31 Ekim 2017 Salı

Senelik 300.000 Göçmen Alımı Kanada’nın Yeni Normali

Kanada Göçmenlik bakanı Ahmed Hussen bu sene 2018 hedefi kadar göçmene ev sahipliği yapacağını açıkladı. CBC radyo show The House’a konuşan bakan göçmenlik seviyeleri hakkında konuştu (Foto:Fred Chartrand/Canadian Press)

Bakan Hussen “300.000 artık bizim yeni normalimiz” diyerek gelinen noktaya işaret etti. 2018 için daha fazla göçmen imasında bulundu.

Hükümet olarak sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen Kanadalı ailelerin taleplerine cevap vermek için göçmen sayısında 260.000’den 300.000’e çıktıklarını ifade etti.

Bakan ayrıca daha fazla göçmeni Kanadalı işverenlerin ihtiyaçları yüzünden de istediklerini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Bakan Hussen önümüzdeki yıllarda yıllık 300.000 yeni göçmen alımının temel sayı olacağını belirtmişti.

Bakan aynı zamanda göçmenlerin büyük bir bölümünün en çok ihtiyaç olan ekonomik sınıflarla Kanada’ya kabul edildiğini de ifade etti.

Kanada’ya kabul edilecek göçmenlerin çok büyük bir kısmı yeni oluşturlan ve 2015’den beri yüyürlükte olan ekspres giriş sistemi ile kabul ediliyor. Bu sistemde göçmenler uygun olmaları halinde kayıt olduktan sonra bir havuza yerleştiriliyorlar ve kabul edilen göçmenlere göçmenlik başvurularını bitirmeleri için davetiye gönderiliyor.

Her adayın bir puanı olduğu ve puan sıralamasına göre bulunduğu havuzdan seçilen göçmenlerin başvurularını tamamlamaları için sadece 90 günleri var. Kanada hükümeti aday havuzunda çekilen göçmenlerin daimi oturum başvurularını en çok altı ay içinde tamamlamayı hedefliyor.

Göçmen adayları ayrıca eyalet aday programları (PNP) ile de göçmenlik başvurusu yapabiliyorlar.


Murat Kandemir, 31 Ekim 2017

Kanada 2017 Ocak – Haziran arası İncelenen Sığınmacı Davaları Sayısını Açıkladı

Kanada Göçmenlik ve İltica Kurulu (IRB) rakamlarına göre 2017 Ocak-Haziran döneminde Türkiye en çok mülteci gönderen ülkeler arasında ikinci oldu. (Foto IRB)

Göçmenlik bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Göçmenlik ve Mülteci Kurulu ülkelere göre 2017 Ocak ile Haziran arası alınan mülteci başvurularını ve incelenen dosya sayılarını yayınladı.  

IRB’nin istatistiklerine göre 2017 Ocak-Haziran arasında 17.241 mülteci davası incelemeye alınmış ve bunların 6.787’si kabul edilmiş ve 2.932’si ret edilmiş. 221 dava başvuru sahibi tarafından terkedilirken 390 dosya geri çekilmiş. IRB’nin 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle şu ana kadar incelemeye devam ettiği dava sayısı 24.404.

Türkiye’den gelen iltica başvurularının detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı dönem içerisinde Türkiye’den gelenlerin yaptığı 1.061 sığınmacı başvurusu incelemeye alınmış, 569’u kabul edilirken 91’i ret edilmiş. 7 dava başvuru sahibi tarafından terk edilirken 12 dava ise geri çekilmiş. Bitirilen Türk davaları toplamı 679 olurken 1.266 davanın inceleme süreci devam etmektedir.

Bu rakamlara bakıldığında Türkiye’nin 1.061 dava sayısı ile en çok sığınmacı gönderen ülke olan 1.466 sığınmacı davası ile Nijerya’dan sonra geldiğini görürürüz. Türkiye’yi 894 dava sayısı ile Haiti izliyor.   

