29 Haziran 2010 Salı

26 Haziran 2010 Tarihli Yeni Bakanlık Talimatları


26 Haziran 2010 tarihli Canada Gazette’de yayınlanan Bakanlık talimatlari bir çok değişikliği de beraberinde getirdi. Bu talimatlar Federal Nitelikli Eleman programı (FSW), Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) ve Yatırımcı Göçmen Programlarında köklü değişikliklere sebep oldu.
Federal Nitelikli Eleman Programı (Federal Skilled Worker Program)
Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (Citizenship and Immigration Canada, CIC) tarafından Federal Nitelikli Eleman Sınıflarında yapılan değişiklikler şöyle özetlenebilir.

Kanada’da yaşayan geçici işçiler (TFW) ve uluslararası öğrenciler Göçmenlik Kanunu (IRPA) Yönetmeliklerinin 82 (2) maddesi uyarınca bir iş teklifi yoksa veya bakanlıkça belirlenen mesleklerde en az bir yıl iş tecrübeleri yoksa artık Federal Nitelikli Eleman sınıfı için başvuramıyorlar.
Bu yeni bakanlık talimatları daha önce 38 olan eksikliği hissedilen meslekler listesini değiştirdi. Yeni liste aşağıdaki gibidir.

Eksikliği hissedilen yeni meslekler listesi;
0631 Restaurant and Food Service Managers
0811 Primary Production Managers (Except Agriculture)
1122 Professional Occupations in Business Services to Management
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners
2121 Biologists and Related Scientists
2151 Architects
3111 Specialist Physicians
3112 General Practitioners and Family Physicians
3113 Dentists
3131 Pharmacists
3142 Physiotherapists
3152 Registered Nurses
3215 Medical Radiation Technologists
3222 Dental Hygienists & Dental Therapists
3233 Licensed Practical Nurses
4151 Psychologists
4152 Social Workers
6241 Chefs
6242 Cooks
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
7241 Electricians (Except Industrial & Power System)
7242 Industrial Electricians
7251 Plumbers
7265 Welders & Related Machine Operators
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
7371 Crane Operators
7372 Drillers & Blasters - Surface Mining, Quarrying & Construction
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service
NOT: Yukarıdaki listede bulunan meslekler Kanada Ulusal Meslek Sınıflandırması (NOC) Listesinde 0 Tip(idari meslekler), A Tip (profesyonel meslekler) ve B Tip (teknik meslekler) arasından olmak zorundadır.
26 Haziran 2010 öncesine kadar kabul edilen muhasebeciler, finans müdürleri, muhasebeciler ve öğretmenler gibi bazı meslekler –ki benim müşterilerimin çoğunu oluşturuyorlardı– artık maalesef kabul edilmiyor. 26 Haziran 2010 öncesinde başvuran adayların başvuruları devam edecek ve bu değişiklikten etkilenmeyecektir.
Yılda sadece 20,000 başvuru kabul edilecek...
29’a indirgenen bu kabul edilebilir mesleklerden başvuranların bilmesi gereken çok önemli bir hususta artık başvuru sayısının bu kategoride yıllık 20,000 adetle sınırlandırılması oldu. Bu da kabul edilen her bir meslek için yılda sadece 1,000 adet başvuru demek. Uygulama 26 Haziran 2010’da başlayacak ve 30 Haziran 2011 bitecek. Sonraki yıllarda da her yıl Temmuz 1’de başlayıp Haziran 30’da son bulacak.
Bakanlığın bildirdiğine göre başvuru üst sınır limitine ulaşıldığında yeni başvurular artık alınmayacak. Limit dolduğu andan sonra başvuran adayların başvurusu Bakanlık’ça reddedilecek, adaya başvurusunun reddedildiği bildirilecek ve yatırdıkları ücretleri iade edilecek.
Yıllık 20,000’lik başvuru limitinin bir istisnası var
Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası (IRPA)’nın 82 (2)’nolu yönetmelik maddesi uyarınca yıllık 20,000 kabul edilecek başvuru limiti bir işyerinden iş teklifi (Arranged Employment Offer, AEO) alan ve Federal nitelikli eleman programına başvuran adaylara uygulanmamaktadır. İş teklifi olan adaylar istediği zaman başvuru yapabilirler.
Zorunlu dil testi uygulaması
Daha önce istenen dil yeterliliği ve İngilizce/Fransızca dil testleri sonuçları hala istenmektedir. Başvuran adaylar dil yeterliliklerini Bakanlıkça kabul edilen sınavlara(TEF, IELTS ve CELPIP) girerek kanıtlamak zorundalar.

