24 Mayıs 2011 Salı

'Yetkili Göçmenlik Danışmanı' Sıfatım

2008'den beri aktif üyesi olduğum Kanada Göçmenlik Danışmanları Odası'ndan (CSIC) ve Kanada Göç Enstitüsü (CMI) üyeliğimden 20 Mayıs 2011 tarihi itibariyle kendi isteğimle feragat etmiş bulunmaktayım.

Göçmenlik Danışmanları Odasının bir çok uygulamasını hiç beğenmemiştim. Üyelerini koyun gibi gören, fahiş üyelik aidatları isteyen (avukatların baroya ödediği yıllık aidatlarla aynı), üyelerinin sıkıntılarına, sesine hiç kulak asmayan, yönetimi hiç şeffaf olmayan bir kuruluşun Kanada'da göçmenlik danışmanlarının bağlı olmak zorunda olduğu bir meslek odası olması beni hep rahatsız etmekteydi.

Şikayetler sadece bana özel değildi. Birçok oda üyesi bu şikayetleri dillendirmeye başladı. Son iki yılda ayyuka çıkmış olan bu şikayetleri en sonunda bu konunun direk muhatabı olan Göçmenlik Bakanı Jason Kenney duydu. Bir yıllık bir araştırma ve inceleme sonunda C-35 Yasası'nı (Bill C-35) çıkardı ve bu yasanın getirdiği yeniliklerden biride CSIC'in meslek odası statüsünün iptal edilmesi ve onun yerine yeni bir kuruluşun seçilmesi yönündeydi.

Uzun bir seçim süreci sonunda ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council ) -Kanada Göçmenlik Danışmanları Düzenleyici Kurulu- adlı bir kuruluş yeni meslek odası olarak seçildi ve bu durum Kanada resmi gazetesinde (Canada Gazette) yayınlandı. İkinci defa Kanada resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra da resmi olarak Kanada göçmenlik danışmanlarının üye olmak zorunda olacakları bir meslek odası sıfatını kazanacaklar. Bu durumun Haziran-Temmuz 2011 gibi netleşmesi bekleniyor.

Bugün itibariyle konunun uzmanı olarak yazılarıma devam edeceğim. Ama şu an için Göçmenlik Danışmanı sıfatım yoktur. ICCRC'ye kayıt olmuş bulunmaktayım. Kısa sürede ICCRC'nin meslek odası olarak atanmasının ardından daha önce de olduğu gibi yetkili göçmenlik danışmanı olarak çalışmalarıma devam edeceğim.

Birlikte çalıştığım çok değerli avukat ve göçmenlik danışmanı var. Kanada göçmenlik konularında müşterilerime birlikte çalıştığım avukat veya göçmenlik danışmanları ile hizmet vermeye devam edeceğim.

Bu doğrultuda www.kanadagocmenlik.net adresini de yeniliyoruz. Web sitem en kısa zamanda revize edilip tekrar yayına geçecekler.

İşlerinizde başarılar.
Murat Kandemir

23 Mayıs 2011 Pazartesi

Suç Teşkil Eden Cürümlerden Ötürü Kanada’ya Kabul Edilmeme

Kanada’yı çalışmak, okumak veya turistik amaçla ziyaret etmek isteyen adayların Kanada’ya girişlerine Kanada içinde veya Kanada dışında geçmişte işledikleri suçtan dolayı hüküm giymeleri durumunda izin verilmeyebilir. Hüküm giymenin dışında sadece suçlanan kişiler de Kanada’ya alınmayabilir. Hatta küçük suçlar bile vizenin reddine sebep olabilir.

Kanada’ya kabul edilmemenize sebep olacak hüküm giyilen suçlardan bazıları yankesicilik, fiziksel saldırı veya esrar veya diğer sarhoşluk veren maddeleri bulundurmak sayılabilir. Hatta alkollüyken araç kullanma suçu da sizin Kanada’ya kabul edilmemenize yol açabilir.

Bununla birlikte geçmişte cezai hüküm giyilmiş olsa bile Kanada’ya giriş yöntemleri de vardır.

