31 Aralık 2018 Pazartesi

Kanada Alkollü Araç Kullanma Cezası Arttırıldı


Kanada ceza kanunundaki alkollü ve uyuşturucu madde ile araç kullanma cezası arttırıldı ve 18 Aralık tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç sürmek ciddi suçlar kapsamına alındı ve bu durum 18 Aralık’tan itibaren daimi oturum sahiplerinin Kanada’ya girişlerini tehlikeye atılabilir. 

Kanada ceza kanunundaki güncelleme 18 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Güncellenen yasaya göre daimi oturum sahipleri ve yabancılar için artık alkollü ve uyuşturucu madde ile araç kullanma suçundan alınan cezaların göçmenlik açısından daha ciddi sonuçları olacak.

18 Aralık’tan itibaren alkollüyken araç kullanma suçu artık ciddi suç kapsamına alındı ve hapis cezası da 5 seneden 10 seneye çıkarıldı.

Kanada göçmenlik ve mülteci koruma yasasına (IRPA) göre Kanada daimi oturum sahipleri veya yabancılar ciddi suç sayılan suçlardan birini işlemesi halinde Kanada’ya girişi kabul edilmeyen kişiler olarak sayılıyor ve Kanada’ya kabul edilmiyor.

Ciddi suç işleyen daimi oturum sahipleri statülerini kaybedebilir ve sınırdışı edilebilirler. Sınırdışı edildikten sonra bu durum zaman geçmesiyle bile düzeltilemez.

Bu özellikle daimi ikamet sahiplerini ilgilendiriyor. Alkollü araç kullanma suçunun ciddi suçlar kapsamında değerlendirilmesi daimi oturum sahiplerinin 18 Aralık 2018’den sonra alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçundan hüküm giymeleri statülerini tehlikeye atacaktır. Suçun sadece Kanada’da işlenmesi de gerekmiyor çünkü Kanada dışında da işlenen bu suç statüyü kesinlikle tehlikeye atacak.

Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) da konuyla ilgili açıklama yaptı ve alkollü araç kullanma ile ilgili tüm suçların Kanada göçmenlik kanunlarında ciddi suç olarak tanımlanması dolayısıyla suç işleyenlerin statülerini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. Buna ilk defa suç işleyenler ve herhangi bir ölüm ya da yaralanmanın olmadığı kazalar da dahil.

Kanada içinde alkollü araç kullanma suçuyla hüküm giyen ve altı ay ve daha fazla hapis cezası alan göçmenlerin statülerini kurtamak için hukuki yolları çok az. Kanada dışında alınan alkollü araç kullanma ile ilgili cezalarda da daimi ikamet sahibi kişinin başı derde girmiş oluyor. Kanada dışında alınan benzer cezaların da göçmenlik statüsü açısından sonuçları çok ciddi olacaktır.

Suçun üzerinden belli bir süre geçmesiyle hüküm giyen kişinin rehabilite olduğu varsayılması ise 18 Aralık’tan sonra artık mümkün olmayacak. Yani bu suçu işleyenler üzerinden ne kadar süre geçse bile rehabilite olmuş sayılmayacak.

Tek ve ciddi olmayan suçlardan hüküm giyenler hüküm giydiklerinden on sene süre için Kanada’ya kabul edilmemekteydiler. 10 sense sonrasında ise rehabilite oldukları varsayılıyor ve Kanada’ya kabul edilebiliyorlar.

18 Aralık itibariyle alkollü araç kullanma artık ciddi suç sayıldığından rehabilite olmuş sayılma durumu artık söz konusu olmayacak. 18 Aralık’tan sonra bu suçu işleyen ve hüküm giyenler Kanada’ya giriş hakkı için artık kriminal rehabilitasyon başvurusu yapmak zorunda kalacaklar. Kriminal rehabilitasyon başvuru ücreti de 200 dolardan 1000 dolara çıkarıldı.

Murat Kandemir 31 Aralık 2018  

28 Aralık 2018 Cuma

Kanada ve ABD Tüm Ziyaretçilerin Giriş-Çıkış Bilgilerini Birbirleriyle Paylaşacak


Kanada hükümeti tek sınır komşusu olan ABD sınırında güvenli ve etkili giriş çıkış yapılmasına çok önem veriyor.

Artık sadece giriş yapanların değil Kanada’dan çıkış yapanların da kayıtları tutulacak. Giriş-çıkış kayıtları ABD ile de karşılıklı olarak paylaşılacak.   

Kişilerin hakları ve özel bilgilerinin korunması için gereken önemi göstermeye çalışan Kanada ülkeye giren tüm ziyaretçilerin biometrik bilgilerini kaydediyor. Ziyaretçilerin girişte biografik kayıtları ile ülkeye giriş bilgileri tutulurken ülkeden ne zaman ayrıldıkları ve nereye gittiklerinin bir kaydı tutulmuyor.

Şu an Kanada ve ABD kendi daimi oturum sahiplerinin ve üçüncü ülke vatandaşlarının birbirlerine yaptığı ziyaretlerde onların biyometrik bilgilerini birbirleriyle paylaşıyor. Bir ülkeye yapılan giriş öteki ülke için çıkış anlamına geliyor. Kanada ayrıca ABD vatandaşları ve oturum sahiplerinin biyografik bilgilerini de kaydediyor ve paylaşıyor. Bu bilgi paylaşımı ile iki ülke arasında giriş-çıkışların sorunsuz yapılmasına imkan veriyor.

Şimdi ki durumda Kanada sınır güvenliği teşkilatı (CBSA) kanunen yetkili kılınmış bir organ olarak Kanada’ya kara ve hava yoluyla giriş yapan herkesin temel biyografik bilgilerini kaydediyor.

Giriş bilgilerini kaydeden Kanada artık bundan sonra tüm ziyaretçilerin çıkış bilgilerini de kaydetmeye başlayacak. Şu anda gerekli yasal altyapı çalışmaları devam ediyor ve ilgili yönetmelik hazırlanıyor. Herşey hazır olduğunda CBSA verilen yetkiye dayanarak artık Kanada’dan çıkış yapan ziyaretçilerin de bilgisini tutacak.

Kısacası Kanada artık hava ve kara yoluyla Kanada’ya giriş yapmış bir ziyaretçinin ne zaman ve nereye giriş yaptığını bildiği gibi ne zaman ve nereye çıkış yaptığını da bilecek.

Kanada hükümeti bunu ABD ile Kanada vatandaşları dahil iki ülke arasındaki tüm ziyaretçilerin biografik bilgilerini ABD ile paylaşarak yapacak. Aynı şekilde ABD’ye birisi giriş yaptğında CBSA, ABD gümrük ve sınır güvenliğinden giriş yapan kişi hakkında bilgi alacak. Kanada’da yine aynı şekilde Kanada’ya giriş yapan kişi hakkında ABD’ye bilgi verecek. Böylelikle iki ülkeden yapılan çıkışlar kayıt altına alınmış olacak.

CBSA ayrıca giden ya da gitmesi beklenen tüm yolcuların ve kabin görevlilerinin biyografik bilgilerini de toplayacak. CBSA tüm havayolu şirketlerinin elektronik yolcu listesini de alacak fakat yolcu manifesto bilgileri ABD ile paylaşılmayacak.

Gerekli görülen hallerde Kanada’dan ayrılan kişilerle CBSA tarafından birebir görüşme de yapılabilecek ve hatta sorgulanabilecek.

