30 Haziran 2017 Cuma

Ontario Ekspres Giriş Kategorisi Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Çalışanlarını Arıyor

26 Haziran’dan geçerli olmak üzere Kanada’nın ekspres giriş havuzunda bulunan ve bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sektöründe iş tecrübesi bulunan adaylar Ontario göçmenlik programında öncelikli olarak değerlendiriliyorlar.

Bu kapsamda insan sermayesi öncelikleri (HCP) kapsamında göçmen kabul edecek olan Ontario göçmen aday programı (OINP) federal ekspres giriş göçmenlik seçme sistemiyle uyumlu hale getirildi.

Şu ana kadar Ontario, federal ekspres giriş havuzunda aday arayışında bulundu ve en az 400 puanı olan bir çok adaya ilgi beyanı (notification of interest-NOI) gönderdi. HCP kategorisinde değerlendirilen ve kendisine NOI gönderilen adayların ayrıca OINP sistemine başvurmaları gerekiyor.

OINP sisteminde seçilen adaylara daha sonra eyalet aday sertifikası (nomination certificate) gönderiliyor ve bu aday federal göçmenlik başvurusunu tamamlıyor.

Eyalet ICT sektöründe çalışan göçmenlere öncelik veriyor. Havuzda bulunan ve 400’ün altında  puanı olan bir ICT elemanının bile Ontario eyaletinde NOI alması artık çok muhtemel.

ICT sektörü çalışanları özellikle Toronto, Waterloo ve Hamilton gibi şehirlerde toplanmış. Ontario şu an Kanada’nın ICT sektörüne en çok katkı yapan bölgesi.

Sadece 2016 yılında Ontario eyaletinin aday gösterdiği göçmenlerin yüzde 25’i ICT sektörü işçileri oldu.

OINP’in, ekspres giriş havuzunda HCP kategorisine uygun ve ICT iş tecrübesine sahip aday arayayışı devam edecek.

HCP kategorisinden kabul edilmenin uygunluk kriteri şu şekildedir:

Ekspres giriş havuzunda en az 400 puan ile aktif olarak yerleşmiş bulunmak. Ontario eyalet aday gösterilme ve federal göçmenlik başvuru sürecinde de bu skor 400 ve üzerinde olmalıdır.
Aşağıda belirtilen şekilde minimum iş tecrübesi sahibi olunmalıdır:
FSW sınıfına göre değerlendirilmek isteyen adaylar için Kanada ulusal meslek sınıflandırmasında (NOC) 0, A veya B beceri kodlu olarak belirtilmiş mesleklerden birinde NOI alındığı tarihten önceki son beş yılda en az bir yıllık iş tecrübesi,
CEC sınıfına göre değerlendirilmek isteyen adaylar için NOI alındığı tarihten önceki son üç yılda NOC’ta 0, A veya B beceri kodlu olarak belirtilmiş mesleklerden birinde en az bir yıllık iş tecrübesi.
Kanada’da lisans, yüksek lisans veya Doktora eğitim derecesi YA DA eğitim denklik raporu (ECA) ile desteklenen, bu eğitimlere denk yabancı eğitim derecesi.
Tüm becerilerde (konuşma, okuma, yazma ve dinleme) Kanada dil standartları (CLB) 7 seviyesinde İngilizce veya Fransızca dil yeterliği.
Federal ekspres giriş profilinde belirtilmiş “Ontario” veya “tüm eyaletlerde yaşama niyeti”.
Ontario’ya yerleşmek için gerekli maddi kaynak ve
FSW ve CEC programlarının diğer şartlarına uygunluk.


Murat Kandemir, 30 Haziran 2017

Kanada’ya Gidecek Göçmen Adayından İstenen Mali Kaynak Zorunluluğu

Bilindiği gibi Kanada’ya federal nitelikli işgören programı (FSW) kapsamında ekspres giriş göçmenlik sistemine başvuran adaylar aile büyüklüklerine göre belli miktarda bir mali kaynağa sahip olduklarını göstermek zorundadırlar. Bu mali kaynağa yerleşim fonu (settlement fund) deniyor ve göçmen adayından bu likit fona sahip olduğunu kanıtlaması isteniyor. (Tablo CIC)

Göçmen aday bekar ise 12.300 Kanada doları mali kaynağa sahip olduğunu ispatlaması gerekiyor. Evli bir çiftin göstereceği mali kaynak tutarı ise 15.312 dolardır. Bir çocuklu aile 18.825 ve iki çocuklu bir aile ise 22.856 dolarlık bir tutarı göstermek ve bunu ispat etmek durumundadır. Ailedeki birey sayısı arttıkça gösterilecek minimum maddi kaynat tutarı da artmaktadır.

Bu yazının konusu alınan nakit hediyelerin yerleşim fon tutarında kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili. Yani hediye alınan nakit bir miktar para yerleşim fonunda kullanılabilir mi? Toplu bir paranın birisinden borç alınmadığı ve başvuran kişinin tasarrufunda olduğu nasıl ispatlanabilir?

İlgili yönetmelikte (IRPR) Madde 76 (1)(b)(i) kısmı Nitelikli İşgören başvurularındaki yerleşim fonu ispatı (proof of settlement fund) ile ilgilidir.