15 Aralık 2012’den sonra Kanada mülteci dosyaları artık yeni sisteme göre sonuçlandırılıyor. 2012 öncesinde mülteci davalarında süreç yavaş işleniyordu ve siyasi sığınmacı adayı mahkemeye ortalama iki sene içinde anca çıkabiliyordu. Yeni sistemde artık siyası sığınmacı kişi en fazla altı ay içerisinde mahkemeye çıkarılıyor ve siyasi sığınmacı başvuru süreci daha kısa sürede sonçlandırılıyor.


Murat Kandemir, 31 Ekim 2017

Saskatchewan Ekspres Giriş Programına 1000 Başvuru Alınacak

Saskatchewan eyalet aday programı (SINP) kapsamında oluşturulan Uluslararası Nitelikli İşgören -Ekspres Giriş alt kategorisinden 1000 başvuru kabul edilecek. Bu kategoriden kabul edilecek göçmenlerin eyaletten herhangi bir iş teklifi almalarına gerek yok (Foto Saskatchewan Government).

SINP uluslararası nitelikli işgören kategorisi ilk gelen ilk hizmet görür temelinde başvuru kabul edecek. Kabul edilecek adaylara 600 puan değerinde aday sertifikası düzenlenecek ve adaylar daha sonra federal göçmenlik programından davetiye (ITA) alacaklar.

Bu alt kategori en son Temmuz ayında açılmış ve 600 yeni başvuru kotası birkaç gün içinde dolmuştu.

Kategoride talep edilen meslek sayısı 42 ve bu mesleklerin 19’undan herhangi bir profesyonel meslek ruhsatı istenmiyor.

Herhangi bir meslek ruhsatı istenmeyen meslekleri NOC (ulusal meslek sınıflandırması) kodlarıyla birlikte yazalım.

0124 Advertising, marketing and public relations manager,
0423 Managers in social, community and correctional services,
1112 Financial and investment analysts,
1122 Managers in Professional occupations in business management consulting,
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations,
2211 Chemical technologists and technicians,
2212 Geological and mineral technologists and technicians,
2121 Biologists and related scientists
2123 Agricultural representatives, consultants and specialists,
2225 Landscape and horticulture technicians and specialists,
2231 Civil engineering technologists and technicians,
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians,
2242 Electronic service technicians (household and business equipment),
2243 Industrial instrument technicians and mechanics,
2253 Drafting technologists and technicians,
0811 Managers in natural resources production and fishing,
0821 Managers in agriculture,
0911 Manufacturing managers,
0912 Utilities managers

Saskatchewan eyaletinde bazı meslekler lisansa tabidir. Bu meslekleri icra edenler mesleğin düzenleyici kuruluşundan çalışma ruhsatı almalıdırlar. Meslek ruhsatı başvuru işlemleri Kanada dışından yapılabilir.

Ruhsat gerektiren mesleklerde yapılan başvurulara meslek ruhsatı alındığına dair bir kanıt sunulmazsa başvuru sahibi lisanslama sürecini bitirene kadar bekletilir.

Başvurularda istenen belgelerin tam ve formların eksiksiz doldurulması gerekiyor. Eksik yapılan başvurular başvuru sahiplerine iade edilecek ve ödenen 300 dolar işlem ücreti iade edilmeyecektir.

Lisans gereken meslekler, NOC kodları ve lisanslarını alacakları meslek örgütü listesi aşağıdadır.

0211 Engineering managers, -Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS),
2131 Civil engineers, -Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS),
2132 Mechanical engineers, - Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS),
2133 Electrical and electronics engineers, - Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS),
2141 Industrial and manufacturing engineers, - Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS),
2147 Computer engineers (software engineers and designers hariç), - Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS),
2151 Architecs, -Canadian Architectural Certification Board (CACB) notlarına müracat edin,
2154 Land surveyors, -Canadian Board of Examiners for Professional Surveyors (CBEPS),
2173 Software engineers and designers, -Canadian Association of Information Technology Professionals (CIPS),
2175 Web desingers and developer, -Canadian Assocation of Information Technology Professionals (CIPS),
4151 Psychologists, -College of Psychologists,
4212 Social and community service workers, -Canadian Association of Social Workers,
4214 Early childhood educators and assistants, -Ministry of Education,
3211 Medical laboratory technologists, -Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists,
3216 Medical sonographers, -Sonography Canada,
6331 Meat cutters, -Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC),
7231 Machinists, -Saskatchewan Apprenticeshp and Trade Certification Commission (SATCC),
7272 Cabinetmakers, - Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC),
7311 Industrial mechanics, - Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC),
7312 Heavy-duty equipments mechanics, - Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC),
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics, - Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC),
7322 Motor vehicle body repairers, - Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC),
7237 Welders, - Saskatchewan Apprenticeshp and Trade Certification Commission (SATCC),