Kanada Tecrübe Sınıfı
Kanada Tecrübe Sınıfı (Canadian Experience Class, CEC) başvurularında da 26 Haziran 2010 tarihinden itibaren başvuran adaylar İngilizce ve Fransızca dil bilgisi yeterliliklerini kanıtlamak ve test sonuçlarını yapacakları başvuruya ekleyip göndermek zorundalar.
Yatırımcı Göçmenlik Programı
Kanada Kükümeti Yatırımcı Göçmen Programı (Immigrant Investor Program) uygulamasında da değişikliklere gitmeyi planlıyor. Bu programda başvuracak adaylarda daha önce aranan 800,000 dolarlık malvarlığı limiti 1,600,000 dolara çıkartılacak. Planlanan yeni değişikliğe göre eskiden adaylardan istenen 400,000 dolarlık Kanada yatırımı mecburiyeti de 800,000 dolara çıkarılması düşünülüyor.

Yatırımcı Göçmen başvuruları geçici olarak durduruldu
26 Haziran 2010’dan sonraki Federal Yatırımcı Göçmen başvuruları geçici olarak kabul edilmeyecektir. Bu geçici durdurma Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası 2. Bölümün 6.Kısımında yer alan ‘yatırımcı (investor)’ ve ‘yatırım (investment) tanımlarını revize edecek yeni düzenlemelerinin kabul edilmesine kadar sürecektir.
Peki ya Quebec Yatırımcı Programı?
Quebec Eyaleti kendi Yatırımcı Göçmen Programına sahip olduğu için Quebec eyaleti tarafından aday gösterilen tüm yatırımcı göçmenlerin daimi ikamet başvuruları eskiden olduğu gibi devam edecektir.
Toronto’da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde bütçe açığının indirilmesi hedefinden bankacılık sistemlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve bankalara yeni vergiler getirilmesi konusunda üye ülkelere hareket alanı bırakma gibi bir dizi konuda kararlar alındı. Zirvenin sonuç bildirgesinde üzerinde uzlaşmaya varılan en önemli konu G-20 ülkelerinin, bütçe açıklarının 2013 yılına kadar yarı yarıya indirilmesi taahüdünde bulunulması oldu.
Yeni bakanlık talimatlarının G-20 zirvesiyle aynı zamana denk gelmesi oldukça dikkat çekici ve manidar. Federal Nitelikli Eleman Programında kabul edilecek meslekleri sınırlamak ve bu programda yıllık kabul edilecek başvurular kotası koymak Kanada hala krizde mi sorusunu akıllara getiriyor.
Yorum sizin.
Murat Kandemir (CCIC, FCMI)

İlgili linkler
Canada Gazette’teki ilgili bakanlık talimatının orjinali için;
Kanada Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı sitesi için;
Makalede kullanılan kısaltmalar ve terimler;
Canada Gazette – Kanada Resmi Gazetesi,
Federal Skilled Worker Class (FSW) – Federal Nitelikli Eleman Sınıfı,
Canada Experience Class (CEC) –Kanada Tecrübe Sınıfı,
Citizenship and Immigration Canada, (CIC) –Yurttaşlık ve Göçmenlik Kanada,
Temporary Foreign Worker (TFW) –Geçici Yabancı Eleman ,
Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) –Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası,
National Occupation Classifications (NOC) –Ulusal Meslekler Sınıflandırması,
Arranged Employment Offer (AEO) –İş Teklifi (Bir Kanada firmasından alınmalı)