(b) Nitelikli İşgören;
(i) işgörenin kendisi ve aile üyeleri için minimum gelir seviyesine uygun, herhangi bir yükümlülük ya da borçla elde edilmemiş, aktarılabilir ve kullanıma hazır bulunan bir fona sahip olmalıdır, ya da
(ii) 82(1) alt bölümde belirtildiği üzere 82(2)(a),(b) veya (d) paragrafları uyarınca  Kanada’da iş teklifi için yeterli puana sahip olmalıdır.

Aynı yönetmelikte Madde 87. 2(5) paragrafında benzer bir madde federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) için konmuş.

Özetle bu yerleşim fonu hakkında anlaşılması gereken genel kural şudur:

Kanada’dan bir iş teklifinizin olması hariç olmak üzere yaptığınız göçmenlik başvurusunda aile büyüklüğüne bağlı olarak size ait, likit ve borç ile edinilmemiş belirli bir miktarda mali kaynağa sahip olduğunuzu göstermelisiniz.

Havuzda yerleşik olan bir göçmen adayı göçmenlik davetiyesi (ITA) aldığında daimi ikamet (PR) başvurusu yapmak durumundadır. Gerekli olan evraklara baktığımızda ise bankadan hem varlıkları hem borçları listeleyen hem de son altı aylık hesap bakiyesini belirten bir yazı sunulmalıdır. Bankaların böyle bir yazı verme uygulaması olmadığından alınacak bir yazı ve altı aylık banka ekstresi de bu işi görecektir.

Alınan nakdi hediye son altı ay içerisine denk gelirse bu toplu ödeme banka ekstresinde ortaya çıkacaktır. Bu durumda dosya memuru bu toplu paranın başvuru sahibinin borcu mu olduğu yoksa kendi parası mı olduğu konusunda kuşkuya düşecektir. Kendinizi böyle bir duruma sokmamanızı tavsiye ederim.

Benzer bir duruma düşerseniz muhtemelen yapılacak şey en azından altı ay beklemektir. Para hesapta altı aydan daha fazla bulunduğu zaman alınacak altı aylık ekstre de size sorun çıkarmayacaktır.

Eğer puan seviyeniz yüksekse ve ITA almak sizin için sorun değilse ve paranız da yoksa o zaman en azından para durumunu halledip altı ay beklenebilir. Hesaba toplu para yatırılması sorunu altı aylık süre geçmesiyle altatılabilir.

Unutmayın paranın size ait olduğu ve herhangi bir kişiden/kurumdan borç alınmadığı ispatlanmalıdır.

Eğer altı aylık süre geçmemişse ve kişi örneğin annesinden bir miktar borç aldıysa ve bu parayı kullanmak istiyorsa o zaman bu durum ek belgelerle desteklenmelidir. Örneğin karşılıksız para yardımı yapan anneden alınacak noter tasdikli yeminli bir ifade iyi bir fikir olabilir.

Her ne belge sunulursa sunulsun son karar dosya memurunundur.


Murat Kandemir, 30 Haziran 2017 

Kanada Göçmenlik Kabul Puanı Yükseldi

Kanada göçmenlik ekspres giriş sisteminde 28 Haziran 2017’de yapılan çekilişte 3409 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderildi. Bu çekilişte göçmen olarak seçilme minimum aday puanı (CRS) 449 olarak belirlendi.

31 Mayıs 2017’de yapılan çekilişte Kanada ekspres giriş sisteminde aday havuzunda bulunan ve 413 ve üzeri puanı olan 3877 kişiye kabul mektubu (ITA) gönderilmişti.

Bu son çekilişte puan seviyesinin artmasını ekspres giriş sisteminde son dönemde yapılan değişikliklere bağlayabiliriz. 6 Haziran’da değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan bu ilk çekilişte Kanada’da kardeşi olanlara ek puan geliyor ve Fransızca dil bilgisi olanlara öncekine oranla artık daha fazla puan veriliyor.

Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) havuzda bulunan ve bu değişikliklerden etkilenecek tüm profillerin CRS puanlarının otomatik olarak güncelleneceğini ve adayların herhangi bir şey yapmalarına gerek olmadığını belitti.

Kamuoyuna önceden tanıtılan ve yürürlüğe girmesinin ardından dört hafta sonra yapılan bu çekiliş özellikle aile üyeleri Kanada’da olanların ilgisini çekti. Puanın yükselmesinin bir başka sebebi de önceden ekspres giriş çekilişlerinin arasında iki hafta olurken bu seferki çekiliş arası dört hafta oldu. Bu ek zamanda daha fazla kişi havuza girdi. Dahası bu dört haftalık sürede bazı adaylar eyalet aday sertifikası veya iş teklifi gibi ek puan getiren faktörler için daha fazla puan aldılar.

Benzer bir durum geçen Mart ayında da yaşanmıştı. CRS eşik puanı 468’den 434’e kadar düşmüştü. Sonra 24 Mart tarihli çekilişte eşik puan yukarıdaki benzer sebepler yüzünden 441’e çıkmıştı. Ve sonrasında en son 413’e kadar olmak üzere dengeli bir düşüş görülmüştü.