Ceza Rehabilitasyonu (Criminal Rehabilitation)

Bir kabahat suçundan hüküm giymek Kanada göçmenlik başvurusunda bir engel teşkil etmeyebilir. Eğer Kanada göçmenlik için başvuran kişi bir ya da daha fazla ciddi bir suçtan hüküm giymişse ve cezasını tamamlamasının ardından (hapis, gözaltı ve denetimli serbestlik şartlarının bitmesi de dahil) en az beş yıl geçmişse o zaman ceza rehabilitasyonu başvurabilir. Bu başvuru ile aday Kanada göçmenlik yetkililerine cürümü işledikten sonra cezasın çektiğini, kısacası rehabilite olduğunu ve bir daha suç işlemeyeceğini ispat etmek durumundadır.

Geçici İkamet İzni (Temporary Resident Permit TRP)

Eğer aday ciddi bir suçtan hüküm giymişse ve cezasını çekmesinin üzerinden beş yıl geçmemişse aday teknik olarak cezai cürümlerden ötürü Kanada’ya kabul edilemez durumdadır. Ama aday geçici ikamet iznine başvurarak Kanada’ya giriş yapma şansını yakalayabilir. Kanada’ya giriş yapması için güçlü sebepleri olmalıdır. Ayrıca adayın Kanada’ya kabulünün Kanada halkına bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı da ayrıca değerlendirilecektir.

Rehabilite olmuş sayılmak (Deemed Rehabilitated)

Eğer aday bir kez hüküm giyip hapis yatmışsa ve bu hüküm Kanada’da aynı suça verilecek ceza en fazla 10 yıllık bir süreyi kapsıyorsa ve bu hükmün tamamlanmasının üzerinden 10 yıl geçmişse aday otomatik olarak rehabilite olmuş sayılır. Rehabilite olmuş sayılan aday Kanada göçmenlik başvurusu esnasında işlediği suç için ayrıca herhangi bir başvuru yapma zorunluluğu olmamasına karşın cezasını çektiğini belge ile kanıtlamak zorundadır.

Hiç hüküm giymeme durumu

Şartlı salıverilme, mahkemeye verilme veya hakkında yapılan yasal suçlamalar veya yapılan suçlamaların mahkeme esnasında düşmesi Kanada göçmenlik uygulamaları açısından bir önem teşkil etmemektedir. Cezai işlemler ülkeden ülkeye değiştiği için her dava kendi içinde tek tek değerlendirilmelidir.

Herhangi bir ülkede işlenen suç ve karşılığında alınan mahkumiyetin Kanada’da tam karşılığının bulunması zor bir işlemdir. Kanada’ya ziyaret, okumak veya göçmenlik amacıyla gelmeye karar verdiğinizde geçmişte çarptırıldığınız ceza ve mahkumiyetinizin Kanada’ya girişinizi engelleyip engellemediğini ve girmeden önce yapmanız gereken ek işlemler olup olmadığını iyi araştırmak durumundasınız.

Kanada elçiliği Türkiye’den başvuran adaylardan ‘arşivli sabıka kaydı’ istemektedir. Bu tür sabıka kayıtlarında sabıka kaydı araştırması yapılan kişinin arşivlerde herhangi bir sabıkasının olup olmadığına da bakılıyor ve sonucu verilen sabıka kaydına işleniyor. Eğer kişinin eskiden bir sabıka kaydı varsa arşivli sabıka kaydında bu kayıtla ilgili dosya numarası çıkıyor. Gerektiğinde bu numara ile eski mahkumiyetiniz ile ilgili ek bilgiler (mahkeme kararı, iddianame vs) istenebiliyor.

Sabıkasız günler dileğiyle.

Murat Kandemir

12 Mayıs 2011 Perşembe

Kanada Genel Seçim Sonuçları ve Kanada Göçmenlik


Bildiğimiz gibi 2 Mayıs 2011’de Kanada’da genel seçimler yapıldı ve bu seçimlerde Muhafazakarlar (Conservatives Party) konumlarını güçlendirirken seçimlerin sürprizleri sosyalist NDP’nin (National Democratic Party) aldığı muazzam oy sayısı –özellikle Quebec Eyaletinde- ve Liberal Partinin (Liberal Party) uğradığı hayal kırıklığı oldu. Liberallerin birçok oyu NDP’ye kayarken Liberal partisi başkanı Michael Ignatief başkanlık görevinden istifa etti.

