30 Eylül 2019 Pazartesi

Saskatchewan Eyaleti İstediği Mesleklerin Listesini Yayınladı


Kanada’nın Saskatchewan eyaleti 200’den fazla meslek erbabına kapılarını açtı.

Saskatchewan eyaleti aday göçmenlik programı (SINP) kapsamında işletilen Express Entry ve Occupations in-demand alt kategorileri yabancı göçmen adayları için iyi bir fırsat sunuyor.  

Eyaletçe aranan meslekler kategorisi (Occupation In-demand) Kanada’ya göç etmek isteyen yabancılara iyi bir fırsat sunabilir. SINP tarafından yayınlanan listede 200’den fazla meslek yeraldı.

Occupation in-demand kategorisinin iyi bir tarafı herhangi bir iş teklifi ya da Kanada iş tecrübesi gereksinimin olmaması. Listedeki mesleklerden herhangi birinde bir sene iş tecrübesi olunması yetiyor. Tabi SINP’in diğer şartlarının da taşınması gerekiyor.

Geçen hafta yapılan bir revizyonla Saskatchewan eyaleti aradığı meslek listesini 19’dan 218’e çıkardı. Yani daha önce başvuru yapamayan meslek sahipleri listenin güncellenmesiyle başvuru yapabileckler.

İdari mesleklerden profesyonel teknik mesleklere kadar birçok meslek sınıfı listeye eklenmiş. Bilgi işlem analistleri, veritabanı analistleri ve veri yöneticileri, bilgisayar network teknisyenleri, yazılım mühendisleri ve tasarımcılar, yazılım programcıları ve interatkif medya geliştiricleri ve web tasarımcıları dahil olmak üzere 218 meslek listede yer alıyor.

SINP’ın bu alt kategorisinden davetiye alabilmek için ilgili meslekte en az bir yıl iş tecrübesi gerekmektedir. Kaydolmak için eyalette iş teklifi ya da Kanada iş tecrübesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Aynı federal ekspres giriş sisteminde olduğu gibi SINP’e EOI başvurusu yapan adaylar da yaş, iş tecrübesi, eğitim ve dil becerileri faktörlerinden puanlamaya tabi tubulmaktadırlar.

Federal ekspres giriş aday havuzunda kayıtlı olan kişiler eğer herhangi bir eyalet tarafından kabul edilerek aday gösterilirlerse federal sistemde ek 600 puan kazanmaktadırlar. Bu ek puan onların federal göçmen çekilişlerinde hemen kabul edilmelerine olanak tanıyor.

İstenen meslekleri görebilmenin tek yolu SINP sisteminde profil doldurmaktır. Kendi meslekleri listede çıkanların başvuruları tamamlanabiliyor.

Saskatchewan eyaleti SINP kapsamında işletilen occupations in-demand sistemine kayıt yaptıranların içinden istediklerini kabul ediyor ve davetiye gönderiyor.

Murat Kandemir, 30 Eylül 2019  

Saskatchewan 769 Adayı Göçmen Kabul Etti


Kanada’nın eyalet göçmenlik programları (PNP) göçmen alımında oldukça aktif olarak öne çıkıyorlar.

Dolayısıyla size Kanada’nın federal göçmenlik programı ekspres giriş (express entry) sistemine göre alternatif sunabilirler.

Örneğin Saskatchwan eyaleti 25 Eylül’de yaptığı seçmelerde 769 kişiyi eyalet aday göçmenlik programı (SINP) çerçevesinde kabul etti. 769 kişi SINP’ın exspres entry ve occupation in-demand alt kategorilerinden davetiye aldı.

SINP kapsamında işletilen express entry ve occupation in-demand alt kategorileri oldukça popüler programlar.

25 Eylül’de kabul edilen kişiler arasında inşaat ve kimya mühendisleri, radyasyon teknikerleri, psikologlar ve bilgi işlem uzmanları ve danışmanları da dahil olmak üzere 100 farklı meslek uzmanı var.

SINP’ın bu alt kategorilerinden davetiye alabilmek için ilgili meslekte en az bir yıl iş tecrübesi gerekmektedir. Davetiye alanların hiçbirisi eyalette iş teklifi ya da Kanada iş tecrübesine ihtiyaç duymadan seçilmişlerdir.