26 Haziran 2010 Cumartesi

Kanada Göçmenliğinde İstenen Sağlık Muayenesi ve Testleri


Kanada göçmenliği sağlık testlerinin tam olmasını gerektirir. Bu durum IRPA (Immigration and Refugee Protection Act)’nın muhtelif yerlerinde bahsedilmiştir. Madde 38 1. ve 2. paragrafı Kanada toplum sağlığına, Kanadalıların güvenliğine ve Kanada’da sağlık ile sosyal hizmetlere aşırı talebi olabilecek olanların Kanada’ya kabul edilmesini engeller. O halde bu prosedür;

• Kanadalıların sağlığını;
• Kanadalıların güvenliğini; ve
• Kanada’nın sağlık ve sosyal hizmetlerine olabilecek aşırı talebin indirgenmesini
amaçlar.

Yine aynı kanunun ilgili yönetmeliğinin 30.maddesi kimlerin bu sağlık testlerinden ve muayenesinden geçmesi gerektiğini belirler. Bu maddeye göre;
· Daimi ikamet (Permanent Residency) vizesi ya da Kanada içinden daimi ikamet başvurusu yapanlar ve onların kendisiyle Kanada’ya gelsin gelmesin aile üyeleri.
· Toplum sağlığının önemli olduğu işlerde çalışmak için başvuran yabancılar,
· Kanada’ya okumak, çalışmak veya okuma ve çalışma izinlerini uzatmak ya da Kanada’da altı aydan daha fazla kalmak istiyen yabancılar,
· Göçmenlik görevlisinin ya da Göçmenlik Şubesinin (Immigration Division) yasanın 38.Maddesine göre Kanada’ya kabul edilmemesi gerektiğini düşündüğü yabancılar,
· İltica talebinde bulunan yabancılar,
medikal muayeneler ve testlerden geçmek durumundadırlar.

Her asıl başvuran ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler (kendisiyle birlikte gelsin gelmesin) bir dizi sağlık testlerini geçmek durumundadır. Sağlık muayenesi aşağıdakilerden oluşur.

1. Tam bir sağlık check-up (tüm yaşlar)
2. Kan testleri (15 yaş ve üstü olanlar için)
3. Göğüs röntgeni ve raporlar (11 yaş ve üstü olanlar için)
4. İdrar analizi (5 yaş üstü olanlar için)
5. Syphilis serology (frengi), (15 yaş üstü olanlar için)
6. HIV testi (15 yaş ve üstü olanlar için)

Bir çocuğun bulaşıcı bir hastalığa maruz kaldığı bilinirse veya böyle bir hastalığı olan birisiyle kontak kurduğu veya yakın temas halinde olduğu anlaşılırsa yukarıdaki tüm testlere tabi tutulabilir.

Kanada Göçmenlik Bakanlığı, (CIC) tarafından başvuran kişiye ve başvuruya eklenen her bir kişi için Medical Report –Section A –IMM 1017E formu gönderilir. Bu formun kalan kısımları olan Medical Report –Section B-C-D-E IMM 5419 başvuran kişiye muayeneyi yapacak doktor (Designated Medical Practitioner DMP) tarafından sağlanacaktır.

Sağlık raporları ve tamamlanmış testler Kanada Göçmenlik Bakanlığının belirlediği bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Doktor raporları göçmenlik departmanının medikal yetkilisine incelenmesi için gönderecektir.

