31 Ağustos 2012 Cuma

Revize Edilen Taslak Federal Nitelikli Eleman Programı (FSW)


Hükümetin “ülkeye ayak basar basmaz topluma entegre olabilecek” nitelikli göçmenlerin Kanada’ya yerleşmelerine olanak verecek olan Federal Nitelikli Eleman Programının, FSW (Federal Skilled Worker Program) revize edilmiş hali kamuoyuna duyuruldu.

Kanada’nın en büyük ekonomik göçmenlik programı olan ve puanlama sistemi ile Kanada’ya gitmek isteyen birçok kişiye göçmenlik fırsatı sağlayan Kanada Federal Nitelikli Eleman Programı alınan bir kararla 1 Ocak 2013’e kadar durdurulmuştu. Bu süre zarfında revize edileceği duyurulan FSW programı ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun olarak yeniden gözden geçirildi.

Bu yazımızda revize edilerek hazırlanan taslak FSW programını inceleyeceğiz. Dil puanının en önemli faktör olarak göze çıktığı yeni taslakta daha genç göçmen adaylarının hedeflendiği dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca Kanada iş tecrübesine ek puan verilirken uluslararası iş tecrübesinden alınacak puanda da indirime gidiliyor. Kanada’dan alınacak bir iş teklifi ile gitme prosedürünün de basitleştirildiği göze çarparken göçmen adayının eşinin İngilizce/Fransızca düzeyi ve Kanada iş tecrübesi ek puan alınabilecek diğer artı etkenlerden.

Taslak FSW programında en göze çarpan diğer önemli madde de FSW’den başvuracak adayın eğitiminin Kanada’da bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi zorunluluğu olarak öne çıkmakta. Kanada Göçmenlik Bakanlığı, CIC (Citizenship and Immigration Canada) tarafından kabul edilen kurumlarca Kanada dışında aldığı eğitimi değerlendirmeye tabi tutulan adaylara eğitimleri için puan verilecek.

Bazı zanaatkar mesleklere özel olarak yeni oluşturulan Federal Skilled Trades Programı ve Kanada Tecrübe Sınıfı, CEC, (Canadian Experience Class) ve öngörülen değişikliklerinde bulunduğu yönetmelik değişikliklerini de içeren taslak FSW programı Kanada Resmi Gazetesinde yayınlandı. Bakanlık ilgili olan her kurum ve kuruluştan bu konuda öneri ve katkı bekliyor. Taslak metinin 2012 sonuna doğru tekrar son bir kez daha yayınlanması ve Ocak 2013’te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hedef Kitle 18-35
Aslında hazırlanan yeni taslak FSW programında hükümetin 18-35 yaş arası genç göçmen adaylarını hedef aldığını söylemek yanlış olmaz. Yeni kurallarla 18-35 yaş arası göçmen adayları maksimum 12 puan alabilecekken 47 ve üstü göçmen adaylara yaş için herhangi bir puan verilmeyecek.

Eleştiriler üzerine hükümet genç insanların Kanada’da yaşlı kişilere göre daha başarılı olacaklarına dair açık bilimsel kanıtlar üzerine hareket ettiklerini belirtti. Fakat hükümetin puanlama sisteminin daha esnek olması gerektiğine inananlarda hayli fazla. Kanada’da ki yaşlı nüfusun hükümeti böyle bir politikaya ittiğine inanılıyor. 

Hükümet yeni hazırladığı taslak FSW programında öngördüğü değişiklikler için birçok akademik araştırmayı referans gösterdi.

Revize edilmiş Federal Nitelikli Eleman Sınıfından idareciler, profesyoneller ve teknik meslek sahipleri başvurabilecek. Baazı zanaatkar meslek sahipleri her ne kadar FSW programından başvurabileceklerse de onlara özel olarak tasarlanmış FSW programının Federal Skilled Trades kısmından da başvurularını yapabilecekler. Kanada içinde çalışan işçiler de revize edilen Kanada Tecrübe Sınıfı programından yararlanabilecekler.

Kanada’ya varmadan önce göçmen adaylarının eğitimlerinin Kanada’da bir kurum tarafından değerlendirilmeye alınması, revize edilen yaş puanlama sistemi, İngilizce/Fransızca dil bilgisi ölçümü ve geliştirilmiş uyum faktörleri sayesinde FSW programının Kanada’nın ihtiyacını hissettiği genç ve ekonomik olarak en hızlı şekilde iş dünyasına angaje olacak kişilerin Kanada’ya gelmesine olanak sağlayacağına inanılıyor.

Bilindiği gibi FSW programında aday bir puanlama sistemine dahil edilmekte ve eğitimi, yaşı, iş tecrübesi, İngilizce/Fransızca dil bilgisi, Kanada’dan bir iş teklifinin olup olmadığı ve diğer uyum faktörlerinden (daha önce Kanada’da çalışıp çalışmadığı, eşinin eğitim ve Kanada’da iş tecrübesi vs.) puan almaktadır. Bu sayılan faktörlerden 100 üzerinden en az 67 puan alan aday FSW programından başvurusunu yapabiliyordu. 