Saskatchewan PNP programının alt kategorilerinden başvurabilmek için eyalete başvuru yapılmalıdır. Expression of Interest (EOI) denilen başvuru ile yabancılar eyaletin PNP programına kaydolarak Saskatchewan’da yaşamak ve çalışmak istediklerini beyan etmiş oluyorlar.

Seçilenlerin 365’i occupations in-demand kategorisinden ve diğer 404 kişi de SINP’ın Express entry kategorisinden seçildiler.

Federal hükümetçe işletilen ekspres giriş sistemi kapsamında Kanada’nın en büyük göçmenlik programları olan federal nitelikli işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) programları göçmen kabul ediyor.

Federal ekspres giriş aday havuzunda kayıtlı olan kişiler eğer herhangi bir eyalet tarafından kabul edilerek aday gösterilirlerse federal sistemde ek 600 puan kazanmaktadırlar. Bu ek puan onların federal göçmen çekilişlerinde hemen kabul edilmelerine olanak tanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Saskatchewan’dan eyalet adaylığı kazanmak isteyen kişiler SINP sistemine ayrı bir başvuru (EOI) yapmaları gerekiyor.

Aynı federal ekspres giriş sisteminde olduğu gibi SINP’e EOI başvurusu yapan adaylar da yaş, iş tecrübesi, eğitim ve dil becerileri faktörlerinden puanlamaya tabi tutulmaktadırlar. Saskatchewan’da bağı olan adaylara öncelik verilmektedir.

Murat Kandemir, 30 Eylül 2019   

28 Eylül 2019 Cumartesi

Nova Scotia PNP Programı: Özet


Kanada’nın Nova Scotia (NS) eyaleti diğer eyaletlerde olduğu gibi bir işverenden iş teklifi olan göçmen adayların öncelik tanımaktadır.

Nova Scotia Eyalet Aday Programı (NS PNP)’nın tüm ana göçmenlik kategorileri şunlardır. 1-Labour Market Priorities, 2-Skilled Workers, 3-Occupations in Demand, 4-Nova Scotia Demand: Express Entry, 5-Nova Scotia Experience: Express Entry, 6-Labour Market Priorities for Physicians, 7-Physicians, 8-Entreprenur ve 9-International Graduate Entrepreneur Stream.

NS PNP’nin labour market priorities kapsamında kabul edilecek adaylar federal göçmenlik sistemi ekspres giriş aday havuzunda kayıtlı adaylardan seçiliyor. Adayların önce NS tarafından seçilmesi ve kendilerine letter of interest gönderilmesi gerekiyor. Federal aday havuzundan kimin kabul edileceğine NS karar veriyor.

Skilled workers kategorisinde ise adayın NS’den iş teklifi alması gerekiyor.

Occupations in demand ise NS’de eksikliği hissedilen işlerde çalışanların başvurabilecekleri bir programdır. Bu işler orta kalifiye NOC C beceri tipinde olan işlerden oluşmaktadır. Ayrıca iş teklifi mutlaka gerekmektedir.

Nova Scotia Demand: Express Entry programında ise A ve B alt kategoriler bulunmaktadır. A kategorisinde iş teklifi olan adaylar seçilirken B kategorisinde iş teklifine gerek yoktur. B kategorisi şu an kapalıdır.

Nova Scotia Experience: Express Entry kategorisinde ise Nova Scotia’da en az bir sene iş tecrübesi olan adaylar yararlanabiliyor.

Labour Market Priorities for Physicians ve Physicians kategorileri yabancı doktorlara özeldir. NS’ye gidecek doktor adaylarının önce eyaletin sağlık otoriteleri tarafından kabul edilmeleri gerekmektedir.

Entrepreneur kapsamında ise NS’ye yatırım yapacak girişimciler yararlanabiliyor. Yeni iş kuracak ya da var olan bir işe ortak olacak adayar NS’ye girişimci olarak yerleşebilirler. Kişinin ne az 600.000CAD mal varlığı olmalı ve en az 150.000CAD yatırım yapmalıdır.

International Graduate Entreprenur Stream kapsamında ise eyalette okumuş olup kendi işini açmak isteyen girişimci mezunlar kabul edilmektedir. Bu kişiler yeni bir iş yeri açabileceği gibi var olan bir işyerini satın da alabilirler.   