Bu raporlar Kanada Göçmenlik Medikal Otoritesinin malıdır ve başvuran kişiye gönderilmez. Muayeneyi yapan doktor sağlık raporlarının sonuçlarını başvuran kişiyle paylaşmıyacak fakat bir sağlık problemi bulunduğunda başvuran kişiye bu durum bildirilecektir. Göçmenlik görevlisi ve doktor başvuran kişinin sağlık yönünden Kanada’ya kabul edilip edilemeyeceğine karar verecektir. Raporlarda çıkcacak herhangi bir sorun başvuran kişiye bir yazı ile bildirilecektir. Raporlarda sağlık sorunu olduğunda göçmenlik görevlisi asıl kararını vermeden önce başvuran kişiden daha iyi bir fikir edinebilmesi için ek testler veya muayeneler isteyebilir.

Başvuran kişinin Kanada’ya kabul edilebilir olup olmadığının tesbiti için göçmenlik görevlisi varsa kişinin sağlık probleminin ciddiyeti, hastalığının süresi, bulaşma olasılığı ve Kanada sağlık ve sosyal hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı ve işte çalışabilme ve üretkenlik gibi faktörleri göz önünde bulundurur.

Medikal görevli Kanada’ya kabul edilebilinirlik değerlendirmesini aşağıdaki beş kıstasa göre yapar.
• H – Toplum güvenliğine ve toplum sağlığına risk,
• D – Sağlık ve sosyal hizmetlere olabilecek aşırı ihtiyaç,
• T – Tedaviye cevap verme,
• S – Gözetim altında bulunma,
• E – Kısmi çalışabilirlik ya da üretkenlik.
Her bir kriter aşağıdaki Medikal Durum Bildirimi (M) olarak da adlandırılan yedi tanımla isimlendirilir ve göçmenlik görevlisinin başvuran kişinin sağlık durumuna karar vermede kullanılır. Medikal Durum Bildiriimi sınıflandırması şöyle listelenir.

Ml. Girişi engelleyecek sağlık sorunu bulunmamaktadır.

M2. Başvuran kişinin sağlık sorunu toplum sağlığı ve güvenliğini engellemediği için giriş yapmasına engel değil fakat sağlık durumu başka kişisel ya da sosyal kriterde değerlendirilmelidir.

M3. Başvuran kişinin ülkeye girişini engellemeye yeterli olmayan ama sağlık ve sosyal hizmetlerden aşırı faydalanmasını gerektirecek bir hastalık durumu var. Hastalık durumu başka kişisel veya sosyal kriterde değerlendirilmelidir.

M4. Başvuran kişinin toplum sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek bir hastalık durumu var. Başvuran kişi şu an ülkeye giremez fakat gerekli tedavilerden sonra ilerde ülkeye giriş isteği tekrar değerlendirilebilir.

M5. Başvuran kişinin sağlık ve sosyal hizmetlerinden aşırı faydalanmasını gerektirecek bir hastalık durumu var ve şu an için ülkeye girişi uygun değil. Başvuran kişinin gerekli tedavilerden sonra ilerde ülkeye giriş isteği tekrar değerlendirilebilir.

M6. Başvuran kişinin toplum sağlığını ve güvenliğini riske atacak ciddi bir sağlık durumu var ve tedaviye cevap vermeyecek ve ilerde de tedavi olamama durumundan dolayı da ülkeye giriş izni öngörülemiyor.

M7.Başvuran kişinin sağlık ve sosyal hizmetlerden aşırı şekilde faydalanmasını gerektirecek bir hastalık durumu var ve tedaviye cevap vermeyecek gibi görünüyor.

Sağlık değerlendirmesi kişiye göre özel olarak yapılır ve son karar başvuran kişinin tüm sağlık durumu göz önüne alınarak yapılır.

