28 Şubat 2018 Çarşamba

Kanada Atlantik Eyaletleri Yabancı Öğrenci Peşinde


Kanada Atlantik eyaletleri başlattıklar pilot programla daha fazla yabancı öğrenciyi bölgelerine çekme hedefinde. (Foto: Huddle/Inda Intiar)

“Oku ve Kal” pilot programı ile Atlantik eyaletlerindeki yüksek okul ve üniversitelere daha fazla uluslararası öğrenci çekilmesi hedefleniyor.

Kanada’nın Atlantik bölgesi daha fazla göçmen çekebilmek için 2017 yılı Ocak ayında Atlantik göçmen pilot programı başlatmıştı. Atlantik bölgesi şimdi de “Oku ve Kal” girişimi ile daha fazla uluslararası öğrenci çekebilmek için çalışıyor.

Şimdiye kadar Atlantik bölgesinde faaliyet gösteren 900 kadar firma nitelikli yabancı işçi ve uluslararası mezunları Atlantik göçmen pilot programı kapsamında işe almak için akreditasyon aldı. 21 Şubat 2018 tarihinde Huddle News’te yer alan habere göre Balıkçılık, Okyanuslar ve Kanada Kıyı Guvenliği Bakanı Dominic LeBlanc Pilot program sayesinde 1.300 nitelikli işçi ve yabancı öğrencinin işe alındığını ve 1.100 kişinin de iş teklifi alarak göçmenlik başvurusu yapma hakkı elde ettiğini duyurdu.

Göçmenlik bakanı Hussen bu girişimlerin Atlantik Kanada’ya daha çok nitelikli göçmenlerin yerleşmesine katkı yapacağına inanıyor.

Pilot proje olarak başlatılan “Oku ve Kal” programı 700 öğrenciden talep aldı ve 49’u başvuru yapması için seçildi.

Nova Scotia eyalet başkanı yardımcısı ve Finans ve Hazine Kurulu Bakanı Karen Casey eyaletlerinin daha fazlası için plan yaptığını belirtiyor. Bu programın her bir Atlantik eyaletinin kendi ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini ifade ediyor.

“Oku ve Kal” programı önümüzdeki akademik yıl başlıyor. Program maliyetleri federal hükümet ve eyaletlerce karşılanacak.

Eğitim programının detayları önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılacak.

Murat Kandemir, 28 Şubat 2018

Kanada Çocukların Vatandaş Olmasını Kolaylaştırdı


Kanada göçmenlik bakanlığı 18 yaşından küçüklerin Kanada vatandaşı olmalarını daha da kolaylaştırıyor. Bu kapsamda çocukların ödemek zorunda oldukları vatandaşlık ücretleri düşürüldü. Kanada vatandaşlığına başvuru yapmak için gerekli olan minimum 18 yaş kuralı da kaldırıldı. Böylelikle çocuklar aileleri ile başvurmak zorunda kalmadan kendileri de vatandaşlığa başvurabilecekler. (Foto: IRCC)

Maddi külfeti indiren bu değişiklikten özellikle savunmasız ve devlet bakım evlerinde kalan çocukların faydalanacağı öngörülüyor.   

Vatandaşlık yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ebeveyni Kanada vatandaşı ya da göçmeni olmayan çocuklar da vatandaşlığa başvurabilecek. Ayrıca çocukların ödeyeceği işlem ücreti 530 dolardan 100 dolara indirildi.

19 Haziran 2017 günü ve sonrasında başvuru yapmış ve çocuk için 530 dolar ödemiş olanlar 430 dolar iade alacaklar.

Bakanlık, bu değişiklik hakkında eyaletleri, çocuk bakım merkezlerini, göçmenlik hizmeti veren kuruluşları ve diğer ilgili paydaşları bilgilendirecek.

Murat Kandemir, 28 Şubat 2018

27 Şubat 2018 Salı

Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı


Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı (Atlantic Immigration Pilot Program) Kanada hükümeti ile New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia ve Prince Edwards Island’dan oluşan Kanada’nın dört atlantik eyaletleri arasında yapılan ortaklık ile yürütülüyor. (Foto: Canada.ca)

Program kapsamında bu eyaletlerdeki işverenler Kanadalı olmayanlara iş teklifinde bulunabiliyorlar. Elinde iş teklifi olan bir yabancı Kanada’ya kalifiye işgören, orta derecede kalifiye işgören ve mezun öğrenci olarak göçmenlik başvurusunda bulunabilmektedir.