Murat Kandemir, 28 Eylül 2019

Ontario Eyalet Aday Programı-OINP: Özet

Ontario Eyalet Aday Programı (OINP) kapsamında işletilen tüm programları şu şekilde sıralayabiliriz. 1-Employment Job Offer, 2-Human Capital Stream ve 3-Business Category.  

“Employer Job Offer” kategorisi özellikle eyalette iş teklifi olan yabancı işçilere, öğrencilere ya da Ontario’da eksikliği hissedilen işleri yapan göçmen adaylarına yöneliktir.

Burada foreign worker stream, international student stream ve in-demand skills stream alt kategoriler vardır. Bu kategorilerin hepsinde Ontariolu bir işverenden iş teklifi alınması gerekmektedir.

Foreign worker kategorisinde Kanada içinde ya da dışında yaşayan ve beceri seviyesi 0, A veya B tipi işlerde çalışıp Ontario’dan iş teklifi alan adaylar kabul edilmektedir.

International student stream kategorisinde ise Kanada içinde ya da dışında yaşayan ve yine beceri seviyesi 0, A veya B tipi işlerde iş tecrübesi olan ve ayrıca Kanada içinde en az bir yıllık bir eğitim programından mezun olanlar başvuru yapabiliyor. Bu adayların da iş teklifi almaları gerekiyor.  

OINP’in In-demand skills stream ise daha çok Ontario’da eksikliği hissedilen meslek sahiplerine (tarım, inşaat, tır şoförlüğü vs) özel bir kategoridir. Bu adayların da yine iş teklifi almaları gerekmektedir.  

Yine OINP’in Human Capital Category programında iki alt kategori bulunmaktadır. International Graduates ve Ontario’s Express Entry. Adından da anlaşılacağı üzere International Graduates programı Ontario’da y.lisans ya da doktora mezunlarına özeldir. Ontario’s Express Entry programında ise federal ekspres giriş sisteminde kayıtlı adaylar seçilmektedir. Bu adaylar ya Fransızca bilmeleri ya da Ontario için önemli olan meslekleri yapmalarından dolayı seçilmektedirler.

Human capital category kapsamında işletilen International Graduates alt kategorisinde Ontario’da bir üniversite de y.lisans ve doktora eğitimi almış mezunlar yararlanmaktadırlar. Bu öğrenciler mezuniyetlerinden itibaren en fazla iki sene içinde başvuru yapabilirler.

Yine human capital category kapsamında işletilen Ontario’s Express Entry alt kategorisinde ise üç program göçmen kabul etmektedir. Bunlar French-speaking skilled worker category, human capital priorities stream ve skilled trades stream.

Bu kategorilerden seçilmek için federal ekspres giriş aday havuzunda kayıtlı olmak yeterlidir.

Diğer eyalet aday programlarında olduğu gibi Ontario’da da girişimcilere özel programlar bulunmaktadır. Girişimcilerin Ontario merkez bölgesi (GTA) ve merkez dışı olmak üzere iki ayrı bölgeye göre kriterler oluşturulmuştur. GTA bölgesine yatırım yapacakların en az 800.000 CAD mal varlığına sahip olmaları ve GTA bölgesinde en az 600.000CAD tutarı yatırım yapmaları gerekiyor.

Ontario merkez dışında yatırım yapacakların ise en az 400.000CAD malvarlığına sahip olarak yine merkez dışında en az 200.000CAD yatırım yapmaları gerekiyor.  

Murat Kandemir, 28 Eylül 2019

20 Eylül 2019 Cuma

3.600 Candidates Invited in New Express Entry Draw by Canadian Government on September 18


Canadian government has held its new express entry draw on September 18 and 3.600 candidates were invited to apply for Canadian permanent residence.

The minimum required score (Comprehensive Ranking System) in this draw was 462. This is one point lower than the previous draw which was held on September 4. In the previous draw 3.600 candidates received ITA as well.

With yesterday’s draw, minimum CRS score is decreased from 463 to 462. Canada has now invited total of 63.400 express entry candidates this year.

Serving as Canada’s main source of skilled foreign workers, the federal Express Entry system manages the three economic immigration categories namely the Federal Skilled Worker Class (FSWC), Federal Skilled Trade Class (FSTC) and Canada Experience Class (CEC).