2011 yılında Kanada gelen göçmenlerin %37’si (20.549 başvuru sahibi ve 36.728 kişi de aile ferdi) FSW kanalıyla göçmenlik şansını yakalamıştı. Buna karşılık 2008’den beri yürürlükte olan ve revize edilen Kanada Tecrübe Sınıfı, CEC, programından Kanada’ya daimi ikamet sahibi olanlar da tüm göçmenlik başvurularının %4’ünü (3.973 başvuru sahibi ve 2.049 aile ferdi) oluşturdu.

Bakanlığın referans gösterdiği birçok araştırmaya göre yüksek eğitim seviyesi olan yeni göçmenlerin işsizlik ve düşük ücretle çalıştırılma oranı Kanada’da doğumlu çalışanlara göre daha fazla. Uluslararası yüksek eğitim almış göçmen adaylarının karşılaştığı en önemli engeller dil becerilerinin yetersiz olması, yabancı eğitim seviyelerinin Kanada’da tam olarak sayılmaması ve Kanada iş tecrübesi eksikliği.

Kanada Göçmenlik Bakanlığı ilk olarak 2010’da FSW programını incelemeye almıştı. İnceleme sonucunda programın genel olarak başarılı olduğu fakat bazı kısımlarının iyileştirmeye ihtiyacı olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Değerlendirme sonucunda FSW programı ile ülkeye gelenlerin % 22’si Kanada’da çalıştıkları işlerden çokta memnun olmadıklarını belirtti. Kanada’da çalıştıkları işlerinden memnun olmayanlar dil sorunu, çalışmak istedikleri alanda hemen iş bulamamaları ve Kanada dışında aldıkları eğitimlerinin ve iş tecrübelerinin Kanada içinde tanınmaması gibi sorunları Kanada’da karşılaştıkları en büyük engeller olarak tanımladılar.  Tabii bu araştırma sonuçları bu konudaki akademik araştırma sonuçlarını da doğruladı. FSW programında özellikle Kanada resmi dillerinden birine tam hakim olunması gerekliliği konusunda görüş birliği oluşturdu. Şimdi taslak FSW programını inceleyelim.

İdareciler, Profesyoneller ve Teknisyenler için Revize Edilen FSW Puanlama Sistemi

1-Dil Puanı
CIC birçok akademik araştırma sonucunda dil yeteneğinin FSW programı için çok önemli olduğuna karar verdi. Artık tüm adaylardan minimum dil düzeyi aranacak. Bu minimum dil düzeyi Kanada Dil Seviyesi Bandı, CLB (Canadian Language Benchmark) 7 olarak (konuşma, anlama, okuma ve yazma seviyelerinde) belirlendi. CLB 7 seviyesi “orta derecede dil seviyesi” anlamına geliyor. CLB yetişkin göçmenlerin İngilizce ve Fransızca dil seviyelerini ölçmek için kullanılan Resmi Kanada Dil Yeterlik Standardı olarak kabul edilmektedir. Adaya dil için verilecek puanlama sistemi de değişti. Önceki sistemde maksimum 16 puan alabilen aday yeni sistemde bir resmi dilden en fazla 24 puan alabilecek.

Yani toparlarsak dil için alınabilecek maksimum puan 28 olacak. 1. resmi dil için aday maksimum 24 puan alabilecekken eğer ikinci dil varsa ondan da alabileceği maksimum puan 4 olacak. Adayın İngilizce/Fransızca dillerinden birinde minimum CLB 7 seviyesinde (orta derecede dil seviyesi) olması gerekiyor.

2-Yaş Puanı
Revize edilen FSW programı genç işçilere daha fazla odaklanıyor. 45 ve üstü göçmenlerin işsizlik oranlarının genç işçilere göre yüksek olması Bakanlığı harekete geçirdi. Revize edilen yeni taslakta yaştan alınabilecek en yüksek puan 12 olacak. 18-35 yaş arası olan göçmen adayı en yüksek olan 12 puanı alacak. 36 yaşındaki aday 11 puan alabilecekken 37 yaşındaki adaya 10 puan verilecek yani 35 yaş üstü her yaş için -1 puan almış olacak. 47 yaş ve üstü adaya yaş kriterinden herhangi bir puan verilmeyecek.

3-İş Tecrübesi Puanı
Kanada’ya yeni gelen göçmenin Kanada dışında edindiği iş tecrübesi genel olarak Kanada işverenleri tarafından pek de tanınmıyor. Kanada tecrübesi eksikliği yeni gelen göçmenin Kanada’da yaşayacağı en büyük handikap olarak tanımlanıyor. CIC iş tecrübesinden alınacak maksimum 21 puanı 15’e düşürmeyi tasarlıyor. Maksimum 15 puanı alabilmek içinde en az 4 yıl yerine 6 yıl çalışma tecrübesi göstermek gerekiyor.