Atlantik Göçmenlik Pilot Programının alt kategorileri vardır ve her kategorinin kendisine özel kriterleri bulunmaktadır. İş tecrübenize, eğitiminize ve aldığınız iş teklifine uygun olan bir programdan başvuru yapmalısınız.

Genel olarak bu pilot programdan faydalanabilmeniz için şu ana kriterleri yerine getirmelisiniz:
İş teklifi alınması,
Uygunluk şartlarının sağlanması,
İhtiyaçlar ölçümünün yapılıp bir yerleşim planının oluşturulması,
Bir Atlantik eyaleti tarafından onaylanması,
Göçmenlik başvurusuna bulunulması.

Başvurunuz kabul edildiğinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Eğer acil olarak çalışmanız gerekiyorsa o zaman geçici çalışma iznine başvurmalısınız.

Bu program işverenlerin anahtar rolü üstlendiği bir program olduğu için iş teklifi edinilmesi çok önemlidir. Size iş teklifi verecek bir işveren bulmalısınız. İş fırsatları için Atlantik eyaletlerindeki işverenlere ulaşılabilir.

Alınacak iş teklifinin de bazı kabul şartları vardır:

İş teklifi Atlantik Eyaletlerinde (New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia ve Prince Edward Island) faaliyet gösteren ve bulunduğu eyaletçe göçmenlik pilot programa uygun olarak kabul edilen bir işverenden olmalıdır.
İş teklifi tam zamanlı (haftada en az 30 saat) bir iş için olmalıdır.
İş teklifi sezonluk olmamalıdır.

Daha önce de söylediğiz gibi farklı alt kategorilerin farklı kriterleri bulunmaktadır. Meslek tanımları beceri seviyesi ve kodları için Ulusal Meslek Sınıflandırması (National Occupational Classification -NOC) internet sitesi incelenebilir.

Programdan yararlanmak için tüm kriterler sağlanmalıdır. Bu kriterlerin en önemlileri iş tecrübesi, eğitim, İngilizce veya Fransızca dil bilgisi ve Kanada’da kendinize maddi olarak bakabilme olanağıdır.

Genel olarak İngilizce veya Fransızca dil bildiğinin kanıtı, alınan diploma ve yaşadığınız ülkelerden sabıka kaydı başta olmak üzere başvurunuzla birlikte sunmanız gereken genel evraklar da vardır. Bu evrakların dışında hangi özel evrakların istendiği her bir alt kategorinin başvuru paketinde sıralanmıştır.

Murat Kandemir, 27 Şubat 2018

22 Şubat 2018 Perşembe

Kanada Aile Sponsorluğu İşlem Süresi Artık Daha Kısa

Kanada hükümetinin son bir yılda eş sponsorluğu programında yaptığı yeni düzenlemeler meyvesini veriyor. Artık Kanada vatandaşları ve göçmenleri hızlı sonuçlandırılan eş sponsorluğu programı sayesinde yabancı eşlerine daha kısa sürede kavuşuyorlar. (Foto: The Canadian Press/Justin Tang)

Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) 2016 yılı Kasım ayında eş sponsorluğu programında biriken dosyaların yüzde 80’ini eriteceğini ve işlem sürecinin de 12 ayda sonuçlandıracağını duyurmuştu. Ayrıca eş sponsorluğu programında başvuruların daha hızlı işlenmesi için bazı değişikliklerin de yapılacağı bildirilmişti.

Kanada göçmenlik bakanı Ahmed Hussen bakanlığın resmi internet sitesinde 14 Şubat 2018’de yapılan duyuruda hükümetlerinin bu tahhütleri yerine getirdiğini belirterek aile sponsorluğu başvurularının yüzde 80’inin süreçlerinde son aşamaya gelindiğini belirtti. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle başvuru süreci devam eden kişi sayısı 75.000’den 15.000’e düşürülmüş bulunuyor.