Geçmişteki benzer durumlar ve yürürlüğe giren yeni kurallar sonrasında yapılan çekilişleri göz önüne aldığımızda bundan sonra CRS eşik puanın biraz daha yükseleceğini söyleyebiliriz. Ayda birden fazla olan çekilişlerde ise daha önce de olduğu gibi belli bir düşüşte öngörebiliriz. Unutmayın 449 yüksek bir puan olarak görülebilir fakat bu seviye 2015 ve 2016 yıllarında yapılan tüm çekilişlerdeki eşik puanlardan bile düşük.

Önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak çekilişlerle birlikte puan seviyelerinin geleceği hakkında daha sağlam bir tahminde bulunabileceğiz.


Murat Kandemir, 30 Haziran 2017   

29 Haziran 2017 Perşembe

Kanada’da Mezunlara Verilen Çalışma İzni -PGWP

Kanada’da alınan eğitim sonrasında yabancı öğrenci eğer isterse mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) ye başvurabilir. PGWP vizesi Kanada’da okuyan öğrencilerin okudukları alanda iş tecrübesi edinmelerine olanak veren ve açık şekilde düzenlenen bir çalışma iznidir. Okunan eğitim süresi dikkate alınarak bir ila üç seneye kadar verilen bu izinler özellikle göçmenlik başvurusu yapmak isteyen yabancı öğrencilerin rağbet ettiği popüler bir çalışma iznidir.

Kanada’ya her sene binlerce yabancı öğrenci okumaya gelmektedir. Bu öğrencilerin bazıları eğitimleri bittikten sonra ülkelerine dönerken bir çoğu Kanada’da mezun olduktan sonra çalışma izni alıp Kanada göçmenlik başvurusu yapmak istemektedirler.

Bilindiği gibi lise ve dengi okullar, kamu (community) ve özel (private) yüksek okullar (colleges) ve üniversiteler Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından tanınan (designated learning institution-DLO) okullardan sayılıyor ve bu okullarda okumak isteyen yabancı öğrencilere okuma izni veriliyor. Fakat maalesef okulun bir DLO numarası olması mezun olduktan sonra PGWP verileceği anlamına gelmiyor.

Kanada’da okuyan fakat sonra kalmayı düşünen yabancı öğrenciler mezun olduktan sonra çalışma iznine başvuruyorlar. Mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) öğrencilere hem okudukları alanda çalışma şansı veriyor hem de göçmenlik başvurularında adaya ek puan kazandırıyor.

Kanada’da bir yüksek okul ya da üniversitede en az sekiz aylık (iki sömestr) ön lisans (post secondary education, college diploma, degree vs.) ya da lisans üstü (post-degree, post graduate, graduate certificate vs.) bir programdan mezun olan bir öğrenci mezun olmasının ardından PGWP çalışma iznine başvurabilir. PGWP çalışma izni açık olarak (istediği işveren için ve istediği sektörde çalışabilir) belirli bir süre için (bir ila üç yıl arası) düzenlenir. Bu izni alan kişiler ve varsa Kanada’daki eşi ve/veya çocukları izin bitimine kadar Kanada’da kalabilir ve iş tecrübesi edinebilirler.

Kanada’da birçok yabancı öğrenci okuyor ve özel okullarda okuyanların çoğu yaptıkları PGWP başvurlarının red edilmesi gibi benzer problemlerle karşılaşıyor.

PGWP başvurusu çeşitli sebeplerle reddedilebilir. Okuduğunuz okul PGWP programına uygun olmayan bir okul olabilir. Bu durumda başvuru sebep gösterilerek reddedilir. Bu durumda Kanada içinde kalınamaz artık. Kalmak istenirse tekrar okuma izni başvurusu yapılabilir.

Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından akredite olan özel ve devlet okullarının bir listesi (DLO list) varken PGWP programına uygun okulların bir listesi yok.

Kanada’da yüksek okulda en az bir yıllık program okuyan kişilerin yanlarında bulunan eşlerine çalışma izni veriliyor ve varsa çocukları da liseye kadar devlet okullarında ücretsiz olarak okuyabiliyorlar. Fakat özel okullarda okumak için öğrenci vizesi ile ülkeye gelenlerin eşlerine çalışma izni ve çocuklarına da devlet okullarına gitmeleri için okuma izni verilmiyor. Ayrıca PGWP başvurusu reddedilen kişilerin eşleri ve çocukları da Kanada içinde kalamıyorlar.

Kanada’da okuyan öğrenciler öğrenci oldukları süre içerisinde haftada en fazla 20 saat olmak üzere çalışabilirler. Eğitimleri bitmiş fakat öğrenci vizesi bitmemiş olanlar yasal olarak ülkede bulunabilirler fakat çalışmazlar. Çalışabilmek için öğrenci olarak bir programa devam etmeleri gerekir. Okulu bitmiş bir öğrencinin çalışmaya devam edebilmesi için mezunlara verilen PGWP alması gerekir. PGWP başvurusu reddedilen bir öğrencinin ya Kanada içinde başka bir okul ve program için tekrar okuma izni alması gerekir ya da ülkeyi terketmesi gerekir.