Kısaca 1 yıllık iş tecrübesi 9 puan olacak ve 2-3 yıl arası iş tecrübesi 11 puana tekabül edecek. Aday 4-5 yıl arası iş tecrübesi gösterirse bu 13 puan anlamına gelecek. Adayın 6 yıl ve üstü iş tecrübesi bu kriterde alınacak en yüksek olan 15 puanı adaya kazandıracak.

4-Eğitim Değerlendire Raporu Alınması Zorunluluğu ve Verilecek Eğitim Puanları
Bilindiği gibi FSW programında adayın eğitim puanı almış olduğu eğitim yılı sayısına göre veriliyordu. En az 17 sene okuyup Doktora veya Yüksek Lisans yapan aday 25 puan alıyorken lise mezunu adaya 5 puan veriliyordu.

Hazırlanan taslakta aday eğitimden yine maksimum 25 puan alabilecek. Yalnız adaydan yabancı eğitimleri ölçme ve değerlendirmede uzman bir kurumdan yabancı eğitimlerinin tam bir denklik raporu başvuruda istenecek. CIC tarafından akredite edilmiş bir kurum veya kuruluş tarafından hazırlanacak eğitim değerlendirme raporu sonucunda adaya eğitim puanı verilecek. Kanada’da karşılığı ya da denkliği bulunmayan eğitim/öğretimden maalesef puan alınamayacak.

Eğitim puanları ise şöyle verilecek. Lise mezunu aday 5 puan, bir yıl lise sonrası eğitimi olan aday ise 15 puan ve 2 yıl lise sonrası eğitim alan aday 19 puan alabilecek. Adayın 3 yıl ve daha fazla lise sonrası eğitimi varsa 21 puan, biri en az 3 yıllık olan en az 2 lise sonrası eğitimi varsa 22 puan ve Master sahibi adaylar 23 puana kavuşacak. Doktora seviyesindeki aday ise en yüksek olan 25 puanı garantileyecek. 

Başvuran kişinin mesleği eğer Kanada’da bir oda ya da organizasyon tarafından düzenlemeye tabi bir meslek ise aday o kurum veya kuruluştan (meslek odası/birliği vs.) kendi eğitiminin Kanada’da o mesleği icra edebilmesine yeterli olduğuna dair bir değerlendirme raporu almalıdır. Adayın ilgili kurum veya kuruluştan aldığı değerlendirme raporunda adayın eğitiminin Kanada’da mesleğini icra etmesine yeterli olmadığı yönünde bir bilgi olursa adayın mesleğinde FSW’den başvurusu alınmayacak.

5-Onaylı İş Teklifi Süreci ve Sahte İş Tekliflerini Azaltmak
Yapılan akademik çalışmalar göstermiştir ki Kanada’ya iş teklifi ile gidenlerin başarı oranı hayli yüksek. Kanada’ya iş teklifi olamadan gidenlere göre kazançları ilk üç yıl için oldukça iyi durumda olmakta.

Buna karşın ayarlanmış iş tekliflerinin onay sürecinin sahte iş tekliflerinin fazlalığı yüzünden yeninden düzenlenmesi gerektiği ve bu yüzden iş tekliflerinin iyi değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. CIC’den ayarlanmış iş tekliflerinin HRSDC (Human Resources and Skills Developlent Canada) tarafından onay sürecinin iyileştirilmesi de istendi.

Yeni düzenleme ile işverenler geçici işçi veya FSW başvurusu ile daimi ikamet başvurusunda bulunacak işçiler için HRSDC’ye işgücü pazari fikri, LMO (Labour Market Opinion) başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar. Sürecin böyle tasarlanmasında ki sebepler arasında programın işlevselliğini sağlamak, Kanada iş gücü piyasasının asıl ihtiyacını hissettiği işçilerin Kanada’ya yasal olarak ayak basmalarını sağlamak ve sahte iş tekliflerinin önüne geçilmesi var. Pozitif ya da nötr bir LMO alan FSW başvuru sahipleri puanlama sisteminden 15 puan alabilecekler.  

6-Uyumluluk Faktörü
Bu faktörden alınacak en üst puan 10’dur. Daha önce Kanada’da en az 1 yıl iş tecrübesi olan FSW başvuru sahipleri uyum faktöründen 10 puan alabilecekler. Daha önce Kanada’da en az 2 yıl tam zamanlı eğitim almış kişiler (başvuran veya eşi) ise sadece 5 puan alabilecek. Eşin Kanada’da daha önce çalışmış olması durumunda başvuran kişiye 5 puan daha verilecek.  Ayarlanmış işi olanlar 5 puan alabilecekken Kanada’da 18 yaşından büyük bir akrabası olanlar da 5 puan kazanmış olacak.