Minimum uygunluk kriterleri
SINP’in Uluslararası Nitelikli İşgören -Saskatchewan Ekspres Giriş alt kategorisinden başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor. Adayların;

-Kanada içinde bulunuyorlarsa yasal statüleri olmalıdır,
-Ekspres giriş profil numarası ve iş arayan koduna (job seeker validation) sahibi olmalıdır,
-SINP puanlama tablosuna göre 100 üzerinden en az 60 puanı olmalı,
-Ekspres giriş sisteminde deklere ettiği dil seviyesine ulaştığını kabul edilen dil sınavlarından birinden sınav sonuç belgesi sunarak ispat etmelidir,
-En az bir sene lise sonrası bir eğitimi ya da Kanada eğitim sisteminde kabul edilebilecek bir mesleki eğitimi bitirmiş olmalı ve karşılığında lisans, diploma ya da sertifika alımış olmalıdır,
-Saskatchewan eyaletince belirlenen ve talep edilen mesleklerde belirtilen minimum iş tecrübesi (NOC sisteminde 0, A veya B beceri kodlarındaki mesleklerde) sahibi olmalı,
-Eğitim ya da meslek alanında aşağıdakilerden en az birisini taşımalıdır;
a-Nitelikli mesleklerde son on yılda edindiği en az bir yıllık iş tecrübesi,
b-Skilled trades mesleklerde son beş yılda edindiği en az iki yıllık iş tecrübesi; ya da
c-Son üç yılda Kanada içinde edinilmiş en az 12 ay iş tecrübesi (nitelikli ya da skilled trades mesleklerde) sahibi olmalıdırlar,
-Eğer meslek regüle edilen bir meslekse Saskatchewan ruhsatı kanıtı sunmalıdırlar,
-Eyalete yerleşmeye yetecek kadar yeterli miktarda para ve yerleşim planı vermelidirler.

SINP Ekspres giriş alt kategorisi açıldıktan kısa süre içinde dolmaktadır. Saskatchewan eyaleti bu alt kategorinin ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir duyuru yapmamaktadır.

İlk gelen ilk hizmeti görür ilkesiyle çalışıldığı için özellikle daha önceden hazır olan adaylar SINP ekspres giriş programı açılır açılmaz başvuru yapabileceklerdir.

Murat Kandemir, 31 Ekim 2017  

26 Ekim 2017 Perşembe

Kanada Mülteciler Borç Programı

Liberal hükümet göçmenlere verilecek yeni borçların üzerindeki faizleri siliyor ve artık paranın geri ödenmesi için daha uzun bir vade süresi belirliyor. Yeni göçmen borç programı geçtiğimiz aylarda Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı resmi sitesinde duyuruldu. (Foto: Neil Hall / Reuters)

Hükümet faiz ücretini ortadan kaldırmanın ve borcun geri ödeme vadesini uzatmanın özellikle Kanada’ya yerleştirilen mültecilerin entegrasyon sürecine odaklanmalarına yarayacağını düşünüyor.

Şu an borcu olanlar herhangi bir faiz ödemeyecek fakat borcu geri ödeme süreleri aynı olacak. Borç alanlar borçlarını aldıkları miktara göre Kanada’ya yerleştikten sonraki 30 gün içinde ya da yerleştikten sonraki bir ila altı sene içinde geri ödemek zorunda.