Eğitiminiz sonrasında Kanada’da kalmayı ve çalışma izni almayı düşünüyorsanız seçeceğiniz okula dikkat edin. Eğer özel bir yüksek okulda (private college) okuyacaksanız alacağınız eğitim sonrası PGWP’ye uygun olup olmadığınızı mutlaka araştırın. Çalışma iznim ille garanti olsun istiyorsanız o zaman devlet okullarından (community college) şaşmayın derim.


Murat Kandemir, 29 Haziran 2017  

26 Haziran 2017 Pazartesi

Kanada’da Kayıt Yaptırdığınız Özel Okul Kabusunuz Olmasın

Kanada’ya her sene binlerce yabancı öğrenci okumaya gelmektedir. Bu öğrencilerin bazıları eğitimleri bittikten sonra ülkelerine dönerken bir çoğu Kanada’da mezun olduktan sonra çalışma izni alıp Kanada göçmenlik başvurusu yapmak istemektedirler.

Toronto’de yeni evli birinin özel bir koleje kayıt yaptırması ve mezun olması sonrası çalışma izni alması yerine hakkında sınır dışı edilme işleminin başlaması 26 Haziran tarihinde CBC habere konu oldu.

Mezun olduktan sonra çalışma iznine başvuran Yescenya Bigford’a çalışma izni verilmesi yerine ülkeyi derhal terketmesi istendi.

Kanada’da okuyan fakat sonra kalmayı düşünen yabancı öğrenciler mezun olduktan sonra çalışma iznine başvuruyorlar. Mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) öğrencilere hem okudukları alanda çalışma şansı veriyor hem de göçmenlik başvurularında adaya ek puan kazandırıyor.

Okulunu bitiren Yescenya bütün yüksek okulların PGWP programına uygun olmadıklarını öğrendi.

Okulun adı Anderson College of Health, Business and Technology. Yescenya bu okulda iki sebepten ötürü okumak istedi. Birincisi kendisinin medikal labarotuar teknisyenliği alanında tecrübesi vardı ve ikincisi de okul sonunda çalışma izni başvurusu yaparak Kanada’da kalmak istemişti.

CBC habere göre Kanada sınır güvenliği teşkilatı (CBSA) görevlisi Yescenya’ya Andersen Koleji mezunlarının çalışma izni programına uygun olmadıklarını söyledi. Bu durumda Yescenya’ya iki seçenek sunuldu. Kanada’yı ya derhal terkedecek ya da bir hafta içinde terkedecek.

Ontario’daki bazı kariyer okulları uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında Kanada içinde kalıp çalışabilecekleri hakkında yanıltıcı haberler yapıyorlar. Özel ve lisans derecesi vermeyen okullar federal hükümetin PGWP programıına uygun olmamaktadır. Ama bu okullardan mezun bazı öğrencilere çalışma izni verildiği de görülmektedir. Bu yüzden bu konu hala net değil. Örneğin bazı Anderson College mezunlarına yanlışlıkla çalışma izni verilmiş.

Kanada’da birçok yabancı öğrenci okuyor ve özel okullarda okuyanların çoğu benzer problemlerle karşılaşıyor.

Kanada’da yüksek okulda en az bir yıllık program okuyan kişilerin yanlarında bulunan eşlerine çalışma izni veriliyor ve varsa çocukları da liseye kadar devlet okullarında ücretsiz olarak okuyabiliyorlar. Fakat özel okullarda okumak için öğrenci vizesi ile ülkeye gelenlerin eşlerine çalışma izni ve çocuklarına da devlet okullarına gitmeleri için okuma izni verilmiyor.

Okulların kendi internet sitesinde Kanada göçmenlik sitesine referans verilmeli ve öğrencilere çalışma izni koşulları anlatılmalıdır. Oysa bazı özel yüksek okulların internet sitelerinde öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışma izni alabileceklerine dair imalarda bulunuluyor.

Özel okulların internet sitelerinde “Kanada’da okuyan yabancı öğrenciler eğitim süresi sonrasında otomatik olarak çalışma iznine başvurabilirler” benzeri ifadeler yer alıyor. Benzer ifadeler öğrencilerin eğitim almaları sonrasında rahatlıkla çalışma izni alabileceklerini düşünmelerine sebep oluyor.

Bilindiği gibi özel okullar da Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından tanınan (designated learning institution-DLO) okullardan sayılıyor ve bu okullarda okumak isteyen yabancı öğrencilere okuma izni veriliyor. Yabancı öğrenci okulun DLO numarası olmasını mezun olduktan sonra çalışma izninin de sorunsuz olarak verileceği gibi anlıyor. Okuma izni düzenlenen özel okullarda okuyan öğrencilere mezun olduktan sonra çalışma izni verilmemesi oldukça şaşırtıcı.

Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından akredite olan özel ve devlet okullarının bir listesi (DLO list) varken PGWP programına uygun okulların bir listesi yok.

Göçmenlik bakanlığının internet adresinde “PGWP programı kamu yüksek okulların, aynı kurallarla yönetilen ve lisans derecesi veren özel eğitim kurumların ve özel yüksek okulların ve bazı Kebek kurumlarının mezunlarına açıktır” deniliyor.

Bakanlığın internet adresinde kullanılan dil ve bazı kariyer kolejlerin mezunlarına çalışma izni verilmesi herkesin kafasını karıştırıyor.