Daha önce FSW başvurusu yapan kişinin eşine Kanada dışı eğitiminden dolayı ek puan veriliyordu. Vize görevlileri başvuru sahiplerinin eşlerinin çoğunun aldıkları eğitim alanında hiç çalışmadıklarını tespit ettiler. Bu durum CIC’yi eşlerin aldıkları eğitimlerinden çok İngilizce/Fransızca dil bilgilerinden puan verymeye itti. Kanada resmi dillerinden birisini bilmenin Kanada’da ki hayata daha hızlı entegre olmanın kapısını açan önemli faktör olduğuna inanan CIC bundan sonra başvuran kişiye eşinin İngilizce/Fransızca dil bilmesi durumunda (CLB 4 seviyesi) maksimum 5 ek puan verecek. Yalnız tekrar belirtelim uyumluluk faktöründen alınabilecek en yüksek puan sayısı 10’dur.  

Kanada’ya Yerleşme İçin Gerekli Para Tutarı
Kanada’da çalışan veya çalışma izni olan kişiler Kanada iş gücü piyasasına girebilme ve ekonomik olarak kendilerine bakabilecek durumda olduklarını kanıtlamış sayılmaktalar. Kanada dışında FSW başvurusu yapanlar Kanada’da iş bulana kadar maddi olarak kendilerine bakabilecek durumda olduklarını kanıtlamak zorundalar. Daha önceki programda da var olan bu uygulama ile başvuran kişi Kanada’da kullanabileceği bir miktar (para miktarı aile büyüklüklerine göre CIC tarafından belirlenmektedir) parası olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Tasarlanan Yeni Skilled Trades Sınıfı
Ulusal Meslek Sınıflandırması, NOC’de (National Occupational Classification) B klasmanında ki meslek sahipleri –endüstriyel, elektrik ve inşaat işleri, bakım ve ekipman operatörlüğü, formenler, doğal kaynaklar endüstrisinde teknik meslekler, tarım ve ilgili üretim alanları, işleme ve üretim sektörü, merkez kontrol operatörleri, şef ve aşçılar, fırın ve kasaplar gibi–  Federal Skilled Trades kapsamında değerlendirilmek için aşağıdaki minimum şartları taşımak zorundalar.

1-En az bir yıllık olan bir iş teklifi almış olmak ya da bir eyalet ya da bölgeden çıraklık kalifiye sertifikası almış olmak,
2-İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlama seviyesi bir test sonucu ile ispatlanarak kabul edilebilir düzeyde olduğunu (CLB 5 seviyesi) kanıtlamak,
3-İşinde son beş yıl içersinde edinilmiş en az 24 aylık bir tecrübesinin olması (iş tecrübesi eğitim ve/veya sertifikasyon alımından sonra olmalı),
4-Kalifikasyonu/becerileri mesleğinin NOC kodunda belirtilen minimum şartlara uygun olmalı.

Kanada Tecrübe Sınfı Programında (CEC) Güncelleme
Yeni taslak metin CEC programında da bir takım güncellemeleri içeriyor. Kanada Tecrübe Sınıfından başvuracak olan adaylardan NOC 0, A ve B türü işlerden istenen en az 24 aylık iş tecrübesi şartı 12 aya düşürülüyor. Son 36 ay içerisinde edinilen en az 12 aylık iş tecrübesi şartı bu klasmanda başvurusunu yapmak isteyen birçok kişiye kolaylık sağlayacak.

Dil yeterliliğine oldukça önem veren CIC, NOC 0 ve A türü işleri yapanlardan CLB 7 seviyesinde (orta derecede dil seviyesi) ve NOC B türü meslek sahiplerinden de CLB 5 seviyesinde (orta seviye öncesi)  dil yeterliği arayacak.

Kanada yasalarına göre yukarıda açıklamaya çalıştığımız düzenlemelerin yürürlüğe girmesi 2012 yılının sonlarına doğru Resmi Gazetede son halinin yayınlamasıyla mümkün olacaktır. Ayrıca CIC yeni meslek listesini ve kota durumlarını önümüzdeki aylarda açıklayacaktır. FSW programı üzerinde her türlü değişikliği takip etmeye devam ediyoruz.

Murat Kandemir, 31 Ağustos 2012, (Member of ICCRC)     

16 Ağustos 2012 Perşembe

Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın 2008 Yılı ve Öncesi FSW Başvuruları Hakkındaki Kararına Karşı Avukatlardan Kolektif Dava Hazırlığı


30 Mart 2012’de Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın 2008 ve öncesi yapılan tüm federal nitelikli eleman başvurularını, FSW (Federal Skilled Worker Applications), başvuru sahiplerine ücreti ile birlikte iade etme kararı almasının ardından bir grup avukat kendi müvekkilleri için kararı Federal Mahkeme’ye götürerek en azından kendi müvekkillerinin dosyalarının karardan ayrı tutulması hakkını kazandı.