Göçmenlik borç programı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’dan Kanada’ya seyahat masraflarını karşılayamayan göçmenlere destek olunması için kurulmuştu. Fakat bugün bu programı kullananların büyük çoğunluğu hükümetin seçtiği ve kabul ettiği ya da özel sponsorlar vasıtasıyla kabul edilen mültecilerden oluşuyor.

Borç programının 2015 yılında yapılan değerlendirmesinde borcun geri ödeme kurallarının mültecilerin entegre olmalarına olumsuz etki yarattığı tespit edildi ve hükümete borcun geri ödenmesi konusunda daha iyi bir çözüm bulması tavsiyesinde bulunuldu.

Hükümet senelik borç programına 13 milyon dolar kaynak ayırıyor ve bu borçların yüzde 93’ü geri ödeniyor. Borç programında ödenen paraların çoğu Kanada’ya seyahat masrafları için kullanılıyor.

Hükümet istatistiklerine göre 2008 ile 2012 arasında Kanada’ya yerleştirilen mültecilerin yüzde 94’ü borç programından faydalanmış.

Kanada mültecileri nasıl karşılıyor diye soranlara “Borçla karşılanıyor” demek hiç abartılı olmaz sanırım.

Borç programın değerlendirilmesi özellikle Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi süreci esnasında yapıldı. Suriye’den gelenler için borç muafiyeti sağlanrken başka yerden gelen mülteciler kapsam dışı bırakıldı.

Murat Kandemir, 26 Ekim 2017

25 Ekim 2017 Çarşamba

Kanada’ya Giriş Yapan Sığınmacı Sayısı 32.000

Parlamento da halk güvenliği komitesi raporuna göre 2017’nin başından itibaren şu ana kadar 32.000 siyasi sığınmacı Kanada’ya giriş yaptı. Geçen sene aynı dönemde giriş yapan mülteci sayısı 24.000 civarındaydı. (Foto The Canadian Press /Paul Chiasson)

Toplamda 13.211 kişi çoğunlukla Kebek sınırından olmak üzere Kanada’ya kaçak şekilde giriş yaptı.

Bu rakamlar parlamento da avam kamarasında halk güvenliği komitesi tarafından “ABD’den Kanada’ya yasadışı şekilde geçen siyasi sığınmacılar hakkında” oturumunda paylaşıldı.

Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) Kebek sınırından geçen sığınmacılara destek olması amacıyla geçici merkezlerde çalışacak ek 80 kişi görevlendirdi.

Göçmenlik bakanlığı istatistiklerine göre yaklaşık 5.600 sığınmacı geçici sağlık sigortası kapsamına alınırken 6.000 sığınmacıya çalışma izni verildi.

Hükümetin sınırı kaçak geçen mültecilere verilen hizmetler ile ilgili paylaştığı bazı rakamlar başarı olarak sunulurken bazı çevreler ise kaynakların yanlış harcandığı düşüncesinde.

Bazı milletvekilleri kaçak sınır geçişlerine odaklanmaktansa kaynakların daha çok eziyet ve şiddetten kaçan gerçek mülteciler için harcanması çağrısında bulunuyorlar.

Halk Güvenliği basın sekreteri Scott Bardsley aynı fikirde değil. Kanada kanunlarının gerektiği gibi uygulandığını ifade ediyor.

Global Habere gönderdiği e-postada Kanada’ya yasadışı girişin statü edinmek için bedava bir bilet olmadığını belirten Bardsley kaçak girenlerin de sıkı süreçlerden geçmek zorunda olduklarını belirtti. Gerçekten risk altında olanlarla olmayanları ayıran ve olmayanları geri gönderen detaylı göçmenlik kurallarının uygulanmakta olduğunu ifade etti.

Peki şu ana kadar kaç tane mülteci davası incelendi?

Sayı belli değil. Bazı açıklamalar var.

Kanada ABD sınırını kaçak geçerek siyasi sığınma başvurusu yapanların yarısının dosyasını incelendiği ve ret edildiği göçmenlik ve mülteci kurulu (IRB) tarafından bildirildi.