Önce partilerin seçim öncesi vaatlerini hatırlayalım. Bu vaatler seçime katılan beş ana partinin seçim kampanyalarında verdiği sözlerden oluşuyor.

Partilerin Seçim Vaatleri Neydi?

Muhafazakarların vaatleri,
· insan kaçakçılığına karşı sıkı önlemler alma,
· Kanada’da yaşayan suça karışmış yabancıların sınır dışı edilmeleri,
· iki yıldan daha az bir ilişki yaşayıp evlenmeye karar veren adaylardan birisi eşini Kanada’ya sponsor etmek istediğinde Kanada’ya sponsor edilecek adaya uygulanacak iki yıllık geçici göçmenlik statüsü,
· Kanada dışında alınan eğitimin veya iş tecrübesinin Kanada içinde sorunsuz tanınmasını sağlamak olarak sıralanıyordu.

Liberallerin sözleri ise
· Göçmenlik başvuruları bekleme sürelerini minimuma indirmek ve hali hazırdaki göçmenlik sisteminin daha iyi çalışması için çalışmalar yapmak,
· Aile Sınıfı Kategorisinde kabul edilecek aday sayıları kotasını arttırmak,
· İngilizce veya Fransızca dil eğitimi almak isteyen yeni gelen göçmen adaylara verilecek dil eğitim programları için federal fon oluşturmak,
· Kanada dışındaki iş veya eğitim tecrübelerinin Kanada içinde tanınması için çalışmalar yapmak olarak şekillenmekteydi.

NDP’nin vaatleri
· göçmenlik başvuruları bekleme sürelerini indirmek ve aile birleşimi başvurularını hızlandırmak,
· vize ofislerindeki (dünyadaki Kanada elçilikleri veya konsoloslukları) yığılan vize dosyaları sayısını sonuçlandırarak azaltmak,
· ziyaretçi vize başvuruları için daha işlevsel bir prosedür ve vize red durumunda temyiz uygulamaları sistemi geliştirmek,
· özellikle Ontario’da kesintiye gidilen yeni gelen göçmenlerin adapte programlarını yeniden başlatmak ve programlara federal fon sağlamak,
· “Ömründe bir kez Yasası” (Once in a Lifetime Act) çıkararak Kanada’lılara aile üyelerinden olmayan herhangi bir yakınını Kanada’ya sponsor etme hakkı tanımak,
· yetki belgesi olmadan çalışan danışmanlara (Crooked Consultants) karşı uygulanacak sert yasalar ile özetleniyordu.

Yeşil parti (Green Party) sözleri de
· Kanada’da İngilizce ve Fransızca dil eğitimleri için fon ayırma,
· Kanada’da yaşayan kaçakların tam göçmen statüsü almalarına olanak sağlayacak bir program,
· Kanada’ya göçmen olarak gelenlerin Kanada toplumuna daha iyi entegre olmalarını sağlamak,
· Göçmenlik danışmanları için sert düzenlemeler yapma ve uygulama,
· Anti-Terörizm Yasası ve Halk Güvenliği Yasası’nda gerekli düzenlemeler yaparak gözaltındaki kişilerin yargılanmasının önünü açmaktı.

Quebec Bloku (Bloc Quebecois) seçim kampanyası süresince göçmenlik uygulamaları konusunda sessiz kaldılar. Seçilmeleri halinde Quebec Eyaleti için uygulayacakları bir dizi göçmenlik projelerinden bahsettiler ama Federal düzeyde bir göçmenlik politikalarının olmadığı gözlemlendi.

Şimdi ne olacak?
2011 yılı seçimlerini Muhafazakarlar kazandı. Sorunsuz hükümetlerini oluşturdular bile. Göçmenlik politikaları aynı devam edecek. Statüsü olmayan daha fazla insanın sınır dışı edilmesi, planladıkları geçici göçmenlik statüsünün halka tanıtılması ve Kanada dışında edinilen iş ve eğitim tecrübelerinin Kanada’da tanınması gibi uygulamalar beklenmektedir.