Kanada hükümetine göre bu giriş-çıkış bilgi paylaşımı uygulamasının faydaları oldukça fazla. Bu uygulamayla Kanada kendi kurallarını uluslararası ortaklarının benzer uygulamalarıyla eşit duruma getirmiş oluyor. Özellike Kanada-ABD sınır geçişlerinde her iki ülkenin güvenliğini daha da pekiştirecek. CBSA ve Kanada’nın diğer federal hükümet ortakları bu uygulama sayesinde insan ya da eşya kaçakçıları, cinsel saldırı suçu işleyenler, kanun kaçakları ya da yasadışı mal ticareti yapanlar gibi yüksek riskli olarak görülen kişilerin ve eşyalarının hareketlerini kısıtlamış olacaklar. Çocuk kaçırmaların önüne de geçilmesi hedefleniyor.

Giriş-çıkış kayıtlarının tutulmasıyla Kanada’ya giriş yapan yabancıların oturum süreleri daha kolay kontrol edilebilecek ve seyahat geçmişleri kayıt altına alınacak. Göçmenlik görevlilerinin tüm dikkatlerini Kanada içindekilere yöneltmesine yol açacak ve Kanada’yı zaten terketmiş yasal ya da yasadışı kişilerin Kanada içinde göçmenlik başvuruları ya da sınır dışı etme gibi işlemlerin yapılmaması ve bu sayede zamandan tasarruf yapılması da mümkün olacak.

Elde tutulan kayıtlar sayseinde Kanada’nın daimi oturum sahiplerinin oturum ve vatandaşlık şartlarını yerine getirip getirmediği daha kolay tespit edilecek. Ve ayrıca Kanada’yı terketmiş kişilerin sahip olduğu sosyal hakların devamına ya da iptaline de karar verilebilecek.

Kanada’nın ilgili federal kanunlarına uygun olarak toplanacak çıkış bilgileri CBSA ve Kanada’nın diğer federal bakanlıkları arasında paylaşılacak ve ayrıca bu bilgiler ABD’nin ilgili kurumlarıyla da paylaşılacak.

Peki tam olarak hangi bilgiler paylaşılacak? Şimdi biraz ondan bahsedelim.

Biografik bilgiler ile kastedilenler kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, vatandaşlığı, cinsiyeti, seyahat belgesi tipi, numarası ve seyahat belgesini düzenleyen ülkenin adından oluşmaktadır.

Giriş bilgileri ise biyografik bilgilere ek olarak kara/hava yoluyla yapılan giriş tarihi ve saati ve giriş yapılan sınır kapısı bilgisinden oluşuyor.

Çıkış bilgileri ise yine biyografik bilgilere ek olarak çıkış tarihi, saati ve çıkış yapılan sınır kapısından oluşuyor. Çıkışın kara ve hava yoluyla yapılmasına göre uçuş bilgileri ya da kapı bilgileri de bu bilgilere dahildir.

Murat Kandemir, 28 Aralık 2018    

25 Aralık 2018 Salı

Alberta Kanada’dan Ayrılmayı Tartışıyor


Eyalette Kanada’dan ayrılma tartışmaları devam ediyor ve son dönemlerde ayrılmak için gösteriler yapılıyor. (Photo CTV Edmonton)

Alberta’da son dönemlerde yapılan çeşitli gösteri ve yürüyüşlerle birlikte ayrılma tartışmaları iyice alevlendi.

Kanada’nın bir eyaleti olan Alberta’da neler oluyor? Albertalıları Kanada’dan ayrılmayı düşündüren nedir?

Albertalı seçmenler oldukça kızgın. Eyaletin karbon vergisi gibi politikaları ve özellikle federal hükümetin eyaleti ekonomik olarak yeteri kadar desteklememesi yüzünden kızgınlar.

Muhafazakar özgürlük partisi lideri Derek Fildebrand geçen Perşembe yaptığı konuşmasında federal hükümete gözdağı verdi. Ya eşitlik ya da ayrılık.

Bunun dışında boru hatları ve göçmenlik kuralları gibi konular Albertalıları kızdıran diğer sebepler.

Alberta’nın ayrılması konusundaki tartışmalar oldukça hararetli geçiyor ama Albertalılar bu konuda özellikle ciddi görünüyorlar.

Tüm bu tartışmalar Alberta’nın altyapı, politika ve hatta para değeri gibi sorunlarıyla daha da çatallaşıyor.

Alberta’nın şu anki bulunduğu konumunu beğenmeyenler var. İçişlerinde serbestlik, diğer eyaletlerle iyi muamele görmek istiyorlar.

Alberta’nın sorunlarının üzerinde durulması gerekiyor. Ayrılmak istemeleri bir yana ayrılık bir çözüm olarak görünmüyor.

Murat Kandemir, 25 Aralık 2018

24 Aralık 2018 Pazartesi

Kanada Yurtdışından 18 Doktor Göçmen Kabul Etti


Kanada Nova Scotia eyaletinin göçmenlik bakanının Nisan ayında İngiltere’ye yaptığı ziyaret sonrasında şu ana kadar 18 yeni doktor eyalete yerleşti ve doktor olarak çalışmaya başladı.

Nova Scotia göçmenlik bakanı Lena Diab geçen yaz hem İrlanda’ya hem de Birleşik Krallığa resmi ziyaretler yapmıştı.

Tüm diğer eyaletlerde olduğu gibi doktor eksikliği yaşayan eyaletin göçmenlik bakanı yurtdışından 18 yeni doktoru Kanada’ya getirdi ve eyalette çeşitli hastanelerde doktorluk yapmaya başladı.

Eyalet geçtiğimiz şubat ayında özellikle doktorlara özel göçmenlik programı başlatmış ve Kanada dışında tıp eğitimi almış olan doktorların Kanada göçmenlik başvurularını daha hızlı sonuçlandırarak eyalette branşlarında çalışma şansı vadetmişti.

Şu ana kadar 18 yabancı doktorun eyalete yerleşmesi tamamlandı. Eyalette çalışmaya başlayan bu doktorların 15’i aile doktoru ve üçüde uzman doktor.

Nova Scotia sağlık otoritesi doktorların çoğunun mesleki ruhsatlandırma işlemlerini tamamlayıp aktif olarak çalışmaya başladıklarını ve birkaçının da yeni yılın başında çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Kanada’nın neredeyse tüm eyaletlerinde hem doktor hem de hemşire açığı var. Her ne kadar doktor veya hemşireye ihtiyaçları olsada Kanada’ya doktor olarak göç etmek düşünüldüğü kadar zor değil fakat Kanada’da doktor olarak çalışabilmek biraz zor. Federal kayıt işlemleri dışında doktorluk için ruhsat veren eyaletçe de kabul edilmek gerekiyor.

Kanada eyaletlerinden Nova Scotia işte bu konuda devrimsel bir çıkış yaptı ve İngiltere ve İrlanda’ya giderek oradan doktor ihraç etmeye başladı. İngiltere ve İrlanda’da doktorluk yapanlara eyalette meslek ruhsatı tanımlanıyor ve eyalette doktorluk yapmalarına izin veriliyor.

Şimdi asıl soru şu bu fırsattan başka ülkelerin doktorları da yararlanabiliyor mu? Örneğin bir Türk doktorun böyle bir başvuru yapma şansı var mı?

Hemen cevap verelim. Maalesef hayır. Bu konuda oldukça fazla yazı yazdım. Öncelikle şurasını net olarak belirtelim. Kanada’ya göçmen olarak gitmek ayrı bir şey Kanada’da doktorluk mesleğini icra edebilmek ayrı bir şey.

Yani Kanada’ya göçmen olarak gitmek isteyen doktorlar pekala ekspres giriş göçmenlik sistemini kullanarak Kanada’ya göçmen olarak yerleşebilirler. Göçmenlik statüsü onların Kanada’da direk doktorluk yapmalarına olanak vermeyecektir. Yabancı doktorların Kanada’da doktorluk mesleğinin paydaş kuruluşları (eyalet ve federal tıp otoriteleri) nezdinde takip etmeleri gereken çeşitli süreçler olacaktır.   