İltica başvuru dosyalarında ret oranının yüzde 50 oranında olduğu belirtiliyor. IRB’nin yıllık incelediği dava sayısı 24 bin adetle sınırlı ve ona göre bütçe ayrılıyor. 2017 yılında ise IRB’nin en az 40 bin dosyayı incelemek zorunda kalacağı tahim ediliyor.  

British Columbia’da dokuz sınır dışı işlemi yapıldı fakat Kebek’ten giriş yapan sığınmacı sayısı belli değil.


Murat Kandemir, 25 Ekim 2017

24 Ekim 2017 Salı

Kanada Yüksekokullardaki Grev Yabancı Öğrencileri Etkiliyor

Her ne kadar Kanada göçmenlik bakanlığı öğrencilerin hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaklarını belirtse de grevin devam etmesiyle Kanada’da okuyan öğrenciler hem maddi hem de eğitim ve göçmenli statüleri açısından kaygılanmaya başladılar. (Foto Bernard Weil / Toronto Star)

Kanada’da okuyan onbinlerce uluslararası öğrenci Ontario yüksekokullarında başlatılan grevden etkilendi. Göçmenlik yetkilileri kendi kontrolleri dışındaki gecikmelerden dolayı öğrencilerin cezalandırılmayacağını belirtiyor.

Bazı uluslararası öğrenciler ise geçen Pazartesi başlayan eğitimdeki duraklamanın kendilerine maddi zarar vermesinden ve eğitim ve göçmenlik statülerinin etkileneceğinden dolayı tedirgin.

Yabancı öğrenciler şu an çok stresli ve grevin bitmesini bekliyorlar.

Grevdeki her haftanın yabancı öğrencilere maliyeti ortalam 800 Kanada doları. Bu miktara sömestr uzamasından dolayı ödenecek ekstra kira dahil değil.

Yabancı öğrencilerin okurken resmi olarak çalışabilecekleri süre haftalık sadece 20 saatle sınırlı. Grev süresi belirsizliği öğrencilerin çalışma saatlerini ayarlamalarını da engelliyor.

Kaybedilen zamanlara denk gelecek okul ücretlerinin öğrencilere iade edilmesi tartışması da yaşanıyor.

Bazı kolejler grev için empati kuruyorlar ve grevin Ontario eyaletinde kayıtlı 40 bin uluslararası öğrenciyi kötü etkilemeden bir an önce bitmesini bekliyorlar.

22 Ekim 2017 Paola Loriggio imzalı The Star haberde Humber, George Brown ve Confederation kolejlerinin yabancı öğrencilere vize veya okuma izni destek hizmetlerini vermeye devam ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Şu ana kadar yabancı öğrencilere herhangi bir para iadesi yapılmazken geçmişte benzer grev durumlarında para iadesi kararını okullar değil eyalet almıştı. Kolejler şimdi bekleyip görme durumundalar.

Ontario eğitim ve beceri gelişim bakanlığı sözcüsü Tanya Blazina gazeteye gönderdiği e-postada para iadeleri konusunda sessiz kalırken her iki tarafın masaya gelerek anlaşacağından dolayı iyimser görünüyor.

Sözcü, hem ulusal hem de uluslararası öğrencilerin grevden dolayı tedirgin olduklarını bildiğini ve belirsizliğin öğrenciler açısından zor olduğunu söyledi. Ancak geçmişteki grevlerde öğrencilerin sömestr kaybı yaşamadıklarını da belirtti.

Bu arada grevi yakından takip eden Kanada göçmenlik, mülteciler ve vatandaşlık bakanlığı uluslararası öğrencilerin vize ve izin korkularını bertaraf edecek çalışma içinde.

Bakanlığın sözcüsü Beatrice Fenelon gazeteye verdiği demecinde okuma izinleri şartlarından birisinin de öğrencinin kayıtlı olduğu programı tamamlamak için ilerleme göstermesi olduğunu belirtti.

Fakat Ontario’daki bazı okullarda grevle sonuçlanacak bir iş anlaşmazlığı yaşanması durumunda öğrencilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini de belirten sözcü okuma izni uzatımı yapmak isteyen öğrencilerin okuldan alacakları ve grevden etkilendiği belirtilen bir yazıyı başvurularına eklemeleri gerektiğini ifade etti.