An invitation to apply (ITA) was issued to those selected candidates. Invited candidates received ITAs are expected to complete their permanent residence applications within 60 days.

As of September 13, 2019, total of 121.278 candidates are registered in express entry pool of candidates.   

Candidates who want to immigrate to Canada are entered into the Express Entry pool where they are ranked based on their Comprehensive Ranking System (CRS) scores.

CRS score is based on factors including age, education, skilled work experience and proficiency in English and French Language among others.

There is no need for a job offer to be eligible for the Express Entry candidate pool.

In regular draws from the pool, which regularly happen to be every two weeks, the highest ranked candidates are issued invitation to apply (ITA) for Canadian permanent residence.

A candidate should improve his CRS score in a number of ways. One of them is being nominated by a province. A nomination through Canada’s provincial nominee program is the most valuable in terms of points.

A person with provincial nomination receives 600 points toward their CRS score which almost guarantees and invitiation to apply for Canadian permanent residence status.

Many provinces including British Columbia, Alberta, Ssskatchewan, Mantioba and Ontario have expres entry aligned immigration streams in their provincial immigration programs.

The other way of increasing CRS score is to improve English or French. With improved Language scores (IELTS, TEF, CELPIP etc) candidate can increase his CRS score for sure.

Students who studied in Canada will also get extra points for their minimum of two semesters post secondary education in Canada.

Given Canada’s higher targets for admission in 2019 and 2020, we hope more frequent or larger draws will be held resulting decreasing CRS score.

If you are between 18-35 years old and have at least a bachelor degree with minimum one year of skilled work experience and having good command of English and/or French you are a good candidate for Canada immigration.

Let’s say you are 32 years old with a master’s degree and have been working as an engineer for three years. You took and IELTS exam and scored 8 in each category. Your CRS score would be 462 which would have been high enough to obtain and ITA in the last draw. 

If you are interested in immigrating to Canada please send your CV’s to us. If you have language scores and education credential assessments (ECA) as well send them to murat_kandemir@outlook.com for a free assessment.

Murat Kandemir September 20, 2019

Kanada 18 Eylül’de 3600 Kişiyi Göçmen Kabul Etti


Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) eylül ayının ikinci çekilişini 18 Eylül’de yaptı ve 3.600 kişiyi göçmen olarak kabul etti. Kabul edilen göçmenlere başvurularını tamamlayabilmeleri için göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderildi. Bu çekilişte ITA alabilmek için gerekli minimum aday puanı (CRS) 462 olarak belirlendi.   

IRCC, bu ayın ilk çekilişini 4 Eylül’de yaptı ve toplamda yine 3600 kişiyi göçmen olarak kabul etti. ITA alabilmek için gerekli minimum kabul puanı ise 463 olarak belirlendi.  

Bakanlık geçtiğimiz ağustos ayının ikinci seçmelerini 20 Ağustos’ta yapmış ve yine federal ekspres giriş aday havuzunda kayıtlı 3.600 kişiye göçmenlik kabul mektubu göndermişti. 20 Ağustos’ta kabul edilen adayların minimum kabul puanı ise 457 olarak belirlenmişti.

Ağustos ayının ilk göçmen seçmesi ise 15 Ağustos’ta yapılmış ve göçmen aday havuzundan 3.600 kişi kabul edilmişti. Bu elemede ise kabul edilmek için gerekli minimum puan ise 466 olmuştu.  

18 Eylül’de yapılan son elemelerde seçilen aday sayısının 3.600 olması dikkat çekerken seçilmek için gerekli kabul puanı ise 462 olarak belirlendi.

Şu ana kadar yapılan son altı çekilişte seçilen aday sayısı da 3.600’larda gidiyor. 10 Temmuz, 24 Temmuz ve 13 Ağustos, 20 Ağustos, 4 Eylül ve 18 Eylül’de yapılan seçmelerin her birinde 3.600’ar kişi seçildi. Oysa 2018’in son ve 2019’un ilk çekilişlerinde her bir çekilişte 3.900 aday seçiliyordu.