Türk doktorların Kanada’da doktorluk yapmalarına izlenecek yollar birden fazla olmakla birlikte burada en önemli yol belki de Türk doktorun Kanada’da bir yan dal eğitimi ayarlaması olabilir. Klinik ya da araştırma yan dal eğitimleri Kanada’da doktorluk mesleğine geçiş imkanı verebilecektir. Bu şekilde Kanada’ya doktor olarak yerleşen birçok doktorun işlemlerini bizzat ben yaptım.

Kanada’ya göçmen olmak isteyen doktorlar bana CV’lerini ve varsa İngilizce ve/veya Fransızca dil sınavları (IELTS/TEF vs.) gönderebilirler. Kendilerine bu konuda yardımcı olabilirim.  Mail adresim murat_kandemir@outlook.com

Murat Kandemir, 24 Aralık 2018

20 Aralık 2018 Perşembe

Kanada Göçmenlik Minimum Kabul Puanı 439’a Düştü


Aralık ayının ikinci göçmenlik çekilişinde seçilmek için gerekli minimum kabul puanı nihayet 439’a düştü. 19 Aralık’ta yapılan elemede 3.900 kişi göçmen olarak seçildi ve göçmenlik başvurularını tamamlamaları için kendilerine göçmenlik davetiyesi (ITA) düzenlendi.

Aralık ayında 445’ kadar çıkan minimum puanın düşmesine Kanada’nın göçmen alımını geçen seneye oranla daha da arttırması sebep oldu.

Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde bir önceki seçmeler 12 Aralık’ta yapıldı ve  elemelerde aday havuzunda kayıtlı yine 3.900 kişi göçmen olarak seçildi. Seçilebilmek için gerekli olan minimum kabul puanı ise 445 olarak belirlendi.

Kanada geçtiğimiz Kasım ayını son seçmesini ise 28 Kasım’da yaptı ve yine 3.900 kişiyi göçmen olarak kabul etti. Bu elemede de göçmen olarak kabul edilebilmek için gerekli minimum aday puanı yine 445 olarak görüldü. 
 
Göçmenlik sisteminde Kasım ayının ilk çekilişi ise 15 Kasım 2018’de yapıldı ve yine 3.900 kişi göçmen olarak kabul edildi. Bu elemede davetiye alan adayların minimum göçmenlik puanı ise 449 olarak belirlendi.

Nihayet son çekilişlerle 449’a kadar çıkmış olan minimum gerekli kabul puanı son çekilişle birlikte 439’a kadar düşmüş oldu.

ITA alabilmek için gerekli minimum kabul puanı Ağustos ve Eylül ayında 440 olurken Ekim ayında 445’e kadar çıktı. Kasım ayında yapılan ilk çekilişle 449’a kadar yükselen puan seviyesi 445’e geriledi. Kabul puanı artık 439.  

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kabul edilmek için minimum gerekli aday puanının 440’lerden daha da aşağı inmesini görmek istiyoruz ama öteden beri kabul puanı 445 lerde seyrettiğini görüyoruz.

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 20 Aralık 2018   

Kanada Suudi Arabistan’dan Sonra Şimdi de Çin'le Kriz Yaşıyor


Kanada şu sıralar dış ilişkilerde alışık olmadığı bir dönem yaşıyor. Bir süredir ABD başkanı Donald Trump’ın ticari saldırısına maruz kaldı. Ardından Suudi Arabistan Kanada’ya insan hakları konusunda yorum yaptığı için tepki gösterdi. Şimdi ise Çin teknoloji devinin üst düzey yetkilisinin ABD adına Kanada’da göz altına alınmasına karşılık olarak iki Kanadalıyı göz altına aldı.

Kanada iki büyük gücün arasında kaldı ve cezayı da gördü ve maalesef en büyük ticarai partneri olan güney komşusu yardıma da gelmiyor.

Kanada hiç bu kadar yalnız bırakılmamıştı. Bu olay gösterdi ki gerçekten ciddi bir müttefiki de yok gibi. Çin’in Kanadalıları göz altına almasına karşı Kanada’nın yapabileceği pek bir şey de yok. Ve evet Çin’de bunun farkında görünüyor.

Eski bir diplomat olan Kanada vatandaşı Michael Kovrig, ve Çin’in küzeydoğusunda yaşamış bir girişimci olan Kanada vatandaşı Michael Spavor geçtiğimiz pazartesi “Çin’in ulusal güvenliğini tehlikeye atacak faaliyetlerde bulunmak” suçlamasıyla göz altına alındı. Kanada konsolosluk görevlileri gözaltına alınanlara ulaşamıyor.

Kanada ABD’nin talebiyle Huawei’nin mali işler direktörü Meng Wanzhou’yu 1 Aralık’ta göz altına almıştı. ABD ayrıca şirketin İran’la yaptığı ticari anlaşmalar konusunda bankaları yanılttığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması için onun teslim edilmesini de istemişti. Kanadalı hakim Meng’i kefaletle serbest bıraktı.

Bu olaylar zinciri üç ülke arasında diplomatik bir krize yol açtı ve Kanada iki ülkenin arasında kaldı.

Aslında şu ana kadar Kanada Çin’le oldukça iyi ilişkilere sahipti. Çin ABD’den sonra Kanada’nın en büyük ikinci ticari partneri oldu. Çinlilerin yaptığı yatırımlar özellikle Vancouver ve Toronto bölgelerinde emlak sektörünün büyümesine sebep oldu. Hatta Kanada’da okuyan yabancı öğrencilerin üçte birinin Çinli olduğunu da hatırlatalım.

Kanada vatandaşlarının tutuklanmasının duyulmasından bu yana Kanada başbakanının sesi pek çıkmadı. Muhalefetten başbakan Trudeau’nun Çin’e karşı sesinin yeteri kadar çıkmadığı eleştirileri yapıldı.

Çinle yaşanılan durum Kanada’nın bu sene yaşadığı ikinci büyük krizi olarak göze çarpıyor. Haziran ayında Trump serbest ticaret anlaşması (NAFTA) üzerinden Kanada’ya yüklenmiş hatta Trudeau’yu zayıf ve dürüst olmamakla suçlamıştı.

Bu hafta ise Trump eğer Çinle bir ticaret anlaşmasını garantileyecek ise Huawei davasında araya girebileceğini ifade etti ama bu ifade yakalamanın siyasi olmadığını iddia eden Kanadalı yetkililerin argümanı ile çelişti.

14 Aralık tarihli Global News haberine göre Kanada dışişleri bakanı Chrystia Freeland suçlu iadesi isteyen bir ülkenin süreci siyasileştirmemesi gerektiğini ifade etti. Böyle bir durumda normalde Kanada’nin ABD desteğine güvenmesi gerekirken ABD kuzey komşusunu yalnız bırakmışa benziyor.

Galiba başkan Trump geleneksel müttefikleri pek umursamıyor. Kanada’yı bu problemde yalnız bırakmış gibi görünüyor.

Geçmişte Kanada’ya yönelik bir dış tehlike oluştuğunda ABD’de destek verir ve tüm dünya Kanada’nın ABD müttefiki olduğunu bilirdi. Suudi bir aktivistin tutuklanmasının ardından Kanada dış işleri bakanının attığı destek tweeti sonrasında ağustos ayında Suudi hükümeti Kanada büyükelçisini kovdu ve kendi büyükelçisini de Kanada’da çekti. Bununla yetinmeyen Suudiler Kanada yatırımlarını elden çıkardı ve ülkede okuyan tüm Suudi öğrencilerin derhal ülkelerine dönmelerini istedi. ABD dahil hiçbir ülke resmi olarak Kanada’yı destekleyen bir açıklama yapmadı. Kanada insan hakları savunması yaptığıyla kaldı.