Göçmenlik Bakanı Jason Kenney, 25 Mart 2011 tarihinde yayınladığı bir basın bildirisiyle Nitelikli Elemanlar için Eğitim Programlarına ayrılacak Federal fonlardan bahsetmişti. “Bu program Ontario’daki nitelikli elemanların Kanada işigücü pazarına katılmalarını ve daha hızlı entegre olmalarını sağlayacak. Bu sürece işverenlerin de katılması çok önemli ve bu da bu programda var” diyerek programa inancına işaret etmişti. Başarılı olursa bu programa 2011 ve 2012 yılları için ayrılan paranın 12 milyon dolar olacağı ve 2012-2013 yılları içinse 10 milyon dolar ayrılacağını belirtti.

Geçici İşçi Programı (Temporary Foreign Worker Program)’nın da revize edilmesi de diğer uygulamalardan birisiyidi. Özellikle Kanada’dan iş tekliflerinin gerçekliğinin saptanması, program şartlarını ihlal eden işverenlerin yurtdışından işçi getirmelerinin engellenmesi ve geçici işçilerin Kanada’da çalışma sürelerinin bir defasında en fazla 4 yılla sınırlandırılması kuralları kondu.

Federal Nitelikli Eleman (Federal Skilled Worker) Programı 1 Temmuz 2011’de büyük bir ihtimalle revize edilecek. Kabul edilecek meslekler listesi ve her bir meslek için ayrılan kota sayısı revize edilecek konuların başında geliyor.

2011-2016 yılları ICT İşgücü Piyasası İnsan Kaynaklarına bir Bakış adlı bir rapor (Outlook for Human Resources in the ICT Labour Market 2011-2016) Kanada’da IT (Bilgi Teknolojisi) sektörü için önümüzdeki yıllarda nitelikli eleman sıkıntısı çekileceğini bildirdi. Rapor 2011-2016 yılları arasında IT sektöründe 160.000 işçilik bir istihdam alanının oluşacağına işaret etti. Bu işgücü sıkıntısının nasıl giderilebileceği konusunda tavsiyelerinde bulunduğu rapor umuyoruz ki Göçmenlik Departmanının da dikkatini çeker ve IT sektöründeki meslekleri de kabul edilen mesleklere dahil eder.

York Universitesinden Kanada’lı profesör Tony Fang’in yaptığı bir araştırma Kanada ekonomisinin canlanması ve konut inşaat yatırımlarının artması Kanada’ya gelen göçmen sayısının artmasına bağlı olduğunu gösterdi. Fang, Kanada’nın ekonomisinin güçlenmesine yardımcı olması için en az bir milyon göçmene ihtiyaç olduğunu belirtti. Kanada’ya her yıl gelecek 100.000 den fazal göçmenin Kanada gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarını % 2,3 oranla arttıracağını not eden Fang bu artışın aynı zamanda Kanada hükümetine 14 milyar dolarlık vergi olarak döneceğini de ekledi.

Bağımsız araştırmalar nüfusun daha da artması gerektiğini ve göçmenlik uygulamalarında daha fazla esnekliği çözüm olarak gösteriyor.

Muhafazakarların uygulamaları biraz daha kısıtlayıcı olduğu için onların da gözlerini açması gerekiyor. Önümüzdeki günler yeni gelişmelere gebe. Bekleyip göreceğiz.

Murat Kandemir 12 Mayıs 2011

Bakan Jason Kenney’nin basın açıklamaları,
1. Nitelikli Elemanlar için Eğitim Programlarına ayrılacak Federal fonlar
2. Geçici İşçi Programı için uygulanacak yeni kurallar;

6 Mayıs 2011 Cuma

2011 Yılı Kanada Genel Seçimler ve Göçmenlik Politikasının Geleceği

Kanada 2011 yılı Genel Seçimleri 2 Mayıs 2011’de yapıldı. Maalesef ben Türkiye’de bulunduğum için 41’incisi düzenlenen bu genel seçimlerde oy kullanamadım. Seçimler ve sürpriz sonuçları sebebiyle de bu yazıyı kaleme almak gereğini duydum.