13 Eylül 2019 itibariyle Kanada’ya gitmek isteyen göçmenlerin kayıt olduğu aday havuzunda seçilmeyi bekleyen kayıtlı aday sayısı 121.278 oldu. Bu sayı da Kanada göçmenlik programının ne kadar popüler olduğunun kanıtı. 

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 20 Eylül 2019

19 Eylül 2019 Perşembe

Manitoba 12 Eylül’de 347 Yeni Kalifiye Göçmeni Seçti


Eyalet 12 Eylül’de yaptığı seçmelerde 347 kalifiye işgören ve uluslararası mezun öğrenciye göçmenlik davetiyesi gönderdi.

Federal hükümetin dışında Kanada’nın eyaletlerinin de düzenli aralıklarla yaptığı göçmen alımlarını buradan elimizden geldiği kadar duyurmaya çalışıyoruz.

Manitoba eyalet göçmenlik aday programı (MPNP) bir aydan az bir sürede 700 davetiye gönderdi. Bu davetiyeler MPNPN’nin Manitoba Skilled Worker, Skilled Worker Overseas ve International Education kategorilerinden yapıldı.

2019 yılında şu ana kadar toplamda 6.157 davetiye düzenlendi.

En son çekilişte düzenlenen 347 davetiyenin 45 tanesi federal ekspres giriş sisteminde kayıtlı adaylara gitti.

Kanada’nın federal hükümeti tarafından işletilen ekspres giriş (express entry) göçmenlik sistemi ülkenin federal kalifiye işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye zanaatkar sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) programları vasıtasıyla yabancı göçmenlerin başvurularının işlendiği bir sistemdir.

Federal sistemde kayıtlı ekspres giriş göçmen adayları eğer herhangi bir eyalet tarafından aday gösterilirse federal sistemde sahip oldukları aday puanlarına ek 600 puan kazanmakta ve bu puan seviyesi onların federal sistemde hemen seçilmesine olanak vermektedir.

Federal ekspres giriş sisteminde kayıtlı olup MPNP tarafından seçilmek için Manitoba’nın aradığı mesleklerden birinde iş tecrübesi sahibi olunmalıdır.

12 Eylül’de yapılan çekilişte düzenlenen davetiyelerin 254’ü ise Skilled Worker in Manitoba kategorisinden düzenlendi. Bu kategoride kayıtlı olan adaylar Manitoba’da çalışan ya da okuyan ve iş teklifi olan adaylardan oluşmaktadır.

Skilled Worker in Manitoba’dan yararlanmak isteyen adaylar MPNP’ye kayıt yaptırıp gerekli bilgileri girmektedirler. Adaylara eğitim, iş tecrübesi, İngilizce veya Fransızca gibi faktörlerden puan verilmektedir.

12 Eylül’de düzenlenen davetiyelerin 53’ü de Skilled Worker Oversas kategorisinden yapıldı. Bu kapsamında seçilen adaylar Manitobalı işverenler tarafından yapıldı.

Yine 12 Eylül’de düzenlenen davetiyelerin 40’ı da International Education Stream kategorisinden yapıldı.   

Murat Kandemir, 19 Eylül 2019

18 Eylül 2019 Çarşamba

Alberta 28 Ağustos’ta 294 Kişiyi Göçmen Kabul Etti


Alberta, eyalete yerleşmek isteyen 294 ekspres giriş sistemi adayını 28 Ağustos’ta yaptığı elemede kabul etti ve eyalet aday göçmenlik başvurularını tamamlamaları için kendilerine davetiye gönderdi.

Seçilen adaylara gönderilen davetiyeler Alberta göçmenlik aday programı (AINP) bünyesinde işletilen Alberta ekspres giriş kategorisi kapsamında düzenlendi. Bu kategori sayesinde Alberta, federal ekspress giriş aday havuzunda kayıtlı tüm adayları inceleyebiliyor ve istediği kalifiyedeki kişilere davetiye gönderebiliyor.

Bu elemede seçilen aday sayısı bir önceki elemede seçilen aday sayısının iki katı oldu.  

Seçilen 294 kişinin eyaletten davetiye alabilmeleri için gerekli federal ekspres giriş minimum aday puan (CRS) seviyesi ise 400 ve üzeri oldu.

Federal hükümetçe işletilen ekspres giriş sistemi kapsamında Kanada’nın en büyük göçmenlik programları olan federal nitelikli işgören sınıfı (FSWC), federal kalifiye işçi sınıfı (FSTC) ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) programları göçmen başvurularını kabul ediyor.