Şimdiki durum ise daha ciddi. Kanada Asya’ya olan ihracatını arttırmak istiyor ve Kanada Çin ticari ilişkileri bu yüzden anahtar görevi görüyor. Kanada ürünlerine konacak gümrük tarifeleri yüzünden de ABD ile ticari ilişkileri de tehlike altında.

İnsan hakları açısından bakıldığında Çin’in Kanada’nın hiçbir şey yapamayacağını düşünerek bir Kanadalıyı tutuklaması resmen zorbaca bir davranış.

Kanada tarihi geçmişi de göz önüne alındığında Kanadalıların Çin’de göz altına alınmaları konusunda ABD’den başka İngiltere’nin, Avustralya ve Fransa’nın da açık desteğini de beklerdi.

Şu anda Kanadalı olan ve Çin’de bulunan diğer ziyaretçilerin korkmaması için ellerinde herhangi bir sebep yok.

Murat Kandemir, 20 Aralık 2018

18 Aralık 2018 Salı

Artık Daha Fazla Göçmen Eyalet Adaylığı Sayesinde Kanada’ya Gidiyor


2018 yılı özellikle Kanada’nın eyalet aday programları (PNP) ile seçilen göçmen sayılarında artışın kaydedildiği yıl olarak göze çarptı.

Kanada’nın federal göçmenlik sistemi ekspres giriş (express entry) 2015 yılından beri Kanada’ya göçmen olarak gitmek isteyenlerin kabul edildiği bir göçmenlik sistemi olarak işletiliyor. Kanada’ya gitmek isteyen yabancılar ekspres giriş aday havuzuna ön kayıt yaptırıyorlar ve aldıkları puanlara ve diğer faktörlere göre seçilmeyi bekliyorlar.

Aday havuzunda kayıtlı ekspres giriş adayları seçildiklerinde kendilerine davetiye (ITA) gönderiliyor ve bu davetiyeyi alan yabancılar Kanada daimi oturum başvurularını tamamlıyorlar.

Federal hükümetin dışında eyaletler de aday havuzunda kayıtlı göçmen adaylarını seçebiliyorlar. Özellikle bu sene eyalet aday programları vasıtasıyla aday havuzunda kayıtlı daha fazla ekspres giriş adayının seçildiği ve davetiye aldığı görülüyor.

Örneğin 2018 Ocak ve Eylül arasında 62.500 ekspres giriş adayı davetiye almış ve bunun yaklaşık yüzde 12’si olan 7.500’ü ise eyalet aday programları aracılığıyla seçilmiş.

2017 yılının aynı döneminde ise eyalet aday programları ile düzenlenen ITA sayısı toplam ITA sayısının yüzde 9’undan biraz daha fazla.

Kanada’nın eyalet aday göçmenlik programı (PNP) Kanada’nın tüm eyaletlerinin göçmenliğin faydalarından yararlanabilmesi için kullanılıyor. Eyaletler kendi bölgelerinde istedikleri göçmenleri belirledikleri çeşitli kriterlere göre seçebiliyorlar.

Artık her eyaletin bir göçmenlik aday programı ve bunun özellikle ekspres giriş adaylarının kabul edildiği ve federal ekspres giriş sistemine bağlantılı bir alt kategorisi bulunuyor. Federal ekspres giriş göçmenlik sistemi Kanada’ya gelmek isteyen ve federal nitelikli işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) program kriterlerinden birine uyan göçmenlerin başvuru yaptığı ana göçmenlik sistemidir.

Minimum kriterleri taşıyan ve ekspres giriş sisteminde kayıtlı olan göçmen adayları eğer herhangi bir eyaletten aday olarak gösterilirlerse kendi puanlarına ek 600 puan daha kazanıyorlar. Bu ek 600 puan onların hemen göçmenlik davetiyesi almalarına olanak sağlıyor.

Eyalet aday programlarıyla alınan ITA sayısının artmasının sebepleri arasında eyalet adaylığında verilen ek 600 puanın etkisi kuşkusuz var. Federal ekspres giriş minimum kabul puanları şu sıralar 440’larda seyrediyor. Kabul edilmesi zor birisinin aldığı ek 600 puan onu derhal en iyi puanı olanların yanına koyuyor ve kısa sürede seçiliyor. O yüzden federal ekspres giriş havuzunda olup ta 400’ün altında puanı olanlar PNP programlarına çok rağbet ediyorlar.

PNP programları ile düzenlenen ITA sayısındaki artış PNP programlarının federal hükümetin göçmenlik stratejisindeki yerini de gösteriyor.

Kanada’nın yeni çok yıllı göçmenlik seviyeleri planına göre PNP ile önümüzdeki yıl 6.000 daha fazla başvuru alınarak 61.000’e çıkarılacak.

2021 yılına kadar bu alımların 71.300’e ulaşması bekleniyor. Bu sayı 2018’in hedefi olan 55.000’in neredeyse yüzde 30 daha fazlası.

Kanada göçmenlik bakanlığının (IRCC) parlamento için hazırladığı 2018 yılı raporuna göre PNP ile göçmen alımları ilk yürürlüğe konduğu 1996’dan bu yana düzenli olarak artış gösterdi. 1996 yılında sadece 233 aday kabul edilirken bu sayı 2017’de 49.724’e ulaştı.

2017 yılında kabul edilen PNP göçmen adaylarının 13.531’i ekspres giriş adaylarından oluşmaktaydı. IRCC’ye göre bu rakam 2016 yılı rakamlarından yüzde 73 daha fazla.

PNP’lerin artması yeni göçmenlerin Kanada’nın en kalabalık şehirlerin dışına farklı eyaletlere yerleşmesine de yol açıyor.

Nova Scotia, Prince Edward Island, Manitoba ve Saskatchewan gibi eyaletlerin 2018 yılında ektin olan ekspres giriş sistemine uyumlu eyalet göçmenlik programları var.

IRCC’ye göre 2017 yılında Kanada’ya gelen ekonomik göçmenlerin yüzde 34’ü Ontario, British Columbia ve Kebek dışına yerleşti.

Ekspres giriş sistemine kayıt olduktan sonra eğer puan seviyeniz 440’ın altında ise eyaletten aday gösterilme şansını yakalamak için mutlaka tüm eyaletlerin göçmenlik programlarını inceleyin.

Murat Kandemir, 18 Aralık 2018  

13 Aralık 2018 Perşembe

Kanada Göçmenlik Minimum Kabul Puanı Tekrar 445


Aralık ayında da göçmenlik kabul puanı 445 olarak belirlendi.

Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde 12 Aralık’ta yapılan elemelerde aday havuzunda kayıtlı 3.900 kişi göçmen olarak seçildi. Seçilebilmek için gerekli olan minimum kabul puanı ise 445 olarak belirlendi.

Kanada bir önceki çekiliş olan 28 Kasım’da yaptığı elemede yine 3.900 kişiyi göçmen olarak kabul etti ve kendilerine kabul davetiyesi (ITA) gönderdi. Bu elemede de göçmen olarak kabul edilebilmek için gerekli minimum aday puanı (CRS) yine 445 olarak görüldü. 
 
Göçmenlik sisteminde Kasım ayının ilk çekilişi ise 15 Kasım 2018’de yapıldı ve yine 3.900 kişi göçmen olarak kabul edildi. Bu elemede davetiye alan adayların minimum göçmenlik puanı ise 449 olarak belirlendi.

Kabul edilmek için gereki minimum CRS puanı son iki çekilişle birlikte 445 düzeyinde gerçekleşti.