Kanada göçmenlik bakanlığı 2017 yılı Haziran ayında aile sponsorluğu başvuru evraklar paketinde ve sürecinde başvuruların daha hızlı ve etkin değerlendirilmesine olanak verecek değişiklikler yapmıştı.

Aile sponsorluğu başvurularındaki işlem sürecini daha da hızlandırmak için 2018 yılında da güncellemeler yapıldı.

Aile sponsorluğu başvurularındaki rehberler, formlar, evrak listeleri ve sunulması gereken diğer belgeler sıralaması güncellendi.

Bundan sonra eşlerini sponsor edecekler eşleri için Schedule A-Background/ Declaration (IMM 5669) formu ve sabıka kayıtlarını ilk yapacakları başvuru ile iletecekler. Eskiden bu evraklar başvuru yapıldıktan sonra iletiliyordu.

Bakanlıkla iletişimin daha etkin yapılabilmesi, sağlık muayene taleplerinin zamanında alınabilmesi ve istenecek diğer bilgi veya belge taleplerinin zamanında yerine getirilebilmesi için başvuruların online hesapla birleştirilmesi tavsiye ediliyor. Başvuruların durumu online olarak takip edilebiliyor.

Murat Kandemir, 22 Şubat 2018     

21 Şubat 2018 Çarşamba

Kanada Ekspres Giriş Sisteminde 21 Şubat 2018 Tarihinde 3.000 Aday Göçmenlik Davetiyesi Aldı


21 Şubat 2018 tarihinde Kanada’nın göçmenlik sistemi ekspres giriş havuzunda bulunan ve 442 ve üzeri puanı olan 3.000 aday Kanada’ya göçmenlik davetiyesi (ITA) aldı.

Ekspres giriş sisteminde 2018 yılı Şubat ayının ilk aday seçimi 7 Şubat’ta yapıldı. 442 ve üzeri aday puanı (CRS) olan 3.000 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

Sistemde 2018 Ocak ayının ikinci çekilişi 24 Ocak 2018’de yapılmış ve aday havuzunda bulunan ve 444 ve üzeri aday puanı (CRS) olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi almıştı.

Ocak ayının ilk çekilişi ise 10 Ocak 2018’de yapıldı. Aday havuzunda bulunan ve 446 ve üzeri puanı olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

Göçmen olarak kabul edilenlere davetiye (ITA) gönderiliyor ve göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 90 gün süre veriliyor.

Sistemde geçen Aralık ayındaki son çekiliş 20 Aralık’ta yapıldı ve 446 ve üzeri aday puanı olan 2750 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Aralık ayının ilk çekilişi ise 6 Aralık günü yapıldı ve yine 2750 kişi göçmen olarak kabul edildi.  Bu çekilişte 452 ve üzeri puanı olan 2.750 kişi göçmen olma hakkı kazandı.

Bu son seçimi saymazsak 15 Kasım’dan bu yana yapılan son çekilişlerde seçilen aday sayısı 2.750 olarak göze çarparken seçilmek için gereken minimum aday puanı ise 440’lara yükseldi.

Geçen sene Nisan ve Mayıs aylarında her çekilişte ortalama 3500 kişi seçilmiş ve seçilmek için gerekli minimum aday puanı 415’e kadar düşmüştü.

2017’nin son aylarında 430’larda seyreden minimum kabul puanının kısa bir süre içinde 440’lere çıktığını görüyoruz. Gerekli minimum aday puanlarının düşmesi bundan sonra seçilen aday sayısının 3.000’lerde devam etmesiyle mümkün olacağı görülüyor.

Murat Kandemir, 21 Şubat 2018   

19 Şubat 2018 Pazartesi

2018 Yılında Kanada’da En Çok Aranan Meslekler


Yapılan yeni bir araştırma 2018 yılında Kanada’da en çok aranan meslekleri ortaya çıkardı.

Kanada bilgi teknolojileri firmaları en çok kodlama becerileri olan eleman arayışında.

İnsan kaynakları firması Randstad Canada’nın yaptığı yıllık araştırmaya göre 2018 yılında en çok aranan 10 meslek arasında iş analistleri, IT proje müdürleri ve yazılım mühendisleri yer alıyor.