Önce partileri tanıyalım. Kanada’da Muhafazakarlar (Conservative Party) merkez sağı, Liberaller (Liberal Party) ise merkez solu temsil ediyor. NDP (National Democratic Party) ise sosyalist bir program izlerken Quebec Bloku (Block Quebecois) ise Quebec Eyaletinin bağımsızlığını savunan bir parti olarak göze çarpıyor. Yeşiller (Green Party) gibi diğer partilerin oy oranı yok denecek kadar az.

2011 yılı seçimleri ulusal sonuçlar

Ulusal sonuçlara göre en çok oyu Muhafazakar Parti (Conservative Party) topladı. Tüm Kanada genelinde oy sayıları 5.832.401 adet olan Muhafazakarlar %39,6 oy oranıyla parlamentoda 167 milletvekili çıkardılar. En yüksek ikinci oy alan parti bu sefer Liberaller değil Yeni Demokratik Parti (National Democratic Party) NDP oldu. Sosyalist parti NDP tüm Kanada genelinde 4.508.474 oy sayısı ve %30,6 oy oranıyla parlamentoda 102 milletvekilini garantiledi. Geçen seçimlerin ikinci büyük partisi olan Liberaller is bu seçimde hüsrana uğradılar. Tüm Kanada genelinde 2.783.175 oy ve %18,9 oy oranıyla kazandıkları sandalye sayıları 34’de kaldı. Liberal Parti lideri Ignatief beklendiği üzere görevinden istifa etti. Son olarak Quebec’in partisi olup sadece Quebec Eyaletinde seçimlere giren Quebec Bloku (Bloc Quebecois) şok ederek eyalette 889.788 oy ve %6 oy oranıyla sadece 4 sandalyeyi elde edebildiler.

Eyaletler

Eyalet bazında incelediğimizde seçim sonuçları farklılık göstermektedir. Daha önce Liberallerin güçlü olduğu Ontario Eyaleti bu sefer oylarının büyük çoğunluğunu Muhafazakarlara verdi. 2.455.900 oy alan Muhafazakarlar %44,4 oy oranıyla birinci olurken bir önceki seçime göre oylarını arttıran NDP 1.416.537 oy sayısı ve % 25,6 oy oranı ile ikinci çıkmayı başardı. 1.400.280 oy alan Liberaller %25,3 oy oranıyla üçüncü oldu.

Quebec Eyaletinde en çok oy olan parti 1.628.483 oy ve %42,9 oy oranı ile NDP oldu. İkinci parti gelen Quebec Bloku’nun oy sayısı 889.788 oldu ve oy oranları %23.4’te kaldı. 627.650 oy syısı ve %16.5 oy oranı ile Muhafazakarlar üçüncü gelirken 538.417 oy sayısı ve %14.2 oy oranı ile Liberaller sonuncu oldu.

Alberta’da pek bir değişiklik olmayarak yine Muhafazakarlar bu eyalette birinci gelmeyi başardı. Eyalette 933.201 oy sayısı ve %66,8 oy oranı alan Muhafazakarları 234.851 oy ve %16.8 oy oranı ile NDP izledi. Liberaller ve Yeşil Partisi de diğer oy alan partiler oldu.

Göçmenlik Politikaları

Göçmenlik politikaları federal bir sorumluluk olduğundan Kanada Göçmenlik Bakanlığı önceki iktidar olan muhafazakarların elindeydi. Bu yeni dönemde hükümet kurmakta zorlanmayacak olan muhafazakarlar eski politikalarına devam edecekler.

Bir önceki Göçmenlik Bakanı Jason Kenney’in yeni görevinin başka bir bakanlık olacağı düşünülüyor. Kendisi göçmenlik bakanı görevi süresince bir çok uygulamaya imza attı. Geçen sene C-35 Yasası (Bill C-35) hazırlayan Kenney’in hedefinde Kanada içinde faaliyet gösteren gölge (yetkisiz) danışmanlar (ghost consultants) vardı. Resmi gazete de yayınlandıktan sonra kabul edilen bu yasa göçmenlik danışmanlarının hali hazırdaki odası CSIC’in de değiştirilmesi fikri ve yetkili olmayan ve göçmenlik hizmetleri verenlere uygulanacak ağı para cezalarının kabul edilmesi ile sonuçlandı.