Eğitiminiz sonrasında Kanada’da kalmayı ve çalışma izni almayı düşünüyorsanız seçeceğiniz okula dikkat edin. Eğer özel bir yüksek okulda (private college) okuyacaksanız alacağınız eğitim sonrası PGWP’ye uygun olup olmadığınızı mutlaka araştırın. Çalışma iznim ille garanti olsun istiyorsanız o zaman devlet okullarından (community college) şaşmayın derim.

Yoksa Kanada’ya okumaya gittiğiniz özel kolej kabusunuz olmasın.


Murat Kandemir, 26 Haziran 2017  

Kanada Ekspres Giriş Göçmenlik Sisteminde Aday Puan Sıralamasında Değişiklik Yapıldı

Kanada ekspres giriş (express entry) göçmenlik havuzunda bulunan adaylar kendilerine verilen puanlara (CRS) göre ve buna ek olarak artık havuza giriş yaptıkları tarih ve zaman göre sıralanıyorlar. Kanada göçmenlik bakanlığının (IRCC) bu yeni yaklaşımı 6 Haziran 2017’de bakanlığın yürürlüğe koyduğu çeşitli değişikliklerden sadece birisi.

Havuzdaki adayın aldığı CRS puanı onun havuzdakı sıralamasını belirleyen en önemli faktör. CRS puana bağlı adayların profilleri kayıt oldukları gün ve saate göre belirleniyor. Önceki profiller sonraki profillere göre daha yüksek olarak sıralanıyor.

Şu andan itibaren seçilmek için gerekli minimum CRS puan seviyesi kendisine davet gönderilen en son adayın CRS puan seviyesine ve profilini oluşturduğu zamana göre belirlenecek. Örneğin eğer IRCC, yapacağı bir çekilişte havuzdan 3400 kişiye davetiye (ITA) gönderecekse ITA alan ve en düşük CRS skoru olan 3400’üncü adayın puanı ve profilini tamamladığı zaman çekilişin minimum puan seviyesini belirlemiş olacak.

Aşağıdaki tabloda durumu biraz daha açıklamaya çalışalım. Tablodaki bilgiler bir örnek üzerinden verilmekle birlikte belirli bir IRCC çekilişi ve onun istatistiklerini temsil etmiyor. Eğer IRCC 3400 adaya ITA verecekse ve minimum skor 407 olarak belirlendiyse aşağıdakine benzer bir durum oluşmuş demektir.

Sıralama           CRS Skoru        Profil Oluşturma Tarih ve Saati    Statü
3398                   407               4 Temmuz 2016, saat 14:03:12         Davet edildi
3399                   407               30 Kasım 2016, saat 20:04:41           Davet edildi
3400                   407               12 Ocak 2017, 07:43:13                    Davet edildi
3401                   407               12 Ocak 2017, 17:15:35                  Hala havuzda
3402                   407               25 Mayıs 2017, 12:20:25                Hala havuzda

Buradan da anlaşılacağı üzere minimum puanı olan fakat sonuncu olan adayın profilini tamamladığı gün ve saatten sonra havuza giriş yapan adaylar ITA alamayacaktır.

IRCC, profil tamamlama tarih ve zamanının o çekilişte sadece minimum skora sahip olanlara uygulanacağının altını çizdi. Bir çekilişte seçilmek için gerekli minimum CRS skorundan daha fazla puanı olan adaylar profillerini ne zaman tamamladıklarına bakılmaksızın düşük puanı olanlara göre daha yüksek yerde sıralanmaktadırlar.

6 Haziran 2017 öncesi ekspres giriş havuzundaki adaylar  havuzda sadece CRS puanlarına göre sıralanıyorlardı. Bu CRS puan seviyesini aşan tüm adayların ITA alması anlamına geliyordu. IRCC bu durumun davetiye düzenlenmesini zorlaştırdığını belirtti.

IRCC ayrıca profilde değişiklik yapmanın tamamlanma zamanında bir etki yapmayacağını belirtti. Örneğin 12 Ocak 2016’da saat 07:43:13’de giriş yapmış ve 338 puan almış biri kişi yeni bir IELTS skoru ile profilini 25 Mayıs 2017’de güncellemesi halinde 407 puana ulaştığını varsayalım. 407 puanı olduğu için daha iyi bir yerde sıralanacaktır. Profilini sunduğu orijinal tarih olan 12 Ocak 2016, saat 07:43:13 ise temel alınacaktır ve bu tarihten sonra profil oluşturan ve 407 puanı olan bir kişiye göre daha avantajlı olacaktır.

IRCC, adayların bu değişikliğe karşı herhangi bir şey yapmalarına gerek olmadığını açıkladı.

Uzun lafın kısası, seçilmek için gerekli minimum puandaysanız ve seçilmediyseniz bunun sebebi profilinizi tamamladığınız gün ve zaman yüzündendir.


Murat Kandemir, 26 Haziran 2017      

20 Haziran 2017 Salı

Kanada Üstün Kalifiye Yabancı İşçi Programı Tanıtıldı

Kanada başvurusu daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak küresel üstün kalifiye yabancı işçi programının (Global Talent Stream -GTS) detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 12 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren GTS programı Kanada Yabancı İşçi Programı’nın (TFWP) bir alt kolu olarak çalışacak ve bu kapsamda yapılan başvurular en çok iki hafta içinde sonuçlandırılacak.