MAKALEDE VE GÖÇMENLIK BAŞVURULARINDA KARŞILAŞILAN BAZI TERIMLER;
Immigration and Refugee Protection Act (IRPA); Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası
İmmigration Division (ID); Göçmenlik Şubesi
Designated Medical Practitioner (DMP); Kanada Göçmenlik Bakanlıığı tarafından
yetkili görülen doktor (Turkiye’de İstanbul ve Ankara’da bulunur)
Medical Reports and Medical Examinations; Sağlık Raporları ve Genel Muayeneler
Immigration Officer or the Officer; Göçmenlik Görevlisi, ya da Görevli. Yapılan
Kanada göçmenlik başvurusunu inceleyen ve dosyada karar verme yetkisine sahip olan kişi.
Medical Officer; Tıp kayıtlarının başvuran kişinin Kanada’ya girişini engelleyip engellemeyeceğine karar
veren görevli.
Statement of Medical Status (M); Sağlık Durum Raporu
Medical Report; Başvuran kişiye Kanada göçmenliği tarafından
gönderilen form. Başvuran kişi bununla yetkili doktora gidecek ve gerekli muayeneleri yaptıracaktır.
Permanent Residency;Daimi İkamet
Permanent Resident;Daimi İkamet Sahibi
Citizenship and İmmigration Canada (CIC); Kanada Göçmenlik Bakanlığı
Murat Kandemir (CCIC, FCMI)
Yasal Uyarı: Bu blog kaydında bulunan bilgiler sadece bir fikir belirtmek ve yardımcı olmak amacındadır ve bilgilerin doğruluğunu araştırmak okuyanın kendi sorumluluğudur. Bu bilgilerden kaynaklanacak herhanbi bir sorumluluk yazara yüklenemez.

20 Haziran 2010 Pazar

Kanada'da Vergi İadesi Bildirimi İle İlgili Özet Bilgi


Kanada’da yaşayan herkes her sene Nisan ayı sonuna kadar vergi iade bildirimi (Income Tax Return) yapmak zorundadır. Bu bildirimle vergiye tabii kazançlar, kanunen bildirilebilecek kesintiler belirlenip duruma göre devlete ödenecek verginin tesbiti yada devletten alınacak vergi iadesinin belirlenmesi amaçlanır.

Ayrıca bazı sosyal haklarınızı (aylık çocuk yardımı –child tax-, Çocuk Bakım Yardımı Universal Child Care Benefit veya GST credit) alabilmeniz için de Kanada’ya henüz varmış olmanız ya da sene içinde hiç çalışmamış olsanız dahi vergi iade bildiriminizi yapmalısınız. Hersene bu bildirim yapılarak talep ettiğiniz tüm haklara uygun olduğunuz müddetçe kavuşursunuz.

Kanada’da Gelir Vergisi Kanunu’na göre kimlerin vergi iadesi bildiriminde bulunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Öncelikle Kanada’da gelir vergisi yönünden ikamet eden kişi olup olmadığınızı tesbit etmelisiniz. Bu da ikamet bağlarınızın olup olmadığı ile çözülebilir. Bu hususta eğer;
  • · Kanada’da bir eviniz,
  • · Kanada’da sizinle yaşayan eş veya bakmakla yükümlü olduğunuz birisi,
  • · Bir araba ya da mobilya gibi kişisel bir eşyanız,
  • · Kanada ile sosyal bağlarınız varsa Kanada’da yaşıyor kabul edilirsiniz.
Ayrıca Kanada ehliyeti sahibi olmanız, bir Kanada bankasında hesap açtırmanız ya da kredi kartı edinmeniz, ve ya bir Kanada eyaletinde sağlık sigortası kapsamında bulunmanız gibi başka etkenler de Kanada’da vergi iadesi bildiriminde bulunmanız gerektiğini gösterebilir.

Kanada’ya yeni gelen ve ikamet eden bazı kişiler de Kanada’da ikamet eden ve vergi iadesi bildiriminde bulunmaları gerekenler olarak sayılabilir. Bunlar;

· İltica talebi kabul edilmiş olanlar,
· Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (Citizenship and Immigration Canada)’na daimi oturum için başvuran ya da daimi oturum statüsü almış olanlar,
· Yurttaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’ndan Kanada’da kalmak için müsaade almış olanlar olarak sayılabilir.