Randstad’ın araştırması Kanada işgücü piyasasındaki iş ilanları, işe yerleştirme ve Randstad Canada ve CEB/Gartner iş araştırma danışmanlarının elde ettiği diğer bilgilerin incelenmesiyle oluşturuldu.

Araştırma özellikle geliştirici ve analistlere iş olanağı açan teknoloji sektörlerinin Kanada’nın en iyi iş alanları olacağını gösteriyor.

Kanada hükümeti ve Başbakan Trudeau ABD’de teknoloji firmaları ve nitelikli teknoloji elemanları arasındaki Başkan Donald Trump’ın ticaret ve göçmenlik konularındaki sıkı politikalarının yarattığı belirsizlikten yararlanmanın yollarını arıyor.

Bilgisayar kodlama becerileri oldukça talep görüyor.

IT sektör bulgularına baktığımızda ise araştırma özellikle front ve back end kodlama becerileri olan developer lere oldukça ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Pyton ve .net dahil olmak üzere özellikle Java ve SQL becerileri ise çok önemli.

Teknoloji sektörünün en çok aradığ meslekler ise şöyle sıralandı.

1-Proje müdürleri, 2-yazılım mühendisleri, 3-web geliştiricileri, 4-program analistleri ve 5-java geliştiricisi.

Randstad, Kanada’nın IT sektöründe 488.000 profesyonel işgörenin çalıştığını ve sektörde 2017 yılında 11.500 yeni iş alanı açıldığını belirtiyor. Bu istihdam alanlarının yarısı Toronto’da ve 2.000 adedi ise Montral’de açılmış.

Teknoloji uzmanlarına olan ihtiyaç Kanada eyaletlerinin kendi göçmenlik programlarını nitelikli teknoloji çalışanlarının gelebilmelerine olanak verecek şekilde yeniden tasarlamalarına yol açtı.

Federal hükümet geçen sene teknoloji işçilerinin çalışma izinlerini daha hızlı sonuçlandıran özel küresel becerikli işgören kategorisini (global talent stream) yürürlüğe koymuştu.

Eyalet seviyesinde ise British Columbia özellikle iş teklifi olan teknoloji çalışanlarına özel göçmenlik programı açmış ve Ontario eyaleti de federal ekspres giriş aday havuzunda teknoloji sektörlerinde iş tecrübesi olan adaylara İnsan Sermayesi Öncelikleri Kategorisinden davetiye mektubu göndermişti.

Teknoloji sektörü meslekleri Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick ve Nova Scotia gibi diğer eyaletlerde de aranan mesleklerdendir.

Randstad’ın araştırmasında en çok aranan 10 meslek sıralaması ise şöyle oluştu.

1-genel işçi, 2-satış temsilcisi, 3- muhasebeci, 4-mühendislik proje müdürü, 5-iş analisti, 6-müşteri hizmetleri temsilcisi, 7-IT proje müdürü, 8-hesap yöneticisi, 9-yazılım mühendisi ve 10-forklift operatörü.

Murat Kandemir, 19 Şubat 2018

14 Şubat 2018 Çarşamba

Ontario Eyaleti’nden 488 Kişiye Göçmenlik Davetiyesi


Ekspres giriş sistemine bağlı Ontario eyalet aday göçmenlik programı (OINP) federal göçmenlik havuzunda bulunan 488 adaya göçmenlik davetiyesi yolladı.

OINP 2018 yılında şu ana kadar 1297 kişiye göçmenlik davetiyesi (NOI) yollamış oldu.

Kanada federal göçmenlik sistemi ekspres giriş (express entry) göçmen aday havuzunda bulunan ve Ontario’nun insan sermayesi öncelikleri (HCP) kategorisinden seçilen 488 adaya eyalet aday sertifikası düzenlenecek ve adaylar göçmenlik başvurularını tamamlayacaklar.

Ontario eyaleti geçtiğimiz 12 Şubat’ta da seçtiği ve 435-441 arası puanı olan göçmen adaylarına davetiye yollamıştı.

OINP’ten yapılan açıklamaya göre eyaletten davetiye alanların 1 Ocak ve 8 Şubat arası federal ekspres giriş programına kayıt yaptıranlardan seçildiği duyuruldu.

Ontario’dan NOI alan adaylar eyaletten aday gösterilecekler ve kendilerine aday sertifikası düzenlenecek. Eyalet sertifikası adaylara ek 600 puan kazandıracak.