İki alt kategorisi olacan GTS programı hızlı büyüyen firmalar ve özellikle Kanada aşırı talep gören mesleklerde çalışacak yabancı işçiler için tasarlandı.

Kanada küresel meslek becerileri stratejisinin bir parçası olarak tasarladığı GTS çalışma izni programında Kanadalı firmaların belirli mesleklerde aşırı talep ettiği yabancı işçilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Kanada hükümeti küresel üstün kalifiye göçmenlik programını teknoloji sektörü gibi hızlı büyüyen endüstrilerde firmaların istihdam edilmek üzere acele kalifiye eleman ihtiyacının Kanada içinde karşılayamaması durumunda yurtdışından getirebilmelerine imkan verecek şekilde oluşturdu.

GTS programında LMIA (İşgücü Pazarı Etki Değerlendirmesi Raporu) belgesi ve çalışma izni başvuru işlem süresi toplamda 10 gün olarak belirlendi. LMIA belgesini bir işveren hükümete aradığı işçiyi Kanada’da bulamadığını ispat etmek için kullanıyor. İşveren tarafından LMIA alındıktan sonra firmanın Kanada’ya getirmek istediği yabancı işçi çalışma izni başvurusu yapabiliyor.

Sadece Kanada dışından işçi getirme hakkı sahibi firmalar talep ettikleri yabancı işçileri GTS programı sayesinde ülkeye getirebiliyorlar. GTS pilot programı ilk iki sene uygulamada kalacak ve İstihdam ve Sosyal Gelişim Bakanlığı (ESDC) tarafından yönetilecek.

GTS programını iki alt kategorisi bulunuyor.

A-Kategorisi: Hızlı büyüyen ve daha fazla büyümek için yabancı nitelikli işçiye ihtiyacı olan firmalar; ve
B-Kategorisi: Eksikliği hissedilen meslekler listesinde bulunan işleri yapan yüksek kalifiye işçiye ihtiyacı olan firmalar.

Bu iki kategoride bahsedilen firmalar Kanada’da istihdam yaratılmasında etkin olan firmalardır. Herhangi bir sektörde hizmet veren firmalar belirli partnerlerin olumlu görüşleri ışığında A kategorisinde hızlı büyüyen firma olarak tanımlanabilirler. Aşağıdaki organizasyonlar 12 Haziran itibariyle GTS’nin görüş bildirecek partner organizasyonlarıdır.

Atlantic Canada Opportunities Agency,
BC Tech Association,
Business Development Bank of Canada,
Communitech Corporation,
Council of Canadian Innovators,
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Global Affairs Canada’s Trade Commissioner Service
ICT Manitoba (ICTAM)
Innovation, Science and Economic Development Canada -Accelerated Growth Service
MaRS Discovery District
National Research Council -Industrial Research Assistance Program
Ontario Ministry of Citizenship and Immigration
Ontairo Ministry of Economic Growth and Development
VENN Innovation

A kategorisi için istenecek diğer şartlar ise şöyle. Şirketin büyümek için özel ve yüksek nitelikli işçiye ihtiyacının olması ve işe alması gerekliliği ispatlanmalıdır. Endüstride ileri seviyede bilgi sahibi olan, ilgili mesleki kalifikasyona sahip olan ve/veya en az beş yıllık uzman iş tecrübesi sahibi kişiler programa başvurmak için uygun olacaklardır. Buna ek olarak alınması istenen yabancı işçiye ödenecek ücrette genellikle yılda 80.000 Kanada doları ya da daha yüksek olmalıdır.

Meslek Listesi
Global Talent meslekler listesinde bulunan yüksek nitelikli meslekleri icra edenlere ihtiyacı olduğunu kanıtlayan ve bunlara yüksek ücret ödeyeceğini kanıtlayan firmalar B kategorisine girerler.

Aşağıdaki meslekler halihazırda Kanada’da aşırı talep edilen meslekler olarak sıralanmıştır. Bu liste işgücü pazarı uzmanları, ilgili paydaşlar ve ESDC danışmanlığında oluşturulmuş olup periodik olarak güncellenecektir.

Meslekler ve Ulusal Meslek Sınıflandırması Kodları (NOC) şöyledir.

0213                   Computer and information systems managers,
2147                   Computer engineers,
2171                   Information systems analysts and consultants,
2172                   Database analysts and data administrators
2173                   Software engineers and designers
2174                   Computer programmers and interactive media developers
2175                   Web designers and developers
2241                   Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2283                   Information systems testing technicians
5241                   Digital media and design

Çalışma izni muafiyetleri
12 Haziran itibariyle iki adet çalışma izni muafiyeti yürürlüğe kondu. NOC listesinde beceri tipi 0 veya A mesleklerde çalışanlar lisans derecesi veren bir eğitim kurumunda ya da bağlantılı bir araştırma kurumunda herhangi bir araştırma projesinde yer almak üzere Kanada’ya herhangi bir çalışma izni olmaksızın altı aylık dönem için 15 gün ve bir yılllık dönem için 30 gün kalmak için giriş yapabilirler.


