaşmak zorunda olduğu meslek standartlarını belirlemek, bu standartların her zaman gelişen sektöre ve zaman uygunluğunu temin etmek, mesleğin etik ve mesleki kuralları oluşturmak Odanın başlıca görevlerindendir. Oda aynı zamanda her meslek odası gibi mesleğin baskı grubu olarak hemşireliği yakından ilgilendiren her türlü yasal mevzuatın oluşturulmasında aktif görev alır.

RN, RPN ve NP’ler
CNO’ya bağlı hemşireler Kayıtlı hemşireler –RN- (Registered Nurse), kayıtlı çalışan hemşireler    -RPN- (registered practical nurse) ve hemşireler –NP- (nurse practitioner) olmak üzere çeşitli adlarla adlandırılırlar. Bunların aralarındaki fark aldıkları eğitim ve çalışma sürelerini belirtir. Mesela RPN’ler 2 ila 3 yıllık hemşirelik eğitimi almışken, RN’ler 4 yıllık hemşirelik lisans diplaması almış olanları ifade eder. RN’ler daha uzun eğitim aldıkları için temel bilgi ve beceri seviyelerinin daha çok olduğu kabul edilir. Buna karşın RPN’lerin eğitim süresi daha az olduğu için belli bir bölge ile uzmanlaşmış olduğu kabul edilir.

Oda Kayıt İşlemleri
Ontario Hemşireler Odası Kanada dışında eğitim görmüş ve Kanada içinde hemşirelik mesleğini yapmak isteyen yeni göçmenler için bilgi toplantıları tertip edip bu konuda onlara destek olmaktadır. Hatta bu konuda bilgi isteyen kişiler online kayıt işlemlerini yaptırarak odadan bilgi talep edebilirler.

Ontario Hemşireler Odası, CNO, uluslararası hemşire eğitimlerini almış ve Kanada’da bu kariyerlerini sürdürmek isteyen hemşire adaylarına özel bir rehber hazırladı. Bu rehbere

CNO’ya kaydolmak isteyen aday durumuna göre genel, geçici, geniş, özel görevli, emekli sınıfı ve geçiş sınıfı olmak üzere 7 ayrı sınıftan birinden kayıt altına alınır ve böylece lisanslama süreci başlar. Bu süreçte birçok bilgi ve belge adaydan istenir. Hatta adayın İngilizce/Fransızca dili dışındaki tüm belgeleri İngilizce veya Fransızca diline çevrilir.   

Ontario Hemşireler Odası hemşirelik mesleğinin düzenleyici meslek odası olduğu için eyalette bu mesleği yapmak isteyenler önce odaya kayıt işlemlerini tamamlamak zorundalar. CNO’ya kayıt olmak isteyen Kanada içinde veya dışında hemşirelik eğitimi almış olan hemşire adayları önce kayıt işlemini yapmış olmalılar ve bunun için aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmalılar;

1. Kanada’da vatandaş veya daimi ikamet sahibi olmaları ya da çalışma izni sahibi olmaları,
2. Kanada’da üniversite düzeyinde 4 yıllık hemşirelik eğitimi almış olmaları,
3. Hemşirelik mesleğini yapmış olması,
4. Kanada Hemşireler Odası (CNO) tarafından verilen Kanada hemşirelik sınavında (CRNE veya CRNE exam) başarılı olması,      
5. İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği belgesi,
6. Hemşirelik programı bölgesinde kayıt işlemi için uygun olma,
7. İyi bir karaktere sahip olma ve mesleğe uygun olma.

Aldığı eğitimin derecesi ve hemşirelik mesleğindeki kariyer geçmişine göre değerlendirilen adaydan Kanada içinde daha fazla mesleki eğitim almaları istenebilir. Adaydan kültürel durum, bilgisayar, teknoloji, farmakoloji, meslek standartları, sağlık durumları, sağlık durumu ölçümü, yasal/etik meseleler, gerontology, zihin sağlığı, kriz yönetimi, aile, araştırma, hemşirelik teorisi, liderlik, ileri iletişim teknikleri, toplum ve klinik uygulama gibi konularda ek eğitimler almasını isteyebilirler.

Oda kayıt işlemlerinin ardından uygun görülen adaylardan CRNE sınavına girmesi istenir. Bu sınavdan başarılı olan adaylar daha sonra odaya İngilizce veya Fransızca dil yeterlik belgesi sunmak zorundalar. İngilizce için TOFEL, IBT, MELAB, IELTS, TOEIC veya CELBAN sınavlarından birinden Fransızca için TFI sınavından iyi derece almaları gerekmektedir. Tabii ki daha fazla detaylı bilgi www.cno.org sitesinden elde edilebilir.

Bazı İstatistikler
CNO’nun verilerine göre Ontario Eyaletinde hemşirelik yapması yasal olarak mümkün olan 114.332 RN, 40.221 RPN ve 2.064 NP vardır. 2010 verilerine göre Ontario’da çalışan hemşirelerin % 80’i Ontario içinde hemşirelik eğitimi almışken bunun %9.2’si Ontario dışında ve 510.5’i de Kanada dışında eğitim almış hemşireler oluşturmakta. Kanada dışında eğitim almış hemşire oranının daha da artması muhtemel. 2001-2010 arası Kanada’ya en çok hemşire gönderen ülkeler Filipinler, ABD, Birleşik Krallık, Hindistan, Polonya, Rusya, İran ve Avustralya oldu.