Ayrıca federal mahkemenin aldığı karara göre 29 Haziran 2012’den itibaren 90 günlük süre zarfında CIC hiçbir dosyayı imha veya ücreti ile birlikte iade edemeyecek. Bu süre zarfında da avukatlar ve hükümet yetkilileri arasında görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Bu ayrıca hükümetin kararına karşı bir kolektif dava açılacağının da bir habercisi.

Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın, CIC (Citizenship and Immigration Canada) sonuçlandırması gerektiği halde yıllardır bekletilen Federal Nitelikli Eleman, başvuru sayısı çok önemli bir sorundu. Bakanlık bu konuda bir hayli çalışma yaptı. Öncelikle 2008 Şubat ayında Göçmenlik ve İltica Koruma Yasası, IRPA (Immigration and Refugee Protection Act) revize edildi. Yeni değişikliklerle Kanada Göçmenlik Bakanı’na gerekli durumlarda Genelge düzenleme, kabul edilecek başvuru kotası belirleme ve başvuru kriterlerini düzenleme gibi yetkiler verildi.

Böylelikle 2008’den sonra FSW başvuru sistemi birçok değişikliğe uğramış oldu. Önce 38 adet kabul-edilecek-meslekler listesi oluşturuldu daha sonra bu sayı 29’a indirildi. İş Teklifi olanlara veya Kanada’da çalışanlara FSW’den başvuru hakkı tanındı. Sonra kabul edilecek meslek sayısından alınacak başvuru sayısı da sınırlandı. Önce 20.000 toplam başvuru alınması kararı alındıktan sonra bu sayı 10.000’e (yani her bir meslek için en fazla 500 başvuru kotası gibi) düşürüldü.

Tabii bu yeni Genelgeler daha önceki başvuruların içinde bir önem sırası sistemi yarattı. Yeni başvurular yeni düzenlemelere göre değerlendirilip çabuk sonuçlandırılırken maalesef 2008 öncesi başvurularının eritilmesi bir yana çoğu işleme sokulmadan bekletilmeye devam etti.     

30 Mart 2012’de Kanada Göçmenlik Bakanlığı’nın 2008 ve öncesi yapılan tüm Federal Nitelikli Eleman Başvurularını, başvuru sahiplerine ücreti ile birlikte iade etme kararı aldı. Üzerinde işlem yapılmamış tüm FSW başvurularının iadesi toplamda reddedilecek 300.000’e yakın başvuru, bu başvurulardan direk etkilenecek yüz binlerce kişi ve iadelerin ödenmesi için de 130 milyon dolarlık bir fatura demekti.

Bu karardan etkilenen göçmen adaylarının dışında ilgili karar göçmenlik sektöründeki birçok avukat ve göçmenlik danışmanı ve sivil toplum kuruluşu tarafından da hayretle karşılandı.

Biriken dosyaların eritilmesi için Bakanlığın kendi bünyesinde yeni bir organizasyon sistemi oluşturması, dosyaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için neler yapılması gerektiği konusunda planlama yapması ve bunun için gerekli altyapı çalışmalarının yapması yerine çözümü 2008 ve öncesi başvuruların topyekun reddedilmesinde bulması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı ayrıca yıllardır başvurularının sonuçlanmasını bekleyenlere de haksızlık olarak yorumlandı. 

Haziran ayında bir grup avukat Kanada Federal Mahkeme’de Kanada hükümetinin 2008 ve öncesi FSW başvurularının iade edilmesi kararını 90 süreyle durdurulması davasını kazandı. 29 Haziran 2012’de başlayacak olan bu 90 günlük süre zarfında CIC hiçbir dosyayı imha veya ücreti ile birlikte iade edemeyecek. Bu süre zarfında da avukatlar ve hükümet yetkilileri arasında görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Bu ayrıca hükümetin kararına karşı bir kolektif dava açılacağının da bir habercisiydi. 

Mahkemenin 90 günlük uzlaşma kararı karşısında hiçbir yorum yapmayan Hükümet yetkililerinin açıklamaları 2008 ve öncesi tüm FSW başvurularının her ne olursa olsun başvuru sahiplerine ücreti ile birlikte iade edileceği yönündeydi. Biriken FSW başvurularının Kanada’nın iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına sağlıklı bir şekilde cevap verebilmesinin önünde bir engel olarak görülmekte. Kanada Göçmenlik Bakanı bu konuda, “Neredeyse sekiz yıllık eski olan bu başvuruların işleme alınması ekonomimizin asıl ihtiyacını hissettiği mesleki beceri sahibi işçilere odaklanmamızı engelliyor” diye konuşmuştu.

Birçok avukat hükümetin kararında sorumlu olması gerektiği yönünde. Ayrıca iyi niyetle başvuru yapmış ve sabırla sonucunu bekleyenlerin başvurularının reddedilmesini etik olarak yanlış ve haksız bulan avukatların sayısı da hayli fazla.