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) alabilmek için okula devam etmek zorunda olmaları yanında grevden dolayı eğitime ara verilmesi çalışma izni başvurularını etkilemeyecek.

Öğrencilere verilen okuma izinleri eğitim süresi sonrasında 90 günlük ek süreyi kapsayacak şekilde düzenleniyor.

Grev hak aramak için yapılıyor. Eğer Kanada’da okuyan bir öğrenciysen grevi yakından takip et ve bu süre boyunca ders çalış.

Murat Kandemir, 24 Ekim 2017  

23 Ekim 2017 Pazartesi

Kanada Vatandaşlığının Yeni Kuralları Yürürlükte

Kanada vatandaşlığın yeni kuralları 11 Ekim’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (Foto Colin Perkel/Canadian Press).

Geçen haftalarda Ontario Brampton şehrinde bir etkinlikte konuşan Kanada göçmenlik bakanı Ahmed Hussen vatandaşlık sürecindeki esnekliğin göçmenlerin büyük Kanada ailesine katılmalarını kolaylaştıracağını söyledi.

Bakan Ahmed Hussen’in Çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığı ve Kanadalı olmayı daha esnek hale getirilen yeni vatandaşlık kuralları 11 Ekim’den itibaren geçerli.

Önceki muhafazakar hükümet Kanada vatandaşlığı edinilmesini zorlaştıracak ve kamuoyunda tartışma yaratan bir çok değişikliğe imza atmıştı. Liberal parti seçim kampanyası döneminde tartışma yaratan vatandaşlık kurallarını eskisine çevireceklerini belirtmişlerdi.

Tüm bu değişiklikler geçen Haziran ayında parlamentoda kabul edilen ve Vatandaşlık Yasası’nı revize eden C6 yasa tasarısının bir parçası.  

Yürürlüğe giren ve 11 Ekim’de bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan son kurallar şunlardır:

Kanada vatandaşı olmak için gerekli ikamet süresi son beş yılda üç yıla (1095 gün) düşürüldü. Önceki kural son altı yılda dört yıldı.

Kanada göçmeni (PR) olmadan önce Kanada’da mülteci ya da yabancı işçi ve öğrenci gibi geçici oturum ile bulunulan sürelerin bir kısmı vatandaşlık başvurusunda dikkate alınacak. Son beş yıl içerisinde olan bu sürelerin yarısı (en fazla 365 günü aşmayacak şekilde) gerekli ikamet süresinden sayılabilecek.

Kanada vatandaşlığı dil ve sınav şartı zorunluluğu 18-54 yaş arasıyla sınırlı olacak. Bu yaş aralığın dışındakiler dil ve sınav şartından muaf sayılacaklar. Önceki kural 14-64 yaş arasıydı.

CBC haber vatandaşlık ücretinin arttırılmasıyla vatandaşlık başvuru sayısının düştüğünü rapor ediyor. 4 Ekim 2017 tarihli CBC habere göre 2016 yılının ilk dokuz ayında 56.446 vatandaşlık başvurusu yapılırken bir önceki yılın aynı döneminde toplamda 111.993 vatandaşlık başvurusu yapılmıştı.

2014-2015 yılında vatandaşlık başvuru ücreti 100 dolardan 530 dolara yükseltilmişti.


Murat Kandemir, 23 Ekim 2017  

21 Ekim 2017 Cumartesi

Kanada Göçmenlik Sisteminde 2017 Ekim Ayının İkinci Çekilişi Yapıldı

Kanada göçmenlik ekspres giriş sisteminde Ekim ayının ikinci çekilişi 18 Ekim 2017 tarihinde yapıldı ve seçilen 436 ve üzeri aday puanı (CRS) olan 2.757 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderildi.

Ekspres giriş sisteminin bir önceki çekilişi 4 Ekim 2017 tarihinde yapıldı ve bu çekilişte göçmen aday havuzunda bulunan ve 438 ve üzeri CRS puanı olan 2801 kişiye göçmenlik davetiyesi gönderildi.  