Son Söz
Daha önce Kanada’ya göç etmek isteyen doktorlar ve diş doktorları hakkında makalemiz yayınlanmıştı. Bu makalemizde Kanada’ya göç etmek isteyen hemşireleri Kanada’da kariyer açısından kendilerini nelerin bekleyeceğini irdelemeye çalıştık. Hemşirelik eğitimi almış ve bu mesleği bir süre yapmış olan göçmen adayları Kanada’da gerekli çalışma şartlarını yerine getirebilirler ve getirmeliler. Kanada’da eksikliği hissedilen mesleklerden birisi de hemşireliktir. Birçok Kanada’lı hemşire ABD ve diğer ülkelere çalışmaya gitmektedir. Yabancı hemşirelerin Kanada’da yaşayacakları eyalette çalışabilmeleri için bitirmek zorunda oldukları bir kayıt prosedürü var. 

Bu prosedür uzun ve pahalı da olsa bu mesleği Kanada’da yapmak için katlanılması gereken bir süreç. Tüm hemşire adaylarının bu süreci hızlı ve pürüzsüz atlatmalarını diliyorum.

Murat Kandemir, (RCIC), 19 Haziran 2012

Diğer Eyaletlerdeki Meslek Kuruluşları
College of Association of Registered Nurses of Alberta (CARNA), http://www.nurses.ab.ca
College of Registered Nurses of British Columbia (CRNBC), http://www.crnbc.ca
College of Registered Nurses of Manitoba (CRNM), http://www.crnm.mb.ca
Nurses Association of New Brunswick (NANB), http://www.nanb.nb.ca
College of Registered Nurses of Nova Scotia (CRNNS), http://www.crnns.ca
College of Nurses of Ontario (CNO), http://www.cno.org
Association of Registered Nurses of Prince Edward Island (ARNPEI), http://www.arnpei.ca
Ordre des infirmieres et infirmiers du Quebec (OIIQ), http://www.oiiq.org
Saskatchewan Registered Nurses’ Association (SRNA), http://www.srna.org
Yukon Registered Nurses Association (YRNA), http://www.yrna.ca
Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador (ARNNL), http://www.arnnl.ca
Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut (RNANT/NU), http://www.rnantnu.ca

6 Haziran 2012 Çarşamba

Sahtekar Göçmenlik Temsilcilerine Karşı Yeni Kurallar


Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney 25 Mayıs’tan geçerli olmak üzere göçmenlik temsilcilerinin (avukat ve göçmenlik danışmanı) mesleki ve etik kuralları çiğnemeleri halinde daha kolay soruşturulmalarına izin veren yeni kuralların yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Şu ana kadar Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (CIC), göçmenlik hizmetleri veren fakat mesleki ve etik açıdan görevini kötüye kullanan avukatların, göçmenlik danışmanlarının, paralegallerin ve/veya noterlerin (Quebec Eyaletinde göçmenlik hukukunda danışmanlık yapabilen meslek grubu) varlığından haberdar olmakla birlikte bu durumu ilgili meslek odaları ile paylaşamıyordu.

Jason Kenney’in “göçmenlik temsilcisinin görevini kötüye kullanması durumunun ilgili meslek odasıyla paylaşılması göçmenlik sistemimizin dürüstlüğünü ve göçmenlerimizi korumamızı sağlayacak” demesi yeni uygulamanın pratikte hayata geçirildiğinin işaretini verdi. 

Bu yönetmelik değişiklikleri CIC, Kanada Sınır Güvenliği Ofisi (CBSA) ve Göçmenlik ve İltica Kurulu (IRB) yetkililerine görevini kötüye kullanan göçmenlik temsilcilerinin (avukat, göçmenlik danışmanı, paralegal ve noter) fiillerini bağlı bulundukları meslek odalarına durumlarını rapor etme hakkı vermektedir.

CIC, CBSA veya IRB yetkilileri eğer bir göçmenlik temsilcisinin mesleki veya etik kuralları çiğnediğinin farkına varırsa bu bilgiyi mesleğin odasına/birliğine Özel Hayat Yasası’na (Privacy Act) aykırı olmayacak şekilde rapor edecek.

Avukatların meslek odası her eyalette bulunan barolar birliği olurken, göçmenlik danışmanlarının meslek odası ise Kanada Göçmenlik Danışmanları Düzenleyici Konseyi ICCRC’dir. Ayrıca paralegaller de Ontario Paralegal Birliği’ne üye olmak zorunda iken Quebec’teki Noterler Birliği’de Quebec’teki göçmenlik danışmanlığı yapabilen noterlerin üye olmak zorunda oldukları mesleki birliktir.

Artık Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı bir göçmenlik temsilcisinin suç sayılan aşağıdaki fiilleri işlediğine emin olması durumunda bu durumu ilgili meslek odasıyla paylaşacak.

Suç niteliği taşıyan bu davranışlar;
-Başvuran kişiye gerçek olmayan sözler vermek,
-Kanada göçmenlik sistemi hakkında yanlış bilgi vermek,
-Müvekkile karşı görevlerini yerine getirmemek,
-Yalan beyan ve/veya sahte belge vermeye müvekkili teşvik etmek olarak özetlenebilir.

Siz siz olun Kanada göçmenliği konusunda hizmet alacağınız danışmanınızı iyi seçin. Gerçek dışı tahhüttlere ve boş sözlere kulak asmayın. Karşılığında yüksek miktarda para isteyen kişilere karşı da hep kuşkucu olun. Kanada avukatları ve ICCRC’ye bağlı göçmenlik danışmanları göçmenlik hizmetleri vermeye yetkilidirler.

Murat Kandemir, (Member of ICCRC & CMI), 06 Haziran 2012