ITA alabilmek için gerekli minimum kabul puanı Ağustos ve Eylül ayında 440 olurken Ekim ayında 445’e kadar çıktı. Kasım ayında yapılan ilk çekilişle 449’a kadar yükselen puan seviyesi 445’e geriledi. Aralık ayında ise kabul puanı yine 445 seviyesinde kaldı.

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kabul edilmek için minimum gerekli aday puanının 440’lerden daha da aşağı inmesini görmek istiyoruz ama öteden beri kabul puanı 445 lerde seyrettiğini görüyoruz.

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 13 Aralık 2018   

12 Aralık 2018 Çarşamba

Kanada BM’nin Yeni Göçmenlik Anlaşmasına İmza Koydu


Birleşmiş Milletlerin (BM) kabul edilen Güvenli, Usulüne uygun ve Düzenli Göç Sözleşmesi (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) uluslararası işbirliğine imkan verecek 23 ortak hedefi belirliyor.

Kanada geçtiğimiz pazartesi 160’dan fazla BM’ye üye ülkenin imza koyduğu uluslararası göçe ilişkin yeni anlaşmayı imzaladı.

Bağlayıcı olmayan BM’nin Güvenli, usulüne uygun ve düzenli göç sözleşmesi mültecilerden kalifiye işçilere kadar tüm göç formları üzerinde uluslararası işbirliğini geliştirecek 23 hedefi ortaya koyuyor.

İnsanları yaşadığı ülkelerden göç etmeye zorlayan faktörlerin bilincinde olan anlaşma daha çok düzenli göçü daha da etkin hale getirmek ve özellikle göçmenlerin mesleki becerilerin geliştirilmesi ve ortak becerilerin, kalifikasyon ve yeterliklerin tanınmasını hedefliyor.

Belgede küresel dünyada sürdürülebilir kalkınmanın ve zenginliğin kaynağı olarak görülen göçmenliğin olumlu etkilerinin en iyi hale getirilmesi hedefi vurgulanıyor.

Kanada hükümetine göre anlaşma göçmenliğe küresel bir karşılık veren çok taraflı bir çerçeve çiziyor. An itibariyle 258 milyon insanın küresel olarak göç ettiği tahmin ediliyor. Bu rakamın 68.5 milyonu ise özellikle savaş, şiddet ve ırkçılık yüzünden yerlerinden edilmiş kişiler.

Kanada’nın göçmenlik bakanı Ahmed Hussen CBC haberde yayınlanan bir mülakatta anlaşmanın göç meselelerinde uluslararası toplum için yararlı bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Hussen CBC’ye ayrıca anlaşmanın ülkelere göçmenleri daha da güçlendirerek daha faydalı toplumlar oluşturabilmelerinde destek olacağını ifade etti. Anlaşma bağlayıcı değil fakat uluslararası toplum için en iyi uygulamaların listesini veriyor.

Kanada hükümeti 2018-2021 arası 1.3 milyon yeni göçmen kabul etme hedefi koydu. Sadece 2019’da ülkeye 330.800 yeni göçmenin ekonomik, aile ve mülteci programları vasıtasıyla alınması hedefleniyor.

BM sözleşmesi 10 Aralık’ta İnsan Hakları Gününde kabul edildi.

Göçmenliğin ulusal egemenliğini tehlikeye atabileceğini düşünen Birleşik Devletler hükümeti ise sözleşmeye karşı.

Halbuki anlaşma ulusal göçmenlik politikası oluşturulmasında ülkelerin egemenlik hakkı olduğunu kabul ediyor ve uluslararası kanunlara uygun olarak göçmenliği kendi bünyelerinde yönetmelerine saygı duyuyor.

Güvenli, Usullü ve Düzenli Göç Hedefleri:
1-Kanıta dayalı politikalarla daha net, doğru bilgi toplamak ve kullanmak,
2-İnsanları bulunduğu yerleri terketmelerine zorlayacak yapısal faktörleri ya da olumsuz sebepleri en aza indirmek,
3-Göçmenliğin tüm aşamalarında doğru ve zamanında bilgi sağlamak,
4-Tüm göçmenlerin yasal kimlik ve yeterli belgeye sahip olmalarını sağlamak,
5-Düzenli göçe yönelik uygun ve esnek yolları oluşturmak,
6-Adil ve etik alımlar ve iyi işin temin edilmesi için gerekli şartların oluşturulması,
7-Göçmenlikteki kırılganlıkların farkına varma ve bunları azaltmak,
8-Kayıp göçmenlerle ilgili olarak daha koordineli uluslararası çabalara katılmak ve hayat kurtarmak,
9-Göçmen kaçakçılığna karşı ulusaşırı faaliyetleri güçlendirmek,
10-Uluslararası göçte insan kaçakçılığını önlemek, savaşmak ve yok etmek için mücadele etmek,
11-Sınırları daha entegre, güvenli ve koordineli şekilde yönetmek,
12-Göçmenlik prosedürlerinde uygun inceleme, ölçme ve refere etmede kesinliği ve sonucun kestirilebilirliğini daha da güçlendirmek
13-Göçmenlerin göz altında tutulmasını son çare olarak kullanmak ve daha farklı alternatifler üzerinde çalışmak,
14-Göçmenlik döngüsünde daha güçlü konsüler koruma, yardım ve işbirliğini tesis etmek,
15-Göçmenleriin temel hizmetlere ulaşımını sağlamak,
16-Göçmenlerin ve toplumların tam içerilmesini ve sosyal kaynaşmalarının sağlanmasına imkan vermek,
17-Tüm ırkçılık çeşitlerini yok etmek ve göçmenlik algısının oluşturulmasında kanıt temelli kamu söylemi takip etmek,
18-Becerilerin geliştirilmesi için yatırım yapmak ve becerilerin, kalifikasyonların ve yetkinliklerin karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak,
19-Göçmenler ve diaspora üyelerinin tüm ülkelerde sürdürülebilir bir kalkınmaya katkıda bulunabilmeleri için gereki şartları oluşturmak,
20-Daha hızlı, güvenli ve ucuz para transferinin yapılabilmesini ve göçmenlerin finansal erişimlerini sağlamak,
21-Güvenli ve onurlu bir dönüş ya da tekrar giriş için şartları ve sürdürülebilir bir rentegrasyonu oluşturmak,
22-Sosyal güvenlik haklarının ve kazanılmış hakların taşınabilirliğinin sağlanması için gerekli mekanizmaları oluşturmak,
23-Güvenli, usulüne uygun ve düzenli göç konusunda uluslararası işbirliği ve küresel ortaklığı güçlendirmek.

Murat Kandemir, 12 Aralık 2018

7 Aralık 2018 Cuma

Kanada’da Okul Otobüsünü Geçmek Ehliyeti Kaybettirebilir


Kanada’da trafik cezaları oldukça yüksek. Kanada’nın atlantik eyaletlerinden olan Prince Edward Island (PEI) eyaletinde ise trafikte daha yüksek cezalar yolda.

Ulaştırma bakanı Paula Biggar yaptığı açıklamada PEI’deki sürücülerin artık okul otobüsünü geçmeleri halinde ehliyetlerini kaybedeceklerini ifade etti.

Son yıllarda okula giden bazı çocukların ezilme tehlikesi yaşaması üzerine okul otobüs şoförleri, anne babalar ve diğerleri son dönemlerde konuyla ilgili olarak seslerini yükseltmeye başlamıştı.

Artık trafikte okul otobüsü için durmamak 5.000 dolar para ceasına ve 12 ceza puanına mal olacak ve ehliyete de üç aylığına el konacak.

Biggar bu uygulamanın 8 Aralık’ta başlayacağı belirtti.

Geçerli olan kurallara göre ise okul otobüsü geçenlere 1.000 dolar para cezası ve sekiz ceza puanı veriliyordu.