Bu yılın Eylül ayında ise ilk çekiliş 6 Eylül’de yapıldı ve 435 ve üzeri CRS puanı olan 2772 kişiye ITA gönderildi. İkinci çekiliş ise 20 Eylül’de yapıldı ve 433 ve üzeri CRS puanı olan 2871 kişi göçmenliğe kabul edildi.

ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 90 günü var.

Son birkaç aydır minimum kabul puanları 430’larda seyrediyor. 19 Nisan 2017’de ise göçmenlik kabul puanı 415’e kadar düşmüştü.  

Geçtiğimiz Ağustos ayındaki son çekiliş 23 Ağustos günü yapılmış ve 3.035 göçmen adayı Kanada’ya kabul edilmişti.  Minimum kabul puanı ise 434 olarak göze çarpmıştı.

Aynı ayda 9 Ağustos’ta bir çekiliş yapılmış ve 2,991 kişiye göçmenlik davetiyesi almıştı. Bu çekilişte minimum gerekli CRS puanı 433 olarak belirlenmişti.

Toplamda üç kere çekiliş yapılan Ağustos ayının ilk çekilişi ise 2 Ağustos’ta yapılmış ve 441 ve üzeri puanı olan 3,264 adaya davetiye gönderilmişti.


Murat Kandemir, 21 Ekim 2017   

19 Ekim 2017 Perşembe

Kanada’nın Seyahat Uyarısı Yaptığı Ülkeler İçinde İngiltere ve Fransa’da Var

Global News haberde Kanada’nın vatandaşları için oluşturduğu güvenli olmayan ülkeler hakkında bir haber yayınlandı.

16 Ekim’de yayınlanan habere göre yüksek terorizm, şiddet ve adam kaçırma olaylarından dolayı seyahat için Irak ve Afganistan en tehlikeli yerler olarak görülüyor.

Bunun neresi ilginç diye sorulabilir. Ama listede bazı AB ülkelerin de ismi olduğu söylense ne derdiniz?

Kanada’nın listesine göre turistlerin çok ziyaret ettiği Tayland, İngiltere ve Fransa için de ziyaret uyarısı var.

Bu ülkeler her ne kadar turistlerin en çok gezdiği ülkeler olsa da Kanada hükümeti bu ülkelere giden ziyaretçileri devam eden terörizm tehdidi yüzünden daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

Seyahat Uyarıları ve Tavsiyeleri (Travel Advice and Advisories) internet sitesi Kanada Hükümeti’nin resmi bir kanalıdır. Burada seyahat edilecek ülkelerle ilgili olarak Kanadalılara çeşitli uyarılar yapılıyor.

Seyahate çıkmadan önce bu sayfanın mutlaka incelenmesi gerektiği belirtilirken ülke durumları da sürekli güncellenmektedir.

Sayfada gidilecek ülkelerle ilgili olarak aşağıdaki durumlar için sürekli güncelleme yapılır.
Lokal güvenlik şartları ve uzak durulması gereken yerler,
Ülkeye giriş ve çıkış şartları,
Lokal kanunlar ve kültür,
Muhtemel sağlık riskleri ve kısıtlamaları,
Doğal riskler ve iklim,
Ülkedeki yardım istenilecek yerler,

Listeye göre kesinlikle gidilmemesi tavsiye edilen yerler kategorisinde aşağıdaki ülkeler yer alıyor. Toplamda 19 ülkenin bulunduğu bu kategoride hükümetin kişisel güvenlik tehdidi açısından en tehlikeli gördüğü ülkeler var.

Bu ülkelerden bazıları Irak, Kuzey Kore, Porto Riko, Virgin Islands, Dominika, Saint Martin, Somalia, Suriye, Afganistan ve Çad yer alıyor.

Bazı ülkeler ise gerekli olmadıkça gidilmemesi gereken yerler olarak belirleniyor. Venezuela, Britanya Virgin Adaları, Pakistan ve Mısır gibi ülkeler bu ülkelerden sayılıyor. Siyasi durumlar, fırtına tehlikesi veya terörist saldırılar gibi sebeplerle Kanada hükümeti sehayat edeceklere bu ülkelere gitme sebeplerini tekrar gözden geçirmelerini istiyor.   