Federal ekspres giriş sistseminde (express entry) kayıtlı olan adaylara yaş, eğitim, dil seviyesi ve iş tecrübesi gibi faktörlerden puan veriliyor.

Herhangi bir eyaletten seçilen ekspres giriş adaylarına ek olarak 600 puan veriliyor. Bu ek puanı alan adaylar kendi CRS puanlarıyla birlikte 600 ve üzeri puanı oldukları için federal ekspres giriş sisteminde her ay en az iki defa düzenlenen çekilişlerde hemen seçiliyorlar.

Eyalet Alberta Eyalet Aday Göçmenlik Programı (AINP) kapsamında işletilen Alberta ekspres giriş kategorisinde göçmen kabul ediyor. Bu kategoride herhangi bir meslek listesi bulunmuyor.

Alberta tarafından kabul edilerek davetiye gönderilen kişiler önce eyalet tarafından aday gösteriliyor ve daha sonra federal ekspres giriş göçmenlik sisteminde daimi ikamet başvurularını tamamlıyorlar.

Eyaletlerin federal ekspres giriş sistemine uyumlu olarak işlettikleri kendi ekspres giriş göçmenlik programları bulunuyor. Herhangi bir eyaletin federal ekspres giriş sistemine uyumlu göçmenlik kategorilerinden kabul edilmenin ilk şartı federal ekpres giriş göçmenlik sisteminde profil oluşturmaktır.

Alberta tarafından seçilmek için herhangi bir iş teklifine ya da Alberta’da iş tecrübesine gerek yoktur. Seçilmek için adayın iş tecrübesinin Alberta’nın gelişime katkı sağlayacak mesleklerden olmalıdır. Eyaletin özellikle istediği bir meslek listesi yoktur.

28 Ağustos’ta 294 davetiye gönderen Alberta 15 Ağustos’ta düzenlediği bir önceki çekilişte 121 kişiye davetiye göndermişti.

Alberta eyaleti bu sene şu ana kadar 23 çekiliş yaptı ve toplamda 5.236 ekspres giriş adayını göçmen olarak kabul etti.

Son yapılan çekilişlere bakıldığında 300 ve 400 CRS puanı olan adayların kabul aldığı görülüyor.

Eyalette bir iş teklifi ya da iş tecrübesi olanlar, Kanada’da bir okuldan mezun olup iş teklifi olanlar ya da Alberta’da yaşayan aile üyesi (anne-baba, kardeş vs.) olanlar öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Kanada’nın ekspres giriş sistemine kayıtlı olmak ve en az 300 puanı sahip olmak seçilebilmek için yeterli.

Kanada’nın federal ekspres giriş göçmenlik sisteminde seçilmek için şu sıralar en az 460 civarı puana sahip olmak gerekiyor. Oysa Alberta bu seviyeden çok düşük puana sahip olanları da seçebiliyor.

Murat Kandemir, 18 Eylül 2019  

5 Eylül 2019 Perşembe

3.600 Candidates Invited in New Express Entry Draw by Canadian Government


Canadian government has held its new express entry draw on September 4, and the total of 3.600 invitations to apply for Canadian permanent residence were issued to candidates with minimum 463 CRS score.

With yesterday’s draw, minimum CRS score is increased from 457 to 463. Canada has now invited total of 59.800 express entry candidates this year.

Serving as Canada’s main source of skilled foreign workers, the federal Express Entry system manages the three economic immigration categories namely the Federal Skilled Worker Class (FSWC), Federal Skilled Trade Class (FSTC) and Canada Experience Class (CEC).

An invitation to apply (ITA) was issued to those selected candidates. Invited candidates received ITAs are expected to complete their permanent residence applications within 60 days.

Total of 3.600 invitations are issued in the previous Express Entry draw by Canadian government on August 20, 2019. The draw’s cut off score was 457.

With the last draw the current cut off score is 463, six points higher from the previous CRS score of 457 in the previous invitation round on August 20, 2019.

As of August 30, 2019, total of 119.042 candidates are registered in express entry pool of candidates.   