Kanada’da aile üyeleri göçmenlik başvuruları (anne-baba, nine-dede vs) en ağırdan alınan başvurular olarak biliniyor. En iyimser tahminle bir anne-baba sponsorluğu 48-60 ay sürmektedir. Bu kadar ağır olmasının sebebi tabii ki yaşlı insanların ekonomik olmayan sınıfta görülmeleridir. Büyük bir ihtimalle sağlık sorunları yaşayacaklar ve Kanada’nın sağlık sistemine ek bir masraf kalemi yaratacaklar endişesiyle ağırdan alınan bu sınıfta Jason Kenney 2011 yılı içinde 58.500-65.000 başvuruyu sonuçlandıracaklarının sözünü veriyor.

Konusunda yazı yazdığımız Jason Kenney’in başka bir icraatı da vatandaşlık sınavının revize edilmesi ve sınav için dağıtılan kitapçığın güncellenerek tanıtılması oldu. Yeni unsurlarında eklendiği (eşcinsel evliliklerin kanun önünde eşit olacağı vurgusu, zorla yapılan evliliklerin kabul edilmezliği, yeni gelenlerin nefret düşüncelerinden ve negatif önyargılardan uzak durması gerektiği vs) kitapçık artık yeni sınava girecek adaylara gönderilmeye başlandı.

Kanada iltica sisteminin daha iyi hale getirilmesi düşüncesiyle hazırlanan Dengeli Mülteci Reformları (Balanced Refugee Reforms) tanıtıldı. Bu uygulama daha çok Kanada dışındaki belirli yerlerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner for Refugees UNCHR) tarafından belirlenen 2500 kadar mültecinin Kanada’ya alınmasını hedefliyor.

Tabii muhafazakarların uygulamaları bir çok konuda eleştiriliyor. Federal Nitelikli Eleman sınıfına başvuracak adayları mesleklere göre eleyip 29 mesleğe indirgemeleri ve her bir meslek için senede 1000 adet kota koyup toplamda 25bin adet Nitelikli Eleman adayı hedeflemek çok eleştirilmişti. Ayrıca zaten çok uzun süren Aile Sponsorluğu (anne-baba, dede-nine vs) çok uzun sürdüğü ve kısalacak gibi görünmediği belirtildi. Ayrıca Kanada içinde İltica davalarının bekleme süreleri konusunda da çok eleştiri alan Jason Kenny 11 Şubat 2011’de yaptığı bir basın açıklamasıyla uzun süren davalarda suçlu olarak hakimleri, hukuk sistemini ve hatta sistemi bilip ona göre oynayan akıllı avukatları hedef göstermişti.

Sonuç

Muhafazakarların çoğunluk hükümeti kuracakları ve dolayısıyla göçmenlik politikalarına devam etmeleri muhtemel olacaktır. Federal nitelikli eleman başvuruları için Temmuz ayında yeni kota belirlenmesi şu anki kabul edilen meslekler listesine eklenecek veya çıkarılacak meslekler olmasıda muhtemeldir. Hükümeti kurduktan sonra her şey daha iyi şekillenecektir. İzlemeye devam edip yeni uygulamaları burada yayınlamaya devam ediceğiz.

İşlerinizde kolaylıklar dileğiyle.

Murat Kandemir

Yararlanılan Kaynaklar

Elections Canada

www.elections.ca

Tam liste sonuçlar;

http://www.elections.ca/enr/help/map_41ge.pdf

Makaleler

Conservative majority gears up to govern

http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/985853--conservative-majority-gears-up-to-govern

Finally, good news for Ontario

http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/article/985932--finally-good-news-for-ontario

Why Quebecers switched en bloc?

http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/985313--why-quebecers-switched-en-bloc

NDP’den Jack Layton’un basın açıklaması

http://www.ndp.ca/press/together-we-can-bring-change-to-ottawa

Jason Kenney’ tüm haberler

http://www.jasonkenney.ca/media-centre/news/

Muhafazakar Parti’den Jason Kenney’in gazete haberi

http://www.vancouversun.com/news/Kenney+blames+courts+refugee+backlog/4266255/story.html

3 Mayıs 2011 Salı

Kanada Aile Sponsorluğu Programı İçin Düşünülen Değişiklikler


Kanada Hükümeti sponsorluk başvuruları için bazı değişiklikler tasarlıyor. Tasarı halindeki bu değişiklikler “aile sınıfı” üyelerinden herhangi birinin sponsorluğu hakkında. Aile Sınıfı kategorisinde Kanada daimi göçmenler veya vatandaşlar Kanada vatandaşı olmayan eşlerine/partnerlerine sponsor olabiliyorlar.