Bu cezalar ülkedeki bu suça verilen en yüksek olanlardan. Bu suça verilen cezaların yüksek olduğu yerlerden birisi olan Nova Scotia’da da para cezasının 697.50 dolar ile 2.422.50 dolar arasında ve diğer bir yer Ontario’da ise para cezasının 4.000 dolara kadar olduğu ve ayrıca hapsi cezasının da verilebildiği görülüyor.

PEI’de bu şekilde kaybedilen ehliyetlerin geri alınabilmesi için 100 dolar ücreti ödenmesi ve altı ay içinde defansif araç kullanma kursunu bitirmeleri gerekiyor. Sürücüler ehliyetlerini geri alsalar bile bir süre gözetim altında olacaklar ve ehliyetlerini aldıktan sonraki bir sene içinde herhangi bir ceza puanı alırlarsa ehliyetlerini tekrar kaybedecekler.

Murat Kandemir, 07 Aralık 2018

30 Kasım 2018 Cuma

Ontario Eyaleti Yeni Göçmenlerini Seçti


Ontario eyalet aday göçmenlik programı (OINP) kapsamında göçmen kabul eden insan sermayesi öncelikleri kategorisi 2018 yılında seçtiği göçmen adayları için 3.719 davetiye düzenledi.

26 Kasım’da yapılan elemelerde Ontario’nun insan sermayesi öncelikleri kategorisinden 185 kişi göçmen olarak seçildi.  

OINP, insan sermayesi öncelikleri göçmenlik kategorisi ile federal ekspres giriş göçmenlik aday havuzunda kayıtlı adayları inceliyor ve hem federal hem de eyalet kriterlerini yerine getirenlerden istediklerini göçmen olarak kabul ediyor.

Seçilen kişiler Ontario eyaletince aday gösteriliyorlar. Herhangi bir eyaletten aday olarak gösterilenler kendi aday puanlarına (CRS) ek olarak 600 puan kazanıyorlar. Bu puana sahip olanlar kendi puanlarıyla birlikte federal hükümet tarafından en kısa sürede göçmenlik davetiyesi kazanıyorlar. Eyaletçe aday gösterilenler daha sonra göçmenlik başvurularını tamamlıyorlar.

Federal göçmenlik sistemi ekspres girişte kayıt olan her adaya eğitim, dil, iş tecrübesi, yaş ve uyum gibi faktörlerden puan veriliyor. Adayın aldığı toplam puan (CRS) onun aday havuzundaki yerini de saptıyor.

Ekspres giriş göçmenlik sistemi Kanada’nın federal nitelikli işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) göçmenlik programlarını yönetiyor.

İnsan sermayesi öncelikleri kategorisinde 26 Kasım’da seçilen ekspres giriş adayları 350 ile 448 arası CRS puan sahibi ve Ontario’da iş teklifi olan adaylardan seçildi.

Seçilen adaylar ekspres giriş sistemine 1 Ocak 2018 ve 22 Kasım 2018 tarihleri arasında kayıt olanlardan seçildi.

OINP özellikle Ontario’nun işgücü pazarı ve ekonomik gelişim önceliklerini ve işverenlerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak göçmen seçiyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında OINP, seçilebilmek için gerekli en az 400 CRS puan şartını kaldırmış ve minimum puan seviyesinin program direktörü tarafından belirleneceğini duyurdu.

OINP özellikle ekspres giriş sistemine bağlı olan insan sermayesi öncelikleri kategorisinden çok yararlanıyor. Sadece bu sene bu kategoriden 3.719 aday seçilirken Fransızca konuşan nitelikli işgören kategorisinden 1.519 ve kalifiye işçi kategorisinden ise 1.626 göçmen seçildi ve kendilerine davetiye gönderildi.

Tüm bu üç kategoriden seçilen göçmen sayısı Ontario’nun 2018 yılı için seçebileceği aday kotasının yüzde 95’ini doldurdu.

OINP bünyesinde yapılan son dört seçmelerde özellikle insans sermayesi öncelikleri kategorisinden adaylar seçildi.
Ontario üç elemede yaptığı seçimlerin büyük bölümünü Ontario’da iş teklifi olanlardan yana kullandı. Dördünü elemede Fransızca bilgisi olanlara öncelik verdi.

26 Kasım’da 181 kalifiye işçi adaya davetiye gönderilirken 22 Kasım’da ise 43 Fransızca konuşan nitelikli işçi adaya davetiye düzenlendi.

Fransızca konuşan nitelikli işçi kategorisi bu sene çok aktifti ve neredeyse her hafta aday seçti. Bu kategori İngilizcenin yanı sıra Fransızca dil bilgisine sahip olanları hedefliyor.

Bu adayların federal nitelikli işgören sınıfı ya da Kanada tecrübe sınıfı kriterlerinin yanı sıra eyaletin özel kriterlerini de taşımaları gerekiyor.

Kalifiye işçi kategorisinden seçilmek isteyenlerin özellikle Ontario’da en az bir yıl tam zamanlı ya da buna denk yarım zamanlı iş tecrübesi olan ve ulusal meslek sınıflandırmasında (NOC) 633 alt grup veya 72, 73 veya 82 üst gruplarda tanımlanan işlerden birini yapmış olmaları gerekiyor. Taşımaları gereken diğer şartların yanında minimum dil seviyelerine de sahip olmalıdırlar.

Hem Fransızca konuşan nitelikli işçi sınıfı hem de kalifiye işçi sınıflarında kabul edilmek için gerekli minimum CRS puanı bulunmuyor.

Murat Kandemir, 30 Kasım 2018  

29 Kasım 2018 Perşembe

New Brunswick Ekspres Giriş Göçmenlik Kategorisi Tekrar Açıldı


Geçtiğimiz Eylül ayında geçici olarak kapatılan eyaletin ekspres giriş işgücü pazarı göçmenlik kategorisi 28 Kasım’da tekrar açıldı.

New Brunswick eyalet aday göçmenlik programı (NBPNP), ekspres giriş işgücü pazarı göçmenlik kategorisini 28 Kasım’da (dün) tekrar açtı. Bu kategoriyle ilgilenen adaylar başvurularını yapabilirler.

Başvuru niyet beyanı (EOI) şeklinde yapılıyor. Yani başvuran kişi eyaletten aday gösterilmek istediğini eyalete beyan ediyor. Eyalette istediği kriterleri sağlayan adaylardan istediklerini kabul ediyor.  

Bu kategori ile New Brunwick eyaleti Kanada federal ekspres giriş sisteminde kayıtlı olan adaylardan istediklerini göçmen olarak kabul edebiliyor.

Federal ekspres giriş (express entry) sistemi altında Kanada’nın en büyük üç ekonomik göçmenlik programı aday kabul ediyor. Bu programlar federal nitelikli işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC).

New Brunswick’ten aday gösterilen ekspres giriş adayları aday puanlarına ek olarak 600 puan kazanmaktadırlar. Bu ek 600 puan onların federal göçmenlik sisteminden hemen seçilmelerine imkan tanımaktadır.

NBPNP, eyaletle ilgilenen ekspres giriş adaylarının taşıması gereken minimum beş kriteri belirledi.

Başvuran kişinin bir federal ekspres giriş profili olmalı ve geçerli bir ekspres giriş profil numarası ve iş arayan kişi koduna sahip olmalıdır. Başvuran kişi New Brunswick’te yaşıyor ve çalışıyor olmalıdır ve çalıştığı işyerinden referans belgesi sunmalıdır. Yapılan meslek Kanada’nın ulusal meslek sınıflandırması (NOC) listesinde 0, A veya B beceri kodlu olarak belirtilen işlerden olmalıdır. Başvuran kişinin mutlaka geçerli bir dil sınav (IELTS/CELPIP/TEF vs.) sonucu olmalıdır. Başvuran kişinin ayrıca en az lise eğitimi denkliği olmalı ve bu denkliği ECA raporuyla deseklemelidir.