Hükümetin kararı yeni hazırlanan C-38 Yasa tasarısında yerini buldu. Fakat bu kararın yasallığı hala tartışılıyor. Başvuru sahiplerinin dosyalarının üzerinde işlem yapılmadan sırf çok eski olduğu için iade edilmesi hem adaletli olmadığı hem de etik bir karar olmayacağına inanan birçok avukat bu sebeplerle müvekkillerinin haklarını savunmak için kolektif dava açma hazırlığına girdi.

Kanada göçmenliğinde uzmanlaşmış olan ünlü avukatlar müvekkillerine CIC’ye karşı açacakları davada davacı olarak katılmalarını istemeye başladı. Kanada Federal Mahkeme’de kolektif olarak açılacak davalarda CIC’nin 2008 öncesi FSW başvurularının başvuru sahiplerine iade kararının iptal edilmesi istenecek.

90 günlük uzlaşma süresini hazırlık süreci olarak kullanmak isteyen avukatlar hazırlıklara başladı bile. Hükümetin kararı eğer mahkeme tarafından bozulursa kolektif davacıların dışında herkes bu karardan yararlanmış olacak. Kolektif davalarda davacı sayısının fazlalığı mahkeme de daha güçlü bir ses olacağı anlamına geliyor.

CIC’ye karşı Kanada Federal Mahkemesi’nde kolektif dava açmaya hazırlanan avukatlar davacı müvekkillerinden ortalama 500 dolar avukatlık ücreti talep ediyor.

Eğer sizinde 2008 öncesi FSW başvurunuz olmuşsa ve hükümetin bu kararını mahkemeye götürmek istiyorsanız sizde kolektif dava açamaya hazırlanan bu avukatlara başvurabilirsiniz.

Murat Kandemir, Member of ICCRC, 16 Ağustos 2012,  

10 Ağustos 2012 Cuma

Kanada Göçmenliğinde Açık Programlar


Kanada hükümetinin en büyük göçmenlik programı olan Federal Nitelikli Eleman Sınıfının, FSW (Federal Skilled Worker Category) geçici olarak askıya almasına rağmen Kanada göçmenlik programlarının birçoğu hala açık bulunmakta.

Federal nitelikli eleman programının (FSW) 1 Ocak 2013’e kadar askıya alınması birçok kişiyi oldukça etkiledi. Her sene belli meslek dalında belli sayıda göçmen alındığı için insanlar her sene Temmuz ayında yeni kota açılır açılmaz başvuru yapmak üzere hazırlanıyordu. Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanlığının (CIC) tüm FSW kategorisinden başvuru kabul etmeyeceğinin açıklamasının ardından Kanada’ya gelmek isteyen birçok kişinin hayali suya düşmüş oldu. Birçok insanda Kanada göçmenlik şansının tamamen kapandığı algısı oluştu. Her ne kadar FSW programı Ocak 2013’e kadar askıya alınsa da program bu süre içerisinde revize edilecek ve yeniden 1 Ocak 2013’ten itibaren yeni göçmen adayı kabul etmeye devam edecek.

Kanada geçmiş senelerde olduğu gibi hem daimi hem de geçici göçmen almaya devam edecek. 2011’de Kanada 250.000 yeni daimi göçmene ev sahipliği yaparken 200.000 geçici işçi de Kanada’ya çalışmaya geldi. Bakanlığın ülkeye gelen yeni göçmen sayılarını indirmeye hiç niyeti yok ve aslında buda Kanada göçmenlik şansının her zaman olacağının bir göstergesi. Kanada göçmenlik sisteminde kriterlere uyan kişileri kabul eden birçok popüler göçmenlik programı var.

Kanada Federal Nitelikli Eleman Sınıfının (FSW) Durumu
Kanada federal nitelikli eleman programının askıya alınması tamamen geçici bir süre için. Kanada’da bir işverenden iş teklifi alanlar ya da Kanada’daki doktora öğrencileri hala FSW’den başvurularını yapabilirler.

Göçmenlik Bakanı Jason Kenney’in de ifade ettiği gibi FSW programının kabul edilen meslekler kısmı başvuruları Ocak 2013’te tekrar açılacak. Tabii programda dil yeterliği kriteri ve genç göçmen başvurularının öncelikli değerlendirilmesi gibi birçok değişikliğin yapılması da bekleniyor. Ayrıca Bakan’ın daha önce de duyurduğu gibi yeni programda hükümetin eksikliğini hissettiği çeşitli inşaat işleri ile uğraşan bazı meslek sahiplerini Kanada’ya çekecek bazı düzenlemeler yapacaklarını da biliyoruz.

FSW programının ne zaman ve nasıl yeniden göçmen kabul edeceğine bakmaksızın şunu bilmeliyiz ki 60’a yakın göçmenlik programı halen uygulamada. Aşağıda bu programların bir özetini sunuyoruz.