Tasarı halindeki değişiklik tekliflerinin sebebinin gittikçe artan sahte evlilikler (marriages of inconvenience) olduğu biliniyor. Sistemi kullanarak sahte evlilik yoluyla Kanada’ya gelenler olduğu ve bir çok Kanadalı veya göçmen sponsorunda art niyetli bu kişiler yüzünden çok muzdarip olduğu birçok olayla sabit.

Sponsor Edilen Eşlere Başka bir eş için Sponsorluk Yasağı
Düşünülen değişikliklerden birincisi hükümetin Kanadalı bir vatandaş veya daimi göçmen ile evlenip Kanada’ya gelen eşlere beş yıl süre için ikinci bir sponsor olma yasağının getirilmesi. Bilindiği gibi Kanada’ya sahte evlilik yoluyla -deyim yerindeyse- “kapak atan” bazı art niyetli kişiler evlendikten sonra ilk eşlerinden ayrılıp başka bir eşe sponsor oluyorlardı. Bu uygulamayla hükümet sahte evliliklerin büyük ölçüde önüne geçmeyi amaçlıyor.

Şu anki uygulama ile eşine sponsor olan Kanada vatandaşı veya göçmeni olan adaylar başka bir adaya üç sene –maddi olarak sorumlu oldukları süre- geçmeden sponsor olamıyor. Oysa sponsor edilen kişi için böyle bir yasak yok yani sponsor edilen kişi Kanada’ya giriş yaptıktan sonra eşinden ayrılırsa herhangi başka birisine (evlendiği /birlikte yaşadığı) sponsor olabiliyor.

Eş/partner Sponsorluğu için Şartlı Daimi Göçmenlik Statüsü
İkinci düşünülen değişiklik ise hükümetin oluşturmak istediği yeni bir daimi göçmenlik kategorisi. Bu plana göre iki yıl ve daha az ilişki yaşayan çiftlerden birisi Kanadalı veya Kanada göçmeni eşi/partneri tarafından Kanada’ya sponsor edildiğinde sponsor olunan eş/partner başvurunun kabulü durumunda Kanada’da iki yıl için (veya daha fazla) “şartlı” daimi göçmenlik statüsü alacak ve sponsoru ile en az iki yıl süreyle birlikte olması gerekecek. Bu süre içinde evliliklerinin gerçek olmadığı saptanırsa göçmenlik görevlileri kendisinin Kanada’dan gönderilmesi hakkında yasal işlemleri başlatacak.

Resmi Gazetede bu konudaki değişiklik düşünceleri yayınlanan Kanada hükümeti bu konuda yorumları bekliyor. Planlanan değişiklikler kabul edilirse Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası Yönetmelikleri de (Immigration and Refugee Protection Regulations IRPR) güncellenecek.

Tabii geçici göçmenlik statü uygulaması başlarsa Kanada’ya ayak bastıktan sonra geçici göçmen statüsü süresi içinde sponsor edilen kişi eğer aile içi şiddete maruz kalma gibi bir durumla karşılaşırsa kendi ülkesine gönderilmekten korkmadan durumunu rapor edebilmesi konusunda da bir esneklik gösterilmesi söz konusu olacak.