NBPNP resmi internet sitesindeki duyuruya göre tüm bu beş kriteri sağlayanlar başvuru yapabilecekler. Tüm kriterleri sağlamayanların başvuruları da ret edilecek.

NBPNP puan sistemine göre en az 67 ve üzeri puanı olanlar daha sonra asıl aday havuzuna alınıyorlar.

New Brunswick göçmenlik programında başvuru sahipleri aldıkları skorlara, eyaletçe ihtiyacı hissedilen meslekleri yapıp yapmadıklarına, eyalete ekonomik olarak yerleşebileceklerini ispat edebilme ve eyaletin işgücü pazarına etki edebileceklerine göre sıralanıyor ve seçiliyorlar.

Murat Kandemir, 29 Kasım 2018  

28 Kasım 2018 Çarşamba

Kanada Göçmenlik Minimum Kabul Puanı 445’e Geriledi


Kanada göçmenlik sistemi ekspres giriş (express entry) 28 Kasım’da yaptığı elemede aday göçmen havuzunda kayıtlı 3.900 kişiyi göçmen olarak kabul etti ve kendilerine kabul davetiyesi (ITA) gönderdi. Göçmen olarak kabul edilebilmek için gerekli minimum aday puanı (CRS) ise bir önceki çekilişe göre 445’e düştü.  
  
Göçmenlik sisteminde bir önceki çekiliş ise 15 Kasım 2018’de yapıldı ve yine 3.900 kişi göçmen olarak kabul edildi. Bu elemede davetiye alan adayların minimum göçmenlik puanı ise 449 olarak belirlendi.

Geçen aydaki son çekiliş 29 Ekim’de yapılmış ve aday havuzdan çıkabilmek için gerekli minimum CRS puan 442 olarak kayda geçmişti. Yapılan bu elemede de yine 3.900 kişi Kanada’ya göçmen olarak seçilmiş ve kendilerine göçmenlik başvurularını tamamlamaları için ITA gönderilmişti.

Kabul edilmek için gereki minimum CRS puanı son çekilişle birlikte 445’a düşmüş oldu.

Ekim ayının ilk çekilişi ise 15 Ekim 2018’de yapılmış ve yine 3.900 kişinin seçilmişti. Bu elemelerde havuzdan çıkabilmek için gerekli minimum aday puanı 440 olarak belirlenmişti.  

ITA alabilmek için gerekli minimum kabul puanı Ağustos ve Eylül ayında 440 olurken Ekim ayında 445’e kadar çıktı. Kasım ayında yapılan ilk çekilişle 449’a kadar yükselen puan seviyesi bu son çekilişle birlikte 445’e geriledi.

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kabul edilmek için minimum gerekli aday puanının 440’lerden daha da aşağı inmesini görmek istiyoruz ama öteden beri kabul puanı 440 üzerinde seyrettiğini görüyoruz.

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 28 Kasım 2018   

Kanada Doğum Turizmini Konuşuyor


Yapılan bir araştırmada Kanada’da yabancıların yaptığı doğum sayılarının ülkenin istatistik bürosu StatsCan’a eksik bildirildiği ortaya çıktı.

Yeni araştırmada aslında Kanada’da daha fazla yabancının doğum yaptığı ortaya çıktı. Son yıllarda oldukça konuşulan ve ‘doğum turizmi’ adı verilen bu konu Statistics Canada’nın da dikkatini çekmişti.

Kanada’da doğum yapan herkesin çocuğu otomatik olarak Kanada vatandaşı oluyor. Ülkede kaç yabancının doğum yaptığını araştıran İstatistik bürosu sayılarının gerçekten daha az olduğu ortaya çıktı.

Hastanelerden faturalandırma talebi bilgilerini kullanarak elde edilen Kanada sağlık bilgi enstitüsü (CIHI) rakamlarına göre 2016 yılında 3.200 bebeğin anne-babasının Kanadalı olmadığı ortaya çıktı. Halbuki Kanada istatistik bürosuna göre bu rakam sadece 313 olarak kayda geçmişti.

Araştırma sadece bu rakamların bilinenden daha fazla olduğunu ortaya çıkarmadı aynı zamanda Kanada’da doğum yapma eğiliminin iyice arttığını da ortaya çıkarmış oldu.

Edinilen bilgiye göre Kanada vatandaşı ya da göçmen olmayanların doğum yaptığı çocuk sayısı istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor.

Göçmenlik bakanı Ahmed Hussen konuyla ilgili olarak bir araştırma yaptırdıklarını belirtti. Bakan, bu istatistiklerin Kanada’da doğum yapmanın yaygın bir pratik olduğunu göstermediğini fakat bu pratiğin sonuçlarını daha iyi anlamak gerektiğini kaydetti.

Araştırma yapılması için CIHI’den destek istendi.

Kanada’da doğumla otomatik vatandaşlık verilmesi kamuoyunda oldukça tartışılmıştı. Kanada’ya gelen turist annelerin çocuk doğurarak çocuklarına vatandaşlık kazandırdığı ve bunun bir çeşit doğum turizmi yarattığı iddiaları öteden beri dillendiriliyordu.

Liberal hükümet diplomatların çocukları hariç ülke topraklarında doğan her çocuğu anne-babasının statüsüne bakılmaksızın Kanada vatandaşlığı veren yasayı savunuyor.

Muhafazakar parti üyeleri ise geçtiğimiz yaz bir önerge vererek anne ya da babası Kanada vatandaşı ya da göçmen olmayan kişilerin Kanada’da doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasının durdurulmasını istemişti.

Doğumla vatandaşlık verilmesinin önlenmesini isteyenler bazı kadınların Kanada’ya çocuklarını Kanada vatandaşı yapmak için doğum yapmaya geldiklerini  düşünüyor.
Birleşik Krallık, Avustralya, İrlanda, Yeni Zelanda, Hindistan, Dominik Cumhuriyeti, Tayland ve Portekiz gibi ülkeler doğumla vatandaşlık verme hakkını ya revize ettiler ya da toptan kaldırdılar.

Dünyada bu hakkı uygulayan sadece iki gelişmiş ülke kaldı: Kanada ve ABD.

Geçtiğimiz günlerde ABD başkanı Donald Trump ülkenin anayasasına aykırı olduğunu düşünenlere karşın doğumla vatandaşlık verilmesi hakkını kaldırmakla tehdit etti.

Kanada’nın şu anki doğum hakları politikası önceki Stephen Harper muhafazakar hükümeti tarafından mercek altına alınmıştı. Yapılan incelemede yasada yapılacak herhangi bir değişikliğin sonuçlarının büyük olacağı sonucuna ulaşılmıştı.

Örneğin Kanadalıların yüzde 40 kadarı bir pasaport sahibi değil. Vatandaş olduklarını da doğum kartları ile ispatlayabiliyorlar. Doğum hakkı ve vatandaşlık kurallarında küçük bir değişiklik bu kişilerin devlet hizmetlerinden yararlanabilmeleri için vatandaşlıklarını ispat etmede yeni kimlik kartlarına ihtiyaç duyması demek.

2013 yılında yapılan araştırmada herhangi bir kural değişikliğinin 20-30 milyon dolara malolacağı tahmininde bulunuldu. Bu maliyete kural değişikliğinin eyalet hükümetlerine getireceği yük dahil değil.

Kısacası muhafazakarlar politikayı değiştirmedi. Şimdiki Liberaller de şu ana kadar herhangi bir değişiklik yapmadı.