Murat Kandemir, 20 Haziran 2017 

19 Haziran 2017 Pazartesi

Kanada Ekspres Giriş Göçmenlik Sisteminde İstihdam Bürosu Kaydı İsteğe Bağlı Oldu

Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) ekspres giriş göçmenlik sistemi başvurularında başvuran kişinin Kanada’nın resmi istihdam bürosuna (Job Bank) kayıt yapması zorunluluğunu kaldırdı. Artık ekspres giriş göçmenlik başvurusu yapacak adaylar Job Bank kaydı yapmak zorunda değiller. İsteyenler kayıt yaptırmaya devam edebilecekler.

6 Haziran 2017’ye kadar Job Bank sitesine kayıt yaptırmayan profiller uygun görülmeyerek siliniyordu. 6 Haziran itibariyle artık bu zorunlu olmaktan çıktı.

Geçen ay Ottawa’da bakanlık yetkililerince yapılan bir açıklamada ekspres giriş havuzuna yerleşebilmek için zorunlu olan Job Bank kaydının isteğe bağlı hale getirildiği açıklandı.

Job Bank kaydı göçmen işçilerle Kanadalı işverenleri bir araya getirmeyi hedefliyordu. Kanada dışında bir adayın Job Bank vasıtasıyla Kanada’da kolay kolay iş bulamayacağını hep söylüyordum. Kanada tecrübesi olmayan ve ülkede bulunmayan birine bir Kanadalı işverenin iş vermesi çok görülen bir şey değil. Bakanlık 2015’den bu yana yürürlükte olan ekspres giriş sisteminde Job Bank kaydı kuralından herhangi bir verim alınamadığı gerekçesiyle job bank kayıt zorunluluğunu kaldırdı.

Job Bank sitesine kayıt zorunluluğunun kalkması ekspres giriş göçmenlik sisteminde profil oluşturmayı daha basit hale getirdi.


Murat Kandemir, 19 Haziran 2017 

17 Haziran 2017 Cumartesi

Kanada Vatandaşlık Yasa Tasarısı (C-6) Parlamentoda Görüşülüyor

Liberal hükümet tarafından Kanada vatandaşlık kanununda öngörülen değişiklikler Parlamentoda görüşülmeye başlandı.  Tasarı hala Avam Kamarası’nda ve henüz kabul edilmedi ve görünüşe göre daha fazla değişikliklerin hayata geçirileceği öngörülüyor.

C-6 Bill olarak ta bilinen yasa tasarısı şimdilerde parlamentoda görüşülüyor. Tam adı Vatandaşlık Yasasında Değişiklik öngören Yasa Tasarısı olan C-6 Yasa Tasarısı 2016 Şubat ayında Avam Kamarası’na sunulmuştu. Bu tasarı Vatandaşlık Yasası’na önemli değişiklikler getiriyor.

Bu değişiklikler önceki Stephen Harper Muhafazakar hükümetinin vatandaşlık yasasını değiştirerek uygulamaya koyduğu C-24 yasa değişikliklerinin bazıların iptal ediyor.

C-6 Tasarısı Avam Kamarasından geçti. 2017 Mayıs ayında Senato C-6 tasarısını onayladı fakat kendisi de bazı ek düzenlemeler yaptığı için tasarı tekrardan Avam Kamarasında görüşülecek. 12 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Avam Kamarası tüm değişiklikleri ele alıyor. 12 Haziran’da Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık bakanı Ahmed Hussen Senato’nun istediği değişikliklere karşı hükümetin pozisyonuna karşı bir önerge hazırladı.

Önerge 13 Haziran’da geçti. Bakan Hussen hazırladıkları C-6 tasarısının kabul edilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Tasarının yazılmış son hali tam belli olmasa da bu yazımızda C-6 tasarısı ile Vatandaşlık Yasasında öngörülen en önemli değişiklikleri incelemek istedik.

C-6 Yasa Tasarısı ile önerilen değişiklikleri bir tablo ile anlatalım. Bu tablo son hali olmasa bile yasada istenen değişiklikleri göstermesi bakımından önemli.

Kabul edilen tasarı kraliyet onayının (royal assent) yapıldığı ya da kabinenin (governor in council) karar aldığı gün yürürlüğe girecek.

Aşağıdaki tabloda değişikliklerin yapılmış başvurulara ne zaman etkisinin olacağı da belirtildi. “İncelenen başvurular” ifadesi 11 Haziran 2015 günü ve sonrası yapılan fakat değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce yapılan vatandaşlık başvurularını kastediyor. 11 Haziran 2015 ve öncesinde yapılan başvurular zaten eski kurallara göre incelenecektir.

Bu tablo vatandaşlığın geri alınması ile ilgili değişiklikleri içermemektedir. Vatandaşlığın geri alınması ile ilgili maddelerin geleceği belirsizdir. Federal Mahkemede görülen Hassouna (2017 FC 473) davasında çıkan karar önceki Muhafazakar parti hükümeti tarafından yürürlüğe konan vatandaşlık iptali maddelerinin Kanada Haklar Yasasına aykırı olduğu ve bu yüzden uygulanamayacağını teyit etti.

Bununla birlikte Senato tasarıya aynı zamanda vatandaşlığın geri alınması konusunda bazı değişiklikler de ekledi.