İş Teklifi Gerektirmeyen Kanada Göçmenlik Programı
Quebec Nitelikli Eleman Programı, QSW (Quebec Skilled Worker Program) Kanada’da Quebec Eyaletinde yaşamak isteyeceklerin başvurabilecekleri ve herhangi bir iş teklifi gerektirmeyen bir göçmenlik programıdır. Geçen sene 51.736 kişi Quebec Eyaletine daimi göçmen olarak yerleşti. Ontario Eyaletinden sonra en çok göçmen alan eyalet sayılan Quebec kendine özgü göçmenlik programı ile yeni göçmenlere kucak açıyor. FSW’den ayrı olarak tasarlanan QSW kendi puan kriterleri ile başvuranları değerlendiriyor ve kabul ediyor.

Eyalet Aday Programları (PNP)
Kanada’daki bütün eyaletlerin/bölgelerin kendilerine özgü geliştirdikleri göçmenlik programları vardır. Bu programlara genel olarak Eyalet Aday Programı, PNP (Provincial Nominee Program) denir. Bu programlar sayesinde eyaletler ihtiyacını hissettikleri mesleklerde göçmen alabilmektedirler. Başvuracak adayın eğitim, iş tecrübesi, mesleki becerileri ve eyaletteki kuvvetli bağları tüm eyalet aday programlarında göz önüne alınan ortak kriterlerdir. Toparlarsak;
  • Hemen hemen tüm PNP’lerde Nitelikli Eleman/İşçi kategorisi vardır. Genelde başvuracak kişinin daha önce o eyalette çalışmış ya da çalışıyor olması gerekmektedir.
  • Alberta PNP programında mühendisler ve çeşitli inşaat işçileri ve az teknik beceri gerektiren işlerde çalışanlar için başvuru şansı mevcuttur.
  • Sastkatchewan, Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Nova Scotia ve Manitoba Eyaletlerinde aile bağları olan kişilere özel başvuru kanalları vardır.
  • British Columbia PNP’de sağlık sektöründe çalışanlar ve az teknik beceri gerektiren işlerde çalışanlar içinde özel programlar mevcuttur. 

Kanada ve Quebec Tecrübe Sınıfı
2008 yılından beri yürürlükte olan Kanada Tecrübe Sınıfı, CEC (Canadian Experience Class) Kanada’da çalışan geçici işçilerin ve uluslararası öğrencilerin başvurduğu göçmenlik programı olmuştur. Kanada’da kolej veya üniversite okuyan öğrenciler ve çalışan geçici işçiler programın diğer şartlarını taşıdıklarında daimi göçmenlik statüsü için başvurabiliyorlar. Kanada Tecrübe Sınıfı Quebec Eyaleti hariç Kanada’da yaşamak isteyenlere göçmenlik şansı sunarken Quebec Eyaletinde yaşamak isteyenlere de Quebec Tecrübe Sınıfı oluşturulmuştur.

Geçici İşçiler
Dünyanın her yanında binlerce kişi her sene Kanada’ya mevsimlik/geçici işçi olarak gelmektedir. Kanada’da bazı mesleklerde ve bazı dönemlerde her zaman işçi eksikliği hissedilmektedir. Buna paralel olarak da yabancı işçiler kendilerine verilen süreli çalışma vizeleriyle çalışmak için Kanada’nın yolunu tutmaktadırlar.

Geçici olarak Kanada’ya gelebilmenin ilk şartı Kanadalı bir işverenden süresiz (full time) iş teklifinin alınmasıdır. Belli bir süre çalışan geçici işçiler daha sonra Kanada’da daimi göçmenlik statüsüne (permanent residency status) başvurabilirler.

Aile Sponsorluğu
Kanada aile kurumuna saygı duymaktadır. Federal aile sponsorluğu programı ile Kanada vatandaşları ve daimi göçmenleri aile üyelerine sponsor olabilmektedirler. Yukarıda da anlatıldığı üzere bazı PNP programlarında aile üyeleri bağlarının olması PNP başvurusu yapılmasına yeterli olmaktadır.

Kanada’ya giden yollar değişkenlik gösterebilir. Her sene binlerce insan Kanada’yı yeni vatanları olarak seçmektedir. Her ne kadar Kanada Federal Nitelikli Eleman Programı Kanada’nın en büyük ve en bilinen göçmenlik programı olmasına rağmen Kanada’ya göçmen olarak gitmenin tek yolu değildir. Potansiyel göçmen adaylarının Kanada’ya gidebilmek için tüm opsiyonlarını araştırmaları gerekir.