HCP kategorisinden davetiye alanlar daha çok federal ekspres giriş havuzunda bulunan ve 400 ve üzeri puanı olan adaylardan seçiliyor.

Bu sene dördüncüsü 12 Şubat’ta yapılan seçmelerin ilk üçü 23 Ocak, 25 Ocak ve 8 Şubat’ta yapılmıştı. Ontario eyaleti şu ana kadar 1.297 adaya göçmenlik davetiyesi gönderdi.

OINP’ten yapılan açıklamaya göre federal ekspres giriş sisteminde bulunan adaylara OINP-HCP kategorisinden davetiye gönderilme işlemi düzenli olarak devam edecek.

Eğer federal göçmenlik havuzunda kayıtlı iseniz ve puanınız 400 ve üzeri ise profilinize göz atın. Belki sizi bekleyen bir mesaj vardır.

Murat Kandemir, 14 Şubat 2018  

9 Şubat 2018 Cuma

Kanada Pasaportlarında İsim Değişikliği


Kanada pasaportunuzdaki isim Kanada doğum belgeniz (birth certificate) ya da vatandaşlık sertifikasındaki isimle aynı olmalıdır. Bununla birlikte birden fazla olan isimlerinizin bazılarını sildirebilir ya da sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Bunu yapabilmek için yeni isminizi kullandığınızı gösteren ehliyet gibi başka bir fotoğraflı kimlik kartı göstermelisiniz. Herhangi bir isim değişikliği için yeni bir pasaport başvurusunda bulunmalı ve isim değişikliğini ispat edecek diğer kimlik veya belgeler sunmalısınız.

İsim değişikliği sonrasında yapacağınız pasaport yenileme başvurularında pasaportunuzdaki yeni ismi kullanmalısınız.

Eğer isminiz bir ilişki durumu sebebiyle (evlenme/boşanma) değişmişse o zaman evlilik cüzdanı, nikahsız birlikte yaşama belgesi, boşanma gibi mahkeme kararı, eski soy adının devamı sertifikası gibi belgelerle başvurmanız gerekecektir.

Başvurunuzla sunduğunuz evraklar pasaportunuzda olmasını istediğiniz ismi teyit etmelidir. Pasaport başvurunuzu imzalayacak olan garantörünüzün bu evrakların fotokopilerini imzalamalarına gerek yoktur.

Yasal olarak isminiz değişmişse yeni isminizle pasaport çıkarmak için yeni doğum kağıdı ya da vatandaşlık sertifikası çıkarmalısınız.

Yeni isminizle pasaport çıkarıyorsanız uçak ve otel gibi tüm seyahat rezervasyonlarınızı yeni isminizle yapınız. Pasaportunuzdaki isimle seyahat rezervasyonlarınızdaki isimlerin aynı olmaması uluslararası seyahatlerinizde sorun çıkarabilir.

Murat Kandemir, 09 Şubat 2018

8 Şubat 2018 Perşembe

Kanada Ekspres Giriş Sisteminde 2018 Şubat Ayında 3.000 Aday Göçmenlik Davetiyesi Aldı


Kanada ekspres giriş sisteminde 2018 yılı Şubat ayının ilk aday seçimi 7 Şubat’ta yapıldı. 442 ve üzeri aday puanı (CRS) olan 3.000 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

Sistemde 2018 Ocak ayının ikinci çekilişi 24 Ocak 2018’de yapılmış ve aday havuzunda bulunan ve 444 ve üzeri aday puanı (CRS) olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi almıştı.

Ocak ayının ilk çekilişi ise 10 Ocak 2018’de yapıldı. Aday havuzunda bulunan ve 446 ve üzeri puanı olan 2.750 kişi Kanada’ya göçmenlik davetiyesi aldı.

Göçmen olarak kabul edilenlere davetiye (ITA) gönderiliyor ve göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 90 gün süre veriliyor.

Sistemde geçen Aralık ayındaki son çekiliş 20 Aralık’ta yapıldı ve 446 ve üzeri aday puanı olan 2750 kişi Kanada’ya göçmen olarak kabul edildi.