Candidates who want to immigrate to Canada are entered into the Express Entry pool where they are ranked based on their Comprehensive Ranking System (CRS) scores.

CRS score is based on factors including age, education, skilled work experience and proficiency in English and French Language among others.

There is no need for a job offer to be eligible for the Express Entry candidate pool.

In regular draws from the pool, which regularly happen to be every two weeks, the highest ranked candidates are issued invitation to apply (ITA) for Canadian permanent residence.

A candidate should improve his CRS score in a number of ways. One of them is being nominated by a province. A nomination through Canada’s provincial nominee program is the most valuable in terms of points.

A person with provincial nomination receives 600 points toward their CRS score which almost guarantees and invitiation to apply for Canadian permanent residence status.

Many provinces including British Columbia, Alberta, Ssskatchewan, Mantioba and Ontario have expres entry aligned immigration streams in their provincial immigration programs.

The other way of increasing CRS score is to improve English or French. With improved Language scores (IELTS, TEF, CELPIP etc) candidate can increase his CRS score for sure.

Students who studied in Canada will also get extra points for their minimum of two semesters post secondary education in Canada.

Given Canada’s higher targets for admission in 2019 and 2020, we hope more frequent or larger draws will be held resulting decreasing CRS score.

If you are between 18-35 years old and have at least a bachelor degree with minimum one year of skilled work experience and having good command of English and/or French you are a good candidate for Canada immigration.

Let’s say you are 32 years old with a master’s degree and have been working as an engineer for three years. You took and IELTS exam and scored 8 in each category. Your CRS score would be 462 which would have been high enough to obtain and ITA in the last draw. 

If you are interested in immigrating to Canada please send your CV’s to us. If you have language scores and education credential assessments (ECA) as well send them to murat_kandemir@outlook.com for a free assessment.

Murat Kandemir September 05, 2019

Kanada 4 Eylül’de 3600 Kişiyi Göçmen Kabul Etti


Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) eylül ayının ilk çekilişini 4 Eylül’de yaptı ve toplamda 3600 kişiyi göçmen olarak kabul etti. Göçmen olarak kabul edilenlere başvurularını tamamlamaları için göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderildi. ITA alabilmek için minimum kabul puanı ise 463 olarak belirlendi.  

IRCC, geçtiğimiz ağustos ayının ikinci seçmelerini ise 20 Ağustos’ta yapmış ve yine federal ekspres giriş aday havuzunda kayıtlı 3.600 kişiye göçmenlik kabul mektubu göndermişti. 20 Ağustos’ta kabul edilen adayların minimum kabul puanı ise 457 olarak belirlenmişti.

Göçmenlik bakanlığının ilk göçmen seçmesi ise 15 Ağustos’ta yapılmış ve göçmen aday havuzundan 3.600 kişi kabul edilmişti. Bu elemede ise kabul edilmek için gerekli minimum puan ise 466 olmuştu. 

Dün yapılan son elemelerde seçilen aday sayısının 3.600 olması dikkat çekerken 457’e kadar düşen seçilmek için gerekli kabul puanı ise 463’e çıkmış oldu.

Şu ana kadar yapılan son beş çekilişte seçilen aday sayısı da 3.600’larda gidiyor. 10 Temmuz, 24 Temmuz ve 13 Ağustos, 20 Ağustos ve dün yapılan seçmelerin her birinde 3.600 kişi seçildi. Oysa 2018’in son ve 2019’un ilk çekilişlerinde her bir çekilişte 3.900 aday seçiliyordu.

30 Ağustos 2019 itibariyle Kanada’ya gitmek isteyen göçmenlerin kayıt olduğu aday havuzunda seçilmeyi bekleyen kayıtlı aday sayısı 119.042 oldu. Bu sayı da Kanada göçmenlik programının ne kadar popüler olduğunun kanıtı. 

Göçmenlik davetiyesi havuzda bulunan ve minimum aday puanı olan adaylara gönderiliyor. ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 60 günü bulunuyor.    

Kanada’da eğitim ya da iş tecrübesi olanlara ek puan verildiği ekspres giriş sisteminde ayrıca Kanada’da yaşayan kardeşler içinde ek puan vardır. İngilizce dili dışında Fransızca bilen adaylara da ayrıca ek puan verilmektedir.

Murat Kandemir, 05 Eylül 2019