İkamet statünüzü belirlemek için daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa Form NR74’ü (Determination of Residency Status (Entering Canada)İkamet Statüsünün Tesbiti –Kanada’ya Giriş Yapmak) doldurup Canada Revenue Agency (Kanada Maliyesi) ne göndermeniz yeterlidir. Vergi iadesi bildiriminde bulunup bulunmayacağınızı size bildirirler.

Sosyal Sigorta Numarası (Social Insurance Number, SIN)
Kanada’ya gelen herkesin bir sosyal sigorta numarası olmalıdır. Bu -kısaca SIN diye de anılan- 9 haneli numara kişiye özel bir numaradır.

Bu numara ile vergi iade işleminizi yapabilir hakkınız olan vergi iadenizi veya diğer sosyal haklarınızı bu numara yardımıyla alırsınız. Bu numara öyle önemli bir numaradır ki bir banaka hesabı açarken veya ehliyet başvurusunda bile size lazım olacaktır.

Bu numara sayesinde sigortalı olarak çalıştığınızda Kanada Emeklilik Planı (Canada Pension Plan, CPP veya Quebeck Eyaletinde çalışıyorsanız Quebec Emeklilik Planı (Quebeck Pension Plan, QPP) kayıtlarınız tutulur.

SIN numarası geçici olarak verildiğinde 9 ile başlar. Kanada daimi ikamet statüsü (permanent residency status) aldığınızda yeni bir SIN numarasına başvurmalısınız.

Başvuru için gerekli evraklar
Vergi iadesi bildirimini kendiniz yapabileceğiniz gibi bir muhasebeciden de yardım alabilirsiniz. Bildirim yaparken sizin, eşinizin ya da varsa çocuklarınızın kimlikleri, sağlık kartları ve SIN numaralarınız, kazançlarınız, aldığınız devlet yardımları kağıtları, yaptığınız bazı harcamalar ve makbuzları (kira makbuzları veya aylık aldığınız metro abonman kartları vs.) yanınızda bulundurunuz. Tüm bunlar vergi iadesi bildiriminde belirtilecektir.

Bildirmeniz gereken kazançlarınız, vergi indirimi sağlayabilecek kesintiler veya harcamalar özetle şöyle sıralanabilir.

· Bir işyerinde çalışmışsanız yıllık kazancınız, (işveren T4 adlı bir form verecektir, o formu ibraz etmelisiniz)
· Emeklilik fonuna (CPP veya QPP) yapılan katkılar,
· Alınan işsizlik sigortası ödemeleri,
· Sakatlık ödemesi,
· Üniversite veya kolej eğitimine yapılmış ödemeler ve okuldan alınmış T2202 formu,
· Kanada Öğrenci Borçlanması Yasası (the Canada Student Loans Act) uyarınca alınan öğrenci borçlarının geri ödenmesi esnasında ödenen faiz,
· Hayır kurumu olarak kabul edilen kurum ya da kuruluşlara ya da siyasi partilere yapılan bağışlar,
· Toplu taşıma harcamaları (TTC metropasses etc.),
· Alınan emekli aylığı,
· Hastane veya ilaç harcamaları,
· Evlat edinme esnasında yapılan masraflar,
· Çocukların fitness harcamaları,
· Ev yenileme/tamir harcamaları

Tam güncellenmiş liste için Kanada Maliyesinin (CRA) websitesine veya bir muhasebeciye danışın.
Maliyenin websitesine www.cra.gc.ca adresinden ulaşabilirsiniz. Kanada içinden 1-800-267-5177 nolu telefonla CRA’e ulaşabilirsiniz.

Quebec’de oturuyorsanız www.revenu.gouv.qc.ca websitesinden Quebec Maliyesine ulaşabilir veya 1-800-267-6299 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Murat Kandemir (CCIC, FCMI)

Kaynakça
Newcomers to Canada 2009 (Kanada’ya Yeni Gelenler 2009)
Canada Revenue Agency (Kanada Maliyesi)