Murat Kandemir, 10 Ağustos 2012 (Member of ICCRC)

6 Ağustos 2012 Pazartesi

Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanlığı (CIC) Göçmenlik Sistemini Masaya Yatırıyor


Kanada Göçmenlik Bakanlığı, (CIC) tüm ülke genelinde göçmenlik konuları üzerinde bir dizi istişarelerde bulunacak. Bakanlığın parlamento görevlileri gelecek yıl için (2013) kabul edilmesi öngörülen göçmen sayısı ve göçmenlik programları gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla ve kamuoyu ile bir dizi görüşmede buluşacak. Ayrıca Bakanlık 2012 Ekonomik Eylem Planı çerçevesinde bir süre önce askıya alınan Federal Göçmen Yatırımcı Programı (IIP) konusunda da online olarak görüş ve yorum bekliyor  

Göçmenlik Programları
CIC’nin parlamento sekreterleri Chungsen Leung ve Rick Dykstra tarafından Kanada göçmenlik konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ilk olarak 31 Temmuz’da Toronto’da başlattığı müzakereler Windsor, Vancouver, Halifax ve Ottowa’da da devam edecek. Ayrıca katkıda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlar online olarak da Bakanlıkla görüşlerini paylaşabilecek.

Bu istişare toplantılarının amacı Kanada göçmenlik programları, ekonomik, aile ve mülteci programlarından kabul edilebilecek uygun göçmen sayısı ve programların uygunluğu konularında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden görüşler toplamak. Kanada göçmenlik konusunda toplanan tüm yorumlar ve tavsiyeler Kanada’nın ekonomisine ve kültürel zenginliğine büyük katkısı olan göçmenlik sisteminin daha etkili ve hızlı bir politikayla uygulanmasına yardımcı olacak. 

Ülkeye daimi göçmen olarak kabul edilecek kişi sayısının da planlanmasını yapan CIC, Kanada Devletinin göçmenlik hedeflerine ulaşmasını planlıyor. Tüm eyaletlerin görüşlerinin de alınacağı görüşmeler esnasında hali hazırdaki ve gelecekteki küresel ekonomik durumun da değerlendirmeye alınacağı belirtildi. 

Bu müzakerelerin halka ve ilgili tüm kurumlara açık olmasıyla Bakanlık sürdürdüğü Kanada göçmenlik programlarının anlaşılması ve programlardaki kriterlerin belirlenmesinde karar verme sürecinin zorluğunun herkes tarafından anlaşılmasını da bekliyor. Göçmenlik programının geleceği açısından da ilgili olan herkesin katkıda bulunması çok önemli. 

Kendisinden yorum veya katkı beklenenleri işverenler, işçiler, akademisyenler, öğrenim kurumları, profesyonel örgütler, iş odaları, düzenleyici meslek kurumları, belediyeler, yerleşim hizmetleri veren sivil toplum kuruluşları, etnokültürel kurumlar ve Kanada’da yaşayan yerli gruplar oluşturuyor. 

Yatırımcı Programı
2012 Ekonomik Eylem Planı çerçevesinde Kanada Hükümeti bir süre önce askıya alınan Federal Göçmen Yatırımcı Programı (IIP) konusunda da online olarak görüş ve yorum bekliyor. Programın daha iyi ve çağın gerçeklerine daha uygun bir yatırımcı programı oluşturmaya çalışan Kanada bu konuda da kamuoyunun görüşlerine ihtiyaç duyuyor.

Kanada’ya yatırımcı olarak gelmek isteyen göçmen adayları belli bir miktarı Kanada’ya 5 yıllığına faizsiz olarak borç veriyor ve karşılığında Kanada’ya daimi ikamet sahibi olarak yerleşebiliyordu. Program bir süreliğine aynı Kanada Federal Nitelikli Eleman sınıfı gibi askıya alındı ve Bakanlık program gerekliliklerini ve kriterlerini yeniden belirlemeye koyuldu. 

Online olarak katkıda bulunmak isteyenler bu program kapsamında Kanada’ya getirilecek olan yatırım miktarının Kanada ekonomik hayatına olan katkısının nasıl maksimize edileceği ve yeterli bilgi ve becerisi olan ve aynı zamanda Kanada’ya gelmek isteyen uluslararası yatırımcıların ülkeye nasıl çekileceği gibi sorulara cevap aranmasına yardımcı olmuş olacak. Ayrıca katkıda bulunanlar Bakanlığın etkin ve daha pratik bir yatırımcı programının oluşturulması gibi hedeflerine de destek sağlamış olacaklar. 

Askıya alınan federal göçmenlik yatırımcı programında (IIP) yatırımcı 800.000 Kanada dolarını Kanada’ya 5 yıllığına faizsiz veriyordu ve diğer program şartlarına uymak koşuluyla Kanada’da daimi göçmenlik statüsü kazanıyordu. Programın gözden geçirilmesi ve revize edilmesi amacıyla 1 Temmuz 2012’de program bir süreliğine dondurulmuştu. 

4 Eylül 2012’ye kadar online olarak program konusunda katkı sağlanabilecek. İlgili kurum ve kuruluşların görüş, öneri ve yorumlarını Bakanlığa iletmeleri isteniyor.        

Tüm görüşlerin ve yorumların toplanmasının ardından Bakanlık kendi web sitesinde özet raporu yayınlayacak. Daha fazla bilgi Bakanlık web sitesinden takip edilebilir. www.cic.gc.ca

Murat Kandemir, 06 Ağustos 2012, (Member of ICCRC)