1947’den beri uygulanmakta olan doğumla vatandaşlık verilmesi pratiği istenmesine rağmen önceki Harper hükümeti tarafından değiştirilmezken şimdiki liberal hükümeti neler olup bittiği hakkında daha çok bilgi edinmek istiyor.

CIHI tarafından derlenen bilgiye göre doğum yapan anneler hastane faturalarını ceplerinden ödüyorlar. Bunlara hastane ücretleri Kanada sağlık kapsamında olmayan ekspat ve yabancı öğrenciler de dahil.

Kanada’ya turist dışında geçici oturumu bulunan insanların da geldiğini unutmamak gerekiyor. Okumaya gelen öğrenciler ya da siyası sığınma başvurusunda bulunan sığınmacılar her ne kadar göçmen ya da vatandaş olmasalar da Kanada’da hukuki statüleri bulunuyor.

Bu yüzden Kanada vatandaşı ya da göçmeni dışında doğum yapanların çocuklarını vatandaş kabul etmemek bir anlamda Kanada’ya öğrenci olarak gelen ya da iltica başvurusunda bulunan siyasi sığınmacılara hamile kalmayın demek gibi bir şey oluyor.

Liberal hükümetin bu konu hakkında alacağı kararı merakla bekiyoruz.

Murat Kandemir, 28 Kasım 2018

23 Kasım 2018 Cuma

Kanada Eyaletleri Ekspres Giriş Aday Havuzundan Göçmen Seçerken Farklı Yöntemler Kullanıyor


Kanada’nın herhangi bir eyaletinden göçmen olarak aday gösterilmek göçmenlik başvurusu yapan için 600 puan anlamına geliyor. Bu puan dışında göçmen adayı alacağı kendi puanı ile birlikte aday havuzundan seçilmeyi garantilemiş oluyor.

Kanada’nın eyaletleri aday göçmen olarak kabul etmek istedikleri ekspres giriş göçmen adaylarını seçerken farklı yöntemler kullanıyorlar.  

Kanada’nın federal ekspres giriş (express entry) adayları eğer herhangi bir eylaetten aday olarak gösterilirse kendi aday göçmenlik puanının yanı sıra 600 puan kazanıyor ve aldığı toplam puanla Kanada göçmenlik başvurusunu tamamlaması için davetiye (ITA) kazanmayı garantiliyor.

Kanada federal göçmenlik sisteminde kabul edilmek için gerekli minimum puanın şu sıralarda 440’larda olduğunu hatırlattığımızda eyalet adaylık puanı ile alınan ek 600 puanın ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.

Eyaletlerin şu ana kadar ekspres giriş sistemine uyumlu eyalet göçmenlik programlarıyla aday seçerken şu yöntemleri uyguladıklarını gördük.

-İlk gelen ilk seçilir,
-İlgi beyanı;
-Pasif

Kanada’nın eyalet aday göçmenlik programları (PNP) eyaletlere istedikleri nitelikte olan yabancıları göçmen olarak seçebilme yetkisi veriyor. Eyaletçe seçilen göçmenler önce aday gösteriliyorlar ve bu onlara artı 600 puan kazandırıyor. Daha sonra da federal göçmenlik sisteminde kabul edilerek Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapıyorlar.

Her eyaletin PNP göçmenlik programında federal ekspres giriş sistemindeki adaylardan göçmen seçen en az bir göçmenlik kategorisi bulunmaktadır.

2017 yılında göçmenlik başvurusunu tamamlayan 109.497 adayın 17.000’den fazlası eyaletçe aday gösterilen göçmenlerden oluştu. 2016 yılında bu göçmenler sadece 4.000 civarındaydı.

Eyalet adaylığı artı yüksek puan kazandırdığı için ekspres giriş adayları için çok önemlidir. Federal ekspres giriş sisteminde her adayın çeşitli faktörlerden aldığı bir aday puanı (CRS) olmakta ve bu puan onun seçilip seçilmeyeceğini belirlemektedir.

Geçen hafta üç PNP kategorisinde ekspres giriş adayları arasından iş teklifi olmayanlardan ya da minimum CRS skoru olmayanlardan adaylar seçildi.

Şimdi bu eyaletlere ve seçme yöntemlerine bakalım.

Nova Scotia (NS) eyaletinin ilk gelen ilk seçilir sistemi uyguladığını görüyoruz. 17 Kasım’da Nova Scotia ekspres giriş B Kategorisini tekrar açtı.

B kateogorisi ilk gelen ilk kabul edilir sistemiyle göçmen seçiyor. Program açıldığında adaylar kayıt sırasına göre kabul ediliyor ve kota dolduğunda program kapatılıyor. Bu programlarda kota çok çabuk doluyor. 17 Kasım’da açılan program iki saatten az bir zamanda 225 başvuru kabul etti.

B kategorisinden kabul edilebilmek için ekspres giriş adaylarının herhangi bir iş teklifine ihtiyaçları bulunmuyor. Buna karşın eyaletin belirlediği 11 meslekte iş tecrübeleri olması gerekiyor.

Prince Edward Island (PEI) eyaleti göçmen seçerken ilgi beyanı sistemini kullanıyor.

PEI PNP tarafından 15 Kasım’da seçmeler yapılmış ve kabul edilen adaylar ilgi beyanı (Expression of Interest -EOI) ile göçmen kabul edilmişti. Bu sistemde ekspres giriş adayları ayrıca eyaletin göçmenlik sistemlerine profil oluşturarak başvuru yapıyorlar. Eyaletin göçmenlik sisteminde oluşturulan profillerden dil, eğitim ve iş tecrübesi gibi faktörlerde iyi puanı olanlar seçiliyor ve kendilerine EOI gönderiliyor.

PEI tarafından seçilen adaylar başvurularını tamamlıyor ve eyaletçe aday olarak gösteriliyorlar. EOI sistemini kullanan diğer eyaletler ise British Columbia, Manitoba ve Saskatchewan.

EOI sistemi aynı zamanada Kebek kalifiye çalışanlar programında da kullanılıyor.

Ontario seçimlerinde pasif sistemi kullanıyor. İnsan sermayesi öncelikleri kategorisi, fransızca konuşan kalifiye çalışanlar ve zanaatkar kategorisi olmak üzere Ontario’nun üç kategorisinden pasif sistemle göçmen seçiliyor çünkü ekspres giriş adayları bu kategorilere direk başvuramıyorlar. Bunun yerine Ontario göçmenlik aday programı (OINP) federal ekspres giriş aday havuzuna bakıyor ve orada kayıtlı adaylardan kendi istedikleri adayları seçiyorlar.

OINP, daha çok ekspres giriş ayarlı kategorilerine güveniyor. Eyalet 6.600 kişi olan aday seçimlerinin yüzde 95’ini bu kategorilerden yaptı. Sadece insan sermayesi öncelikleri kategorisinden 3.534 aday seçerken Fransızca konuşan kalifiye göçmen kategorisinden 1.476 aday ve kalifiye zanaatkarlar kategorisinden ise 1.445 adayı göçmen kabul etti.

Federal ekspres giriş göçmenlik programında profili oluşturmak OINP tarafından seçilebilmek için ilk adımdır.

Kanada’nın federal ekspres giriş ve eyalet aday programları Kanada’nın göçmenlik stratejisinde çok önemli bir yere sahip.

Kanada’nın ekspres giriş uyumlu PNP göçmenlik programları ile ülkeye kabul edilen göçmen sayısı her sene artış gösteriyor. Kanada göçmenlik bakanlığı rakamlarına göre 2017’de 13,528 kişi bu programlarla kabul edilirken bu sayı 2016’da 7.818’di.

Murat Kandemir, 23 Kasım 2018