Tehlikeli olarak listelenen ülkelerin bazılarında örneğin Somalide, Kanada elçiliği bile yok. Kanada vatandaşı olarak orada bulunursanız size yardım edilemiyebilir. Kuzey Kore’de ülkenin nükleer programı ve baskıcı rejimi sebebiyle oldukça tehlikeli sayılıyor.

Irma ve Maria kasırgalarının vurduğu Porto Riko ve Virgin Island gibi yerler de fırtına ve Zika virüsü tehlikesi sebebiyle uzak durulması tavsiye edilen yerlerden.

Seyahat edilebilir fakat dikkat edilmesi gereken yerler ise Kanadalıların ülkede bulunduğu esnada çok dikkat etmeleri istenen ülkelerden oluşuyor. Bu ülkelere Çin, Bahamas, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, İngiltere, Fransa, Belçika, Meksika, Tayland, İran, Haiti, Rusya ve Türkiye dahil.

Tayland’da siyasi sorunlar var. Çin’de şiddet vakaları görülüyor ve Dominik Cumhuriyeti ve Bahalamar’da ise yüksek suç oranları var.

Terörizm tehditleri alan Iran, Rusya, İngiltere, Fransa ve Belçika’da riskli ülkeler olarak görülüyor.

Kanada hükümeti açısından düşük riskli ülkeler listesinde ABD, İrlanda, Japonya, Güney Kore, Almanya, İspanya, Avustralya, Guam ve Küba yer alıyor.

Habere göre Global Affairs sözcüsü Jessica Seguin seyahat uyarıları listesini oluşturmak için bir ekibin günün 24 saati çok geniş bilgi kaynaklarını kullanarak yabancı ülkelerin güvenlik şartlarını yakında takip ettiğini söyledi.    

Tüm dünya kötü bir dönemden geçiyor. Artık neredeyse tehlikesiz yer kalmadı. Terör tehdidi tüm ülkelerin aslında ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi.


Murat Kandemir, 19 Ekim 2017

6 Ekim 2017 Cuma

Kanada Göçmenlik Sisteminde Ekim Ayının İlk Çekilişi Yapıldı

Kanada göçmenlik ekspres giriş sisteminde Ekim ayının ilk çekilişi 4 Ekim 2017 tarihinde yapıldı. Bu çekilişte göçmen aday havuzunda bulunan ve 438 ve üzeri aday puanı (CRS) olan 2801 kişiye göçmenlik davetiyesi (ITA) gönderildi.

Bir önceki çekiliş 20 Eylül’de yapıldı ve 433 ve üzeri CRS puanı olan 2871 kişi göçmenliğe kabul edildi.

Eylül ayında seçilebilmek için gerekli olan 433 minimum CRS puanı böylelikle 438’e çıkmış oldu.

Eylül ayındaki ilk çekiliş 6 Eylül’de yapılmış ve 435 ve üzeri CRS puanı olan 2772 kişiye ITA gönderilmişti.

ITA alan adayların göçmenlik başvurularını tamamlamaları için 90 günü var.

Son birkaç aydır minimum kabul puanları 430’larda seyrediyor.  

Geçtiğimiz Ağustos ayındaki son çekiliş 23 Ağustos günü yapılmış ve 3.035 göçmen adayı Kanada’ya kabul edilmişti.  Minimum kabul puanı ise 434 olarak göze çarpmıştı.

Aynı ayda 9 Ağustos’ta bir çekiliş yapılmış ve 2,991 kişiye göçmenlik davetiyesi almıştı. Bu çekilişte minimum gerekli CRS puanı 433 olarak belirlenmişti.

Toplamda üç kere çekiliş yapılan Ağustos ayının ilk çekilişi ise 2 Ağustos’ta yapılmış ve 441 ve üzeri puanı olan 3,264 adaya davetiye gönderilmişti.


Murat Kandemir, 06 Ekim 2017