ABD, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde sponsor edilen kişinin daimi statüsü almadan önce eşiyle en az üç yıl yaşama zorunluluğu var. Ayrıca bu ülkelerde de sponsor edilen eşe geçici göçmenlik statüsü veriliyor ve birlikte yaşama süresinin geçmesi bekleniyor. Kanada’da böyle bir uygulamanın yürürlüğe konarak evliliklerin suistimal edilmemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yaşanan bazı olaylarda ise sponsor edilen kişiler Kanada’ya vardıktan ve daimi ikamet kartlarını (permanent residency cards) kısa sürede aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar. Tabii statülerini de hemen aldıkları için Kanada içinde daimi ikamet eden kişi olarak hayatlarına devam ediyor veya rahatça başka birisine eş sponsorluğu başvurusu yapabiliyorlar.

Ashpreed Badwal dosyası
Bu tür olayların belki de en ünlüsü Ashpreet Badwal davasıdır. Gazetelerde de çıkan olaya göre Toronto’da yaşayan Badwal kocasıyla online bir sitede tanıştı. Bir süre sonra birlikte evlilik kararı aldılar ve Badwal Hindistan’a uçtu. Evlendikten sonra da kocasına sponsor olmak için başvurdu. Hindistan’daki Kanada elçiliği evliliğin sahte olmasından şüphe duyduklarını belirtip sponsorluk dosyasını reddettiler. Badwal davayı temyiz etti ve kazanarak dosyanın kabul edilmesini sağladı. Kendisini beklediği havaalanında kocası ortaya çıkmadı ve Badwal’ı arayarak onunla yaşamak istemediğini söyledi. Tabii Badwal kocasını sponsor ettiği için imzaladığı sponsorluk sorumluluğu (Sponsorhip Undertaking) ile kocasının maddi olarak üç yıl sorumluluğunu da üstlenmiş oldu.

Olay Göçmenlik Bakanı Jason Kenney’e iletildi. Jason Kenny’de kocanın bir an önce Kanada’dan sınırdışı edilmesini istedi.

Eş Sponsorluğu ve Cezai Mahkumiyetler
Tasarı halindeki sonuncu değişiklikte maksimum 10 yıllık bir cezayı gerektirecek ve şiddet içeren bir suçtan mahkumiyet giyen veya böyle bir suça teşebbüs edenler sponsor olma hakkını kaybedecekler.

Yine aşağıda listelenen aile üyelerinden herhangi birine karşı işlenmiş ve yaralanmayla sonuçlanan suçlardan dolayı hüküm giymiş olanlara da sponsor olma yasağı getiriliyor.

Bu kişiler:
· sponsorun eski aile üyeleri,
· sponsorun aile üyelerinin aile üyeleri,
· sponsorun şu anki veya eski bir yakının aile üyeleri,
· sponsorun eskiden veya şu anki bakmakla yükümlü olduğu çocuklar,
· sponsorun bir yakınının eskiden veya şu anki bakmakla yükümlü olduğu çocuklar,
· birlikte yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın sponsorun eskiden veya şu an flört ettiği kişi ve o kişinin aile üyeleri,

Bu yasakla var olan veya muhtemel aile içi şiddetin olmasının ya da devamının önüne geçilmesi planlanıyor.

Tabii sonuç olarak sahte evlilik yoluyla Kanada’ya gelen küçük bir azınlık yüzünden koskoca bir aile sponsorluğu programının revize edilmesiyle faturayı yine dürüst olarak sevdiği kişilerle evlenip onları Kanada’ya getirmek isteyen ve bu değişikliklerle karşılaşacak çoğunluk ödeyecek.

Bu yeni değişiklikler kabul edilmese bile şu an aile sponsorluğu başvurularını kabul eden Kanada Elçilikleri eş/partner sponsorluğu evraklarını didik didik ediyor dosyalara çok sıkı bir şekilde yaklaşıyorlar. Bu yüzden evrakların çok düzgün doldurulması tam ve eksiksiz hazırlanması ve gerektiğinde çağrılan görüşmede de iyi bir performans sergilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuranlar kendilerinin temyiz mahkemesinde bulacaklar.

Teklif edilen değişiklikler konusundaki son durumlar blogumda güncellenecektir.

Murat Kandemir

Yararlanılan Kaynaklar

Konu ile ilgili teklif edilen değişikliklerin yer aldığı resmi Kanada Hükümeti duyurularını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz

Diğer Kaynaklar
3. http://www.canadavisa.com/news/entry/proposed-changes-for-spousal-sponsorships-110330.html