Karşılaştırma Tablosu
Yürürlükteki Yasa
Öngörülen Değişiklik
Maddenin Yürürlüğe Gireceği Tarih
İncelen Başvurularda Uygulanacak /Sadece Yeni Başvurulara Uygulanacak

5 yılda 3 yıl fiziksel ikamet zorunluluğu


6 yılda dört yıl fiziksel ikamet zorunluluğu
NOT: 6 yılda 4 yıl gelir vergisi beyannamesi verme uygulaması da 5 yılda 3 yıl fiziksel ikamet kuralına göre ayarlandı
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
Sadece Yeni Başvurular
6 yılda dört yıl içinde her sene en az yarım sene (183 gün) ikamet kuralı
Bu kural kaldırılıyor
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
Sadece Yeni Başvurular
Daimi ikamet statüsü (PR) öncesi Kanada’da geçirilen ikamet süreleri sayılmıyor
Kanada’da geçici ikamet sahibi ya da mülteci olarak geçirilen günlerin yarısı (toplamda bir yılı aşmamak üzere) vatandaşlıkta zorunlu ikamet süresinde kullanılabilecek
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
Sadece Yeni Başvurular
Vatandaşlık kazanmak için ‘ikamet niyeti’ taşımak gerekiyor
‘İkamet niyeti’ zorunluluğu kaldırılıyor
Kraliyet Onayı
İncelenen Başvurulara uygulanabilecek
Çifte vatandaşların Kanada vatandaşlığı ‘ulusal çıkarlar’ temelinde geri alınabiliyor
Bu kural kaldırılıyor
Kraliyet Onayı
Başvurular sonuçlandıktan sonra oluşacağı için herkesi ilgilendirecek

Yaş kriteri 18-54 arasına çekiliyor


14-64 yaş arası başvuran kişiler dil şartlarını yerine getirmek ve vatandaşlık sınavını geçmek zorundalar
Senato yaş sınırını 60’a çıkarmak niyetinde. Hükümet Senatonun bu değişikliğini desteklemiyor
Kabine (GIC) tarafından belirlenecek
İncelenen başvurulara uygulanabilecek
Kanada içinde geçirilen şartlı hüküm (cezai hüküm giyilmesi) dönemleri fiziksel ikamet süresinde sayılıyor ve şartlı hüküm giyenler vatandaşlık yeminine girmekten alıkonamıyor
Kanada içinde geçirilen şartlı hüküm (cezai hüküm giyilmesi) dönemleri fiziksel ikamet süresinden sayılmıyor ve şartlı hüküm giyenler vatandaşlık yeminine katılamıyorlar
Kraliyet Onayı
İncelenen başvurulara uygulanabilecek


Murat Kandemir, 17 Haziran 2017

9 Haziran 2017 Cuma

Kanada Göçmenlik Kabul Puanı 413

Kanada göçmenlik kabul puanı (CRS) 413’e kadar düştü.

31 Mayıs 2017’de yapılan çekilişte Kanada ekspres giriş sisteminde aday havuzunda bulunan ve 413 ve üzeri puanı olan 3877 kişiye kabul mektubu (ITA) gönderildi. (Foto:CIC)  

Bir önceki çekiliş 17 Mayıs’ta yapılmış ve en az 415 puanı olan 3.687 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderilmişti.

İlk aşamada havuza yerleşen ve sonrasında çekilerek ITA alan adayların göçmenlik başvurularını 90 gün içinde tamamlamaları gerekiyor. Kanada hükümeti başvurularını yapan adayların göçmenlik işlemlerini en fazla altı ay içinde sonuçlandırıyor.

Seçilen adaylar eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını da Kanada’ya götürebiliyor.

Göçmenlik kabul puanları son aylarda düşüşe geçmiş en son 2017 Nisan ve Mayıs aylarında en düşük 415 seviyesine kadar düştü.

413 puan ekspres giriş sisteminde şu ana kadar ki en düşük puan olarak kayıtlara geçti.  

Son aylarda daha önceki aylara nazaran daha fazla aday Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından göçmen olarak seçildi ve davetiye aldı. 2017 yılında şimdiye kadar 47.353 kişiye ITA düzenlendi.

ITA alabilmek için gereki puan seviyesi ise Mart’ın ilk çekilişinde 434 iken 24 Mart’taki son çekilişte bu seviye 441 olarak belirlendi. Bu seviye 2016 yılına göre oldukça düşük bir seviyedir. 2017 Nisan ayı ve Mayıs ayı itibariyle eşik kabul seviyesi 415’tür. Son çekilişle minimum gerekli kabul puanı 413 olmuştur.  

Lisans mezunu ve iyi derecede İngilizce IELTS sınavı skoru ve/veya Fransızca TEF sınavı skoru olan adayların 420 üzerinde puan alabilmeleri oldukça mümkün.

Bakanlık ayrıca Kanada’da kardeşi bulunanlara ek puan verme işlemine Haziran ayı itibariyle başladı. Ayrıca bu aydan itibaren İngilizce’nin yanı sıra Fransızca bilen adaylara daha fazla ek puan verilecek.  

Murat Kandemir, 09 Haziran 2017