Aralık ayının ilk çekilişi ise 6 Aralık günü yapıldı ve yine 2750 kişi göçmen olarak kabul edildi.  Bu çekilişte 452 ve üzeri puanı olan 2.750 kişi göçmen olma hakkı kazandı.

Bu son seçimi saymazsak 15 Kasım’dan bu yana yapılan son çekilişlerde seçilen aday sayısı 2.750 olarak göze çarparken seçilmek için gereken minimum aday puanı ise 440’lara yükseldi.

Geçen sene Nisan ve Mayıs aylarında her çekilişte ortalama 3500 kişi seçilmiş ve seçilmek için gerekli minimum aday puanı 415’e kadar düşmüştü.

2017’nin son aylarında 430’larda seyreden minimum kabul puanının kısa bir süre içinde 440’lere çıktığını görüyoruz. Gerekli minimum aday puanlarının düşmesi bundan sonra seçilen aday sayısının 3.000’lerde devam etmesiyle mümkün olacağı görülüyor.

Murat Kandemir, 08 Şubat 2018   

6 Şubat 2018 Salı

Kanada Anne-Baba Sponsorluğunda Gelir Seviyesini Tutturmak

Kanada vatandaşları ya da göçmenleri anne baba ya da diğer aile büyüklerine sponsor olabilmek için önceden belirlenen minimum bir gelir seviyesi gösterilmelidirler.

Bu seviye aile büyüklüğüne göre değişmekle birlikte son üç yıl için gösterilmesi gereken belirlenen minimum gelir seviyesi (MNI) + %30 fazlası olarak hesaplanmaktadır.

Peki bir sponsorun birinci sene gerekli olan gelir seviyesinden biraz az fakat ikinci ve hatta üçüncü seneki geliri gerekli olan seviyeden çok fazla olması durumunda ne olacak? Bu durumdaki bir kişi mesela anne-babasına sponsor olarak başvurabilir mi?

Kanada göçmenlik yönetmeliği Madde 133 bu konuya işaret ediyor. İlgili maddeye göre sponsorluk başvurusu görevlinin sponsor olan kişinin gerekli minimum gelir + yüzde 30 daha fazla gelire sahip olduğuna dair yeterli kanıt olduğuna inanması durumunda onaylanıyor. Yani dosyayı inceleyen görevli sponsor eden kişinin başvuru tarihinden önceki son üç yıllık vergilendirme dönemlerinin her birinde gerekli minimum gelire sahip olduğunu görmesi gerekiyor.

Yani sponsor kişinin MNI + %30 tutarındaki gelirden biraz az ya da bu gelirden daha fazla geliri olması aslında alakasız bir durum olarak görülüyor. Görünüşe göre grevlinin karar verirken bu gibi bir durumda olana karşı bir takdir yetkisi bulunmuyor.

Böyle bir durumda olan kişinin başvurusnda insani ve şevkat temellerinde (H&C) bir muafiyet istemesi daha mantıklı görünüyor.

Bir malın ya da taşınmazın satılması karşılığında ya da miras yoluyla edinilen paranın gelir olarak kabul edileceği de tam olarak net değildir. Bunlar sabit sermaye ya da duran varlık satış karı olarak değerlendirilebilir. Eğer sponsor olacak kişi başvurusunda Kanada maliyesinden (CRA) bir değerlendirme bildirimi belgesi (NOA -Notice of Assessment) sunuyorsa bu gelirler o zaman 150 nolu hanede belirtilmiş olacağı için kişinin geliri olarak sayılacaktır. Eğer sponsor bu belgeyi sunamıyorsa ya da satış ve miras vs. gibi benzer işlemleri gelir olarak göstermek istiyorsa o zaman bir vergi uzmanından destek almalıdır.

Tüm bunların dışında sponsorun şimdi daha yüksek geliri var. Muhtemel bir ret durumunda sponsorun yüksek geliri göçmenlik temyiz bürosuna (IAD) yapılan temyiz başvurusunda göz önüne alınacaktır. IAD’nin eş yetki sınırı var ve sponsorluğun önündeki yasal engelin küçük ve teknik bir engel olduğu iddiasında bile bulunabilir. Bu tek başına yetmeyeceği gibi diğer zorlayıcı temeller de sunulmalıdır.


Murat Kandemir, 06 Şubat 2018